[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 308 artiklit, väljastan 100

aasta+päevad adv <+päevad>
около года,
примерно год,
[не] больше года
isa on juba aastapäevad surnud прошло уже около года, как умер ~ скончался отец
aastapäevad pärast kongressi примерно год спустя после конгресса ~ съезда
sellest polegi rohkem möödas kui aastapäevad с тех пор прошло не больше года

abi s <abi abi abi 'appi, abi[de abi[sid 17>
1.
помощь <помощи sgt ж>,
подмога <подмоги sgt ж> kõnek
sõbralik abi дружеская помощь
aineline abi материальная помощь
vastastikune abi взаимная помощь / взаимопомощь
omakasupüüdmatu abi бескорыстная помощь
õigeaegne abi своевременная помощь
sõjaline abi военная помощь
vältimatu [arsti]abi неотложная [медицинская] помощь
rahaline abi денежная помощь
arstiabi медицинская помощь
esmaabi первая [медицинская] помощь
finantsabi финансовая помощь
kaasabi содействие / помощь
kiirabi скорая помощь
tehnoabi ~ tehniline abi техническая помощь
veterinaarabi ветеринарная помощь
[kelle/mille] abil с [чьей] помощью / при помощи кого-чего
[kelle] abita без [чьей] помощи / без помощи кого
kõrvalise ~ võõra abita без посторонней ~ без чужой помощи
[kellelt] abi paluma просить/попросить* [чьей] помощи / просить/попросить* [кого] о помощи
[kellelt] abi saama получать/получить* [от кого] помощь
[kellele] abi andma ~ osutama оказывать/оказать* помощь кому / помогать/помочь* кому
[kelle] abi otsima искать помощи у кого / прибегать/прибегнуть* к [чьей] помощи ~ к помощи кого
[kust] abi otsima искать помощи где / обращаться/обратиться* [куда] за помощью
[kelle] abist keelduma отказываться/отказаться* от [чьей] помощи ~ от помощи кого / отклонять/отклонить* [чью] помощь ~ помощь кого
[keda] abiks ~ appi võtma прибегать/прибегнуть* к [чьей] помощи ~ к помощи кого
[kellele] appi minema пойти на помощь кому
[kelle] abi vajama нуждаться в [чьей] помощи ~ в помощи кого
ravimist oli haigele abi лекарство помогло больному ~ пошло больному на пользу
loen inglise keelt sõnaraamatu abil ~ abiga по-английски я читаю со словарём ~ с помощью ~ при помощи словаря
sellest on vähe abi это мало помогает / от этого мало пользы
poisist on isale suur abi от мальчика большая помощь отцу / мальчик большая подмога отцу kõnek
2. abiline
помощник <помощника м>,
помощница <помощницы ж>
meistriabi помощник мастера / поммастера kõnek
vanemabi старший помощник
kapteni abi помощник капитана
komandöri abi помощник командира
brigadiri abi помощник бригадира
kokal on tubli abi у повара хороший помощник

abi+aine
1. (hrl ravimi kohta:) teatud lisaaine, mis tagab põhiaine õige koostise, hea toime, säilivuse jms
вспомогательное вещество
ravim koosneb toimeaine(te)st ja abiainetest лекарство состоит из активных и вспомогательных веществ
2. (toiduainetööstuses:) toidu käitlemisel kasutatav ja hiljem sellest eemaldatav aine
вспомогательный материал

abi+klooster
kloostrile kuuluv, kuid sellest kaugel asuv väike kirikust ja abihoonetest koosnev kompleks (palverändurite vastuvõtuks jm)
подворье <подворья, мн.ч. род. подворий с>
Pühtitsa nunnakloostri Tallinna abiklooster Таллиннское подворье Пюхтицкого монастыря

aegsasti adv <'aegsasti>
piisavalt vara
заблаговременно,
заранее
õigel ajal
вовремя
olime aegsasti kohal мы пришли заблаговременно ~ вовремя
saime sellest aegsasti teada мы узнали об этом заблаговременно
piletid olid ostetud aegsasti билеты были куплены заблаговременно ~ заранее

aim s <'aim aimu 'aimu 'aimu, 'aimu[de 'aimu[sid ~ 'aim/e 22>
1.
предчувствие <предчувствия с>
õnnetuse aim предчувствие несчастья
2.
[смутное] представление,
понятие <понятия sgt с>
[kellele millest] aimu andma давать/дать* [кому] некоторое представление о чём
veidike aimu mul sellest tööst on какое-то представление об этой работе у меня есть ~ имеется
sellest oli mul vaid tume aim об этом я имел лишь смутное представление
[millest] polnud neil vähimatki aimu ~ õrna aimugi [о чём] у них не было ни малейшего представления
pole aimugi, kus see tänav asub представления ~ понятия не имею, где находится эта улица

ainus adj s <ainus 'ainsa ainus[t ~ 'ainsa[t -, 'ainsa[te 'ainsa[id 5 ~ 3>
1. adj
единственный <единственная, единственное>
eitusega
единый <единая, единое>
ainus soov единственное желание
ainus lootus единственная надежда
mu ainus sõber мой единственный друг
ainus väljapääs sellest olukorrast единственный выход из создавшегося положения
ta oli selle ürituse ainus toetaja он был единственный, кто поддержал это мероприятие
taevas polnud ainustki ~ ainsatki pilve на небе не было ни единого ~ ни одного облака ~ облачка
ainustki ~ ainsatki hingelist polnud kodus дома не было ни [единой] души
2. s
единственный <единственного м>,
единственная <единственной ж>,
любимый <любимого м>,
любимая <любимой ж>

aitama v <'aita[ma aida[ta 'aita[b aida[tud 29>
1. abistama
помогать <помогаю, помогаешь> / помочь* <помогу, поможешь; помог, помогла> кому-чему, в чём, чем, что делать, что сделать
last üle tänava aitama помочь ребёнку перейти улицу
[kellele] mantlit selga aitama помочь [кому] надеть пальто
[keda] töös aitama помогать/помочь* [кому] в работе
poega matemaatikas aitama помогать/помочь* сыну по математике
aita ta püsti помоги ему встать
millega saan teid aidata? чем могу вам помочь?
see rohi aitas это лекарство помогло
miski ei aidanud ничто не помогло ~ не помогало
ei aita midagi, pean minema ничего не поделаешь, мне надо идти
mis see aitab? к чему это? / какой в этом толк?
2.umbisikuliseltpiisama
хватить <-, хватит>,
довольно,
достаточно,
полно kõnek
aitab! хватит! kõnek / довольно!
aitab juba magamisest хватит ~ довольно спать / полно спать kõnek
aitab naljast довольно шуток / хватит шутить / шутки в сторону
mulle sellest aitab с меня хватит ~ достаточно
aitab kolmest abilisest хватит ~ достаточно трёх помощников
3. kõlbama, sobima
годиться <-, годится>,
быть пригодным,
можно что делать, что сделать
saapad aitavad veel kanda сапоги ещё годятся / сапоги ещё можно носить
siin aitab elada küll здесь жить можно

ei aita ussirohi ega püssirohi ничего не попишешь; как ни верти ~ ни крути

alamal adv <alamal>
ниже,
внизу
sõber elab kaks korrust alamal друг живёт двумя этажами ниже
sellest tuleb alamal juttu об этом пойдёт речь ниже

ala+tasa adv <+tasa>
постоянно,
всё время,
всегда,
вечно kõnek,
всё kõnek
alatasa kella vaatama постоянно посматривать ~ поглядывать на часы
alatasa punastama постоянно ~ всё время краснеть
tuul valjenes alatasa ветер всё усиливался kõnek
sellest kirjutati alatasa ajalehtedes об этом постоянно писали в газетах
ta on alatasa siin он всегда здесь / он вечно здесь kõnek
rahvast voolas alatasa juurde народу всё прибывало kõnek

all+pool1 adv <+p'ool>
ниже,
внизу
kaks korrust allpool двумя этажами ниже
sellest tuleb veel allpool juttu об этом ещё пойдёт речь ниже
allpool kasvas madalaid põõsaid внизу рос низкий кустарник
meist allpool elab laulja внизу под нами живёт певец

all+tähendus
sõna või sõnaühendi põhitähendusega seotud, sellest tulenev hrl kitsam või kujundlik tähendus
подзначение <подзначения с>
alltähendusi eristab täpp подзначения обозначены звёздочкой

alternatiiv+ajalugu
ajaloo kirjeldamine (kirjandusteoses) nii, et osa sellest erineb ajaloos tegelikult toimunust, osa aga jääb samaks
альтернативная история

arvama v <'arva[ma arva[ta 'arva[b arva[tud 29>
1. tõenäoseks v usutavaks pidama, mõtlema, oletama
думать <думаю, думаешь> что, о ком-чём,
полагать <полагаю, полагаешь> что, что сделать,
предполагать <предполагаю, предполагаешь> / предположить* <предположу, предположишь> что
arvan, et ta eksib я думаю, что он не прав ~ ошибается
arvan, et tal on õigus полагаю, что он прав
mida ~ mis teie arvate? как вы думаете ~ полагаете ~ считаете?
paljugi, mis arvatakse! мало ли что думают! kõnek
arvan, et tegemist on eksitusega думаю ~ полагаю, что это ошибка
seda võis arvata это можно было предположить
isa arvas koju jõudvat alles südaöösel отец полагал вернуться домой в полночь
mis sa sellest sündmusest arvad? что ты думаешь об этом событии?
minu arvates по-моему / по моему мнению / на мой взгляд
ära arva, et sa nii kergesti pääsed! не думай, что так легко отделаешься! kõnek
kuidas arvate, see on teie asi как изволите ~ хотите, это ваше дело
kuidas härrad arvavad! как господа изволят [думать]!
2. pidama kelleks-milleks, missuguseks
считать <считаю, считаешь> / счесть* <сочту, сочтёшь; счёл, сочла> кого-что, кем-чем, за кого-что,
принимать <принимаю, принимаешь> / принять* <приму, примешь; принял, приняла, приняло> кого-что, за кого-что,
относить <отношу, относишь> / отнести* <отнесу, отнесёшь; отнёс, отнесла> кого-что, к кому-чему
teda ei arvatud veel täismeheks его ещё не считали мужчиной ~ не принимали за мужчину
arvasime vajalikuks lahkuda мы сочли нужным ~ необходимым ~ за нужное ~ за необходимое уйти ~ покинуть что
see teos on arvatud maailmakirjanduse klassikasse это произведение отнесено ~ причислено к классике мировой литературы
arvab enesest ei tea mida считает себя бог знает кем / думает ~ мнит о себе не знаю ~ бог знает что
3. mille koosseisu vms määrama, suunama
назначать <назначаю, назначаешь> / назначить* <назначу, назначишь> кого, на что,
зачислять <зачисляю, зачисляешь> / зачислить* <зачислю, зачислишь> кого, куда,
включать <включаю, включаешь> / включить* <включу, включишь> кого-что, во что
komisjoni arvama назначать/назначить* в комиссию
koosseisu arvama (1) зачислять/зачислить* в штат; (2) включать/включить* в состав чего
olümpiakoondisse arvama включать/включить* в олимпийскую сборную
erru arvatud sõjaväelased военнослужащие, уволенные в отставку
4. arvestama, arvesse võtma; loendama
считать <считаю, считаешь> / счесть* <сочту, сочтёшь; счёл, сочла> что,
вести счёт чего, чему
võla katteks arvatud summa сумма, предназначенная для покрытия долгов
aega arvati siin nädalate kaupa счёт времени вели ~ вёлся тут по неделям
arvates kevadest считая с весны
5. ära arvama, mõistatama
угадывать <угадываю, угадываешь> / угадать* <угадаю, угадаешь> что,
отгадывать <отгадываю, отгадываешь> / отгадать* <отгадаю, отгадаешь> что
arva, mis see on угадай ~ отгадай, что это такое
püüdsin arvata, mida ta mõtleb я пытался угадать, о чём он думает
kas sa oskad arvata, kes seda tegi? можешь ли предположить, кто это сделал?

asja+õiguslik
jur asjaõiguse valdkonda kuuluv, sellesse puutuv, sellest lähtuv
вещно-правовой <вещно-правовая, вещно-правовое>

avalikult adv <avalikult>
публично,
гласно,
открыто,
в открытую madalk
avalikult esinema публично выступать/выступить*
sellest avalikult ei räägita об этом публично ~ открыто не говорят
ta asus avalikult võitlusse ebaõiglusega он открыто вступил в борьбу с несправедливостью
avalikult tegutsema действовать открыто / действовать в открытую madalk

eba adj
kõnek sobimatu, vale, kohatu, näotu vms
ложный <ложная, ложное; ложен, ложна, ложно>,
мнимый <мнимая, мнимое; мним, мнима, мнимо>,
неоригинальный <неоригинальная, неоригинальное>
sellest ruumist jäi eba mulje это помещение оставило ложное впечатление
ebad tossud неоригинальные кроссовки / ненастоящие кроссовки

eba+mugav adj <+mugav mugava mugava[t -, mugava[te mugava[id 2>
неудобный <неудобная, неудобное; неудобен, неудобна, неудобно>,
неуютный <неуютная, неуютное; неуютен, неуютна, неуютно>,
малоудобный <малоудобная, малоудобное; малоудобен, малоудобна, малоудобно>
piinlik
неловкий <неловкая, неловкое; неловок, неловка, неловко>
ebamugav korter неудобная квартира
ebamugav tuba неуютная комната
ebamugav tugitool неудобное кресло
ebamugavad jalatsid неудобная обувь
ebamugav tunne чувство неловкости
ebamugav vaikus неловкая тишина
ebamugavas asendis lamama лежать в неудобном положении
tal oli ebamugav poja käitumise pärast ей было неловко из-за поведения сына
selles asendis on ebamugav kirjutada в этом положении неудобно писать
tal hakkas ebamugav ему стало неловко ~ не по себе
tal oli sellest rääkida ebamugav ему было неудобно ~ неловко об этом говорить

eelistama v <eelista[ma eelista[da eelista[b eelista[tud 27>
предпочитать <предпочитаю, предпочитаешь> / предпочесть* <предпочту, предпочтёшь; предпочёл, предпочла, предпочло> кого-что, кому-чему,
отдавать/отдать* предпочтение кому-чему,
оказывать/оказать* предпочтение кому-чему
ta eelistas seda ajakirja kõikidele teistele она предпочитала этот журнал всем другим
ta eelistab kerget muusikat он предпочитает лёгкую музыку
eelistan sellest vaikida предпочитаю молчать об этом
eelistatud olukorras olema быть ~ находиться в более предпочтительном положении / иметь преимущества

ees+pool adv <+p'ool>
ees
впереди
eelnevalt, varem
выше
eespool vilksatas tuttav kuju впереди мелькнула знакомая фигура
eespool paistis mets впереди виднелся лес
eespool mainitud küsimus вышеупомянутый вопрос / упомянутый выше вопрос
nagu eespool märgitud ~ tähendatud как было упомянуто выше
sellest oli meil eespool juttu об этом у нас шла речь выше

ega2 adv <ega>
1. küsilause algul
ли
ega sa ei ole sellest kuulnud? ты не слышал об этом?
ega sa ei karda? ты не боишься? / не боишься [ли]?
ega sa ei tea, millal rong läheb? ты не знаешь, когда поезд отходит? / не знаешь ли, когда поезд отходит?
2. eitussõna
ведь не
ega see veel midagi ei tähenda ведь это ещё ничего не значит
ega ta nii noor enam olegi ведь он уже не так молод
ära karda, ega ma midagi ei tee не бойся, я ничего не сделаю

eh interj <'eh>
1. rõhutab pahameelt, rahulolematust, tüdimust, soovi, igatsust
эх,
ах
eh, kui kõik juba möödas oleks! ах, было бы всё уже позади!
eh, kuidas ma sellest tüdinud olen! ах, как это всё мне надоело!
eh, kui nüüd kuidagi koju jõuaks! эх, как бы теперь до дома добраться!
eh, kuidas ta meid alt vedas! эх, как он нас подвёл!
2. rõhutab küsimust
а
mida otsid, eh? что ты ищешь, а?
kus su kodu siis on, eh? где же твой дом, а?

ei1 adv <'ei>
1. eitussõna, annab lausele eitava sisu
не,
нет
ma ei tea я не знаю
ei sobi не годится / не подходит / не к лицу
ei lähe arvesse не в счёт
see ei teeks paha было бы не плохо
tööd ei ole veel alustatud работу ещё не начинали
töö ei tahtnud edeneda работа не спорилась
kas tuled või ei? ты придёшь или нет?
ei, seda ma ei tee! нет, этого я не сделаю!
ei, ma ei usu teid! нет, я вам не верю!
2. eitab järgnevat sõna
ни
ei iialgi никогда
otsisin, aga teda ei kuskil pool я искал, но его нигде нет
nad elavad vanamoodi, ei midagi uut они живут по-старому, ничего нового [нет]
ta on süüdi, ei keegi muu он виноват, никто иной
kasu polnud sellest ei mingisugust от этого не было никакой пользы
3. jaatavas lauses soovi v küsimuse esitamisel
не ... ли
kas me ei läheks kinno? не пойти ли нам в кино?
kas ma ei saaks sind aidata? не смогу ли я тебе помочь?
kas ei tuleks sedagi võimalust kaaluda? не взвесить ли и эту возможность
4. retoorilistes küsilausetes, hüüatustes
ни,
не
mida seal kõike ei olnud! чего там только не было!
mis teile küll pähe ei tule! и что только вам в голову ~ на ум не взбредёт!
5. koos sidesõnaga ega
ни ... ни
ta ei tundnud ei pahameelt ega viha он не испытывал ни досады, ни злобы
ei see ega teine ни тот, ни другой
6. interj väljendab rõõmu, rahulolu, vaimustust
эх
ei, oli see alles saun! эх, вот это была баня!

ekspeditsioon s <ekspeditsi'oon ekspeditsiooni ekspeditsi'ooni ekspeditsi'ooni, ekspeditsi'ooni[de ekspeditsi'ooni[sid ~ ekspeditsi'oon/e 22>
uurimisreis; retk; sellest osavõtjad; kättetoimetamine, laialisaatmine; vastav osakond
экспедиция <экспедиции ж>
teaduslik ekspeditsioon научная экспедиция
sõjaline ekspeditsioon военная экспедиция
arheoloogiaekspeditsioon археологическая экспедиция
karistusekspeditsioon pol карательная экспедиция
mereekspeditsioon морская экспедиция
murdeekspeditsioon диалектологическая экспедиция
polaarekspeditsioon полярная экспедиция
päästeekspeditsioon спасательная экспедиция
postkontori ekspeditsioon экспедиция почтового отделения
kaupade ekspeditsioon экспедиция грузов
ekspeditsiooni koosseisu kuuluma входить в состав экспедиции
ekspeditsioonile siirduma отправляться/отправиться* в экспедицию
ekspeditsioon asus teele экспедиция отправилась в путь ~ выехала

elastik s <el`astik el`astiku el`astiku[t -, el`astiku[te el`astiku[id 2>
tekst sünteeskiud; sellest kudum
эластик <эластика sgt м>
elastikust tooted изделия из эластика
elastikut sisaldav riie ткань, содержащая эластик

elu+küsimus s <+küsimus küsimuse küsimus[t küsimus[se, küsimus[te küsimus/i 11>
peaküsimus
вопрос жизни,
жизненный вопрос
elu puudutav
житейский вопрос
ta tegi sellest eluküsimuse это стало для него вопросом жизни
arutasime igasuguseid eluküsimusi мы обсуждали разные житейские вопросы

enam1 adv <enam>
1. rohkem v üle ettenähtud määra v hulga
больше,
более
pigem
скорее
kümme korda enam в десять раз больше
kõige enam больше всего
kõigist enam больше всех
sinna on enam kui sada kilomeetrit туда более ста километров
enam kui tarvis больше ~ более чем надо ~ нужно / более чем достаточно
mul on enam jõudu kui sul у меня больше сил, чем у тебя
see on enam kui kahtlane это более чем сомнительно
viljasaak oli enam kui rikkalik урожай был более чем обильный
pilt on enam kui kurb картина более чем печальна
2.eitavas lausessellest peale, edaspidi; lisaks
больше,
уже
vormilt jaatavas, sisult eitavas: veel, nüüd veel
ещё
ei ole enam aega больше нет времени
ära tule enam meile больше к нам не приходи
ei suuda enam töötada не могу больше работать
sa pole enam laps ты уже не ребёнок
pühadeni pole enam nädalatki до праздников и недели не осталось / до праздников уже меньше недели
ma enam ei tee я больше не буду [так делать]
kes seda enam mäletab! кто это ещё помнит!
ei mõista enam midagi öelda больше ничего не могу сказать
teisi vaevalt enam tuleb вряд ли кто ещё придёт
mis see enam aitab это ужеольше] не поможет! / вряд ли это ещё поможет!

era+õiguslik
eraõiguse valdkonda kuuluv, sellega seotud, sellest lähtuv või sellele tuginev
частноправовой <частноправовая, частноправовое>
eraõiguslik äriühing частноправовое коммерческое товарищество
eraõiguslikud suhted частноправовые отношения

esi+algu adv <+'algu>
сначала,
вначале,
первоначально,
[в] первое время,
на первых порах,
пока,
пока что,
сперва kõnek,
поначалу kõnek
esialgu vaidles vastu, kuid pärast nõustus сначала он возражал, но потом согласился
sellest ei tohi esialgu keegi teada об этом пока никто не должен знать
esialgu oli raske, hiljem harjusin на первых порах было трудно, потом я привык
panime su asjad esialgu siia мы положили твои вещи пока сюда

etno+muusika
rahva- ehk pärimusmuusika ja sellest võrsunud muusikastiilid
этномузыка <этномузыки sgt ж>,
этно-музыка <этно-музыки sgt ж>

filee1 s <fil'ee fil'ee fil'ee[d -, fil'ee[de fil'ee[sid ~ fil'e[id 26>
kul pehme liha; sellest valmistatud toit
филе <нескл. с>
külmutatud filee мороженое филе
kalafilee рыбное филе
linnufilee филе птицы
tursafilee тресковое филе

filming s <filming filmingu filmingu[t -, filmingu[te filmingu[id 2>
экранизация <экранизации ж>
sellest romaanist on mitu filmingut по этому роману создано несколько экранизаций

fliis s
tekst pehme kohev sünteetiline kangas; sellest kangast tehtud jakk või pluus
флис <флиса м>,
флиска <флиски ж>
fliisist tekk одеяло из флиса
õhtu on jahe, tõmba fliis selga вечером прохладно, накинь флиску

hakkama v <h'akka[ma haka[ta h'akka[b haka[tud 29>
1.ka umbisikuliseltalustama
начинать <начинаю, начинаешь> / начать* <начну, начнёшь; начал, начала, начало> что, что делать,
стать* <стану, станешь> что делать,
за-,
по-
algama
начинаться <-, начинается> / начаться* <-, начнётся; начался, началась, началось>
tekkima
становиться <-, становится> / стать* <-, станет>
hakkas laulma он запел ~ начал ~ стал петь
keegi ei hakanud vastu vaidlema никто не стал возражать
toast hakkas kostma laulu из комнаты послышалась ~ стала доноситься песня
hakkab kahutama начинает морозить ~ подмораживать
hakkab valgeks minema начинает светать ~ рассветать / светает / рассветает
on aeg tööle hakata пора начать работу / пора приступить к работе / пора взяться за работу
ma hakkan nüüd minema я теперь пойду / ну я пошёл kõnek
hakkas vihma sadama пошёл дождь
kõik hakkab sellest, et ... всё начинается с того, что ...
koosolek hakkab kell kolm собрание начинается ~ начнётся в три часа
tal hakkas halb ему стало плохо ~ дурно
pea hakkas valutama голова заболела ~ разболелась
meil hakkas häbi нам стало стыдно
mul hakkas hirm мне стало страшно / я пришёл в ужас
haigel hakkab parem больному становится лучше
vend hakkab autojuhiks брат будет ~ станет шофёром
onu hakkas lapse hooldajaks дядя стал опекуном ребёнка
2. mõjuma
действовать <действую, действуешь> / подействовать* <подействую, подействуешь> на кого-что,
влиять <влияю, влияешь> / повлиять* <повлияю, повлияешь> на кого-что,
оказывать/оказать* действие на кого-что,
оказывать/оказать* влияние на кого-что
raske töö hakkab tervisele тяжёлая работа действует на здоровье
ootamine hakkab närvidele ожидание действует на нервы
hea sõna tema peale ei hakka доброе слово на него не действует ~ не влияет
hele valgus hakkab silmadele яркий свет действует на глаза ~ режет глаза
külm hakkas sõrmedesse мороз стал щипать пальцы
suits hakkas ninna дым ударил в нос
vein hakkas pähe вино ударило в голову
minu jõud ei hakka sellele peale это мне не под силу
3. teistele kanduma
передаваться <-, передаётся> / передаться* <-, передастся; передался, передалась, передалось> кому-чему,
заражать <-, заражает> / заразить* <-, заразит> кого-что piltl
ema ärevus hakkas lastessegi тревога матери передалась и детям
tema elurõõm hakkas minussegi его жизнерадостность заразила и меня
4. kinni võtma v haarama
хватать <хватаю, хватаешь> / схватить* <схвачу, схватишь> кого-что, за что, чем,
хвататься <хватаюсь, хватаешься> / схватиться* <схвачусь, схватишься> за кого-что, чем,
подхватывать <подхватываю, подхватываешь> / подхватить* <подхвачу, подхватишь> кого-что
koer hakkas hammastega püksisäärde собака схватилась ~ зацепилась зубами за штанину
leek hakkas kuiva puusse пламя подхватило сухие дрова
kala hakkas õnge рыба попалась на удочку
puder on põhja hakanud каша подгорела
5. kõnek sobima
подходить <-, подходит> / подойти* <-, подойдёт> кому-чему,
идти <-, идёт> кому-чему
roosa värv hakkab sulle розовый цвет идёт тебе ~ тебе к лицу
see soeng mulle ei hakka такая ~ эта причёска мне не идёт

hakkama panema (1) [mida] ära kulutama растрачивать/растратить* что; транжирить/растранжирить* что kõnek; протранжирить* что kõnek; просаживать/просадить* что madalk; убухать* что madalk; угрохать* что madalk; (2) [mida] ära rikkuma портить/испортить* что; губить/загубить* что; приводить/привести* в негодность что; портить/испортить* [всю] обедню кому madalk; (3) [mida] maha müüma сбывать/сбыть* с рук что; сплавлять/сплавить* что madalk; (4) [keda/mida] valmis seadma собирать/собрать* кого-что, кого-что куда; приготавливать/приготовить* кого-что; снаряжать/снарядить* кого-что, кого-что куда; (5) [mida] algust tegema начинать/начать* что; браться/взяться* за что; приниматься/приняться* за что, что делать
hakkama saama справляться/справиться* с кем-чем; осиливать/осилить* кого-что; управляться/управиться* с кем-чем kõnek
hakkama seadma [keda/mida] собирать/собрать* кого-что, кого-что куда; приготавливать/приготовить* кого-что; снаряжать/снарядить* кого-что, кого-что куда
hakkamas olema быть наготове; быть готовым к чему, что делать, что сделать

hall2 adj s <h'all halli h'alli h'alli, h'alli[de h'alli[sid ~ h'all/e 22>
1. adj
серый <серая, серое; сер, сера, серо> ka piltl
tuhakarva
сивый <сивая, сивое; сив, сива, сиво>
sinkjas
сизый <сизая, сизое; сиз, сиза, сизо>
pruunikas
смурый <смурая, смурое; смур, смура, смуро>
juuste jms kohta
седой <седая, седое; сед, седа, седо, седы> ka piltl
hall ülikond серый костюм
hall taevas серое небо
hallid silmad серые глаза
hall hobune сивая ~ серая ~ мышастая лошадь
hall hommik серое ~ пасмурное утро / смурое утро kõnek
hall uduloor серая ~ седая ~ сизая дымка тумана
hallid juuksed седые волосы / седина
hall habe седая борода
hall taat седой старик
hall lepp bot (Alnus incana) серая ~ белая ольха
hall pähklipuu bot (Juglans cinerea) серый орех
hall argipäev серые будни / обыдёнщина kõnek
hall elu серая жизнь
hall ametnik серый ~ невзрачный чиновник
hall rahvamass серая толпа
hall näidend серая пьеса
hall kirjeldus серое ~ неяркое описание
vanal hallil ajal в седые ~ в незапамятные ~ в стародревние времена
helehall светло-серый
kahvatuhall бледно-серый
pruunikashall смурый / бурый / серовато-коричневый
terashall стальной
tumehall тёмно-серый
maja värviti halliks дом покрасили в серый цвет
ta läks üleöö halliks он поседел за ночь
magamatusest hallid näod серые ~ посеревшие от бессонницы лица
mul ei ole sellest halli aimugi у меня нет ни малейшего представления об этом
2. s hallid juuksed v karvad
седина <седины, мн.ч. им. седины ж>,
проседь <проседи sgt ж>
habemes on palju halli в бороде много седины
juustes särab halli в волосах белеет проседь / в волосах серебрится седина
3. s hall loom
серый <серого м>,
серая <серой ж>

[endale] halle juukseid kasvatama наживать/нажить* себе седые волосы
[end] halliks ootama ждать целый век ~ целую вечность
halli sõitma быть ~ дрожать ~ трястись в лихорадке

hea adj s <h'ea h'ea h'ea[d -, h'ea[de h'ä[id 26>
1. adj
хороший <хорошая, хорошее; хорош, хороша, хорошо; лучше, лучший>,
добрый <добрая, доброе; добр, добра, добро, добры>,
благой <благая, благое> van
hea arst хороший ~ опытный врач
hea enesetunne хорошее самочувствие
hea idee хорошая ~ прекрасная идея
hea ilm хорошая погода
hea iseloom хороший характер / добрый нрав
hea isu хороший аппетит
hea juhus счастливый случай
hea kasvatus хорошее воспитание / воспитанность
head kavatsused хорошие ~ добрые намерения / благие намерения van
head kombed хорошие манеры
hea kuulmine хороший ~ чуткий слух
hea kuulsus добрая слава
hea käitumine хорошее поведение
hea leib хороший ~ вкусный хлеб
hea maa хорошая ~ плодородная земля
hea maine незапятнанная репутация / доброе имя
hea mõte хорошая мысль / благая мысль van
hea mängija хороший ~ опытный игрок / классный игрок kõnek
hea nõu хороший ~ добрый ~ ценный совет
hea sõna хорошее ~ доброе слово
hea süda доброе ~ хорошее сердце
head tulemused хорошие ~ положительные результаты
head uudised хорошие ~ добрые ~ благоприятные вести
hea voodi хорошая ~ удобная кровать
hea õppeedukus хорошая ~ высокая успеваемость
hea munevusega kana ноская курица
hea vastupidav riie добротная ткань
hea tahtmise korral при хорошем ~ при большом желании
heal tasemel на хорошем ~ на должном ~ на высоком уровне
hea kombe kohaselt по доброму обычаю
vanal heal ajal в добрые старые времена
ühel heal päeval в один прекрасный день
head aega! до свидания!
häid pühi! с праздником!
head reisi ~ head teed! счастливого пути! / счастливый путь! / в добрый час!
head uut aastat! с Новым годом!
head õhtut! до свидания! / всего хорошего ~ доброго!
head ööd! доброй ~ спокойной ночи!
kõike head! всего хорошего ~ доброго!
head kuulajad! уважаемые слушатели
olge nii hea будьте так любезны ~ добры
olge hea, aidake mind! будьте добры, помогите мне!
head inimesed, aidake! люди добрые, помогите!
tal on hea maitse у неё хороший ~ тонкий вкус
endast heal arvamusel olema быть о себе хорошего ~ высокого мнения
heas tujus olema быть в хорошем настроении / быть в духе ~ в мажоре kõnek
tal on hea põli ему живётся хорошо
endast head mälestust jätma оставлять/оставить* о себе добрую память
hea sõnaga meenutama поминать/помянуть* ~ вспоминать/вспомнить* [кого-что] добрым словом / поминать/помянуть* [кого-что] добром kõnek
head muljet jätma оставлять/оставить* хорошее впечатление у кого / производить/произвести* хорошее впечатление на кого-что
meil oli hea läbisaamine мы ладили ~ жили дружно / мы жили в ладу kõnek
laske kookidel hea maitsta! угощайтесь пирожными! / ешьте на здоровье! kõnek
laual oli head ja paremat на столе были различные яства
hea meelega sööks lõunat с удовольствием пообедал бы / не отказался бы от обеда
mul on hea meel мне приятно / я рад
teen seda hea meelega я охотно ~ с удовольствием это сделаю
saime hea vastuvõtu osaliseks нас встретили радушно
heal juhul tuleb ta alles homme в лучшем случае он придёт только завтра
sul hea rääkida тебе хорошо говорить
toas oli hea ja soe в комнате было хорошо и тепло
hea kui õhtuks jõuame kõik tehtud хорошо, если к вечеру всё сделаем
2. adj rohke, ohter, paras, tugev, suur
хороший <хорошая, хорошее> kõnek,
добрый <добрая, доброе> kõnek,
изрядный <изрядная, изрядное> kõnek,
порядочный <порядочная, порядочное> kõnek
hea korvitäis seeni добрая корзина грибов
hea summa raha хорошая ~ изрядная сумма [денег] / большие ~ крупные деньги
hea sületäis puid хорошая ~ добрая охапка дров
hea hulk maad доброе ~ порядочное расстояние
lõikasin hea kannika leiba я отрезал добрую краюху хлеба
tuli hea hoog vihma прошёл порядочный дождь
ta sai hea peapesu ему досталась хорошая головомойка
laps sai kukkudes hea hoobi ребёнок упал и порядочно ударился ~ ушибся
ootasin sind hea pool tundi я прождал тебя добрых полчаса
3. s miski väärtuslik, hinnatav, kasulik, meeldiv
хорошее <хорошего sgt с>,
добро <добра sgt с>
head mäletama помнить добро ~ хорошее
head tegema делать/сделать* [кому] добро
võitlus hea ja kurja vahel борьба между добром и злом
hea ja kurja vahet tegema отличать/отличить* добро от зла
head kurjaga tasuma платить за добро злом / воздавать/воздать* злом за добро liter
tänan teid kõige hea eest благодарю вас за всё хорошее
soovin sulle ainult head желаю тебе только добра ~ хорошего
temast räägiti üksnes head о нём говорили только хорошее / о нём отзывались только хорошо
sellest loost ei tule midagi head из этого ничего хорошего ~ доброго не выйдет ~ не получится
mis teil head on? что у вас хорошего?
see asi ei lõpe heaga это дело добром не кончится / это к добру не приведёт
küsisin seda hea pärast я спросил это с добрым намерением ~ по-хорошему
mine siit heaga уходи отсюда по-хорошему / уходи отсюда подобру-поздорову kõnek
4. s koolihinne
хорошо <нескл. с>
tunnistusel olid üksnes head ja väga head в табеле были лишь оценки #хорошо# и #отлично#

heast peast ни с того, ни с сего; ни за что [ни про что]; ни к селу ни к городу; за милую душу; за здорово живёшь madalk
▪ [kellel] on hea suuvärk язык хорошо подвешен ~ привешен у кого; [кто] боек ~ бойка на язык ~ на слова; [кто] за словом в карман не лезет ~ не полезет
heast südamest от доброго сердца; за милую душу
heal jalal olema [kellega] быть на дружеской ~ на короткой ноге с кем
hea ja kurja tundmise puu древо познания добра и зла
hea nina хороший нюх
hea pea светлая голова
heas kirjas olema ~ seisma [kus] быть ~ находиться на хорошем счету у кого, где
hea järje peale jõudma ~ saama выходить/выйти* ~ выбиваться/выбиться* в люди
hea mees lubama кормить [кого] обещаниями
hea mehe poolest не в службу, а в дружбу
head nahka ei tule ~ ei ole ~ ei saa [kellest/millest] не выйдет ~ не получится толку из кого-чего, от кого-чего
head ja vead [свои] плюсы и минусы; [свои] достоинства и недостатки
heas usus в доброй надежде; в вере на что; веря во что
hea usu ~ õnne peale наудачу; надеясь на счастливый случай; на авось kõnek; наобум лазаря madalk
hea küll хорошо; ладно kõnek
hea koht (1) одно место ~ местечко; туалет; (2) мягкое место; то место, откуда ноги растут madalk
heasse kohta saatma [keda] посылать/послать* [кого] подальше madalk
hea seisma [kelle/mille eest] стоять за кого-что; отстаивать/отстоять* что; заботиться/позаботиться* о ком-чём; стоять горой за кого-что kõnek
heaks võtma (1) заблагорассудиться*; вздумать* что kõnek; вздуматься* kõnek; возыметь* охоту nlj; соизволить что сделать iroon; (2) съедать/съесть* кого-что
heaks kiitma одобрять/одобрить* что
heaks arvama изволить; соизволить*; вздумать* kõnek; вздуматься* kõnek; возыметь* охоту nlj
heaks tegema заглаживать/загладить* что; возмещать/возместить* что; искупать/искупить* что

heidutama v <heiduta[ma heiduta[da heiduta[b heiduta[tud 27>
страшить <страшу, страшишь> кого-что,
устрашать <устрашаю, устрашаешь> / устрашить* <устрашу, устрашишь> кого-что,
пугать <пугаю, пугаешь> / испугать* <испугаю, испугаешь> кого-что,
пугать <пугаю, пугаешь> / напугать* <напугаю, напугаешь> кого-что,
запугивать <запугиваю, запугиваешь> / запугать* <запугаю, запугаешь> кого-что,
ужасать <ужасаю, ужасаешь> / ужаснуть* <ужасну, ужаснёшь> кого-что
ükski raskus ei heidutanud teda никакие трудности не пугали его / он не страшился трудностей
ärge laske end sellest heidutada пусть это вас не страшит ~ не пугает
pikk ootamine mind ei heiduta долгое ожидание меня не пугает ~ не страшит
ta oli surmani heidutatud он до смерти напугался ~ испугался

heituma v <h'eitu[ma h'eitu[da h'eitu[b h'eitu[tud 27>
пугаться <пугаюсь, пугаешься> / испугаться* <испугаюсь, испугаешься> кого-чего,
пугаться <пугаюсь, пугаешься> / напугаться* <напугаюсь, напугаешься> кого-чего,
устрашаться <устрашаюсь, устрашаешься> / устрашиться* <устрашусь, устрашишься> кого-чего,
ужасаться <ужасаюсь, ужасаешься> / ужаснуться* <ужаснусь, ужаснёшься> чему
heitusin sellest mõttest я ужаснулся этой мысли / мне стало страшно при этой мысли
heitunud laps испуганный ~ перепуганный ребёнок
heitunud silmad испуганные глаза

heroiinik s
see, kes tarbib heroiini, on sellest sõltuvuses
героинщик <героинщика м>,
героинщица <героинщицы, твор. героинщицей ж>

heroiini+sõltlane
see, kes tarbib heroiini, on sellest sõltuvuses
героинозависимый <героинозависимая, героинозависимое; героинозависим, героинозависима>
eestis on probleemseid heroiinisõltlasi ligi 1000 в Эстонии насчитывается около 1000 героинозависимых

hing1 s <h'ing hinge h'inge h'inge, h'inge[de h'inge[sid ~ h'ing/i 22>
1. hingamine, hingetõmme
дыхание <дыхания sgt с>,
дух <духа sgt м> kõnek
köhahoog matab hinge приступ кашля стесняет дыхание
jooksin nii et hing kinni я бежал так, что дух ~ дыхание захватило ~ заняло
suits lõi hinge kinni от дыма заперло дыхание / от дыма спёрло дыхание madalk
tõmbasin kergendatult hinge я облегчённо вздохнул / я перевёл дыхание
pidasin vee all hinge kinni под водой я задержал дыхание
peatusin, et hinge tagasi tõmmata я остановился, чтобы отдышаться
2. sisemaailm; elu, eluvõime; õhin; innustaja; põhiolemus
душа <души, вин. душу sgt ж>
hinge ilu красота души
õilsa hingega inimene человек благородной души / благородный человек
seltskonna hing душа общества
hing sai rahu душа успокоилась / сердце успокоилось / на душе ~ на сердце стало спокойно
hing on ärevil [чья] душа неспокойна ~ тревожна / [у кого] на душе ~ на сердце неспокойно ~ тревожно
hing on täis igatsust душа полна ~ сердце полно тоски
hirm poeb hinge в душу закрадывается страх
kadedus närib hinge зависть грызёт
hinges keeb viha душа кипит гневом
hinge jälge jätma оставлять/оставить* след в сердце ~ в душе
ta on hingelt väikekodanlane по своей натуре он мещанин
[kelle] hinge kallale kippuma покушаться/покуситься* на [чью] жизнь ~ на жизнь кого
tal on vaevalt hing sees он еле жив / у него еле-еле душа в теле madalk
jookse, kui sul hing armas беги, если жизнь дорога
kedagi ei jäetud hinge никого не оставили в живых / из всех вышибли дух ~ душу madalk
näitleja mängus polnud hinge в игре актёра не было души
ta teeb kõike hingega он всё делает с полной отдачей / он вкладывает во всё свою душу
muusika on minu hing музыка -- моя любовь ~ моё пристрастие
3. mittemateriaalne alge; elusolend
душа <души, вин. душу, мн.ч. им. души ж>
kadunud hing пропащая душа
surnud hinged piltl мёртвые души
hing ja keha душа и тело
hinge surematus бессмертие души
hingede rändamine переселение душ
inimhing человеческая душа / человек
meeshing мужчина / существо мужского пола
revisjonihing aj ревизская душа
mitte kusagil ei olnud elavat hingegi нигде не было ни одной души
ära räägi sellest ühelegi hingele не говори об этом ни одной живой душе ~ ни одному живому существу
peres oli kuus hinge в семье было шесть душ
mis sa hing kostad! ну что ты скажешь!
kaua sa hing kannatad! сколько можно терпеть!

hing niidiga ~ paelaga ~ nööriga kaelas ~ hing vaevu sees еле-еле душа в теле у кого madalk; [в чём] олько] душа держится madalk
hinge heitma испускать/испустить* последний вздох; отдавать/отдать* богу душу; испускать/испустить* дух
hinge eest ~ nii et hing armas ~ väljas что есть ~ было духу ~ мочи; во весь дух
hinge vaakuma дышать на ладан; еле-еле ~ едва дышать; быть ~ находиться при последнем издыхании
▪ [kellele] hinge minema брать/взять* ~ забирать/забрать* ~ хватать за душу кого; доходить/дойти* до сердца чьего, кого
▪ [kellele] hinge lõikama затрагивать/затронуть* ~ задевать/задеть* ~ забирать/забрать* за живое кого; [как] нож в сердце кому
hinge kinni pidades затаив дыхание; с замиранием сердца
hinge [tagasi] tõmbama переводить/перевести* дух
[oma] hinge puistama ~ välja valama отводить/отвести* душу; изливать/излить* душу кому
hingelt ~ hinge pealt ära rääkima [kellele] выкладывать/выложить* душу кому; говорить ~ поговорить* по душам с кем
hinge taga olema быть ~ иметь[ся] за душой
[kõike ~ viimast] hinge tagant ära andma отдавать/отдать* всё ~ последнее [что имеется ~ было за душой]
[oma] hinge peale võtma [mida] брать/взять* ~ принимать/принять* на душу ~ на свою душу что
▪ [kelle] hinge rahule jätma оставлять/оставить* в покое кого; пустить* ~ отпустить* душу на покаяние nlj
▪ [kelle] hing valutab душа болит у кого
▪ [kelle] hing on haige душа ~ сердце не на месте у кого; скребёт на душе у кого
▪ [kelle] hinge seest [ära] sööma вытягивать/вытянуть* ~ выматывать/вымотать* [всю] душу из кого, кому; изматывать/измотать* душу кому; изгрызть* душу чью, кого; тянуть душу кого, из кого; сживать/сжить* со света кого
hinge mitte mahtuma не укладываться в голове ~ в сознании кого
hing jääb [kurku ~ rindu] kinni [kellel] [у кого] занимает/займёт* дух; дух захватывает/захватит* ~ занимается/займётся* у кого
hinge põhjas в глубине души
hinge põhjani до глубины души
hinge põhjast от всей души; от глубины души
hinge põhja в глубину души
hing läheb ~ lendab välja [kellel] душа с телом расстаётся у кого
▪ [kelle] hing on väljas ~ õrrel дух вон у кого, из кого madalk
▪ [kellele, kelle] hinge peale käima стоять ~ висеть ~ сидеть над душой чьей, у кого
hinge sisse puhuma ~ ajama ~ saama (1) [kellele] возвращать/возвратить* ~ вернуть* к жизни кого; (2) [millele] вдохнуть* душу ~ жизнь во что; вливать/влить* ~ вносить/внести* новую ~ живую струю во что
▪ [millesse] [oma] hinge panema вкладывать/вложить* [свою] душу во что
▪ [kelle] hinge täis ajama ~ tegema доводить/довести* до белого каления кого
▪ [kelle] hing kargab ~ läheb ~ saab täis [кто] доходит/дойдёт* до белого каления; зло берёт ~ разбирает кого
hinge sees hoidma (1) [kellel] сохранять/сохранить* жизнь кому, чью, кого; (2) [millel] пытаться/попытаться* удержать [что] на плаву
▪ [kelle] hinge vaevama ~ rõhuma лежать [камнем] на душе у кого; отягчать/отягчить* душу чью, кого
kogu ~ kõigest hingest ~ kogu ~ kõige hingega от всей души; всей душой; всею душою; всеми фибрами ~ силами души; всеми печёнками madalk
hinge alla panema ~ võtma ~ viskama ~ pistma ~ keerama (1) [mida] söögi kohta отправлять/отправить* в рот что; заморить червяка ~ червячка madalk; уписывать/уписать* что madalk; уплетать/уплести* что madalk; (2) [mida] joogi kohta закладывать/заложить* ~ заливать/залить* за галстук madalk
hing on [veel] sees [kellel] [в ком] тлеет ~ тлеется ~ тлится [ещё] жизнь; [кто] ещё дышит
[oma] hinge kuradile ~ saatanale müüma продавать/продать* душу чёрту ~ дьяволу ~ сатане
hingi püüdma вербовать души
[oma] hinge [maha] müüma [kellele] продавать/продать* свою душу кому
nagu hing [peen ~ peenike] тонкий, как волосинка

hobu+inimene
hobusekasvatusega tegelev inimene
коневод <коневода м>
müt (Vana-Kreeka mütoloogias:) inimese ülakeha ja hobuse kere ning jalgadega olend
кентавр <кентавра м>
hobuinimesed teadsid sellest tallist ammu коневоды давно знали об этом жеребёнке

hoidma v <h'oid[ma h'oid[a hoia[b h'oi[tud, h'oid[is h'oid[ke 34>
1. millest-kellest kinni pidama; haardes pidama
держать <держу, держишь> кого-что
mõnda aega
подержать* <подержу, подержишь> кого-что
raamatut käes hoidma держать книгу в руках
mappi kaenlas hoidma держать папку под мышкой
last süles hoidma держать ребёнка на коленях
piipu hambus hoidma держать трубку в зубах
2. mingis kohas v seisundis v asendis olla laskma
держать <держу, держишь> кого-что, где,
содержать <содержу, содержишь> кого-что, где,
хранить <храню, хранишь> что, где
teatud aeg
продержать* <продержу, продержишь> кого-что, где
ahelais hoidma держать [кого] в цепях ~ в оковах
vahi all hoidma держать ~ содержать [кого] под арестом
oma mõju all hoidma держать [кого] под своим влиянием
hirmul hoidma держать [кого] в страхе
külmas hoidma держать ~ хранить [что] на холоде
majapidamist korras hoidma содержать хозяйство в порядке
sõrmi harali hoidma растопырить пальцы
last hoiti päev läbi toas ребёнка держали весь день в комнате
mind ei hoitud enam haiglas меня больше не держали ~ не содержали в больнице
hoian raha lauasahtlis я держу ~ храню деньги в столе ~ в ящике стола
hoidis käed taskus он держал руки в карманах
puid hoitakse kuuris дрова держат в сарае
lapsed hoidsid toa puhta дети держали ~ содержали комнату в чистоте / дети поддерживали чистоту в комнате
viha hoidis teda oma võimuses гнев держал его в своей власти / он был во власти гнева
hoidke käed ja jalad soojas держите руки и ноги в тепле
suutsin end vaevu püsti hoida я с трудом держался на ногах
3. säilitama, alal hoidma; säästlikult kasutama
беречь <берегу, бережёшь; берёг, берегла> кого-что,
поберечь* <поберегу, побережёшь; поберёг, поберегла> кого-что,
сберегать <сберегаю, сберегаешь> / сберечь* <сберегу, сбережёшь; сберёг, сберегла> кого-что,
хранить <храню, хранишь> / сохранить* <сохраню, сохранишь> кого-что,
сохранять <сохраняю, сохраняешь> / сохранить* <сохраню, сохранишь> кого-что,
соблюдать <соблюдаю, соблюдаешь> / соблюсти* <соблюду, соблюдёшь; соблюл, соблюла>
ülal hoidma
поддерживать <поддерживаю, поддерживаешь> / поддержать* <поддержу, поддержишь> что
raha hoidma беречь деньги / расчётливо тратить деньги
tervist hoidma беречь здоровье
saladust hoidma хранить/сохранить* тайну
alles hoidma [mida] сберегать/сберечь* [что] в сохранности ~ в целости / сохранять/сохранить* что
distantsi hoidma соблюдать/соблюсти* дистанцию
hoidke puhtust! соблюдайте чистоту!
mälestuseks hoidma сохранять/сохранить* ~ хранить/сохранить* [что] на память
oma asju hoidma беречь свои вещи / бережно относиться к своим вещам
oma väärikust hoidma соблюдать/соблюсти* своё достоинство
küpsised hoiame õhtuks печенье мы оставим к ужину ~ отложим на ужин
toas oli pime, sest hoiti küünlaid в комнате было темно, так как экономили на свечах
4. tõkestama, pidurdama; ebasoovitavat vältima
сдерживать <сдерживаю, сдерживаешь> / сдержать* <сдержу, сдержишь> кого-что,
удерживать <удерживаю, удерживаешь> / удержать* <удержу, удержишь> кого-что,
уберегать <уберегаю, уберегаешь> / уберечь* <уберегу, убережёшь; уберёг, уберегла> кого-что, от кого-чего,
оберегать <оберегаю, оберегаешь> / оберечь* <оберегу, обережёшь; оберёг, оберегла> кого-что, от кого-чего
naeru hoidma удерживать/удержать* ~ сдерживать/сдержать* смех
ma ei suutnud pisaraid hoida я не смог удержаться ~ сдержаться от слёз
sool hoiab toiduaineid riknemast соль предохраняет продукты [питания] от порчи
kogemused hoidsid teda saatuslikest vigadest опыт оберегал его от роковых ошибок
mõõdutunne hoiab liialduste eest чувство меры сдерживает ~ удерживает от излишеств
5. hoolitsema; järele valvama
охранять <охраняю, охраняешь> / охранить* <охраню, охранишь> кого-что,
оберегать <оберегаю, оберегаешь> / оберечь* <оберегу, обережёшь; оберёг, оберегла> кого-что,
сторожить <сторожу, сторожишь> кого-что,
стеречь <стерегу, стережёшь; стерёг, стерегла> кого-что,
присматривать <присматриваю, присматриваешь> / присмотреть* <присмотрю, присмотришь> за кем-чем,
приглядывать <приглядываю, приглядываешь> / приглядеть* <пригляжу, приглядишь> за кем-чем kõnek
last hoidma нянчить ребёнка / присматривать/присмотреть* за ребёнком
karja hoidma стеречь стадо / присматривать/присмотреть* за стадом
poiss jäi vanaema hoida мальчик остался ~ мальчика оставили под присмотром бабушки
taat jäeti kodu hoidma деда оставили охранять ~ сторожить ~ стеречь дом
6. poolehoiuga suhtuma
заботиться <забочусь, заботишься> / позаботиться* <позабочусь, позаботишься> о ком-чём
kiindunud olema
привязываться <привязываюсь, привязываешься> / привязаться* <привяжусь, привяжешься> к кому-чему
hoidsin sind nagu oma last я заботилась о тебе, как о своём собственном ребёнке
nad hakkasid teineteist hoidma они очень привязались друг к другу
7. seisundi, asendi puhul
держаться <держусь, держишься>,
придерживаться <придерживаюсь, придерживаешься> / придержаться* <придержусь, придержишься> чего
hoidke vasakule держитесь ~ придерживайтесь налево ~ левой стороны
käies hoidis ta vimma при ходьбе он сутулился
juuksed hoiavad lokki волосы вьются ~ завиваются ~ кудрявятся
8. vältima
избегать <избегаю, избегаешь> / избежать* <избегу, избежишь> кого-чего,
избегать <избегаю, избегаешь> / избегнуть* <избегну, избегнешь; избег, избегнул, избегла> кого-чего,
остерегаться <остерегаюсь, остерегаешься> / остеречься* <остерегусь, остережёшься; остерёгся, остереглась> кого-чего,
беречься <берегусь, бережёшься; берёгся, береглась> / поберечься* <поберегусь, побережёшься; поберёгся, побереглась> кого-чего
hoia metsas ussi eest! берегись в лесу змеи!
hoia eest! берегись!
hoia, et sa sellest kellelegi ei räägi! смотри, никому об этом не говори!

[et] hoia ~ hoidke alt, [et] hoia ja keela ~ kaitse [что] только держись; [что] будь здоров
hoia piip ja prillid берегись
hoia oma nahk берегись
hoidku küll, hoia ~ hoidku jumal [küll] боже упаси ~ сохрани; не приведи ~ не дай господи ~ бог; избави бог ~ боже ~ господь ~ господи; сохрани ~ упаси бог ~ боже ~ господь ~ господи

hoolima v <h'ooli[ma h'ooli[da hooli[b hooli[tud 28>
1. meeldimust tundma
любить <люблю, любишь> кого-что,
уважать <уважаю, уважаешь> что madalk
hoolt kandma
заботиться <забочусь, заботишься> / позаботиться* <позабочусь, позаботишься> о ком-чём,
печься <пекусь, печёшься; пёкся, пеклась> о ком-чём
kahju olema
жалеть <жалею, жалеешь> / пожалеть* <пожалею, пожалеешь> кого-что, кого-чего
sa peaksid oma lastest rohkem hoolima тебе следовало бы больше заботиться о своих детях
hea peremees hoolib oma hobusest хороший хозяин жалеет своего коня
õuntest ma eriti ei hooli я не особенно люблю яблоки / я не питаю особой любви к яблокам / я не особенно уважаю яблоки madalk
ta ei hoolinud suurt teiste seltsist он не очень рвался в компанию других
reisimisest hoolin vähe я не особенно люблю путешествовать
ta ei hooli oma tervisest он не жалеет своего здоровья
2. tähelepanu pöörama
обращать/обратить* внимание на кого-что
arvesse võtma
считаться <считаюсь, считаешься> / посчитаться* <посчитаюсь, посчитаешься> с кем-чем
eitusega
пренебрегать <пренебрегаю, пренебрегаешь> / пренебречь* <пренебрегу, пренебрежёшь; пренебрёг, пренебрегла> чем
ma ei hooli sellest mitte põrmugi это мне совершенно безразлично / мне до этого нет никакого дела kõnek
poiss hoolis vähe ema nõuannetest мальчик не прислушивался к советам матери ~ пренебрегал советами матери ~ не обращал внимания на советы матери
peremees ei hoolinud sugugi kulutustest хозяин не останавливался перед расходами
teiste arvamustest ei tee ta hoolimagi он пренебрегает мнением других / он ни во что не ставит мнение других kõnek
ta ei hooli eeskirjadest он не обращает внимания на правила / он пренебрегает правилами

hoolimata prep [kellest/millest], postp [kellest/millest] <h'oolimata>
несмотря на кого-что,
невзирая на кого-что,
вопреки кому-чему,
не обращая внимания на что
hoolimata kõrgest east nägi ta hea välja несмотря на преклонный возраст он хорошо выглядел
keelust hoolimata läksid lapsed jääle вопреки запрету ~ несмотря на запрет ~ не обращая внимания на запрет дети пошли на лёд
kõigest hoolimata on meil palju ühist вопреки всему, у нас много общего
sellest hoolimata et несмотря на то что

häirima v <h'äiri[ma h'äiri[da häiri[b häiri[tud 28>
meelerahu rikkuma
тревожить <тревожу, тревожишь> кого-что,
беспокоить <беспокою, беспокоишь> / побеспокоить* <побеспокою, побеспокоишь> кого-что, чем,
обеспокоивать <обеспокоиваю, обеспокоиваешь> / обеспокоить* <обеспокою, обеспокоишь> кого-что, чем,
заботить <забочу, заботишь> кого-что
rahu, vaikust
нарушать <нарушаю, нарушаешь> / нарушить* <нарушу, нарушишь> что
[kelle] rahu häirima нарушать/нарушить* [чей] покой / беспокоить кого
teda ei tohi häirida его нельзя тревожить ~ беспокоить
vaikust häiris ainult kella tiksumine тишину нарушало лишь тиканье часов
sa häirid mind oma jutuvadaga ты раздражаешь меня своей болтовнёй / ты не даёшь мне покоя своей болтовнёй
ära lase ennast sellest häirida пусть тебя это не беспокоит ~ не заботит
häirivad asjaolud мешающие обстоятельства
häiriv müra мешающий шум
häiritud uni потревоженный сон

ise+moodi adv adj <+m'oodi>
1. adv erinevalt
по-своему,
по-разному
teistmoodi
по-другому,
иначе,
по-иному
iga lill lõhnab isemoodi каждый цветок пахнет по-своему
igaühe võimed arenevad isemoodi способности каждого развиваются по-разному
ta on iga päev isemoodi riides он каждый день по-разному одет
tema sai sellest hoopis isemoodi aru он это понял совсем по-другому ~ по-иному ~ иначе
2. adj iseäralik, omapärane
необычный <необычная, необычное; необычен, необычна, необычно>,
своеобразный <своеобразная, своеобразное; своеобразен, своеобразна, своеобразно>,
странный <странная, странное; странен, странна, странно>,
особенный <особенная, особенное>,
особый <особая, особое>
isemoodi käitumine необычное поведение
meri kohises täna isemoodi море шумело сегодня как-то особо
ta on üks isemoodi inimene он своеобразный ~ странный человек
mind valdas mingi isemoodi rahutus меня охватило какое-то странное ~ необычное ~ своеобразное беспокойство

jahutus s <jahutus jahutuse jahutus[t jahutus[se, jahutus[te jahutus/i 11>
jahutamine
охлаждение <охлаждения sgt с>
jahedus
прохлада <прохлады sgt ж>
loomulik jahutus естественное охлаждение
kaudjahutus косвенное охлаждение
tehisjahutus искусственное охлаждение
vedelikjahutus жидкостное охлаждение
vesijahutus водяное охлаждение
õhkjahutus воздушное охлаждение
mootori jahutus охлаждение двигателя
vesi on soe, jahutust sellest ei saa вода тёплая, не даёт прохлады ~ не остужает
otsisin puu varjus jahutust я искал прохлады в тени дерева ~ под деревом

jaks s <j'aks jaksu j'aksu j'aksu, j'aksu[de j'aksu[sid ~ j'aks/e 22>
jõud, suutmine
сила <силы ж>,
мочь <мочи sgt ж> kõnek,
силёнка <силёнки, мн.ч. род. силёнок ж> kõnek
vähe jaksu мало сил[ы]
palju jaksu много сил[ы]
jaksu koguma набираться/набраться* сил
jaksu on tal tublisti сил у него хватает / силёнок у него хватает kõnek
jaks käib meil sellest veel üle с этим мы ещё пока справляемся
tal on veel jaksu tööd teha у него ещё есть силы работать / он ещё в силах работать
kätest kadus jaks руки обессилели
jaks on otsas сил ~ силы нет более ~ больше / мочи нет больше kõnek
pole enam endist jaksu силы уже не те / нет уже прежней силы
[kelle] jaks tuleb tagasi силы возвращаются к кому
inimestel pole enam jaksu люди выбились из сил
pole jaksu joosta нет сил бежать / [кто] не в состоянии бежать
häälel on jaksu голос сильный
karu möirgas, mis jaks kandis медведь ревел изо всех сил

johtuma v <j'ohtu[ma j'ohtu[da j'ohtu[b j'ohtu[tud 27>
tulenema, järelduma, põhjustatud olema
вытекать <-, вытекает> из чего,
следовать <-, следует> / последовать* <-, последует> из чего,
проистекать <-, проистекает> / проистечь* <-, проистечёт; проистёк, проистекла> из чего, от кого-чего liter
see johtub võhiklikkusest это вытекает из некомпетентности
sellest põhiveast johtuvad kõik muudki из этой основной ошибки вытекают и все остальные
sellest johtub, et ... из этого следует, что ...

juhuslikult adv <juhuslikult>
случайно
tahtmatult
нечаянно, ненароком kõnek,
невзначай kõnek
juhuse tõttu
по случаю
kuulsin sellest päris juhuslikult я услышал об этом совсем случайно
sattus juhuslikult sündmuspaigale он случайно оказался на месте происшествия
riivas juhuslikult [kelle] huvisid он задел случайно ~ нечаянно [чьи] интересы
ega sa juhuslikult ei tea? ты случайно не знаешь?
ostsin raamatu juhuslikult я купил книгу случайно ~ по случаю

jute s
pms Indias kasvavast troopilisest taimest toodetav kiudaine või sellest kiudainest valmistatud riie
джут <джута м>

jõud s <j'õud j'õu j'õudu j'õudu, j'õudu[de j'õudu[sid ~ j'õud/e 22>
1. kehaline jaks; vaimne suutlikkus; mõju[võim]; intensiivsus; maksvus, kehtivus
сила <силы ж>
võimsus
мощь <мощи sgt ж>
jaks
мочь <мочи sgt ж> kõnek
hiiglaslik jõud громадная ~ огромная сила
kehaline ~ füüsiline jõud физическая сила
kohutav jõud страшная сила kõnek
loov ~ loominguline jõud творческая сила
moraalne jõud моральная ~ нравственная сила
ebatavaline jõud необыкновенная сила
määratu jõud непомерная сила
nõrk jõud слабая сила
salapärane jõud таинственная сила
toores jõud грубая сила
vaimne jõud духовная сила
aurujõud tehn паровая сила / сила пара
elastsusjõud füüs сила упругости
elujõud жизненная сила
hingejõud ~ hingeline jõud душевная сила
hobujõud füüs лошадиная сила
horisontaaljõud füüs горизонтальная сила
hõõrdejõud füüs сила трения
inimjõud человеческая сила
kesktõmbejõud füüs центростремительная сила
kesktõukejõud füüs центробежная сила
kätejõud сила рук
külgetõmbejõud füüs сила притяжения
lihasejõud мышечная ~ мускульная сила
loodusjõud сила природы, стихия
loomejõud творческая сила
lõhkejõud взрывная сила
mõjujõud сила влияния
[raha] ostujõud покупательная сила [денег]
raskusjõud füüs сила тяжести
rõhtjõud füüs горизонтальная сила
seadusjõud сила закона
tahtejõud сила воли
veenmisjõud сила убеждения
veojõud сила тяги
võlujõud волшебная сила
tuule jõud сила ветра
harjumuse jõud сила привычки
täies jõus mees мужчина в расцвете сил
ühisel jõul общими силами
jõudu mööda по мере сил, в меру сил
üle jõu через силу
jõudu säästmata не щадя ~ не жалея сил
üle jõu töötama работать сверх сил
oma jõudu proovile panema испытывать/испытать* свои силы
jõudu kasutama применять/применить* силу
jõudu tarvitusele võtma прибегать/прибегнуть* к силе, пускать/пустить* в ход силу, применять/применить* силу
kõigest jõust pingutama напрягать/напрячь* все свои силы, напрягаться/напрячься*
jõuga võtma брать/взять* силой кого-что
mul ei jätku jõudu seda teha у меня не хватает ~ недостаёт сил сделать это
[kellel] on jõud otsas [кто] лишился сил / [чьи] силы иссякли ~ ослабели ~ кончились / [кто] выбился из сил kõnek
tuul võtab aina jõudu ветер всё набирает силу / ветер всё усиливается
seaduse tagasiulatuv jõud обратная сила закона
määrusel on seaduse jõud постановление имеет силу закона
seadus on kaotanud oma jõu закон потерял силу
2. rühmitis ühiskonnas; mingil alal töötaja v tegutseja; sõjavägi
силы <сил pl>
ühiskonna edumeelsed jõud ~ progressijõud прогрессивные силы общества
tagurlikud jõud реакционные силы
ühiskonna tootlikud jõud производительные силы общества
teatri loomingulised jõud творческие силы театра
abijõud подсобный работник ~ рабочий, подсобные силы ~ работники
kaitsejõud sõj оборонительные силы
lavajõud актёры, художники сцены
löögijõud sõj ударные силы
merejõud sõj военно-морские силы
rahujõud силы мира
relvajõud вооружённые силы
tuumajõud sõj ядерные силы
õhujõud sõj военно-воздушные силы
ta on näiteringi kandev jõud она -- душа ~ вдохновитель ~ главное лицо драмкружка
tehas vajab kvalifitseeritud jõude завод нуждается в квалифицированных кадрах ~ силах ~ работниках ~ рабочих
värsked jõud paisati lahingusse свежие силы были брошены в битву ~ в сражение
3. kõnek majanduslik suutlikkus, varaline seis
мощь <мощи sgt ж>,
возможности <возможностей pl>,
средства <средств pl>
aineline jõud материальные возможности
rahaline jõud денежные возможности
üle jõu käivad kulutused непосильные расходы
sellest summast käib mu jõud üle эта сумма мне посильна, эту сумму я в силах ~ способен заплатить
vanematel ei olnud jõudu laste koolitamiseks у родителей не было возможностей ~ средств, чтобы дать детям образование

üle jõu käima ~ [kelle] jõud ei käi üle быть не под силу ~ не по силам кому; сил [чьих] нет ~ недостанет что сделать, для чего; силы [чьей] нет ~ недостанет что сделать, для чего; не в силах сделать что; быть выше [чьих] сил
jõudu proovima ~ katsuma пробовать/попробовать* ~ испытывать/испытать* [свои] силы в чём
jõudu koguma ~ kokku võtma собираться/собраться* с силами
jõudu koguma набираться/набраться* сил, забирать/забрать* ~ брать/взять* силу madalk
jõusse astuma вступать/вступить* в силу, входить/войти* в силу
jõusse jääma оставаться/остаться* в силе
üle jõu elama жить не по средствам
omal jõul ja nõul ~ oma jõu ja nõuga своими силами
jõudu mõõtma мериться/помериться* силами с кем-чем
▪ [kelle] jõud ütleb üles нет мочи у кого что сделать
jõudu tööle бог в помощь ~ в помочь ~ на помощь ~ на помочь
kogu ~ täiest ~ kõigest jõust изо всех сил, изо всей силы, что есть ~ было силы ~ сил, что есть ~ было мочи kõnek; во всю мочь kõnek

järelduma v <järeldu[ma järeldu[da järeldu[b järeldu[tud 27>
вытекать <-, вытекает> из чего,
следовать <-, следует> / последовать* <-, последует> из чего
sellest järeldub, et ... из этого вытекает ~ следует, что ...
eelöeldust järeldub, et ... из вышесказанного вытекает ~ следует, что ...

järgnema v <j'ärgne[ma j'ärgne[da j'ärgne[b j'ärgne[tud 27>
1. kelle-mille järel liikuma
следовать <следую, следуешь> за кем-чем,
двигаться следом за кем-чем
järele minema v sõitma
следовать <следую, следуешь> / последовать* <последую, последуешь> за кем-чем, куда
ajaliselt mille järel toimuma
следовать <-, следует> / последовать* <-, последует> за чем
koer järgneb peremehele igale poole собака следует за хозяином везде ~ всюду
järgnesime talle mööda järsku treppi мы следовали ~ шли ~ двигались за ним по крутой лестнице
esimesele plahvatusele järgnes teine за первым взрывом последовал второй
liivakihile järgneb savi за слоем песка следует глина
päev järgneb ööle день сменяет ночь
tähestikus k-le järgneb l в алфавите за буквой к следует ~ идёт буква л
järgne mulle следуй ~ иди за мной
järgneksin talle kas või maailma otsa я последовал бы за ним хоть на край света
täielik tervistumine järgneb umbes kuu pärast operatsiooni окончательное выздоровление наступает примерно через месяц после операции, человек выздоровеет ~ оправится окончательно ~ окончательно станет здоровым примерно через месяц после операции
üks sündmus järgnes teisele одно событие сменялось другим / события следовали одно за другим
2. mille järgi toimima, mida arvesse võttes
следовать <следую, следуешь> / последовать* <последую, последуешь> кому-чему
[kelle] eeskujule järgnema следовать/последовать* примеру кого
oma kutsumusele järgnema следовать/последовать* своему призванию
nad ei järgnenud minu kutsele они не последовали моему призыву ~ зову
3. järelduma, tulenema
следовать <-, следует> / последовать* <-, последует> из чего,
вытекать <-, вытекает> из чего,
явствовать <-, явствует> из чего liter
sellest järgneb, et ... из этого следует ~ вытекает, что ... / из этого явствует, что ... liter

jää+skulptuur
jääst tahutud või sellest vormunud skulptuur
ледяная скульптура,
ледовая скульптура

kaksik+moraal
erinev suhtumine või käitumisviis sõltuvalt sellest, kellele see suhtumine või käitumine suunatud on
двойная мораль hlv

kaksi+pidi adv <+pidi>
1. kahte moodi
двояко,
двумя способами
sellest võib kaksipidi aru saada это можно понять двояко
2. kahes suunas
в двух направлениях

kalebass s <kaleb'ass kalebassi kaleb'assi kaleb'assi, kaleb'assi[de kaleb'assi[sid ~ kaleb'ass/e 22>
1. pudelkõrvits
горлянка <горлянки, мн.ч. род. горлянок ж>,
бутылочная тыква,
посудная тыква
2. sellest valmistatud nõu
калебасс <калебасса м>,
калабасс <калабасса м>,
горлянка <горлянки, мн.ч. род. горлянок ж>

kasko s
vabatahtlik sõidukikindlustus, mis hüvitab kõik levinumad sõidukiga juhtuda võivad kahjud, olenemata sellest, kes on õnnetuse süüdlane või kus õnnetus juhtus
каско <нескл. с>

kasko+kindlustus
maj vabatahtlik sõidukikindlustus, mis hüvitab kõik levinumad sõidukiga juhtuda võivad kahjud, olenemata sellest, kes on õnnetuse süüdlane või kus õnnetus juhtus
каско <нескл. с>,
комплексное автомобильное страхование

kassi+kuld s <+k'uld kulla k'ulda k'ulda, k'ulda[de k'ulda[sid ~ k'uld/i 22>
1. odav metall
сусальное золото
sellest ehted
побрякушки <побрякушек pl> kõnek
2. piltl võlts hiilgus
мишура <мишуры sgt ж>,
показная роскошь

kasu s <kasu kasu kasu -, kasu[de kasu[sid 17>
польза <пользы sgt ж>
tulu
выгода <выгоды ж>,
доход <дохода м>,
корысть <корысти sgt ж>,
выигрыш <выигрыша м>,
расчёт <расчёта м> kõnek,
интерес <интереса м> kõnek
abi
прок <прока, проку sgt м> kõnek
aineline kasu материальная польза ~ выгода
mõlemapoolne ~ vastastikune kasu взаимная выгода / взаимовыгода
rahaline kasu денежный доход
puhaskasu чистый доход
kasu lõikama извлекать/извлечь* выгоду ~ пользу из чего
kasu saama получать/получить* ~ извлекать/извлечь* пользу
kasu tooma приносить/принести* пользу кому
kasudega kauplema торговать с выгодой
müüs maja kasuga ära он продал дом с выгодой
mis kasu mul sellest on? какая мне польза от этого? / какой мне прок от этого? kõnek
sellest tööst ei olnud kasu от этой работы не было пользы
aeg töötab meie kasuks время работает на нас ~ в нашу пользу
võõrkeelte oskus tuleb talle kasuks знание иностранных языков идёт ему на пользу
vaidlus lõppes meie kasuks спор решился в нашу пользу

kasutus+mugavus
mingi toote, arvutisüsteemi või teenuse (tööle)rakendamise, sellest abisaamise mugavus
удобство использования,
удобство и простота использования

kate s <kate k'atte kate[t -, kate[te k'atte[id 6>
pealmine kattev kiht
покров <покрова м>,
покрытие <покрытия с>,
перекрытие <перекрытия с> teed,
одежда <одежды sgt ж> teed
vooderdis
облицовка <облицовки, мн.ч. род. облицовок ж>,
обкладка <обкладки, мн.ч. род. обкладок ж>
laotis, allapanu
настил <настила м>
nahast
кожух <кожуха м>
riidest
покрывало <покрывала с>
varikate
завеса <завесы ж>,
навес <навеса м>,
тент <тента м>
kest
оболочка <оболочки, мн.ч. род. оболочек ж>
ümbertõmmatud
чехол <чехла м>,
покрышка <покрышки, мн.ч. род. покрышек ж>,
колпак <колпака м>
varjav loor
пелена <пелены, мн.ч. род. пелён ж>,
полог <полога м> piltl
aknakate оконный занавес / оконная занавеска
asfaltkate teed асфальтовая одежда / асфальтовое покрытие ~ перекрытие [дороги]
betoonkate teed бетонное покрытие / бетонная дорожная одежда
diivanikate диванный чехол / покрывало для дивана
elektronkate füüs электронная оболочка
glasuurkate глазурная оболочка
jääkate ледостав / ледовый ~ ледяной покров
karvkate волосяной покров
killustikkate teed щебёночная одежда / щебёночное покрытие ~ перекрытие
klaverikate чехол рояля
kruuskate teed гравийная одежда / гравийное покрытие ~ перекрытие
laudkate [дощатый] настил
lumikate снежный ~ снеговой покров
mootorikate aut капот
muldkate geol почвенный покров
mustkate teed чёрная одежда / чёрное покрытие ~ перекрытие
näokate вуаль
padjakate накидка
pilvkate завеса туч
plüüskate плюшевое покрывало
presentkate брезентовый чехол
puldankate парусиновый чехол
põrandakate ehit одежда пола
rohtkate травянистый покров
sarvkate zool роговой покров
soomuskate (1) sõj броня; (2) zool чешуйчатый покров
sulgkate zool оперение / перьевой покров
taimkate bot растительный покров
teekate teed дорожная одежда / дорожное покрытие
tehiskate искусственное покрытие
tulekate sõj огневое прикрытие / прикрытие огнём
udukate пелена ~ покров ~ полог тумана
villkate põll шерсть / шерстяной покров
voodikate покрывало [для кровати]
õiekate bot покров цветка
kõva kattega maantee шоссе с твёрдым покрытием
pildilt võeti kate maha с картины сняли покрывало
autole tõmmati presendist kate peale автомобиль покрыли ~ укрыли брезентовым чехлом
lapsed tahavad süüa ja kehale katet детям нужна пища и одежда
roosid vajavad talveks katet розы надо укрыть на зиму
mu silmadelt langes otsekui kate piltl словно пелена спала с моих глаз
öö katte all под покровом ночи
põgenes pimeduse katte all он убежал под покровом ночной темноты
rääkis sellest suure saladuse katte all он говорил об этом под большим секретом
katteta palgafond maj невозмещённый фонд заработной платы
kogu raha läheb võlgade katteks все деньги уйдут на покрытие долгов

kauaks adv <kauaks>
1. pikaks v hulgaks ajaks
надолго,
на продолжительное время
kas tulite kauaks meie kanti? вы надолго в наши края?
ma ei tulnud kauaks я пришёл ненадолго
kuhu ta nii kauaks jääb? где он так долго? / почему его так долго нет? / где он так долго пропадает? kõnek
vanamees on kauaks siia ilma jäänud старик зажился на этом свете kõnek
täna hommikul jäin kauaks magama сегодня утром я заспался kõnek
jäime kauaks külla мы засиделись в гостях / мы загостились kõnek
jäin kauaks lobisema я заболтался madalk
2. kuniks, kui pikaks ajaks
надолго ли,
долго ли
kauaks sellest rahast jätkub! надолго ли этих денег хватит!

kaudne adj <k'audne k'audse k'audse[t -, k'audse[te k'audse[id 2>
косвенный <косвенная, косвенное>,
непрямой <непрямая, непрямое>
kaudsed kulud maj косвенные расходы ~ затраты ~ издержки
kaudne kõne lgv косвенная речь
kaudne kõneviis lgv косвенное наклонение
kaudne maks косвенный налог
kaudne maksustamine косвенное обложение
kaudne planeerimine косвенное планирование
kaudne põhjus косвенная причина
kaudne tõend jur косвенное доказательство / косвенная улика
kaudsed valimised jur косвенные выборы
kaudne vihje косвенный намёк
sain sellest teada kaudsel teel я узнал об этом косвенным ~ окольным путём

kaudu postp [kelle/mille, keda/mida] <k'audu>
1. postp [kelle/mille] mingist kohast läbi
через кого-что
akna kaudu через окно
rong sõidab Tallinnast Moskvasse Peterburi kaudu поезд едет из Таллинна в Москву через Петербург
läksin tööle pargi kaudu я пошёл на работу через парк
hinga nina kaudu дыши через нос
2. postp [kelle/mille] kelle-mille vahendusel
через кого-что,
по кому-чему,
посредством кого-чего,
путём кого-чего
kuulsin sellest ühe tuttava kaudu я услышал об этом через одного знакомого
asjaajamine käis tõlkide kaudu дела велись посредством ~ через переводчиков
3. postp [keda/mida] mööda, pidi
по кому-чему
merd kaudu по морю / морем
teist [teed] kaudu другим путём / другой дорогой

keegi pron <k'eegi kellegi kedagi -, - - 0>
1.jaatavas lausesteadmata kes
кто-то <кого-то, дат. кому-то, вин. кого-то, твор. кем-то, предл. о ком-то>,
кто-либо <кого-либо, дат. кому-либо, вин. кого-либо, твор. кем-либо, предл. о ком-либо>
iga üksik mingist hulgast
кто <кого, дат. кому, вин. кого, твор. кем, предл. о ком>
ükskõik kes mingist hulgast
кто-нибудь <кого-нибудь, дат. кому-нибудь, вин. кого-нибудь, твор. кем-нибудь, предл. о ком-нибудь>
kes tahes
кто-либо <кого-либо, дат. кому-либо, вин. кого-либо, твор. кем-либо, предл. о ком-либо>
keegi koputas uksele кто-то постучался в дверь
ta räägib kellegagi он говорит ~ разговаривает с кем-то
seda tegi keegi oma inimestest кто-то из своих сделал это
teid küsib keegi Riiast вас спрашивает кто-то из Риги
räägiti, mida keegi suvel tegi говорили, кто чем летом занимался
joosti laiali, kuhu keegi все разбежались, кто куда
kas keegi on seda filmi näinud? видел ли кто-нибудь этот фильм?
las keegi toob пусть кто-нибудь принесёт
ta teeb seda paremini kui keegi teine он сделает это лучше, чем кто-либо другой
keegi peab ka seda tööd tegema кто-то должен и эту работу выполнять
2.eitavas lausesmitte ükski
никто <никого, дат. никому, вин. никого, твор. никем, предл. ни о ком>
[mitte] keegi ei tulnud appi никто не пришёл на помощь
[mitte] keegi ei tundnud sinu vastu huvi никто не интересовался тобой
[mitte] kedagi ei olnud kodus никого не было дома
läks ära, kellegagi hüvasti jätmata ушёл, ни с кем не попрощавшись
tal pole häda kedagi kõnek ничего с ним не случилось ~ не стряслось
ära räägi sellest kellelegi не рассказывай об этом никому
3.adjektiivseltosutab, et isik on lähemalt määratlemata
какой-то <какая-то, какое-то>,
некий <некая, некое>
tal on keegi külaline у него какой-то гость ~ кто-то в гостях
siis esines veel keegi soomlane тогда выступил ещё какой-то ~ некий финн
laenas raha kelleltki sõbralt он занял деньги у какого-то друга ~ у кого-то из друзей
kas siin elab keegi Mart? проживает ~ живёт здесь некий Март?
teile helistas keegi Tamm вам звонил некий ~ некто Тамм
kas sa tunned kedagi Juta-nimelist? ты знаешь некую Юту?
4. kõnek mittemingisugune
никакой <никакая, никакое>
see pole kellegi palk, vaid sandikopikas какая это зарплата, гроши / никакая это не зарплата, а гроши
mina ei ole kellegi perenaine никакая я не хозяйка
keegi kurat ei saa sellest aru никакой чёрт не разберётся в этом ~ не поймёт этого

kergesti adv <k'ergesti>
hõlpsasti
легко
lihtsasti
просто,
запросто kõnek
kiiresti
быстро
kergesti armuv neiu легко влюбляющаяся девушка / влюбчивая девушка kõnek
kergesti arusaadav tekst понятный текст
kergesti juhitav auto легко управляемая машина
kergesti hääldatav häälik удобопроизносимый ~ легкопроизносимый звук
kergesti lahustuv sool легко растворимая соль
kergesti purunevad mänguasjad ломкие ~ хрупкие ~ легко ломающиеся игрушки
kergesti riknev toit скоропортящаяся пища
kergesti seeditav toit легко перевариваемая пища
kergesti solvuv inimene обидчивый ~ легко обижающийся человек
kergesti sulav metall легкоплавкий металл
kergesti süttiv aine легковоспламеняющееся вещество
selle ülesandega saime kergesti hakkama мы легко ~ без усилий ~ без труда справились с этим заданием / мы запросто справились с этим заданием kõnek
poiss leidis endale kergesti sõpru мальчик легко ~ быстро находил себе друзей
sind võib kergesti tüssata тебя можно легко обмануть / тебя можно запросто провести kõnek
sellest harjumusest ei saa nii kergesti lahti от этой привычки так просто не избавишься
täna õnne, et veel nii kergesti pääsesid благодари судьбу, что ты так легко ~ просто отделался kõnek
valge riie määrdub kergesti белая ткань быстро пачкается
liivane pinnas laseb vett kergesti läbi вода хорошо впитывается в песчаную почву
ta jääb kergesti purju он быстро пьянеет

kiiresti adv <k'iiresti>
1. ruttu
быстро,
скоро,
стремительно
kiiresti valmivad marjasordid скороспелые сорта ягод
kiiresti lahustuv aine быстрорастворимое вещество
kiiresti riknev kaup скоропортящийся товар
kiiresti mööduvad päevad быстротечные дни
äike lähenes kiiresti гроза быстро надвигалась
suvi möödus kiiresti лето прошло ~ пролетело быстро
raha lõppes kiiresti otsa деньги быстро кончились
aga nüüd kiiresti teele! а теперь быстро ~ скорее в путь ~ в дорогу!
2. viivitamatult
срочно,
спешно,
в срочном порядке,
безотлагательно liter,
неотлагательно liter
kiiresti meetmeid tarvitusele võtma принимать/принять* срочные меры
mul on kiiresti raha vaja мне срочно нужны деньги
teatage mulle sellest kiiresti срочно ~ в срочном порядке сообщите мне об этом

kila-kola s <kila-kola kila-kola kila-kola -, kila[de-kola[de kila[sid-kola[sid 17>
скарб <скарба sgt м>,
хлам <хлама sgt м>,
пожитки <пожитков plt> kõnek,
старьё <старья sgt с> kõnek,
рухлядь <рухляди sgt ж> kõnek
mis sellest vanast kilast-kolast hoida зачем держать этот хлам

kinaver s <kinaver kinaveri kinaveri kinaveri, kinaveri[de kinaveri[sid ~ kinaver/e 19>
punane mineraal, sellest saadav värv
киноварь <киновари sgt ж>
kinaveriga värvima красить/покрасить* киноварью

kindel adj <k'indel k'indla k'indla[t -, k'indla[te k'indla[id 2>
1. kandev, kõva; tugev, vastupidav
твёрдый <твёрдая, твёрдое; твёрд, тверда, твёрдо, твёрды, тверды; твёрже>,
крепкий <крепкая, крепкое; крепок, крепка, крепко; крепче, крепчайший>,
прочный <прочная, прочное; прочен, прочна, прочно, прочны>
turvaline, ohutu; usaldusväärne
надёжный <надёжная, надёжное; надёжен, надёжна, надёжно>,
безопасный <безопасная, безопасное; безопасен, безопасна, безопасно>,
верный <верная, верное; верен, верна, верно, верны>
tihe, mitteläbilaskev
плотный <плотная, плотное; плотен, плотна, плотно, плотны>
kindel alus ~ põhi прочная ~ твёрдая ~ крепкая ~ незыблемая основа ka piltl
kindel kants оплот kõrgst / твердыня kõrgst / прочная опора / надёжная защита
kindel tugi верная ~ надёжная опора
kindel vahend надёжное ~ верное ~ испытанное средство
linnal olid kindlad väravad у города были прочные ~ надёжные ~ крепкие ворота
jää pole veel kuigi kindel лёд ещё не совсем крепок
kindla kaanega purk банка с плотно закрывающейся крышкой
pudelil on kindel kork peal бутылка закрывается плотно
peitis raha kindlasse kohta он спрятал деньги в надёжное место
ma ei tunne end siin kindlana я не чувствую себя здесь уверенно ~ безопасно
meremeestel oli taas kindel maa jalge all у моряков опять была твёрдая почва под ногами
räägi sellest ainult kõige kindlamale sõbrale расскажи об этом только самому надёжному товарищу ~ верному ~ преданному другу
2. püsiv, muutumatu; vankumatu, vääramatu
твёрдый <твёрдая, твёрдое; твёрд, тверда, твёрдо, твёрды, тверды; твёрже>,
стойкий <стойкая, стойкое; стоек, стойка, стойко; стойче>,
постоянный <постоянная, постоянное; постоянен, постоянна, постоянно>,
устойчивый <устойчивая, устойчивое; устойчив, устойчива, устойчиво>,
непоколебимый <непоколебимая, непоколебимое; непоколебим, непоколебима, непоколебимо>,
незыблемый <незыблемая, незыблемое; незыблем, незыблема, незыблемо> liter
kindel iseloom твёрдый ~ стойкий ~ непреклонный характер
kindel kavatsus твёрдое намерение
kindel otsus твёрдое ~ непоколебимое решение
kindel sõna твёрдое слово
kindel sõprus прочная ~ верная дружба
kindlad põhimõtted твёрдые принципы
kindlad veendumused твёрдые убеждения
kindel usk твёрдая вера / незыблемая вера liter
kindla tahtega inimene человек твёрдой воли
ta on oma otsuses kindel он непоколебим в своём решении
kütil on kindel käsi у охотника меткая ~ точная ~ верная рука
astus kindlal sammul edasi он шёл уверенным ~ твёрдым шагом
3. ilmne, vaieldamatu; selge
определённый <определённая, определённое; определёнен, определённа, определённо>,
несомненный <несомненная, несомненное; несомненен, несомненна, несомненно>,
бесспорный <бесспорная, бесспорное; бесспорен, бесспорна, бесспорно>,
очевидный <очевидная, очевидное; очевиден, очевидна, очевидно>,
неоспоримый <неоспоримая, неоспоримое; неоспорим, неоспорима, неоспоримо>,
явный <явная, явное; явен, явна, явно>,
ясный <ясная, ясное; ясен, ясна, ясно, ясны>,
достоверный <достоверная, достоверное; достоверен, достоверна, достоверно>
veendunud
уверенный <уверенная, уверенное; уверен, уверена, уверено>
kindlad andmed достоверные данные ~ сведения
kindel edu несомненный успех
kindlad faktid достоверные ~ неоспоримые факты
kindel kõneviis lgv изъявительное наклонение
kindel teadmine твёрдое знание
kindlad tõendid неоспоримые доказательства
kindel ülekaal явный перевес / явное ~ неоспоримое преимущество
sain teada kindlaist allikaist я узнал [что] из достоверных источников
ma ei oska veel midagi kindlat öelda пока не могу сказать ничего определённого
pole veel kindel, kes võidab ещё не ясно, кто победит
arvasin, et asi on juba kindel я думал, что дело уже решено
tee see asi kindlaks выясни это дело
see on kindel, et ... [это] ясно ~ несомненно, что ...
olen kindel, et ta tuleb я уверен, что он придёт
ta on tuleviku suhtes kindel он уверен в будущем ~ в отношении будущего
ole päris kindel, midagi ei juhtu будь уверен, ничего не случится
4. mittejuhuslik
постоянный <постоянная, постоянное>
määratud
определённый <определённая, определённое; определёнен, определённа, определённо>,
установленный <установленная, установленное>,
твёрдый <твёрдая, твёрдое; твёрд, тверда, твёрдо, твёрды, тверды; твёрже>
kindel elukoht постоянное местожительство
kindlad hinnad твёрдые ~ устойчивые ~ стабильные цены
kindel kuupalk твёрдый месячный оклад
kindel sissetulek постоянный ~ твёрдый доход
kindel tähtaeg установленный срок
kõik toimub kindlas järjekorras всё происходит ~ протекает в определённом ~ в установленном порядке
süüa tuleb kindlatel kellaaegadel есть надо в определённые часы
tal pole kindlat töökohta у него нет постоянной работы
igaühel on kindel ülesanne у каждого [своё] конкретное задание
igal kirjanikul on oma kindel stiil у каждого писателя свой определённый стиль

kindla peale (1) kindla garantiiga, riskeerimata наверняка что делать, что сделать kõnek; (2) kahtlemata, kindlasti определённо; точно; вне всякого сомнения; безусловно; как пить дать madalk
kindlat pinda jalge all tundma ~ jalge alla saama чувствовать/почувствовать* ~ ощущать/ощутить* твёрдую почву под ногами ~ под собой

kirjutama v <kirjuta[ma kirjuta[da kirjuta[b kirjuta[tud 27>
1. kirja panema; kirjas teatama
писать <пишу, пишешь> / написать* <напишу, напишешь> что, чем, кому, о ком-чём
kiiresti, palju
строчить <строчу, строчишь> / настрочить* <настрочу, настрочишь> что kõnek, piltl
tähti kirjutama писать/написать* буквы
kriidiga tahvlile kirjutama писать/написать* мелом на доске
trükitähtedega kirjutama писать/написать* печатными буквами
[mida] käsitsi kirjutama писать/написать* [что] от руки
[mida] masinal kirjutama печатать/напечатать* [что] на пишущей машинке
vasaku käega kirjutama писать/написать* левой рукой
loetavalt kirjutama писать/написать* разборчиво
laps õpib kirjutama ребёнок учится писать ~ обучается письму
kirjuta siia oma allkiri напиши ~ поставь здесь свою подпись / подпишись ~ распишись здесь
vihik on täis kirjutatud тетрадь исписана
istub kabinetis ja aina kirjutab сидит в кабинете и всё пишет / сидит в кабинете и всё строчит kõnek
see sõna tuleb kirjutada suure algustähega это слово следует ~ надо писать с прописной ~ с большой буквы
kiri oli kirjutatud inglise keeles письмо было написано на английском языке ~ по-английски
poeg kirjutab, et elab hästi сын пишет [в своём письме], что живёт хорошо
sellest sündmusest kirjutavad kõik ajalehed об этом событии пишут все газеты
kirjutamata seadus неписаный закон
2. mingit teost looma
писать <пишу, пишешь> / написать* <напишу, напишешь> что,
сочинять <сочиняю, сочиняешь> / сочинить* <сочиню, сочинишь> что
ta kirjutab luuletusi он пишет ~ сочиняет стихи
helilooja on kirjutanud kaks ooperit композитор написал ~ сочинил ~ создал две оперы
kirjanik kirjutas algul varjunime all вначале писатель писал ~ издавал свои произведения под псевдонимом
3. kuhugi registreerima
записывать <записываю, записываешь> / записать* <запишу, запишешь> кого-что, куда, на кого
ennast
записываться <записываюсь, записываешься> / записаться* <запишусь, запишешься> куда
peremees kirjutas talu poja nimele хозяин переписал хутор на имя сына / хозяин записал хутор сыну ~ на сына ~ за сыном kõnek
kirjutasin end kursustele я записался на курсы
4. piltl kellegi-millegi arvele panema
приписывать <приписываю, приписываешь> / приписать* <припишу, припишешь> что, кому-чему
see temp kirjutati minu arvele эта проделка была приписана мне / эту проделку приписали мне
õnnetus tuli kirjutada juhuse arvele несчастье пришлось приписать случайности ~ объяснить случайностью
5. määrama, välja kirjutama
прописывать <прописываю, прописываешь> / прописать* <пропишу, пропишешь> что, кому
arst kirjutas mulle rohtu врач прописал мне лекарство
poisile kirjutati prillid мальчику прописали очки

kivi s <kivi kivi kivi k'ivvi, kivi[de kivi[sid ~ kiv/e 17>
1. kõva aine; sellest keha
камень <камня, мн.ч. им. камни, род. камней м>
krobeline kivi шершавый камень
lapik kivi плоский камень
poorne kivi пористый камень
veealune kivi подводный камень
ümar kivi круглый камень
sammaldunud kivi обросший м[о]хом ~ замшелый камень
tahutud kivi тёсаный ~ тесовый камень
fassaadikivi ehit лицевой камень
hambakivi med зубной камень
hauakivi могильный ~ надгробный камень / надгробие
jahvatuskivi жерновой камень / мельничный жёрнов
kalmukivi надгробный ~ могильный камень
kantkivi ehit тёсаный камень
klompkivi ehit грубоколотый камень / брусчатка
komistuskivi piltl камень преткновения
kultusekivi культовый камень
käiakivi точильный камень
lihv[imis]kivi шлифовальный камень
munakivi булыжный камень / булыжник
murdkivi бутовый камень / бут
mälestuskivi мемориальный камень
nurgakivi (1) ehit угловой камень; (2) piltl краеугольный камень
ohvrikivi жертвенный камень / жертвенник
sillutuskivi камень для мощения
tsementkivi цементный камень
veskikivi жерновой камень / жёрнов
voodrikivi ehit облицовочный камень
kividest laotud aed каменная ограда / ограда, выложенная из камня
kive kangutama ворочать ~ выворачивать камни
kive lõhkuma дробить камни
kive purustama молоть камни
kive tahuma кантовать ~ обтёсывать камни
istusin kivile я сел на камень
poisid pildusid kividega мальчики бросались ~ кидались камнями
lõin jala vastu kivi ära я ударил ногу ~ ударился ногой о камень
jõest saab mööda kive kuiva jalaga läbi ерез] реку можно перейти по камням
ega temagi süda kivist ole! piltl ведь и у него вместо сердца не камень!
2. vääriskivi
самоцвет <самоцвета м>,
драгоценный камень,
камень <камня, мн.ч. им. камни, род. камней м> kõnek
kalliskivi самоцвет / драгоценный камень
kiviga sõrmus кольцо с драгоценным камнем / кольцо с камнем kõnek
kividega kaunistatud käevõru браслет, украшенный самоцветами ~ драгоценными камнями / самоцветный браслет / браслет с самоцветами ~ с драгоценными камнями
3. luuvilja seemne luu
косточка <косточки, мн.ч. род. косточек ж>
aprikoosikivi абрикосовая косточка / косточка абрикоса
kirsikivi вишнёвая косточка / косточка вишни
ploomikivi сливовая косточка / косточка сливы
kivideta kirsikeedis вишнёвое варенье без косточек
4. mänguplaadike lauamängudes
кость <кости, мн.ч. род. костей ж>,
костяшка <костяшки, мн.ч. род. костяшек ж> kõnek
doominokivi кость домино
5.hrl mitmusesmed sooladest ladestunud moodustis organeis
камни <камней pl>
neerukivid почечные камни
sapikivid жёлчные камни

kivi ~ kive [kelle] kapsaaeda heitma ~ loopima ~ viskama бросать ~ кидать ~ пускать камень ~ камешек [в чей] огород; забрасывать/забросить* камешек [в чей] огород
kividega loopima [keda] забрасывать/забросать* ~ закидывать/закинуть* камнями кого
kivi kotti! ни пуха ни пера!
kivi on südamel ~ südame peal [kellel] камень на душе ~ на сердце у кого
kivi langes ~ veeres südamelt ~ südame pealt [kellel] камень с души ~ с сердца свалился у кого; гора с плеч свалилась у кого
üle kivide ja kändude через пень колоду
kiviga visata рукой подать до чего

klaas s <kl'aas klaasi kl'aasi kl'aasi, kl'aasi[de kl'aasi[sid ~ kl'aas/e 22>
1. habras aine; sellest plaat v lääts
стекло <стекла, мн.ч. им. стёкла, род. стёкол с>
kildumatu klaas безосколочное стекло
kuulikindel klaas бронестекло
kuumakindel klaas жаростойкое ~ термостойкое ~ теплостойкое стекло
laineline klaas волнистое стекло
läbipaistev klaas светлое ~ прозрачное стекло
mustriline klaas узорчатое стекло
optiline klaas оптическое стекло
orgaaniline klaas органическое стекло / плексиглас
paks klaas толстое стекло
tulekindel klaas огнеупорное стекло
õhuke klaas тонкое стекло
aknaklaas оконное стекло
filigraanklaas филигранное стекло
kaitseklaas защитное ~ предохранительное стекло
katteklaas покровное стекло
kellaklaas стекло часов
lambiklaas ламповое стекло
mattklaas матовое ~ матированное стекло
peegliklaas зеркальное стекло
piimklaas молочное стекло
pleksiklaas органическое стекло / плексиглас
pliiklaas свинцовое стекло
prilliklaas очковое стекло / стекло ~ линза для очков
pudeliklaas бутылочное стекло
sardklaas армированное стекло
suitsuklaas дымчатое стекло
suurendusklaas увеличительное стекло / лупа
tahvelklaas листовое стекло
tuuleklaas ветровое стекло
ukseklaas дверное стекло
vesiklaas жидкое ~ водорастворимое стекло
vitriiniklaas витринное стекло
klaasist nõud посуда из стекла / стеклянная посуда
klaasist uks дверь из стекла / стеклянная дверь
klaasidega kapp застеклённый шкаф
[millele] klaase ette panema застеклять/застеклить* что / стеклить/застеклить* что / стеклить/остеклить* что / вставлять/вставить* стёкла во что
aknal läks klaas katki стекло на окне разбилось
klaasid klirisevad стёкла дребезжат ~ звенят
plahvatus lõi akendest klaasid välja взрывом выбило стёкла из окон
ega sa klaasist ei ole! kõnek ты что, стеклянный? / ты что, сын стекольщика?
2. jooginõu
стакан <стакана м>
napsiklaas, pits
рюмка <рюмки, мн.ч. род. рюмок ж>,
стопка <стопки, мн.ч. род. стопок ж>
pokaal
бокал <бокала м>,
фужер <фужера м>
joogiklaas стакан [для питья]
keeduklaas keem химический стакан
kokteiliklaas стакан ~ фужер ~ бокал для коктейля
konjakiklaas коньячная рюмка / рюмка для коньяка
morsiklaas стакан для морса
piimaklaas стакан молока
šampanjaklaas бокал ~ фужер для шампанского
teeklaas чайный стакан
õlleklaas пивной стакан / пивная кружка
klaasist jooma пить из стакана
klaase kokku lööma чокаться/чокнуться* с кем
[kelle] terviseks klaasi tõstma поднимать/поднять* бокал [за чьё] здоровье ~ здравие ~ за здоровье ~ за здравие кого-чего / пить/выпить* [за чьё] здоровье ~ здравие
jõin klaasi ühe sõõmuga tühjaks я осушил стакан [до дна] одним глотком
võtsin klaasist lonksu vett я отпил из стакана глоток воды
perenaine valas piima klaasidesse хозяйка вылила молоко в стаканы
klaasid valati ääreni ~ pilgeni täis стаканы ~ бокалы ~ рюмки были наполнены до края ~ до [самых] краёв
3. kellakõlksatus vahisoleku pooltunni tähistamiseks endisaja laeval; vastav pooltund
склянка <склянки, мн.ч. род. склянок ж>
löödi kaheksa klaasi пробили восемь склянок

klaasi põhja vaatama заглядывать в бутылку ~ в рюмочку; прикладываться к бутылочке madalk

klaas+keraamika
klaasilaadse tooraine kokkusulatamine väga vastupidavaks materjaliks; selline materjal või sellest valmistatud tooted
стеклокерамика <стеклокерамики ж>
klaaskeraamika puhastusvahend средство для чистки стеклокерамики

kogemata adv <kogemata>
нечаянно,
безнамеренно,
ненамеренно,
неумышленно,
по нечаянности,
случайно,
невзначай kõnek,
ненароком kõnek
pillasin tassi kogemata maha я нечаянно уронил чашку
lobises saladuse kogemata välja он невзначай ~ ненароком выболтал тайну ~ секрет kõnek
sain sellest kogemata teada я случайно узнал об этом
andsin talle kogemata kolm krooni vähem я неумышленно ~ ненамеренно дал ему три кроны меньше

koguduslik adj
kogudusega seotud või sellest tulenev, kogudusele iseloomulik
приходский <приходская, приходское>,
приходской <приходская, приходское>

kohe1 adv <kohe>
1. viivitamata, jalamaid
сразу,
немедленно,
незамедлительно,
неотлагательно,
безотлагательно,
без промедления,
срочно,
сейчас [же],
тотчас [же],
тут же kõnek,
в два счёта madalk
kohe pärast kooli lõpetamist сразу после окончания школы
tule kohe siia! иди сейчас же ~ немедленно сюда!
hakka kohe õppima! немедленно садись заниматься!
hakkan kohe tööle я немедленно приступлю к работе
kohe pärast sööki asuti teele сразу после еды отправились в путь
laps jäi kohe magama ребёнок сразу [же] заснул ~ уснул
seadus ei jõustunud kohe закон не вступил в силу сразу
kokkuleppele jõuti kohe договорились сразу
ta on kohe siin с минуты на минуту он будет здесь
mul hakkas kohe kergem мне сразу стало легче
ta tuli kohe он явился ~ пришёл сразу ~ немедленно ~ без промедления / он не замедлил явиться
kohe näha, et oled harjunud tööd tegema сразу видно, что ты привык работать
raamat müüdi kohe läbi книга была сразу распродана
2. vahetus läheduses
тут же,
прямо kõnek,
сразу kõnek
ta seisis kohe minu ees он стоял прямо передо мной kõnek
jõgi on kohe maja taga река тут же за домом / сразу за домом река kõnek
peatus on kohe selle käänaku taga остановка сразу за этим поворотом kõnek
3. kõnek esineb rõhu- v täitesõnana: päris, lausa, otse
прямо,
прямо-таки,
просто,
даже
ma kohe ootan kevadet я прямо-таки жду весну
sinuga on päris häda kohe с тобой прямо одна беда
ei tea kohe, mida teha даже ~ прямо ~ прямо-таки ~ просто не знаю, что делать
sellest ei taha kohe rääkidagi об этом даже и говорить не хочется

kohustus s <kohustus kohustuse kohustus[t kohustus[se, kohustus[te kohustus/i 11>
1. ülesanne
обязанность <обязанности ж>
sundus, koormis
повинность <повинности ж>
igapäevased kohustused ежедневные ~ каждодневные ~ повседневные обязанности
ühiskondlikud kohustused общественные обязанности
ametikohustus должностная обязанность
koolikohustus школьная обязанность
küüdikohustus (1) aj гужевая ~ подводная повинность; (2) aj Venemaal ямская повинность
maksukohustus налоговая обязанность
naturaalkohustus maj натуральная повинность
sõjaväekohustus воинская обязанность
teenistuskohustus служебная обязанность
töökohustus трудовая обязанность ~ повинность
kodanike õigused ja kohustused права и обязанности граждан
oma kohustustega toime tulema справляться/справиться* со своими обязанностями
tema kohustuste hulka kuulus ka tubade koristamine в её обязанности ~ в круг её обязанностей входила также уборка комнат
milles seisnevad sinu kohustused? в чём заключаются ~ состоят твои обязанности?
mulle tehti kohustuseks sellest teile teatada меня обязали ~ мне поручили сообщить вам об этом
täitis nurisemata talle pandud kohustusi он безропотно выполнял возложенные на него обязанности
2. sisemine kohus
долг <долга sgt м>
vanemlikud kohustused родительский долг / долг родителей
emakohustus материнский долг / долг матери
isakohustus отцовский долг / долг отца
pojakohustus сынов[н]ий долг / долг сына
pidasin oma kohustuseks sind hoiatada я счёл ~ посчитал своим долгом предупредить тебя
3. kohustav lubadus; kohustav dokument
обязательство <обязательства с>
rahalised kohustused денежные обязательства
võlakohustus долговое обязательство
ettevõte täitis endale võetud kohustuse предприятие выполнило взятое [на себя] обязательство

koletu2 adj <koletu koletu koletu[t -, koletu[te koletu[id 1>
hirmus, kohutav
чудовищный <чудовищная, чудовищное; чудовищен, чудовищна, чудовищно>,
страшный <страшная, страшное; страшен, страшна, страшно, страшны>,
ужасный <ужасная, ужасное; ужасен, ужасна, ужасно>
koletu elukas чудовищный ~ страшный зверь / чудовище
koletu sõda чудовищная война
koletu kuritegu чудовищное преступление
koletu hirm ужасный страх kõnek
koletu ebaõiglus чудовищная ~ страшная несправедливость kõnek
koletu väsimus страшная ~ ужасная усталость kõnek
koletul kombel страшным образом kõnek / страсть ~ ужас как madalk
sellest räägiti koletuid lugusid об этом рассказывали страшные ~ ужасные истории

kombel adv, postp [kelle/mille] <k'ombel>
1. adv viisil, moel
[каким] образом,
[каким] способом,
[каким] манером
imelikul kombel странным образом
kogemata kombel совершенно случайно
seletamatul kombel необъяснимым образом
tegi seda oma veidral kombel он делал это на свой странный манер
pettis mind kõige nurjatumal kombel он обманывал ~ обманул меня самым подлым образом
üllataval kombel teadis ta sellest üsna palju поразительным образом он знал об этом довольно много
tegi seda harjunud kombel он делал это по привычке ~ привычным образом
ta sai sellest omal kombel aru он понимал это по-своему
mis kombel sa siia sattusid? каким образом ты здесь оказался?
ehmusin koledal kombel я страшно испугался / ужас ~ страсть как я испугался kõnek
töö väsitas hullul kombel работа страшным образом утомляла / жуть до чего работа утомляла madalk
tal on häbemata kombel õnne kõnek ему страшно везёт
2. postp [kelle/mille] väljendab võrdlust
подобно кому-чему,
по-,
как кто
kassi kombel подобно кошке / по-кошачьему / как кошка
koera kombel подобно собаке / по-собачьи / как собака
lapse kombel по-детски / как ребёнок / подобно ребёнку
mehe kombel подобно мужчине / по-мужски / как мужчина
hullas poisikese kombel он резвился как мальчик
elab munga kombel живёт по-монашески ~ подобно монаху / ведёт монашеский образ жизни
hiilis varga kombel tuppa он вкрался в комнату как вор

kord1 adv <k'ord>
1. ükskord, kunagi, millalgi minevikus
однажды,
раз,
как-то [раз],
когда-то,
некогда [в прошлом]
millalgi edaspidi
когда-то,
когда-нибудь [в будущем]
elasid kord eit ja taat жили-были старик и старуха ~ старик со старухой ~ дед да баба
kord ennemuistsel ajal когда-то в стародавние времена
kord on siin põllud olnud когда-то здесь были поля
ka meie olime kord noored когда-то и мы были молоды
see oli kord kevadel это было однажды весной
kord tuleb kõigil surra когда-то всем нам умирать
sellest poisist tuleb kord kuulus mees когда-то этот мальчик станет известным ~ знаменитым человеком
usun, et see unistus kord täitub верю, что эта мечта когда-нибудь сбудется
2. ometi, viimaks, lõpuks
в конце концов,
наконец
jäta mind ometi kord rahule! оставь меня наконец в покое!
hakka juba kord minema! да уходи же, наконец! / да иди же!
kas sa jääd juba kord vait! замолчи же ты, наконец!
ütleksid kordki tõe välja в конце концов, сказал бы ты правду
3. kinnitab mingit paratamatut asjaolu
уж,
раз уж
elu on juba kord selline жизнь уж такова
ma olen kord säärane arg, mis parata что поделаешь, раз уж я такая трусливая
kui see juba kord jutuks tuli, siis ... раз уж речь зашла ~ разговор зашёл об этом, то ...
4. märgib olukordade vaheldumist
то ..., то
kord nii, kord naa то так, то сяк / то так, то этак
kord siin, kord seal то там, то тут / то там, то сям
sadas kord lund, kord vihma то шёл снег, то -- дождь

korra adv <korra>
1. kõnek kord, ükskord
как-то,
как-то раз
korra läinud mees kalale как-то мужик пошёл на рыбалку
sa isegi rääkisid sellest korra ты как-то говорил об этом
2. kõnek korraks, viivuks
на минутку
käin korra ära я отлучусь на минутку

korrutama v <korruta[ma korruta[da korruta[b korruta[tud 27>
1. lõnga
сучить <сучу, сучишь> / ссучить* <ссучу, ссучишь> что,
ссучивать <ссучиваю, ссучиваешь> / ссучить* <ссучу, ссучишь> что,
крутить <кручу, крутишь> / скрутить* <скручу, скрутишь> что,
скручивать <скручиваю, скручиваешь> / скрутить* <скручу, скрутишь> что,
тростить <трощу, тростишь> что
kahekordseks
двоить <двою, двоишь> / сдвоить* <сдвою, сдвоишь> что,
сдваивать <сдваиваю, сдваиваешь> / сдвоить* <сдвою, сдвоишь> что
kolmekordseks
троить <трою, троишь> / строить* <строю, строишь> что,
страивать <страиваю, страиваешь> / строить* <строю, строишь> что
kolmekordne korrutatud lõng ссученная втрое ~ скрученная втрое ~ кручёная втрое ~ строённая пряжа
2. ühte ja sama ütlema
твердить <твержу, твердишь> что, о чём,
долбить <долблю, долбишь> что, кому madalk,
талдычить <талдычу, талдычишь> что madalk
sa korrutad seda juba mitmendat korda ты твердишь ~ повторяешь это уже который раз
mis sellest nii palju korrutada! хватит об этом твердить! / хватит талдычить! madalk
korrutab mulle päevast päeva üht ja sama долбит мне изо дня в день одно и то же madalk
nõupidamisel korrutati ammu tuntud tõdesid на совещании пережёвывали давно известные истины kõnek
3. mat
множить <множу, множишь> / умножить* <умножу, умножишь> что, на что,
множить <множу, множишь> / помножить* <помножу, помножишь> что, на что,
умножать <умножаю, умножаешь> / умножить* <умножу, умножишь> что, на что
kahte viiega korrutama множить/умножить* два на пять
korrutage saadud avaldis kümnega умножьте полученное выражение на десять

krapp2 s <kr'app krapi kr'appi kr'appi, kr'appi[de kr'appi[sid ~ kr'app/e 22>
1. bot värvitaim: punavärvik (Rubia tinctorum)
крапп <краппа м>,
красильная марена
2. sellest saadav värvaine
мареновая краска

kreeps s <kr'eeps kreepsu kr'eepsu kr'eepsu, kr'eepsu[de kr'eepsu[sid ~ kr'eeps/e 22>
1. kõnek rabandus, vapustus
кондрашка <кондрашки sgt м>
ta saab küll kreepsu, kui sellest kuuleb его кондрашка схватит, если он об этом услышит
2. van vähktõbi
рак <рака м>

kristall s <krist'all kristalli krist'alli krist'alli, krist'alli[de krist'alli[sid ~ krist'all/e 22>
1. mineraalkeha
кристалл <кристалла м>
looduslikud kristallid природные кристаллы
jääkristall ледяной кристалл / кристалл льда
kvartsikristall кристалл кварца
mäekristall горный хрусталь
soolakristall кристалл соли
kristallide ehitus [по]строение ~ структура кристаллов
2. klaasisort; sellest esemed
хрусталь <хрусталя sgt м>
böömi kristall богемский хрусталь
kristallist vaas хрустальная ваза
laual oli hõbedat ja kristalli на столе были серебро и хрусталь / стол был накрыт серебром и хрусталём

kui+mitu pron <+mitu m'itme mitu[t -, m'itme[te m'itme[id 5>
eriliselt rõhutades: mitu
сколько [же]
kuimitu aastat sellest nüüd möödunud on? сколько же лет прошло с тех пор?

kujutlus s <kujutlus kujutluse kujutlus[t kujutlus[se, kujutlus[te kujutlus/i 11>
1. psühh
представление <представления с>
kuulmiskujutlus слуховое представление
nägemiskujutlus зрительное представление
2. ettekujutus, kujutluspilt
представление <представления с>,
воображение <воображения с>
pettekujutlus обманчивое представление
kujutluse vili плод воображения
oma kujutlustes on ta juba siit kaugel в своём воображении он уже далеко отсюда
sellest on mul ähmane kujutlus об этом у меня смутное представление
kujutlusse kerkib pildike lapsepõlvest мне грезится ~ представляется картина детства / в моём воображении представляется картина детства

kulla adj <kulla>
kallis
золотой <золотая, золотое>,
родной <родная, родное>,
дорогой <дорогая, дорогое>,
любимый <любимая, любимое>,
милый <милая, милое>
kulla tüdruk, ära enam nuta! девочка, золотая ты моя, не плачь больше! kõnek
kulla naisuke, ära pahanda! жёнушка, милая, не сердись! kõnek
kulla inimene, kust mina seda võisin teada? золотой ~ дорогой ~ милый ты мой, откуда мне было знать? kõnek
kulla sõber, sellest ei tule midagi välja дорогой ~ милый мой друг, из этого ничего не выйдет ~ не получится
eksid, kulla veli ошибаешься, дорогой братец

kulukas2 s <kulukas kuluka kuluka[t -, kuluka[te kuluka[id 2>
kõnek heledaks kuluv teksasriie
варёнка <варёнки sgt ж>
sellest püksid
варёнки <варёнок plt>,
брюки-варёнки <брюк-варёнок plt>
seelik on ehtsast kulukast юбка из настоящей варёнки
poisil olid kulukad jalas мальчик был в варёнках ~ в брюках-варёнках

kuluma v <kulu[ma kulu[da kulu[b kulu[tud 27>
1. läbi, katki hõõrduma
изнашиваться <-, изнашивается> / износиться* <-, износится>,
истираться <-, истирается> / истереться* <-, изотрётся; истёрся, истёрлась>,
снашиваться <-, снашивается> / сноситься* <-, сносится> kõnek,
истаскиваться <-, истаскивается> / истаскаться* <-, истаскается> kõnek
äärtest, servadest
обтрёпываться <-, обтрёпывается> / обтрепаться* <-, обтреплется, обтрепется>
auklikuks
протираться <-, протирается> / протереться* <-, протрётся; протёрся, протёрлась>,
продырявливаться <-, продырявливается> / продырявиться* <-, продырявится> kõnek
seadmete kohta
срабатываться <-, срабатывается> / сработаться* <-, сработается>,
изработаться* <-, изработается>
kleit on kulunud платье износилось ~ истёрлось / платье истаскалось kõnek
pintsak on katki ~ narmendama kulunud пиджак совсем износился ~ истёрся ~ протёрся / пиджак продырявился kõnek
masinad on kulunud машины износились ~ сработались ~ изработались
kohver on värvituks kulunud краска на чемодане стёрлась / краска сошла с чемодана
nuga on õhukeseks kulunud нож стал тонким ~ истончился
pehme pliiats kulub kiiresti мягкий карандаш быстро исписывается ~ истрачивается
kivid on lainetest siledaks kulunud камни обточены волнами
mäed on aegade jooksul madalamaks kulunud со временем горы стали ниже
kulunud anekdoodid избитые ~ банальные анекдоты
kulunud fraasid избитые ~ банальные фразы
kulunud meloodia заигранная ~ избитая мелодия
2. millekski ära kasutatud saama
идти <-, идёт; шёл, шла> / пойти* <-, пойдёт; пошёл, пошла> на что
tarvis minema
требоваться <-, требуется> / потребоваться* <-, потребуется> на что,
уйти* <-, уйдёт; ушёл, ушла> на что
ajaliselt
занимать <-, занимает> / занять* <-, займёт; занял, заняла, заняло> что
palk kulub söögi peale зарплата идёт на питание
raha kulus võlgade katteks деньги ушли на покрытие долгов ~ на уплату долгов
sõiduks kulub kolm päeva поездка займёт три дня / на поездку уйдёт три дня
õhtupoolik kulus ümbrusega tutvumiseks послеобеденное время ушло на ознакомление с окрестностью
jalgsi kulub jaama jõudmiseks kümme minutit до вокзала десять минут ходьбы
3. aja kohta: mööduma, minema
проходить <-, проходит> / пройти* <-, пройдёт; прошёл, прошла>
aeg kulus märkamatult время прошло ~ пролетело незаметно
sellest on kulunud juba aastaid с тех пор прошли уже годы / с тех пор прошло уже много лет
ei kulunud nädalatki, kui ... не прошло и недели, как ...
4. kõnek tulema, pidama
следовать <-, следует>
vaja olema
понадобиться* <-, понадобится> кому
pärast tööd kuluks veidi puhata после работы следовало бы ~ нужно бы ~ надо бы немного отдохнуть
selle üle kuluks mõelda об этом следовало бы ~ не помешало бы подумать
mulle kuluks paarsada krooni laenu мне надо бы занять двести крон
ei saa anda, kulub eneselegi не могу дать, понадобится ~ пригодится и мне самому
õunu oli tänavu rohkem kui meile kulub яблок в этом году было больше, чем нам самим надо ~ нужно ~ понадобится
sulle kuluks kere peale anda тебя следовало бы высечь
praegu kuluks midagi tahedat hinge alla сейчас не помешало бы перекусить солёного ~ солёным
võta nii palju kui kulub! бери сколько хочешь! / бери сколько душе угодно! kõnek

kummaline adj <kummaline kummalise kummalis[t kummalis[se, kummalis[te kummalis/i 12>
veider, imelik, iseäralik
странный <странная, странное; странен, странна, странно>,
необычный <необычная, необычное; необычен, необычна, необычно>,
своеобразный <своеобразная, своеобразное; своеобразен, своеобразна, своеобразно>,
причудливый <причудливая, причудливое; причудлив, причудлива, причудливо>,
чудной <чудная, чудное; чуден, чудён, чудна, чудно> kõnek
kummaline käitumine странное ~ необычное поведение
kummaline lugu странная история / диковинная история kõnek
kummaline lõhn странный ~ своеобразный ~ необычный запах
kummaline nähtus странное ~ необычное явление
kummaline olend странное существо
uskumatult kummalised seiklused невероятно странные ~ необычные приключения
kummalisel kombel ei mäleta ma sellest midagi странным образом я ничего об этом не помню
ta jättis kummalise mulje он произвёл странное впечатление

kuniks adv <kuniks>
kui kauaks, kui pikaks ajaks
надолго,
до каких пор,
до какого времени
niikauaks kui, seni kui
до тех пор, пока
kuniks sa arvad toiduvarusid jätkuvat? как ты думаешь, до каких пор ~ до какого времени ~ надолго хватит съестных припасов?
paat peab esialgu vett, aga kuniks? лодка пока не течёт, но надолго ли?
kuniks sellest suurele perele jätkub! надолго ли этого для большой семьи!
kuniks elu! жизнь коротка!
püüame, kuniks kala jätkub ловим до тех пор, пока есть рыба

kuskuss s
Põhja-Aafrikast pärit eelaurutatud ja purustatud kõvanisu tangud; sellest valmistatud toit
кускус <кускуса м>
ostis paki kuskussi купил пачку кускуса
sõime kuskussi köögiviljadega мы ели кускус с овощами

kuulama v <k'uula[ma kuula[ta k'uula[b kuula[tud 29>
1.
слушать <слушаю, слушаешь> кого-что
mõnda aega
послушать* <послушаю, послушаешь> кого-что
teraselt
вслушиваться <вслушиваюсь, вслушиваешься> / вслушаться* <вслушаюсь, вслушаешься> во что,
прислушиваться <прислушиваюсь, прислушиваешься> / прислушаться* <прислушаюсь, прислушаешься> к чему
muusikat kuulama слушать музыку
päevauudiseid kuulama слушать новости [дня]
kuulab raadiost ooperi ülekannet он слушает по радио трансляцию оперы
lugesin ja kuulasin poole kõrvaga raadiot я читал и слушал краем уха радио
lektorit kuulati tähelepanelikult лектора слушали внимательно ~ с вниманием
lapsed armastavad muinasjutte kuulata дети любят слушать сказки
jäin naabrite juttu kuulama я прислушался к разговору ~ вслушался в разговор соседей
teda kuulati ainult viisakusest его слушали только из вежливости ~ из приличия
eks räägi, ma kuulan sind! ну что ж, говори, я слушаю тебя!
kuulake, mis mina sellest arvan! послушайте, что я об этом думаю!
kuulas tükk aega, kas kõik on vaikne он долго прислушивался, всё ли тихо
kuula, keegi nagu kõnniks seal! послушай ~ прислушайся, там будто бы кто-то ходит!
kuulas ülikoolis filosoofiat ~ filosoofia loenguid в университете он слушал философию ~ лекции по философии
2. med kuulatlema, auskulteerima
выслушивать <выслушиваю, выслушиваешь> / выслушать* <выслушаю, выслушаешь> кого-что,
слушать <слушаю, слушаешь> / прослушать* <прослушаю, прослушаешь> кого-что,
прослушивать <прослушиваю, прослушиваешь> / прослушать* <прослушаю, прослушаешь> кого-что,
слушать <слушаю, слушаешь> / выслушать* <выслушаю, выслушаешь> кого-что
arst kuulas patsiendi kopse ja südant врач выслушивал ~ прослушивал ~ слушал пациенту лёгкие и сердце
3. pärides, küsides otsima
узнавать <узнаю, узнаёшь> / узнать* <узнаю, узнаешь> что, о ком-чём,
расспрашивать <расспрашиваю, расспрашиваешь> / расспросить* <расспрошу, расспросишь> кого, о ком-чём,
разузнавать <разузнаю, разузнаёшь> / разузнать* <разузнаю, разузнаешь> что, о ком-чём kõnek
järele pärima
справляться <справляюсь, справляешься> / справиться* <справлюсь, справишься> о ком-чём,
осведомляться <осведомляюсь, осведомляешься> / осведомиться* <осведомлюсь, осведомишься> о ком-чём,
наводить/навести* справку о ком-чём,
наводить/навести* справки о ком-чём
tuli linna tööd kuulama он приехал в город в поисках работы ~ узнавать насчёт работы
kuulasin endale uue korteri я достал ~ приобрёл себе новую квартиру / я раздобыл себе новую квартиру kõnek
perenaine käis meilt põrsast kuulamas хозяйка приходила к нам узнавать, не продаётся ли у нас поросёнок
käisin kuulamas, kas koosolek ikka toimub я ходил узнавать ~ справляться, состоится ли собрание
lähen kuulama, kuidas linnaminekuga jääb пойду, разузнаю ~ осведомлюсь, как обстоят дела с поездкой в город
ma kuulasin juba kõikjal tema järele я уже всюду наводил справки ~ справлялся ~ осведомлялся о нём
4. kuulda võtma; kuuletuma
слушать <слушаю, слушаешь> / послушать* <послушаю, послушаешь> кого-что,
слушаться <слушаюсь, слушаешься> / послушаться* <послушаюсь, послушаешься> кого-чего,
прислушиваться <прислушиваюсь, прислушиваешься> / прислушаться* <прислушаюсь, прислушаешься> к кому-чему
miks sa mu nõuannet ei kuulanud? почему ты не послушал[ся] моего совета ~ не прислушался к моему совету ~ пренебрёг моим советом?
sõdur peab käsku kuulama солдат должен повиноваться ~ подчиняться приказу
hoiatasin küll, aga või sa mind kuulasid! я же предупреждал, но разве ты меня слушал!
lapsed peavad vanemaid kuulama дети должны слушаться родителей
5. kõnek üllatus- v tõrjumishüüatusena: kuula
вот [уж],
ну уж,
тоже мне,
слышь madalk
kuula imet, või sina ei teagi! вот уж чудо, и ты не знаешь!

kuulma v <k'uul[ma k'uul[da kuule[b k'uul[dud, k'uul[is k'uul[ge 33>
1. helisid tajuma ja eristama
слышать <слышу, слышишь>
üldisemalt
слышать <слышу, слышишь> / услышать* <услышу, услышишь> кого-что
hästi, selgelt
расслышать* <расслышу, расслышишь> кого-что
halvasti
недослышать* <недослышу, недослышишь> кого-что
valesti
ослышаться* <ослышусь, ослышишься>
ta ei kuule hästi vasaku kõrvaga он плохо слышит левым ухом
räägi kõvemini, ma kuulen halvasti! говори [по]громче, я плохо слышу!
kuulsin lähenevaid samme я услышал приближающиеся шаги
ta vist ei kuulnud mind он, кажется, не расслышал ~ недослышал меня
kas ma kuulsin valesti? я не ослышался?
olen sel kevadel juba lõokest kuulnud этой весной я уже слышал жаворонка ~ пение жаворонка
kuulsin teda uksest sisse tulevat я слышал, как он входил
masinate müras ei kuulnud iseenda häältki в шуме моторов не было слышно даже своего голоса
2. teada saama
слышать <слышу, слышишь> / услышать* <услышу, услышишь> что, про кого-что, о ком-чём, от кого, по чему
oled sa seda uudist juba kuulnud? ты уже слышал эту новость?
kuulsin seda raadiost я слышал ~ услышал это по радио
kuulsin seda ta enese suust я услышал это из его собственных уст
ta oli meie kavatsusest kuidagi kuulda saanud он каким-то образом услышал ~ узнал о нашем плане
teeb, nagu poleks sellest kuulnudki делает вид, будто и не слышал об этом ~ будто ничего не знает об этом
kuulsin, et kavatsete puhkusele minna я слышал, что вы намереваетесь идти в отпуск
lase kuulda, mis sul plaanis on! говори, что у тебя в плане / ну выкладывай, что ты затеваешь! kõnek
tahtsin kuulda, mis te sellest arvate я хотел услышать ~ узнать, что вы об этом думаете
on’s niisugust asja enne kuuldud! где это слыхано! kõnek
ma ei taha sellest kuuldagi я и слышать не хочу об этом
oli kuulda, et tänavu tuleb külm talv говорят, что в этом году будет холодная зима / слышно, в этом году будет холодная зима kõnek
nagu kuulda, sõidate te varsti ära говорят, что вы скоро уезжаете / слышно, вы скоро уезжаете kõnek
rääkisin seda kõigi kuuldes я говорил об этом при всех / я сказал это во всеуслышание liter
kuule imet! kõnek что за чудо!
kas sa kuuled, või kohe Ameerikasse! kõnek ты смотри, сразу в Америку!
no kuule nüüd juttu! kõnek ну что за разговор!
3. kellegi õpetust, nõuannet, käsku arvestama
слушать <слушаю, слушаешь> / послушать* <послушаю, послушаешь> кого-что,
слушаться <слушаюсь, слушаешься> / послушаться* <послушаюсь, послушаешься> кого-чего,
прислушиваться <прислушиваюсь, прислушиваешься> / прислушаться* <прислушаюсь, прислушаешься> к кому-чему
võtab kaaslaste soovitusi kuulda он прислушивается к советам товарищей
hoiatasin küll, kuid mind ei võetud kuulda я предупреждал, но меня не слушались
ta ei tee teiste pilkeid kuulmagi он не обращает внимания на насмешки других / насмешки других ему нипочём kõnek
võta kuulda mõistusehäält! прислушивайся к голосу разума ~ рассудка! / внимай голосу разума liter
4. kõnek kõnetlussõnana: kuule v kuulge
слушай[те],
послушай[те],
слышишь,
слышь madalk
kuule, tõuse nüüd üles! слышишь, вставай!
kuulge, hakkame minema! послушайте, пошли!
kuule, sa vist kardad послушай, ты, кажется, боишься
kuulge, kas te ei aitaks mind pisut! послушайте, не помогли бы вы мне чуточку!
kuulge, kuulge, mis te trügite! да послушайте же, чего вы толкаетесь!


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur