[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 13 artiklit

agro+keemia s <+k'eemia k'eemia k'eemia[t -, k'eemia[te k'eemia[id 1>
keemia rakendamine maaviljeluses
агрохимия <агрохимии sgt ж>

biomeditsiini+tehnika; bio+tehnika
biol, med tehnikateaduste rakendamine meditsiinis ja bioloogias
биомедицинская техника

demokratism s <demokrat'ism demokratismi demokrat'ismi demokrat'ismi, demokrat'ismi[de demokrat'ismi[sid ~ demokrat'ism/e 22>
demokraatia tunnustamine ja rakendamine
демократизм <демократизма sgt м>

elektroonika s <elektroonika elektroonika elektroonika[t -, elektroonika[te elektroonika[id 1>
liikuvate laengutega seotud nähtuste uurimine ja rakendamine
электроника <электроники sgt ж>
füüsikaline elektroonika физическая электроника
tehniline elektroonika техническая электроника
mikroelektroonika raad микроэлектроника
raadioelektroonika радиоэлектроника
tööstuselektroonika промышленная электроника

elektro+tehnika s <+tehnika tehnika tehnika[t -, tehnika[te tehnika[id 1>
elektriliste ja magnetiliste nähtuste uurimine ja rakendamine
электротехника <электротехники sgt ж>

ellu+rakendamine s <+rakendamine rakendamise rakendamis[t rakendamis[se, rakendamis[te rakendamis/i 12>
осуществление <осуществления sgt с>,
исполнение <исполнения sgt с>,
реализация <реализации sgt ж>,
претворение в жизнь,
проведение в жизнь
otsuste ellurakendamine претворение в жизнь ~ осуществление ~ реализация ~ исполнение решений

isiku+kaitse
isiku soovil ja nõusolekul selliste meetmete rakendamine, mis tagavad isiku enda või muu isiku turvalisuse
защита личности

kasuistika s <kasu`istika kasu`istika kasu`istika[t -, kasu`istika[te kasu`istika[id 1>
üldteeside rakendamine üksikjuhtudele
казуистика <казуистики sgt ж> ka jur, ka med liter

mikroskoopia s <mikrosk'oopia mikrosk'oopia mikrosk'oopia[t -, mikrosk'oopia[te mikrosk'oopia[id 1>
микроскопия <микроскопии sgt ж>
elektronmikroskoopia электронная микроскопия
mikroskoopia rakendamine meditsiinis применение микроскопии в медицине

psühhomeetria s <psühhom'eetria psühhom'eetria psühhom'eetria[t -, psühhom'eetria[te psühhom'eetria[id 1>
psühholoogia meetodite, eriti testide rakendamine psüühiliste nähtuste mõõtmiseks
психометрия <психометрии sgt ж>

riski+juhtimine s
maj abinõude rakendamine majandusliku riski hoidmiseks mõistlikes piires
управление рисками,
риск-менеджмент <риск-менеджмента>

seadus s <s'eadus s'eaduse s'eadus[t s'eadus[se, s'eadus[te s'eadus/i ~ s'eaduse[id 11 ~ 9>
закон <закона м> ka jur, filos, relig
asjaõigusseadus jur закон о вещном праве
palgaseadus jur закон о заработной плате
pankrotiseadus jur закон о несостоятельности ~ о банкротстве
töökaitseseadus jur закон об охране труда
valimisseadus jur закон о выборах
Eesti Vabariigi seadused законы Эстонской Республики
välismaalaste seadus jur закон об иностранцах
kohtute seadus jur закон суда
avaliku teenistuse seadus jur закон о публичной службе
töö- ja puhkeaja seadus jur закон о рабочем времени и времени отдыха
töölepingu seadus jur закон о трудовом договоре
suurte arvude seadus stat закон больших чисел
Newtoni seadused füüs законы Ньютона
Jumala seadus relig Закон Божий
kuiv seadus piltl сухой закон
seaduse kehtivus действие закона
seaduse järgimine соблюдение закона
seaduse rakendamine применение закона / введение закона в действие
seaduse tõlgendamine толкование закона
seaduse mittetundmine незнание закона
seaduse paragrahvid статьи закона
seaduse sätted положения закона
seadusega on sätestatud, et ... законом установлено, что ...
seaduse alusel ~ järgi по закону / на основании закона
seadust rikkuma нарушать/нарушить* закон
seadusega vastuolus olema противоречить закону
seaduse ees on kõik võrdsed перед законом все равны
seaduse nimel, avage! именем закона, откройте!
kirjutamata seadused неписаные законы

säte s <säte s'ätte säte[t -, säte[te s'ätte[id 6>
1. jur normdokumendi ettekirjutus
положение <положения с> о чём,
предписание <предписания с>
põhisäte основное ~ главное ~ фундаментальное положение
sätete kohaldamine ~ rakendamine применение положений
vastavalt seaduse sätetele ~ sätteile в соответствии с положениями ~ с предписаниями закона
see on vastuolus põhikirja sätetega это противоречит предписаниям устава
lepingus sellist sätet pole в договоре нет такого положения
2. el automaatikaseadme häälestusparameeter
уставка <уставки, мн.ч. род. уставок, дат. уставкам ж>


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur