[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 14 artiklit

ette kujutama v
представлять <представляю, представляешь> / представить* <представлю, представишь> кого-что,
воображать <воображаю, воображаешь> / вообразить* <воображу, вообразишь> кого-что
ta oli oma tulevikku teistsugusena ette kujutanud он представлял себе своё будущее другим
kujutan ette, mida ta sulle vastas я представляю ~ воображаю [себе], что он тебе ответил
püüan ette kujutada, kuidas kõik oli пытаюсь себе представить ~ вообразить, как всё было
kujuta ette, ta jättis tulemata! представь себе, он не пришёл!

harima v <hari[ma hari[da hari[b hari[tud 27>
1. maad
возделывать <возделываю, возделываешь> / возделать* <возделаю, возделаешь> что,
обрабатывать <обрабатываю, обрабатываешь> / обработать* <обработаю, обработаешь> что
maad harima возделывать/возделать* ~ обрабатывать/обработать* землю
sood hariti põldudeks болота были возделаны под поля
haritud maa обработанная земля ~ почва
2. puhastama
чистить <чищу, чистишь> / вычистить* <вычищу, вычистишь> кого-что,
очищать <очищаю, очищаешь> / очистить* <очищу, очистишь> кого-что, от чего
harisin toa puhtaks я вычистил комнату
harige jalad puhtaks! вычистите ноги!
3. arendama, haridust andma
просвещать <просвещаю, просвещаешь> / просветить* <просвещу, просветишь> кого-что,
образовывать <образовываю, образовываешь> / образовать* <образую, образуешь> кого-что van
püüan ennast kirjanduse lugemisega harida я стараюсь просвещать себя чтением литературы
oma kirjanduslikku maitset harima совершенствовать/усовершенствовать* ~ развивать/развить* свой литературный вкус
haritud inimene образованный человек

harjutama v <harjuta[ma harjuta[da harjuta[b harjuta[tud 27>
treenima
упражнять <упражняю, упражняешь> что,
упражняться <упражняюсь, упражняешься> в чём, на чём,
тренировать <тренирую, тренируешь> / натренировать* <натренирую, натренируешь> что,
тренироваться <тренируюсь, тренируешься> / натренироваться* <натренируюсь, натренируешься> в чём, на чём
mõnda aega
поупражняться <поупражняюсь, поупражняешься> в чём, на чём,
потренировать* <потренирую, потренируешь> что,
потренироваться* <потренируюсь, потренируешься> в чём, на чём
muusikapala, osatäitmist
репетировать <репетирую, репетируешь> что
harjumust kasvatama
приучать <приучаю, приучаешь> / приучить* <приучу, приучишь> кого-что, к кому-чему
mälu harjutama упражнять ~ тренировать память
laskmist harjutama упражняться ~ тренироваться в стрельбе
klaverit ~ klaverimängu harjutama упражняться на рояле
orkester harjutab saalis оркестр репетирует в зале
näitleja harjutab oma osa актёр репетирует свою роль
laps harjutab käimist ребёнок учится ходить
vanaema oli lapse sülle harjutanud бабушка приучила ребёнка к рукам
püüan teda selle mõttega harjutada попытаюсь приучить его к этой мысли
harjutav etteütlus обучающий диктант
harjutasin end vara tõusma я приучился ~ приучил себя рано вставать

kinnistama v <kinnista[ma kinnista[da kinnista[b kinnista[tud 27>
закреплять <закрепляю, закрепляешь> / закрепить* <закреплю, закрепишь> кого-что, за кем-чем ka fot,
прикреплять <прикрепляю, прикрепляешь> / прикрепить* <прикреплю, прикрепишь> кого-что, к кому-чему,
фиксировать[*] <фиксирую, фиксируешь> / зафиксировать* <зафиксирую, зафиксируешь> что ka fot
filmi kinnistama fot закреплять/закрепить* ~ фиксировать[*]/зафиксировать* плёнку
talu oma nimele kinnistama закреплять/закрепить* за собой хутор
õpitut kinnistati kordamisega изученный материал закреплялся повторением
igale kursusele kinnistati hooldaja за каждым курсом был закреплён куратор
luidetele istutati mände, et tuiskliiva kinnistada на дюнах были посажены сосны, чтобы закрепить летучие пески
püüan nähtut mällu kinnistada постараюсь закрепить ~ сохранить ~ запечатлеть увиденное в памяти
maa külge kinnistatud talupojad крестьяне, прикреплённые к земле

mööda2 postp [keda/mida] <m'ööda>
1. liikudes, paiknedes mingil pinnal, piki mingit pinda, rada v joont, mingi maa-ala, ruumi piires, ulatuses
по кому-чему,
вдоль кого-чего
tuleb teed mööda идёт по дороге
köis lohiseb maad mööda верёвка волочится по земле
sõudsime jõge mööda alla мы гребли вниз по реке
lapsed jooksid aiaäärt mööda дети бежали вдоль забора
ronib redelit mööda üles он поднимается ~ взбирается [вверх] по лестнице
higi nirises selga mööda alla пот катился по спине
hulgub linna mööda [ringi] бродит по городу / слоняется по городу kõnek
nohu pärast ei maksa arste mööda joosta из-за насморка не стоит бегать по врачам kõnek
2. millelegi vastavalt, millegi kohaselt v järgi
по кому-чему
toimib oma tahtmist mööda действует по своему желанию
püüan teda võimalust mööda aidata стараюсь по мере возможности ему помочь
tehke oma äranägemist mööda действуйте по своему усмотрению
miski pole tema meelt mööda ничто ему не по душе ~ не по нраву
pealtnägijate kinnitust mööda по утверждению очевидцев
minu mäletamist mööda oli see möödunud suvel насколько я помню, это было прошлым летом
see töö on talle südant mööda эта работа ему по душе ~ по сердцу
hästi taljet mööda kleit платье, плотно облегающее талию / платье в талию

nii adv <n'ii>
1. sedamoodi, selliselt
так,
таким образом
ah nii! ах так!
nii ja naa так и этак / [и] так и сяк / так-то и так-то
las olla nii пусть будет так
nii räägitakse так говорят
kuidas [siis] nii? как же так?
kas tõesti oli nii? и вправду было так? kõnek
ei, nii ei lähe нет, так не пойдёт
või nii [on lugu]! ах вот как! / ах так, значит!
ja nii edasi и так далее
nii või teisiti, aga ära tuleb teha так или иначе, а сделать надо
jooksime nii, kuidas jalad võtsid мы бежали сколько было мочи
hästi, olgu nii! хорошо, пусть будет так!
nii, sellel on nüüd lõpp! итак, с этим покончено!
2. sel määral, sedavõrd; väga, eriti
так,
такой <такая, такое>
kuhu sa nii vara lähed? куда ты идёшь в такую рань? kõnek
ilm on nii vaikne погода такая тихая
miks tädi nii vana on? почему тётя такая старая?
mul pole nii palju raha у меня нет столько ~ таких денег
nii kaugele kui silm ulatub, aina põllud одни поля вдали, насколько хватает глаз
nii palju kui süda soovib сколько душе угодно
kas nii palju? так много?
igaüks sai nii mitu õuna, kui tahtis каждый получил столько яблок, сколько ему хотелось
olen sulle nõuande eest nii tänulik я так благодарен тебе за совет
ta on nii üksik ja nii õnnetu он так одинок и так несчастен
kus sa olid nii kaua? где ты был так долго ~ столько времени?
3. umbes, millegi ringis
так,
с кого-что
üle puuda, nii paarkümmend kilo больше пуда, так килограмм[ов] двадцать
kaks poissi, nii üksteist-kaksteist aastat vanad двое мальчиков лет одиннадцати-двенадцати
jään veel nii paariks nädalaks maale я останусь в деревне ещё на недели две ~ на пару недель
aega on tund või nii времени ещё почти час или около того
saame kokku nii kella viie paiku встретимся часов в пять ~ около пяти [часов] kõnek
see vahemaa võib olla nii kilomeetrit seitse это расстояние [может быть] километров семь
4. väljendab vahetut ajalist järgnevust
как только
nagu ta tuli, nii mina läksin как только он пришёл, я ушёл
nii kui koitis, asuti teele как только рассвело, отправились в путь
5. ühendsidesõnade osana
tee kõik nii hästi kui võimalik сделай всё как можно лучше
kuhu ta nii kauaks jääb? почему его нет так долго?
püüan aidata, nii palju kui võimalik попытаюсь помочь [столько], сколько смогу
võttis ette nii pika sõidu он предпринял такую дальнюю поездку

nii+palju adv <+palju>
niivõrd, nii palju
столько,
настолько
ta polnud niipalju vihane kui õnnetu он был не столько сердит, сколько расстроен
püüan aidata, niipalju kui võimalik попытаюсь помочь, сколько смогу
niipalju kui mina tean ... насколько я знаю ... / насколько мне известно ...

nukrus s <n'ukrus n'ukruse n'ukrus[t n'ukrus[se, n'ukrus[te n'ukrus/i ~ n'ukruse[id 11 ~ 9>
грусть <грусти sgt ж>,
печаль <печали sgt ж>,
горесть <горести sgt ж>,
унылость <унылости sgt ж>,
уныние <уныния sgt с>,
тоска <тоски sgt ж>,
меланхолия <меланхолии sgt ж>
lahkumisnukrus горесть расставания ~ разлуки
üksildusnukrus грусть ~ уныние одиночества
nukrus tuleb peale [kellele] грусть овладевает кем
nukrus tikub ligi [kellele] грусть ~ тоска подкрадывается к кому
nukrus poeb põue ~ hinge [kellele] грусть закрадывается в душу кому
püüan nukrusest üle saada ~ nukrust peletada я пытаюсь преодолеть ~ развеять грусть

tegema v <tege[ma teh[a t'ee[b tee[vad t'eh[tud, teg[i t'eh[ke teh[akse tei[nud 28>
1. midagi valmistama, looma, tekitama
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> кого-что, из чего,
создавать <создаю, создаёшь> / создать* <создам, создашь; создал, создала, создало> кого-что, из чего,
производить <произвожу, производишь> / произвести* <произведу, произведёшь; произвёл, вела> что,
вырабатывать <вырабатываю, вырабатываешь> / выработать* <выработаю, выработаешь> что,
изготовлять <изготовляю, изготовляешь> / изготовить* <изготовлю, изготовишь> что
toitu valmistama
готовить <готовлю, готовишь> что,
приготовлять <приготовляю, приготовляешь> / приготовить* <приготовлю, приготовишь> что
õmblustööd
шить <шью, шьёшь> / сшить* <сошью, сошьёшь> что
süüa tegema приготовлять/приготовить* поесть, готовить
pannkooke tegema жарить/зажарить* ~ печь/испечь* блины
leiba tegema печь/испечь* ~ выпекать/выпечь* хлеб
õlut tegema варить/сварить* пиво
lõunaks teeme suppi к обеду приготовим суп
kas teen kohvi või teed? приготовлю ~ приготовить кофе или чай? / сделаю кофе или чай? kõnek
lasksin endale uue kostüümi teha я сшила себе новый костюм [у портного] / я сделала себе новый костюм [у портного] kõnek
lapsed teevad lumememme дети лепят снеговика
majale tehti katus peale дом подвели под крышу
sohu tehti uut teed через болото прокладывали новую дорогу
üle jõe tehti uus sild через реку перекинули ~ построили новый мост
parketti tehakse tammest паркет делают ~ изготовляют ~ изготавливают из дуба
selles tsehhis tehakse kalakonserve в этом цехе делают ~ производят рыбные консервы
tegin aseme diivanile я приготовила постель ~ постлала на диване кому
teen soengu pähe сделаю причёску
vaja uued passipildid teha надо сделать фотографии ~ сфотографироваться на паспорт
olen meister peenraid tegema я -- мастер делать грядки
tee temast üks lugu lehte! напиши о нём в газету [заметку ~ статью]!
romaanist on tehtud mitu tõlget сделано несколько переводов этого романа
kas sul on testament tehtud? ты уже сделал ~ написал завещание?
eelarve on veel tegemata бюджет ещё не составлен ~ не готов
tegin käsikirjas mõned muudatused я внёс в рукопись некоторые изменения
parandused tehke lehe servale исправления делайте на полях
koos tegime tulevikuplaane вместе мы строили планы на будущее
otsust polnud kerge teha нелегко было принять решение
tegin juhtunust omad järeldused я сделал из случившегося [свои] выводы
tehke sugu ja saagu teid palju! плодитесь и размножайтесь! kõnek
2. kusema
описывать <описываю, описываешь> / описать* <описаю, описаешь> кого-что kõnek,
обписывать <обписываю, обписываешь> / обписать* <обписаю, обписаешь> кого-что kõnek
roojama
испражняться <испражняюсь, испражняешься> / испражниться* <испражнюсь, испражнишься>
kits tegi põrandale pabulaid коза навалила на пол ~ наделала на полу kõnek
laps teeb veel püksi ребёнок ещё делает в штаны kõnek
koer tegi mulle jala peale собака о[б]писала мне ногу ~ сделала мне на ногу kõnek
3. hääle, häälitsuse kuuldavale toomise kohta
õpetaja tegi kurja ~ kõva häält учитель повысил голос / учитель прикрикнул [строгим голосом] на кого-что
imik hakkas häält tegema младенец стал агугукать kõnek
ärge tehke lärmi! не шумите!
poisid, teeme laulu! ребята, давайте споём!
tee muusika vaiksemaks! сделай музыку потише! kõnek
rahast juttu ei tehtud о деньгах не говорили ~ разговора не было
4. lühemate suuliste väljendusvormide kohta: esitama, jagama
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> что
tee pakkumine внеси предложение! / предложи!
mulle tehti ülesandeks lõkkel silm peal hoida мне вменили в обязанность ~ поручили следить за костром / мне велели следить за костром kõnek
5. midagi korraldama, rajama
устраивать <устраиваю, устраиваешь> / устроить* <устрою, устроишь> что,
создавать <создаю, создаёшь> / создать* <создам, создашь; создал, создала, создало> что
tegime ekskursiooni saarele мы устроили ~ организовали экскурсию на остров
teeme oma võrkpallimeeskonna создадим ~ организуем свою волейбольную команду
6. põhjustama, esile kutsuma, tekitama
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> что,
причинять <причиняю, причиняешь> / причинить* <причиню, причинишь> что
mulle teeb homne eksam tõsist muret я серьёзно озабочен завтрашним экзаменом
poeg tegi emale palju südamevalu сын причинял много горя матери
see teeb mulle rõõmu это доставляет ~ приносит мне радость ~ радует меня
haav teeb valu рана причиняет боль / рана побаливает kõnek
tegin endale kukkudes haiget падая, я сделал себе больно ~ причинил себе боль ~ ушибся
küll teeb tuska, et televiisor rikki läks досада берёт ~ досадно, что телевизор сломался
torm hakkab hirmu tegema шторм начинает наводить страх ~ пугать
lausa viha teeb, kui mõistmatu sa oled! прямо ~ просто зло берёт ~ разбирает, какой ты бестолковый! kõnek
talle meeldib nalja teha ему нравится шутить
tegi kõigile hea tuju он всем поднял настроение
tahtsin sulle üllatust teha я хотел сделать тебе сюрприз / я хотел преподнести тебе сюрприз kõnek
tema ei tee kärbselegi kurja он и мухи не обидит kõnek
ärge tehke endale [söögitegemisega] tüli! не обременяйте ~ не утруждайте себя [приготовлением еды]!
kivimüürile ei tee tuul midagi каменной стене ветер нипочём kõnek
lonks viina ei tee midagi от глотка водки ничего не случится
7. kehaliste liigutuste kohta ja seoses ühest paigast teise liikumisega; mitmesuguste tööde, toimingute, ettevõtmiste kohta
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> что
teeb hommik[u]võimlemist делает утреннюю зарядку
tegin sammukese kõrvale я немного отступил в сторону
tegime järvele ringi ~ tiiru peale мы обошли озеро кругом ~ прошли вокруг озера
tegime uiskudel juba poognaid мы уже выделывали пируэты на коньках kõnek
teeme paar tantsu! станцуем разок другой! kõnek
mul on vaja veel mõni käik teha мне надо ещё кое-куда сходить
külalised ei mõelnudki minekut teha гости и не думали уходить
suusataja teeb head sõitu лыжник хорошо бежит
tööd tegema работать
rügab ~ vihub ~ lõhub tööd teha вкалывает madalk
kütist tegema сжигать/сжечь* лес под пашню
tegime ettevalmistusi külaliste vastuvõtuks мы готовились встречать гостей
sain oma ostud tehtud все покупки сделаны
teeme poti õlut выпьем по кружке пива
ostu puhul tuli liiku teha покупку надо было обмыть ~ [в]спрыснуть kõnek
ta on võimeline igasuguseid alatusi tegema он способен на всякие подлости
ta on meister krutskeid tegema он мастер на проделки kõnek
tegi mulle karuteene он оказал мне медвежью услугу piltl
taksojuht tegi avarii таксист совершил аварию
lastel pole suvel linnas midagi teha летом детям нечего делать ~ нечем заняться в городе
püüan sinu heaks teha, mis saan попытаюсь сделать для тебя, что смогу
mis tehtud, see tehtud что сделано, то сделано
8. mingit ala harrastama, viljelema
заниматься <занимаюсь, занимаешься> чем,
увлекаться <увлекаюсь, увлекаешься> чем
sporti tegema заниматься спортом
9. kellekski v millekski muutma v kujundama
превращать <превращаю, превращаешь> / превратить* <превращу, превратишь> кого-что, в кого-что
ametipostile panema
назначать <назначаю, назначаешь> / назначить* <назначу, назначишь> кого-что, кем,
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> кого-что, из кого-чего, кем kõnek
isa tahtis pojast kirikuõpetaja teha отец хотел сделать сына пастором kõnek
koerast tehti koduloom juba ammu собаку уже давно сделали домашним животным ~ одомашнили
täkust tehti ruun жеребца превратили в мерина ~ выхолостили
kõrvalruumist saaks teha töökoja подсобное помещение можно отвести под мастерскую
ära tee minu kodust kõrtsi! не превращай мой дом в кабак! kõnek, piltl
vennast tehti vallavanem брата сделали волостным старейшиной kõnek
see mees ei tee karjäärist endale eluküsimust карьера для этого человека не главное в жизни
ämm tegi minia elu põrguks свекровь превратила жизнь невестки в ад piltl
10. mingisuguseks muutma
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> кого-что, каким
ära tee mind õnnetuks! не делай меня несчастным!
see muusika teeb mind kurvaks эта музыка наводит на меня грусть
see mõte teeb mind hulluks эта мысль сводит меня с ума
vihmasabin teeb uniseks шелест дождя располагает ко сну
uudis tehti avalikuks ~ kõigile teatavaks новость была доведена до всеобщего сведения ~ обнародована / новость сообщили всем
kaup sai kindlaks ~ sirgeks tehtud сторговались
mind tehti kaardilauas paljaks картёжные шулеры обчистили меня madalk
ärimees tehti rahast lagedaks бизнесмена обобрали [подчистую] kõnek
tee mind temaga tuttavaks! познакомь меня с ним!
tegime moosipurgi tühjaks мы опустошили банку с вареньем
tegin näo, nagu poleks ma neid märganudki я сделал вид, будто не заметил их
jälgis hoolega, mis näo me teeme он внимательно следил, как мы отреагируем
11. kedagi v midagi teistsuguseks väitma, millekski v kellekski tembeldama
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> кого-что, из кого-чего,
принимать <принимаю, принимаешь> / принять* <приму, примешь; принял, приняла, приняло> кого-что, за кого-что
teesklema
притворяться <притворяюсь, притворяешься> / притвориться* <притворюсь, притворишься> кем-чем, каким,
прикидываться <прикидываюсь, прикидываешься> / прикинуться* <прикинусь, прикинешься> кем-чем, каким kõnek
ära tee end lollimaks kui oled! не строй из себя такого уж дурака! kõnek
ära tee asja hullemaks не преувеличивай / не сгущай краски piltl / не нагнетай обстановку
nad tahtsid mind vargaks teha они хотели обвинить меня в воровстве
teeb endast alati suure vabadusvõitleja он всегда строит из себя борца за свободу ~ выставляет себя борцом за свободу kõnek
sa ainult teed, et oled purjus ты только притворяешься пьяным
teeb, nagu ei tunnekski mind делает вид ~ притворяется, что не знает меня
teeb end magama прикидывается спящим kõnek
12. mingil viisil toimima, tegutsema
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> как,
поступать <поступаю, поступаешь> / поступить* <поступлю, поступишь> как
aega on vähe, teeme lühidalt! времени мало, сделаем побыстрее! kõnek
võib-olla tegin ma valesti? может быть я сделал ~ поступил неправильно?
teed targasti, kui sa teda ei kuula поступишь умно, если ты не послушаешься его
13. arvude, numbrite kohta: kokku olema, välja tegema
составлять <-, составляет> / составить* <-, составит> сколько,
быть <-, будет>
14. ütlustes, mis väljendavad võimatust midagi ette võtta, asjade käiku mõjutada
делать <делаю, делаешь> что,
поделать* <поделаю, поделаешь> что, чего kõnek
see pole kahjuks meie teha к сожалению, это не в нашей воле
praegu ma ei tule, tee mis tahad сейчас я не приду, делай что хочешь kõnek
mis teha, nii see on ikka olnud что поделаешь, так оно всегда было kõnek
15. käskivas kõneviisis väljendab kiirustamisele õhutamist
tehke, et kaote! а ну, проваливайте отсюда! madalk
tee, et magama saad! а ну-ка, спать! madalk
16. sg. 3. pöördes seoses mis-küsimusega
mis su tervis teeb? как у тебя со здоровьем?
mis ilm teeb? как погода?
mis isa teeb? как отец поживает?
17. asendab eespool mainitud verbi
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь>,
поступать <поступаю, поступаешь> / поступить* <поступлю, поступишь>

toetuma v <t'oetu[ma t'oetu[da t'oetu[b t'oetu[tud 27>
1. end toetama, najatuma, nõjatuma, naalduma
прислоняться <прислоняюсь, прислоняешься> / прислониться* <прислонюсь, прислонишься> к кому-чему,
опираться <опираюсь, опираешься> / опереться* <обопрусь, обопрёшься; опёрся, оперлась, опёрлась, оперлось, опёрлось> на кого-что, обо что, чем,
упираться <упираюсь, упираешься> / упереться* <упрусь, упрёшься; упёрся, упёрлась> во что, чем,
приваливаться <приваливаюсь, приваливаешься> / привалиться* <привалюсь, привалишься> к кому-чему, чем kõnek
toetusime rinnatisele мы опёрлись на парапет
mees toetus tooli seljatoele мужчина прислонился к спинке стула ~ откинулся на спинку стула
reisijad tukkusid, toetudes vastu vaguni seina пассажиры дремали, привалившись к стенке вагона kõnek
püüan haigele jalale mitte toetuda я стараюсь не ступать на больную ногу
kõnnib, toetudes kepile шагает, опираясь на палку ~ на трость
toetuge minu najale обопритесь на меня
toetun natukeseks ajaks voodiservale я присяду на краешек кровати kõnek
2. mingile alusele v toele toetatud olema
опираться <-, опирается> на что,
покоиться <-, покоится> на чём
rõdu toetub sammastele балкон опирается на столбы
lauale toetuv käsi рука, опирающаяся на стол
3. kelleltki v millestki tuge leidma
опираться <опираюсь, опираешься> / опереться* <обопрусь, обопрёшься; опёрся, оперлась, опёрлась, оперлось, опёрлось> на кого-что piltl
midagi aluseks võtma, millestki lähtuma
основываться <основываюсь, основываешься> на чём,
базироваться <базируюсь, базируешься> на чём,
исходить <исхожу, исходишь> из чего,
зиждиться <-, зиждется> на чём liter,
брать за основу что
sõpradele võib alati toetuda на друзей можно всегда опираться ~ положиться
peres pole kedagi, kellele toetuda в семье не на кого опереться
üksnes oletustele toetuma основываться на одних предположениях
omaenda kogemusele toetudes исходя из собственного опыта / опираясь на собственный опыт
faktidele toetuv väide утверждение, базирующееся ~ основывающееся на фактах

tuimus s <t'uimus t'uimuse t'uimus[t t'uimus[se, t'uimus[te t'uimus/i ~ t'uimuse[id 11 ~ 9>
1. tuim tunne
бесчувственность <бесчувственности sgt ж>,
нечувствительность <нечувствительности sgt ж>,
неотзывчивость <неотзывчивости sgt ж>,
равнодушие <равнодушия sgt с>,
вялость <вялости sgt ж>,
тупость <тупости sgt ж> piltl,
отупение <отупения sgt с>,
отупелость <отупелости sgt ж>,
притуплённость <притуплённости sgt ж>,
серость <серости sgt ж> piltl
tuimus ja ükskõiksus ümbritseva suhtes [тупое] безразличие и равнодушие к окружающему
püüan teda tuimusest välja kiskuda пытаюсь встряхнуть его от равнодушия piltl
2. med tundetus, anesteesia
нечувствительность <нечувствительности sgt ж>,
анестезия <анестезии sgt ж>
sõrmede tuimus нечувствительность ~ анестезия пальцев

vabastama v <vabasta[ma vabasta[da vabasta[b vabasta[tud 27>
1. vabaks päästma, vabaks laskma v tegema
освобождать <освобождаю, освобождаешь> / освободить* <освобожу, освободишь> кого-что, от кого-чего, из чего,
высвобождать <высвобождаю, высвобождаешь> / высвободить* <высвобожу, высвободишь> кого-что, из чего,
отпускать <отпускаю, отпускаешь> / отпустить* <отпущу, отпустишь> кого-что
meie väed vabastasid Tartu наши войска освободили Тарту
talupojad vabastati pärisorjusest крестьян освободили от крепостного права
ta vabastati vahi alt его освободили из-под стражи
ta vabastati vanglast ennetähtaegselt его досрочно освободили ~ отпустили из тюрьмы
ori vabastati ahelaist раба освободили от оков
vabastas koera ketist он спустил собаку с цепи
vabastas end noormehe embusest она высвободилась из объятий юноши
kevad on veekogud jääkattest vabastanud piltl весна очистила водоёмы ото льда
vabastas ukse riivist он отпер дверь / он отодвинул засов
ta oli ööseks juuksed soengust vabastanud она распустила на ночь волосы
alkohol vabastab pidurid piltl алкоголь расковывает [кого] ~ снимает тормоза у кого
peame toa hotellis kella kaheteistkümneks vabastama мы должны освободить номер в гостинице к двенадцати часам
vabastage tee! освободите дорогу ~ путь!
2. mingist tegevusest v kohustusest vabaks päästma
освобождать <освобождаю, освобождаешь> / освободить* <освобожу, освободишь> кого-что, от чего
töölt, ametikohalt vallandama
увольнять <увольняю, увольняешь> / уволить* <уволю, уволишь> кого-что
ta vabastati tervisehäirete tõttu raskest tööst его освободили от тяжёлой работы из-за расстройства здоровья ~ из-за недомогания
ta vabastati kantsleri ametikohalt его освободили от должности канцлера
juhataja vabastati töölt omal soovil заведующую уволили по собственному желанию
3. millestki koormavast, rõhuvast vabaks tegema
освобождать <освобождаю, освобождаешь> / освободить* <освобожу, освободишь> кого-что, от чего,
избавлять <избавляю, избавляешь> / избавить* <избавлю, избавишь> кого-что, от чего,
отрешать <отрешаю, отрешаешь> / отрешить* <отрешу, отрешишь> кого-что, от чего van, piltl,
развязывать <развязываю, развязываешь> / развязать* <развяжу, развяжешь> кого-что, от кого-чего kõnek, piltl
üliõpilane vabastati õppemaksust студента освободили от платы за обучение
püüan vabastada sind eelarvamustest пытаюсь освободить ~ избавить тебя от предрассудков
olmetehnika vabastab inimesed paljudest muredest бытовая техника избавляет людей от многих забот

viibima v <v'iibi[ma v'iibi[da v'iibi[b v'iibi[tud 27>
1. pikemat aega olema, asuma
пребывать <пребываю, пребываешь> где,
находиться <нахожусь, находишься> где,
пробыть* <пробуду, пробудешь; пробыл, пробыла, пробыло> где
võõrsil viibima находиться ~ пребывать на чужбине
kirjanik viibis kümme aastat maapaos писатель десять лет находился ~ был в изгнании
püüan võimalikult palju viibida värskes õhus стараюсь как можно больше [пре]бывать ~ быть на свежем воздухе
2. hilinema, edasi lükkuma
запаздывать <-, запаздывает> / запоздать* <-, запоздает>,
задерживаться <-, задерживается> / задержаться* <-, задержится>,
замедляться <-, замедляется> / замедлиться* <-, замедлится>,
затягиваться <-, затягивается> / затянуться* <-, затянется> kõnek, piltl
väljasõit viibib выезд задерживается
sõnaraamatu ilmumine viibis выход словаря затянулся kõnek

välja ravima v
вылечивать <вылечиваю, вылечиваешь> / вылечить* <вылечу, вылечишь> кого-что, чем, от чего,
излечивать <излечиваю, излечиваешь> / излечить* <излечу, излечишь> кого-что, от чего
end
вылечиваться <вылечиваюсь, вылечиваешься> / вылечиться* <вылечусь, вылечишься> от чего,
излечиваться <излечиваюсь, излечиваешься> / излечиться* <излечусь, излечишься> от чего
hüpertooniatõbi raviti välja гипертоническую болезнь вылечили
püüan oma köha välja ravida я пытаюсь вылечить свой кашель


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur