[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
17.07.15

lause

Propositsiooni väljendav kontseptuaalskeemikeele lingivistiline tarind.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

[en]
17.07.15

sentence

A linguistic construct in a conceptual schema language that expresses a proposition.
EVS-ISO/IEC 2382-17:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.05.01

lause

Ilmutatult lõpetatud süntaktiline üksus, mis esitab deklaratsiooni või kirjutab ette tööüksuse, näidates sooritatavad toimingud, neis toiminguis kasutatavad operandid (kui neid on) ja võimalike tulemite paigutuse.
Märkus:
Mõnedes programmikeeltes ei loeta deklaratsioone lauseteks.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.05.01

statement

An explicitly terminated syntactic unit either representing a declaration or prescribing a unit of work that includes identification of actions to be performed, operand s (if any) to be used in performing these actions, and disposition of any result s.
Märkus:
Some programming languages do not consider declarations to be statements.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.18

lavastus

Stsenaariumi konkreetne kontekst, kaasa arvatud rekvisiidid.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.18

setting

The specific context of a script including props.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.06.02

lavastus

Objekti, ta esituse mehhanismi, ta valgustuse ja ta vaatlemise meetodi korraldus töömasina nägemissüsteemis.
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.06.02

staging

The arrangement of the object (30.01.07 A), its presentation mechanism, its illumination and method of viewing in an industrial machine vision system (30.01.00).
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.50

laviinkiri

bakter (synonym)

Programm, mis levitab end elektronposti kaudu kõigile, kes on iga saaja postiloendis.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.50

bacterium

chain letter (synonym)

A program that propagates itself by electronic mail to everyone in each recipient's distribution list.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.05.16

lehekülg

Püsipikkusega plokk, millel on virtuaalaadress ja mis teisaldatakse * reaalmälust * välismällu või välismälust reaalmällu tervikliku üksusena.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.16

page

A fixed-length block that has a virtual address and that is transferred as a unit between real storage and auxiliary storage.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.05.21

lehekülgede ennaksaalimine

Lehekülgede teisaldus välismälust * reaalmällu enne vastava vajaduse hetke.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.21

anticipatory paging

The transfer of a page from auxiliary storage to real storage prior to the moment of need.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.05.20

lehekülgede nõudesaalimine

Lehekülgede teisaldus välismälust * reaalmällu vastava vajaduse hetkel.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.20

demand paging

The transfer of a page from auxiliary storage to real storage at the moment of need.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.05.18

lehekülgede saalimine

Lehekülgede teisaldus reaalmälust * välismällu või vastupidi.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.18

paging

The transfer of pages between real storage and auxiliary storage.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.05.19

lehekülgjaotuse meetod

Reaalmälu eraldamise meetod, mille korral reaalmälu jagatakse leheküljekaadriteks.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.19

paging technique

A real storage allocation technique by which real storage is divided into page frames.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
10.05.17

leheküljekaader

Lehekülje suurune mäluala reaalmälus.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

[en]
10.05.17

page frame

In real storage, a storage location having the size of a page.
EVS-ISO 2382-10:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur