[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

Leitud 20 artiklit

alla tulema v
1. tulles allapoole liikuma
идти вниз по чему, с чего,
спускаться/спуститься* [вниз] по чему, с чего
trepist alla tulema идти ~ спускаться/спуститься* [вниз] по лестнице
2. kõnek alla tekkima, alla kasvama
ilusad pealsed, aga kartuleid tuli vähe alla ботва хорошая, а картошки [под ней] мало

ette tulema v
1. ettepoole tulema
подходить <подхожу, подходишь> / подойти* <подойду, подойдёшь; подошёл, подошла> к кому-чему,
идти вперёд
tule ette, sina tunned teed! иди впереди ~ первым ~ выходи вперёд, ты знаешь дорогу!
rong tuli ette подошёл ~ подъехал поезд
2. juhtuma, esinema
встречаться <-, встречается>,
бывать <-, бывает>,
попадаться <-, попадается>,
случаться <-, случается> kõnek
mõnikord tuleb ette tülisid бывают ссоры / случаются ссоры kõnek
elus tuleb kõike ette в жизни всякое бывает kõnek
Kas ta viina võtab? -- Tuleb ette. Он попивает? -- Случается. kõnek
3. meenuma
вспоминаться <вспоминаюсь, вспоминаешься> / вспомниться* <вспомнюсь, вспомнишься> кому,
припоминаться <-, припоминается> / припомниться* <-, припомнится> кому kõnek
praegu tuleb mul ette, et ... сейчас припоминается мне, что... kõnek
tal ei tule ealeski ette meid kahtlustada ему никогда не придёт в голову заподозрить нас
4. tunduma, näima
казаться <-, кажется> / показаться* <-, покажется> каким, кем-чем, кому,
представляться <-, представляется> / представиться* <-, представится> кому
kogu see lugu tuleb mulle tuttav ette вся эта история кажется мне знакомой
5. takistuseks saama, vahele tulema

juurde tulema v
1. juurde, ligi astuma, jooksma vms
подходить <подхожу, подходишь> / подойти* <подойду, подойдёшь; подошёл, подошла> к кому-чему
koer tuli juurde ja nuusutas собака подошла и понюхала
2. lisaks tulema, lisanduma
прибавляться <-, прибавляется> / прибавиться* <, прибавится> к кому-чему,
добавляться <-, добавляется> / добавиться* <-, добавится> к кому-чему,
присоединяться <-, присоединяется> / присоединиться* <-, присоединится> к кому-чему
külalisi tuli aina juurde гостей всё прибавлялось kõnek

järele tulema v
1. järgnema
следовать <следую, следуешь> за кем-чем,
идти следом за кем-чем,
двигаться следом за кем-чем
ma lähen ees, tule mulle järele я пойду впереди, ты иди ~ следуй за мной
2. kedagi v midagi kuskilt ära tooma ~ viima
заходить <захожу, заходишь> / зайти* <зайду, зайдёшь; зашёл, зашла> куда, за кем-чем
sõidukiga
заезжать <заезжаю, заезжаешь> / заехать* <заеду, заедешь> куда, за кем-чем
tulen sulle õhtul lasteaeda järele вечером я зайду ~ приду за тобой в детский сад ~ заберу тебя из детского сада

kaasa tulema v
kellegagi koos tulema
идти/пойти* [вместе] с кем-чем,
приходить/прийти* [вместе] с кем-чем
piltl koostegevuse v kaasaelamise kohta
подхватывать <подхватываю, подхватываешь> / подхватить* <подхвачу, подхватишь> что
oota natuke, ma tulen kaasa! подожди немного, я пойду [вместе] с тобой!

kokku tulema v
1. millekski ühte kohta tulema, kogunema
сходиться <схожусь, сходишься> / сойтись* <сойдусь, сойдёшься; сошёлся, сошлась> куда, где,
собираться <собираюсь, собираешься> / собраться* <соберусь, соберёшься; собрался, собралась, собралось> где
sõidukiga
съезжаться <съезжаюсь, съезжаешься> / съехаться* <съедусь, съедешься> где
mehed tulid kokku nõu pidama мужчины сошлись ~ собрались[вместе] посовещаться ~ на совет
2. summaks kogunema, korjuma
набираться <-, набирается> / набраться* <-, наберётся; набрался, бралась, набралось>
sentidest tuli kokku kümme krooni из сентов набралось ~ получилось ~ насчиталось десять крон

kätte tulema v
1. saabuma [ajaliselt], kätte jõudma
приходить <-, приходит> / прийти* <-, придёт; пришёл, пришла>,
подходить <-, подходит> / подойти* <-, подойдёт; подошёл, подошла> piltl,
наступать <-, наступает> / наступить* <-, наступит>,
наставать <-, настаёт> / настать* <-, настанет>,
начинаться <-, начинается> / начаться* <-, начнётся; начался, началась>
sügis on kätte tulnud пришла ~ наступила ~ настала осень
2. omandusse tulema, kellelegi teat olukorras osaks saama
доставаться <-, достаётся> / достаться* <-, достанется> кому-чему
see raha tuli raske tööga kätte эти деньги достались тяжёлой работой
võit ei tulnud kergelt kätte победа досталась нелегко
toidust tuleb puudus kätte еды недостаёт / продуктов не хватает / ощущается нехватка продуктов kõnek
talvel tuleb metsloomadel toiduga kitsas kätte зимой зверям будет недоставать еды / зимой у зверей с едой туго kõnek

lahti tulema v
avanema
открываться <-, открывается> / открыться* <-, откроется>
sõlmest
развязываться <-, развязывается> / развязаться* <-, развяжется>
uks ei tule lahti дверь не открывается
kingapael tuli lahti шнурок развязался
sõlm tuli lahti узел развязался

läbi tulema v
1. midagi tulles läbima
проходить/пройти* через что,
проходить/пройти* сквозь что
tulime paksust metsast läbi мы прошли через густой лес
2. tulles teel kuhugi sisse põikama
заходить <захожу, заходишь> / зайти* <зайду, зайдёшь; зашёл, зашла> куда, к кому-чему
sõites
заезжать <заезжаю, заезжаешь> / заехать <заеду, заедешь> куда, к кому-чему
koduteel tulen poest läbi по дороге домой ~ по пути зайду в магазин
tule vahel läbi, ajame juttu! заходи как-нибудь, поболтаем! kõnek
3. toime tulema, ära elama; hakkama saama
справляться <справляюсь, справляешься> / справиться* <справлюсь, справишься> с чем,
обходиться <обхожусь, обходишься> / обойтись* <обойдусь, обойдёшься; обошёлся, обошлась> чем kõnek
vanaema tuleb ilma abilisteta läbi бабушка справляется без помощников

maha tulema v
1. kusagilt ülalt maapinnale laskuma
сходить <схожу, сходишь> / сойти* <сойду, сойдёшь; сошёл, сошла> с кого-чего, на что
ronides
слезать <слезаю, слезаешь> / слезть* <слезу, слезешь; слез, слезла> с кого-чего
liiklusvahendist väljuma
выходить <выхожу, выходишь> / выйти* <выйду, выйдешь; вышел, вышла> из чего,
высаживаться <высаживаюсь, высаживаешься> / высадиться* <высажусь, высадишься> на чём, на что
sademete kohta
выпадать <-, выпадает> / выпасть* <-, выпадет; выпал, выпала>
tule katuselt maha! слезь с крыши!
peatuses tuli mitu reisijat maha на остановке сошло ~ высадилось несколько пассажиров
tänavu tuli lumi varakult maha в этом году снег выпал рано
2. küljest eralduma
сходить <-, сходит> / сойти* <, сойдёт; сошёл, сошла> с чего
maha kooruma
отходить <-, отходит> / отойти* <-, отойдёт; отошёл, отошла> от чего,
облезать <-, облезает> / облезть* <-, облезет; облез, облезла> с чего, на чём,
шелушиться <-, шелушится>,
лупиться <-, лупится> на чём kõnek
traktoril tuli roomik maha у трактора сошла гусеница
seinalt on värv maha tulnud со стены сошла ~ облезла краска
selja pealt tuleb nahk maha кожа на спине облезает ~ шелушится
see plekk ei taha maha tulla это пятно никак не отходит ~ не выводится

peale tulema v
1. liiklusvahendisse tulema
садиться <сажусь, садишься> / сесть* <сяду, сядешь; сел, села> во что, на что,
входить <вхожу, входишь> / войти* <войду, войдёшь; вошёл, вошла> во что
selles peatuses tuli peale üks naine на этой остановке села ~ вошла одна женщина
2. peale tungima, ründama
нападать <нападаю, нападаешь> / напасть* <нападу, нападёшь; напал, напала> на кого-что,
атаковать[*] <атакую, атакуешь> кого-что,
набрасываться <набрасываюсь, набрасываешься> / наброситься* <наброшусь, набросишься> на кого-что
põder tuli selja tagant peale лось напал ~ набросился сзади ~ из-за спины
3. väljendab mingi seisundi v meeleolu [äkilist] tekkimist
одолевать <-, одолевает> / одолеть* <-, одолеет> кого-что,
охватывать <-, охватывает> / охватить* <-, охватит> кого-что,
овладевать <-, овладевает> / овладеть* <-, овладеет> кем-чем,
нападать <-, нападает> / напасть* <-, нападёт; напал, напала> на кого-что kõnek, piltl,
кидать <-, кидает> кого-что, во что piltl,
разбирать <-, разбирает> / разобрать* <-, разберёт; разобрал, разобрала, разобрало> кого-что kõnek
poisil tuli uni peale сон одолел мальчика ~ овладел мальчиком / мальчика клонило ко сну ~ в сон
mul tuli söögiisu peale мне захотелось есть / меня разобрал голод kõnek
lapsel tuli pissihäda peale ребёнку захотелось пописать kõnek
haigel tulevad külmavärinad peale больного кидает в озноб kõnek
tal tuli aevastus peale чих разобрал его kõnek
4. [takistades, häirides] saabuma
надвигаться <-, надвигается> / надвинуться* <-, надвинется> piltl,
нагрянуть* <-, нагрянет>
talv tuleb peale надвигается зима
hakkame koju minema, öö tuleb peale пойдём домой, ночь надвигается

sisse tulema v
1. tulles kuhugi sisenema
входить <вхожу, входишь> / войти* <войду, войдёшь; вошёл, вошла> во что,
заходить <захожу, ходишь> / зайти* <зайду, зайдёшь; зашёл, зашла> во что
väevõimuga, vallutades
проникать <проникаю, проникаешь> / проникнуть* <проникну, проникнешь; проник, проникла> во что,
вторгаться <вторгаюсь, вторгаешься> / вторгнуться* <вторгнусь, вторгнешься> во что,
врываться <врываюсь, врываешься> / ворваться* <ворвусь, ворвёшься; ворвался, ворвалась, ворвалось> во что, через что
tuli uksest sisse он вошёл в дверь / он зашёл через дверь
mis sa koputad, tule aga sisse! чего стучишь, входи ~ заходи! kõnek
rong tuli juba [jaama] sisse поезд уже прибыл на станцию
sadamasse tuli sisse reisilaev в гавань вошло пассажирское судно
2. kelleski v milleski toimuva muutuse kohta
õhtuse jahedusega tuli inimestele eluvaim sisse с наступлением вечерней прохлады люди ожили
lihale on ussid sisse tulnud мясо очервивело ~ стало червивым / в мясе появились ~ завелись черви / мясо зачервивело kõnek

tagasi tulema v
1. lähtekohta tagasi pöörduma
возвращаться <возвращаюсь, возвращаешься> / возвратиться* <возвращусь, возвратишься> откуда, куда, к кому-чему,
вернуться* <вернусь, вернёшься> откуда, куда, к кому-чему,
приходить/прийти* назад,
приходить/прийти* обратно
mine käi ära, aga tule ruttu tagasi! иди ~ сходи, но возвращайся побыстрее!
tuleme tagasi selle probleemi juurde вернёмся к этой проблеме
2. taastuma
восстанавливаться <-, восстанавливается> / восстановиться* <-, восстановится>
ajapikku tuli tervis tagasi со временем здоровье восстановилось
jõud tuli tagasi силы вернулись к кому

tulema v <tule[ma t'ull[a tule[b t'ul[dud, tul[i tul[ge tull[akse 36>
1. lähenedes liikuma
идти <иду, идёшь; шёл, шла> из чего, с чего, от кого-чего, по чему, к кому-чему, куда, откуда,
приходить <прихожу, приходишь> / прийти* <приду, придёшь; пришёл, пришла> из чего, с чего, от кого-чего, к кому-чему, куда, откуда
kellegi v millegi juurde astuma
подходить <подхожу, подходишь> / подойти* <подойду, подойдёшь; подошёл, подошла> к кому-чему
tuleb aeglaselt идёт медленно
tulin jalgsi я [при]шёл пешком
tuli hobusega он пришёл ~ приехал на коне
millega sa tulid, rongi või bussiga? чем ~ на чём ты приехал: поездом ~ на поезде или автобусом ~ на автобусе?
tule minu juurde! иди ко мне!
tule mulle lähemale! подойди ко мне поближе!
lapsed tulevad järve äärest дети идут с озера ~ от озера
tule mulle appi! иди мне на помощь!
tuli töölt hilja он поздно пришёл ~ вернулся с работы
tulen ujumast иду с плавания
kas tuled koos minuga kalale? ты пойдёшь со мной на рыбалку?
ta tuli mulle kallale он напал ~ набросился на меня
läks tuldud teed tagasi он пошёл обратно по той же дороге
inimesi voorib tulla народ валом валит kõnek
vahetpidamata tuldi ja mindi постоянно приходили и уходили
ettevaatust, tramm tuleb! осторожно, трамвай [идёт]!
nurga tagant tuli mootorratas из-за угла выехал ~ появился мотоцикл
eile tuli kõvasti vihma вчера шёл ~ лил сильный дождь
lund tuli kui kotist валил снег kõnek
ja kus siis hakkas alles rahet tulema! ну тогда пошёл такой град! kõnek
ta tuli kirjandusse luuletajana piltl он пришёл в литературу поэтом ~ как поэт
katsu pilvedelt maa peale tulla piltl да спустись ты с облаков [на землю]
praegu tuleme omadega mäele piltl сейчас мы сводим концы с концами ~ справляемся kõnek
on tulnud ettepanek piltl поступило предложение
õnnetus ei jää tulemata piltl не миновать беды / быть беде
kes sina oled, et tuled mind keelama! ты мне не указ[ка]! kõnek
tõbi ~ haigus tuli kallale piltl болезнь привязалась kõnek / хворь напала madalk
2. nähtavale ilmuma, nähtavaks saama
выходить <-, выходит> / выйти* <-, выйдет; вышел, -шла> из чего, откуда
haavast hakkas verd tulema из раны пошла кровь / рана стала кровоточить
ümbrikust tulid nähtavale ajaleheväljalõiked в конверте оказались ~ обнаружились вырезки из газет
vaata, mis tuleb teiselt kanalilt посмотри, что идёт ~ передают по второму каналу
see sõnatüvi tuleb esile veel mõnes adverbis эта основа [слова] встречается ещё в некоторых наречиях
3. kostma, kuulda olema, kuuldavaks saama
raadiost tuli muusikat по радио передавали музыку
hääl tuli nagu maa alt голос доносился словно из-под земли
piksemürin tuli järjest lähemale раскаты грома всё приближались
hüüdis küll, aga vastust ei tulnud он [по]звал, а ответа не последовало
4. seoses seisundi, oleku v olukorra kujunemise v muutumisega
приходить <прихожу, приходишь> / прийти* <приду, придёшь, пришёл, пришла> во что, к чему,
входить <вхожу, входишь> / войти* <войду, войдёшь, вошёл, вошла> во что
haige tuli meelemärkusele ~ teadvusele больной пришёл в сознание ~ в чувство / больной пришёл в себя kõnek
ära tee seda, tule ometi mõistusele! не делай этого, опомнись!
pisarad tulid ~ vesi tuli silma на глазах выступили ~ навернулись слёзы
tal tuli hirm nahka он пришёл в ужас / его охватил ~ на него напал страх / ему стало страшно
ta tuli mingile otsusele он пришёл к какому-то решению
ma tulin heale mõttele мне пришла на ум хорошая мысль / хорошая мысль осенила меня kõnek, piltl
mitte ei tule meelde никак не могу вспомнить
kassipojal tulevad varsti silmad pähe скоро котёнок начнёт видеть ~ станет зрячим
lapsel hakkavad hambad tulema у ребёнка режутся ~ начинают прорезаться зубы
lehm on kevadel lüpsma tulemas корова отелится весной
tulid tarvitusele uued tööriistad в обиход вошли новые инструменты
opositsioon tuli võimule оппозиция пришла к власти
auto on äsja remondist tulnud автомобиль только что [вышел] из ремонта
mitu laulu tuli kordamisele несколько песен было исполнено на бис
see küsimus tuleb arutusele järgmisel koosolekul этот вопрос будет обсуждаться на следующем собрании
pettus tuli avalikuks ~ ilmsiks обман раскрылся ~ разоблачился
peagi tuli ilmsiks, et .... вскоре выяснилось ~ обнаружилось, что...
5. saabuma, pärale v kätte jõudma
приходить <прихожу, приходишь> / прийти* <приду, придёшь, пришёл, пришла>,
прибывать <прибываю, прибываешь> / прибыть* <прибуду, прибудешь; прибыл, прибыла, прибыло>,
наступать <-, наступает> / наступить* <-, наступит>,
наставать <-, настаёт> / настать* <-, настанет>
külalised tulevad kella viieks (1) гости прибудут ~ придут к пяти часам; (2) sõidukiga гости приедут к пяти часам
kas post on tulnud? почта пришла ~ прибыла?
kauplusse tuli värsket kala в магазине появилась свежая рыба
und ei tule сон не идёт
kevad tuli sel aastal varakult весна в этом году пришла ~ наступила ~ настала рано
sügis on tulemas осень на подходе
tütrel on varsti pulmad tulemas у дочери скоро [будет] свадьба
pärast meid tulgu või veeuputus после нас хоть потоп kõnek
ta [viimne] tunnike on tulnud пришёл ~ настал его последний ~ смертный час
tere tulemast, kallis onu! добро пожаловать, дорогой дядя!
abiellus, siis tulid lapsed она вышла замуж ~ он женился, потом появились дети / она вышла замуж ~ он женился, после пошли дети kõnek
6. tekkima, ilmuma, sugenema
появляться <появляюсь, появляешься> / появиться* <появлюсь, появишься> на чём, в чём,
проступать <-, проступает> / проступить* <-, проступит> на чём,
выступать/выступить* [наружу] piltl
laubale tulid higipiisad на лбу появились ~ проступили ~ выступили капли пота
tal tuli tahtmine vaadata, mis seal toimub ему захотелось посмотреть, что там происходит
jutus tuli vaheaeg в разговоре наступила пауза / разговор прервался
see sõna on tulnud kreeka keelest это слово пришло из греческого языка
7. saama, kujunema: osutab mingile saavutusele, tulemusele
выходить <выхожу, выходишь> / выйти* <выйду, выйдешь; вышел, вышла> в кого-что, кем-чем, каким, из кого-чего кто-что
seoses omadusega, teatud hulga v määraga
быть <-, будет> какой, каким
meie sportlane tuli võitjaks наш спортсмен вышел в победители ~ стал победителем
ei temast spordimeest tule да никакого спортсмена из него не выйдет kõnek
sellest riidetükist tuleb seelik из этого куска ткани выйдет ~ получится юбка
oleksin ära ostnud, aga rahast tuli puudu я купил бы, но денег не хватило
sellest asjast ei tule midagi head из этого ничего хорошего не выйдет ~ не получится
viivitus võib veel asjale kasuks tulla затягивание может пойти делу на пользу kõnek
suvi tuli vihmane лето выдалось дождливое kõnek
poeg tuli isasse сын вышел в отца / сын выдался в отца kõnek
naabertaluni tuleb pool tundi astumist до соседнего хутора полчаса ходьбы
8. juhtuma, toimuma, aset leidma
случаться <-, случается> / случиться* <-, случится>
see tuli täiesti kogemata это случилось совершенно нечаянно
9. tingitud olema, johtuma, tulenema
обусловливать <-, обусловливает> / обусловить* <-, обусловит> чем,
обусловливаться <-, обусловливается> чем,
вызывать <-, вызывает> / вызвать* <вызовет> чем,
следовать <-, следует> / последовать* <-, последует> из чего
haigus tuli külmetusest болезнь -- следствие простуды
kõik need hädad tulevad sul närvidest все эти болезни у тебя от нервов kõnek
tema protestivaim tuleb karmist kodusest kasvatusest дух протеста у него обусловлен суровым домашним воспитанием
10. tee, jõe jne kohta: kulgema
идти <-, идёт; шёл, шла> piltl
kust see tee tuleb? откуда идёт эта дорога?
raudtee tuleb läbi metsa железная дорога идёт лесом ~ через лес ~ пролегает ~ тянется через лес
mäeahelik tuleb siin mereni горная цепь доходит здесь до моря
esikust tuleb uks kööki из прихожей идёт ~ ведёт дверь в кухню
11. hrl ma-infinitiivis: kusagilt ära, mujale siirduma
mulle aitab, jooksin tulema с меня хватит, я убежал kõnek
lõpuks lasti ta ikkagi tulema наконец его всё-таки отпустили
mind aeti ~ kupatati töölt tulema меня ушли с работы kõnek
lõi ukse kinni ja tuli tulema он хлопнул дверью и ушёл
12. da-infinitiiviga: vaja olema, kohustatud v sunnitud olema, pidama
приходиться <-, приходится> / прийтись* <-, придётся; пришлось> кому-чему, что делать, что сделать,
следовать <-, следует> кому-чему, что делать, что сделать,
надо кому-чему, что сделать,
нужно кому-чему, что делать, что сделать
homme tuleb meil vara tõusta завтра нам придётся рано вставать ~ встать
heina ajal tuli abilisi palgata во время сенокоса приходилось нанимать помощников
tuleb leppida sellega, mis on надо довольствоваться тем, что есть
enne söömist tuleb käsi pesta перед едой следует ~ надо мыть руки
haige tuleb haiglasse toimetada больного надо доставить в больницу
graafikust tuleb kinni pidada следует придерживаться графика
sind tuleb alati oodata тебя всегда приходится ждать / ты всегда заставляешь себя ждать
otsus tulnuks tühistada решение надо было бы отменить
13. püsiühendites, mis väljendavad kinnitust, mööndust
tulgu mis tuleb, mina ära ei lähe будь что будет, я не уйду
14. osutab millelegi tulevikus toimuvale
быть <-, будет>
siia tuleb uus maja здесь будет новый дом
palk tuleb sul korralik зарплата будет у тебя приличная

vahele tulema v
takistades, segades vahele astuma; takistuseks kujunema
вмешиваться <вмешиваюсь, вмешиваешься> / вмешаться* <вмешаюсь, вмешаешься> во что,
препятствовать <препятствую, препятствуешь> / воспрепятствовать* <воспрепятствую, воспрепятствуешь> кому-чему

vastu tulema v
1. vastassuunast lähenema
идти навстречу кому-чему
tulija kohtamiseks kuhugi tulema [ja teda sealt ära tooma]
встречать <встречаю, встречаешь> / встретить* <встречу, встретишь> кого-что, где
üks tüdruk tuli mulle tänaval vastu по улице навстречу мне шла ~ на улице мне встретилась одна девочка
tule mulle jaama vastu! встречай ~ встреть меня на вокзале / приезжай на вокзал встречать меня!
2. millegi kohta, milleni liikumisel, töötamisel jõutakse
mine otse edasi, kuni jõgi vastu tuleb иди дальше прямо, пока [не] дойдёшь до реки
3. vastutulelik olema, vastutulelikkust osutama
идти навстречу кому-чему piltl
ta tuli mulle vastu ja aitas mind он пошёл мне навстречу и помог мне

välja tulema v
1. millegi seest välja liikuma
выходить <выхожу, выходишь> / выйти* <выйду, выйдешь; вышел, вышла> из чего, откуда
karu tuli koopast välja медведь вышел из берлоги
ilm läks ilusaks, päike tuli välja погода улучшилась, вышло ~ выглянуло солнце piltl / погода разгулялась kõnek, piltl
kadunud raamat tuli lõpuks välja потерянная книга наконец нашлась ~ отыскалась ~ обнаружилась
2. keerulisest v raskest olukorrast tervelt pääsema
выходить <выхожу, выходишь> / выйти* <выйду, выйдешь; вышел, вышла> piltl
tuleb igast olukorrast puhtalt välja он всегда выходит сухим из воды kõnek
sa tulid sellest loost veel hästi välja ты ещё хорошо отделался kõnek
3. õnnestuma, korda minema; teoks saama; kujunema, saama, välja kukkuma
выходить <-, выходит> / выйти* <-, выйдет; вышел, вышла> из чего piltl,
получаться <-, получается> / получиться* <-, получится>,
удаваться <-, удаётся> / удаться* <-, удастся, удадутся; удался, удалась, удалось>
katse tuli välja опыт удался
meie linnaminekust ei tule midagi välja из нашей поездки в город ничего не выйдет / наша поездка в город отменяется
kõik tuli välja hoopis teisiti, kui kavatseti всё вышло иначе, чем задумывалось
sellest ei tule midagi head välja из этого не выйдет ничего хорошего
4. [materiaalselt] toime tulema, läbi tulema
справляться <справляюсь, справляешься> / справиться* <справлюсь, справишься>,
обходиться <обхожусь, обходишься> / обойтись* <обойдусь, обойдёшься; обошёлся, обошлась> чем kõnek
palgaga ei tule välja на зарплату не проживёшь kõnek / одной зарплатой не обойтись kõnek
raha oli vähe, aga välja tuldi денег было мало, но справлялись
5. selguma, ilmnema, osutuma
выходить <-, выходит> / выйти* <-, выйдет; вышло> piltl,
оказываться <-, оказывается> / оказаться* <-, окажется>
tuleb välja, et mul oli õigus выходит ~ оказывается, что я был прав
6. avalikkuse ette tulema
tule oma plaanidega välja! расскажи о своих планах!
ta tuli välja oma arvamusega он высказал своё мнение
pettus tuli välja обман раскрылся ~ обнаружился

ära tulema v
1. kusagilt [jäädavalt] lahkuma
уходить <ухожу, уходишь> / уйти* <уйду, уйдёшь; ушёл, ушла> откуда, от кого-чего,
покидать <покидаю, покидаешь> / покинуть* <покину, покинешь> кого-что,
бросать <бросаю, бросаешь> / бросить* <брошу, бросишь> кого-что
tuli kodunt ära он ушёл из дома / он покинул ~ бросил дом
otsustasin koolist ära tulla я решил бросить школу
2. küljest lahti tulema, eralduma
vankril tuli ratas alt ära у телеги отвалилось колесо
plekk ei tulnud kleidilt ära пятно на платье не отошло ~ не сошло
3. kõnek koguarvuna arvatav olema
быть <-, будет>

üles tulema v
1. ülespoole tulema, ülespoole liikuma
всходить <всхожу, всходишь> / взойти* <взойду, взойдёшь; взошёл, взошла> куда, на что, по чему,
подниматься <поднимаюсь, поднимаешься> / подняться* <поднимусь, поднимешься; поднялся, поднялась, поднялось> куда, где, на что, над чем, по чему
taimede tärkamise, mullast tõusmise kohta
всходить <-, всходит> / взойти* <-, взойдёт; взошёл, взошла>
tuli pikkamööda trepist üles он медленно поднимался по лестнице
vihmapilv tuleb üles поднимается туча
rukkioras on üles tulnud рожь взошла
2. ärkama, üles tõusma
просыпаться <просыпаюсь, просыпаешься> / проснуться* <проснусь, проснёшься>,
вставать <встаю, встаёшь> / встать* <встану, встанешь>,
подниматься <поднимаюсь, поднимаешься> / подняться* <поднимусь, поднимешься; поднялся, поднялась, поднялось> piltl
tulin hommikul vara üles утром я проснулся ~ встал ~ поднялся рано
3. paistetama, paistetusena kerkima
опухать <-, опухает> / опухнуть* <-, опухнет; опух, опухла> от чего,
вспухать <-, вспухает> / вспухнуть* <-, вспухнет; вспух, вспухла> от чего,
вздуваться <-, вздувается> / вздуться* <-, вздуется> от чего

üle tulema v
vastaspoolele asuma; endisest tööpaigast uude asuma
переходить <перехожу, переходишь> / перейти* <перейду, перейдёшь; перешёл, перешла> к кому-чему, на что, во что piltl
sõjavägi tuli ülestõusnute poole[le] üle армия перешла на сторону повстанцев
ta tuli meile üle kalakombinaadist он перешёл к нам из рыбокомбината


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur