[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 31 artiklit

taastus s <t'aastus t'aastuse t'aastus[t t'aastus[se, t'aastus[te t'aastus/i ~ t'aastuse[id 11 ~ 9>
taastamine; taastumine
восстановление <восстановления sgt с>,
воспроизведение <воспроизведения sgt с>,
воссоздание <воссоздания sgt с>,
возрождение <возрождения sgt с>,
отстраивание <отстраивания sgt с>

tagastus s <tagastus tagastuse tagastus[t tagastus[se, tagastus[te tagastus/i 11>
возврат <возврата sgt м>,
возвращение <возвращения sgt с>,
отдача <отдачи sgt ж>

taglastus s <taglastus taglastuse taglastus[t taglastus[se, taglastus[te taglastus/i 11>
taglastamine
оснащение <оснащения sgt с>,
оснастка <оснастки sgt ж>
taglas
такелаж <такелажа м>,
оснащение <оснащения sgt с>,
оснастка <оснастки sgt ж>,
[корабельные] снасти,
парусное вооружение

takistus s <takistus takistuse takistus[t takistus[se, takistus[te takistus/i 11>
1. midagi takistav objekt, asjaolu, isik vm
препятствие <препятствия с>,
преграда <преграды ж>,
барьер <барьера м>,
помеха <помехи ж>,
затруднение <затруднения с>,
перебой <перебоя м>,
заминка <заминки, мн.ч. род. заминок, дат. заминкам ж> kõnek,
препона <препоны ж> van
rajatud tara
заграждение <заграждения с>
looduslik takistus естественное препятствие / естественная преграда / естественный барьер
hingamistakistus затруднение дыхания / одышка
kõnetakistus затруднение речи / заминка kõnek
liiklustakistus помеха на дороге
takistusi tegema чинить/учинить* препятствия ~ помехи кому-чему
teel on mingi takistus ees на дороге какое-то препятствие ~ какая-то преграда ~ какая-то помеха
mehed üritasid teele takistust teha мужчины пытались заградить ~ загородить дорогу
ratsu ületas kõik takistused лошадь взяла все барьеры
tagatise puudumine sai laenuvõtmisel takistuseks отсутствие залога стало препятствием для получения займа
töö laabus takistusteta работа шла без помех ~ без перебоев
uue töö otsingutel tehti talle takistusi ему препятствовали в поисках новой работы
naine tegi abielulahutusele takistusi жена чинила разводу препятствия ~ препятствовала разводу
2. füüs millegi takistavat toimet iseloomustav suurus; el elektritakistus
сопротивление <сопротивления с>
eritakistus el удельное сопротивление
mahtuvustakistus el ёмкостное сопротивление
näivtakistus el кажущееся сопротивление
sisetakistus el внутреннее сопротивление
õhutakistus füüs сопротивление воздуха

takistus+
сопротивления <род. ед.ч.>
takistusjõud tehn сила сопротивления
takistusmagasin, takistussalv el ящик сопротивления
takistussulam el сплав сопротивления / сплав с высоким омическим сопротивлением
takistustermomeeter термометр сопротивления

teenistus s <teenistus teenistuse teenistus[t teenistus[se, teenistus[te teenistus/i 11>
1. palk vm teenitud tasu
заработок <заработка м>
esimene teenistus первый заработок
aastateenistus ~ aastane teenistus годовой заработок
kõrvalteenistus подсобный ~ дополнительный заработок
kui suur su teenistus on? сколько ты зарабатываешь?
2. amet, töökoht, töö
должность <должности, мн.ч. род. должностей ж>,
служба <службы ж>,
место [работы],
работа <работы ж>
juhuslik, hooaja-
заработки <заработков pl>
ajutine teenistus временная должность ~ работа / временное место
riigiteenistus государственная служба
tsiviilteenistus гражданская служба
teenistusest lahkuma ~ ära minema уходить/уйти* с должности ~ со службы ~ с работы
teenistusest ennast lahti võtma увольняться/уволиться* [с работы ~ со службы]
teenistusest lahti laskma увольнять/уволить* [с работы] кого-что
otsin teenistust ищу работу ~ место [работы]
noormees tahab minna teenistusse kalalaevale юноша хочет наняться на рыболовецкое судно
3. teenimine sõjaväes, sõjaväekohustuse täitmine
воинская служба,
прохождение воинской службы
ajateenistus срочная служба
riviteenistus строевая служба
tegevteenistus действительная служба
üleajateenistus сверхсрочная служба
jõudis oma teenistuses koloneli aukraadini он дослужился до чина полковника
4. teenuseid osutav asutus, selliste asutuste võrk
служба <службы ж>
liiklusteenistus дорожная служба
meditsiiniteenistus медицинская служба
meteoroloogiateenistus метеорологическая служба
päästeteenistus спасательная служба
sideteenistus служба связи
tuletõrjeteenistus пожарно-спасательная служба
geoloogilise luure teenistus служба геологической разведки / геологоразведка
5. jumalateenistus
богослужение <богослужения с>,
священнодействие <священнодействия с>,
[церковная] служба
hommikune teenistus заутреня / утренняя служба / утреннее богослужение
õhtune teenistus вечерня / вечерняя служба / вечернее богослужение
jõululaupäeval oli kolm teenistust в [рождественский] сочельник состоялось три службы ~ богослужения
6. teenimine, kellegi teenistuses, käsutuses olemine
läks okupantide teenistusse он пошёл служить ~ на службу к оккупантам
olen teie teenistuses я в вашем распоряжении

teenistus+
служебный <служебная, служебное>,
службы <род. ед.ч.>
teenistusaasta (1) tööaasta год службы ~ работы; (2) sõjaväes teenimise aasta год службы [в армии]
teenistuseeskiri служебное предписание
teenistuskiri послужной список
teenistuskoht место службы / служба
teenistuskohus[tus] служебная обязанность / служебный долг
teenistuskäik ход ~ прохождение службы
teenistusleht послужной список
teenistusleping трудовой договор
teenistuslift служебный лифт
teenistusmäärustik служебный устав
teenistusredel piltl служебная лестница
teenistusrelv служебное ~ табельное оружие
teenistusseisund служебное положение
teenistusvanus служебный стаж
teenistusülesanne служебное поручение ~ задание

teostus s <t'eostus t'eostuse t'eostus[t t'eostus[se, t'eostus[te t'eostus/i ~ t'eostuse[id 11 ~ 9>
teostamine, selle tulemus
осуществление <осуществления sgt с>,
выполнение <выполнения sgt с>,
исполнение <исполнения sgt с>,
реализация <реализации sgt ж>,
оформление <оформления sgt с>

tervistus+
оздоровительный <оздоровительная, оздоровительное>
sanitaar-
санитарный <санитарная, санитарное>
tervistusasutus оздоровительное учреждение
tervistusraie mets санитарная рубка [леса]
tervistusvahend оздоровительное средство

toestus s <t'oestus t'oestuse t'oestus[t t'oestus[se, t'oestus[te t'oestus/i ~ t'oestuse[id 11 ~ 9>
toestamine
подпирание <подпирания sgt с>
toestik
подпорки <подпорок pl>,
опоры <опор pl>,
опорная конструкция,
подпорная конструкция,
упорная конструкция
mäenduses
орная] крепь,
рудничная крепь,
рудничное крепление
aianduses
шпалеры <шпалер pl>

toestus+
крепёжный <крепёжная, крепёжное>
toestuskaar mäend крепёжная арка / арочное крепление
toestusläbindus mäend проходка на крепях
toestusmaterjal крепёжный материал / крепёж mäend
toestuspuit крепёжный лес
toestusriit mäend костровая крепь / костровое крепление / костёр

topistus s <topistus topistuse topistus[t topistus[se, topistus[te topistus/i 11>
topistumine
закупорка <закупорки, мн.ч. род. закупорок, дат. закупоркам ж> ka med, vet
veeni topistus закупорка ~ эмболия вены

tuhastus s <tuhastus tuhastuse tuhastus[t tuhastus[se, tuhastus[te tuhastus/i 11>
tuhastamine; tuhastumine
испепеление <испепеления sgt с>,
сжигание <сжигания sgt с>,
сожжение <сожжения sgt с>,
кремация <кремации sgt ж>
lahkunu põrm viidi tuhastusele прах ~ останки усопшего подвергли кремации ~ отправили на кремацию

tuimastus s <tuimastus tuimastuse tuimastus[t tuimastus[se, tuimastus[te tuimastus/i 11>
med tuimastamine
обезболивание <обезболивания sgt с>,
анестезия <анестезии sgt ж>
paiktuimastus ~ paikne tuimastus местное обезболивание / местная анестезия / местный наркоз
üldtuimastus ~ üldine tuimastus общее обезболивание / общая анестезия / наркоз
lõikus tehti ilma tuimastuseta операцию сделали без обезболивания ~ без наркоза

tuimestus s <tuimestus tuimestuse tuimestus[t tuimestus[se, tuimestus[te tuimestus/i 11>
kõnek
vt tuimastus

tukastus s <tukastus tukastuse tukastus[t tukastus[se, tukastus[te tukastus/i 11>
tukastamine, suigatus
дремота <дремоты sgt ж>,
дрёма <дрёмы sgt ж>,
забытьё <забытья sgt с>,
полудремота <полудремоты sgt ж>,
дремотное состояние
põgus tukastus лёгкая ~ чуткая дремота
tukastus tuleb ~ kipub kangesti peale дремота одолевает
vajus mõnusasse tukastusse он забылся в сладкой дрёме
maadleb ~ võitleb tukastusega борется с дремотой ~ со сном

tunnistus s <tunnistus tunnistuse tunnistus[t tunnistus[se, tunnistus[te tunnistus/i 11>
1. tunnistaja antud seletus, ütlus
показание <показания с>,
свидетельство <свидетельства с>
valetunnistus ложное показание
ülestunnistus признание / сознание
avarii pealtnägijate tunnistused показания очевидцев аварии
vande all antud tunnistus показание, данное под присягой
jään oma tunnistuse juurde я остаюсь при своём показании
kohtualuse vastu on esitatud olulisi tunnistusi против подсудимого выдвинуты существенные показания ~ свидетельства
2. kinnitus, väide, ütlus
подтверждение <подтверждения с>,
утверждение <утверждения с>,
признание <признания с>
oma tunnistust mööda on ta palju lugenud по его утверждению ~ признанию, он много читает
3. millelegi viitav märk, midagi tõendav seik
свидетельство <свидетельства с>,
признак <признака м>,
знак <знака м>,
показатель <показателя м>,
примета <приметы ж>
uhke mööbel annab tunnistust pererahva jõukusest импозантная мебель говорит о зажиточности хозяев piltl
4. kirjalik tõend millegi kohta
свидетельство <свидетельства с> о чём,
удостоверение <удостоверения с>
abielutunnistus брачное свидетельство / свидетельство о браке
arstitunnistus медицинское свидетельство
isikutunnistus удостоверение личности
komandeerimistunnistus ~ lähetustunnistus командировочное удостоверение / командировка kõnek
ristimistunnistus свидетельство о крещении
kutseoskuse tunnistus свидетельство о квалификации
tunnistus eksami sooritamise kohta свидетельство о сдаче экзамена
5. kooliõpilase hinnetega dokument
ведомость [успеваемости],
табель [успеваемости]
täna saavad lapsed tunnistused сегодня дети получат ведомости ~ табели

tunnustus s <tunnustus tunnustuse tunnustus[t tunnustus[se, tunnustus[te tunnustus/i 11>
1. kiitev hinnang
признание <признания с>
heakskiit
одобрение <одобрения с>
see töö väärib tunnustust эта работа заслуживает признания ~ одобрения
tema teadustöö ei leidnud tunnustust его научная работа не получила признания
2. kehtivaks tunnistamine
признание <признания с>
eksiilvalitsus ei leidnud üheski riigis tunnustust правительство в изгнании не было признано ни одним государством

tunnustus+
признания <род. ед.ч.>,
признательности <род. ед.ч.>,
одобрения <род. ед.ч.>
tunnustussõnad слова признательности ~ одобрения
tunnustustarve ~ tunnustusvajadus потребность в признании
tunnustusväärne заслуживающий признания ~ одобрения

turustus s <turustus turustuse turustus[t turustus[se, turustus[te turustus/i 11>
turustamine
сбыт <сбыта sgt м>,
реализация <реализации sgt ж>,
продажа <продажи sgt ж>
mee tootmine ja turustus производство и сбыт ~ продажа мёда

turustus+
сбыта <род. ед.ч.>,
продажи <род. ед.ч.>
turustusjuht менеджер по продаже ~ по сбыту
turustusosakond отдел сбыта
turustuspiirkond район ~ рынок сбыта

tutvustus s <tutvustus tutvustuse tutvustus[t tutvustus[se, tutvustus[te tutvustus/i 11>
tutvustamine
ознакомление <ознакомления sgt с>,
представление <представления sgt с>,
презентация <презентации sgt ж>
eeltutvustus анонс
lühitutvustus краткий обзор
raamatututvustus книжный обзор / обзор книг
tootetutvustus презентация ~ представление изделия
uus projekt vajab tutvustust новый проект нуждается в представлении ~ в ознакомлении / с новым проектом надо ознакомить[ся]

tuvastus s <tuvastus tuvastuse tuvastus[t tuvastus[se, tuvastus[te tuvastus/i 11>
tuvastamine
установление <установления sgt с>,
определение <определения sgt с>,
опознавание <опознавания sgt с> ka jur,
опознание <опознания sgt с> ka jur,
распознавание <распознавания sgt с>
kujutuvastus info опознавание ~ распознавание образов
isikutuvastus jur установление ~ опознание личности

tõestus s <t'õestus t'õestuse t'õestus[t t'õestus[se, t'õestus[te t'õestus/i ~ t'õestuse[id 11 ~ 9>
1. tõestamine; väite v teooria tõesuse põhjendus
доказательство <доказательства с> ka mat, loog
[mille] tõestuseks в доказательство чего / в удостоверение чего
2. midagi tõestav seik, asjaolu, argument, tõendus
свидетельство <свидетельства с>,
удостоверение <удостоверения с>,
уверение <уверения с> в чём,
факт <факта м>

tõkestus s <tõkestus tõkestuse tõkestus[t tõkestus[se, tõkestus[te tõkestus/i 11>
1. tõkestamine; tõkestumine
преграждение <преграждения sgt с>,
препятствование <препятствования sgt с>,
загораживание <загораживания sgt с>,
заграждение <заграждения sgt с>
tõkestatud olek
задержка <задержки, мн.ч. род. задержек, дат. задержкам ж>,
помеха <помехи ж>,
заминка <заминки, мн.ч. род. заминок, дат. заминкам ж> kõnek
kõnetõkestus
запинка <запинки, мн.ч. род. запинок, дат. запинкам ж>,
заминка <заминки, мн.ч. род. заминок, дат. заминкам ж> kõnek
2. tõkestav asjaolu v objekt, takistus
препятствие <препятствия с>
meile tehti kõikvõimalikke tõkestusi нам чинили всяческие препятствия

täiustus s <täiustus täiustuse täiustus[t täiustus[se, täiustus[te täiustus/i 11>
совершенствование <совершенствования с>,
усовершенствование <усовершенствования с>

täpsustus s <täpsustus täpsustuse täpsustus[t täpsustus[se, täpsustus[te täpsustus/i 11>
уточнение <уточнения с>,
конкретизация <конкретизации ж>
ütlen täpsustuseks, et ... в уточнение скажу, что...
lepingusse tehtud täpsustused уточнения, сделанные в договоре

tööstus s <t'ööstus t'ööstuse t'ööstus[t t'ööstus[se, t'ööstus[te t'ööstus/i ~ t'ööstuse[id 11 ~ 9>
1. maj
промышленность <промышленности sgt ж>,
индустрия <индустрии sgt ж>
hankiv tööstus добывающая промышленность
töötlev tööstus обрабатывающая промышленность
kergetööstus лёгкая промышленность / лёгкая индустрия
kütusetööstus топливная промышленность
meelelahutustööstus шоу-бизнес
rasketööstus тяжёлая промышленность / тяжёлая индустрия
õmblustööstus швейная промышленность
tööstuse areng развитие промышленности
tööstuse kasv рост ~ подъём промышленности
2. van tööstusettevõte
промышленное предприятие

tööstus+
промышленный <промышленная, промышленное>,
индустриальный <индустриальная, индустриальное>,
производственный <производственная, производственное>,
пром-,
промышленности <род. ед.ч.>,
индустрии <род. ед.ч.>,
производства <род. ед.ч.>
tööstusdisain промышленный дизайн
tööstusettevõte промышленное предприятие / промпредприятие
tööstusharu отрасль промышленности
tööstusjäätmed промышленные ~ производственные отходы / отходы производства
tööstuskool профтехучилище / профессионально-техническое ~ ремесленное училище
tööstuskriis maj промышленный ~ индустриальный кризис
tööstuskunst промышленный дизайн
tööstuslinn промышленный ~ индустриальный город
tööstusmaastik промышленный ~ индустриальный пейзаж
tööstusrevolutsioon maj промышленный переворот / революция в промышленности
tööstusriik индустриальная ~ промышленная страна / индустриальное ~ промышленное государство
tööstusspionaaž промышленный шпионаж / промшпионаж
tööstustarbija промышленный потребитель
tööstustoodang промышленная продукция
tööstusvool el промышленный ток

tülgastus s <tülgastus tülgastuse tülgastus[t tülgastus[se, tülgastus[te tülgastus/i 11>
vastikus, jälkus
отвращение <отвращения sgt с>,
отвратительность <отвратительности sgt ж>,
омерзение <омерзения sgt с>,
мерзость <мерзости ж>,
неприязнь <неприязни sgt ж>
mul on tülgastus viina vastu я испытываю отвращение ~ омерзение к водке
vulgaarne naine tekitas ~ äratas tülgastust вульгарная женщина вызвала к себе отвращение ~ неприязнь
vahib üht ja sama filmi tülgastuseni смотрит до одури один и тот же фильм kõnek

tüsistus s <tüsistus tüsistuse tüsistus[t tüsistus[se, tüsistus[te tüsistus/i 11>
komplikatsioon
усложнение <усложнения с>,
осложнение <осложнения с> на что ka med,
компликация <компликации ж>
tüsistusteta kulgenud haigus болезнь, протекавшая без осложнений
haigusega kaasnesid tüsistused болезнь сопровождалась осложнениями


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur