[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 16 artiklit

asendus+täitmine
hrl haldusorgani ettekirjutusega pandud kohustuse täitmine kellegi teise isiku poolt (selleks kohustatud isiku kulul), üks sunnivahendi liike
субститутивное исполнение

ausa+meelne adj <+m'eelne m'eelse m'eelse[t -, m'eelse[te m'eelse[id 2>
добросовестный <добросовестная, добросовестное; добросовестен, добросовестна, добросовестно>
ausameelne inimene добросовестный человек
kohustuste ausameelne täitmine добросовестное исполнение обязанностей

enne+täht+aegne adj <+'aegne 'aegse 'aegse[t -, 'aegse[te 'aegse[id 2>
досрочный <досрочная, досрочное>
ennetähtaegne vabastamine досрочное освобождение
ennetähtaegne tellimuste täitmine досрочное выполнение заказов

eriline adj s <eriline erilise erilis[t erilis[se, erilis[te erilis/i 12>
1. adj iseäralik, ebatavaline
особый <особая, особое>,
особенный <особенная, особенное>
eriline tähelepanu особое внимание
eriline andekus особый талант
eriline mälu arvude peale ~ eriline arvumälu особая память на цифры
eriline võlu особое очарование
eriline koht teiste linnade seas особое место среди других городов
ta ei rääkinud midagi erilist он не говорил ничего особенного
2. adj spetsiaalne, eraldi, omaette
специальный <специальная, специальное>
eriline küsitlus специальный опрос
eriline töötlus специальная обработка
selle ülesande täitmine nõuab erilisi teadmisi выполнение этого задания требует специальных знаний
3. adj tunnuslik
специфический <специфическая, специфическое>,
специфичный <специфичная, специфичное; специфичен, специфична, специфично>
eriline lõhn специфический запах
eriline rahvuslik koloriit специфический национальный колорит
4. s filos üksiku ja üldise vahepealne kategooria
особенное <особенного с>

ilm+tingimatu adj <+t'ingimatu t'ingimatu t'ingimatu[t -, t'ingimatu[te t'ingimatu[id 1>
kõrvalekaldumatu, vastuvaidlematu
неукоснительный <неукоснительная, неукоснительное; неукоснителен, неукоснительна, неукоснительно> liter,
безусловный <безусловная, безусловное; безусловен, безусловна, безусловно>,
обязательный <обязательная, обязательное; обязателен, обязательна, обязательно>
kohustuste ilmtingimatu täitmine неукоснительное исполнение обязанностей liter

karistus s <karistus karistuse karistus[t karistus[se, karistus[te karistus/i 11>
наказание <наказания с>,
взыскание <взыскания с>,
кара <кары ж> liter
karm karistus строгое ~ суровое наказание / строгое взыскание
kehaline karistus телесное наказание
ränk ~ raske karistus тяжкое наказание
õiglane karistus справедливое наказание
halduskaristus jur административное взыскание
distsiplinaarkaristus jur дисциплинарное взыскание
kriminaalkaristus jur уголовное наказание
vanglakaristus тюремное заключение
karistuse alammäär jur низший предел наказания
karistuse ülemmäär jur высший предел наказания
karistuse kandmine отбывание наказания
karistuse kohaldamine jur применение наказания
karistuse mõistmine jur назначение наказания
karistuse määramine jur наложение взыскания / определение наказания
karistuse täideviimine jur приведение в исполнение наказания
karistuse täitmine jur исполнение наказания
kannab karistust vanglas он отбывает наказание в тюрьме
sai teenitud karistuse он понёс ~ получил заслуженное наказание
poiss jäeti karistuseks koju в наказание мальчика оставили дома
täna sa karistusest ei pääse сегодня тебе не миновать наказания / сегодня ты не отделаешься от наказания kõnek
kurjategijale mõisteti karistuseks viis aastat vabadusekaotust преступника приговорили к пяти годам лишения свободы

keskkonna+nõuded pl
kohustuslikud reeglid jms, mille täitmine tagab keskkonna säilimise ja loodusvarade säästliku kasutamise
требования к охране окружающей среды

kohtu+otsus s <+otsus otsuse otsus[t -, otsus[te otsuse[id 9>
jur kriminaalasjas
приговор <приговора м>
tsiviilasjas
решение суда
kohtuotsuse jõustumine вступление приговора ~ решения суда в силу
kohtuotsuse kuulutamine провозглашение приговора / объявление решения суда
kohtuotsuse muutmine изменение приговора ~ решения суда
kohtuotsuse seadusjõud законная сила приговора ~ решения суда
kohtuotsuse tegemine вынесение приговора ~ решения суда
kohtuotsuse täitmine исполнение приговора ~ решения суда
kohtuotsuse tühistamine отмена приговора ~ решения суда
kohtuotsust ette lugema зачитывать/зачитать* ~ оглашать/огласить* приговор ~ решение суда
kohtuotsust langetama выносить/вынести* приговор ~ решение суда
kohtuotsuse peale edasi kaebama обжаловать* приговор ~ решение суда
kohtuotsus on täide viidud приговор приведён в исполнение

kombe+täitmine s <+t'äitmine t'äitmise t'äitmis[t t'äitmis[se, t'äitmis[te t'äitmis/i ~ t'äitmise[id 12 ~ 10?>
1. kombetäide
проформа <проформы sgt ж>,
формальность <формальности ж>,
видимость <видимости sgt ж>
visiit naabritele oli vaid kombetäitmine визит к соседям был лишь проформой ~ ради приличия
2. kombetalituse sooritamine
совершение обряда,
отправление обряда
usuline
отправление религиозного культа

kõrvale+kaldumatu adj <+k'aldumatu k'aldumatu k'aldumatu[t -, k'aldumatu[te k'aldumatu[id 1>
неуклонный <неуклонная, неуклонное; неуклонен, неуклонна, неуклонно>,
непреклонный <непреклонная, непреклонное; непреклонен, непреклонна, непреклонно>,
неукоснительный <неукоснительная, неукоснительное; неукоснителен, неукоснительна, неукоснительно> liter
seaduste kõrvalekaldumatu täitmine обязательное ~ безусловное исполнение законов / неукоснительное исполнение законов liter
on oma ettevõtmistes järjekindel ja kõrvalekaldumatu последователен ~ настойчив ~ неуклонен ~ непреклонен в своих делах ~ в своих действиях

otsustus+võime s <+võime v'õime võime[t -, võime[te v'õime[id 6>
решительность <решительности sgt ж>,
способность принимать/принять* решение
ta on kiire otsustusvõimega он скор на решения / он способен быстро принимать решения
ülesannete täitmine nõudis otsustusvõimet ja leidlikkust выполнение задания требовало решительности и изобретательности

pidamine s <pidamine pidamise pidamis[t pidamis[se, pidamis[te pidamis/i 12>
1. mingites tingimustes hoidmine
держание <держания sgt с>,
содержание <содержания sgt с>
pakase käes pidamine [со]держание на морозе
vahi all pidamine содержание под стражей
2. säilitamine
сохранение <сохранения sgt с>,
соблюдение <соблюдения sgt с>
puhtuse ja korra pidamine соблюдение чистоты и порядка
saladuse pidamine хранение ~ соблюдение тайны
sõpruse pidamine поддержание дружбы
tähtis on omavahel püsiva ühenduse pidamine важно поддерживать между собой устойчивую связь
3. millegi v kellegi kestev kasutamine, enda valduses hoidmine
держание <держания sgt с>,
владение <владения sgt с>,
содержание <содержания sgt с>
töökoja pidamine [со]держание мастерской / владение мастерской
lammaste pidamine содержание овец
uus loomade pidamise viis новый способ содержания скота
4. läbiviimine
проведение <проведения sgt с>
tähistamine
празднование <празднования sgt с>
koosoleku pidamine проведение собрания
loengu pidamine чтение лекции
juubeli pidamine празднование юбилея
5. millegi pidev täitmine
ведение <ведения sgt с>
päeviku pidamine ведение дневника
6. arvamine kelleks-milleks v mingisuguseks
причисление <причисления sgt с> к кому-чему,
отнесение <отнесения sgt с> к кому-чему
kellegi asjatundjaks pidamine причисление ~ отнесение кого-либо к знатокам
7. pidurdamine, tagasihoidmine
удерживание <удерживания sgt с>,
удержание <удержания sgt с>
hobuse pidamine ohjadest удерживание лошади за вожжи
sajab igasuguse pidamiseta дождь льёт без удержу kõnek
8. püsimine
удерживание <удерживания sgt с>
vahetas ameteid, pikemat pidamist polnud kusagil он часто менял службу, не удерживаясь ~ не задерживаясь надолго на одном месте

teenistus s <teenistus teenistuse teenistus[t teenistus[se, teenistus[te teenistus/i 11>
1. palk vm teenitud tasu
заработок <заработка м>
esimene teenistus первый заработок
aastateenistus ~ aastane teenistus годовой заработок
kõrvalteenistus подсобный ~ дополнительный заработок
kui suur su teenistus on? сколько ты зарабатываешь?
2. amet, töökoht, töö
должность <должности, мн.ч. род. должностей ж>,
служба <службы ж>,
место [работы],
работа <работы ж>
juhuslik, hooaja-
заработки <заработков pl>
ajutine teenistus временная должность ~ работа / временное место
riigiteenistus государственная служба
tsiviilteenistus гражданская служба
teenistusest lahkuma ~ ära minema уходить/уйти* с должности ~ со службы ~ с работы
teenistusest ennast lahti võtma увольняться/уволиться* [с работы ~ со службы]
teenistusest lahti laskma увольнять/уволить* [с работы] кого-что
otsin teenistust ищу работу ~ место [работы]
noormees tahab minna teenistusse kalalaevale юноша хочет наняться на рыболовецкое судно
3. teenimine sõjaväes, sõjaväekohustuse täitmine
воинская служба,
прохождение воинской службы
ajateenistus срочная служба
riviteenistus строевая служба
tegevteenistus действительная служба
üleajateenistus сверхсрочная служба
jõudis oma teenistuses koloneli aukraadini он дослужился до чина полковника
4. teenuseid osutav asutus, selliste asutuste võrk
служба <службы ж>
liiklusteenistus дорожная служба
meditsiiniteenistus медицинская служба
meteoroloogiateenistus метеорологическая служба
päästeteenistus спасательная служба
sideteenistus служба связи
tuletõrjeteenistus пожарно-спасательная служба
geoloogilise luure teenistus служба геологической разведки / геологоразведка
5. jumalateenistus
богослужение <богослужения с>,
священнодействие <священнодействия с>,
[церковная] служба
hommikune teenistus заутреня / утренняя служба / утреннее богослужение
õhtune teenistus вечерня / вечерняя служба / вечернее богослужение
jõululaupäeval oli kolm teenistust в [рождественский] сочельник состоялось три службы ~ богослужения
6. teenimine, kellegi teenistuses, käsutuses olemine
läks okupantide teenistusse он пошёл служить ~ на службу к оккупантам
olen teie teenistuses я в вашем распоряжении

toimkond s <t'oimk'ond t'oimkonna t'oimk'onda t'oimk'onda, t'oimk'onda[de t'oimk'onda[sid ~ t'oimk'ond/i 22>
1. rühm inimesi mingi ülesande täitmiseks
[рабочая] группа,
комиссия <комиссии ж>
keeletoimkond комиссия по языку
korraldustoimkond организационная группа
köögitoimkond дежурные по кухне
peotoimkond устроители праздника
kongressi korraldav toimkond комиссия по организации ~ оргкомитет конгресса
2. sõj korraliste teenistusülesannete täitmiseks; mingite ülesannete kohustuslik täitmine
наряд <наряда м>
garnisonitoimkond гарнизонный наряд
karistustoimkond наряд вне очереди
sisetoimkond внутренний наряд
teenistustoimkond наряд по службе
sai karistuseks toimkonna väljaspool järjekorda ему дали наряд вне очереди

täide2 s <täide t'äite täide[t -, täide[te t'äite[id 6>
täitmine
заполнение <заполнения sgt с>,
наполнение <наполнения sgt с>
täidis
заполнитель <заполнителя м> [для] чего,
наполнитель <наполнителя м> [для] чего,
начинка <начинки sgt ж>
kõhutäide съестное / кушанье
kraavi täiteks toodi kruusa для заполнения канавы привезли щебень

uuring s <uuring uuringu uuringu[t -, uuringu[te uuringu[id 2>
piiratud ja hrl praktilise uurimisülesande täitmine
исследование <исследования с>
geoloogilised uuringud геологоразведка / геолого-разведочные работы
laboriuuring ~ laboratoorne uuring лабораторное исследование
sotsiouuring ~ sotsioloogiline uuring социологическое исследование
süvauuring углублённое исследование
tarbimisuuring maj изучение спроса ~ потребления
turu-uuring maj изучение ~ исследование рынка
vereuuring анализ крови
ravimi efektiivsuse uuring исследование об эффективности ~ действенности лекарства
läks haiglasse uuringutele он пошёл в больницу на обследование


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur