[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
27.01.16

koopia saaja

sekundaaradressaat (synonym)

Saaja, kellele sõnum ei ole esmaselt määratud, kuid kes on informeerimiseks võetud postiloendisse.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

[en]
27.01.16

copy recipient

secondary recipient (synonym)

A recipient for whom a message is not primarily intended but who is included in the distribution list to be kept informed.
EVS-ISO/IEC 2382-27:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
32.08.04

koopiasaaja

Saaja, kellele sõnum ei ole mõeldud esmajärjekorras, kuid keda tuleb informeerida sõnumi sisust.
Märkus:
Koopia saaja tähistamiseks kasutatav lühend „cc„ tuleneb ingliskeelsetest sõnadest „carbon copy„ („söekoopia„).
See artikkel on ISO/IEC 2382-27:1994 artikli 27.01.16 modifitseeritud variant.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

[en]
32.08.04

copy recipient

A recipient for which a message is not primarily intended but that is to be informed of the message content.
Märkus:
The abbreviation „cc„ used to designate a copy recipient is derived from „carbon copy„.
This entry is a modified version of the entry 27.01.16 in ISO/IEC 2382-27:1994.
EVS-ISO/IEC 2382-32:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.05.20

koordinaaditeisendus

Üleminek ühelt koordinaadisüsteemilt teisele.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.05.20

mapping

A transformation from one coordinate system to another.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.01.11

koordinaatgraafika

joongraafika (synonym)

Raalgraafika, mille puhul pildid koostatakse täielikult joonelõikudest.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.01.11

coordinate graphics

line graphics (synonym)

Computer graphics in which display images are composed entirely of line segments.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.02.16

koordinaatvõrk

Kahemõõtmeline joontesüsteem positsioonide märgistamiseks kuvapinnal.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.02.16

grid

A two-dimensional system of lines used to designate positions on a display surface.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.02.13

kooskõlaline üldistus

harmooniline üldistus (synonym)

Mõiste üldistus, mis hõlmab mõisteklassi mõningaid või kõiki positiivseid näiteid ning jätab välja kõik selle klassi negatiivsed näited.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.13

consistent generalization

A concept generalization that includes some or all positive examples of a conceptual class and that excludes all negative examples of that class.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
26.05.03

koosluste reguleerimise teenuseelement

ACSE (synonym)

Rakendusteenuseelement, mis annab monopoolse ja konsistentse vahendi kõigi rakenduskoosluste loomiseks ja lõpetamiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

[en]
26.05.03

association control service element

ACSE (synonym)

An application service element that provides an exclusive, consistent means for establishing and terminating all application associations.
EVS-ISO/IEC 2382-26:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.01.47

koostalitlusvõime

interoperaablus (synonym)

Erinevate funktsionaalüksuste võime omavahel suhelda, programme * täita või andmeid * teisaldada sellisel viisil, mis ei nõua kasutajalt mingeid või peaaegu mingeid teadmisi nende üksuste spetsiifiliste omaduste kohta.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.01.47

interoperability

The capability to communicate, execute * programs, or transfer * data among various functional units in a manner that requires the user to have little or no knowledge of the unique characteristics of those units.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
07.04.15

koosteaadress

Programmi või programmiosa alguse mälupesa * aadress, mille talle kinnistab assembler, kompilaator või linkur.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

[en]
07.04.15

assembled origin

The address of the initial storage location assigned to all or part of a program by an assembler, a compiler, or a linkage editor.
EVS-ISO/IEC 2382-7:2002 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
06.01.03

kopeerima

Lugema * andmeid lähte- andmekandjalt, muutmata lähteandmeid, ning kirjutama samad andmed mingile siht-andmekandjale, mis võib erineda lähte-andmekandjast.
Näide:
Kopeerima faili * magnetlindilt * magnetkettale.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

[en]
06.01.03

to copy

To read * data from a source data medium, leaving the source data unchanged, and to write the same data on a destination data medium that may differ from that of the source.
Näide:
To copy a file from a magnetic tape onto a magnetic disk.
EVS-ISO 2382-6:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.08.01

kopeerimistõrje

Erimeetodite kasutamine andmete, * tarkvara või püsivara volitamatu kopeerimise tuvastuseks või vältimiseks.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.08.01

copy protection

The use of special techniques to detect or prevent the unauthorized copying of data, * software, or firmware.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur