[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 49 artiklit

aja+kadu s <+kadu k'ao kadu k'attu, kadu[de kadu[sid 18>
потеря времени,
бесполезная трата времени
halvast töökorraldusest tingitud ajakadu потеря времени ~ бесполезная трата времени, вызванная плохой организацией труда / потеря времени ~ бесполезная трата времени из-за плохой организации труда

ala+toitlus s <+t'oitlus t'oitluse t'oitlus[t t'oitlus[se, t'oitlus[te t'oitlus/i ~ t'oitluse[id 11 ~ 9>
недоедание <недоедания sgt с>,
плохое питание
alatoitlusest tingitud haigused болезни, вызванные недоеданием ~ плохим питанием
alatoitlusest kurnatu истощённый от недоедания

apelsini+nahk
rasvkoe ebaühtlasest ladestumisest tingitud naha muhklikkus ja ebatasasus (nt reiepiirkonnas)
апельсиновая корка kõnek

foto+kahjustus
(ultraviolettkiirguse kroonilisest mõjust tingitud nahamuutuste, nt kortsude, pigmendihäirete kohta)
фотостарение <фотостарения с>

foto+vananemine
(ultraviolettkiirguse kroonilisest mõjust tingitud nahamuutuste, nt kortsude, pigmendihäirete kohta)
фотостарение <фотостарения с>
naha fotovananemine фотостарение кожи

hämar+olek s <+olek oleku oleku[t -, oleku[te oleku[id 2>
med teadvuse tumenemisest tingitud seisund
транс <транса sgt м>,
сумеречное состояние

ikaldus s <ikaldus ikalduse ikaldus[t ikaldus[se, ikaldus[te ikaldus/i 11>
неурожай <неурожая м>,
недород <недорода м>
viljaikaldus неурожай хлеба / неурожай ~ недород на хлеб
põuast tingitud ikaldus неурожай из-за ~ вследствие засухи

karst s <k'arst karsti k'arsti k'arsti, k'arsti[de k'arsti[sid ~ k'arst/e 22>
geol põhja- ja pinnavee toimest tingitud moodustised
карст <карста sgt м>

kohmetus s <kohmetus kohmetuse kohmetus[t kohmetus[se, kohmetus[te kohmetus/i 11>
1. kerge segadusesolek
смущение <смущения sgt с>,
смущённость <смущённости sgt ж>,
конфузливость <конфузливости sgt ж>,
растерянность <растерянности sgt ж>,
замешательство <замешательства sgt с>,
недоумение <недоумения sgt с>,
озадаченность <озадаченности sgt ж>
häbelikkus
стеснительность <стеснительности sgt ж>,
стеснение <стеснения sgt с>
kohmetust tundma испытывать/испытать* смущение ~ стеснение ~ конфузливость
ta ei saanud kohmetuse tõttu sõnagi suust в замешательстве он не мог вымолвить ~ произнести ~ сказать ни слова
tüdruk lõi pilgu kohmetuses maha девочка смущённо ~ застенчиво опустила взор
sain oma esialgsest kohmetusest jagu я одолел первоначальное смущение ~ стеснение / я перестал смущаться ~ конфузиться ~ стесняться
2. külmast tingitud kangus
закоченелость <закоченелости sgt ж>,
окоченелость <окоченелости sgt ж>

konjunktuurne adj <konjunkt'uurne konjunkt'uurse konjunkt'uurse[t -, konjunkt'uurse[te konjunkt'uurse[id 2>
olukorrast tingitud
конъюнктурный <конъюнктурная, конъюнктурное>
turuhindade konjunktuurne kõikumine конъюнктурное колебание рыночных цен
konjunktuursed kaalutlused конъюнктурные соображения

kurnatus s <kurnatus kurnatuse kurnatus[t kurnatus[se, kurnatus[te kurnatus/i 11>
äärmine väsimus, jõuetus
истощённость <истощённости sgt ж>,
истощение <истощения sgt с>,
изнурённость <изнурённости sgt ж>,
изнурение <изнурения sgt с>,
измождённость <измождённости sgt ж>,
измождение <измождения sgt с>
organismi kurnatus истощённость организма
näljast tingitud kurnatus истощённость, вызванная голоданием / голодное истощение
ta suri kurnatusse ~ kurnatusest он умер от истощения

kõrgus+haigus
hapnikuvaegusest tingitud haiguslik seisund, mis tekib kõrgmägedes liiga kiirel mäkketõusul (vähese aklimatiseerumise korral)
высотная болезнь

käitumis+ökoloogia
teadusharu, mis uurib, kuidas teatud käitumisviis aitab loomadel eluvõitluses läbi lüüa, miks loom käitub ühes elupaigas ühel, teises aga teisel viisil ja millest on tingitud loomade käitumise vormirikkus
поведенческая экология

liht+viga
(tennises:) mängija enda halvast otsusest või sooritusest tingitud eksimus servil või löögil, sundimatu viga
невынужденная ошибка

liikumis+puue
inimese liikumisvõime püsiv kahjustus (nt halvatusest tingitud)
нарушение опорно-двигательного аппарата

liveedo
med lokaalselt aeglustunud verevoolust tingitud naha aluskoe tume värvus
ливедо <нескл. sgt с>

mäe+haigus
hapnikuvaegusest tingitud haiguslik seisund, mis tekib kõrgmägedes liiga kiirel mäkketõusul (vähese aklimatiseerumise korral)
горная болезнь

narko+joove
narkootilistest ainetest tingitud joobeseisund
наркотическое опьянение

neuralgiline adj <neur`algiline neur`algilise neur`algilis[t neur`algilis[se, neur`algilis[te neur`algilis/i 12>
neuralgiast tingitud
невралгический <невралгическая, невралгическое>
neuralgilised valuhood невралгические приступы боли

neurasteeniline adj <neurasteeniline neurasteenilise neurasteenilis[t neurasteenilis[se, neurasteenilis[te neurasteenilis/i 12>
neurasteeniast tingitud, neurasteenikule iseloomulik
неврастенический <неврастеническая, неврастеническое>
neurasteeniat põdev
неврастеничный <неврастеничная, неврастеничное; неврастеничен, неврастенична, неврастенично>
neurasteeniline hirm неврастенический страх
neurasteeniline seisund неврастеническое состояние
neurasteeniline inimene неврастеничный человек

orgaaniline adj <orgaaniline orgaanilise orgaanilis[t orgaanilis[se, orgaanilis[te orgaanilis/i 12>
1. elusa loodusega seotud, taimne v loomne
органический <органическая, органическое>,
живой <живая, живое>
orgaaniline ühend органическое соединение
orgaaniline hape органическая кислота
orgaaniline klaas органическое стекло / оргстекло
orgaaniline keemia органическая химия / органика kõnek
orgaaniline loodus органическая ~ живая природа
orgaaniline mateeria органическая ~ живая материя
orgaaniline väetis органическое удобрение / органика kõnek
orgaanilised setted органические осадки
orgaanilised jäänused органические остатки
2. organ[ism]i ehitusest tingitud
органический <органическая, органическое>
südame orgaaniline klapirike органический порок сердца
närvisüsteemi orgaanilised kahjustused органические повреждения нервной системы
3. olemuslik, sisemine
органический <органическая, органическое>,
органичный <органичная, органичное; органичен, органична, органично>,
внутренний <внутренняя, внутреннее>,
неотъемлемый <неотъемлемая, неотъемлемое; неотъемлем, неотъемлема, неотъемлемо>,
коренной <коренная, коренное>,
[органически] присущий кому-чему,
[внутренне] присущий кому-чему
orgaaniline seos органическая ~ внутренняя связь кого-чего с кем-чем
teooria ja praktika orgaaniline ühtsus органическое единство теории и практики
orgaaniline vastumeelsus органическое ~ внутреннее отвращение к кому-чему
orgaaniline tarvidus inimestega suhelda органическая ~ внутренняя потребность общаться с людьми

orto+foto
fotogramm-meetriliselt töödeldud aerofoto, millelt on kõrvaldatud reljeefist või kaamera kaldenurgast tingitud moonutused
ортофотоснимок <ортофотоснимка м>
ortofotosid kasutatakse mitmesuguste kaartide tegemisel ортофотоснимки используются при составлении различных карт

painajalik adj <p'ainajal'ik p'ainajaliku p'ainajal'ikku p'ainajal'ikku, p'ainajalik/e ~ p'ainajal'ikku[de p'ainajal'ikk/e ~ p'ainajal'ikku[sid 25>
painajast tingitud
кошмарный <кошмарная, кошмарное>
košmaarne, kohutav, õudne
ужасный <ужасная, ужасное; ужасен, ужасна, ужасно>,
ужасающий <ужасающая, ужасающее>,
жуткий <жуткая, жуткое; жуток, жутка, жутко; жутче>,
страшный <страшная, страшное; страшен, страшна, страшно, страшны>,
кошмарный <кошмарная, кошмарное; кошмарен, кошмарна, кошмарно> kõnek
painajalik unenägu кошмарный сон kõnek
painajalikud mõtted ужасные ~ страшные мысли / кошмарные мысли kõnek

pellagra s <pell`agra pell`agra pell`agra[t -, pell`agra[de pell`agra[sid 16>
med B-rühma vitamiinide vaegusest tingitud haigus
пеллагра <пеллагры ж>

rahhiitiline adj <rahhiitiline rahhiitilise rahhiitilis[t rahhiitilis[se, rahhiitilis[te rahhiitilis/i 12>
rahhiiti põdev, selle all kannatav
рахитичный <рахитичная, рахитичное; рахитичен, рахитична, рахитично>
rahhiidist tingitud
рахитический <рахитическая, рахитическое>
rahhiitiline luustik рахитичный скелет ~ костяк
põrsaste rahhiitiline jalgade asend рахитическое положение ног у поросят

refleks s <refl'eks refleksi refl'eksi refl'eksi, refl'eksi[de refl'eksi[sid ~ refl'eks/e 22>
füsiol
рефлекс <рефлекса м>
tingimatu refleks безусловный рефлекс
kaitserefleks оборонительный рефлекс
orienteerumisrefleks ориентировочный рефлекс
põlverefleks коленный рефлекс
seksuaalrefleks половой рефлекс
tingrefleks ~ tingitud refleks условный рефлекс

reumaatiline adj <reumaatiline reumaatilise reumaatilis[t reumaatilis[se, reumaatilis[te reumaatilis/i 12>
reumast tingitud; reumat põdev
ревматический <ревматическая, ревматическое>,
болеющий ревматизмом
reumaatiline südamekahjustus ревматическое поражение сердца
reumaatiline taat старик, болеющий ~ страдающий ревматизмом / старичок-ревматик kõnek, hellitl

reumatoloogiline
luu- ja liigesehädadega seotud, reumast tingitud; reumat põdev
ревматический <ревматическая, ревматическое>,
ревматологический <ревматологическая, ревматологическое>
reumatoloogiline valu ревматическая боль
reumatoloogiline haige ревматологический больной

rohe+kae
med silma siserõhu tõusust tingitud silmahaigus, roheline kae
зеленоватое бельмо,
глаукома <глаукомы sgt ж>

septiline adj <septiline septilise septilis[t septilis[se, septilis[te septilis/i 12>
sepsist põhjustav; sepsisest tingitud
септический <септическая, септическое>
septiline endokardiit med септический эндокардит
haavaside oli septiline бинт был загрязнён гноеродными микробами

super+vorm
treenitusest, harjutamisest vm tingitud eriti hea seis(und)
отличная форма,
прекрасная форма
füüsiliselt olin ma supervormis физически я был в отличной форме

sügis+masendus
valguse vähesusest tingitud biorütmihäire, meeleolulangus pimedal ajal (ja selle iseeneslik taandumine kevadel ja suvel)
осенняя депрессия
skandinaaviamaades on sügismasendus probleemiks 3-4% elanikkonnast в скандинавских странах осенняя депрессия становится проблемой для 3-4% населения

talve+depressioon
valguse vähesusest tingitud biorütmihäire, meeleolulangus pimedal ajal (ja selle iseeneslik taandumine kevadel ja suvel)
зимняя депрессия

tervise+seisund
tervisest tingitud olek teatud ajahetkel
состояние здоровья
arst teeb otsuse vastavalt isiku terviseseisundile врач примет решение, основываясь на состоянии здоровья пациента

ting+
tingitud; tinglik, arvestuslik
условный <условная, условное>
tinghind maj условная цена
tingkaal põll условный вес
tingkarp maj условная [консервная] банка
tingkünnihektar põll гектар условной пахоты
tingkütus maj условное топливо
tingmõõtühik maj условная единица измерения
tingmärk условный знак / условное обозначение
tingnimetus условное название ~ наименование
tingrefleks füsiol условный рефлекс
tingtoos maj условная [консервная] банка
tingtraktor põll условный трактор
tingtrükipoogen trük условный печатный лист
tingvagun maj условный вагон
tingühik условная единица [измерения]

tingima v <t'ingi[ma t'ingi[da tingi[b tingi[tud 28>
1. tehingu, lepingu tingimuste üle kauplema
торговаться <торгуюсь, торгуешься> / сторговаться* <сторгуюсь, сторгуешься> с кем-чем, за что, из-за чего,
торговать <торгую, торгуешь> / сторговать* <сторгую, сторгуешь> у кого-чего, кого-что kõnek
tingib hinna pärast ~ hinna üle торгуется из-за цены / договаривается о цене
ostjad tingisid iga sendi pärast покупатели торговались за каждый цент
tingiti kaua, enne kui kaubale saadi торговались долго, пока [не] договорились
tingis endale palka juurde он выпрашивал себе зарплату побольше kõnek
2. pealekäivalt, nuiates küsima, paluma
вымаливать <вымаливаю, вымаливаешь> / вымолить* <вымолю, вымолишь> кого-что, у кого-чего,
выпрашивать <выпрашиваю, выпрашиваешь> / выпросить* <выпрошу, выпросишь> кого-что, чего, у кого-чего,
упрашивать <упрашиваю, упрашиваешь> / упросить* <упрошу, упросишь> кого-что о чём, что делать, что сделать,
клянчить <клянчу, клянчишь> кого-что, чего, у кого-чего kõnek,
выклянчивать <выклянчиваю, выклянчиваешь> / выклянчить* <выклянчу, выклянчишь> кого-что, чего, у кого-чего kõnek
tingib emalt kinoraha клянчит у матери денег на кино kõnek
3. tekitama, eeldused andma, eelduseks olema
обусловливать <-, обусловливает> / обусловить* <-, обусловит> что, чем,
предопределять <-, предопределяет> / предопределить* <-, предопределит> что
millest su pahameel on tingitud? чем обусловлено ~ вызвано твоё возмущение? / что является причиной твоего возмущения?
käitub nii, nagu tingib etikett ведёт себя согласно этикету / ведёт себя, как предписывает этикет

tooniline1 adj <tooniline toonilise toonilis[t toonilis[se, toonilis[te toonilis/i 12>
füsiol pingne, pingusest tingitud; toonusesse puutuv
тонический <тоническая, тоническое>
tooniline kramp тоническая судорога

triiv1 s <tr'iiv triivi tr'iivi tr'iivi, tr'iivi[de tr'iivi[sid ~ tr'iiv/e 22>
triivimine
дрейф <дрейфа м> mer,
снос <сноса м>
jäätriiv дрейф льда
laeva triiv дрейф судна
voolust tingitud triiv дрейф ~ снос под влиянием течения
triivis olema лежать в дрейфе kõnek
triivi lõpetama сниматься/сняться* с дрейфа kõnek
mandrite triivi hüpotees гипотеза дрейфа ~ о дрейфе материков

tsiviil+ühiskond
avaliku elu valdkond, mis asub väljaspool valitsust ja riiklikke institutsioone, hõlmates inimeste omaalgatuslikku koostööd ning osalemist avalike asjade arutamises ja otsustamises; seda koostööd võimaldavad institutsioonid ja ühendused
гражданское общество
kõrgeltarenenud, tsiviliseeritult toimiv ühiskond
цивилизованное общество
sõjaväest lahus toimiv, mittesõjaväeline ühiskond
гражданское население,
мирное население
ajateenistus on tsiviilühiskonna ja kaitseväe kokkupuutepunkt срочная служба - точка соприкосновения гражданского общества и вооружённых сил

enamik tsiviilühiskonna haigusi on ebaõigest toitumisest tingitud большинство заболеваний в современном обществе обусловлено неправильным питанием

tsiviilühiskonna ja kaitseväe erinevus on olemuslik различия между гражданским населеним и военными - значительны

tsüklonaalne adj <tsüklon'aalne tsüklon'aalse tsüklon'aalse[t -, tsüklon'aalse[te tsüklon'aalse[id 2>
tsüklonist tingitud, tsüklonile omane
циклонический <циклоническая, циклоническое>
tsüklonaalne tuul циклонический ветер

tuberkuloosne adj <tuberkul'oosne tuberkul'oosse tuberkul'oosse[t -, tuberkul'oosse[te tuberkul'oosse[id 2>
tuberkuloosist tingitud, tuberkuloosile omane; tuberkuloosi põdev
туберкулёзный <туберкулёзная, туберкулёзное>
tuberkuloosne allergia туберкулёзная аллергия / аллергия туберкулёзного человека
tuberkuloosne loom туберкулёзное животное

tulema v <tule[ma t'ull[a tule[b t'ul[dud, tul[i tul[ge tull[akse 36>
1. lähenedes liikuma
идти <иду, идёшь; шёл, шла> из чего, с чего, от кого-чего, по чему, к кому-чему, куда, откуда,
приходить <прихожу, приходишь> / прийти* <приду, придёшь; пришёл, пришла> из чего, с чего, от кого-чего, к кому-чему, куда, откуда
kellegi v millegi juurde astuma
подходить <подхожу, подходишь> / подойти* <подойду, подойдёшь; подошёл, подошла> к кому-чему
tuleb aeglaselt идёт медленно
tulin jalgsi я [при]шёл пешком
tuli hobusega он пришёл ~ приехал на коне
millega sa tulid, rongi või bussiga? чем ~ на чём ты приехал: поездом ~ на поезде или автобусом ~ на автобусе?
tule minu juurde! иди ко мне!
tule mulle lähemale! подойди ко мне поближе!
lapsed tulevad järve äärest дети идут с озера ~ от озера
tule mulle appi! иди мне на помощь!
tuli töölt hilja он поздно пришёл ~ вернулся с работы
tulen ujumast иду с плавания
kas tuled koos minuga kalale? ты пойдёшь со мной на рыбалку?
ta tuli mulle kallale он напал ~ набросился на меня
läks tuldud teed tagasi он пошёл обратно по той же дороге
inimesi voorib tulla народ валом валит kõnek
vahetpidamata tuldi ja mindi постоянно приходили и уходили
ettevaatust, tramm tuleb! осторожно, трамвай [идёт]!
nurga tagant tuli mootorratas из-за угла выехал ~ появился мотоцикл
eile tuli kõvasti vihma вчера шёл ~ лил сильный дождь
lund tuli kui kotist валил снег kõnek
ja kus siis hakkas alles rahet tulema! ну тогда пошёл такой град! kõnek
ta tuli kirjandusse luuletajana piltl он пришёл в литературу поэтом ~ как поэт
katsu pilvedelt maa peale tulla piltl да спустись ты с облаков [на землю]
praegu tuleme omadega mäele piltl сейчас мы сводим концы с концами ~ справляемся kõnek
on tulnud ettepanek piltl поступило предложение
õnnetus ei jää tulemata piltl не миновать беды / быть беде
kes sina oled, et tuled mind keelama! ты мне не указ[ка]! kõnek
tõbi ~ haigus tuli kallale piltl болезнь привязалась kõnek / хворь напала madalk
2. nähtavale ilmuma, nähtavaks saama
выходить <-, выходит> / выйти* <-, выйдет; вышел, -шла> из чего, откуда
haavast hakkas verd tulema из раны пошла кровь / рана стала кровоточить
ümbrikust tulid nähtavale ajaleheväljalõiked в конверте оказались ~ обнаружились вырезки из газет
vaata, mis tuleb teiselt kanalilt посмотри, что идёт ~ передают по второму каналу
see sõnatüvi tuleb esile veel mõnes adverbis эта основа [слова] встречается ещё в некоторых наречиях
3. kostma, kuulda olema, kuuldavaks saama
raadiost tuli muusikat по радио передавали музыку
hääl tuli nagu maa alt голос доносился словно из-под земли
piksemürin tuli järjest lähemale раскаты грома всё приближались
hüüdis küll, aga vastust ei tulnud он [по]звал, а ответа не последовало
4. seoses seisundi, oleku v olukorra kujunemise v muutumisega
приходить <прихожу, приходишь> / прийти* <приду, придёшь, пришёл, пришла> во что, к чему,
входить <вхожу, входишь> / войти* <войду, войдёшь, вошёл, вошла> во что
haige tuli meelemärkusele ~ teadvusele больной пришёл в сознание ~ в чувство / больной пришёл в себя kõnek
ära tee seda, tule ometi mõistusele! не делай этого, опомнись!
pisarad tulid ~ vesi tuli silma на глазах выступили ~ навернулись слёзы
tal tuli hirm nahka он пришёл в ужас / его охватил ~ на него напал страх / ему стало страшно
ta tuli mingile otsusele он пришёл к какому-то решению
ma tulin heale mõttele мне пришла на ум хорошая мысль / хорошая мысль осенила меня kõnek, piltl
mitte ei tule meelde никак не могу вспомнить
kassipojal tulevad varsti silmad pähe скоро котёнок начнёт видеть ~ станет зрячим
lapsel hakkavad hambad tulema у ребёнка режутся ~ начинают прорезаться зубы
lehm on kevadel lüpsma tulemas корова отелится весной
tulid tarvitusele uued tööriistad в обиход вошли новые инструменты
opositsioon tuli võimule оппозиция пришла к власти
auto on äsja remondist tulnud автомобиль только что [вышел] из ремонта
mitu laulu tuli kordamisele несколько песен было исполнено на бис
see küsimus tuleb arutusele järgmisel koosolekul этот вопрос будет обсуждаться на следующем собрании
pettus tuli avalikuks ~ ilmsiks обман раскрылся ~ разоблачился
peagi tuli ilmsiks, et .... вскоре выяснилось ~ обнаружилось, что...
5. saabuma, pärale v kätte jõudma
приходить <прихожу, приходишь> / прийти* <приду, придёшь, пришёл, пришла>,
прибывать <прибываю, прибываешь> / прибыть* <прибуду, прибудешь; прибыл, прибыла, прибыло>,
наступать <-, наступает> / наступить* <-, наступит>,
наставать <-, настаёт> / настать* <-, настанет>
külalised tulevad kella viieks (1) гости прибудут ~ придут к пяти часам; (2) sõidukiga гости приедут к пяти часам
kas post on tulnud? почта пришла ~ прибыла?
kauplusse tuli värsket kala в магазине появилась свежая рыба
und ei tule сон не идёт
kevad tuli sel aastal varakult весна в этом году пришла ~ наступила ~ настала рано
sügis on tulemas осень на подходе
tütrel on varsti pulmad tulemas у дочери скоро [будет] свадьба
pärast meid tulgu või veeuputus после нас хоть потоп kõnek
ta [viimne] tunnike on tulnud пришёл ~ настал его последний ~ смертный час
tere tulemast, kallis onu! добро пожаловать, дорогой дядя!
abiellus, siis tulid lapsed она вышла замуж ~ он женился, потом появились дети / она вышла замуж ~ он женился, после пошли дети kõnek
6. tekkima, ilmuma, sugenema
появляться <появляюсь, появляешься> / появиться* <появлюсь, появишься> на чём, в чём,
проступать <-, проступает> / проступить* <-, проступит> на чём,
выступать/выступить* [наружу] piltl
laubale tulid higipiisad на лбу появились ~ проступили ~ выступили капли пота
tal tuli tahtmine vaadata, mis seal toimub ему захотелось посмотреть, что там происходит
jutus tuli vaheaeg в разговоре наступила пауза / разговор прервался
see sõna on tulnud kreeka keelest это слово пришло из греческого языка
7. saama, kujunema: osutab mingile saavutusele, tulemusele
выходить <выхожу, выходишь> / выйти* <выйду, выйдешь; вышел, вышла> в кого-что, кем-чем, каким, из кого-чего кто-что
seoses omadusega, teatud hulga v määraga
быть <-, будет> какой, каким
meie sportlane tuli võitjaks наш спортсмен вышел в победители ~ стал победителем
ei temast spordimeest tule да никакого спортсмена из него не выйдет kõnek
sellest riidetükist tuleb seelik из этого куска ткани выйдет ~ получится юбка
oleksin ära ostnud, aga rahast tuli puudu я купил бы, но денег не хватило
sellest asjast ei tule midagi head из этого ничего хорошего не выйдет ~ не получится
viivitus võib veel asjale kasuks tulla затягивание может пойти делу на пользу kõnek
suvi tuli vihmane лето выдалось дождливое kõnek
poeg tuli isasse сын вышел в отца / сын выдался в отца kõnek
naabertaluni tuleb pool tundi astumist до соседнего хутора полчаса ходьбы
8. juhtuma, toimuma, aset leidma
случаться <-, случается> / случиться* <-, случится>
see tuli täiesti kogemata это случилось совершенно нечаянно
9. tingitud olema, johtuma, tulenema
обусловливать <-, обусловливает> / обусловить* <-, обусловит> чем,
обусловливаться <-, обусловливается> чем,
вызывать <-, вызывает> / вызвать* <вызовет> чем,
следовать <-, следует> / последовать* <-, последует> из чего
haigus tuli külmetusest болезнь -- следствие простуды
kõik need hädad tulevad sul närvidest все эти болезни у тебя от нервов kõnek
tema protestivaim tuleb karmist kodusest kasvatusest дух протеста у него обусловлен суровым домашним воспитанием
10. tee, jõe jne kohta: kulgema
идти <-, идёт; шёл, шла> piltl
kust see tee tuleb? откуда идёт эта дорога?
raudtee tuleb läbi metsa железная дорога идёт лесом ~ через лес ~ пролегает ~ тянется через лес
mäeahelik tuleb siin mereni горная цепь доходит здесь до моря
esikust tuleb uks kööki из прихожей идёт ~ ведёт дверь в кухню
11. hrl ma-infinitiivis: kusagilt ära, mujale siirduma
mulle aitab, jooksin tulema с меня хватит, я убежал kõnek
lõpuks lasti ta ikkagi tulema наконец его всё-таки отпустили
mind aeti ~ kupatati töölt tulema меня ушли с работы kõnek
lõi ukse kinni ja tuli tulema он хлопнул дверью и ушёл
12. da-infinitiiviga: vaja olema, kohustatud v sunnitud olema, pidama
приходиться <-, приходится> / прийтись* <-, придётся; пришлось> кому-чему, что делать, что сделать,
следовать <-, следует> кому-чему, что делать, что сделать,
надо кому-чему, что сделать,
нужно кому-чему, что делать, что сделать
homme tuleb meil vara tõusta завтра нам придётся рано вставать ~ встать
heina ajal tuli abilisi palgata во время сенокоса приходилось нанимать помощников
tuleb leppida sellega, mis on надо довольствоваться тем, что есть
enne söömist tuleb käsi pesta перед едой следует ~ надо мыть руки
haige tuleb haiglasse toimetada больного надо доставить в больницу
graafikust tuleb kinni pidada следует придерживаться графика
sind tuleb alati oodata тебя всегда приходится ждать / ты всегда заставляешь себя ждать
otsus tulnuks tühistada решение надо было бы отменить
13. püsiühendites, mis väljendavad kinnitust, mööndust
tulgu mis tuleb, mina ära ei lähe будь что будет, я не уйду
14. osutab millelegi tulevikus toimuvale
быть <-, будет>
siia tuleb uus maja здесь будет новый дом
palk tuleb sul korralik зарплата будет у тебя приличная

tulenema v <tulene[ma tulene[da tulene[b tulene[tud 27>
põhjustatud, tingitud olema
следовать <-, следует> / последовать* <-, последует> из чего,
проистекать <-, проистекает> / проистечь* <-, проистечёт; проистёк, проистекла> из чего,
вытекать <-, вытекает> из чего piltl,
явствовать <-, явствует> из чего,
обусловливаться <-, обусловливается> чем,
являться результатом чего,
являться следствием чего
lähtuma, pärit olema
происходить <-, происходит> от кого-чего
üks tees tuleneb teisest один тезис вытекает из другого
kehv saak tuleneb põuast плохой урожай является следствием ~ результатом засухи ~ обусловлен засухой

uinumis+häire shrl mitmuses<+häire h'äire häire[t -, häire[te h'äire[id 6>
med
расстройство сна
vaimsest pingest tingitud uinumishäired расстройства сна, вызванные умственным перенапряжением

ujuma v <uju[ma uju[da uju[b uju[tud 27>
1. inimese, kala, looma kohta: eri suundades, korduvalt, edasi-tagasi
плавать <плаваю, плаваешь>
ühes suunas
плыть <плыву, плывёшь; плыл, плыла, плыло>
mööda; teatud vahemaad
проплывать <проплываю, проплываешь> / проплыть* <проплыву, проплывёшь; проплыл, проплыла, проплыло>
eemale, ära
уплывать <уплываю, уплываешь> / уплыть* <уплыву, уплывёшь; уплыл, уплыла, уплыло>
juurde, poole; millegi alla
подплывать <подплываю, подплываешь> / подплыть* <подплыву, подплывёшь; подплыл, подплыла, подплыло>
pinnale
всплывать <всплываю, всплываешь> / всплыть* <всплыву, всплывёшь; всплыл, всплыла, всплыло> kõnek ka piltl
vee all ujuma плавать под водой
rinnuli ujuma плавать ~ плыть брассом ~ стилем брасс ~ кролем на груди
külili ujuma плавать ~ плыть на боку
ujub koera плавает по-собачьи
ujub konna плавает по-лягушечьи ~ по-лягушачьи
ujub krooli плавает кролем / плавает сажёнками kõnek
ujub liblikat плавает баттерфляем ~ стилем баттерфляй
ujub lestadega плавает в ластах ~ с ластами
ujusime üle järve мы [пере]плыли через озеро
ujusime teisele kaldale мы добрались до другого берега вплавь
käisime iga päev ujumas мы каждый день ходили купаться ~ плавать
ujus kaldast kaugele он заплыл далеко от берега
ujus sada meetrit väga hea ajaga он проплыл сто метров с отличным временем
lapsi õpetati ujuma детей обучали плаванию ~ учили плавать
kala ujub uimi liigutades рыба плавает, шевеля плавниками
ujub vene kirvest ~ nagu kirves плавает как топор ~ как утюг
tema ujub alati vastuvett piltl он всегда плывёт против течения
püüab elus ikka võimalikult pärivett ujuda piltl пытается в жизни по возможности плыть по течению ~ по воле волн
ujuva eluviisiga loomad животные, ведущие плавающий образ жизни
2. veesõiduki vms edasiliikumise kohta
плавать <-, плавает>,
плыть <-, плывёт; плыл, плыла, плыло>
mööda jõge ujusid lodjad по реке плыли баржи
laev ujub vabas vees корабль плавает в свободных водах
alus ujus sügavalt vees судно сидело глубоко в воде
3. vee vm vedeliku pinnal püsima
держаться на плаву,
плавать <-, плавает>,
качаться <-, качается>,
покачиваться <-, покачивается>,
хлюпать <-, хлюпает> kõnek
veevooluga edasi kanduma
плыть <-, плывёт; плыл, плыла, плыло>
ankrupoi jääb veepinnale ujuma томбуй держится на плаву
palgid ujuvad pärivett alla ~ allavett брёвна плывут вниз по течению
supis ujuvad lihatükid в супе плавают кусочки мяса
ujuvad jäämäed плавучие ~ дрейфующие айсберги
4. vett vm vedelikku täis v tulvil olema, sellest üle ujutatud olema
плыть <-, плывёт; плыл, плыла, плыло>,
утопать <-, утопает> kõnek
külatänavad ujuvad poris деревенские улицы утопают в грязи kõnek / на деревенских улицах непролазная грязь kõnek
laud ujus piimast стол плыл в молоке kõnek, piltl / весь стол был в молоке kõnek
nägu ujub higis лицо обливается потом
ta silmad ujusid pisarais она обливалась слезами
haavatu ujus veres раненый плавал ~ утопал в луже крови piltl
saal ujub prožektorite säras piltl [весь] зал залит светом прожекторов
see inimene ujub raha sees ~ rahas piltl этот человек купается в деньгах
5. piltl sujuvalt, aeglaselt liikuma
плавать <плаваю, плаваешь> kõnek
hrl haigusest v väsimusest tingitud ebaselge nägemise kohta
плыть <-, плывёт; плыл, плыла, плыло>
kõrgel taevas ujuvad valged pilved высоко на небе плывут белые облака
udu ujub üle soo туман плывёт над болотом
kuu ujus pilve tagant välja луна выплыла ~ выглянула из-за тучи
mälusopist ujus üles mälestuskilde из глубины памяти всплывали обрывки воспоминаний
kõik mu silme ees ujub nagu udus всё плывёт ~ расплывается у меня перед глазами
6. kõnek [välja, nähtavale] ilmuma; esile kerkima
всплывать <-, всплывает> / всплыть* <-, -вёт; всплыл, всплыла, всплыло> piltl,
выныривать <-, выныривает> / вынырнуть* <-, вынырнет> piltl,
объявляться <-, объявляется> / объявиться* <-, объявится>
kust kohast sina välja ujusid? а ты откуда явился ~ взялся ~ вынырнул?
mingid kahtlased tüübid ujusid ligi какие-то подозрительные типы подгребли поближе släng
ujub tüdrukutele külje alla пристаёт к девушкам piltl / подкатывается к девушкам madalk, piltl
päevavalgele ujusid uued probleemid обнаружились ~ всплыли новые проблемы
7. valuutakursi kohta: nõudmise ja pakkumise järgi vabalt kujunema
плавать <-, плавает> kõnek
ujuv kurss плавающий курс

valuuta+risk
valuutakursside kiiretest muutustest tingitud oht riigi majandusele
валютный риск

välteline adj <v'älteline v'ältelise v'ältelis[t v'ältelis[se, v'ältelis[te v'ältelis/i 12>
välte-, vältest tingitud; kvantiteeriv
долготный <долготная, долготное>,
квантитативный <квантитативная, квантитативное>,
количественный <количественная, количественное>
vältelised erinevused долготные различия / различия в долготе ~ по долготе
välteline värss количественный ~ квантитативный стих

õhu+haigus s <+h'aigus h'aiguse h'aigus[t h'aigus[se, h'aigus[te h'aigus/i ~ h'aiguse[id 11 ~ 9>
med tasakaaluelundi üleärritusest tingitud haiguslik olek
воздушная болезнь

õigus+järgne adj <+j'ärgne j'ärgse j'ärgse[t -, j'ärgse[te j'ärgse[id 2>
õigusjärglusest tingitud
правопреемственный <правопреемственная, правопреемственное>
õigusjärgne omanik правопреемственный собственник


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur