[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 14 artiklit

algõpetusalgteadmiste ja oskuste õpetamine, nt ujumise algõpetus
ingl teaching of primary skills
sks Anfangsunterricht m, Elementarunterricht m
sm alkeiden opettaminen
vn начальное обучение
eelõpe (1) ● õpe enne koolikohustuse algust, mis toetab koolivalmiduse kujunemist Vrd eelkool Vt ka alusharidus, kooliküpsus, koolivalmidus
ingl pre-school education, early childhood education
sks vorschulischer Unterricht m
sm esiopetus, varhaiskasvatus
vn предварительное обучение
eelõpe (2), ettevalmistusõpekõrgkooli organiseeritav õppevorm noortele, kelle eesmärgiks on tulevikus vastaval alal (nt mõnel kunstialal) kõrgharidust omandada
ingl preliminary instruction
sks Vorlehre f, Vorbereitungsunterricht m
sm alustavat opinnot, (alan opintoihin) valmentava opetus
vn подготовительное обучение
esitav õpetussuulise või pildilise materjali esitamine õpetaja poolt (õpetaja räägib, õpilased on ainult vastuvõtja rollis)
ingl expository teaching
sks darlegender Unterricht m
sm esittävä opetus
vn излагающее обучение
etniline eelistuseelistus, mis tuleneb inimese või inimrühma etnilisest päritolust
ingl ethnic preference
sks ethnische Bevorzugung f
sm etninen suosiminen
vn этническое предпочтение
katehheetiline õpetus ajkirikuisa Augustinuse poolt kasutusele võetud küsimustele ja vastustele toetuv õpe, vastandina esitava õppe dogmaatilisusele ja formaalsusele aitas kaasa õpitava mõistmisele
ingl catechetic(al) instruction
sks katechetischer Unterricht m
sm katekeettinen opetus
vn катехизическое обучение
kutsealane eelõpe, eelkutseõpepõhikoolis ja gümnaasiumis kutsesuunitluse eesmärgil toimuv väikesemahuline kutse- või erialade tutvustus valikainetena
ingl professional orientation studies
sks Berufsvorschulung f
sm ammatinvalintaan tutustuttavat opinnot (koulun valinnaisaine)
vn предварительное профессиональное обучение (для профориентации)
riigikaitseõpetus, riigikaitse, sõjaline algõpetus vanüks valikõppeaineid gümnaasiumis
ingl national defence studies
sks Militärunterricht (Lehrfach) m
sm maanpuolustus (lukion valinnainen oppiaine)
vn основы государственной обороны (учебный предмет), военнaя подготовка van
tööõpetusüks õppeaineid
ingl manual training
sks Werkunterricht (Lehrfach) m
sm työopetus (oppiaine)
vn труд (учебный предмет)
usuõpetusõppeaine, mille sisuks on jumalakeskse maailmapildi edastamine ja kristlike väärtuste kujundamine Vrd piiblilugu, usundiõpetus
ingl religious education
sks Religionsunterricht (Lehrfach) m
sm uskonnonopetus
vn богословие, закон Божий
õpetus (1) ● õpetamine
ingl instruction, teaching
sks Unterricht m, Lehren n
sm opettaminen, opetus
vn учение, обучение
õpetus (2) ● teadmiste süsteemne esitus (sh õppeained), nt loodusõpetus, inimeseõpetus, valgusõpetus (optika)
ingl theory
sks Lehre f
sm oppi(järjestelmä)
vn учение, научное учение
õppijakeskne õpe, õppijakeskne õpetusõppijast lähtuv, õppija huve, vajadusi ja ettepanekuid arvestav õpe
ingl learner-centred instruction, learner-centred teaching
sks lernerzentrierter Unterricht m
sm oppijakeskeinen opettaminen, oppijakeskeinen opetus
vn центрированное на учащемся обучение
üldõpetusõppekorraldus mitte õppeainete, vaid mitut ainet hõlmavate kompleksteemade kaupa (J. Käis) Vt ka ainepõhine õppekava, kompleksprogramm
ingl kaudtõlge teaching general topics (not separate subjects)
sks fächerübergreifender Unterricht m
sm eheyttävä opetus, kokonaisopetus
vn kaudtõlge обучение не по предметной системе, а по комплексным темам, которые включают несколько учебных предметов

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur