[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 9 artiklit

pidev adj <pidev pideva pideva[t -, pideva[te pideva[id 2>
lakkamatu, katkematu
непрерывный <непрерывная, непрерывное; непрерывен, непрерывна, непрерывно>,
беспрерывный <беспрерывная, беспрерывное; беспрерывен, беспрерывна, беспрерывно>,
беспрестанный <беспрестанная, беспрестанное; беспрестанен, беспрестанна, беспрестанно>,
непрестанный <непрестанная, непрестанное; непрестанен, непрестанна, непрестанно>
alatine, püsiv
постоянный <постоянная, постоянное>
järelejätmatu
неотрывный <неотрывная, неотрывное; неотрывен, неотрывна, неотрывно>
katkematu, seisakuta
бесперебойный <бесперебойная, бесперебойное; бесперебоен, бесперебойна, бесперебойно>
sidus, vahedeta
сплошной <сплошная, сплошное>
pidev liikumine непрерывное ~ постоянное движение
pidev tööstaaž непрерывный стаж работы
pidev müra непрерывный ~ беспрерывный ~ постоянный ~ непрекращающийся ~ непрестанный шум
pidev valu беспрестанная ~ постоянная боль
pidev funktsioon mat непрерывная функция
pidev kontroll постоянный ~ систематический контроль
pidev hirm постоянный ~ неотступный страх
pidev spekter füüs непрерывный спектр
pidev joon сплошная линия
pidev numeratsioon сквозная нумерация
pidev rahulolematus постоянное ~ беспрестанное недовольство
pidev side kodumaaga постоянная ~ регулярная связь с родиной
pideva keskkonna mehaanika füüs механика сплошной среды

pidev+
непрерывный <непрерывная, непрерывное>,
сплошной <сплошная, сплошное>
pidevjoon непрерывная ~ сплошная линия
pidevvalu tehn непрерывное литьё
pidevõpe ped непрерывное обучение

pinev adj <pinev pineva pineva[t -, pineva[te pineva[id 2>
pingeline, pingutav, pingul
напряжённый <напряжённая, напряжённое; напряжён, напряжённа, напряжённо>
täis pinget
накалённый <накалённая, накалённое>
pingul
натянутый <натянутая, натянутое; натянут, натянута, натянуто>
ärev, valvas
настороженный <настороженная, настороженное; насторожен, настороженна, настороженно>,
насторожённый <насторожённая, насторожённое; насторожён, насторожённа, насторожённо>
pinev olukord напряжённая обстановка
pinev vaikus напряжённая ~ настороженная тишина
pinev heitlus напряжённая борьба
läbirääkimiste õhkkond muutus pinevaks атмосфера на переговорах накалилась
naabrite vahekord on pinev отношения между соседями натянуты
kõik jälgisid toimuvat pineva tähelepanuga все следили за происходящим с напряжённым ~ с обострённым вниманием
mängu lõpp oli erakordselt pinev конец игры был чрезвычайно напряжённым

pudev adj <pudev pudeva pudeva[t -, pudeva[te pudeva[id 2>
pude
трухлявый <трухлявая, трухлявое; трухляв, трухлява, трухляво>,
сыпучий <сыпучая, сыпучее; сыпуч, сыпуча, сыпуче>,
рассыпчатый <рассыпчатая, рассыпчатое; рассыпчат, рассыпчата, рассыпчато>,
крошащийся <крошащаяся, крошащееся>
pudev muld рыхлая почва

puhev adj <puhev puheva puheva[t -, puheva[te puheva[id 2>
kohev
пушистый <пушистая, пушистое; пушист, пушиста, пушисто>,
пышный <пышная, пышное; пышен, пышна, пышно, пышны>,
пухлый <пухлая, пухлое; пухл, пухла, пухло>
padi klopiti puhevaks подушку взбили

põlev adj <põlev põleva põleva[t -, põleva[te põleva[id 2>
1.partitsiip
горящий <горящая, горящее>,
горючий <горючая, горючее; горюч, горюча, горюче>,
сгораемый <сгораемая, сгораемое>
põlev lõke горящий костёр
põlev lamp горящая лампа
põlevad maavarad горючие полезные ископаемые
kõrvakiilust põlev põsk горящая ~ пылающая от пощёчины щека
päikeseloojangus põlev taevas пылающее на закате солнца небо
2. adj südamest tulev, tuline, palav
горячий <горячая, горячее; горяч, горяча, горяче>,
пламенный <пламенная, пламенное; пламенен, пламенна, пламенно>,
пылкий <пылкая, пылкое; пылок, пылка, пылко>,
жаркий <жаркая, жаркое; жарок, жарка, жарко; жарче>,
жгучий <жгучая, жгучее; жгуч, жгуча, жгуче>
põlev armastus горячая ~ пламенная ~ жаркая любовь
põlev vaimustus жаркий ~ жгучий восторг
põlev uudishimu жгучее любопытство
ta oli täis põlevat viha он весь пылал гневом
3. adj pakiline, aktuaalne, põletav
животрепещущий <животрепещущая, животрепещущее>,
злободневный <злободневная, злободневное; злободневен, злободневна, злободневно>,
жгучий <жгучая, жгучее; жгуч, жгуча, жгуче>,
наболевший <наболевшая, наболевшее>,
актуальный <актуальная, актуальное; актуален, актуальна, актуально>
põlev päevaküsimus животрепещущий ~ злободневный ~ жгучий вопрос / злоба дня kõnek
uus valitsus asus viivitamata põlevate ülesannete kallale новое правительство немедленно приступило к решению наболевших задач

põnev adj <põnev põneva põneva[t -, põneva[te põneva[id 2>
1. kaasakiskuv, paeluv, huvitav
захватывающий <захватывающая, захватывающее>,
увлекательный <увлекательная, увлекательное; увлекателен, увлекательна, увлекательно>,
занимательный <занимательная, занимательное; занимателен, занимательна, занимательно>,
любопытный <любопытная, любопытное; любопытен, любопытна, любопытно>,
интересный <интересная, интересное; интересен, интересна, интересно>,
заманчивый <заманчивая, заманчивое; заманчив, заманчива, заманчиво>
põnev film увлекательный ~ захватывающий ~ остросюжетный фильм / триллер
põnev raamat увлекательная ~ занимательная книга
põnev mäng захватывающая ~ увлекательная ~ острая игра
põnev reis увлекательное ~ интересное путешествие
praegu on põnevad ajad интересные времена нынче kõnek
poistel on midagi põnevat käsil мальчики затеяли что-то увлекательное ~ занимательное
esialgu tundus uues kohas kõik põnev[ana] вначале на новом месте всё казалось привлекательным ~ интересным
mulle tehti põnev ettepanek мне сделали заманчивое предложение
2. pinev, pingeline
напряжённый <напряжённая, напряжённое; напряжён, напряжена, напряжено>,
острый <острая, острое; остр, остёр, остра, остро>
publik jälgib võistlust põneva huviga публика с возбуждённым интересом ~ возбуждённо следит за состязанием
saalis valitses põnev vaikus в зале царила напряжённая тишина

pädev adj <pädev pädeva pädeva[t -, pädeva[te pädeva[id 2>
1. asjatundlik, kompetentne
сведущий <сведущая, сведущее; сведущ, сведуща, сведуще>,
знающий <знающая, знающее>,
осведомлённый <осведомлённая, осведомлённое; осведомлён, осведомлена, осведомлено>,
компетентный <компетентная, компетентное; компетентен, компетентна, компетентно>
pädev spetsialist знающий ~ компетентный специалист
ma pole pädev seda asja otsustama я недостаточно сведущ для решения этой проблемы
2. võimkondlik
компетентный <компетентная, компетентное>
õiguspädev правомочный

päev s <p'äev päeva p'äeva p'äeva, p'äeva[de p'äeva[sid ~ p'äev/i 22>
1.
день <дня, мн.ч. им. дни, род. дней м>
ilus päev хороший день / погожий день kõnek
pilves päev облачный день
laupäevane päev субботний день / суббота
eilne päev вчерашний день / вчера
homne päev завтрашний день / завтра
väsitav päev утомительный день
[pahad] päevad kõnek месячные / менструация
aprillipäev апрельский день
emadepäev День матери
inim[töö]päev человеко-день
lesepäevad вдовий век / вдовство
nooruspäevad дни ~ годы ~ пора молодости ~ юности / молодые годы / молодость / юность
normipäev nõuk трудодень
pakasepäev морозный день
puhkepäev день отдыха
spordipäev спортивный день
sõjapäevad дни ~ годы войны / военные годы
südapäev полдень
tööpäev рабочий день
vanaduspäevad дни ~ годы старости / старость
ärasõidupäev день отъезда
päeva süda полдень
päeval днём
päeva ajal в дневное время / днём
päise päeva ajal ~ päisel päeval средь бела ~ среди белого дня kõnek
keset päeva среди дня
iga jumala päev каждый божий день kõnek
päeval ja öösel днём и ночью / денно и нощно liter
päev otsa ~ kogu päeva целый ~ весь день
päeva jooksul в течение дня
kahe päeva pärast через два дня
üle päeva через день
iga kahe päeva tagant через каждые два дня
mõni päev tagasi ~ mõne päeva eest несколько дней назад, на днях, недавно
lähipäevil на днях / в ближайшие дни
ühel [heal ~ ilusal] päeval в один прекрасный день / однажды
päevad ja ööd läbi дни и ночи напролёт
kolm korda päevas три раза в день
kolme päeva teekond трёхдневный путь
tänasest päevast alates [начиная] с сегодняшнего дня
otsustaval päeval в решающий день
lahtiste uste päev день открытых дверей
tuttav ülikooli päevilt знакомый с университетских лет ~ времён
meie päevil в наши дни / в настоящее время / нынче
tänase päevani до сегодняшнего дня / до настоящего времени
mure homse päeva ~ tulevate päevade pärast забота о завтрашнем дне ~ о будущем
mõni päev varem või hiljem днём раньше или позже / день туда, день сюда kõnek
päevast päeva ~ päev päeva kõrval изо дня в день
tere päevast! добрый день!
head päeva! всего доброго!
päevast päeva edasi lükkama [mida] откладывать со дня на день что
ta tuleb neil päevil он придёт ~ приедет на днях ~ не сегодня завтра ~ в ближайшее время
sain töölt vaba päeva я получил ~ мне дали на работе свободный день / я отпросился с работы
haige jäi iga päevaga ~ päev-päevalt nõrgemaks больной с каждым днём ~ день ото дня ~ день за днём становился слабее ~ слабел
elame üks päev korraga мы живём только сегодняшним днём
elab mõtetega eilses päevas мыслит вчерашним днём
olin päevad otsa rannas я целыми днями был на пляже
ootasin sind päev otsa ~ päev läbi я ждал тебя целый день
magab poole päevani спит до полудня ~ до обеда
olen päeval tööl, tule õhtul! днём я на работе, приходи вечером!
perenaise päev algas ammu enne päikesetõusu хозяйка с рассвета была на ногах ~ в трудах
tuleks ta kas või päevaks paarikski пришёл бы он хоть на день другой kõnek
päev veereb päeva järel день катится за днём
rohtu tuleb võtta kolm korda päevas лекарство надо принимать три раза в день
ma ei saanud lubatud päeval tulla я не смог прийти в назначенный день
iga[l] päev[al] каждый день
mis päev täna on? какой день [недели] сегодня?
päev koidab день занимается
päev kisub ~ kaldub õhtusse ~ õhtule день клонится к концу / вечереет
päev on keskhommikus предполуденное время
sadas pool päeva [vihma] полдня шёл дождь
ta ei tea ööd ega päeva piltl не знает ни сном ни духом
lõpetas oma päevad ise он покончил с собой
tema päevad on loetud его дни сочтены
selle poisiga saate alles päevi näha piltl с этим парнишкой вы ещё намучаетесь madalk
päevi näinud kaabu piltl видавшая виды шляпа
kogub raha mustadeks päevadeks откладывает деньги на чёрный день
2. päike
солнце <солнца, мн.ч. род. солнц с>,
дневное светило
päev on juba suures kõrges солнце уже высоко
päeva tõusust loojakuni от восхода до заката [солнца]
päeva loojangu ajal на закате
kass soojendab end päeva paistel кошка греется на солнце
ära jäta võid päeva kätte! не оставляй масло на солнце!


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur