[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
29.02.18

kõnelejaga adapteeruv süsteem

kasutajahäälestuslik süsteem (synonym)

Kõnelejast sõltumatu süsteem, mis suudab modifitseerida ja värskendada oma kõnemalli, jälgides kõne näidiste vahelisi erinevusi ja parandades oma tulemusi.
Märkus:
Tulemuste parandamise võime on teatav õpe.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.18

speaker-adaptive system

user-tuned system (synonym)

A speaker-independent system capable of modifying and updating its speech template to track differences among speech samples and improve its performance.
Märkus:
The capability to improve performance is a kind of learning.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.35

kõneleja identifitseerimine

Kõneleja tuvastuse vorm, mis kõneleja väljaselgitamiseks võrdleb hääle näidist eri isikutele vastavate häälejälgede kogumiga.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.35

speaker identification

A form of speaker recognition which compares a voice sample with a set of voice signatures corresponding to different persons to determine the one who has spoken.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.02.17

kõnelejast sõltumatu süsteem

piiramatu tuvastussüsteem (synonym)

Registreerimata kasutajaile avatud kõnetuvasti, mis aab töötada usaldusväärselt selliste kasutajatega, kes pole teda üldse kasutanud või kasutavad harva.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.17

speaker-independent system

SI system (synonym)

unrestricted recognition system (synonym)

A speech recognizer opened to unregistered users, that can work reliably with users who have never, or seldom, used it.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.02.14

kõnelejast sõltumatu tuvastus

Suvalise kasutaja kõne näidiste tuvastus ilma eelneva tema kõnemustritega treeninguta .
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.14

speaker-independent recognition

Recognition of speech samples from any user without previous training to his or her speech patterns.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.02.16

kõnelejast sõltuv süsteem

kõnelejaga treenitav süsteem (synonym)

Registreeritud kasutaja või kasutajarühmaga piirduv kõnetuvasti, mida tuleb treenida nende kasutajate kõnemustritega.
Näide:
ühe kõneleja süsteem, mitme kõneleja süsteem.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.16

speaker-dependent system

SD system (synonym)

speaker-trained system (synonym)

A speech recognizer restricted to a registered user or a group of users, that has to be trained to their speech patterns.
Näide:
Single-speaker system, multispeaker system.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.02.13

kõnelejast sõltuv tuvastus

Registreeritud kasutaja või kasutajarühma kõne näidiste tuvastus, mis põhineb eelneval neile omaste kõnemustritega treeningul.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.13

speaker-dependent recognition

Recognition of speech samples from a registered user or group of users, based on previous training to their speech patterns.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.02.15

kõnelejasõltuvus

Kõnetuvastile vajalik üksikkasutajate kõnemustritega treenimise määr.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.02.15

speaker dependence

Degree to which a speech recognizer needs to be trained to the speech patterns of individual users.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.32

kõneleja tuvastus

Konkreetse kõneleja hääle teatud akustiliste tunnuste analüüsi teel tema kohta informatsiooni hankimise protsess.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.32

speaker recognition

The process of obtaining information on a particular speaker through the analysis of some acoustic features of his or her voice.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.34

kõneleja verifitseerimine

kõneleja autentimine (synonym)

Kõneleja tuvastuse vorm otsustamiseks, kas kõne näidise kõneles väidetav isik.
Märkus:
Kõneleja verifitseerimist kasutatakse peamiselt informatsioonile, vahenditele või territooriumile juurdepääsu kitsendamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.34

speaker verification

speaker authentication (synonym)

A form of speaker recognition for deciding whether a speech sample was spoken by the person whose identity was claimed.
Märkus:
Speaker verification is used mainly to restrict access to information, facilities or premises.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.14

kõnemall

Eelnevalt jäädvustatud või reeglitel põhinev hääle tunnustik, mis talletatakse * funktsionaalüksuses edaspidise toetumise või võrdluse otstarbeks.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.14

speech template

A set of prerecorded or rule-based voice characteristics stored in a functional unit for future reference or matching purposes.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
29.01.10

kõnemuster

Kõnesignaalis leiduv alusstruktuur.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

[en]
29.01.10

speech pattern

An underlying structure found in a speech signal.
EVS-ISO/IEC 2382-29:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur