[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 40 artiklit

allikas s <allikas allika allika[t -, allika[te allika[id 2>
1. veekogu
источник <источника м>,
ключ <ключа м>,
родник <родника м>
karstiallikas geol карстовый источник
kuumaveeallikas горячий источник
langeallikas geol нисходящий источник
mineraal[vee]allikas минеральный источник
ohvriallikas жертвенный ключ ~ источник
tõusuallikas geol восходящий источник
puhta ning selge veega allikas источник ~ ключ ~ родник с чистой прозрачной водой
allikast vett jooma пить из ключа ~ из родника ~ из источника
allikas vuliseb родник журчит
2. piltl lähtematerjal; lähe, algus; põhjustaja
источник <источника м>
kirjalikud allikad письменные источники
käsikirjalised allikad рукописные источники
ajalooallikas исторический источник
arhiiviallikas архивный источник
energiaallikas источник энергии
info[rmatsiooni]allikas источник информации
inspiratsiooniallikas источник вдохновения ~ инспирации
jõuallikas источник силы
nakkusallikas источник заражения
rõõmuallikas источник радости
sissetulekuallikas источник доходов
teabeallikas источник информации
toiteallikas el источник питания
toormeallikas источник сырья
trükiallikas печатный источник
tuluallikas источник доходов
valgusallikas источник света
vooluallikas el источник тока
kõigi pahede allikas источник ~ причина всех зол
loodus ilu allikana природа как источник красоты
sain selle teada usaldusväärsest allikast я узнал это из достоверных ~ из надёжных источников

bentos s <b'entos b'entose b'entos[t b'entos[se, b'entos[te b'entos/i ~ b'entose[id 11 ~ 9>
biol veekogu põhjaelustik
бентос <бентоса sgt м>

bjeff s <bj'eff bjefi bj'effi bj'effi, bj'effi[de bj'effi[sid ~ bj'eff/e 22>
hüdr veekogu osa ülal- või allpool paisu v lüüsi
бьеф <бьефа м>

füto+bentos s <+b'entos b'entose b'entos[t b'entos[se, b'entos[te b'entos/i ~ b'entose[id 11 ~ 9>
bot veekogu põhjas kasvavate taimede kogum
фитобентос <фитобентоса sgt м>,
растительный бентос

kallas+rada
avalikuks kasutamiseks määratud kaldariba veekogu ääres
прибрежная полоса,
береговая полоса
10 meetri laiune kallasrada прибрежная полоса шириной в 10 метров

kõntsane adj <kõntsane kõntsase kõntsas[t -, kõntsas[te kõntsase[id 10>
veekogu kohta
илистый <илистая, илистое; илист, илиста, илисто>,
тинистый <тинистая, тинистое; тинист, тиниста, тинисто>
saastane
грязный <грязная, грязное; грязен, грязна, грязно, грязны>
kõntsane tiik тинистый пруд
kõntsane põrand грязный пол

ligi+lähedal adv <+lähedal>
õige lähedal
близко,
поблизости,
вблизи
lahingumüra on juba ligilähedal грохот боя уже совсем близко ~ рядом
ligilähedal pole ühtki veekogu поблизости ~ вблизи нет ни одного водоёма

loodima v <l'oodi[ma l'oodi[da loodi[b loodi[tud 28>
1. veekogu sügavust
измерять/измерить* лотом [глубину]
2. maad
нивелировать[*] <нивелирую, нивелируешь> что
sood loodima нивелировать[*] болото
3. loodisolekut kontrollima
провешивать <провешиваю, провешиваешь> / провесить* <провешу, провесишь> что,
выравнивать/выровнять* по ватерпасу
seina loodima провешивать/провесить* стену

looduslik adj <l'oodusl'ik l'oodusliku l'oodusl'ikku l'oodusl'ikku, l'oodusl'ikku[de ~ l'ooduslik/e l'oodusl'ikku[sid ~ l'oodusl'ikk/e 25>
природный <природная, природное>,
естественный <естественная, естественное>,
натуральный <натуральная, натуральное>
looduslikud tingimused природные условия
looduslik piir естественная граница
looduslik veekogu естественный водоём
looduslik valik естественный отбор
looduslik sadam естественная гавань
looduslik gaas природный ~ естественный газ
looduslik kiud натуральное волокно
looduslik radioaktiivsus естественная ~ природная ~ фоновая радиоактивность

muda s <muda muda muda m'utta, muda[de muda[sid 17>
1. veekogu põhja taime- ja loomajäänustega sete
ил <ила sgt м>,
тина <тины sgt ж>,
шлам <шлама sgt м>
aktiivmuda biol активный ил
jõemuda речной ил
järvemuda geol озёрный ил / сапропель / гиттия
kõdumuda geol гнилой ил
lubimuda geol известковый ил
meremuda морской ил
põhjamuda тина / донный ил
ravimuda ~ tervis[e]muda med лечебная грязь / грязи
tiigimuda прудовой ил
turbamuda торфяной ил / дю
Niiluse viljakas muda плодородный ил Нила
paks muda järve põhjas густой ил на дне озера
lahe põhi on mudaga kaetud дно залива покрыто илом ~ тиной
vajus lauka mudasse он увяз в болотной тине
2. pori; piltl mustus, kõnts, sopp
грязь <грязи, предл. о грязи, в грязи sgt ж>,
тина <тины sgt ж>
teel oli paks sitke muda на дороге была густая вязкая грязь
auto rattad jäid mudasse kinni колёса машины увязли ~ застряли в грязи
kingad lirtsuvad mudas грязь чавкает под туфлями / грязь чмокает ~ хлюпает под туфлями kõnek
poisid pildusid üksteist mudaga мальчики бросались ~ кидались комками грязи
teisitimõtlejaid loobiti mudaga инакомыслящих обливали ~ забрасывали грязью
teda püüti otse mutta tallata его хотели прямо втоптать в грязь kõnek

mässama v <m'ässa[ma mässa[ta m'ässa[b mässa[tud 29>
1. mässu tõstma, mässust osa võtma
бунтовать <бунтую, бунтуешь> против кого-чего kõnek, ka piltl,
поднимать/поднять* мятеж против кого-чего,
поднимать/поднять* бунт против кого-чего,
бунтоваться <бунтуюсь, бунтуешься> madalk,
крамольничать <крамольничаю, крамольничаешь> piltl
hakkama
забунтовать* <забунтую, забунтуешь>,
взбунтоваться* <взбунтуюсь, взбунтуешься>
talupojad hakkasid mõisnike vastu mässama крестьяне забунтовали ~ стали бунтовать против помещиков / крестьяне подняли бунт против помещиков
mässavate talupoegade vastu saadeti karistussalgad против бунтующих ~ мятежных крестьян были направлены карательные отряды
kogu klass mässas kontrolltöö vastu весь класс бунтовал против контрольной работы kõnek
2. tormitsema, möllama
бушевать <-, бушует>,
штормить <-, штормит>,
штормовать <-, штормует>,
бурлить <-, бурлит>,
бунтовать <-, бунтует> piltl,
разгуливаться <-, разгуливается> / разгуляться* <-, разгуляется> kõnek, piltl
veekogu kohta
хлестать <-, хлещет>
hakkama
взбушеваться* <-, взбушуется>,
разбушеваться* <-, разбушуется>,
разволноваться* <-, разволнуется>,
закипеть* <-, закипит> piltl,
заиграть* <-, заиграет> piltl
meri mässab море бушует ~ штормит ~ бунтует
lained mässavad волны бушуют
veri mässab кровь играет ~ кипит ~ бродит ~ горит ~ бунтует
kired mässavad страсти бушуют
3. rähklema, askeldama, sekeldama
хлопотать <хлопочу, хлопочешь>,
суетиться <суечусь, суетишься>,
возиться <вожусь, возишься> kõnek,
мотаться <мотаюсь, мотаешься> madalk
mässab aias päev läbi хлопочет ~ суетится весь день в ~ на огороде / возится весь день на огороде kõnek
4. hullama, tembutama
шалить <шалю, шалишь>,
резвиться <резвлюсь, резвишься>,
дурачиться <дурачусь, дурачишься> kõnek,
баловаться <балуюсь, балуешься> kõnek
lapsed mässasid heinte sees дети шалили на сене / дети баловались на сене kõnek
pulmas möllati ja mässati kogu öö на свадьбе веселились и дурачились всю ночь kõnek
ära mässa! не шали! / не дурачься! kõnek

neuston s <n'euston n'eustoni n'eustoni[t -, n'eustoni[te n'eustone[id 2>
zool veekogu pindkilet asustavate organismide kogum
нейстон <нейстона sgt м>

pinnalt+pääste
päästetööd veekogu pinnalt ja vahetult selle alt
спасание на водах

pinna+vesi s <+vesi v'ee v'e[tt v'e[tte, ve[te vesi 15>
1. maapinna nõgudes asuv vesi
поверхностная вода,
надпочвенная вода
saastunud pinnavesi загрязнённая поверхностная вода
2. veekogu pindmine veekiht
верхний слой воды
järve pinnavesi soojeneb kiiremini kui põhjavesi верхний слой воды в озере нагревается быстрее, чем нижний

polder s <p'older p'oldri p'oldri[t -, p'oldri[te p'oldre[id 2>
tammistatud maa-ala allpool veekogu pinda
польдер <польдера м>

põhja+loomastik s <+loomast'ik loomastiku loomast'ikku loomast'ikku, loomastik/e ~ loomast'ikku[de loomast'ikk/e ~ loomast'ikku[sid 25>
zool veekogu põhja loomad
зообентос <зообентоса sgt м>,
придонная фауна,
животный бентос

põhja+taimestik s <+taimest'ik taimestiku taimest'ikku taimest'ikku, taimestik/e ~ taimest'ikku[de taimest'ikk/e ~ taimest'ikku[sid 25>
bot veekogu põhja taimed, fütobentos
фитобентос <фитобентоса sgt м>,
придонная растительность,
придонная флора,
растительный бентос

põhja+õng s <+'õng õnge 'õnge 'õnge, 'õnge[de 'õnge[sid ~ 'õng/i 22>
kal veekogu põhja lastud õng
донка <донки, мн.ч. род. донок ж>
õngerivi: ridaõnged, põhjaõnged
перемёт <перемёта м>

rannaline
hrl mitmusesmere vm veekogu ääres suvitaja, rannaskäija
keskpäeval peesitasid sajad rannalised kuuma päikese käes в полдень сотни отдыхающих нежились на пляже

ranniku+vesi
mere vm suurema veekogu rannaäärne (madal) vesi
прибрежная вода
■ ‹hrl mitmuse sisekohakäänetessellega piirnev ala
береговые воды
rannikuvee uurijad исследователи береговой воды

piraatlus on Somaalia rannikuvetes tavaline пиратство в прибрежных водах Сомали - обычное дело
sinivetikad on jõudnud Eesti rannikuvetesse сине-зелёные водоросли добрались до прибрежных вод Эстонии

rände+koridor
kitsas ala maastikul (sageli mõne suurema veekogu vm objekti ääres), kus rändavad loomaliigid rände ajal koonduvad
миграционный коридор
mõnede liikide jaoks on Kihnu ümbrus väga tähtis rändekoridor окрестности Кихну являются важным миграционным коридором для некоторых видов
ristub teega põtrade rändekoridor дорога пересекается с миграционным коридором для лосей

saastane adj <saastane saastase saastas[t -, saastas[te saastase[id 10>
kõntsane, must
грязный <грязная, грязное; грязен, грязна, грязно, грязны>,
замазанный <замазанная, замазанное> kõnek,
замызганный <замызганная, замызганное> madalk,
обмызганный <обмызганная, обмызганное> madalk,
измызганный <измызганная, измызганное> madalk
saastane lumi грязный снег
poisi saastased jalad грязные ~ испачканные ноги мальчика
saastane sein грязная стена / замызганная ~ обмызганная стена madalk
heitveed muudavad veekogu saastaseks сточные ~ сбросные ~ сбросовые воды загрязняют водоём

sanitaar+vooluhulk
(paisude jt tõkestusrajatiste ehitamisel:) vooluhulk, mis tagab veekogu loomuliku voolurežiimi ja looduskeskkonna säilimise
санитарный расход
nõutud sanitaarvooluhulk on 0,47 m3 sekundis требуемый санитарный расход - 0,47 м3 в секунду

sete s <sete s'ette sete[t -, sete[te s'ette[id 6>
settinud aine
отложение <отложения с>
sade
осадок <осадка м> ka geol,
отстой <отстоя м>
pealekantud
нанос <наноса м>
orgaanilised setted geol органические осадки
biogeensed setted geol биогенные осадки
jõesete geol аллювиальное ~ речное отложение
liustikusete geol ледниковое отложение / ледниковый нанос
purdsete geol обломочный осадок
tuulesete geol эоловое ~ ветровое отложение
veresete данные ~ показатели реакции оседания эритроцитов
settena veekogu põhja langema оседать/осесть* на дно водоёма
su kruusi põhja jäi sete на дне твоей кружки остался осадок

suu2 s <s'uu s'uu s'uu[d su[hu, s'uu[de ~ suu[de s'uu[sid ~ s'u[id 26>
1. huuled v kogu vastav ala näost; suuava, -õõs
рот <рта, предл. о рте, во рту, мн.ч. им. рты, род. ртов м>,
губа <губы, мн.ч. им. губы, дат. губам ж>,
уста <уст plt> liter
loomadel
пасть <пасти ж>,
зев <зева м> kõnek
kitsas suu узкий рот
pruntsuu пухлый рот / припухлые губы / губы бантиком ~ сердечком
suust suhu ~ suult suule hingamine дыхание рот в рот
suu on torus губы вытянуты трубочкой
suu on muig[v]el [кто] ухмыляется kõnek
avas suu он раскрыл ~ открыл рот / он разинул рот kõnek
suu praotus рот полураскрылся ~ полуоткрылся
muigutab suud причмокивает [губами]
pigistas suu pisikeseks kokku он сжал ~ стиснул рот ~ губы
suu kuivab ~ tundub kuiv [у кого] во рту сухо ~ сохнет ~ пересохло
suu tundub mõru [у кого] во рту горько / [у кого] горчит во рту / [кто] чувствует горечь во рту
suu kisub naerule [кто] уже улыбается / [кто] вот-вот засмеётся kõnek
hingab läbi suu ~ suu kaudu дышит ртом ~ через рот
ahmis lahtisi sui õhku она хватала ~ глотала воздух [открытым ртом]
laps seisis, näpp suus ребёнок сосал палец piltl
hoidis suitsu suus у него сигарета торчала во рту kõnek
koer ahmas kondi suhu собака хапнула кость [в зубы] madalk
tõstis pudeli suule ja jõi он поднёс бутылку ко рту и пил прямо из неё
täis suuga ~ pungil sui ei räägita с полным ~ с набитым ртом не разговаривают
meil pole midagi suhu panna нам нечего есть
ma pole päev otsa midagi suhu saanud у меня целый день маковой росинки во рту не было piltl
pane soola oma suu järgi добавь соли на свой вкус
suu kõrvalt säästetud raha деньги, сэкономленные на еде piltl
2. kõnetrakti osa, kõnelemist vm võimaldav elund
язык <языка sgt м>,
уста <уст, дат. устам plt> liter,
рот <рта м>
[kellel] on vile suul ~ suus [кто] свистит / [кто] идёт, посвистывая ~ насвистывая
vandesõna lipsas tahtmatult suust [у кого] крепкое словечко сорвалось с языка kõnek
[kelle] suu ei seisa vait [кто] тараторит без умолку kõnek
tal lausa kisu sõnu suust его за язык надо тянуть / из него слово не вытянешь piltl / каждое слово из него надо вытягивать piltl
[kelle] suust ei tulnud enam sõnagi [кто] не вымолвил больше ни слова
olen seda mitmest suust kuulnud я слышал это из многих уст ~ от многих liter
armsama nimi oli tal alailma suus имя любимой не сходило у него с уст liter
valetab nii, et suu suitseb ~ vahutab piltl врёт как сивый мерин kõnek / врёт почём зря madalk
sõnad surid ~ hangusid suhu piltl слова замерли на устах
[kes] veeretab iga sõna suus piltl [кто] каждое слово взвешивает
3. kõnek kõne, kõneosavus; kõnepruuk, suuvärk; rääkija
язык <языка sgt м>,
язычок <язычка sgt м>
mahlaka ~ lopsaka suuga jutustaja [у кого] живой язык / [у кого] смачные выражения
küll on sel poisil suu [peas]! ну и язычок у этого парня! / ну и остёр же парень на язык! / у парня язык как бритва ~ как лезвие!
ta on suult õige ropp mees он сквернослов / он матерщинник madalk
teenib endale suuga leiba [кто] себе языком зарабатывает
talitse ~ taltsuta oma suud! попридержи ~ прикуси [свой] язык! / выбирай слова! / тебе лучше держать язык за зубами ~ на привязи!
4. kõnek nägu
лицо <лица, мн.ч. им. лица с>
magas suu[ga] seina poole он спал лицом к стене
suu ees räägib üht, tagaselja teist juttu в лицо говорит одно, а за спиной другое
5. isik v olend: sööja
рот <рта, мн.ч. им. рты, род. ртов м>,
едок <едока м> kõnek
mitu suud toita несколько ртов кормить
pere suur, suid palju семья большая -- едоков много kõnek
pere on suu võrra suurenenud ртов в семье прибавилось / едоков в семье прибавилось kõnek
6. millegi ava
отверстие <отверстия с>,
разрез <разреза м>
relval
дуло <дула с>,
срез [оружия],
дульный срез,
дульце [гильзы]
pudelil
горловина <горловины ж>,
горлышко <горлышка, мн.ч. род. горлышек, дат. горлышкам с>
augusuu край ямы
kindasuu раструб варежки
püssisuu ~ püssi suu дуло [ружья]
taskusuu вход в карман
tekikoti suu разрез ~ отверстие [у] пододеяльника
kitsa suuga kann кувшин с узкой горловиной
laia suuga varrukad рукава с раструбом
kitseneva suuga konjakiklaasid коньячные рюмки с узким верхом
kartulikoti suu läks lahti картофельный мешок развязался
7. spetsiaalne ava [täitmiseks, ammutamiseks vm]; millegi eesosa v algus
жерло <жерла, мн.ч. им. жерла с>,
оголовок <оголовка м> ehit,
зев <зева м>,
хайло <хайла, мн.ч. им. хайла, род. хайл с>
sisse- v väljapääsukoht
проём <проёма м>,
устье <устья с>,
вход <входа м>
kaevusuu ~ kaevu suu устье колодца
koopasuu ~ koopa suu вход в пещеру / зев пещеры
luugisuu зев люка
pliidisuu жерло ~ устье плиты
torusuu устье ~ жерло трубы
tunnelisuu ~ tunneli suu оголовок тоннеля / вход в тоннель
uksesuu дверное отверстие / дверной проём
puuraugu suu устье скважины
istus küdeva ahju suu ees она сидела у раскрытого очага ~ у открытого огня
8. voolava vee v veekogu kuhugi avanemise v suubumise piirkond; sissepääs mere poolt
устье <устья с>,
впадение <впадения с>,
вход <входа м>
jõesuu устье [реки]
sadamasuu вход в гавань
laia suuga laht широкая горловина залива
jäädi ankrusse abaja suus ~ abaja suhu бросили якорь у входа в бухту

suu ammuli ~ ammuli sui разиня ~ разинув ~ широко раскрыв рот; с открытым ~ с раскрытым ртом
▪ [kelle] suu ei ole sarvest ~ seinapragu а я что, рыжий?; [кому] полакомиться хочется
▪ [kelle] suu jookseb vett ~ läheb vesiseks слюн[к]и текут ~ потекли у кого; [кто] запустил глаза на что
suu käib nagu tatraveski болтать ~ молоть ~ чесать ~ трепать языком [без умолку]; [у кого] язык без костей; трещать ~ тараторить без умолку; рта ни на минуту не закрывать
▪ [kellel] suu mulda täis [кто] давно прахом стал; [кто] давно в могилу лёг ~ сошёл
suu parajal ~ õigel kohal ~ paigal ~ paraja ~ õige koha ~ paiga peal [у кого] язык хорошо подвешен; [кто] за словом в карман не лезет; [кто] бойкий на слова ~ на язык; [кто] острый на язык
suu põigiti ~ põiki ~ risti nina all [кто] зазнайка; [кто] заносчивый ~ спесивый человек; [кто] мастер поучать других
suu peale kukkunud [кто] косноязычен
▪ [kellele] suu sisse ütlema говорить ~ сказать* ~ бросать/бросить* ~ кидать/кинуть* [кому-чему] в глаза ~ в лицо что; резать правду в глаза кому
▪ [kellele] suu sisse vahtima ~ [kelle] suu küljes rippuma смотреть прямо в рот кому
nii et suu vahul ~ vahutab говорит с пеной у рта
[oma] suud kinni hoidma ~ [kinni] pidama играть в молчанку; держать язык за зубами ~ на замке
[oma] suud koomal hoidma ~ pidama придерживать/придержать* ~ прикусывать/прикусить* язык; держать язык на привязи
suud andma целовать/поцеловать* кого-что
suud avama ~ p[r]aotama ~ lahti tegema открывать/открыть* ~ раскрывать/раскрыть* рот; разжимать/разжать* губы; вымолвить* что
▪ [kelle] suu läheb lahti ~ valla язык развязывается у кого
suud kastma мочить/намочить* губы ~ усы; промочить* горло
suud kulutama говорить на ветер; тратить/потратить* порох зря ~ напрасно
suud laiutama ~ laotama точить лясы ~ балясы; чесать зубы
suud pruukima (1) rääkima, kõnelema поговорить*; (2) häbematult rääkima давать/дать* волю языку; прохаживаться/пройтись* на [чей] счёт
▪ [millest] suud puhtaks pühkima оставаться/остаться* ~ оказываться/оказаться* при пиковом интересе; получать/получить* кукиш с маслом; съесть* фигу; глотать слюнки
suud puhtaks ~ tühjaks rääkima говорить начистоту с кем; высказывать/высказать* всё прямо ~ без обиняков; выговориться*
suud sekki mööda ~ seki järele seadma по одёжке протягивать ножки
suud seks tegema ~ saama пригубливать/пригубить* что; отведывать/отведать* что, чего van
▪ [kelle] suud sulgema ~ kinni ~ lukku panema ~ kinni toppima затыкать/заткнуть* ~ зажимать/зажать* ~ закрывать/закрыть* ~ связывать/связать* ~ замазывать/замазать* рот кому; не давать/дать* рта раскрыть кому; укоротить* язык кому; держать с кляпом во рту кого-что
suu jääb kinni ~ lukku язык отнялся у кого; [кто] словно язык проглотил; [у кого] рот на замке; [кто] лишился дара речи; [кто] слова не вымолвил
suud täis võtma чваниться кем-чем; кичиться чем
suud vett täis võtma молчать точно воды в рот набрал; молчать как рыба
▪ [kelle] suhu jooksma попасть* впросак
[nagu] [kelle] suust kukkunud вылитый кто; [кто] разительно похож на кого
[nagu ~ kui] ühest suust как ~ словно в один голос
suust suhu (1) ühelt inimeselt [suuliselt] teisele edasi из уст в уста; (2) ainult kahekesi лицом к лицу
suust välja ajama нести/понести* ахинею ~ белиберду ~ несуразицу ~ околёсицу ~ вздор; городить околёсину madalk
poole suuga ~ poolest suust чуточку; нехотя
suu ja sülega с распростёртыми объятиями; стопроцентно

suubla s <s'uubla s'uubla s'uubla[t -, s'uubla[te s'uubla[id 1>
veekogu, kuhu suubub ärajuhitav vesi
водоприёмник <водоприёмника м>

sügavus+punkt
mer kolme koordinaadiga määratud geograafiline punkt veekogu põhjas
точка с координатами и глубиной,
точка с глубиной
sügavuspunktide põhjal koostatud merepõhja reljeefi mudel модель рельефа морского дна, составленная на основе точек с глубинами

toitelisus s <t'oitelisus t'oitelisuse t'oitelisus[t t'oitelisus[se, t'oitelisus[te t'oitelisus/i ~ t'oitelisuse[id 11 ~ 9?>
biol aineringet määravate ühendite sisaldus veekogu vees ja põhjasetteis, troofsus
трофность <трофности sgt ж>,
кормность <кормности sgt ж>

truup s <tr'uup truubi tr'uupi tr'uupi, tr'uupi[de tr'uupi[sid ~ tr'uup/e 22>
1. toru
труба <трубы, мн.ч. им. трубы ж>
lõõr, ahju-
дымоход <дымохода м>,
дымоотвод <дымоотвода м>,
боров <борова м>,
дымовой канал
korstnat ja truupe on vaja puhastada надо прочистить трубу и дымоходы
tuul vingub truubis ветер воет в трубе
2. pliidi, ahju soemüür
обогревательный щит,
отопительный щиток,
тёплая стенка
truup hõõgab sooja от тёплой стенки пышет жаром
3. väike sild
[переходный] мостик,
мосток <мостка м> kõnek
rajatis, mille abil juhitakse väike veekogu tee alt läbi
дорожная труба,
водопропускная труба

ummuksis adv <ummuksis>
umbes, kinni; hapnikuvaeguses; ummikus
ummuksis hoitud toiduained продукты, хранящиеся в закрытом виде
ummuksis veekogu бессточный ~ стоячий водоём
kalad on paksu jää all ummuksis под толстым льдом рыба глохнет piltl
olen oma eluga täiesti ummuksis я со своими делами в полной дыре kõnek, piltl

uppuma v <'uppu[ma 'uppu[da upu[b upu[tud 28>
1. vee alla vajudes hukkuma; [veekogu] põhja minema
тонуть <тону, тонешь> / утонуть* <утону, утонешь>,
тонуть <тону, тонешь> / потонуть* <потону, потонешь>,
утопать <утопаю, утопаешь>,
топнуть <топну, топнешь> / утопнуть* <утопну, утопнешь; утоп, утопла, утопло> madalk,
топнуть <топну, топнешь> / потопнуть* <потопну, потопнешь; потоп, потопла, потопло> madalk
esemete, laevade vms kohta
затонуть* <-, затонет>,
уходить/уйти* на дно,
уходить/уйти* под воду,
погружаться/погрузиться* на дно
madrus kukkus üle parda ja uppus [ära] матрос упал за борт и утонул ~ потонул
palju kalureid uppus tormis ~ tormisel merel во время шторма на море утонуло много рыбаков
kas ta uppus jõkke, merre või järve? он утонул в реке, в море или в озере?
kipakas paat võib kergesti uppuda шаткая лодка может легко затонуть ~ потонуть
palgid ei upu брёвна не тонут
uppunud laeva vrakk остов ~ обломки погибшего судна
2. [hrl liigveest] üle ujutatud saama
утопать <-, утопает> kõnek
suurvee aegu uppusid jõeäärsed tänavad täielikult в половодье приречные улицы утопали kõnek / в полноводье приречные улицы оказались полностью затопленными ~ были полностью затоплены
3. piltl mõne püdela, koheva, pehme vms aine alla v sisse jääma v vajuma; millegi rohkusse mattuma; halvasti nähtav olema; [eredast valgusest] üle kallatud olema
утопать <-, утопает> в чём,
тонуть <-, тонет> / утонуть* <-, утонет> в чём,
тонуть <-, тонет> / потонуть* <-, потонет> в чём
kevadel uppusid teed porisse ~ porri весной все дороги утопали ~ утонули в грязи
jalad uppusid pehmesse vaipa ноги тонули в мягком ковре
maja on uppunud rohelusse дом утопает в зелени
naise nägu uppus pisaratesse лицо женщины залито слезами / женщина вся в слезах
rünnak uppus verre атака захлебнулась в крови
silmapiir uppus halli uttu горизонт тонул ~ скрылся в сером тумане ~ в туманном сумраке / завеса ~ пелена серого тумана затянула горизонт / дымка заволокла ~ застлала горизонт
küla oli uppunud pimedusse село погрузилось в темноту ~ во тьму
peatänav upub tuledesse главная улица утопает в огнях
töösse ~ töhe uppunud ametnik у чиновника работы сверх головы
võlgadesse uppunud tudeng утопающий в долгах студент / студент в долгах как в шелках
neiu oli täiesti oma unistustesse uppunud девушка совершенно потонула ~ забылась в своих мечтах

uputama v <uputa[ma uputa[da uputa[b uputa[tud 27>
1. uppuma sundima v uppumist põhjustama; [veekogu] põhja ajama v laskma
топить <топлю, топишь> / потопить* <потоплю, потопишь> кого-что ka piltl,
топить <топлю, топишь> / утопить* <утоплю, утопишь> кого-что ka piltl,
затапливать <затапливаю, затапливаешь> / затопить* <затоплю, затопишь> кого-что,
затоплять <затопляю, затопляешь> / затопить* <затоплю, затопишь> кого-что
ennast
топиться <топлюсь, топишься> / утопиться* <утоплюсь, утопишься>
kassipojad aeti kotti ja uputati котят засунули в мешок и утопили kõnek
vaenlase miiniristleja uputati raketiründega вражеский минный крейсер потопили ~ затопили ракетным ударом
uputab oma muret viina sisse ~ viinasse piltl топит своё горе в водке / заливает ~ глушит своё горе водкой
vaenlase poolt uputatud laev потопленное ~ затопленное врагом судно
2. üle ujutama
затапливать <-, затапливает> / затопить* <-, затопит> что,
затоплять <-, затопляет> / затопить* <-, затопит> что,
заливать <-, заливает> / залить* <-, зальёт; залил, залила, залило> что, чем ka piltl,
топить <-, топит> / потопить* <-, потопит> что ka piltl
hiidlaine uputas laia maa-ala цунами затопило обширную территорию
nii vihmane sügis, et uputab mis kole такая дождливая осень, льёт как из ведра
meeleavaldus uputati verre piltl демонстрацию потопили в крови
oli hea saagiaasta, kartul lausa uputas piltl был урожайный год -- картошки было навалом ~ завались kõnek
päike uputas kogu maastiku ereda valgusega piltl солнце залило светом все окрестности / вся округа тонула в солнечном свете
suurveest uputatud põllud затопленные ~ залитые половодьем поля
3. millegi alla v sisse matma v peitma
затапливать <-, затапливает> / затопить* <-, затопит> что, чем,
заваливать <-, заваливает> / завалить* <-, завалит> что, чем
tuisk uputas majad hangedesse метель завалила ~ занесла сугробами дома / дома утопали в снежных сугробах
mõisa remonti uputati palju raha piltl на ремонт мызы угробили ~ ухлопали ~ угрохали много денег madalk

valg+ala s <+ala ala ala -, ala[de ala[sid ~ al/u 17>
geogr maa-ala, millest veekogu v selle osa toitub
водосбор <водосбора м>,
водосборная площадь

vee+
водный <водная, водное>,
водяной <водяная, водяное>,
водо-,
гидро-,
воды <род. ед.ч.>
veeaeroobika водная аэробика / аквааэробика
veeala (1) водное пространство; (2) akvatoorium акватория
veealune подводный
veearvesti tehn водосчётчик / водомер
veeasukas водяной обитатель / обитатель вод
veeaur водяной пар
veebilanss водный баланс / баланс воды в чём
veeboiler водонагреватель / водоподогреватель / бойлер / водогрей kõnek / водогрейка kõnek
vee-elustik biol гидробиос
vee-energia füüs гидроэнергия / водная энергия
veefilter водоочиститель / водоочистительный фильтр / фильтр для очистки воды
veehaare tehn водозабор / водозаборное сооружение
veehaud омут
veehoidla водохранилище
veehorisont geol горизонт воды
veeimavus водопоглощаемость ka tehn, põll / намокаемость
veejalgratas водный велосипед / гидропед
veejoon (1) mer ватерлиния; (2) veepiir урез воды / береговая линия
veejuga водяная струя / струя воды
veejuhe водовод / водоток / водосток
veejumal müt бог воды
veejõud гидроэнергия / водная энергия
veekadu потеря ~ утечка воды
veekahjustus повреждение, причинённое водой / повреждение от затопления
veekahur водная пушка / водомёт
veekaitse охрана вод
veekardin водная завеса
veekartlik (1) vett pelgav водобоязненный / гидрофобный; (2) veetundlik водочувствительный
veekartus водобоязнь / гидрофобия
veekarva водянистый piltl / бесцветный
veekasutus водопользование / использование воды / эксплуатация водных ресурсов
veekatkestus [аварийное] прекращение подачи воды
veekeeris водоворот / омут
veekell aj клепсидра / водяные часы
veekeskus водный центр / спа
veekest anat амнион / внутренняя водная оболочка
veekiht слой воды
veekindel (1) vee toimele vastupidav водостойкий / водоупорный / водоустойчивый / водозащищённый el / несмываемый; (2) vee eest kaitsev, vett mitte läbilaskev, veetihe непромокаемый
veekindlus (1) водостойкость / водоупорность / водоустойчивость / водозащищённость el; (2) непромокаемость
veeklosett ватерклозет / WC
veekogur mäend водосборник / водозабор
veekraan водяной ~ водопроводный кран
veekulu водопотребление / расход воды / потребление воды
veekõrb piltl водная пустыня / пустыня вод
veekõrvaldus mäend водоотлив
veelaam водный простор
veelaev mer водоналивное судно
veelahe geogr водораздел / раздел вод
veelase водосброс / водоспускное сооружение
veelembene водолюбивый / влаголюбивый
veelendlane zool nahkhiir (Myotis daubentonii) водяная ночница
veeliiklus водное сообщение
veeliin mer ватерлиния
veelind водоплавающая птица
veelomp лужа
veeloom водное животное
veeläbilaskvus водопроницаемость ka põll
veemahutavus põll водоёмкость / влагоёмкость / водовместимость / водоудерживающая способность
veemahuti резервуар ~ ёмкость для воды
veemajandus водное хозяйство / использование вод
veematk водный поход
veemootorisport водный мотоспорт
veemull водяной пузырь
veemõõtelatt водомерная рейка
veemõõtja ~ veemõõtur водомер / водосчётчик
veemäng (1) piltl vee muutlik liikumine игра ~ сверкание ~ переливание воды; (2) sportmängu kohta водная игра
veemärk метка уровня воды
veemüür piltl водная стена / стена воды
veenastik zool (Natrix tesselata) водяной уж
veeneel водоворот / омут
veenina ehit слезник
veenõu сосуд для воды ~ с водой ~ из-под воды
veeorganism водный организм
veepadi teekatte ja ratta vahel водяная подушка
veepark водный парк
veepealne надводный
veepehmendi keem водоумягчитель / смягчитель ~ умягчитель воды
veepehmendus keem умягчение ~ смягчение воды
veepelgus водобоязнь / гидрофобия
veepidavus водонепроницаемость
veepihusti водораспылитель
veepiir (1) maismaa ja veekogu piir граница воды и суши; (2) mööda veekogu kulgev riigipiir водная граница
veepilv водяная туча
veepump водяной насос / водокачка
veepuudus недостаток ~ дефицит воды
veepääsuke rhvk береговая ласточка
veepööris водоворот / омут
veerada (1) spordirada водная дорожка; (2) liikumistee водная трасса / водный путь; (3) veejälgedest moodustuv следы [от] воды
veeralli водное ралли
veerenn водосточный жёлоб
veereostus загрязнение воды
veeressursid водные ресурсы ~ запасы
veerežiim geol, bot водный режим
veeringe круговорот ~ циркуляция воды
veerohke многоводный / полноводный / водообильный
veerõhk давление воды
veesammas водяной столб
veesegisti кран-смеситель [для воды]
veeseis уровень ~ горизонт воды
veesilm piltl водяное оконце
veesinine водянисто-голубой / водянисто-синий
veesisaldus содержание воды ~ влаги / водосодержание / водность
veesisene внутриводный / погружённый
veesoojendi водонагреватель / водоподогреватель / бойлер / водогрейка kõnek
veesoon (1) põhjavee kulgemise tee maapõues водоносная жила; (2) õnarus vihmavee mahavalgumiseks водосточный жёлоб / водосточная канавка
veespanjel водный спаниель
veesurm смерть от утопления / утопление
veesurve водонапор / напор ~ давление воды
veesõda игра с обливанием водой
veesärk tehn водяная рубашка
veetagavara водные ресурсы / запас воды
veetaimestik водная растительность ~ флора
veetakistus (1) vee takistav toime сопротивление воды; (2) veeline takistus водный барьер / водное препятствие
veetanker водоналивное судно / водовоз kõnek
veetarbija водопотребитель / потребитель воды
veetarbimine maj водопотребление / потребление воды
veetarve ~ veetarvidus потребность в воде
veetase уровень ~ горизонт воды
veetee водный путь
veetermomeeter водяной термометр
veetihe водонепроницаемый
veetihedus водонепроницаемость
veetilk водяная капля / капля воды
veetorn водонапорная башня
veetoru водопроводная труба
veetorustik водопровод / водопроводная линия
veetransport водный транспорт / водные перевозки
veetuhkur rhvk выдра / порешня
veeturbiin tehn водяная ~ гидравлическая турбина / гидротурбина
veeturism водный туризм
veetõus подъём воды / прилив
veevaba безводный / неводный
veevaegus недостаточность воды [в организме] / водное голодание / водный голод
veevaene маловодный
veevahetus водообмен
veevajadus водопотребность / потребность в воде
veevann (1) vann veega v vee jaoks ванна с водой ~ для воды; (2) keem soojendusviis водяная баня
veevarud водные ресурсы ~ запасы / запасы воды
veevarustus водоснабжение / снабжение водой
veevedaja водовоз
veevool водоток / водный поток
veevõimlemine водная гимнастика / гимнастика в воде
veevõrk водопроводная сеть
veeväli водный простор / водное пространство / водная пустыня piltl / пустыня вод piltl
veeväljasurve mer водоизмещение
veevärk водопроводная сеть / водопровод / система водоснабжения
veeõitsemine ~ veeõitseng biol цветение воды
veeäärne приводный / [находящийся ~ расположенный] около воды ~ у воды

õhustuma v <õhustu[ma õhustu[da õhustu[b õhustu[tud 27>
õhku saama
проветриваться <-, проветривается> / проветриться* <-, проветрится>,
вентилироваться <-, вентилируется>
jäätunud veekogu ei õhustu покрытый льдом водоём не вентилируется

õitsema v <'õitse[ma 'õitse[da õitse[b õitse[tud 28>
1. taimede kohta
цвести <-, цветёт; цвёл, цвела>
kartul õitseb juulis картофель цветёт в июле
kaktus lõi enne jõulu õitsema кактус начал цвести ~ расцвёл ~ зацвёл перед Рождеством
õitsev kanarbik цветущий вереск
2. veekogu kohta, milles vohavad vetikad
цвести <-, цветёт; цвёл, цвела> kõnek
järv õitseb rohelisena озеро цветёт kõnek / озеро подёрнуто ~ затянуто ряской
3. piltl punetama, õhetama; täies elujõus, särav olema
цвести <цвету, цветёшь; цвёл, цвела> чем, от чего
nägu õitseb tervisest лицо цветёт ~ пышет здоровьем
põsed õitsevad pakasest щёки горят от мороза
ta on abielus õitsema läinud в замужестве она расцвела
tüdruk õitseb nagu punane moon девочка цветёт как маков цвет
noor õitsev neiu молодая цветущая девушка
4. heal järjel olema; edenema
процветать <-, процветает> piltl,
расцветать <-, расцветает> / расцвести* <-, расцветёт; расцвёл, расцвела> piltl
lokkama, vohama
разрастаться <-, разрастается> / разрастись* <-, разрастётся; разросся, разрослась>,
процветать <-, процветает> kõnek, piltl
äri õitseb дело процветает ~ расцветает ~ цветёт
prostitutsioon õitseb проституция разрастается / проституция цветёт ~ расцветает пышным цветом kõnek
õitsev tiisikus van скоротечная чахотка

õlitõkke+poom
seadeldis, mis tõkestab õlireostuse leviku veekogu pinnal
бон <бона, мн.ч. им. боны, мн.ч. род. бонов м>,
боновое заграждение

õõtsik s <õõtsik õõtsiku õõtsiku[t -, õõtsiku[te õõtsiku[id 2>
pehme õõtsuv koht soos v järve ääres
зыбун <зыбуна м>,
трясина <трясины ж>
geogr õõtsuv kamar kinnikasvava veekogu pinnal
сплавина <сплавины ж>
ujutaimedega õõtsik сплавина, образованная плавучими растениями
ees on läbipääsmatu õõtsik впереди непроходимая трясина

üle+sõit s <+s'õit sõidu s'õitu s'õitu, s'õitu[de s'õitu[sid ~ s'õit/e 22>
1. veekogu ületamine veesõidukiga
переправа <переправы sgt ж> через что,
переезд <переезда sgt м> через что,
плавание <плавания sgt с> через что, на чём
pikk ülesõit ookeanist долгое плавание через океан
ülesõit Rohukülast Hiiumaale переправа ~ переезд из Рохукюла на остров Хийумаа
2. kõnek ülesõidukoht
переезд <переезда м>

ületama v <ületa[ma ületa[da ületa[b ületa[tud 27>
1. millestki üle minema v sõitma
переходить <перехожу, переходишь> / перейти* <перейду, перейдёшь; перешёл, перешла> что, через что,
проходить <прохожу, проходишь> / пройти* <пройду, пройдёшь; прошёл, прошла> по чему, через что,
пересекать <пересекаю, пересекаешь> / пересечь* <пересеку, пересечёшь, пересёк, пересекла> что
sõitma
переезжать <переезжаю, переезжаешь> / переехать* <перееду, переедешь> что, через что, на чём
veekogu v midagi raskesti läbitavat
переправляться <переправляюсь, переправляешься> / переправиться* <переправлюсь, переправишься> через что,
преодолевать <преодолеваю, преодолеваешь> / преодолеть* <преодолею, преодолеешь> что
piltl mingist piirist üle minema
превышать <превышаю, превышаешь> / превысить* <превышу, превысишь> что,
переваливать <переваливаю, переваливаешь> / перевалить* <перевалю, перевалишь> за что kõnek
jalakäija ületab tänavat пешеход переходит ~ пересекает улицу
autokolonn ületas silla автоколонна прошла по мосту ~ переехала через мост
nad ületasid salaja riigipiiri они тайно перешли ~ пересекли государственную границу
jõgi ületati ujudes вплавь переправились через реку ~ преодолели реку
raskesti ületatav mäekuru труднопроходимый горный перевал
ametnik ületas võimupiire чиновник превысил пределы ~ вышел за пределы власти
linna elanike arv on ületanud miljoni piiri число жителей города перевалило за миллион kõnek
2. midagi üle mingi mõõdu, määra tegema v sooritama
превышать <превышаю, превышаешь> / превысить* <превышу, превысишь> что,
превосходить <превосхожу, превосходишь> / превзойти* <превзойду, превзойдёшь; превзошёл, превзошла> кого-что, по чему, чем, в чём,
побивать <побиваю, побиваешь> / побить* <побью, побьёшь> кого-что, в чём,
перекрывать <перекрываю, перекрываешь> / перекрыть* <перекрою, перекроешь> что piltl
autojuht ületas lubatud kiirust шофёр превысил допустимую скорость
võistlustel ületati viis maailmarekordit на соревнованиях было побито ~ перекрыто пять мировых рекордов
3. jagu saama, võitu saama, üle saama
преодолевать <преодолеваю, преодолеваешь> / преодолеть* <преодолею, преодолеешь> кого-что,
одолевать <одолеваю, одолеваешь> / одолеть* <одолею, одолеешь> кого-что ka piltl,
пересиливать <пересиливаю, пересиливаешь> / пересилить* <пересилю, пересилишь> кого-что ka piltl,
осиливать <осиливаю, осиливаешь> / осилить* <осилю, осилишь> кого-что,
перебарывать <перебарываю, перебарываешь> / перебороть* <переборю, переборешь> кого-что,
превозмогать <превозмогаю, превозмогаешь> / превозмочь* <превозмогу, превозможешь; превозмог, превозмогла> кого-что
visa tööga ületati kõik raskused ja takistused упорной работой преодолели все трудности и препятствия piltl
sul tuleb iseennast ületada тебе следует преодолеть ~ перебороть ~ превозмочь ~ пересилить себя
4. millestki v kellestki suurem, parem, tõhusam olema
опережать <опережаю, опережаешь> / опередить* <опережу, опередишь> кого-что, в чём, по чему,
превышать <превышаю, превышаешь> / превысить* <превышу, превысишь> что,
превосходить <превосхожу, превосходишь> / превзойти* <превзойду, превзойдёшь; превзошёл, превзошла> кого-что, по чему, чем, в чём
ta ületab mind teadmistes он опережает меня в знаниях ~ по уровню знаний
sissetulekud ületavad väljaminekuid доходы превышают ~ превосходят расходы


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur