[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 26 artiklit

akadeemiline kõrgharidusdomineerivalt teoreetilise suunitlusega kõrgharidus Vt ka rakenduskõrgharidus
ingl academic higher education
sks akademische Hochbildung f
sm akateeminen koulutus, yliopistokoulutus
vn академическое высшее образование
erakõrgkoolkõrgkool, mille pidajaks on eraisik või -organisatsioon
ingl private higher education institution
sks Privathochschule f
sm yksityinen korkeakoulu
vn частное высшее учебное заведение
Euroopa kõrgharidusruum
ingl European Higher Education Area
sks Europäischer Hochschulbildungsraum m
sm eurooppalainen korkeakoulutusalue
vn Европейское пространство высшего образования
kõrghariduskolmanda taseme haridus, teaduslikule käsitlusele rajanev erihariduse kõrgeim tase Vt ka rakenduskõrgharidus, ülikooliharidus, kõrgharidusaste
ingl higher education
sks Hochschulbildung f, Tertiärbereich m
sm korkeakoulutus, korkea-asteen koulutus
vn высшее образование
kõrgharidusasutus, {kõrgem õppeasutus} halbasutus, mis annab kõrgharidust, või asutus, kus õpe toimub kõrgharidustaseme õppekava järgi
ingl higher education institution, institution of higher education, higher education establishment, establishment of higher education
sks Hochschulbildungseinrichtung f
sm korkeakoulutason oppilaitos
vn высшее учебное заведение
kõrghariduse kvaliteediagentuurkõrgkoolide institutsioonilist akrediteerimist läbi viiv asutus
ingl higher education quality assessment council
sks Agentur für Hochschulbildungsqualität f
sm korkeakoulujen laadunvarmistusyksikkö
vn агентство по оценке качества высшего образования
kõrgharidusnõudlusnõudlus kõrgharidusega spetsialistide järele
ingl claim of higher education
sks Nachfrage nach Spezialisten mit Hochschulbildung f
sm korkeakoulutasoisten asiantuntijoiden kysyntä
vn спрос на специалистов с высшим образованием
kõrghariduspoliitika
ingl higher education policy
sks Hochschulbildungspolitik f
sm korkeakoulutuspolitiikka
vn политика высшего образования, политика высшей школы
kõrgharidusprogrammmingit kõrghariduse valdkonda edendav ja rahastav programm, nt Erasmus
ingl programme for developing higher education
sks Hochschulbildungsprogramm n
sm korkeakoulutusohjelma
vn целевая программа для развития и финансирования высшего образования
kõrgharidusstandardriiklik dokument, mis määrab kindlaks kõrghariduse üldnõuded Eestis ning kõrgharidusasutuste koolituslubade väljaandmise ja nende õppekavade akrediteerimise korra
ingl standard of higher education
sks Hochschulbildungsstandard m
sm korkeakoulutusstandardi, korkeakoulutuksen laadunvarmistusnormisto
vn стандарт высшего образования
kõrgharidusstrateegiakõrghariduse arengusuundi määrav riiklik dokument
ingl higher education strategy
sks Hochschulbildungsstrategie f
sm korkeakoulutusstrategia
vn стратегия развития высшего образования
kõrgharidussüsteem
ingl higher education system, system of higher education
sks Hochschulbildungssystem n
sm korkeakoulutusjärjestelmä
vn система высшего образования
kõrgharidustunnistuskõrgharidust tõendav dokument
ingl certificate of higher education
sks Hochschulbildungszeugnis n
sm todistus korkeakouluopinnoista
vn свидетельство о высшем образовании
kõrgkoolkool, mis annab kõrghariduse (ülikool, rakenduskõrgkool, instituut jt)
ingl higher education institution, higher education establishment, institution of higher education, establishment of higher education
sks Hochschule f
sm korkeakoulu
vn высшая школа
kõrgkoolididaktika
ingl didactics of higher education
sks Hochschuldidaktik f
sm korkeakouludidaktiikka
vn дидактика высшей школы
kõrgkoolieksam
ingl kaudtõlge examination at a higher education institution
sks Hochschulexamen n
sm korkeakoulututkinto
vn экзамен в высшем учебном заведении
kõrgkoolipedagoogikapedagoogika haru, mis uurib kõrgkooliga seotud pedagoogilisi probleeme
ingl higher education pedagogy, tertiary pedagogy
sks Hochschulpädagogik f
sm korkeakoulupedagogiikka
vn педагогика высшей школы
kõrgkoolipsühholoogiaüks pedagoogilise psühholoogia uurimisvaldkondi
ingl psychology of higher education
sks Hochschulpsychologie f
sm korkeakoulupsykologia
vn психология высшей школы
kõrgkooliõpik
ingl textbook of higher school, textbook of higher education institution
sks Hochschullehrbuch n
sm korkeakoulu(taso)n oppikirja
vn учебник для вузов, вузовский учебник
kõrgkooli õppekavaõppe alusdokument, mis määrab kindlaks õppe eesmärgid, nominaalkestuse ja mahu, õppeainete loetelu ning valikuvõimalused jms
ingl curriculum of the higher education institution
sks Lehrplan der Hochschule m
sm korkeakoulun opetussuunnitelma
vn программа обучения (конкретного) высшего учебного заведения
rakenduskõrgharidusesimene kõrgharidusaste, mille kestel üliõpilane omandab kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks vajalikud pädevused. Märkus: Eestis kehtib rakenduskõrgharidusõpe alates 2002/2003. õa-st ning asendab varem kehtinud kutsekõrgharidusõppe ja diplomiõppe. Vt ka akadeemiline kõrgharidus, eriharidus, kõrgharidus
ingl professional higher education
sks Fachhochschulbildung f
sm ammatillinen korkeakoulutus
vn прикладное высшее образование
rakenduskõrgkoolõppeasutus, kus toimub rakenduskõrgharidusõpe ja võib toimuda ka magistriõpe
ingl college, institution of professional higher education, (välisriikides ka) university of applied sciences
sks Fachhochschule f
sm ammattikorkeakoulu
vn прикладное высшее учебное заведение
riigirakenduskõrgkool nt Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
ingl state professional higher education institution
sks staatliche Fachhochschule f
sm valtion ammattikorkeakoulu
vn государственное прикладное высшее учебное заведение
sõjaväeline kõrgharidus
ingl higher military education
sks militärische Hochschulbildung f
sm sotilasalan korkeakoulutus
vn высшее военное образование
vastuvõtt kõrgkooli
ingl admission to higher education institution, student admission
sks Hochschulaufnahme f
sm hyväksyminen korkeakouluun
vn приём во высшее учебное заведение, приём во вуз kõnek
õppeaste, kõrgharidusastekõrgharidustase jaguneb kolmeks astmeks: 1) bakalaureuseõpe ja rakenduskõrgharidusõpe, 2) magistriõpe ja 3) doktoriõpe
ingl level of higher education
sks Stufe der Hochschulbildung f
sm korkeakoulutusaste
vn ступень высшего образования

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur