[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 335 artiklit, väljastan 100

aasta+ajaline
aastaaegadega seotud, aastaajast olenev vms
сезонный <сезонная, сезонное>
aastaajalised muutused looduses сезонные изменения в природе

ajaline adj <ajaline ajalise ajalis[t ajalis[se, ajalis[te ajalis/i 12>
1. ajaga, kestusega seotud
временной <временная, временное>,
хронологический <хронологическая, хронологическое>
ajalised suhted временные отношения
ajaline sõltuvus временная зависимость
ajaline kehtivus действие во времени / временное действие
ajaline järgnevus временная последовательность
romaani ajaline haare временной охват романа
tähtsamad sündmused ajalises järjestuses важнейшие события в хронологическом порядке
hooajaline сезонный
kuuajaline месячный
2. õigeaegne
своевременный <своевременная, своевременное; своевремен, своевременен, своевременна, своевременно>
ajaline sünnitus нормальные ~ своевременные роды
ajaline laps доношенный ребёнок

aja+piirang
millekski määratud kindel ajavahemik või tähtaeg, kellaajaga seotud müügipiirang vms
ограничение по времени,
регламент <регламента>
esineja ei pidanud ajapiirangust kinni выступающий не придерживался регламента

aja+teenistus s <+teenistus teenistuse teenistus[t teenistus[se, teenistus[te teenistus/i 11>
1. sõj kohustuslik tegevteenistus sõjaväes
срочная [военная] служба
ajateenistusse kutsuma призывать/призвать* на срочную службу
ajateenistuses olevad sõdurid солдаты, проходящие ~ несущие срочную службу
2. astr õige aja täpse määramisega seotud tegevus, asutused ja inimesed
служба времени

all+tähendus
sõna või sõnaühendi põhitähendusega seotud, sellest tulenev hrl kitsam või kujundlik tähendus
подзначение <подзначения с>
alltähendusi eristab täpp подзначения обозначены звёздочкой

arbitraaži+kohus
jur teatava valdkonna juures töötav erikomisjon, kes aitab lahendada selle valdkonnaga seotud vaidlusi ilma kohtumenetluseta
арбитражный суд

autogeenne adj <autog'eenne autog'eense autog'eense[t -, autog'eense[te autog'eense[id 2>
1. isetekkeline
аутогенный <аутогенная, аутогенное>,
самородный <самородная, самородное>,
самопроизводящий <самопроизводящая, самопроизводящее>
autogeenne treening med аутогенная тренировка / аутотренинг
autogeensed protsessid аутогенные процессы
2. tehn gaaskeevituse v -lõikamisega seotud
автогенный <автогенная, автогенное>,
газовый <газовая, газовое>

avalik-õiguslik
(juriidilise isiku kohta:) seaduse alusel avalikes ehk ühiskonna huvides loodud, avaliku õiguse valdkonda kuuluv, sellega seotud
публично-правовой <публично-правовая, публично-правовое>

ava+õiguslik
(juriidilise isiku kohta:) seaduse alusel avalikes ehk ühiskonna huvides loodud, avaliku õiguse valdkonda kuuluv, sellega seotud
публично-правовой <публично-правовая, публично-правовое>,
общественно-правовой <общественно-правовая, общественно-правовое>
avaõiguslik ringhääling публично-правовое радиовещание / общественно-правовое радиовещание

digi+
elektroonikaseadme (nt arvuti, nutitelefoni) või elektronseadise (nt mikrokiibi, transistori) kasutamisel põhinev; elektrivoolu või elektromagnetväljaga seotud
цифровой <цифровая, цифровое>,
дигитальный <дигитальная, дигитальное>
digikaamera цифровая камера
digiajastu цифровая эпоха

e+
elektroonikaseadme (nt arvuti, nutitelefoni) või elektronseadise (nt mikrokiibi, transistori) kasutamisel põhinev; elektrivoolu või elektromagnetväljaga seotud
электронный <электронная, электронное>
e-kiri электронное письмо
e-pilet электронный билет

eksotism s
lgv mõne teise rahvaga seotud, eesti keeles haruldane sõna või väljend (nt haiku, ukulele, sabat)
экзотизм <экзотизма м>

elektroonika s <elektroonika elektroonika elektroonika[t -, elektroonika[te elektroonika[id 1>
liikuvate laengutega seotud nähtuste uurimine ja rakendamine
электроника <электроники sgt ж>
füüsikaline elektroonika физическая электроника
tehniline elektroonika техническая электроника
mikroelektroonika raad микроэлектроника
raadioelektroonika радиоэлектроника
tööstuselektroonika промышленная электроника

elu+nähtus s <+n'ähtus n'ähtuse n'ähtus[t n'ähtus[se, n'ähtus[te n'ähtus/i ~ n'ähtuse[id 11 ~ 9>
tegelikkusega seotud
явление жизни
elutegevusega seotud
проявление жизни
elunähtuste erinev mõistmine различное понимание жизни
elunähtuste uurimine raku tasemel исследование проявлений жизни на уровне клетки

energia s <en'ergia en'ergia en'ergia[t -, en'ergia[te en'ergia[id 1>
füüs mateeria liikumise üldine mõõt; keha võime tööd teha; tarm, tegutsemisind, aktiivsus
энергия <энергии sgt ж>
keemiline energia химическая энергия
kineetiline energia кинетическая энергия
magnetiline energia магнитная энергия
mehaaniline energia механическая энергия
vaba energia füüs свободная энергия
seotud energia füüs связанная энергия
elektrienergia электроэнергия / электрическая энергия
kiirgusenergia лучистая энергия / энергия излучения
plahvatusenergia энергия взрыва
päikeseenergia солнечная энергия
soojusenergia тепловая энергия
tuuleenergia ветряная энергия / энергия ветра
tuumaenergia ядерная энергия / энергия ядра
vaimuenergia ~ vaimne energia умственная энергия
valgusenergia световая энергия
energia jäävuse seadus закон сохранения энергии
energia tulv прилив энергии
töötab raugematu energiaga работает с неугасаемой энергией
kogu tema energia kulus pisiaskeldustele вся его энергия уходила на мелкие хлопоты

ensüümne adj
ensüüme sisaldav, ensüümidega seotud
энзимный <энзимная, энзимное>
ensüümne näonaha koorija энзимный скраб для лица

epistemoloogiline
tunnetusteooriaga, tunnetuse olemusega seotud
эпистемологический <эпистемологическая, эпистемологическое>

erakonna+väline
erakonda või erakondi mitte hõlmav, nendega mitte seotud
внепартийный <внепартийная, внепартийное>,
вне партии
erakonnaväline komisjon внепартийная комиссия

era+poolik adj <+poolik pooliku pooliku[t -, pooliku[te pooliku[id 2>
1.
пристрастный <пристрастная, пристрастное; пристрастен, пристрастна, пристрастно>,
предвзятый <предвзятая, предвзятое; предвзят, предвзята, предвзято>,
необъективный <необъективная, необъективное; необъективен, необъективна, необъективно>
erapoolik suhtumine пристрастное отношение
erapoolik arvustus необъективная ~ предвзятая рецензия
2. poliitiliste parteidega seotud
зависимый <зависимая, зависимое; зависим, зависима, зависимо>
erapoolik ajaleht зависимая газета

era+sfäär
eraettevõtlusega seotud valdkond; kellegi eraelusse puutuv valdkond
частный сектор,
частная жизнь,
частная сфера
erasfääris töötama работать в частном секторе
eestlaste erasfäär частная жизнь эстонцев

era+sõit
eraviisiliste asjadega seotud sõit, hrl vastandatuna ametisõidule
частная поездка
töötaja peab oma erasõidud firmale kinni maksma работник должен оплатить фирме все свои частные поездки

era+õiguslik
eraõiguse valdkonda kuuluv, sellega seotud, sellest lähtuv või sellele tuginev
частноправовой <частноправовая, частноправовое>
eraõiguslik äriühing частноправовое коммерческое товарищество
eraõiguslikud suhted частноправовые отношения

erutav adj
põnevust tekitav, meeli ärevaks ajav; sugukihu üles küttev, seksuaalsusega seotud
возбудительный <возбудительная, возбудительное; возбудителен, возбудительна>,
волнующий <волнующая, волнующее>,
возбуждающий <возбуждающая, возбуждающее> kõnek,
воспаляющий <воспаляющая, воспаляющее> piltl
kes tahab erutavaid elamusi, võib laenutada jalgratta кто хочет возбуждающих впечатлений, может взять в аренду велосипед

esindus+
1. esindusega seotud, esindajatest koosnev
представительный <представительная, представительное>
esindusdress парадный спортивный костюм
esinduskogu pol представительное собрание
esinduskulud представительские расходы / расходы на представление
esindusmeeskond sport представительная команда
esindusnorm норма представительства
esindusorgan pol представительный орган
2. mingit tootmisettevõtet esindav
фирменный <фирменная, фирменное>
esinduskauplus фирменный магазин
esindusrong фирменный поезд
esindusroog фирменное блюдо

esitaja+aktsia
maj nimeta aktsia, millega seotud õigused kuuluvad väärtpaberi esitajale
акция на предъявителя

esitaja+väärtpaber
maj väärtpaber, millega seotud õigused kuuluvad väärtpaberi esitajale
ценная бумага на предъявителя

ettevaatus+printsiip
põhimõte, mille kohaselt tuleb keskkonnaga seotud riski vältida isegi siis, kui ei ole selge, kas tegevusega kaasneb keskkonnamõju ning milline on mõju arvatav ulatus ja iseloom
принцип предосторожности

ettevaatus+põhimõte
põhimõte, mille kohaselt tuleb keskkonnaga seotud riski vältida isegi siis, kui ei ole selge, kas tegevusega kaasneb keskkonnamõju ning milline on mõju arvatav ulatus ja iseloom
принцип предосторожности

euro+
Euroopasse või Euroopa Liitu puutuv; Euroopa standarditele vastav; euro kui rahaühikuga seotud
евро-
europrojekt европроект
euroametnik еврочиновник
eurokvaliteet еврокачество
eurovangla евротюрьма
europistik евророзетка
eurotsoon еврозона

fatsiaalne adj <fatsi'aalne fatsi'aalse fatsi'aalse[t -, fatsi'aalse[te fatsi'aalse[id 2>
1. geol, geogr kivimite tekkimisega seotud; kooslust arvestav
фациальный <фациальная, фациальное>
setete fatsiaalne muutus фациальная изменчивость отложений
2. anat näopoolne
лицевой <лицевая, лицевое>

fiskaalne adj
maj riigikassa või eelarvega seotud, eelarve-
фискальный <фискальная, фискальное>

frankofoonne
prantsuskeelne, prantsuse keelega seotud
франкофонский <франкофонская, франкофонское>,
франкофонный <франкофонная, франкофонное>
frankofoonne kultuuriruum франкофонное культурное пространство

geeni+test
organismi geneetilises koodis sisalduva päriliku informatsiooni analüüs, et tuvastada teatava haiguse, häire või eripäraga seotud geene
генетический тест

hagiograafia s
kirikuajaloo ja kirikukirjanduse haru, mis tegeleb pühakute elulugude kirjeldamisega ning pühakutega seotud kirjandusliku, ajaloolise, rahvapärimusliku jms materjaliga; pühakute elulood
агиография <агиографии ж>

haldus+territoriaalne
riigi piirkondadeks jaotumise, nende juhtimise ja valitsemisega seotud
административно-территориальный <административно-территориальная, административно-территориальное>

heliline adj <heliline helilise helilis[t helilis[se, helilis[te helilis/i 12>
1. heliga seotud
звуковой <звуковая, звуковое>
heliline ärritaja звуковой раздражитель
2. lgv
звонкий <звонкая, звонкое>
heliline konsonant звонкий согласный

hinge+hoidlik
kriisi-, suhte- vms religioosse nõustamisega seotud
душепопечительный <душепопечительная, душепопечительное>
hingehoidlik vestlus душепопечительная беседа
hingehoidlik abi душепопечительная помощь

hooaja+õpe
sügis-, jõulu- jms temaatikaga seotud õpe
сезонное обучение

humanitaar; humanitaarlane
humanitaarteadus(t)e harrastaja, humanitaarvaldkonnaga seotud inimene
гуманитарий <гуманитария м>,
гуманитар <гуманитара м> kõnek,
гуманитарка <гуманитарки, мн.ч. род. гуманитарок ж> kõnek

humanitaar+valdkond
1. humanitaarteadused (kui valdkond)
гуманитарная сфера
2. inimestega, nende heaoluga, ka päästmisega seotud valdkond
гуманитарный регион

humoraalne adj <humor'aalne humor'aalse humor'aalse[t -, humor'aalse[te humor'aalse[id 2>
organismi vedelikega seotud
гуморальный <гуморальная, гуморальное>
humoraalne regulatsioon füsiol гуморальная регуляция
humoraalsed ained füsiol гуморальные вещества

huvi+grupp
asjast huvitatud või asjaga seotud isikute rühm
группа интересов

huvi+rühm
asjast huvitatud või asjaga seotud isikute rühm
группа интересов

hüdraat s <hüdr'aat hüdraadi hüdr'aati hüdr'aati, hüdr'aati[de hüdr'aati[sid ~ hüdr'aat/e 22>
keem seotud vett sisaldav ühend
гидрат <гидрата м>

hüpnotism s
õpetus hüpnoosist ja selle rakendamisest; hüpnoosiga seotud nähtuste kogum
гипнотизм <гипнотизма м>

ibero+ameerikatäiendina
Ameerika hispaanlaste ja portugallastega seotud
Ибероамерика <Ибероамерики ж>
iberoameerika kultuur культура Ибероамерики

ilma+olud pl
ilmaga seotud asjaolud, neist tulenev olukord
погодные условия
ilmaolud sunnivad mängu katkestama погодные условия вынуждают прервать игру

ingeri+soome
täiendinaIngerimaal (ja Soomes) elavate ingerlastega seotud või neile omane
ингерманландский <ингерманландская, ингерманландское>
Tallinna ingerisoome kogudus Таллиннский ингерманландский приход

innovaatiline adj; innovatiivne adj
uuendustega seotud, neid taotlev, pooldav ja toetav
инновационный <инновационная, инновационное>

institutsionaalne adj
institutsioonidesse puutuv, nendega seotud; institutsiooniks organiseeritud
институциональный <институциональная, институциональное>
institutsionaalsed reformid институциональные реформы

inva+tehniline
liikumispuudega või töövõimetutele inimestele mõeldud vahenditega, seadmetega seotud
инватехнический <инватехническая, инватехническое> EST
invatehnilised abivahendid инватехнические вспомогательные средства
invatehnilise abi keskus центр инватехнической помощи

iseseisvus+päev
riigi iseseisvuse väljakuulutamise või muu iseseisvumisega seotud sündmuse aastapäev, hrl rahvuspüha
День независимости

jooga s <jooga jooga jooga[t -, jooga[de jooga[sid 16>
filos india usulis-filosoofiline õpetus; sellega seotud kehaliste harjutuste süsteem
йога <йоги sgt ж>

juukse+rull s <+r'ull rulli r'ulli r'ulli, r'ulli[de r'ulli[sid ~ r'ull/e 22>
1. lokirullid
бигуди <нескл. с>
plastmassist juukserullid пластмассовые бигуди
ema keeras juukserullid pähe мама накрутила волосы на бигуди
2. juukselokk
локон <локона м>,
завиток <завитка м>,
кудряшка <кудряшки, мн.ч. род. кудряшек ж> kõnek,
завитушка <завитушки, мн.ч. род. завитушек ж> kõnek
juukserullid olid paelaga kergelt kinni seotud локоны ~ кудри были перехвачены лентой

juurest1 postp [kelle/mille] <juurest>
1. kelle-mille vahetust lähedusest
от[о] кого-чего
tule akna juurest ära отойди от окна
koer jooksis karjase juurest ära собака отбежала ~ убежала ~ сбежала от пастуха
võtsin pudeli suu juurest я отнял бутылку ото рта
juuksed hakkavad kõrvade juurest halliks minema волосы начинают седеть у ~ около ушей
2. kelle asu-, elu-, töökohast; kelle jutult, poolt
от[о] кого-чего,
к кому-чему
ta kolis vanemate juurest ära он уехал от родителей
tuli minu juurest abi saama он пришёл ко мне за помощью
astun sõbra juurest läbi зайду к другу
käis meie juurest piima toomas он приходил к нам за молоком
tulen juuksuri juurest я иду от парикмахера
3. osutab kohale, millega miski v keegi seotud
от[о] кого-чего,
около кого-чего,
возле кого-чего
see mees on ajalehe juurest этот мужчина из газеты
nägu on kõrva juurest verine около ~ возле уха лицо в крови

kael s <k'ael kaela k'aela k'aela, kael[te ~ k'aela[de k'aela[sid ~ k'ael/u 23 ~ 22?>
1. inimesel, loomal
шея <шеи, мн.ч. род. шей ж>
pikk kael длинная шея
peenike kael тонкая шея
jäme kael толстая шея
kaela ümbermõõt размер ~ объём шеи
kaela sirutama ~ õieli ajama вытягивать/вытянуть* шею
pane sall kaela надень [на шею] шарф
endale ketti kaela panema надевать/надеть* себе цепочку на шею
hobusele range kaela panema надевать/надеть* на шею лошади ~ на лошадь хомут
haiget kätt kaela siduma подвязывать/подвязать* больную руку
käsi on kaela seotud рука висит на перевязи ~ на повязке / рука на перевязи
võtsin salli kaelast я снял [с шеи] шарф
imik kannab juba kaela ребёнок ~ младенец уже держит голову
kaelani vees istuma сидеть по горло в воде kõnek
olen kaelani märg piltl я промок до ниточки kõnek
ta on kaelani võlgades piltl он по уши в долгах kõnek
lagi on kaela langemas потолок вот-вот обвалится ~ рухнет
valas oma viha õe kaela piltl он вылил свой гнев на сестру
tal on suured võlad kaelas piltl он в больших долгах / он влез по уши в долги kõnek
ma ei taha vastutust enda kaela võtta piltl не хочу брать ответственность на себя
sadas kaela arvukalt küsimusi piltl вопросы сыпались градом kõnek
2. piltl kitsas osa v koht
горло <горла с>,
горлышко <горлышка, мн.ч. род. горлышек с>,
шейка <шейки, мн.ч. род. шеек ж> ka anat, ka bot, ka tehn,
горловина <горловины ж> ka tehn
emakakael anat шейка матки
hambakael anat шейка зуба
juurekael bot корневая шейка
roidekael anat шейка ребра
kitarri kael шейка гитары kõnek
pika kaelaga pudel бутылка с длинным горлом ~ горлышком
kitsa kaelaga vaas ваза с узким горлом ~ горлышком

üle kaela ~ vastu kaela ~ mööda kaela andma ~ tõmbama [kellele] намять* ~ наломать* ~ намылить* шею кому madalk; надавать/надать* в шею ~ по шее кому madalk; намять* холку кому madalk
▪ [kellel] kaela kahekorra keerama ~ käänama свернуть* шею кому
üle kaela ~ vastu kaela ~ mööda kaela saama получать/получить* по шее ~ в шею
[oma] kaela murdma свернуть* [себе] шею
kaelast [ära] saama [keda/mida] сбрасывать/сбросить* ~ сваливать/свалить* ~ скидывать/скинуть* с плеч кого-что; сбывать/сбыть* с рук кого-что; сбрасывать/сбросить* ~ сбывать/сбыть* с шеи кого-что
kaelast ära [olema] с плеч ~ с рук долой
[endale] kaela tõmbama [mida] на свою шею делать что; себе на шею делать что; на свою голову делать что
▪ [kelle, kellele] kaela peale tulema садиться/сесть* на шею чью, кому
▪ [kelle, kellel] kaelas ~ kaela peal elama ~ olema сидеть ~ быть на шее чьей, у кого; висеть на шее у кого
▪ [kelle] kaela ~ kaela peale jääma повиснуть* ~ остаться* на шее у кого; навязаться* на шею чью, кому
▪ [kellel] kaela peal ~ kaelal ~ kaelas istuma ~ olema (1) сидеть ~ быть на шее чьей, у кого; (2) стоять над душой у кого, чьей; не давать покоя кому
▪ [kellele] kaela peale käima стоять над душой у кого, чьей; не давать покоя кому; приставать к кому, с чем; наседать на кого-что madalk
▪ [mida kelle] kaela veeretama ~ ajama спихивать/спихнуть* [что] на шею кому; сваливать/свалить* с больной головы на здоровую; сваливать/свалить* что на кого; перекладывать/переложить* [что на чьи] плечи
▪ [kelle] kaelas rippuma висеть ~ виснуть на шее у кого
ennast [kelle, kellele] kaela riputama вешаться/повеситься* на шею кому
▪ [kelle, kellele] kaela langema (1) бросаться/броситься* на шею кому; (2) сваливаться/свалиться* на кого; сваливаться/свалиться* на голову чью; сваливаться/свалиться* на плечи кому
kaela määrima ~ toppima [kellele keda/mida] навязывать/навязать* кому кого-что
▪ [kelle, kellele] kaela sadama ~ kukkuma (1) падать/упасть* ~ сваливаться/свалиться* ~ рухнуть* ~ рухнуться* на голову кому; (2) сваливаться/свалиться* ~ обрушиваться/обрушиться* на голову кому; упасть* как снег на голову кому
end kaela määrima [kellele] навязываться/навязаться* на шею ~ на голову чью, кому
[oma] kaela painutama [kelle ees] гнуть ~ сгибать/согнуть* шею ~ голову ~ спину ~ колена перед кем
▪ [kelle] kaela painutama гнуть/согнуть* в дугу кого; обламывать/обломать* рога кому
kaela kandma входить/войти* в возраст ~ в года ~ в лета; становиться/стать* ~ подниматься/подняться* на ноги
kaela kangeks lööma ~ ajama упираться/упереться* как норовистая лошадь, упрямиться, проявлять/проявить* упрямство
kaela saama проигрывать/проиграть* что; терпеть/потерпеть* поражение
üle kaela, kaela peale кубарем, кувырком, вверх тормашками

kaitseväeline
(Eesti) kaitseväega seotud, kaitseväkke kuuluv või puutuv; sõjaväele iseloomulik (nt range, vastuvaidlemist mittevõimaldav)
военный <военная, военное>
Eesti-Soome kaitseväeline koostöö военное сотрудничество между Эстонией и Финляндией
kaitseväeline väljaõpe военная выучка
kaitseväeline distsipliin военная дисциплина

kapitali+kulud pl
põhivara soetamisega seotud kulud
капитальные расходы

kapitali+tulud pl
põhivara kasutamisega seotud tulud (nt intressid, dividendid)
доход с капитала

karismaatik
karismaatilise liikumisega seotud inimene
харизматик <харизматика м>

karjääri+nõustamine
professionaalne nõustamine palgalise töö, teenistusega seotud otsuste langetamisel (nt edutamisel, kutsevalikul)
карьерное консультирование

katalüütiline adj <katalüütiline katalüütilise katalüütilis[t katalüütilis[se, katalüütilis[te katalüütilis/i 12>
katalüüsiga seotud
каталитический <каталитическая, каталитическое>
katalüütiline protsess keem каталитический процесс
katalüütiline põlemine keem каталитическое горение
katalüütiline puhastus keem каталитическая очистка

keedu+
keedetud
варёный <варёная, варёное>,
отварной <отварная, отварное>,
заварной <заварная, заварное>
keetmiseks
варочный <варочная, варочное>,
кипятильный <кипятильная, кипятильное>
keetmisega seotud
поваренный <поваренная, поваренное>
keedukala варёная ~ отварная ~ сваренная рыба
keedukartul варёный ~ отварной ~ сваренный картофель
keedukatel [пище]варочный ~ заварной котёл / кипятильный куб
keedukolle очаг для варки пищи
keedukunst поваренное искусство
keeduleib заварной хлеб
keeduliha варёное ~ отварное мясо
keedusink варёная ветчина
keedusool поваренная соль / хлористый натрий keem / хлорид натрия keem
keedutaigen ~ keedutainas заварное тесто
keeduvorst варёная колбаса

keele+
1. keele kui elundiga seotud
языковый <языковая, языковое>,
язычный <язычная, язычное>,
языка <род. ед.ч.>
keelehalvatus med паралич языка / глоссоплегия
keelejuur anat корень языка
keelekida anat подъязычная уздечка
keelekramp med судорога языка / глоссоспазм
keeleluu язычная кость
keelemandel anat язычная миндалина
keelenäsa anat языковый сосочек / сосочек на языке
keeleots кончик языка
keeleselg anat спинка языка
keeletipp anat кончик языка
keelevorst kul языковая колбаса
keelevähk med рак языка
2. keele kui suhtlusvahendiga seotud
язычный <язычная, язычное>,
языковый <языковая, языковое>,
языковой <языковая, языковое>,
лингвистический <лингвистическая, лингвистическое>,
языка <род. ед.ч.>
keeleaines[tik] языковой материал
keeleala lgv ареал ~ область распространения языка
keeleanne способность к языкам
keeleatlas lgv лингвистический атлас
keelebarjäär языковой барьер
keelegeograafia lgv лингвистическая география
keeleharrastus увлечение языком
keelehoole lgv культура речи
keelehuvi интерес к языкам
keelekasutus употребление ~ использование языка
keelekollektiiv языковой коллектив
keelekomisjon комиссия по языку
keelekontakt lgv языковой контакт
keelekonverents конференция по языку
keelekorraldus lgv упорядочение языка
keelekultuur культура речи
keeleküsimused проблемы языка
keeleliit lgv языковой союз
keelemudel модель языка
keelenorm lgv языковая норма
keelenähtus языковое явление
keelenõu[anne] консультация по языку
keeleoskus знание языка / владение языком
keelepiir lgv граница распространения языка / языковая граница
keelepoliitika языковая политика
keelepraktika речевая практика
keelepädevus языковая компетенция
keelering кружок языка / лингвистический кружок
keelerühm lgv языковая группа
keelesaar lgv языковой островок
keeleseadus закон о языке
keeleseminar лингвистический семинар
keelestatistika lgv языковая статистика
keelesugulus lgv языковое родство
keeletarvitus речеупотребление / употребление ~ применение языка
keeleteaduskond филологический факультет
keeletoimetaja литературный редактор
keeletund урок языка
keeletundja знаток по языку
keeleuniversaalid lgv лингвистические ~ языковые универсалии
keeleuurimine исследование ~ изучение языка
keeleuusus lgv употребление ~ применение языка / речеупотребление
keelevaist языковое чутьё
keeleviga языковая ошибка
keeleõpe обучение языку
keeleõpetaja учитель языка
keeleõpik учебник языка ~ по языку
keeleõping изучение языка

keelu+
запретный <запретная, запретное>,
запретительный <запретительная, запретительное>,
запрещающий <запрещающая, запрещающее>
kaitsega seotud
заповедный <заповедная, заповедное>,
заказной <заказная, заказное>
keeluala запретная зона / заказник / заповедник
keelumets заказной ~ запретный лес
keelupiirkond ~ keelutsoon запретная зона
keeluseadus запретительный закон
keelutariif запретительный тариф
keelutoll запретительная пошлина
keelutund полицейский ~ комендантский час
keeluvöönd füüs запрещённая зона

keemiliselt adv <keemiliselt>
химически
keemiliselt aktiivne aine химически активное вещество
keemiliselt seotud химически связанный
keemiliselt püsiv materjal химически стойкий материал
keemiliselt puhas element химически чистый элемент
mulda keemiliselt töötlema химизировать[*] почву

kella+
1. kõlistiga seotud
звонковый <звонковая, звонковое>,
колокольный <колокольная, колокольное>,
звонка <род. ед.ч.>,
колокола <род. ед.ч.>
kellahelin звонок / звон колокола ~ колоколов / колокольный звон
kellakara язык колокола
kellalöök удар колокола
kellanupp кнопка звонка
kellasignaal сигнальный звонок
2. ajanäitajaga seotud
часовой <часовая, часовое>,
часов <род. мн.ч.>
kellakapsel корпус часов
kellakett цепочка для часов
kellaklaas стекло часов
kellalöök бой часов
kellamehhanism часовой механизм
kellanupp кнопка часов
kellaosuti часовая стрелка / стрелка часов
kellaparandus ремонт ~ починка часов
kellarihm ремешок для часов
kellapendel маятник часов
kellatasku карман для часов
kellatehas часовой завод
kellavedru часовая пружина
kellaõli часовое масло

keskkonna+tehnika
valdkond, mis haarab veevarustust, kanalisatsiooni, santehnilisi süsteeme, energiatõhusaid hooneid jm keskkonnakaitsega seotud tehnikaalasid
инженерная защита окружающей среды

kibe adj s <kibe kibeda kibeda[t -, kibeda[te kibeda[id 2>
1. adj mõru, viha
горький <горькая, горькое; горек, горька, горько, горьки; горче, горчайший>,
терпкий <терпкая, терпкое; терпок, терпка, терпко; терпче>
riknemisest mõrkjas
прогорклый <прогорклая, прогорклое>,
прогоркший <прогоркшая, прогоркшее>
kibe ravim горькое лекарство
kibe koirohi горькая полынь
kibe pipar горький ~ острый ~ жгучий перец
kibe maik горький привкус / горечь
või on kibedaks läinud масло прогоркло
suitsetamisest on suu kibe от курения во рту горчит
2. adj limaskesta ärritav
едкий <едкая, едкое; едок, едка, едко; едче>
kibe kärsahais едкий ~ терпкий чад / едкая ~ терпкая гарь
kibe suits pani silmad vett jooksma от едкого дыма слезились глаза
3. adj kipitav, natuke valus
саднящий <саднящая, саднящее>
torkivalt valus
острый <острая, острое; остр, остёр, остра, остро>,
резкий <резкая, резкое; резок, резка, резко, резки; резче>,
жгучий <жгучая, жгучее; жгуч, жгуча, жгуче>
kurk on pisut kibe в горле слегка саднит
näonahk oli päevitamisest kibe от загара кожу на лице саднило / кожа на лице саднила от загара
tundis äkki kibedat valu kõhus вдруг он почувствовал острую ~ резкую ~ жгучую боль в животе
4. adj raske, ebameeldiv taluda
горький <горькая, горькое; горек, горька, горько, горьки; горше, горший>
kibestumisega seotud
горестный <горестная, горестное; горестен, горестна, горестно>
kibe ebaõiglus горькая ~ жестокая несправедливость
kibe kahetsus горькое ~ жгучее раскаяние
kibe katsumus горькое ~ тяжкое испытание
kibe kogemus горький опыт
kibe meeleheide жгучее отчаяние
kibe naeratus горькая ~ горестная улыбка
kibe nutt горький плач
kibe pettumus горькое разочарование
kibedad pisarad горькие ~ жгучие слёзы
see on kibe tõde это горькая правда
kurtis oma kibedat saatust он сетовал на свою горькую ~ тяжкую долю ~ участь ~ судьбу
tegi endale kibedaid etteheiteid он делал себе горькие упрёки
kibe on seda kuulda горько ~ горестно ~ больно слышать об этом
[kellel] on kibe joon suunurkades [у кого] горестная складка у рта
see teeb mu meele kibedaks это огорчает меня
elu muutus iga päevaga kibedamaks жизнь с каждым днём становилась всё горше ~ безотраднее
5. adj terav, salvav, sapine
язвительный <язвительная, язвительное; язвителен, язвительна, язвительно>,
ядовитый <ядовитая, ядовитое; ядовит, ядовита, ядовито> piltl,
колкий <колкая, колкое; колок, колка, колко> piltl
kibe märkus язвительное ~ колкое замечание
kibedad pilkesõnad колкие ~ злобные насмешки
kibe toon язвительный тон
[kelle üle] kibedat nalja heitma зло шутить над кем
6. adj suur, kange
сильный <сильная, сильное; силен, силён, сильна, сильно, сильны>,
горячий <горячая, горячее; горяч, горяча, горячо> piltl
oskuse, tegevuse poolest
страстный <страстная, страстное>,
жадный <жадная, жадное; жаден, жадна, жадно, жадны> до чего,
заядлый <заядлая, заядлое> kõnek
kibe janu сильная жажда
kibe külm сильный ~ лютый ~ крепкий мороз
kibedad lahingud горячие ~ ожесточённые бои
kibe lööming сильная ~ горячая схватка
kibe nälg сильный ~ острый голод
kibe rutt горячая спешка
kibe tuul сильный ~ резкий ветер
kibe uudishimu сильное любопытство
kibe vaidlus ожесточённый спор
kibe suitsumees заядлый курильщик kõnek
kibe töömees работяга kõnek / жадный до работы
ta on kibe kuduma она мастерица вязать
7. adj tegevusrohke, pingeline
напряжённый <напряжённая, напряжённое>,
горячий <горячая, горячее> piltl
kibe töö напряжённая работа / напряжённый труд
pühade-eelne kibe askeldus предпраздничная страда
kibe tööaeg страда / напряжённая пора
kibe heinaaeg горячая пора сенокоса
kõige kibedamal põllutööde ajal в самую горячую пору ~ во время самого разгара ~ в разгар ~ в разгаре полевых работ
on käimas kibe heinategu сенокос в разгаре
hakkas kibeda sammuga astuma он быстро зашагал
8. s kõnek viin
горькая <горькой ж>
9. s kõnek kiirus, rutt
спешка <спешки sgt ж>,
спех <спеха, спеху sgt м>
kibedat selle asjaga ei ole с этим не к спеху

kibe on käes [kellel] [чьё] дело табак; [чего у кого] не густо
▪ [kes] on kibe käsi [кто] собаку съел на чём, в чём; [кто] зубы съел на чём
kibe pill горькая пилюля
kibedat pilli alla neelama проглотить* горькую пилюлю

kihlveo+pettus
spordiennustustega seotud kihlveokontorist rahalise kasu saamine pettuse teel (nt kokkuleppemängude korraldamisega)
мошенничество со ставками

kindlustus+
1. kaitserajatistega seotud
укреплённый <укреплённая, укреплённое>,
фортификационный <фортификационная, фортификационное>
kindlustustööd sõj фортификационные работы / фортификация
kindlustusvöönd sõj укреплённый рубеж
2. kindlustuslepinguga seotud
страховой <страховая, страховое>
kindlustusagent страховой агент
kindlustusfirma страховая фирма
kindlustusfond страховой фонд
kindlustushüvitis страховое возмещение
kindlustusjuhtum страховой случай
kindlustuskahjum страховой убыток
kindlustusleping договор страхования
kindlustusmakse страховой платёж ~ взнос
kindlustusmeditsiin страховая медицина
kindlustusobjekt объект страхования
kindlustuspoliis страховой полис
kindlustusriisiko ~ kindlustusrisk maj страховой риск
kindlustussumma страховая сумма
kindlustustunnistus страховое свидетельство

kinni siduma v
связывать <связываю, связываешь> / связать* <свяжу, свяжешь> кого-что,
завязывать <завязываю, завязываешь> / завязать* <завяжу, завяжешь> что,
подвязывать <подвязываю, подвязываешь> / подвязать* <подвяжу, подвяжешь> что,
привязывать <привязываю, привязываешь> / привязать* <привяжу, привяжешь> кого-что, к чему
sidemega
перевязывать <перевязываю, перевязываешь> / перевязать* <перевяжу, перевяжешь> что, чем,
забинтовывать <забинтовываю, забинтовываешь> / забинтовать* <забинтую, забинтуешь> что, чем
rukkivihud seoti kinni рожь связали в снопы
hobune seoti lasila külge kinni лошадь привязали к коновязи
seo oma mütsipaelad kinni! завяжи тесёмки [у] шапки
siduge see märatseja kinni! свяжите этого буяна!
haav seoti kinni рану перевязали ~ забинтовали
sõduril oli pea kinni seotud голова [у] солдата была перевязана ~ забинтована
tal seoti silmad kinni ему завязали глаза

kiriku+looline
kiriku ajaloolise arenemisega seotud, seda käsitlev
историко-церковный <историко-церковная, историко-церковное>,
церковно-исторический
kirikulooline uurimus историко-церковное исследование

kiriku+ringkond
hrl mitmuseskiriku juhid vm kirikuga seotud inimesed
церковные круги
annetused Taani kirikuringkondadest пожертвования от датских церковных кругов

kirja+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
1. kirjutamine, sellega seotud töö
писание <писания sgt с>,
писанина <писанины sgt ж> kõnek, hlv
istus laua taha kirjatööd tegema он сел за стол и стал писать / он сел писать
2. teos
произведение <произведения с>
kirjutis
статья <статьи, мн.ч. род. статей ж>,
публикация <публикации ж>
3. kirjalik töö koolis
письменная работа

kitsa+ribaline
(sidesüsteemi kohta:) kitsast sageduste vahemikku kasutava sagedusribaga seotud
узкополосный <узкополосная, узкополосное>
kitsaribaline sidekanal узкополосный канал связи
kitsaribaline mikrofon узкополосный микрофон

klaasi+
стеклянный <стеклянная, стеклянное>,
стекло-,
стекла <род. ед.ч.>
klaasi valmistamisega seotud
стекольный <стекольная, стекольное>,
стеклоделательный <стеклоделательная, стеклоделательное>
klaasikild осколок стекла / стёклышко / стекляшка kõnek
klaasikillud бой стекла / осколки ~ брызги стекла / стеклянный бой / битое стекло
klaasiklirin дребезжание ~ звон стекла ~ стёкол
klaasikunst художественное стеклоделие
klaasilihvija шлифовальщик ~ шлифовщик ~ шлифовальщица ~ шлифовщица стекла
klaasilihvimine шлифовка стекла
klaasiliiv стекольный песок
klaasilõikaja стеклорез / резчик стекла
klaasilõikur стеклорез / стеклорежущий инструмент
klaasimaal живопись по стеклу
klaasimass стекломасса
klaasinuga стеклорез / стеклорежущий инструмент
klaasinäitus выставка стекла
klaasipuhuja стеклодув / выдувальщик стекла
klaasipuhumine выдувка стекла / стеклодувное ремесло ~ дело
klaasipuru бой стекла / стеклянный бой
klaasisulatus tehn стекловарение / варка стекла
klaasitehas стекольный завод / стеклозавод
klaasitööstus стекольная ~ стеклоделательная промышленность
klaasitükk осколок стекла / стёклышко / стекляшка kõnek
klaasivabrik стекольный ~ стеклоделательный завод / стеклозавод

klassi+
1. kooliga ühenduses
классный <классная, классное>,
класса <род. ед.ч.>
klassijuhataja классный руководитель / классная руководительница / классная дама aj / классный наставник aj
klassikirjand классное сочинение
klassikollektiiv коллектив класса
klassikoosolek классное собрание
klassikorrapidaja дежурный по классу
klassipäevik классный журнал
klassiruum класс / классное помещение / помещение класса / классная комната
klassitahvel классная ~ школьная доска
klassituba van классная комната / классная
klassitund урок в классе
klassitunnistus табель успеваемости / свидетельство об окончании [какого] класса
klassitöö классная работа
klassivanem староста класса
klassiõhtu классный вечер
klassiõpetaja классный учитель
2. ühiskonnaklassidega seotud
классовый <классовая, классовое>
klassierinevused классовые различия
klassihuvid классовые интересы
klassikonflikt классовый конфликт
klassikoosseis классовый состав
klassikuuluvus классовая принадлежность
klassiolemus классовая сущность / классовость
klassipiiratus классовая ограниченность
klassipositsioon классовая позиция
klassisuhted классовые отношения
klassiteadvus классовое сознание
klassivahe классовое различие
klassivastuolud классовые противоречия
klassivõitlus классовая борьба / борьба классов
klassiühiskond классовое общество
klassiühtsus классовое единство / классовая солидарность

klassiline adj <klassiline klassilise klassilis[t klassilis[se, klassilis[te klassilis/i 12>
ühiskonnaklassidega seotud, neisse puutuv
классовый <классовая, классовое>
klassiline diferentseerumine классовая дифференциация

kloor+orgaaniline
(orgaanilise aine koostise kohta:) selline, kus süsinik on vahetult seotud kloori aatomiga
хлорорганический <хлорорганическая, хлорорганическое>

kodanlik adj <kodanl'ik kodanliku kodanl'ikku kodanl'ikku, kodanl'ikku[de ~ kodanlik/e kodanl'ikku[sid ~ kodanl'ikk/e 25>
1. kodanlusega seotud
буржуазный <буржуазная, буржуазное>
kodanlik demokraatia буржуазная демократия
kodanlik kord буржуазный строй
kodanlik revolutsioon буржуазная революция
kodanlik vabariik буржуазная республика
kodanlik valitsus буржуазное правительство
2. van ilmalik, mittekiriklik
гражданский <гражданская, гражданское>,
светский <светская, светское>,
нецерковный <нецерковная, нецерковное>
kodanlik abielu гражданский ~ нецерковный брак

kodar+
радиальный <радиальная, радиальное>,
лучевой <лучевая, лучевое>
rattakodaraga seotud
спицевый <спицевая, спицевое>,
спицевой <спицевая, спицевое>
kodarjoon радиальная линия
kodarluu anat лучевая кость
kodarratas спицевое колесо / колесо со спицами

kodu+
1. koduga seotud
домашний <домашняя, домашнее>,
домовый <домовая, домовое>,
родной <родная, родное>,
отчий <отчая, отчее>,
дом-,
домо-,
дома <род. ед.ч.>
koduaed сад при доме / приусадебный сад
koduapteek домашняя аптечка
koduarest домашний арест / домашнее затворничество
koduarmastus любовь к родному ~ к своему дому
kodueestlane эстонец, живущий в Эстонии ~ на родине
koduhaldjas folkl дух-покровитель дома
koduhani домашний гусь
koduhiir zool (Mus musculus) домовая мышь
koduigatsus тоска по [родному] дому ~ по родине
kodujuust домашний сыр
kodujänes [домашний] кролик
kodukallas родной берег / родные берега
kodukant родной ~ отчий край / родная сторона
kodukari aj домашняя кара
kodukass домашняя кошка
kodukatus родная кровля / родной дом ~ кров
kodukeel домашний язык
kodukirjand домашнее сочинение
kodukittel домашний халат
kodukleit домашнее платье
kodukoer zool (Canis familiaris) домашняя собака
kodukoht родина / родной ~ отчий край / родная сторона / родной угол / родные места
kodukorrektuur trük домашняя ~ типографская корректура
kodukotus murd родной дом / родной кров / родная сторона / родной ~ отчий край
kodukuub домашний халат
koduküla родное село
koduleib хлеб домашней выпечки
kodulind домашняя птица
kodulinn родной город
koduloodus природа родного края / природа родины
koduloom домашнее животное
kodumaja родной дом
kodumajandus (1) kodune majapidamine домашнее хозяйство; (2) kodundus домоводство
kodumeri родное море
kodumuld родная земля
kodumurre lgv родной диалект
kodupaik родной ~ отчий край / родная сторона
koduraamatukogu домашняя библиотека
kodurand родной берег / родные берега
kodusaar родной остров
kodusadam родной порт / родная гавань / порт приписки mer
kodusoojus домашний уют
kodutalu родной хутор
koduteenindus обслуживание на дому
kodutohter домашний лекарь
kodutöö (1) домашняя работа / работа по дому; (2) õpilasel домашнее задание
koduvein домашнее вино / вино домашнего приготовления
koduvisiit визит [врача] на дом
koduõlu домашнее пиво / пиво домашнего приготовления
koduõpetus обучение дома / домашнее обучение
koduülesanne домашнее задание / задание на дом
koduümbrus (1) kodu ümbruskond окрестность дома; (2) kodukant родной ~ отчий край / родная сторона
2. olmega seotud
бытовой <бытовая, бытовое>
kodukultuur бытовая культура / культура быта
kodumasin бытовой прибор / бытовая машина
kodumasinad бытовая техника / бытовые приборы

kodu+turg
maj kaupade pakkumine ja nõudmine mingi ettevõttega seotud riikides või mingis määratletud piirkonnas
внутренний рынок,
отечественный рынок

koe+
1. kanga lõngade ristumisega seotud
переплетения <род. ед.ч.>
koekiri ~ koemuster узорчатое переплетение / рисунок узорчатого переплетения
2. kanga põiklõngaga seotud
уточный <уточная, уточное>,
утка <род. ед.ч.>
koeatlass tekst уточный атлас
koekahvel tekst уточная вилка
koekäärid tekst уточные ножницы
koelõng tekst уточина / уточная пряжа
koeniit tekst уточина / нить утка / уточная нить
koepoolija tekst намотчик утка
koerips tekst уточный репс
koetihedus tekst плотность утка
koetoimne tekst уточный
3. organismi rakkudega seotud
тканевый <тканевая, тканевое>,
гисто-
koehingamine biol тканевое ~ клеточное дыхание
koekultuur biol культура тканей / эксплантация
koesobimatus med тканевая несовместимость / гистонесовместимость
koevedelik füsiol тканевая жидкость

koguduslik adj
kogudusega seotud või sellest tulenev, kogudusele iseloomulik
приходский <приходская, приходское>,
приходской <приходская, приходское>

kohtuarstlik
kohtumenetluses meditsiiniliste ja bioloogiliste probleemide või lahangul surma põhjuse uurimisega seotud
судебно-медицинский <судебно-медицинская, судебно-медицинское>
surnukeha kohtuarstlik ekspertiis судебно-медицинская экспертиза трупа

kohtu+kordnik
kohtutöötaja, kes hoiab kohtus korda ja täidab teisi asjaaja­mi­sega ja õigusemõistmisega seotud ülesandeid
судебный пристав

kohtu+paberhrl mitmuses
(kohtuasjaga seotud materjalide või dokumentide kohta)
судебные бумаги

kohtu+saaga
kohtuskäimisega seotud pikk sündmuste rida, pikk või pikaleveninud kohtumenetlus
судебная сага

koka+
1. kokaga seotud
поварской <поварская, поварское>,
повара <род. ед.ч.>
kokamüts поварская шапка / поварской колпак
2. kokandus-
кулинарный <кулинарная, кулинарное>,
поваренный <поваренная, поваренное>,
кулинарии <род. ед.ч.>
kokakursused курсы кулинарии
kokaraamat поваренная ~ кулинарная книга

kolorektaalne
sooltega seotud
колоректальный <колоректальная, колоректальное>
kolorektaalne vähk колоректальный рак

komatoosne adj <komat'oosne komat'oosse komat'oosse[t -, komat'oosse[te komat'oosse[id 2>
med koomaga seotud
коматозный <коматозная, коматозное>
komatoosne seisund коматозное состояние

komps s <k'omps kompsu k'ompsu k'ompsu, k'ompsu[de k'ompsu[sid ~ k'omps/e 22>
1. seotud pamp
связка <связки, мн.ч. род. связок ж>
paberisse mähitud
свёрток <свёртка м>,
пакет <пакета м>
riidesse sõlmitud
узел <узла м>,
узелок <узелка м>
raamatukomps связка книг
riidekomps узел ~ узелок с одеждой
sidusin asjad kompsu я связал вещи в узел
2.mitmusesvähesed asjad, vähene kraam
пожитки <пожитков pl> kõnek,
скарб <скарба sgt м> kõnek
pane oma kompsud kokku ja mine! собирай свои пожитки и уходи! kõnek

kongestiivne
(südames) vere paisu tekitav, veretungiga seotud
конгестивный <конгестивная, конгестивное>
kongestiivne südamepuudulikkus конгестивная сердечная недостаточность

konstitutsionaalne adj <konstitutsion'aalne konstitutsion'aalse konstitutsion'aalse[t -, konstitutsion'aalse[te konstitutsion'aalse[id 2>
isendi põhilaadiga seotud, põhiloomuline
конституциональный <конституциональная, конституциональное; конституционален, конституциональна, конституционально>
organismi konstitutsionaalsed iseärasused конституциональные особенности организма

konsumerism
vajaduste loomisele ja rahuldamisele rajatud subkultuur, kus ei tarbita vajaduse tõttu, vaid tarbimise enda ja sellega seotud sotsiaalsete hüvede pärast; tarbijate ühiskondlik liikumine, mis taotleb tarbijaõiguste suurendamist võitluses tugevneva inflatsiooni ja agressiivse turundusega
консумеризм <консумеризма м>

koolitus+programm
teatava ala töötajate ja teiste (selle alaga seotud) inimeste täienduskoolituseks koostatud kava
обучающая программа
ettevõte pakub koolitusprogramme ja seminare фирма предлагает обучающие программы и семинары

korrutus+
1. lõnga korrutamisega seotud
крутильный <крутильная, крутильное>
korrutusmasin tekst крутильная машина / крутильный ватер
2. arvude suurendamisega seotud
умножения <род. ед.ч.>
korrutusmärk mat знак умножения
korrutusreegel mat правило умножения
korrutustabel mat таблица умножения

korteri+tehing
korteri ostu, müügi või üürimisega seotud õiguslik toiming
квартирная сделка
politsei lõpetas korteritehingute uurimise полиция закончила расследование по квартирной сделке


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur