Fraseoloogiasõnaraamat

Kaanepilt

Asta Õim

Tallinn 1993
Joel Sang - toimetaja
Indrek Hein, Evelin Nilson - arvutiprogrammid
Margit Langemets - kujundus ja tehniline teostus
Kalev Tomingas - kaas ja tiitelleht

Sõnaraamat on teoks saanud tänu AVATUD EESTI FONDILE ja VIRO-SÄÄTIÖLE

ISBN 9985-9002-0-0
© Asta Õim, 1993

Eessõna
Tekstiotsing

otsitav jupp: