[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
12.03.30

kirjutuspea

Magnetpea, mis saab ainult kirjutada.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.03.30

write head

A magnetic head capable of writing only.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.04.21

kirjutuspääs

Pääsuõigus, mis annab loa kirjutada * andmeid.
Märkus:
Kirjutuspääs võib anda loa lisada, muuta, kustutada või luua andmeid.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.04.21

write access

An access right that gives permission to write * data.
Märkus:
Write access may grant permission to append, modify, delete or create data.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.01.27

kirjutustõkis

Ümberpaigutatav või äravõetav vahend, mis lubab andmekandjat ainult lugeda.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.01.27

data medium protection device

A movable or removable device that allows only reading of a data medium.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.04.03

kirjutusvõru

tõkisvõru (synonym)

Eemaldatav plastik- või metallvõru, mille olemasolu või puudumine magnetlindi poolil välistab kirjutuse magnetlindile, vältides seeläbi faili kogemata kustutuse.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.04.03

write-enable ring

write ring (synonym)

file-protection ring (synonym)

file protect ring (synonym)

safety ring (synonym)

A removable plastic or metal ring, the presence or absence of which on a magnetic tape reel prevents writing on the magnetic tape and thereby prevents the accidental erasure of a file.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
30.AA.05.10

kirkus
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

[en]
30.AA.05.10

radiance
EVS 2382-30:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.03.12

kitsasriba

Edastatava info mahuga võrreldes suhteliselt piiratud sagedusriba.
Märkus:
Tavaliselt kasutatakse kitsasriba mingiks üheks otstarbeks või antakse üheainsa kasutaja käsutusse.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.03.12

narrowband

A relatively restricted frequency band, in relation to the amount of information to be transferred.
Märkus:
A narrowband is normally used for a single purpose, or made available to a single user.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
31.02.14

kitsendav üldistus

Mõiste üldistus, mis rahuldab antud fakti või sündmuse seletamiseks kasutatavate mõistete kitsendusi.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

[en]
31.02.14

constraint-based generalization

A concept generalization that satisfies the constraints on concepts used to explain a given fact or event.
EVS-ISO/IEC 2382-31:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
15.04.24

kitsendus

tõke (synonym)

Andmetüübi mugandus, mis kitsendab ta vahemikku või tehteid.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

[en]
15.04.24

constraint

An adaptation of a data type that restricts its range or operation s.
EVS-ISO/IEC 2382-15:2001 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
28.02.31

kitsendusreegel

Reegel, mis piirab otsingut probleemiruumi mingi etteantud osaga.
Märkus:
Ekspertsüsteemides ja reegelsüsteemides võivad kitsendusreeglid olla tõhusateks juhtimismehhanismideks.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

[en]
28.02.31

constraint rule

A rule that limits a search to a designated portion of the problem space.
Märkus:
Constraint rules may be effective control mechanisms in expert systems and rule-based systems.
EVS-ISO/IEC 2382-28:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.02.20

klahv- ja välisprogrammeeritav kalkulaator

Kalkulaator, mis võimaldab teatava arvu programmi samme sisestada klahvidega või väliselt andmekandjalt ja säilitada kalkulaatoris korduvaks kasutamiseks.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.20

calculator with keyboard and external program input

A calculator allowing a given number of program steps to be entered either via the keyboard or from an external data medium and to be retained in the calculator for repeated use.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
22.02.13

klahvjuhitava adresseeritava mäluga kalkulaator

Kalkulaator, mis võimaldab ainult klahvidega juhitavat andmete * talletust ja akumuleerimist; mäluseadmetes olevaid andmeid muudavad ainult nendele seadmetele suunatud klahvi operatsioonid.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.02.13

calculator with keyboard-controlled addressable storage

A calculator allowing only keyboard-controlled storage and accumulation of data, the data in the storage devices being changed only by keyboard operations addressed to those devices.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur