[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 8 artiklit

harjuma v <h'arju[ma h'arju[da h'arju[b h'arju[tud 27>
привыкать <привыкаю, привыкаешь> / привыкнуть* <привыкну, привыкнешь; привык, привыкла> к кому-чему, что делать
halba kommet omandama
повадиться* <поважусь, повадишься> что делать kõnek
kodunema, kohanema, omaks võtma
свыкаться <свыкаюсь, свыкаешься> / свыкнуться* <свыкнусь, свыкнешься; свыкся, свыклась> с кем-чем,
осваиваться <осваиваюсь, осваиваешься> / освоиться* <освоюсь, освоишься> с кем-чем,
приглядеться* <пригляжусь, приглядишься> к кому-чему,
сживаться <сживаюсь, сживаешься> / сжиться* <сживусь, сживёшься; сжился, сжилась, сжилось> с кем-чем kõnek
ajapikku
попривыкнуть* <попривыкну, попривыкнешь; попривык, попривыкла> к кому-чему kõnek
harjusin vara tõusma я привык ~ приучился вставать рано
ta polnud harjunud linnas elama он не привык жить в городе
poiss harjus pikapeale võõrasemaga со временем мальчик привык к мачехе ~ свыкся ~ освоился с мачехой
kas suudan harjuda selles võõras paigas? освоюсь ~ уживусь ли в этом чужом месте?
ma ei ole veel harjunud selle mõttega я ещё не свыкся ~ не освоился с этой мыслью / я ещё не привык к этой мысли / я ещё не сжился с этой мыслью kõnek
harjunud kombe kohaselt по привычке / по старой памяти
silmad harjusid hämaraga глаза привыкли к темноте / глаза пригляделись в темноте kõnek
ta harjus mööda küla hulkuma он привык бродить по деревне / он повадился бродить по деревне kõnek
elu läks harjunud rada жизнь шла привычным чередом
kirurgi harjunud käe all operatsioon õnnestus под опытной ~ искусной рукой хирурга операция удалась
muusiku harjunud kõrv tabas iga valeheli опытное ~ натренированное ухо музыканта улавливало каждый фальшивый звук

kriitika s <kriitika kriitika kriitika[t -, kriitika[te kriitika[id 1>
arvustus; kriitiline hinnang; millegi usaldatavuse teaduslik kontroll
критика <критики sgt ж>
asjalik kriitika деловая критика
halastamatu kriitika безжалостная ~ беспощадная критика
heatahtlik kriitika благожелательная ~ доброжелательная критика
hävitav kriitika уничтожающая ~ сокрушающая ~ сокрушительная ~ разгромная критика
mahategev kriitika ниспровергающая критика
noriv kriitika придирчивая критика
terav kriitika острая ~ резкая критика
õiglane kriitika справедливая ~ правдивая критика
altpoolt tulev kriitika критика снизу
allikakriitika aj критика источников
filmikriitika критика кино / кинокритика
kirjanduskriitika литературная критика
kunstikriitika критика искусства
teatrikriitika театральная критика
tekstikriitika kirj критика текста / текстология
ajalooallikate kriitika критика исторических источников
puuduste kriitika критика недостатков
kriitikat tegema критиковать кого-что / подвергать/подвергнуть* критике кого-что
kriitikat omaks võtma признавать/признать* критику / принимать/принять* к сведению критику
tõlge ei kannata kriitikat перевод не выдерживает никакой критики
teos on allpool igasugust kriitikat произведение ниже всякой критики
tutvusin lavastuse kohta avaldatud kriitikaga я ознакомился с опубликованной критической оценкой постановки ~ спектакля
romaan äratas kriitikas elavat vastukaja роман вызвал живой отклик со стороны критики ~ среди критиков

liberaliseeruma
piiravatest kammitsatest vabanema, nende suhtes vabameelse(ma)ks muutuma; liberalistlikku maailmavaadet omaks võtma
либерализироваться <-, либерализируется>

läänestuma
Euroopa ja Põhja-Ameerika riikide kultuurile, majandusele või poliitikale iseloomulikke jooni omaks võtma, (tasapisi) läänelikuks muutuma
ориентироваться на запад в чем,
подражать всему западному
moslemid tahavad moderniseeruda, kuid nad tahavad läänestuda мусульмане хотят стать более современными, но они не хотят подражать всему западному

oma3 pron adj s <oma oma oma -, oma[de oma[sid ~ om/i 17>
1. pron enese v enda asemel
себя <, дат. себе, твор. собой, собою, предл. о себе>
ostis omale kingad она купила себе туфли
võta see asi oma peale возьми это дело на себя
ta vaatas oma ümber он осмотрелся вокруг себя
2. pron ise asemel
сам <самого м>,
сама <самой, вин. саму, самоё ж>
mine sina, mul omal pole aega иди ты, у меня [у самого] нет времени
ka talle omale meeldis see pilt rohkem ему самому тоже понравилась эта картина больше
see on su oma süü это твоя собственная вина
3. pron viitab asjale, olendile v nähtusele, mis kuulub kellelegi v millelegi v pärineb kelleltki v kuskilt
minu lapsed on sinu omadega tülis мои дети с твоими в ссоре
tema pilk kohtus minu omaga его глаза встретились с моими
riided on kallid, eriti laste omad одежда дорогая, особенно детская
raamat on poisi oma это [личная] книга мальчика
4. adj
свой <своя, своё, свои>
omane, lähedane
близкий <близкая, близкое; близок, близка, близко; близки>,
родной <родная, родное>,
свойский <свойская, свойское> kõnek
isiklik
личный <личная, личное>,
собственный <собственная, собственное>
teatud, millelegi vastav
соответствующий <соответствующая, соответствующее> кому-чему,
надлежащий <надлежащая, надлежащее>,
должный <должная, должное>
sünnipäeval olid ainult omad inimesed на дне рождения были только близкие родственники
ta on tehases oma inimene он на заводе свой человек
siin on kõik tuttav ja oma здесь всё знакомое и своё
juhataja on meil oma poiss начальник у нас свой человек / начальник у нас свойский парень kõnek
oma kandi inimene земляк
mängul on omad kindlad reeglid игра имеет свои определённые правила
omal ajal oli ta kuulus в своё время он был знаменит
iga asi tuleb omal ajal всему своё время
elu läheb oma rada жизнь идёт своим чередом kõnek
oma ala meister мастер своего дела
see on tema esimene oma raha это его первые собственные деньги
oma sõnadega своими словами
seened omas mahlas грибы в собственном соку
see on su oma asi это твоё личное дело
omast arust on ta hea inimene по собственному разумению он хороший человек
lahkus töölt omal soovil он уволился по собственному желанию
omalt poolt со своей стороны kõnek / от себя kõnek
5. s kõnek keegi v miski kellelegi kuuluv
своё <своего sgt с>,
достояние <достояния sgt с>,
собственность <собственности sgt ж>,
ичное] имущество
omast ilma jääma лишиться собственности ~ достояния ~ своего
igaüks otsib oma каждый ищет своё
mina räägin oma, nemad oma я говорю своё, а они своё
tema teiste oma ei puutu он чужого не трогает
6. smitmusessama kollektiivi liikmed; omaksed
свои <своих pl>
omadega ei maksa tülli minna со своими не стоит ссориться
luuraja jõudis omade juurde разведчик пробрался к своим
7. smitmusestoimingud, tööd, asjad
ta on omadega sees ~ pigis он влип madalk
ta on omadega läbi он ужасно устал / он измучен kõnek
ta läks omadega sassi он совсем запутался kõnek
pead ise omadega hakkama saama ты должен сам справляться со своими делами
8. smitmusesmingisse kollektiivi kuuluvad inimesed
naabri omad läksid linna соседи поехали в город
meie omad on kõik pulmas наши все на свадьбе
Ivanovide omad käisid meil Ивановы были у нас

omaks pidama (1) omastama присваивать/присвоить* что; овладевать/овладеть* чем; завладевать/завладеть* чем; (2) omaks tunnistama признавать/признать* своим ~ за своего кого; считать/счесть* ~ считать/посчитать* своим кого
omaks saama (1) anduma отдаваться/отдаться* кому; (2) kellelegi mehele minema выходить/выйти* замуж за кого
omaks võtma признавать/признать* своим ~ за своего кого

sõbrunema v <sõbrune[ma sõbrune[da sõbrune[b sõbrune[tud 27>
[vähehaaval] sõbraks saama
подружиться* <подружусь, подружишься> с кем-чем ka piltl,
сдружиться* <сдружусь, сдружишься> с кем,
передружиться* <передружусь, передружишься> с кем kõnek,
сближаться <сближаюсь, сближаешься> / сблизиться* <сближусь, сблизишься>,
сходиться <схожусь, сходишься> / сойтись* <сойдусь, сойдёшься; сошёлся, сошлась> с кем
piltl harjuma, omaks võtma
свыкаться <свыкаюсь, свыкаешься> / свыкнуться* <свыкнусь, свыкнешься; свыкся, свыклась> с кем-чем,
полюбить* <полюблю, полюбишь> что
sõbrunema malemänguga полюбить* шахматы
sõbrunema uute ideedega свыкаться/свыкнуться* с новыми идеями
klassikaaslased sõbrunesid omavahel kiiresti одноклассники быстро передружились kõnek
loom sõbrunes inimestega животное приручилось к людям
sõbrunes peagi raamatutega он скоро подружился с книгами

süü2 s <s'üü s'üü s'üü[d -, s'üü[de s'üü[sid 26>
1. süüdiolek
вина <вины, мн.ч. им. вины ж>,
виновность <виновности sgt ж>,
провинность <провинности ж> kõnek
ränk süü тяжкая вина
süüd heastama ~ hüvitama ~ heaks tegema заглаживать/загладить* [свою] вину перед кем-чем
süüd kahetsema сожалеть [о своей вине] / раскаиваться/раскаяться*
süüd enda peale võtma брать/взять* вину на себя
süüd omaks võtma признаваться/признаться* в вине ~ в виновности / признавать/признать* вину
milles seisneb ~ on minu süü? в чём [заключается] моя вина?
ta sai minu süü läbi kannatada он пострадал по моей вине
poiste süü tehti peagi kindlaks вскоре виновность мальчиков была доказана
mida talle süüks pannakse? что ставят ~ вменяют ему в вину? / что ему инкриминируется? / в чём его обвиняют?
2. jur süüdistuse põhjus
вина <вины, мн.ч. им. вины ж>,
виновность <виновности sgt ж>
süü aste степень вины ~ виновности
süüd raskendavad ja pehmendavad asjaolud обстоятельства, отягощающие и смягчающие вину
süüd tõendama ~ kindlaks tegema уличать/уличить* кого, в чём, чем / доказывать/доказать* [чью] виновность ~ причастность к чему
asitõendid ei kinnitanud kohtualuse süüd вещественные доказательства не подтвердили виновность подсудимого
3. osutab midagi põhjustavale asjaolule, tegurile
вина <вины, мн.ч. им. вины ж>,
причина <причины ж>
sinu süü, et me bussist maha jäime из-за тебя ~ по твоей вине мы опоздали на автобус

tunnistama v <tunnista[ma tunnista[da tunnista[b tunnista[tud 27>
1. midagi omaks, tõeks, õigeks võtma
признавать <признаю, признаёшь> / признать* <признаю, признаешь> что,
признаваться <признаюсь, признаёшься> / признаться* <признаюсь, признаешься> в чём,
сознаваться <сознаюсь, сознаёшься> / сознаться* <сознаюсь, сознаешься> в чём,
соглашаться <соглашаюсь, соглашаешься> / согласиться* <соглашусь, согласишься> с чем
südamelt ära rääkima
исповедоваться[*] <исповедуюсь, исповедуешься> / исповедаться* <исповедаюсь, исповедаешься> у кого, кому, в чём
tuleb tunnistada, et ... следует признать, что... / надо сознаться, что...
on vaja mehisust, et oma süüd tunnistada надо иметь мужество, чтобы признать свою вину
pean tunnistama, et seda ma ei oodanud должен признаться, этого я не ожидал
poiss tunnistas kõik üles мальчик во всём признался ~ сознался
kaebealune on oma süü üles tunnistanud обвиняемый признал свою вину
2. oma usku kuulutama
проповедовать свою веру,
провозглашать/ провозгласить* свою веру
3. kohtus tunnistust v tunnistusi andma
свидетельствовать <свидетельствую, свидетельствуешь> против кого,
давать/дать* [свидетельские] показания против кого
valet tunnistama давать/дать* ложные показания
[kelle] vastu tunnistama свидетельствовать против кого / давать/дать* свидетельские показания против кого / показывать/показать* на кого kõnek
4. kedagi v midagi kellekski v millekski olevaks kuulutama
признавать <признаю, признаёшь> / признать* <признаю, признаешь> кого-что, каким
leping tunnistati kehtetuks договор признали ~ был признан недействительным
ta tunnistati teadmata kadunuks его признали без вести пропавшим
noormees tunnistati sõjaväeteenistuse jaoks kõlbmatuks юношу признали непригодным к службе в армии
vastane tunnistas end võidetuks противник признал себя побеждённым
5. kehtivaks, õigeks, sobivaks pidama, heaks kiitma; tunnustama
признавать <признаю, признаёшь> / признать* <признаю, признаешь> кого-что
mitte millekski pidama, mitte hoolima
не считаться с кем-чем,
ни во что [не] ставить кого-что kõnek
uut valitsust tunnistama признавать/признать* новое правительство
tema tunnistab ainult oma arvamust он считается только со своим мнением
6. mingit usku olema
исповедовать[*] <исповедую, исповедуешь> что
islamit tunnistama исповедовать ислам ~ мусульманство
7. midagi tõendama, millelegi viitama, millestki tunnistust andma
свидетельствовать <-, свидетельствует> о чём,
говорить <-, говорит> о чём,
указывать <-, указывает> на что
faktid tunnistavad teie vastu факты свидетельствуют ~ говорят против вас
8. [uurivalt, ainiti] vaatama, vaatlema, silmitsema
рассматривать <рассматриваю, рассматриваешь> / рассмотреть* <рассмотрю, рассмотришь> кого-что,
разглядывать <разглядываю, разглядываешь> / разглядеть* <разгляжу, разглядишь> кого-что,
всматриваться <всматриваюсь, всматриваешься> / всмотреться* <всмотрюсь, всмотришься> в кого-что,
вглядываться <вглядываюсь, вглядываешься> / вглядеться* <вгляжусь, вглядишься> в кого-что
jäime võõrast tunnistama мы уставились на незнакомца kõnek, piltl


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur