[ITS] IT terministandardi sõnastik


Päring: osas

Leitud 11 artiklit


[et]
22.01.01

kalkulaator

Seade, mis sobib eriti aritmeetikatehete sooritamiseks, kuid nõuab oma võimaliku talletatud * programmi muutmiseks ning operatsioonijadas iga operatsiooni algatamiseks inimese sekkumist.
Märkus:
Kalkulaator täidab teatavaid arvuti funktsioone, kuid töötab tavaliselt ainult inimese sageda sekkumisega.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

[en]
22.01.01

calculator

A device that is especially suitable for performing arithmetic operations, but that requires human intervention to alter its stored * program, if any, and to initiate each operation or sequence of operations.
Märkus:
A calculator performs some of the functions of a computer, but usually operates only with frequent human intervention.
EVS-ISO 2382-22:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
13.04.05

kalligraafiline kuvaseade

kalligraafiline kuvar (synonym)

Kuvaseade, milles saab kuvaelemente genereerida suvalises programmiga juhitavas järjestuses.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

[en]
13.04.05

calligraphic display device

directed-beam display device (synonym)

A display device in which the display elements may be generated in any program-controlled sequence.
EVS-ISO/IEC 2382-13:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.05.07

kamm

Ühe tervikuna liikuv pöördusvarte komplekt kettaseadmes.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.05.07

comb

In a magnetic disk unit, an assembly of access arms that moves as a unit.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.02.04

kanal

Sidesüsteemi osa, mis ühendab sõnumiallikat * sõnumineeluga.
Märkus:
Sõnumiallika ja kanali sisendi vahel võib olla kooder, kanali väljundi ja sõnumineelu vahel aga dekooder. Üldiselt ei loeta neid kaht üksust kanali osadeks, teatud juhtudel võidakse neid aga vaadelda vastavalt sõnumiallika ja sõnumineelu osana.
Infoteoorias võib Shannoni järgi iseloomustada kanalit kõigi sõnumineelus vastu võetavate sõnumite esinemise tinglike tõenäosuste kogum antud sõnumi väljumisel sõnumiallikast.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.02.04

channel

That part of a communication system that connects the message source with the message sink.
Märkus:
An encoder may be inserted between the message source and the input to the channel, and a decoder between the output of the channel and the message sink. Generally, these two units are not considered a being parts of the channel. In certain cases, however, they may be considered as parts of the message source and message sink, respectively.
In information theory according to Shannon, the channel can be characterized by the set of conditional probabilities of occurrence of all the messages received at the message sink when a given message emanates from the message source.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
33.06.01

kanal

Loogiline ruum, milles esitatakse käitusobjekte ja milles kasutaja neid tajub.
Märkus:
Kanalitega seatakse vastavusse füüsilised seadmed, näiteks aknad või valjuhääldid, et muuta käitusobjekte kasutajaile tajutavaks.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

[en]
33.06.01

channel

< hypermedia and multimedia > A logical space in which runtime objects are presented to and perceived by the user.
Märkus:
Channels are mapped to physical devices such as windows or loudspeakers for making the runtime objects perceivable to the user.
EVS 2382-33:2003 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.02

kanalikontuur

kontuur (synonym)

Kokkukuuluvate kahesuunalise andmeedastuse vahenditeks olevate edastuskanalite paar.
Märkus:
Andmekeskjaamade vahel võib kontuur sisaldada lõpuseadmestikku või mitte, sõltuvalt andmekeskjaamas kasutatava liidese tüübist.
Andmejaama ja andmekeskjaama või andmekontsentraatori vahel sisaldab kontuur andmejaama poolel lõpuseadmestikku ning võib sisaldada andmekeskjaama või andmekontsentraatori poolel selletaolist aparatuuri.
Vt. joonis 4.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.02

data circuit

A pair of associated transmission channels that provide a means of two-way data transmission.
Märkus:
Between data switching exchanges, the data circuit may or may not include data circuit-terminating equipment (DCE), depending on the type of interface used at the data switching exchange.
Between a data station and a data switching exchange or data concentrator, the data circuit includes the DCE equipment at the data station end, and may include equipment similar to a DCE at the data switching exchange or data concentrator location.
See figure 4.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
09.06.07

kanalikontuuri transparentsus

Kanalikontuuri võime teisaldada kõik andmed nende sisu ja struktuuri muutmata.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

[en]
09.06.07

data circuit transparency

The capability of a data circuit to transfer all data without changing the data content or data structure.
EVS-ISO/IEC 2382-9:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
16.04.13

kanali läbilaskevõime

kanali läbitusvõime (synonym)

Spetsiifiliste kitsendustega toimiva kanali edastusvõime mõõt sõnumite edastusel mingist piiritletud sõnumiallikast, väljendatuna maksimaalse märgi keskmise edastatava infosisaldusena ajaühikus või maksimaalse võimaliku keskmise vastastikuse informatsiooni edastuskiirusena, mille võib sobiva koodi kasutamisel saavutada suvalise väikese vigade tõenäosusega.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

[en]
16.04.13

channel capacity

The measure of the ability of a given channel subject to specific constraints to transmit messages from a specified message source expressed either as the maximum possible character mean transinformation content or as the maximum possible average transinformation rate, which can be achieved with an arbitrary small probability of errors by use of an appropriate code.
EVS-ISO/IEC 2382-16:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
01.03.21

kandearvuti

Mikroarvuti, mida saab mitmes kohas kasutamiseks käes kanda.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

[en]
01.03.21

portable computer

A microcomputer that can be hand-carried for use in more than one location.
EVS-ISO/IEC 2382-1:1998 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
12.07.08

kangprinter

Löökprinter, mille märgitemplid on kinnitatud tähekangidele.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

[en]
12.07.08

bar printer

An impact printer in which the type slugs are carried on a type bar.
EVS-ISO 2382-12:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: [et]
08.05.31

kannul sisenema

Volitamata füüsilist juurdepääsu saama järgnedes volitatud isikule läbi reguleeritud pääsuga ukse.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

[en]
08.05.31

tailgate

To gain unauthorized physical access by following an authorized person through a controlled door.
EVS-ISO/IEC 2382-8:1999 (kehtiv)

Püsilink

10 eelnevat eelnev Vaata ja lisa kommentaare järgnev 10 järgnevat Püsilink: 


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur