[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

Leitud 8 artiklit

Apgari hinnevastsündinu seisundit iseloomustav näitaja 10 punkti skaalal
ingl Apgar score
sks Apgar-Wert m
sm asema Apgarin 10-kohtaisessa pisteasteikossa
vn оценка по шкале Апгар
hinneteadmistele ja oskustele või käitumisele antud hinnang numbri, tähe või sõna vormis, nt hinne 5, A, väga hea Vt ka hindamine, sõnaline hindamine, numbriline hindamine Vrd hinnang
ingl mark, grade
sks Note f, Zensur f, Bewertung f
sm arvosana
vn оценка, отметка
kaalutud keskmine hinnehinne, mille arvutamisel arvestatakse kõiki akadeemilisele õiendile kantavaid hindeid, v.a hindamistulemused ’arvestatud’ ja ’mittearvestatud’
ingl (weighted) Grade Point Average, GPA lüh
sks gewichtetes Mittel n
sm (opintosuoritusten) painotettu keskiarvo
vn средняя взвешенная оценка
keskmine hinnekoolihinnete aritmeetiline keskmine
ingl average mark
sks mittlere Note f, Durchschnittsnote f
sm (aritmeettinen) keskiarvo
vn средняя оценка
koondhinne, {kokkuvõttev hinne} halb nt veerandihinne, aastahinne, kooliastmehinne
ingl final mark
sks Gesamtnote f
sm (lukukauden, lukuvuoden, kurssin) kokonaisarvosana
vn итоговая оценка, итоговая отметка
negatiivne hinne, mitterahuldav hinne nt 1 (nõrk), 2 (puudulik) viiepalliskaalal
ingl unsatisfactory mark, fail
sks unbefriedigende Note f, unbefriedigende Zensur f
sm epätyydyttävä arvosana, negatiivinen arvosana
vn отрицательная оценка, неудовлетворительная оценка
positiivne hinneaine omandatust vähemalt rahuldaval tasemel näitav hinne, nt 3 (rahuldav) viiepalliskaalal
ingl positive mark, positive grade
sks positive Note f
sm hyväksytty arvosana
vn положительная оценка
protsessihinne, {jooksev hinne} halbpidevhindamisel pandav hinne, nt tunnikontrolli, suulise vastuse eest
ingl process mark, process grade
sks Prozessnote f
sm prosessiarvioinnin tulos
vn текущая оценка, текущая отметка

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur