[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 13 artiklit

gümnaasiumi riiklik õppekavaõigusaktiga kehtestatud gümnaasiumi õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppekorraldus ja üldkeskhariduse standard Vt ka õppekava, kooli õppekava
ingl national curriculum of the gymnasium
sks staatlicher Lehrplan für Gymnasien m, staatliches Curriculum für Gymnasien n
sm valtiollinen lukion opetussuunnitelma
vn государственная программа обучения для гимназии
kutseõppe riiklik õppekavadokument, mis määrab kindlaks ühe või mitme eriala õppe eesmärgid ja ülesanded, saavutatavad õpitulemused ja seose kvalifikatsiooniraamistikuga, õpingute alustamise ja lõpetamise nõuded, õppekava moodulid ja nende mahu koos lühikirjeldustega, moodulite valiku võimalused ja tingimused ning spetsialiseerumisvõimalused Vt ka kutseharidusstandard
ingl national vocational training programme
sks staatliches Rahmencurriculum für Berufs- und Fachausbildung n
sm valtakunnallinen ammattiopintojen opetussuunnitelma
vn государственная программа профессионального обучения
lapselik, lapsemeelnelapsele omane või iseloomulik (positiivse tundetooniga) Vrd lapsik, lapseohtu
ingl childlike
sks kindlich, kindhaft
sm lapsellinen, lapsenmielinen
vn ребяческий
loomulik hoiakfenomenoloogias: inimese loomulik, naiivne suhtumine oma keskkonnasse Vt ka fenomenoloogia
ingl natural attitude
sks ungezwungene Haltung f
sm luonteva asenne, pakoton asenne
vn естественная установка
loomulik katse, loomulik eksperimenttavatingimustes toimuv katse, nt koolitunnis
ingl natural experiment, field experiment
sks natürliches Experiment n
sm luonnonmukainen koe, kenttäkoe
vn естественный эксперимент
loomulik meetodkeeleõppemeetod, mille puhul keel omandatakse nagu keelekeskkonnas elades, mitte ei õpita teadlikult
ingl natural approach
sks natürlicher Ansatz m
paindlikjäreleandlik, nõudeid ja olusid arvestav, kohanemisvõimeline, nt õpilane või õpetaja uues koolis
ingl flexible
sks flexibel, nachgiebig
sm joustava, sopeutumiskykyinen
vn гибкий
paindlik õpeõppeviis, mis võimaldab õppuril valida õppimiseks endale sobiva aja ja koha ning teatud piirides ka õppimise tempo Vrd avatud õpe
ingl flexible teaching and learning
sks flexibler Unterricht m
sm (järjestelyiltään) joustava opiskelu
vn гибкое обучение
põhikooli lihtsustatud riiklik õppekavaõigusaktiga kehtestatud õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppekorraldus ja põhihariduse standard intellektipuudega õpilastele, kes nõustamiskomisjoni soovitusel ja vanema nõusolekul õpivad lihtsustatud, toimetuleku- või hooldusõppes Vt ka individuaalne õppekava
ingl simplified national curriculum of basic schools
sks staatlicher vereinfachter Lehrplan der 9-jährigen allgemeinbildenden Schule m
sm valtiollinen peruskoulun yksilöllistetty opetussuunnitelma, valtiollinen peruskoulun mukautettu opetussuunnitelma
vn упрощённая государственная программа обучения для основной школы
põhikooli riiklik õppekavaõigusaktiga kehtestatud põhikooli õppe- ja kasvatuseesmärgid, õppekorraldus ja põhihariduse standard Vt ka õppekava, kooli õppekava
ingl national curriculum for basic schools
sks staatlicher Lehrplan der 9-jährigen allgemeinbildenden Schule m
sm valtiollinen peruskoulun opetussuunnitelma
vn государственная программа обучения для основной школы
riiklik haridusmunitsipaal- või riiklikus õppeasutuses omandatud haridus Vastand eraharidus
ingl state education, (USAs) public education
sks staatliche Bildung f
sm kaudtõlge julkisin varoin annettava koulutus
vn финансируемое государством образование
riiklik koolitustellimusharidusministeeriumi ja kõrgkooli vahelise halduslepinguga määratud lõpetajate arv kõrgharidusastmeti (õppevaldkonnas, õppesuunal). Märkus: Alates 2013. a jaanuarist on selle asemel tegevustoetus.
ingl state-commissioned education
sks staatlicher Schulungsauftrag m
sm valtakunnallinen koulutustilaus
vn государственный заказ на высшее образование
riiklik lastekaitseriikliku lastekaitsestrateegia, -programmide ja -seaduste väljatöötamine ning rakendamine, riiklik järelevalve, lastekaitsetegevuse koordineerimine ja väärtushinnangute kujundamine
ingl public child protection
sks staatlicher Kinderschutz m
sm valtakunnallinen lastensuojelu
vn государственная защита детей

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur