[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
08.01.22

lihtturbega keskkond

Keskkond, kus andmete ja ressursside kaitse juhuslike või kuritahtlike aktide eest saavutatakse tavaliste talitlusprotseduuridega.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.01.22

open-security environment

An environment in which protection of data and resources from accidental or malicious acts is achieved through normal operational procedures.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
02.06.03

lihttäpsusega [topelttäpsusega] [kolmekordse täpsusega]

Üht [kaht] [kolme] arvutisõna kasutav, arvu esituseks nõutava täpsusega.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

[en]
02.06.03

single- [double-] [triple-] precision

Characterized by the use of one computer word [of two computer words] [of three computer words] to represent a number in accordance with the required precision.
EVS-ISO 2382-2:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.01.35

lihttöötlus

Pilditöötlus, mis kasutab pildi esituse loomiseks või täiustamiseks elementaarmeetodeid.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.01.35

low-level processing

Image-processing (30.01.22) using basic techniques to build or improve the representation of an image (30.01.08).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.05.06

liiaskood

Kodeerimissüsteem, mille kohaselt kasutatakse andmete esituseks rangest vajalikust rohkem märke, sümboleid või signaalielemente.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.05.06

redundant code

A code according to which more characters, symbols, or signal elements than strictly necessary are used to represent data.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
14.01.12

liiasus

Mingite vahendite olemasolu lisaks vahenditele, millest funktsionaalüksusele piisaks nõutava funktsiooni täitmiseks või millest andmetele piisaks informatsiooni esituseks.
Näide:
dubleerivate funktsionaalkomponentide kasutamine, paarsusbittide lisamine.
Märkus:
Liiasust kasutatakse eeskätt töökindluse või käideldavuse tõstmiseks.
Määratlus standardiartiklis IEV 191-15-01 on vähem täielik.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

[en]
14.01.12

redundancy

The existence of a means in addition to the means which would be sufficient for a functional unit to perform a required function or for data to represent information.
Näide:
The use of duplicate functional components, the addition of parity bits.
Märkus:
Redundancy is used primarily to improve reliability or availability.
The definition in IEV 191-15-01 is less complete.
EVS-ISO/IEC 2382-14:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.03.05

liiasus

Kogus R, mille võrra otsusesisaldus H0 ületab entroopia H; matemaatilises väljenduses:
R = H0- H
Näide:
Olgu X = { a,b,c } kolmest sündmusest koosnev hulk ning olgu nende sündmuste toimumise tõenäosused p ( a) = 0,5, p ( b) = 0,25 ja p ( c) = 0,25. Selle hulga liiasus on:
R = 1,58 Sh - 1,50 Sh = 0,08 Sh.
Märkus:
Tavaliselt saab sobivaid koode kasutades esitada sõnumeid väiksema arvu märkidega; liiasust võib pidada sobiva kodeerimisega saavutatava sõnumi keskmise pikkuse kahanemise piirmõõduks.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.03.05

redundancy

The amount R by which the decision content H0 exceeds the entropy H; in mathematical notation:
R = H0- H
Näide:
Let { a, b, c } be a set of three events and let p ( a) = 0,5, p ( b) = 0,25, and p ( c) = 0,25 be the probabilities of their occurrences. The redundancy of this set is:
R = 1,58 Sh - 1,50 Sh = 0,08 Sh.
Märkus:
Usually, messages can be represented with fewer characters by using suitable codes; the redundancy may be considered as a measure of the decrease of the average length of the messages accomplished by appropriate coding.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.38

liides

Kahe funktsionaalüksuse vaheline ühispiir, mis on määratletud mitmesuguste asjakohaste funktsioone, füüsilisi ühendusi, signaali vahetust ja muud puudutavate omadustega.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.38

interface

A shared boundary between two functional units, defined by various characteristics pertaining to the functions, physical interconnections, signal exchanges, and other characteristics, as appropriate.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.01.06

liides

Kahe funktsionaalüksuse vaheline ühispiir, mis on määratletud mitmesuguste asjakohaste funktsioone, füüsilisi ühendusi, signaali vahetust ja muud puudutavate omadustega.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.01.06

interface

A shared boundary between two functional units, defined by various characteristics pertaining to the functions, physical interconnections, signal exchanges, and other characteristics of the units, as appropriate.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.44

liigendama

parsima (synonym)

Keeletarindi süntaktilist struktuuri määrama ta lekseemideks dekomponeerimise ja lekseemidevaheliste seoste väljaselgitamise teel.
Näide:
liigendama plokke * lauseteks, lauseid avaldisteks, avaldisi tehtemärkideks ja operandideks.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.44

to parse

To determine the syntactic structure of a language construct by decomposing it into lexical tokens and establishing the relationships among them.
Näide:
To parse blocks into statements, statements into expressions, expressions into operators and operands.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.08.06

liigitus
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.08.06

classification
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.08.07

liigitus lähima naabri meetodil

Statistiline meetod vaadeldava objekti * karakteristikute võrdlemiseks võrdlusobjektistiku vastavate karakteristikutega.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.08.07

nearest-neighbor classification

The statistical technique used to match features (30.04.01) of an observed object (30.01.07 A) with corresponding features of a set of reference objects.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur