[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 26 artiklit

aasta+tagune
1. adj aasta tagasi olnud, toimunud vms
прошлогодний <прошлогодняя, прошлогоднее>
aastatagune roim leidis viimaks lahenduse прошлогоднее убийство наконец-то раскрыто
2. s aeg aasta tagasi
прошлый год
aastatagusega võrreldes on hinnad tõusnud по сравнению с прошлым годом цены выросли

aktsia+indeks
maj suhtarv, mis väljendab aktsiate kursi muutumist mingi eelmise ajavahemikuga võrreldes
индекс акций

deviantne
tavapärasest olekust kõrvale kaldunud, tavapärasega võrreldes nihkes või millegi poolest eristuv
девиантный <девиантная, девиантное; девиантен, девиантна>
noorte deviantne käitumine девиантное поведение молодёжи
deviantsed subkultuurid девиантные субкультуры

eelis s <eelis eelise eelis[t -, eelis[te eelise[id 9>
преимущество <преимущества с>,
превосходство <превосходства с>
eesõigus
привилегия <привилегии ж>
uue meetodi eelised преимущества нового метода
tal on teistega võrreldes mitmeid eeliseid он имеет ряд преимуществ по сравнению с другими

ennak+kasv
(majanduses, ühiskonnas:) millegi hulga või koguse suurenemine, millegi lisandumine oodatust (või millegagi võrreldes) kiiremas tempos
быстрый рост
õpetajate palga ennakkasv быстрый рост зарплаты учителей

happe+sademed pl
mis tahes sademed, mille pH on võrreldes looduslike sademetega madalam
кислотные осадки

inflatsiooni+määr
(inflatsiooni mõõtmise vahend:) üldine hinnataseme muutus protsentides võrreldes eelnenud samasuguse ajavahemikuga
ставка инфляции
aastane inflatsioonimäär oli 2,9% годовая ставка инфяции составляла 2,9 %

kõrval1 postp [kelle/mille] <kõrval>
1. kelle-mille juures, ligidal, ääres
рядом с кем-чем,
возле кого-чего,
у кого-чего
istusin autojuhi kõrval я сидел рядом с шофёром
laps magab ema kõrval ребёнок спит рядом с матерью
kõndis koorma kõrval он шёл ~ шагал рядом с возом
seisab ukse kõrval nurgas стоит в углу у двери
ujus päris minu kõrval он плыл почти рядом со мной
lauda kõrval on kuur рядом с хлевом ~ возле хлева сарай
tee kõrval on metsasalu рядом с дорогой ~ у дороги роща
nad istusid külg külje kõrval они сидели бок о бок
seisime õlg õla kõrval мы стояли плечо к плечу ~ плечом к плечу ~ плечо в плечо
2. ajalise järgnevuse puhul
за кем-чем,
в[о] кого-что
olin päev päeva kõrval tööl день за днём ~ изо дня в день я был на работе
3. peale mille, samaaegselt millega
наряду с кем-чем,
рядом с кем-чем
kellele-millele lisaks
кроме кого-чего,
помимо кого-чего,
в добавление к кому-чему,
вдобавок к кому-чему kõnek
selle kõrval, mida vaja läks, ostsime tarbetutki помимо того, что нужно было, мы купили и ненужное
õpetajatöö kõrval tegeles ta maalimisega наряду с педагогической работой он занимался живописью
elukutseliste näitlejate kõrval mängisid filmis ka asjaarmastajad наряду с ~ рядом с профессиональными актёрами ~ кроме ~ помимо профессиональных актёров в фильме снимались и актёры-любители
4. kellega-millega võrreldes
по сравнению с кем-чем,
сравнительно с кем-чем,
рядом с кем-чем,
перед кем-чем
mis on minu töö sinu töö kõrval! что моя работа по сравнению с твоей ~ перед твоей работой!

miinus s <miinus miinuse miinus[t -, miinus[te miinuse[id 9>
1. matemaatiline märk; mõnevõrra madaldatud hinnet tähistav märk
минус <минуса м>
kas arvul on ees pluss või miinus? перед числом стоит плюс или минус?
olin kogemata miinuse asemel plussi kirjutanud я нечаянно написал вместо минуса плюс
kontrolltöö hinne oli viis miinus[ega] оценка за контрольную работу была пятёрка с минусом
2. külmakraadi v lahutustehte tähistamiseks
минус <нескл. м>
õhutemperatuur miinus kümme kraadi температура воздуха минус десять градусов
viis miinus neli от пяти отнять четыре / пять минус четыре kõnek
palk on kuus tuhat krooni miinus maksud зарплата шесть тысяч крон с вычетом налогов / зарплата шесть тысяч крон минус налоги
3. kõnek puudujääk normaalsega võrreldes
минус <минуса м>
piimaga on farm sellel kuul miinuses в этом месяце ферма по молоку минусует
4. piltl negatiivne külg, väärtust vähendav tegur
минус <минуса м> kõnek
igal teoorial on omad plussid ja miinused каждая теория имеет свои плюсы и минусы kõnek
kaalume kõik plussid ja miinused läbi взвесим все плюсы и минусы kõnek

mitme+kordne adj <+k'ordne k'ordse k'ordse[t -, k'ordse[te k'ordse[id 2>
1. mitmest ühesugusest osast koosnev
многослойный <многослойная, многослойное; многослоен, многослойна, многослойно>
mitmekordne vineer многослойная фанера
mitmekordne side многослойный бинт
mitmekordne sõlm сложный узел
2. mingi taseme v arvuga võrreldes mitu korda suurem; korduv
многократный <многократная, многократное; многократен, многократна, многократно>
korduv
стократный <стократная, стократное> liter
mitmekordne hind многократная цена
mitmekordne maailmameister многократный чемпион мира
mitmekordne miljonär мультимиллионер
toodang kasvas mitmekordseks объём продукции возрос в несколько раз
võttis kuritöö omaks pärast mitmekordset ülekuulamist он признал свою вину после многократных допросов
3. kõnek mitmekorruseline
многоэтажный <многоэтажная, многоэтажное>,
многоярусный <многоярусная, многоярусное>
mitmekordne maja многоэтажный дом

mitme+kordselt adv <+k'ordselt>
1. mingi [endise] tasemega võrreldes mitu korda rohkem v vähem
[в] несколько раз
hind ületas maali väärtuse mitmekordselt цена картины в несколько раз превышала её ценность
toodang kasvas mitmekordselt объём продукции увеличился в несколько раз
2. mitmel korral, korduvalt
многократно,
много раз
mitmekordselt premeeritud töötaja многократно премированный работник / работник, много раз удостоенный премии
3. mitmekordsena; mitmes järgus, mitmes osas
многократно,
в несколько раз
taime lehed on mitmekordselt sulgjad растение с многократноперистыми листьями
mitmekordselt kokku pandud marli марля, сложенная в несколько слоёв

muu4 pron <m'uu m'uu m'uu[d -, m'uu[de ~ muu[de m'uu[sid ~ m'u[id 26>
1. tähistab midagi, mis jääb väljapoole mainitut
другое <другого sgt с>,
иное <иного sgt с>,
прочее <прочего sgt с>,
остальное <остального sgt с>
rääkisime reisist ja paljust muust мы говорили о поездке и о многом другом
ta ei oska muud tahtagi он и не знает, что можно и иного пожелать
asi on hoopis muus дело совсем в другом
tahan sult küsida sootu muud я хотел спросить тебя совсем о другом
muuga võrreldes on see väike õnnetus по сравнению с прочим ~ с остальным это маленькая беда
nad rääkisid veel paljust muust они говорили ещё о многом другом
teda ei huvita miski muu peale filateelia его не интересует ничто [иное], кроме филателии
sina aga muud ei tee, kui irvitad ты только и знаешь что скалить зубы ~ зубоскалить ~ скалиться madalk
2. tähistab kedagi, kes jääb väljapoole mainituid
другой <другого м>,
другая <другой ж>,
иной <иного м>,
иная <иной ж>,
прочие <прочих pl>,
остальные <остальных pl>
muude seas mainis ta ka mind среди других ~ среди прочих он назвал ~ упомянул и меня
ma olin alati seal, kus muudki я всегда был там, где и остальные ~ другие
õpetaja arvas teisiti kui kõik muud учитель думал ~ полагал иначе, чем другие ~ все остальные
3. teistsugune, teine
другой <другая, другое>,
иной <иная, иное>
ülejäänud
прочий <прочая, прочее>,
остальной <остальная, остальное>
seda kala leidub mitmes muuski järves эта рыба водится и во многих других озёрах
mängime mõnda muud mängu поиграем в какую-нибудь другую игру
muud väljapääsu ei olnud другого ~ иного выхода не было
jutt läks muudele asjadele разговор перешёл на другие ~ на иные темы
ta lahkus koos muude külalistega он ушёл вместе с другими ~ с остальными гостями

mõõtma v <m'õõt[ma m'õõt[a mõõda[b mõõde[tud, m'õõt[is m'õõt[ke 34>
1.
мерить <мерю, меришь> / измерить* <измерю, измеришь> что, чем, на что,
измерять <измеряю, измеряешь> / измерить* <измерю, измеришь> что, чем,
промеривать <промериваю, промериваешь> / промерить* <промерю, промеришь> что,
промеривать <промериваю, промериваешь> / промерять* <промеряю, промеряешь> что kõnek,
мерить <мерю, меришь> / смерить* <смерю, смеришь> что, чем kõnek,
производить/произвести* измерения,
вести замеры чего,
делать/сделать* замеры чего
mõnda aega
померить* <померю, померишь> что
midagi omavahel võrreldes
мериться <мерюсь, меришься> / помериться* <померюсь, померишься> чем, с кем,
меряться <меряюсь, меряешься> / померяться* <померяюсь, померяешься> чем, с кем kõnek,
смериться* <смерюсь, смеришься> чем, с кем kõnek
pikkust mõõtma мерить/измерить* ~ измерять/измерить* ~ замеривать/замерить* длину чего
sügavust mõõtma мерить/измерить* ~ измерять/измерить* ~ промеривать/промерить* глубину чего
maad mõõtma мерить/измерить* ~ замерять/замерить* землю
palavikku mõõtma мерить/измерить* ~ измерять/измерить* температуру
joonlauaga mõõtma мерить/измерить* ~ измерять/измерить* линейкой
kaardi järgi vahemaad mõõtma мерить/измерить* ~ измерять/измерить* расстояние по карте
kaugust mõõdetakse kilomeetrites расстояние измеряется в километрах
ampermeetriga mõõdetakse ~ ampermeeter mõõdab elektrivoolu tugevust амперметром измеряют силу электрического тока
kell mõõdab aega часы измеряют время
mõõda sammudega, kui pikk see peenar on измерь шагами длину этой грядки / смерь шагами длину этой грядки kõnek
mõõda, mitu liitrit sellesse potti mahub измерь сколько литров вмещает эта кастрюля
kõik on mõõdetud millimeetri täpsusega всё измерено ~ определено с миллиметровой точностью
lapsed mõõtsid omavahel, kumb neist on pikem дети мерились ростом, кто выше kõnek
mõõda, kas vöö annab ümber? померь, пояс сходится?
tule rammu mõõtma! давай померимся силами! / давай смеримся силами! kõnek
selle kultuuri vanust mõõdetakse aastatuhandetega время существования этой культуры исчисляется столетиями
mõõdab sama mõõduga tagasi piltl мерит тою же мерою ~ в ту же меру liter
kõik ei ole rahaga mõõdetav piltl не всё сводится к деньгам
2. mõõdu järgi, teatud mõõduga eraldama, andma, jagama; välja mõõtma
отмеривать <отмериваю, отмериваешь> / отмерить* <отмерю, отмеришь> что,
отмерять <отмеряю, отмеряешь> / отмерить* <отмерю, отмеришь> что
mõõtis liitri piima он отмерил литр молока
mõõtis ostjale viis meetrit riiet он отмерил покупателю пять метров ткани
mõõtsin mahla kastrulisse я отмерил сок в кастрюлю
üheksa korda mõõda, üks kord lõika семь раз отмерь -- один отрежь
mõistust pole kõigile ühepalju mõõdetud не все в одинаковой мере ~ одинаково наделены умом
poisile mõõdeti paar sirakat tagumiku peale мальчика шлёпнули пару раз по заднице madalk
vaat kui mõõdan sulle malakaga üle turja! вот как огрею тебя дубинкой по загривку! madalk
kõnnib mõõdetud sammul идёт размеренным шагом
räägib mõõdetud aeglusega говорит с расстановкой
3. pikemat aega v korduvalt teatud vahemaad läbima v edasi-tagasi liikuma
мерить <мерю, меришь> что kõnek,
измерить* <измерю, измеришь> что kõnek,
отмеривать <отмериваю, отмериваешь> / отмерить* <отмерю, отмеришь> что kõnek,
отмерять <отмеряю, отмеряешь> / отмерить* <отмерю, отмеришь> что kõnek
ma olen seda teed küllalt mõõtnud я достаточно мерил ~ отмеривал эту дорогу ~ этот путь kõnek
mõõdab närviliselt koridori pikkust нервно мерит шагами коридор kõnek
4. arvustavalt, hindavalt silmitsema
оглядывать <оглядываю, оглядываешь> / оглядеть* <огляжу, оглядишь> кого-что,
мерить глазами кого-что,
мерить взглядом кого-что,
мерить взором кого-что,
обмеривать/обмерить* глазами кого-что,
обмеривать/обмерить* взглядом кого-что,
обмеривать/обмерить* взором кого-что,
мерить/смерить* с ног до головы кого kõnek,
мерить/смерить* с головы до пят кого kõnek
mõõtis meid kahtlustava pilguga он оглядывал ~ мерил нас недоверчивым взглядом
mõõdab võõrast pealaest jalatallani оглядывает незнакомца с головы до ног kõnek

nelja+kordne adj <+k'ordne k'ordse k'ordse[t -, k'ordse[te k'ordse[id 2>
1. neljast kihist v osast koosnev
счетверённый <счетверённая, счетверённое; счетверён, счетверена, счетверено>
neljakordne lõng ссученная вчетверо ~ счетверённая пряжа
katus kaeti neljakordse tõrvapapiga крышу покрыли толем в четыре слоя
2. neli korda suurem v rohkem
четырёхкратный <четырёхкратная, четырёхкратное>,
четверной <четверная, четверное> kõnek,
в четыре раза больший,
увеличенный в четыре раза
saak on mullusega võrreldes neljakordne по сравнению с прошлогодним урожай в четыре раза больший
3. neljal korral toimuv v esinev
четырёхкратный <четырёхкратная, четырёхкратное>
neljakordne maailmameister четырёхкратный чемпион мира
4. kõnek neljakorruseline
четырёхэтажный <четырёхэтажная, четырёхэтажное>,
четырёхъярусный <четырёхъярусная, четырёхъярусное>

oma+laadne adj <+l'aadne l'aadse l'aadse[t -, l'aadse[te l'aadse[id 2>
1. omapärane
своеобразный <своеобразная, своеобразное; своеобразен, своеобразна, своеобразно>,
своеобычный <своеобычная, своеобычное; своеобычен, своеобычна, своеобычно>,
оригинальный <оригинальная, оригинальное; оригинален, оригинальна, оригинально>
omalaadne muuseum своеобразный музей
tal on omalaadne välimus у него [очень] своеобразная внешность
omalaadne oskus специфическое умение
2. samalaadne
подобный <подобная, подобное; подобен, подобна, подобно>,
однородный <однородная, однородное; однороден, однородна, однородно>,
однотипный <однотипная, однотипное; однотипен, однотипна, однотипно>,
аналогичный <аналогичная, аналогичное; аналогичен, аналогична, аналогично>,
такого рода
see on üks näide omalaadsete seast это один пример из подобных ~ из аналогичных ему примеров
teiste omalaadsete telerimarkidega võrreldes по сравнению с другими однотипными марками телевизоров
see tehas on esimene omalaadne Eestis это первый такого рода ~ подобный завод в Эстонии

otsem adj
1. (tee, marsruudi kohta:) teistega võrreldes lühem
ближе,
самый короткий
Kiievisse on läbi Minski otsem tee kui läbi Varssavi до Киева через Минск ближе, чем через Варшаву
kõige otsem on tööle minna elektrirongiga самый короткий путь до работы - на электричке
2. (väljenduse kohta:) rohkem otsekohene
более открытый
ta on harjunud otsema suhtlemisega он привык к более открытому общению

pluss s <pl'uss plussi pl'ussi pl'ussi, pl'ussi[de pl'ussi[sid ~ pl'uss/e 22>
1. matemaatiline märk; mõnevõrra tõstetud hinnet tähistav märk
плюс <плюса м>
kirjutasin plussi asemel miinuse я написал вместо плюса минус
kontrolltöö hinne oli neli pluss[iga] оценка за контрольную работу была четвёрка с плюсом
2. soojakraadi v liitmistehte tähistamiseks
плюс <нескл. м>
õhutemperatuur pluss viis kraadi температура воздуха плюс пять градусов
kolm pluss viis к трём прибавить пять / три плюс пять kõnek
palk pluss preemia зарплата плюс премия
3. kõnek kõrgem normaalsega võrreldes
плюс <плюса м>
piimaga on farm sellel kuul plussis по молоку в этом месяце ферма в плюсе
4. tugev külg, väärtust suurendav tegur
плюс <плюса м> kõnek
projektil on ka plusse у проекта есть и свои положительные стороны / проект имеет и свои плюсы kõnek

pool2 num <p'ool poole p'ool[t p'ool[de, pool[te p'ool[i 13>
1. murdarv üks kahendik
половина <половины ж>,
пол-,
одна вторая
kaks ja pool два с половиной
kaheksa ja pool pluss pool võrdub üheksa восемь и одна вторая плюс одна вторая будет девять kõnek
pool miljonit полмиллиона
kell on pool kaksteist сейчас половина двенадцатого
rong tuleb poole viie paiku поезд прибудет около половины пятого
poole seitsmest poole kümneni с половины седьмого до половины десятого / с полседьмого до полдесятого kõnek
2. hulgalt, koguselt üks kahendik tervikust
половина <половины ж>,
пол-
pool liitrit piima пол-литра молока
pool leiba полбуханки хлеба
viis ja pool aastat пять с половиной лет
see on alles pool häda это ещё только полбеды
poole koormusega с неполной нагрузкой
pool raha ~ rahast on minu половина [из этих] денег мои
valas klaasi poolest saadik ~ pooleni täis он налил стакан до половины
pooltel õpilastel oli töö tegemata у половины учащихся задание не было выполнено
taskus pole mul poolt pennigi у меня в кармане ни гроша
3. keskkoht, keskpaik
половина <половины ж>,
пол-
lipp on pooles vardas флаг приспущен
seisab pooles trepis ~ poolel trepil стоит на половине лестницы
poole sääreni ulatuv seelik юбка ниже колен ~ до середины голени
ta luges poole ööni он читал до полуночи
aasta on poole peale jõudnud половина года уже прошла / полгода уже минуло kõnek
4. millegagi võrreldes kaks korda
наполовину
püksid maksid poole vähem kui pintsak брюки были наполовину дешевле, чем пиджак
kiirust suurendati poole võrra скорость увеличили вдвое
poiss on poole suuremaks kasvanud мальчик намного подрос

re+kapitaliseerima
muutma ettevõtte raha või aktsiakapitali struktuuri (nt suurendama pangas olevat raha hulka võrreldes laenudega)
рекапитализировать[*] <рекапитализирую, рекапитализируешь>

rängemalt adv; rängemini adv
(hrl ühenduses kannatuste, vaevustega:) millegagi võrreldes veel rohkem rängalt
больнее kõnek,
сильнее
tööpuudus on kõige rängemalt tabanud noori безработица больнее всего сказалась на молодёжи kõnek
kõige rängemini laastab viirus Aafrikat сильнее всего вирус бушевал в Африке

siks
kõnek endisaegne Žiguli auto
шестёрка <шестёрки, мн.ч. род. шестёрок>
Moskvitšil on võrreldes siksiga suhteliselt hea mootor по сравнению с москвичом у шестёрки относительно хороший мотор

suhtes postp [kelle/mille] <s'uhtes>
põhisõnaga märgitut arvestades, sellega võrreldes
в отношении кого-чего,
по отношению кому-чему
asjus, küsimuses
относительно кого-чего,
насчёт кого-чего kõnek
joon, mis on telje suhtes nurga all линия, которая расположена под углом по отношению к оси ~ относительно оси
toidu suhtes on ta nõudlik относительно еды ~ по отношению к еде он разборчив / насчёт еды он разборчив kõnek
see kehtib ka sinu suhtes ~ kohta это и к тебе относится / это и тебя касается

tigu+post
nlj harilik postside (võrreldes elektronpostiga, pidades silmas esimese suhtelist aeglust)
черепашья почта
vastused võite saata nii meili kui ka tigupostiga ответы можете присылать как по мейлу, так и черепашьей почтой

värvi+esitus
mingi tehisvalgusallika võime esitada loomulikuna erinevate objektide värve võrreldes sellega, kuidas nad paistavad päevavalguses
цветопередача <цветопередачи, твор. цветопередачей ж>
madala värviesitusega lamp лампа с низкой цветопередачей

üle+laekumine
eelarvega võrreldes suuremas summas laekumine
превышение запланированных поступлений
(ülemääraselt laekunud rahasumma kohta)
избыточные поступления
prognoositi ettevõtte tulumaksu ülelaekumist прогнозировалось превышение поступлений от подоходного налога предприятия

üle+laekunud
adj selline, mis on laekunud eelarvega võrreldes suuremas summas
поступивший сверх запланированного,
поступивший сверх плана
ülelaekunud tulud доходы, поступившие сверх запланированного


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur