[IES] English-Estonian MT dictionary


Query: in

Leitud 44 artiklit

butaga, kuid, vaid, välja arvatud

yes, butjah, aga

Great boast and small roast.Palju hooplemist, aga vähe sisu. || Palju kisa, aga vähe villa.

be that as it mayolgu peale aga, sellegipoolest

but thenaga teisest küljest, see-eest

what ifaga kui, mida teha kui, mis saab siis kui

When I lent I had a friend; when I asked he was unkind.Kui ma laenasin sõbrale, oli mul sõber; kui ma aga tagasi küsisin, ei olnud mina hea sõber.

anything butmis tahes aga mitte

slow and steadyvaikselt aga kindlalt (< it chi va piano, va sano)

Agues come on horseback but go away on foot.Tõved tulevad ratsa, aga ära lähevad jalgsi.

A blot is no blot till it be hit.Teha võib, aga vahele jääda ei tohi.

Books and friends should be few but good.Raamatuid ja sõpru olgu vähe, aga selle eest olgu nad head.

All cats love fish but fear to wet their paws. || The cat would eat fish and would not wet her feet.Kass tahab kala süüa, aga ei taha oma jalgu märjaks teha.

One man makes a chair, and another sits in it.Üks mees teeb tööd, teine aga kasutab selle töö vilja.

Children should be seen and not heard.Lapsi peab saama näha, aga mitte kuulda.

Do as I say, not as I do.Käi minu sõnade, aga mitte minu tegude järgi.

The dogs bark, but the caravan goes on.Koerad hauguvad, aga karavan liigub edasi / killavoor läheb omasoodu.

A fool thinks he is wise, but the wise man knows he is a fool. (W. Shakespeare “As You Like It”)Rumal arvab, et ta on tark, tark aga teab, et ta on rumal.

Fools make feasts and wise men eat them.Rumalad valmistavad pidurooga, targad aga söövad seda. || Loll laseb targal end pügada.

No one is a fool always, every one sometimes.Keegi pole alati rumal, igaüks aga on seda vahetevahel.

God sends meat and the devil sends cooks.Jumal annab toidu, aga kurat saadab kokad.

A good name is sooner lost than won.Hea nime võib kiiresti kaotada, kulub aga palju aega selle võitmiseks.

A joke never gains an enemy but often loses a friend.Nali ei võida vaenlast, küll aga võib kaotada sõbra.

All are good lasses, but where come the bad wives?Kõik neiud on head, aga kust tulevad pahad / õelad naised?

Laws catch flies, but let hornets go free. || Laws are like cobwebs which may catch small flies, but let wasps and hornets break through.Seadusega püütakse väikesi sulisid, suured aga jäävad vabadusse.

Lightning never strikes twice in the same place.Ega välk kaks korda ühte kohta löö. || Üks kord läheb õnneks, aga katsu teine kord veel.

Love me little, love me long.Armasta mind natuke, aga armasta mind kaua.

A man may lead a horse to the water, but he cannot make him drink.Hobust võib vee juurde ajada, aga jooma ei saa teda keegi sundida.

A man has a choice to begin love, but not to end it.Kerge on armastama hakata, mitte aga seda lõpetada.

Men may meet but mountains never.Inimesed võivad kokku saada, mäed aga mitte iialgi.

God’s will grinds slow but sure. || The mills of God grind slowly.Jumala veskid jahvatavad pikkamisi, aga peenikeseks.

Misfortunes come on wings and depart on foot.Õnnetus tuleb ratsa, aga läheb jala.

Money is a good servant, but a bad master.Raha on hea sulane, aga paha peremees.

Oaks may fall when reeds stand the storm.Tammed võivad tormis murduda, aga pilliroog jääb püsti.

Poverty is not a shame, but the being ashamed of it is.Vaesus ei ole häbiasi, aga selle häbenemine on küll.

Praise makes good men better and bad men worse.Kiitus teeb häid inimesi paremaks, halbu aga halvemaks.

There is a remedy for all things / everything but death.Haiguse vastu on rohtu, aga surma vastu rohtu ei ole.

Repentance is good, but innocence is better.Kahetsus on hea, aga süütus on parem.

Say little but think the more.Räägi pisut, aga mõtle palju.

Speak fair and think what you like.Räägi ilusasti, mõtle aga, mida tahad.

The spirit is willing, but the flesh is weak.Vaim on valmis, aga liha on nõder.

Water is a boon in the desert, but the drowning man curses it.Vesi on õnnistus kõrbes, uppuja aga neab seda.

Good words cost nothing and are worth much.Hea sõna ei maksa midagi, aga on palju väärt.

You may lead the horse to the water, but you cannot make him drink.Võid hobuse vee juurde juhtida, aga sa ei saa sundida teda jooma.

93msek


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur