[HAR] Educational dictionary

Lisad@arvamused.ja.lisandused


Query: in

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 25 artiklit

aineõpe
ingl subject teaching
sks Fachunterricht m
sm oppiaineen opetus, aineenopetus
vn предметное обучение
altruism, isetusvalmidus tegutseda teis(t)e heaks ootamata tasu ja tunnustust Vastand egoism
ingl altruism
sks Altruismus m
sm altruismi, epäitsekkyys
vn альтруизм
altruistlik, isetuteis(t)e heaks tegutsev, isegi kui see ennast kahjustab Vastand egoistlik Vrd prosotsiaalne
ingl altruistic
sks altruistisch
sm altruistinen, epäitsekäs
vn альтруистический
eelõpe (1) ● õpe enne koolikohustuse algust, mis toetab koolivalmiduse kujunemist Vrd eelkool Vt ka alusharidus, kooliküpsus, koolivalmidus
ingl pre-school education, early childhood education
sks vorschulischer Unterricht m
sm esiopetus, varhaiskasvatus
vn предварительное обучение
eelõpe (2), ettevalmistusõpekõrgkooli organiseeritav õppevorm noortele, kelle eesmärgiks on tulevikus vastaval alal (nt mõnel kunstialal) kõrgharidust omandada
ingl preliminary instruction
sks Vorlehre f, Vorbereitungsunterricht m
sm alustavat opinnot, (alan opintoihin) valmentava opetus
vn подготовительное обучение
egoism, isekusenesearmastus, lähtumine enese huvidest, eirates teiste huve ja vajadusi Vastand altruism
ingl egoism, selfishness
sks Egoismus m, Eigensucht f
sm egoismi, itsekkyys
vn эгоизм
egoistlik, isekasoma huvidest lähtuv, oma vajadusi teiste omadest tähtsamaks pidav Vastand altruistlik
ingl egoistic, selfish
sks egoistisch, selbstsüchtig
sm egoistinen, itsekäs
vn эгоистичный
esmakutseõpe, esmaõpeõpe, mille puhul õppima asumine ei eelda erialaste teadmiste ja oskuste olemasolu Vt ka jätku-kutseõpe
ingl initial vocational education and training, IVET lüh
sks primäre Berufsausbildung f
sm ammatillinen peruskoulutus
vn первичное профессиональное обучение
e-õpeõpe, mis põhineb suures osas või täielikult infotehnoloogial
ingl e-learning
sks E-Unterricht m, internetbasiertes Lernen n
sm verkko-opetus, verkko-opiskelu
vn электронное обучение
imelapslaps, kellel on juba varases eas ilmnenud mingil alal silmapaistvad võimed
ingl infant prodigy
sks Wunderkind n
sm ihmelapsi
vn вундеркинд
individuaalõpe, üheõpe, individuaalne õpe nt muusikakoolis, kõneravis Vrd iseseisev õppimine
ingl individual teaching
sks individueller Unterricht m
sm yksilöllinen opetus, yksilöopetus, yksilöllinen opiskelu
vn индивидуальное обучение
inertneväheaktiivne, loid, uue ja reageerimist nõudva suhtes ettevaatlik
ingl inert
sks inert, untätig
sm toimimaton, tehoton, hidas
vn инертный
ise, isedusinimese sisemine olemus, tema mina, iseolek. Märkus: Selles tähenduses säilib käänamisel tüvi iseom ise, os iset›.
ingl (one’s) self
sks Selbst n
sm itse, itseys
vn самость
iseloom, karakterinimese käitumises ja suhtumistes ilmnevate põhiliste, püsivamate psüühiliste omaduste kogum
ingl character
sks Charakter m
sm luonne
vn характер
kutsealane eelõpe, eelkutseõpepõhikoolis ja gümnaasiumis kutsesuunitluse eesmärgil toimuv väikesemahuline kutse- või erialade tutvustus valikainetena
ingl professional orientation studies
sks Berufsvorschulung f
sm ammatinvalintaan tutustuttavat opinnot (koulun valinnaisaine)
vn предварительное профессиональное обучение (для профориентации)
lisaõpent eesti keele (lisa)tunnid muust rahvusest õppureile
ingl additional teaching
sks zusätzliche Lehre f
sm lisäopetus, ylimääräinen opetus
vn дополнительное обучение
pidevõpe, elukestev õpe, {pidevharidus} halb, {permanentne haridus} halbõppimine kogu elu jooksul
ingl lifelong learning, continuing education, lifelong education, continuous learning
sks lebenslanges Lernen n
sm jatkuva koulutus, elinikäinen oppiminen, elinikäinen opiskelu
vn перманентное обучение, непрерывное обучение
põimõpe, kombineeritud õpe, {segaõpe} halbõppevorm, kus osa õppest toimub lähi- ja osa kaugõppena (DPS)
ingl blended learning, combined teaching
sks Blended Learning, gemischtes Lernen n
sm monimuoto-opiskelu, sulautuva oppiminen, sulautuva opiskelu
vn смешанное обучение, комбинированное обучение
seire, {monitooring} halbregulaarne jälgimine ja selle tulemuste fikseerimine, nt algaja õpetaja toimetuleku uurimisel
ingl monitoring
sks Monitoring n
sm seuranta, monitorointi
vn мониторинг
sele, graafiline kujutisteksti selgitav joonis, visuaalne ja graafiline kujutis, mis näitab suhet faktide, terminite ja ideede vahel ülesandes, nt mõttekaart, kirjutamisskeem, lugemisskeem
ingl cognitive organiser, graphic organizer
sks grafischer Organisator m
sm ennakkojäsentäjä, ennakkojäsennin
vn графический органайзер
sisekõnekoolieelses eas omandatav võime jätta mõeldu häälega välja ütlemata
ingl inner speech
sks erlebte Rede f
sm sisäinen puhe
vn внутренняя речь
sisemine motivatsiooninimese põhiliseks tegevusajendiks on huvi ja endale püstitatud pikemaajalised eesmärgid Vastand väline motivatsioon
ingl internal motivation
sks innere Motivation f
sm sisäinen motivaatio
vn внутренняя мотивация
sisemine pidurdusaktiveerunud närvikeskustest algav reflekside pidurdus
ingl inner inhibition
sks innere Hemmung f
sm sisäinen hillintä
vn внутреннее торможение
sisemine tagasisideinfo õppurile õppimise tulemustest õpiprotsessi käigus Vastand väline tagasiside Vt ka tagasiside (1)
ingl internal feedback, inner feedback
sks interne Rückkopplung f
sm välitön palaute
vn внутренняя обратная связь
õuesõpe, väliõpeõpe väljaspool kooliruume, enamasti looduskeskkonnas
ingl outdoor education, outdoor learning
sks Freiluftunterricht m
sm koulurakennuksen ulkopuolinen opiskelu
vn обучение под открытым небом

© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur