[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 87 artiklit

ala+vääristama v <+väärista[ma väärista[da väärista[b väärista[tud 27>
принижать <принижаю, принижаешь> / принизить* <принижу, принизишь> кого-что,
умалять <умаляю, умаляешь> / умалить* <умалю, умаллишь> кого-что,
недооценивать <недооцениваю, недооцениваешь> / недооценить* <недооценю, недооценишь> кого-что,
преуменьшать/преуменьшить* значение кого-чего
rahvast alavääristama принижать народ / пренебрежительно относиться к народу
ei tohi alavääristada murdekeelt нельзя умалять ~ недооценивать диалекты ~ преуменьшать значение диалектов
alavääristav suhtumine пренебрежительное ~ неуважительное ~ высокомерное отношение к кому-чему

altkulmu+pilk
kellelegi või millelegi suunatud umbusklik silmavaade; selline ilme (ja suhtumine)
взгляд исподлобья

apoliitiline adj <apoliitiline apoliitilise apoliitilis[t apoliitilis[se, apoliitilis[te apoliitilis/i 12>
аполитичный <аполитичная, аполитичное; аполитичен, аполитична, аполитично>
apoliitiline kirjandus аполитичная литература
apoliitiline hoiak аполитичная настроенность
apoliitiline suhtumine аполитичное отношение к кому-чему

au+mehelik adj <+mehel'ik meheliku mehel'ikku mehel'ikku, mehel'ikku[de ~ mehelik/e mehel'ikku[sid ~ mehel'ikk/e 25>
джентльменский <джентльменская, джентльменское>
aumehelik suhtumine джентльменское отношение к кому-чему
ta paistab silma aumeheliku käitumisega его отличает джентльменское поведение

au+paklik adj <+p'akl'ik p'akliku p'akl'ikku p'akl'ikku, p'akl'ikku[de ~ p'aklik/e p'akl'ikku[sid ~ p'akl'ikk/e 25>
почтительный <почтительная, почтительное; почтителен, почтительна, почтительно>,
уважительный <уважительная, уважительное; уважителен, уважительна, уважительно>,
благоговейный <благоговейная, благоговейное; благоговеен, благоговейна, благоговейно> liter
aupaklik kummardus почтительный поклон
aupaklik suhtumine oma õpetajasse почтительное ~ уважительное ~ благоговейное отношение к своему учителю
tema hääletoon oli aupaklik в его голосе была ~ звучала почтительность ~ уважительность
ole tema vastu aupaklikum будь с ним почтительнее
seisin aupaklikus kauguses я стоял на почтительном расстоянии kõnek

barbaarne adj <barb'aarne barb'aarse barb'aarse[t -, barb'aarse[te barb'aarse[id 2>
варварский <варварская, варварское>
barbaarne suhtumine kunstimälestistesse варварское отношение к памятникам искусства

bürokraatlik adj <bürokr'aatl'ik bürokr'aatliku bürokr'aatl'ikku bürokr'aatl'ikku, bürokr'aatl'ikku[de ~ bürokr'aatlik/e bürokr'aatl'ikku[sid ~ bürokr'aatl'ikk/e 25>
бюрократический <бюрократическая, бюрократическое>
bürokraatlik suhtumine asjasse бюрократическое отношение к делу

doktrinäärne adj <doktrin'äärne doktrin'äärse doktrin'äärse[t -, doktrin'äärse[te doktrin'äärse[id 2>
доктринёрский <доктринёрская, доктринёрское>
doktrinäärne suhtumine asjasse доктринёрский подход к делу

eba+majanduslik adj <+majandusl'ik majandusliku majandusl'ikku majandusl'ikku, majandusl'ikku[de ~ majanduslik/e majandusl'ikku[sid ~ majandusl'ikk/e 25>
бесхозяйственный <бесхозяйственная, бесхозяйственное; бесхозяйствен, бесхозяйственна, бесхозяйственно>,
нехозяйственный <нехозяйственная, нехозяйственное; нехозяйствен, нехозяйственна, нехозяйственно>,
неэкономный <неэкономная, неэкономное; неэкономен, неэкономна, неэкономно>
ebamajanduslik suhtumine бесхозяйственное отношение к чему
raha ebamajanduslik kulutamine неэкономное расходование денег

eba+pere+mehelik adj <+mehel'ik meheliku mehel'ikku mehel'ikku, mehel'ikku[de ~ mehelik/e mehel'ikku[sid ~ mehel'ikk/e 25>
нехозяйский <нехозяйская, нехозяйское>,
бесхозяйственный <бесхозяйственная, бесхозяйственное; бесхозяйствен, бесхозяйственна, бесхозяйственно>
ebaperemehelik suhtumine нехозяйское отношение к чему
ebaperemehelik majandamine бесхозяйственность

eba+sõbralik adj <+sõbral'ik sõbraliku sõbral'ikku sõbral'ikku, sõbral'ikku[de ~ sõbralik/e sõbral'ikku[sid ~ sõbral'ikk/e 25>
недружелюбный <недружелюбная, недружелюбное; недружелюбен, недружелюбна, недружелюбно>,
неприветливый <неприветливая, неприветливое; неприветлив, неприветлива, неприветливо>,
неласковый <неласковая, неласковое; неласков, неласкова, неласково>,
недобрый <недобрая, недоброе; недобр, недобра, недобро, недобры>,
нелюбезный <нелюбезная, нелюбезное; нелюбезен, нелюбезна, нелюбезно>,
неприязненный <неприязненная, неприязненное; неприязнен, неприязненна, неприязненно>,
неблагосклонный <неблагосклонная, неблагосклонное; неблагосклонен, неблагосклонна, неблагосклонно>,
немилостивый <немилостивая, немилостивое; немилостив, немилостива, немилостиво> van
ebasõbralik inimene неприветливый человек
ebasõbralik suhtumine недружелюбное отношение
ebasõbralik vastuvõtt недружелюбный ~ холодный приём
ebasõbralik pilk недружелюбный ~ недобрый взгляд
ebasõbralik vastus нелюбезный ответ
ebasõbralik perenaine негостеприимная хозяйка
ebasõbralik akt jur недружелюбный акт
ebasõbralik olema [kelle vastu] быть неблагосклонным к кому / проявлять/проявить* недружелюбие к кому

eel+arvamuslik adj <+'arvamusl'ik 'arvamusliku 'arvamusl'ikku 'arvamusl'ikku, 'arvamusl'ikku[de ~ 'arvamuslik/e 'arvamusl'ikku[sid ~ 'arvamusl'ikk/e 25>
предвзятый <предвзятая, предвзятое; предвзят, предвзята, предвзято>,
предубеждённый <предубеждённая, предубеждённое>,
пристрастный <пристрастная, пристрастное; пристрастен, пристрастна, пристрастно>
eelarvamuslik suhtumine inimestesse предвзятое ~ пристрастное отношение к людям
eelarvamuslik seisukoht предвзятая точка зрения

eitav adj <'eitav 'eitava 'eitava[t -, 'eitava[te 'eitava[id 2>
отрицательный <отрицательная, отрицательное; отрицателен, отрицательна, отрицательно>,
негативный <негативная, негативное; негативен, негативна, негативно>
eitav vastus отрицательный ответ
eitav žest отрицательный жест
eitav hinnang отрицательная ~ негативная оценка
eitav suhtumine отрицательное ~ негативное отношение к кому-чему
eitav lause lgv отрицательное предложение

ellu+suhtumine s <+s'uhtumine s'uhtumise s'uhtumis[t s'uhtumis[se, s'uhtumis[te s'uhtumis/i 12>
жизнепонимание <жизнепонимания sgt с>,
отношение к жизни
muretu ellusuhtumine беспечное отношение к жизни
tõsine ellusuhtumine серьёзное отношение к жизни

empaatia s
osadustunne teise inimesega, sisseelamine tema tunnetesse ja mõttemaailma; (laiemalt:) mõistev ja kaasatundev suhtumine
эмпатия <эмпатии sgt ж>

empaatiline adj
empaatiale omane; sisenduslik, kaasaelav ja mõistev
эмпатический <эмпатическая, эмпатическое>,
чуткий <чуткая, чуткое; чуток, чутка, чутко>
empaatiline suhtumine lapsesse чуткое отношение к ребёнку

enese+tapjalik
iseennast tahtlikult (füüsiliselt või vaimselt) hävitav või vigastav, endale väga palju halba tegev
самоубийственный <самоубийственная, самоубийственное; самоубийствен и самоубийственен, самоубийственна, самоубийственно>
võistelda suurtega näib enesetapjalik соревноваться с великими - дело самоубийственное
enesetapjalik suhtumine самоубийственный подход

era+pooletu adj <+pooletu pooletu pooletu[t -, pooletu[te pooletu[id 1>
1. mitte kedagi eelistav
беспристрастный <беспристрастная, беспристрастное; беспристрастен, беспристрастна, беспристрастно>,
объективный <объективная, объективное; объективен, объективна, объективно>
hääletamisel
воздержавшийся <воздержавшаяся, воздержавшееся>
erapooletu kohtunik беспристрастный судья
erapooletu komisjon беспристрастная комиссия
erapooletu tunnistaja беспристрастный свидетель
erapooletu suhtumine беспристрастное ~ объективное отношение
erapooletu arvamus беспристрастное ~ объективное мнение
kriitika oli erapooletu критика была беспристрастной ~ объективной
kaks olid vastu ja üks jäi erapooletuks два были против и один воздержался
2. mittesõdiv
нейтральный <нейтральная, нейтральное; нейтрален, нейтральна, нейтрально>
erapooletu tsoon нейтральная зона
erapooletu riik нейтральное государство
laev sõidab erapooletu maa lipu all судно плавает под флагом нейтральной страны
3. poliitiliste parteidega mitteseotud
независимый <независимая, независимое; независим, независима, независимо>
erapooletu ajaleht независимая газета

era+poolik adj <+poolik pooliku pooliku[t -, pooliku[te pooliku[id 2>
1.
пристрастный <пристрастная, пристрастное; пристрастен, пристрастна, пристрастно>,
предвзятый <предвзятая, предвзятое; предвзят, предвзята, предвзято>,
необъективный <необъективная, необъективное; необъективен, необъективна, необъективно>
erapoolik suhtumine пристрастное отношение
erapoolik arvustus необъективная ~ предвзятая рецензия
2. poliitiliste parteidega seotud
зависимый <зависимая, зависимое; зависим, зависима, зависимо>
erapoolik ajaleht зависимая газета

erinev adj <erinev erineva erineva[t -, erineva[te erineva[id 2>
различающийся <различающаяся, различающееся>,
отличающийся <отличающаяся, отличающееся>,
разный <разная, разное>,
различный <различная, различное; различен, различна, различно>,
отличный <отличная, отличное; отличен, отлична, отлично>,
неодинаковый <неодинаковая, неодинаковое; неодинаков, неодинакова, неодинаково>,
несходный <несходная, несходное; несходен, несходна, несходно>
mitmesugune
разнообразный <разнообразная, разнообразное; разнообразен, разнообразна, разнообразно>
erinevad arvamused различные ~ разные мнения
erinevad hinnangud разные оценки
erinevad nähtused несходные явления
erinevad mõõdud неодинаковые размеры
erinev suhtumine различное отношение
tugevasti erinev сильно различающийся ~ отличающийся
eelnevast sootuks erinev elu жизнь, совершенно отличная от прежней
uued, vanadest erinevad ülesanded новые, отличные от прежних задачи
tekkelt erinevad mineraalid минералы, различающиеся по своему образованию

erinevat keelt rääkima говорить на разных языках

eriti adv <eriti>
особенно,
особо,
в особенности,
исключительно,
в частности
eriti tähtis asi особенно ~ исключительно важное дело
eriti palju особенно много
see mõte huvitas teda eriti эта идея интересовала его особенно
eriti soodus miljöö особенно благоприятная обстановка
eriti viimasel ajal особенно в последнее время
eriti mõistev suhtumine особенно ~ исключительно понимающее отношение
mitte eriti tark не особенно умный
eriti ohtlikud töötingimused особо опасные условия труда
eriti raske kuritegu особо тяжкое преступление
eriti tähtsate asjade uurija следователь по особо важным делам
marju, eriti mustikaid, oli palju ягод, в частности ~ особенно черники, было много

euro+skepsis
kriitiline suhtumine Euroopa Liidusse ja Euroopa riikide tihedasse lõimumisse
евроскепсис <евроскепсиса м>

euro+skeptitsism
kriitiline suhtumine Euroopa Liidusse ja Euroopa riikide tihedasse lõimumisse
евроскептицизм <евроскептицизма sgt м>

formaalne adj <form'aalne form'aalse form'aalse[t -, form'aalse[te form'aalse[id 2>
vormiline; vormist lähtuv
формальный <формальная, формальное>
formaalne demokraatia формальная демократия
formaalne grammatika lgv формальная грамматика
formaalne ekspertiis jur формальная экспертиза
formaalne nõue формальное требование
formaalne parameeter mat формальный параметр
formaalne tunnus формальный признак
formaalsed valimised формальные выборы
formaalne viisakus формальная вежливость
formaalne üheõiguslikkus формальное равноправие
formaalne suhtumine формальное ~ формалистическое отношение

formalistlik adj <formal'istl'ik formal'istliku formal'istl'ikku formal'istl'ikku, formal'istl'ikku[de ~ formal'istlik/e formal'istl'ikku[sid ~ formal'istl'ikk/e 25>
формалистский <формалистская, формалистское>,
формалистический <формалистическая, формалистическое>,
формалистичный <формалистичная, формалистичное; формалистичен, формалистична, формалистично>,
формальный <формальная, формальное; формален, формальна, формально>
formalistlik asjasse suhtumine формалистическое ~ формальное отношение к делу
formalistlik koolkond kunst формальная школа
formalistlik kunst формалистическое искусство
formalistlik teos формалистическое произведение

halvustama v <halvusta[ma halvusta[da halvusta[b halvusta[tud 27>
осуждать <осуждаю, осуждаешь> / осудить* <осужу, осудишь> кого-что,
порочить <порочу, порочишь> / опорочить* <опорочу, опорочишь> кого-что,
пренебрегать <пренебрегаю, пренебрегаешь> / пренебречь* <пренебрегу, пренебрежёшь; пренебрёг, пренебрегла> кем-чем,
хулить <хулю, хулишь> кого-что
hoidu teisi halvustamast старайся не осуждать других
naine halvustas teda жена осуждала ~ порочила его / жена пренебрегала им
halvustav kriitika осуждающая ~ неодобрительная критика
halvustav pilk осуждающий ~ неодобряющий ~ неодобрительный взгляд
halvustav suhtumine пренебрежительное отношение

hea+pere+mehelik adj <+mehel'ik meheliku mehel'ikku mehel'ikku, mehel'ikku[de ~ mehelik/e mehel'ikku[sid ~ mehel'ikk/e 25>
хозяйский <хозяйская, хозяйское>,
заботливый <заботливая, заботливое; заботлив, заботлива, заботливо>,
домовитый <домовитая, домовитое; домовит, домовита, домовито> kõnek
heaperemehelik suhtumine varasse хозяйское ~ заботливое отношение к добру ~ к имуществу

hea+soovlik adj <+s'oovl'ik s'oovliku s'oovl'ikku s'oovl'ikku, s'oovl'ikku[de ~ s'oovlik/e s'oovl'ikku[sid ~ s'oovl'ikk/e 25>
доброжелательный <доброжелательная, доброжелательное; доброжелателен, доброжелательна, доброжелательно>,
благожелательный <благожелательная, благожелательное; благожелателен, благожелательна, благожелательно>,
благосклонный <благосклонная, благосклонное; благосклонен, благосклонна, благосклонно>
heasoovlik naeratus благожелательная улыбка
heasoovlik suhtumine благосклонное отношение
ta oli meie vastu heasoovlik он был доброжелателен по отношению к нам

hinnanguline adj
hinnangul tuginev; teatavat hinnangut sisaldav, mitte erapooletu
оценочный <оценочная, оценочное>
hinnanguline suhtumine оценочное отношение

hoiak s <hoiak hoiaku hoiaku[t -, hoiaku[te hoiaku[id 2>
1. kehahoid, rüht
осанка <осанки sgt ж>,
постав <постава sgt м>,
положение <положения sgt с>,
стать <стати sgt ж>,
поза <позы ж>,
посадка <посадки sgt ж>,
выправка <выправки sgt ж>
sportlik hoiak спортивная выправка
kehahoiak осанка / положение тела
peahoiak посадка ~ постав головы
ta võttis aupakliku hoiaku он принял почтительную позу
2. käitumislaad
манера поведения,
манера держаться
kõrk hoiak надменная ~ высокомерная манера держаться
3. suhtumine
позиция <позиции ж>,
направленность <направленности sgt ж>,
установка <установки sgt ж>,
настроенность <настроенности sgt ж>
kirjutise hukkamõistev hoiak осуждающая ~ порицательная позиция ~ настроенность ~ направленность статьи

hooletu adj <hooletu hooletu hooletu[t -, hooletu[te hooletu[id 1>
1. lohakavõitu
небрежный <небрежная, небрежное; небрежен, небрежна, небрежно>,
нерадивый <нерадивая, нерадивое; нерадив, нерадива, нерадиво>,
халатный <халатная, халатное; халатен, халатна, халатно>
ettevaatamatu
неосторожный <неосторожная, неосторожное; неосторожен, неосторожна, неосторожно>
hooletu käekiri небрежный почерк
hooletu suhtumine töösse небрежное ~ халатное ~ нерадивое отношение к работе
hooletu töö небрежная работа
hooletu jalakäija неосторожный ~ невнимательный пешеход
tulega hooletu ümberkäimine неосторожное обращение с огнём
2. muretu
беззаботный <беззаботная, беззаботное; беззаботен, беззаботна, беззаботно>,
беспечный <беспечная, беспечное; беспечен, беспечна, беспечно>
hooletu toon беспечный тон
sööd kõhu täis, on õhtuni hooletu наешься и до вечера никаких забот
kevadeni on kartul hooletu до весны насчёт картофеля беспокоиться не надо / до весны картофелем мы обеспечены ~ запаслись

hoolimatu adj <h'oolimatu h'oolimatu h'oolimatu[t -, h'oolimatu[te h'oolimatu[id 1>
mitte hooliv
небрежный <небрежная, небрежное; небрежен, небрежна, небрежно>,
пренебрежительный <пренебрежительная, пренебрежительное; пренебрежителен, пренебрежительна, пренебрежительно>,
нерадивый <нерадивая, нерадивое; нерадив, нерадива, нерадиво>,
наплевательский <наплевательская, наплевательское> kõnek
ükskõikne
халатный <халатная, халатное; халатен, халатна, халатно>,
безразличный <безразличная, безразличное; безразличен, безразлична, безразлично>,
равнодушный <равнодушная, равнодушное; равнодушен, равнодушна, равнодушно>
hoolimatu suhtumine asjasse небрежное ~ халатное ~ равнодушное отношение к делу / наплевательское отношение к делу kõnek
minu murede suhtes hoolimatu безразличный ~ равнодушный к моим заботам

humaanne adj <hum'aanne hum'aanse hum'aanse[t -, hum'aanse[te hum'aanse[id 2>
гуманный <гуманная, гуманное; гуманен, гуманна, гуманно>,
человечный <человечная, человечное; человечен, человечна, человечно>,
человеколюбивый <человеколюбивая, человеколюбивое; человеколюбив, человеколюбива, человеколюбиво>
humaansed püüdlused гуманные стремления
humaanne suhtumine гуманное отношение

ignorantne adj <ignor'antne ignor'antse ignor'antse[t -, ignor'antse[te ignor'antse[id 2>
невежественный <невежественная, невежественное; невежествен, невежественна, невежественно>,
необразованный <необразованная, необразованное; необразован, необразованна, необразованно>,
некомпетентный <некомпетентная, некомпетентное; некомпетентен, некомпетентна, некомпетентно>,
малосведущий <малосведущая, малосведущее; малосведущ, малосведуща, малосведуще>
ignorantne suhtumine moesse невежественное ~ некомпетентное отношение к моде

ignoratsus s; ignorants s
1. mingi ala, küsimuse, üksikasja vms mitte tundmine
игноранция <игноранции ж>
2. ükskõikne või mittearvestav suhtumine
игнорирование <игнорирования с>

inimlik adj <iniml'ik inimliku iniml'ikku iniml'ikku, iniml'ikku[de ~ inimlik/e iniml'ikku[sid ~ iniml'ikk/e 25>
1. inimesepärane
человеческий <человеческая, человеческое>,
людской <людская, людское>
inimlik kogemus человеческий опыт / опыт человека
inimlikud kired людские страсти
inimlikud puudused человеческие недостатки
inimlikud nõrkused человеческие слабости
eksimine on inimlik человеку свойственно ошибаться
2. humaanne
человечный <человечная, человечное; человечен, человечна, человечно>,
человеческий <человеческая, человеческое>,
гуманный <гуманная, гуманное; гуманен, гуманна, гуманно>
inimlik kohtuotsus гуманное решение суда
inimlik suhtumine человечное ~ человеческое ~ гуманное отношение к кому
3. kõnek vastuvõetav
человеческий <человеческая, человеческое>,
божеский <божеская, божеское> kõnek,
нормальный <нормальная, нормальное; нормален, нормальна, нормально>
inimlikud tingimused божеские условия kõnek
inimlikku väljanägemist andma приводить/привести* в человеческий вид
koosolek lõppes päris inimlikul ajal собрание закончилось в относительно нормальное время

isiklikkus s <isikl'ikkus isikl'ikkuse isikl'ikkus[t isikl'ikkus[se, isikl'ikkus[te isikl'ikkus/i ~ isikl'ikkuse[id 11 ~ 9>
subjektiivsus; noriv suhtumine
субъективность <субъективности sgt ж>
see märkus on isiklikkusest kaugel это замечание не является субъективным / это замечание отнюдь не субъективно

jaatav adj <j'aatav j'aatava j'aatava[t -, j'aatava[te j'aatava[id 2>
kinnitav
утвердительный <утвердительная, утвердительное; утвердителен, утвердительна, утвердительно>
positiivne
положительный <положительная, положительное; положителен, положительна, положительно>,
позитивный <позитивная, позитивное; позитивен, позитивна, позитивно> liter
nõustuv
согласный <согласная, согласное; согласен, согласна, согласно>
jaatav vastus утвердительный ~ положительный ответ
jaatav suhtumine положительное отношение
jaatav otsustus позитивное ~ утвердительное суждение
jaatav lause lgv утвердительное предложение

kaas+inimene s <+inimene inimese inimes[t inimes[se, inimes[te inimes/i 12>
ближний <ближнего м>
suhtumine kaasinimestesse отношение к другим людям ~ к ближним

kahetine adj <kahetine kahetise kahetis[t kahetis[se, kahetis[te kahetis/i 12>
двойной <двойная, двойное>,
парный <парная, парное>
kahesugune
двоякий <двоякая, двоякое; двояк, двояка, двояко>
kahetine suhtumine двоякое отношение

kaksik+moraal
erinev suhtumine või käitumisviis sõltuvalt sellest, kellele see suhtumine või käitumine suunatud on
двойная мораль hlv

kerge+käeline adj <+k'äeline k'äelise k'äelis[t k'äelis[se, k'äelis[te k'äelis/i ~ k'äelise[id 12 ~ 10?>
mõtlematu, põhjendamatu
поверхностный <поверхностная, поверхностное; поверхностен, поверхностна, поверхностно>,
неосновательный <неосновательная, неосновательное; неоснователен, неосновательна, неосновательно>,
легкомысленный <легкомысленная, легкомысленное; легкомыслен, легкомысленна, легкомысленно>,
непродуманный <непродуманная, непродуманное; непродуман, непродуманна, непродуманно>,
необдуманный <необдуманная, необдуманное; необдуман, необдуманна, необдуманно>
kergekäeline otsus необдуманное решение
kergekäeline lubadus легкомысленное ~ непродуманное обещание
kergekäeline suhtumine asjasse поверхностное отношение к делу
valik oli juhuslik ja kergekäeline выбор был случайный и непродуманный

kriitiline1 adj <kriitiline kriitilise kriitilis[t kriitilis[se, kriitilis[te kriitilis/i 12>
arvustav
критический <критическая, критическое>
arvustusvõimeline
критичный <критичная, критичное; критичен, критична, критично>
kriitiline artikkel критическая статья
kriitiline mõistus критический ~ критичный ум
kriitiline märkus критическое замечание
kriitiline realism kirj критический реализм
kriitiline suhtumine критическое отношение к кому-чему
ta on oma väljendustes üpris kriitiline в своих выражениях он довольно критический ~ критичный ~ критичен

kroonulik adj <kroonul'ik kroonuliku kroonul'ikku kroonul'ikku, kroonul'ikku[de ~ kroonulik/e kroonul'ikku[sid ~ kroonul'ikk/e 25>
bürokraatlik, jäik
казённый <казённая, казённое; казёнен, казённа, казённо>,
чиновнический <чиновническая, чиновническое>,
чиновничий <чиновничья, чиновничье>,
бюрократический <бюрократическая, бюрократическое>
kroonulik suhtumine asjasse казённое ~ чиновническое ~ бюрократическое отношение к делу
kroonulik keel казённый ~ чиновничий язык

käega+löömine s <+l'öömine l'öömise l'öömis[t l'öömis[se, l'öömis[te l'öömis/i ~ l'öömise[id 12 ~ 10?>
ükskõikne suhtumine, minnalaskmine
халатность <халатности sgt ж>,
безразличие <безразличия sgt с>,
равнодушие <равнодушия sgt с>

lakmus+test
(midagi näitava, tõestava asjaolu, tegevuse jne kohta)
лакмусовый тест piltl
HIV-nakkusesse suhtumine kui meditsiinieetika lakmustest отношение к ВИЧ-инфекции - это лакмусовый тест медицинской этики

leebe adj <l'eebe l'eebe l'eebe[t -, l'eebe[te l'eebe[id 1>
pehme
мягкий <мягкая, мягкое; мягок, мягка, мягко, мягки; мягче, мягчайший>
malbe
кроткий <кроткая, кроткое; кроток, кротка, кротко; кротче>,
скромный <скромная, скромное; скромен, скромна, скромно, скромны>,
незлобивый <незлобивая, незлобивое; незлобив, незлобива, незлобиво>
mahe
нежный <нежная, нежное; нежен, нежна, нежно, нежны>,
ласковый <ласковая, ласковое; ласков, ласкова, ласково>
heatahtlik
снисходительный <снисходительная, снисходительное; снисходителен, снисходительна, снисходительно>
leebe inimene мягкий ~ кроткий человек
leebe naeratus мягкая ~ нежная ~ снисходительная улыбка
leebe hääl мягкий ~ нежный голос
leebe toon мягкий ~ незлобивый тон
suhteliselt leebe karistus сравнительно мягкое наказание
leebe suvetuul ласковый ~ нежный летний ветер
leebe talv мягкая зима
sirelite leebe lõhn нежный запах ~ аромат сирени
leebe kriitika снисходительная критика
leebe suhtumine korrarikkujaisse снисходительное отношение к нарушителям порядка

liberaalitsema v <liberaalitse[ma liberaalitse[da liberaalitse[b liberaalitse[tud 27>
liigset sallivust ilmutama
либеральничать <либеральничаю, либеральничаешь> с кем kõnek
mõned õppejõud liberaalitsevad eksamil некоторые преподаватели либеральничают на экзамене
liberaalitsev suhtumine vaenlastesse либеральное отношение к врагам

lugu+pidamatu adj <+pidamatu pidamatu pidamatu[t -, pidamatu[te pidamatu[id 1>
непочтительный <непочтительная, непочтительное; непочтителен, непочтительна, непочтительно>,
неуважительный <неуважительная, неуважительное; неуважителен, неуважительна, неуважительно>,
неучтивый <неучтивая, неучтивое; неучтив, неучтива, неучтиво>
lugupidamatu suhtumine raamatutesse неуважительное ~ непочтительное отношение к книгам
ta on lugupidamatu vanemate inimeste vastu он относится непочтительно к пожилым ~ к старшим людям

lugu+pidav adj <+pidav pidava pidava[t -, pidava[te pidava[id 2>
уважительный <уважительная, уважительное; уважителен, уважительна, уважительно>,
почтительный <почтительная, почтительное; почтителен, почтительна, почтительно>,
уважающий <уважающая, уважающее>
lugupidav suhtumine vanematesse уважительное ~ почтительное отношение к родителям
iga endast lugupidav inimene toimiks nii каждый уважающий себя человек поступил бы так

merkantiilne adj <merkant'iilne merkant'iilse merkant'iilse[t -, merkant'iilse[te merkant'iilse[id 2>
меркантильный <меркантильная, меркантильное; меркантилен, меркантильна, меркантильно>
merkantiilsed huvid меркантильные интересы
merkantiilne suhtumine kunstisse меркантильное отношение к искусству

minna+laskmine s <+l'askmine l'askmise l'askmis[t l'askmis[se, l'askmis[te l'askmis/i ~ l'askmise[id 12 ~ 10?>
ükskõikne, käegalööv suhtumine
халатность <халатности sgt ж>,
равнодушие <равнодушия sgt с>,
безразличие <безразличия sgt с>
hoolimatus
небрежность <небрежности sgt ж>
siin koolis minnalaskmist ei sallita в этой школе халатности ~ небрежности не терпят

mõistev adj <m'õistev m'õistva m'õistva[t -, m'õistva[te m'õistva[id 2>
arusaav
понимающий <понимающая, понимающее>
mõistev pilk понимающий взгляд
mõistev suhtumine noortesse понимающее отношение к молодёжи

neutraalne adj <neutr'aalne neutr'aalse neutr'aalse[t -, neutr'aalse[te neutr'aalse[id 2>
1. erapooletu
нейтральный <нейтральная, нейтральное; нейтрален, нейтральна, нейтрально> ka pol,
беспристрастный <беспристрастная, беспристрастное; беспристрастен, беспристрастна, беспристрастно>,
объективный <объективная, объективное; объективен, объективна, объективно>
neutraalne teema нейтральная тема
neutraalne suhtumine [kellesse/millesse] нейтральное отношение к кому-чему
neutraalne riik pol нейтральное государство
neutraalne tsoon pol нейтральная зона
raske on neutraalseks jääda трудно оставаться беспристрастным
ka sõltumatud ajalehed pole alati neutraalsed независимые газеты тоже не всегда объективны
säilitasin neutraalse hoiaku я держался нейтрально
2. keem ei happeline ega aluseline; füüs elektrilaenguta
нейтральный <нейтральная, нейтральное>
neutraalne lahus keem нейтральный раствор
neutraalne osake füüs нейтральная частица

nihilistlik adj <nihil'istl'ik nihil'istliku nihil'istl'ikku nihil'istl'ikku, nihil'istlik/e ~ nihil'istl'ikku[de nihil'istl'ikk/e ~ nihil'istl'ikku[sid 25>
nihilismile v nihilistidele omane
нигилистический <нигилистическая, нигилистическое>,
нигилистский <нигилистская, нигилистское>
nihilistlik suhtumine kultuuripärandisse нигилистическое отношение к культурному наследию

nõu+kogulik adj <+kogul'ik koguliku kogul'ikku kogul'ikku, kogulik/e ~ kogul'ikku[de kogul'ikk/e ~ kogul'ikku[sid 25>
Nõukogude Liidule, tema elulaadile, ideoloogiale omane
советский <советская, советское>,
совковый <совковая, совковое> hlv
nõukogulik haridus совковое образование hlv
nõukogulik mõttelaad советский образ мышления
nõukogulik suhtumine совковое отношение hlv

objektiivne adj <objekt'iivne objekt'iivse objekt'iivse[t -, objekt'iivse[te objekt'iivse[id 2>
объективный <объективная, объективное; объективен, объективна, объективно> ka filos
erapooletu
беспристрастный <беспристрастная, беспристрастное; беспристрастен, беспристрастна, беспристрастно>,
непредвзятый <непредвзятая, непредвзятое; непредвзят, непредвзята, непредвзято>
objektiivne hinnang объективная ~ беспристрастная ~ непредвзятая оценка чего
objektiivsed seaduspärasused объективные закономерности
objektiivne tõde filos объективная истина
objektiivne suhtumine объективное ~ беспристрастное отношение к кому-чему
puudus koosolekult objektiivsetel põhjustel он отсутствовал на собрании по объективным причинам

paha+tahtlik adj <+t'ahtl'ik t'ahtliku t'ahtl'ikku t'ahtl'ikku, t'ahtlik/e ~ t'ahtl'ikku[de t'ahtl'ikk/e ~ t'ahtl'ikku[sid 25>
pahasoovlik
неблагожелательный <неблагожелательная, неблагожелательное; неблагожелателен, неблагожелательна, неблагожелательно>,
недоброжелательный <недоброжелательная, недоброжелательное; недоброжелателен, недоброжелательна, недоброжелательно>,
зложелательный <зложелательная, зложелательное; зложелателен, зложелательна, зложелательно> van
kuritahtlik
зловредный <зловредная, зловредное; зловреден, зловредна, зловредно>,
злостный <злостная, злостное; злостен, злостна, злостно>,
злонамеренный <злонамеренная, злонамеренное; злонамерен, злонамеренна, злонамеренно> liter
halvakspanev
неблагосклонный <неблагосклонная, неблагосклонное; неблагосклонен, неблагосклонна, неблагосклонно>
pahatahtlik inimene неблагожелательный ~ недоброжелательный человек / злонамеренный человек liter
pahatahtlik vihje неблагожелательный ~ недоброжелательный ~ колкий намёк
pahatahtlik kriitika неблагожелательная ~ заушательская критика
pahatahtlik pilk недоброжелательный ~ недружелюбный ~ неблагосклонный взгляд
pahatahtlik kavatsus злостное намерение
tema suhtumine oli lausa pahatahtlik его отношение было весьма недоброжелательным ~ неблагосклонным

pejoratiivne adj <pejorat'iivne pejorat'iivse pejorat'iivse[t -, pejorat'iivse[te pejorat'iivse[id 2>
halvustav
уничижительный <уничижительная, уничижительное; уничижителен, уничижительна, уничижительно> ka lgv liter,
пейоративный <пейоративная, пейоративное; пейоративен, пейоративна, пейоративно> lgv,
пренебрежительный <пренебрежительная, пренебрежительное; пренебрежителен, пренебрежительна, пренебрежительно>,
унизительный <унизительная, унизительное; унизителен, унизительна, унизительно>
pejoratiivne väljend пейоративное ~ уничижительное выражение
pejoratiivne suhtumine пренебрежительное отношение / уничижительное отношение liter

pere+mehelik adj <+mehel'ik meheliku mehel'ikku mehel'ikku, mehelik/e ~ mehel'ikku[de mehel'ikk/e ~ mehel'ikku[sid 25>
хозяйский <хозяйская, хозяйское>,
хозяйственный <хозяйственная, хозяйственное; хозяйствен, хозяйственна, хозяйственно>
peremehelik suhtumine loodusvaradesse хозяйское отношение к природным ресурсам
peremehelik toon хозяйский ~ хозяйственный тон

pieteedi+tundeline adj <+t'undeline t'undelise t'undelis[t t'undelis[se, t'undelis[te t'undelis/i 12>
пиететный <пиететная, пиететное>,
уважительный <уважительная, уважительное; уважителен, уважительна, уважительно>,
почтительный <почтительная, почтительное; почтителен, почтительна, почтительно>
pieteeditundeline suhtumine kunstniku loomingusse пиететное ~ уважительное отношение к творчеству художника

pieteetlik adj <piet'eetl'ik piet'eetliku piet'eetl'ikku piet'eetl'ikku, piet'eetlik/e ~ piet'eetl'ikku[de piet'eetl'ikk/e ~ piet'eetl'ikku[sid 25>
пиететный <пиететная, пиететное>
pieteetlik suhtumine пиететное отношение

positiivsus
heale, headele külgedele keskendumine, elujaatav suhtumine
позитивность <позитивности sgt ж>

praktitsism s <praktits'ism praktitsismi praktits'ismi praktits'ismi, praktits'ismi[de praktits'ismi[sid ~ praktits'ism/e 22>
praktiline suhtumine, asjalikkus; teooriat alahindav praktikaga piirdumine
практицизм <практицизма sgt м>
argielu liigne praktitsism чрезмерный практицизм повседневной жизни
igasugusest praktitsismist vaba inimene человек, чуждый малейшего практицизма

primitiivne adj <primit'iivne primit'iivse primit'iivse[t -, primit'iivse[te primit'iivse[id 2>
примитивный <примитивная, примитивное; примитивен, примитивна, примитивно>,
упрощённый <упрощённая, упрощённое; упрощён, упрощённа, упрощённо>
ürgne
первобытный <первобытная, первобытное; первобытен, первобытна, первобытно>
lihtsakoeline
незатейливый <незатейливая, незатейливое; незатейлив, незатейлива, незатейливо>
primitiivne tehnika примитивная ~ первобытная техника
Aafrika primitiivsed rahvad примитивные народы Африки
primitiivne jutuke примитивный ~ незатейливый рассказик
primitiivne suhtumine примитивный ~ упрощённый подход к чему
primitiivne inimene примитивный ~ малообразованный человек

põlastama v <põlasta[ma põlasta[da põlasta[b põlasta[tud 27>
põlgusega, halvakspanuga v üleolevalt suhtuma
презирать <презираю, презираешь> кого-что, за что,
пренебрегать <пренебрегаю, пренебрегаешь> / пренебречь* <пренебрегу, пренебрежёшь; пренебрёг, пренебрегла, пренебрегло> кем-чем,
третировать <третирую, третируешь> кого-что,
брезгать <брезгаю, брезгаешь> / побрезгать* <побрезгаю, побрезгаешь> кем-чем, что делать, что сделать,
гнушаться <гнушаюсь, гнушаешься> / погнушаться* <погнушаюсь, погнушаешься> кого-чего, кем-чем, что делать, что сделать,
смотреть свысока на кого-что
naist põlastati tema kergemeelse elu pärast женщину презирали за её легкомыслие
põlastab seda tööd он пренебрегает этой работой / он гнушается этой работы
laps oli kõigi pilgata ja põlastada к ребёнку относились неприязненно / ребёнок был всеми презираем и отвергнут
kõik põlastavad poissi tema inetu teo pärast все с неприязнью относятся к мальчику за его неблаговидный поступок
tüdruk krimpsutas põlastades nägu девочка брезгливо кривила лицо ~ морщилась
põlastav ilme презрительная мина
põlastav pilk брезгливый ~ презрительный ~ надменный взгляд
põlastav suhtumine пренебрежительное ~ презрительное ~ высокомерное отношение

põlglik adj <p'õlgl'ik p'õlgliku p'õlgl'ikku p'õlgl'ikku, p'õlglik/e ~ p'õlgl'ikku[de p'õlgl'ikk/e ~ p'õlgl'ikku[sid 25>
põlgust väljendav
презрительный <презрительная, презрительное; презрителен, презрительна, презрительно>,
пренебрежительный <пренебрежительная, пренебрежительное; пренебрежителен, пренебрежительна, пренебрежительно>
põlglik suhtumine lihtrahvasse презрительное ~ пренебрежительное отношение к простому народу
heitis mulle põlgliku pilgu он бросил на меня полный презрения взгляд
poiss tegi põlgliku näo мальчик состроил презрительную мину kõnek

respektitu adj <resp`ektitu resp`ektitu resp`ektitu[t -, resp`ektitu[te resp`ektitu[id 1>
lugupidamatu
непочтительный <непочтительная, непочтительное; непочтителен, непочтительна, непочтительно>,
неуважительный <неуважительная, неуважительное; неуважителен, неуважительна, неуважительно> kõnek
respektitu suhtumine autoriteetidesse непочтительное отношение к авторитетам

salliv adj
selline, kes tunnustab, sallib mingit nähtust, harjumuspärasest erinevat, on heatahtlik teiste, erisuguste suhtes
терпеливый <терпеливая, терпеливое; терпелив, терпелива, терпеливо>,
терпимый <терпимая, терпимое; терпим, терпима, терпимо>,
толерантный <толерантная, толерантное; толерантен, толерантна, толерантно>
salliv suhtumine puuetega inimestesse терпеливое отношение к инвалидам
vaba ja salliv ühiskond свободное и толерантное общество

skeptiline adj <skeptiline skeptilise skeptilis[t skeptilis[se, skeptilis[te skeptilis/i 12>
kahtlev, kahtlema kalduv
скептический <скептическая, скептическое>,
скептичный <скептичная, скептичное; скептичен, скептична, скептично>
skeptiline suhtumine скептическое отношение к кому-чему
skeptiline naeratus скептическая улыбка
rääkis skeptilises toonis он говорил в скептическом тоне
ta on väga skeptiline он очень скептичен

soo+pime
sooerinevusi, mees- või naissoo iseärasusi mittearvestav
гендерно-слепой <гендерно-слепая, гендерно-слепое>
soopime suhtumine on teaduskirjanduses pigem taunitud в научной литературе гендерно-слепое отношение скорее осуждается

subjektivism s <subjektiv'ism subjektivismi subjektiv'ismi subjektiv'ismi, subjektiv'ismi[de subjektiv'ismi[sid ~ subjektiv'ism/e 22>
isiklik, erapoolik suhtumine nähtustesse
субъективизм <субъективизма sgt м> ka filos
kriitik kaldub subjektivismi критик вдаётся в субъективизм kõnek

talupoja+tarkus
varasematele põlvkondadele ja talupoeglikule eluviisile omane (elu)tarkus; realistlikul elunägemisel, tervel mõistusel põhinev suhtumine
крестьянский ум,
житейская мудрость
ta ühendab talupojatarkuse akadeemiliste teadmistega он совмещает житейскую мудрость с академическими знаниями

tekitama v <tekita[ma tekita[da tekita[b tekita[tud 27>
millegi tekkimist põhjustama, midagi esile kutsuma
вызывать <-, вызывает> / вызвать* <-, вызовет> что,
возбуждать <-, возбуждает> / возбудить* <-, возбудит> что, у кого-чего, в ком-чём,
пробуждать <-, пробуждает> / пробудить* <-, пробудит> что, в ком-чём kõrgst,
порождать <-, порождает> / породить* <-, породит> что, в ком-чём,
зарождать <-, зарождает> / зародить* <-, зародит> что, к кому-чему, у кого-чего,
поднимать <поднимаю, поднимаешь> / поднять* <подниму, поднимешь; поднял, подняла, подняло> что
midagi halba
причинять <причиняю, причиняешь> / причинить* <причиню, причинишь> что, кому-чему,
наносить <наношу, наносишь> / нанести* <нанесу, нанесёшь; нанёс, нанесла> что, кому-чему
ettekanne tekitas mitmeid küsimusi доклад породил ~ вызвал много вопросов
uus töökorraldus tekitas rahulolematust новая организация труда вызвала ~ встретила недовольство
selline suhtumine tekitab nördimust такое отношение возбуждает негодование
ära tekita paanikat! не поднимай паники! / не разводи панику! kõnek
kes tekitas segaduse? кто устроил беспорядок?
tekitas ettevõttele kahju он причинил ~ нанёс ущерб предприятию
tekitas talle raskeid kehavigastusi он причинил ему тяжкие телесные повреждения
noaga tekitatud haav нанесённая ножом рана / ножевая рана
palju kõmu tekitanud film нашумевший фильм kõnek, piltl
kopsupõletikku tekitavad mikroobid микробы, вызывающие воспаление лёгких

topelt+moraal
erinev suhtumine või käitumisviis sõltuvalt sellest, kellele see suhtumine või käitumine suunatud on
двойная мораль kõnek, hlv

topelt+standard
hrl mitmuseserinev suhtumine või käitumisviis sõltuvalt sellest, kellele see suhtumine või käitumine suunatud on
двойной стандарт,
двойные стандарты <pl>

tõsi+meelne adj <+m'eelne m'eelse m'eelse[t -, m'eelse[te m'eelse[id 2>
1. tõsise meelelaadiga
серьёзный <серьёзная, серьёзное; серьёзен, серьёзна, серьёзно>,
вдумчивый <вдумчивая, вдумчивое; вдумчив, вдумчива, вдумчиво>
tõsimeelne suhtumine kriitikasse серьёзное ~ вдумчивое отношение к критике
2. pühendunud, õige, tõeline
серьёзный <серьёзная, серьёзное; серьёзен, серьёзна, серьёзно>,
истинный <истинная, истинное; истинен, истинна, истинно>,
настоящий <настоящая, настоящее>,
подлинный <подлинная, подлинное; подлинен, подлинна, подлинно>,
убеждённый <убеждённая, убеждённое>,
правоверный <правоверная, правоверное; правоверен, правоверна, правоверно>
tõsimeelne maailmaparandaja убеждённый ~ подлинный ~ настоящий ~ ревностный переустроитель мира ~ утопист-реформатор
tõsimeelsed usklikud истинные ~ убеждённые верующие / правоверные ~ [глубоко] набожные ~ глубоко верующие люди
3. tõsistest asjadest rääkiv
серьёзный <серьёзная, серьёзное; серьёзен, серьёзна, серьёзно>
tõsimeelne sotsiaalne luule серьёзная социальная поэзия
4. puhtsüdamlik, siiras
прямодушный <прямодушная, прямодушное; прямодушен, прямодушна, прямодушно>,
простодушный <простодушная, простодушное; простодушен, простодушна, простодушно>,
откровенный <откровенная, откровенное; откровенен, откровенна, откровенно>,
искренний <искренняя, искреннее; искренен, искренна, искренне, искренно, искренни, искренны>
tõsiselt mõeldud, mitte naljana võetav
серьёзный <серьёзная, серьёзное; серьёзен, серьёзна, серьёзно>
tõsimeelne naiivsus простодушная наивность
tõsimeelne ähvardus серьёзная угроза

tähele+panematu adj <+panematu panematu panematu[t -, panematu[te panematu[id 1>
mitte tähele panev
невнимательный <невнимательная, невнимательное; невнимателен, невнимательна, невнимательно>,
халатный <халатная, халатное; халатен, халатна, халатно>
kellegi suhtes hoolimatu, ebaviisakas vms
непочтительный <непочтительная, непочтительное; непочтителен, непочтительна, непочтительно>,
неучтивый <неучтивая, неучтивое; неучтив, неучтива, неучтиво>,
равнодушный <равнодушная, равнодушное; равнодушен, равнодушна, равнодушно> к кому-чему
tähelepanematud lapsed невнимательные дети
tähelepanematu suhtumine oma töösse халатное отношение к своей работе
vanapaari suhtes oldi tähelepanematud с пожилой парой обошлись непочтительно / пожилую пару обошли вниманием ~ оставили без внимания

umb+usaldama v <+usalda[ma usalda[da usalda[b usalda[tud 27>
не доверять кому-чему,
питать недоверие к кому-чему piltl,
оказывать/оказать* недоверие кому-чему,
относиться с подозрением к кому-чему
umbusaldab algajat autojuhti не доверяет начинающему водителю
pole põhjust naabreid umbusaldada нет причин не доверять соседям
talupojad umbusaldasid uut võimu крестьяне настороженно относились ~ испытывали недоверие к новой власти
umbusaldav suhtumine подозрительное ~ недоверчивое отношение

umb+usk s <+'usk usu 'usku 'usku, 'usku[de 'usku[sid ~ 'usk/e 22>
usaldamatus, kahtlev suhtumine
недоверие <недоверия sgt с>,
недоверчивость <недоверчивости sgt ж>,
неверие <неверия sgt с>,
мнительность <мнительности sgt ж>
äärmine umbusk крайнее недоверие piltl / исключительная недоверчивость
umbusk kõige harjumatu vastu недоверие ко всему непривычному
seletamatu umbusk võõramaalaste suhtes ничем не объяснимое недоверие [по отношению] к иностранцам
umbusku tekitama ~ äratama вызывать/вызвать* недоверие к кому-чему
[kelle] umbusku hajutama развеять* недоверие piltl
suhtus ettepanekusse põhjendatud umbusuga он относился к предложению с обоснованным недоверием ~ с обоснованной подозрительностью / он питал к предложению обоснованное недоверие piltl
esialgne umbusk hakkas haihtuma ~ taanduma первоначальное недоверие стало рассеиваться piltl

vahe+tegemine s <+tegemine tegemise tegemis[t tegemis[se, tegemis[te tegemis/i 12>
1. eristamine
различение <различения sgt с>
vahetegemine hea ja kurja vahel различение добра и зла
vahetegemine side- ja mõttekriipsu vahel различение дефиса и тире
2. erinev suhtumine kellessegi v millessegi
разграничение <разграничения с>,
дифференциация <дифференциации sgt ж>
vahetegemine ametite vahel разграничение должностей
vahetegemine õpilaste vahel дифференциация между учениками

varjamatult adv <v'arjamatult>
открыто,
нескрываемо,
неприкрыто piltl,
откровенно
varjamatult põlglik suhtumine откровенно презрительное ~ пренебрежительное отношение к кому-чему
pettis oma naist varjamatult он открыто обманывал свою жену

vastutus+tundeline adj <+t'undeline t'undelise t'undelis[t t'undelis[se, t'undelis[te t'undelis/i 12>
ответственный <ответственная, ответственное; ответствен, ответственен, ответственна, ответственно>
erakordselt vastutustundeline inimene чрезвычайно ответственный человек
vastutustundeline suhtumine maasse ответственное отношение к земле

vastutus+tundetu adj <+t'undetu t'undetu t'undetu[t -, t'undetu[te t'undetu[id 1>
безответственный <безответственная, безответственное; безответствен, безответственен, безответственна, безответственно>,
наплевательский <наплевательская, наплевательское> kõnek
vastutustundetu inimene безответственный человек
vastutustundetu suhtumine asjasse наплевательское отношение к делу kõnek
on vastutustundetu hilineda опаздывать безответственно

viltu+vaatamine s <+v'aatamine v'aatamise v'aatamis[t v'aatamis[se, v'aatamis[te v'aatamis/i 12>
halvakspanev, halvustav suhtumine
пренебрежение <пренебрежения sgt с>,
неодобрение <неодобрения sgt с>,
неблагосконное отношение,
косые взгляды piltl

üks+kõikne adj <+k'õikne k'õikse k'õikse[t -, k'õikse[te k'õikse[id 2>
равнодушный <равнодушная, равнодушное; равнодушен, равнодушна, равнодушно> к кому-чему,
безразличный <безразличная, безразличное; безразличен, безразлична, безразлично> к кому-чему,
апатичный <апатичная, апатичное; апатичен, апатична, апатично> к кому-чему,
безучастный <безучастная, безучастное; безучастен, безучастна, безучастно> к кому-чему,
отрешённый <отрешённая, отрешённое> от чего,
прохладный <прохладная, прохладное; прохладен, прохладна, прохладно> kõnek, piltl
ükskõiksed inimesed равнодушные ~ безразличные ~ апатичные люди
ükskõikne suhtumine oma kohustustesse равнодушное ~ халатное отношение к своим обязанностям / наплевательское отношение к своим обязанностям kõnek
ükskõikne pilk равнодушный ~ отрешённый ~ отсутствующий взгляд
ükskõikne teiste murede vastu ~ suhtes равнодушный ~ безразличный ~ безучастный к чужому горю
tema vastus oli tehtult ükskõikne его ответ был деланно равнодушный kõnek
tema sõnad ei jätnud kedagi ükskõikseks его слова никого не оставили равнодушными
neiu ei olnud noormehe vastu ükskõikne девушка была неравнодушна к юноше

üle+olek s <+olek oleku oleku[t -, oleku[te oleku[id 2>
1. jõult, vägevuselt, oskustelt
преобладание <преобладания sgt с> над кем-чем, в чём,
превосходство <превосходства sgt с> над кем-чем, перед кем-чем, в чём,
преимущество <преимущества sgt с> перед кем-чем, в чём,
доминирование <доминирования sgt с> над кем-чем
sõjaline üleolek военное преимущество
üleolek vastasest превосходство над противником / преимущество перед противником
tema üleolek peastarvutamises oli päevselge по устному счёту он был в явном ~ в очевидном преимуществе
suhtus sellesse näilise üleolekuga он относился к этому с напускным превосходством kõnek
2. üleolev suhtumine teistesse, kõrkus, upsakus
высокомерие <высокомерия sgt с>,
надменность <надменности sgt ж>,
пренебрежительность <пренебрежительности sgt ж>,
пренебрежение <пренебрежения sgt с>,
заносчивость <заносчивости sgt ж>,
спесь <спеси sgt ж>
temasse suhtuti üleolekuga к нему относились с высокомерием ~ с пренебрежением


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur