[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 77 artiklit

ekraani+pilt
pilt mõne seadme kuvaril parajasti näha olevast visuaalsest informatsioonist (nt graafikafailina)
скриншот <скриншота м>,
снимок экрана
näita, kuidas teha ekraanipilti покажи как сделать скриншот

ekraani+tõmmis
hrl graafikafailina salvestatud pilt arvuti või nutiseadme kuvaril parajasti näha olevast visuaalsest informatsioonist
скриншот <скриншота м>,
снимок экрана
digiretsepti ekraanitõmmis скриншот электронного рецепта

ennustamatu adj
selline, mida ei oska oletada, ette näha või arvata
непредсказуемый <непредсказуемая, непредсказуемое; непредсказуем, непредсказуема, непредсказуемо>,
непредвиденный <непредвиденная, непредвиденное>
täiesti ennustamatu olukord абсолютно непредвиденная ситуация
tagajärjed on ennustamatud последствия непредсказуемы

ennäe interj <enn'äe>
imestuse, üllatuse puhul
вот [так],
смотри[те],
гляди[те],
эва madalk,
ишь [ты] madalk
pahameele, põlguse puhul
тоже мне
ennäe imet! вот так чудо!
ennäe nalja! вот это шутка!
ennäe, sina juba tagasi! смотри, ты уже вернулся!
ennäe, keda näha saab! смотри, кого я вижу!
ennäe, kuhu poiss on roninud! смотри, куда мальчик залез / ишь ты, куда мальчик залез madalk
ennäe mul tark väljas! тоже мне умник нашёлся!

et konj <'et>
1. üldistab; väljendab viisi ja tagajärge
что
on hea, et sa tulid хорошо, что ты пришёл
mõtlesin, et sa ei tulegi я думал, что ты не придёшь
tõmbas nii, et nöör katkes он дёрнул так, что верёвка оборвалась
olin nii ärevil, et unigi ei tulnud я был так взволнован, что не мог заснуть
juhtus nõnda, et pidin ära sõitma случилось так, что я должен был уехать
ütles seda valjusti, nii et kõik kuulsid он сказал это так громко, что все услышали
lahkus, ilma et oleks sõnagi lausunud он ушёл, не сказав ни слова
2. väljendab otstarvet
чтобы,
чтоб,
для того чтобы,
с тем чтобы
võttis raamatu, et natuke aega lugeda он взял книгу, чтобы немного почитать
tulime siia, et teid aidata мы пришли сюда, чтобы ~ для того чтобы вам помочь
tõusin kikivarbaile, et paremini näha я поднялся на цыпочки, чтобы ~ для того чтобы лучше видеть
jalutasin veidi, selleks et mõtteid koguda я погулял немного, чтобы собраться с мыслями
3. väljendab põhjust
так как,
потому что,
поскольку,
что
et midagi teha ei olnud läksin kinno поскольку делать было нечего, я пошёл в кино
ütlesin seda sellepärast, et mul oli õigus я сказал это потому, что был прав
4. väljendab soovi
чтобы,
чтоб
kõik ootavad, et sa vabandust paluksid все ждут, чтобы ты извинился ~ попросил прощения
tahan, et kõik hästi läheks хочу, чтобы всё было хорошо
5. elliptilistes lausetes käsu puhul
чтоб
kahetsuse, üllatuse puhul
ах,
что
et see kõigil teada oleks! чтоб все знали!
et sind siin enam ei nähtaks! чтоб тебя здесь больше не видели
et sul ka häbi pole! и не стыдно тебе!
et see just nõnda pidi minema! ах, надо же, что так случилось!
ah et ta ei tulegi! ах вот оно, он не придёт!
et olgu siis pealegi nii! что ж ~ да пусть будет так!

ette1 adv <'ette>
1. ettepoole
вперёд,
вы-,
под-
sirutasin käe ette я протянул ~ вытянул руку вперёд
vaatas ette ja taha он посмотрел вперёд и назад
ajas rinna ette он выпятил грудь
ta kummardus ette он наклонился вперёд
rong sõitis ette поезд подъехал
viskas hobusele heinad ette он подал ~ подбросил лошади сено
tõstis endale suure portsjoni ette он наложил себе большую порцию
tõstke ette угощайтесь ~ кушайте
2. esiküljele, külge
на-,
при-,
в-,
за-
sidus põlle ette она надела фартук
pane lips ette надень галстук
ajas pintsakule nööbid ette он пришил пуговицы к пиджаку
majale pandi aknad ette в доме вставили окна
uksele pandi uus lukk ette в дверь вставили новый замок
pane augule punn ette заткни дырку
rakenda hobune ette запряги лошадь
3. takistuseks
astusin talle teele risti ette я преградил ему путь
poiss pani talle jala ette мальчик подставил ему ногу
ega ma sulle siin ette ei jää? я не буду тебе мешать? / я тебе не помешаю?
4. eelnevalt, enne
заранее,
заблаговременно,
предварительно,
вперёд kõnek,
наперёд madalk,
пред-
teata oma tulekust aegsasti ette сообщи заранее ~ заблаговременно о своём приезде
meid hoiatati juba ette нас предупредили уже заранее ~ заблаговременно
tundsin juba ette, et nii läheb я предчувствовал, что так пойдёт
kõike ei osanud ta ette näha всего он не смог предвидеть
see asi on juba ette otsustatud это уже заранее решено
kujuta endale ette представь себе
saatus on ette määratud судьба предопределена
ta valmistab ette loenguid он готовится к лекциям
tunnid on ette valmistamata уроки не подготовлены
raha ette maksma платить/заплатить* [деньги] авансом / платить/заплатить* деньги вперёд kõnek
5. ajaliselt
вперёд,
наперёд madalk
kaugele ette planeerima планировать/запланировать* далеко вперёд
pisut ette rutates забегая немного вперёд
ta on oma ajast ette jõudnud он опередил своё время
kell käib ööpäevas 5 minutit ette часы спешат в сутки на пять минут
6. verbiga väljendatud tegevus on määratud kuulajale v vaatajale
под-,
пред-,
за-
ära ütle ette не подсказывай
kandis asja sisu ette он доложил суть дела
käskkirja ette lugema зачитывать/зачитать* приказ
näitasin oma dokumendid ette я предъявил свои документы
ta pani ette lahkuda он предложил уйти
õpetaja näitas ette kuidas seda teha учитель продемонстрировал ~ показал, как это делать
7. osutab juhuslikku laadi esinemusele v toimumisele
selliseid juhtumeid on ka varem ette tulnud такие случаи встречались и раньше
vahel juhtus ette ka mõni teerada иногда встречались ~ попадались и тропинки
ta tuleb mulle tuttav ette он кажется мне знакомым
8. kõnek
лучше
iseloomu poolest on ta sinust ette характером ~ по характеру он лучше тебя
kartulisaak oli tänavu möödunud aasta omast ette нынешний урожай картофеля лучше прошлогоднего
9. kõnek kelle jutule; kohtus arutlemisele
see asi tuleb homme kohtus ette это дело будет завтра разбираться в суде

ette2 postp [kelle/mille] <'ette>
1. ettepoole
перед кем-чем,
к кому-чему
ta jäi meie ette seisma он остановился ~ встал перед нами
auto sõitis maja ette автомобиль подъехал к дому
istus kamina ette он сел перед камином
silme ette kerkima представать/предстать* перед глазами
pomises enese ette он бормотал про себя
2. külge, esiküljele
к кому-чему,
в кого-что,
за-,
в-
tõmbas kardinad akna ette он задвинул ~ задёрнул шторы
õmblesin nööbi kitli ette я пришила к халату пуговицу
hobust vankri ette panema впрягать/впрячь* ~ запрягать/запрячь* лошадь в телегу
võti jäi ukse ette ключ остался в дверях
3. kelle näha, tutvuda, hinnata; kelle ülesandeks, nõudeks
перед кем-чем
komisjoni ette ilmuma являться/явиться* перед комиссией ~ в комиссию
ta kutsuti kohtu ette его вызвали в суд
ta tuli kohtu ette он предстал перед судом
kardan isa ette ilmuda боюсь предстать перед отцом
vaataja ette jõuab mitu uuslavastust зрителю представится возможность увидеть несколько новых постановок
asi jõudis avalikkuse ette дело было обнародовано ~ предано гласности
fakti ette seadma ставить/поставить* перед фактом
sinu küsimus seab mind teatavate raskuste ette твой вопрос ставит меня в некое затруднение
elu seab meie ette üha uusi ülesandeid жизнь ставит ~ выдвигает перед нами всё новые задачи
põllumajanduse ette kerkisid uued probleemid перед сельским хозяйством встали новые проблемы
4. kõnek eest; asemel
за кого-что
ta teeb tööd kahe ette он работает за двоих

ette+arvamatu
selline, mida on raske või võimatu ette näha, prognoosimatu
непредсказуемый <непредсказуемая, непредсказуемое; непредсказуем, непредсказуема, непредсказуемо>,
непредвиденный <непредвиденная, непредвиденное>
ettearvamatu lõpptulemusega ettevõtmine дело с непредсказуемым результатом
suvi on Eestis nii ettearvamatu лето в Эстонии так непредсказуемо

ette nägema v
1. ettepoole nägema
видеть вдаль
udu tõttu ei näe kaugele ette из-за тумана не видно далеко [вперёд]
2. [ette] aimama, oletama, arvama
предвидеть <предвижу, предвидишь> что,
предусматривать <предусматриваю, предусматриваешь> / предусмотреть* <предусмотрю, предусмотришь> что,
предугадывать <предугадываю, предугадываешь> / предугадать* <предугадаю, предугадаешь> что
ilmatark nägi ette varast kevadet предсказатель [погоды] пророчил раннюю весну
muutusi pole ette näha изменений не предвидится
3. [õigusakti kohta:] sätestama, ette kirjutama, kindlaks määrama
предусматривать <предусматриваю, предусматриваешь> / предусмотреть* <предусмотрю, предусмотришь> что,
предписывать <предписываю, предписываешь> / предписать* <предпишу, предпишешь> что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что
see paragrahv näeb ette vabadusekaotuse эта статья предусматривает лишение свободы
seda pole eeskirjades ette nähtud это не предусмотрено правилами ~ в правилах
4. planeerima
планировать <планирую, планируешь> / запланировать* <запланирую, запланируешь> что
suveks on ette nähtud tänavate remont на лето запланирован ремонт улиц
tööplaanis nähti ette ka kolm ekskursiooni в плане работы было предусмотрено также три экскурсии

fookus s <f'ookus f'ookuse f'ookus[t f'ookus[se, f'ookus[te f'ookus/i ~ f'ookuse[id 11 ~ 9>
füüs, mat keskpunkt, koondumispunkt, tulipunkt; fot koht fotoaparaadil, kus pilt tuleb terav v ese on selgesti näha
фокус <фокуса м> ka piltl
tõeline fookus füüs действительный фокус
eesmine fookus füüs передний фокус
ellipsi fookus mat фокус эллипса
hüperbooli fookus mat фокус гиперболы
fookus[es]se seadma помещать/поместить* в фокусе
fookusest ära libisema выходить/выйти* из фокуса
fookuses olema быть в фокусе
tähelepanu fookuses olema быть в фокусе ~ в центре внимания

hale adj <hale haleda haleda[t -, haleda[te haleda[id 2>
жалкий <жалкая, жалкое; жалок, жалка, жалко; жальче, жалчайший>
kaeblik
жалобный <жалобная, жалобное; жалобен, жалобна, жалобно>,
жалостный <жалостная, жалостное; жалостен, жалостна, жалостно> kõnek,
жалостливый <жалостливая, жалостливое; жалостлив, жалостлива, жалостливо> kõnek
haletsusväärne
плачевный <плачевная, плачевное; плачевен, плачевна, плачевно>
hale naeratus жалкая улыбка
hale vaatepilt жалкое зрелище
hale piiksumine жалобный писк
hale laul жалобная ~ грустная ~ тоскливая песня
hale nutt жалобный плач
hale lõpp плачевный конец
hale lugu грустная ~ сентиментальная история
[kelle] meelt haledaks tegema разжалобить кого
ta näeb hale välja у него жалкий ~ плачевный вид
räägib haleda häälega он говорит жалобным голосом
hale näha ~ vaadata жалко смотреть
mul on temast hale мне жаль его / он вызывает во мне жалость
ruumid olid haledas seisukorras помещения были в плачевном ~ в жалком состоянии
sain haledal kombel petta меня безжалостно обманули

hinge+aur s <+'aur auru 'auru 'auru, 'auru[de 'auru[sid ~ 'aur/e 22>
дыхание <дыхания sgt с>,
пар [от дыхания]
külmas toas oli näha hingeaur в холодной комнате при дыхании шёл пар

hüüdja s <h'üüdja h'üüdja h'üüdja[t -, h'üüdja[te h'üüdja[id 1>
кричащий <кричащего м>,
крикнувший <крикнувшего м>
kutsuja
кликнувший <кликнувшего м>,
окликнувший <окликнувшего м>,
зовущий <зовущего м>
hüüdjat polnud näha крикнувшего ~ зовущего не было видно

hüüdja hääl kõrbes глас вопиющего в пустыне

igatsema v <igatse[ma igatse[da igatse[b igatse[tud 27>
тосковать <тоскую, тоскуешь> по ком-чём, по кому-чему, о ком-чём,
грустить <грущу, грустишь> о ком-чём, по кому-чему,
скучать <скучаю, скучаешь> о ком-чём, по кому-чему, по ком-чём,
томиться <томлюсь, томишься> по кому-чему, о ком-чём,
взгрустнуть* <взгрустну, взгрустнёшь> по кому-чему kõnek,
истосковаться* <истоскуюсь, истоскуешься> по кому-чему kõnek
ihaldama
жаждать <жажду, жаждешь> чего liter,
сильно желать чего
kodu järele igatsema грустить ~ тосковать ~ скучать о доме ~ по дому
õnne järele igatsema жаждать счастья
kodumaa järele igatsema грустить ~ тосковать о родине ~ по родине
ta hakkas ema järele igatsema он заскучал по матери / ему взгрустнулось по матери kõnek
igatsen sind näha я соскучился по тебе / я истосковался по тебе kõnek
mu süda igatses inimesi сердце моё влеклось к людям
igatsen vaikust ja rahu жажду тишины и покоя
poiss igatseb endale jalgratast мальчик мечтает о велосипеде
igatsetud hetk желанный ~ долгожданный миг / вожделенный миг kõrgst

inim+hing s <+h'ing hinge h'inge h'inge, h'inge[de h'inge[sid ~ h'ing/i 22>
1.
душа человека,
человеческая душа
inimhinge salasopp тайный уголок человеческой души
2. inimene
душа <души, вин. душу, мн.ч. им. души ж>
pole näha ühtki inimhinge не видно ни души / нигде ни души

kas adv <k'as>
1. küsisõna
ли,
разве
alternatiivi puhul koos sõnaga või
или,
либо
kas teate? знаете? / знаете ли ?
kas tõesti? неужели? / разве?
ema, kas sa oled väsinud? мама, ты устала ~ не устала ли ты?
ütle ise, kas ma valetan скажи сам, я вру? / скажи сам, вру ли я?
ütle, kas see on tõesti tõsi скажи, это действительно правда
ta küsis, kas ma olen sellega nõus он спросил, согласен ли я с этим
tekib küsimus, kas on mõtet vaeva näha возникает вопрос, стоит ли стараться
kas ma selle ülesandega toime tulen? справлюсь ли я с этой задачей?
kas lähed või ei? ты пойдёшь или нет?
kas ei või jaa? да или нет?
kas nüüd või mitte kunagi теперь или никогда
2. väljendab käsku, keeldu, pahameelt, imestust
же,
разве
kas te jätate järele! прекратите! / прекратите же!
kas sa jääd vait! да замолчи же ты! kõnek
kas sa näed, tema ka siin! ишь ты, и он здесь! madalk
kas see on kellegi töö! разве это работа!
3. rõhutava sõnana
хоть
kirub teisi taga kas küll saab поносит других хоть отбавляй kõnek
kas tee mis tahad! хоть убейся! kõnek
4. koos sõnaga või: isegi; vähemalt; näiteks
хоть,
хотя [бы]
ootan kas või õhtuni прожду хоть до вечера
ütle kas või ainuski sõna! скажи хотя бы одно слово!
võtame kas või niisuguse näite возьмём хотя бы такой пример

kohe1 adv <kohe>
1. viivitamata, jalamaid
сразу,
немедленно,
незамедлительно,
неотлагательно,
безотлагательно,
без промедления,
срочно,
сейчас [же],
тотчас [же],
тут же kõnek,
в два счёта madalk
kohe pärast kooli lõpetamist сразу после окончания школы
tule kohe siia! иди сейчас же ~ немедленно сюда!
hakka kohe õppima! немедленно садись заниматься!
hakkan kohe tööle я немедленно приступлю к работе
kohe pärast sööki asuti teele сразу после еды отправились в путь
laps jäi kohe magama ребёнок сразу [же] заснул ~ уснул
seadus ei jõustunud kohe закон не вступил в силу сразу
kokkuleppele jõuti kohe договорились сразу
ta on kohe siin с минуты на минуту он будет здесь
mul hakkas kohe kergem мне сразу стало легче
ta tuli kohe он явился ~ пришёл сразу ~ немедленно ~ без промедления / он не замедлил явиться
kohe näha, et oled harjunud tööd tegema сразу видно, что ты привык работать
raamat müüdi kohe läbi книга была сразу распродана
2. vahetus läheduses
тут же,
прямо kõnek,
сразу kõnek
ta seisis kohe minu ees он стоял прямо передо мной kõnek
jõgi on kohe maja taga река тут же за домом / сразу за домом река kõnek
peatus on kohe selle käänaku taga остановка сразу за этим поворотом kõnek
3. kõnek esineb rõhu- v täitesõnana: päris, lausa, otse
прямо,
прямо-таки,
просто,
даже
ma kohe ootan kevadet я прямо-таки жду весну
sinuga on päris häda kohe с тобой прямо одна беда
ei tea kohe, mida teha даже ~ прямо ~ прямо-таки ~ просто не знаю, что делать
sellest ei taha kohe rääkidagi об этом даже и говорить не хочется

koogutama v <kooguta[ma kooguta[da kooguta[b kooguta[tud 27>
küürutama, kummardama
гнуться <гнусь, гнёшься> / согнуться* <согнусь, согнёшься> над кем-чем,
сгибаться <сгибаюсь, сгибаешься> / согнуться* <согнусь, согнёшься> над кем-чем,
нагибаться <нагибаюсь, нагибаешься> / нагнуться* <нагнусь, нагнёшься> над кем-чем, к кому-чему,
наклоняться <наклоняюсь, наклоняешься> / наклониться* <наклонюсь, наклонишься> к кому-чему, над кем-чем,
склоняться <склоняюсь, склоняешься> / склониться* <склонюсь, склонишься> к кому-чему, над кем-чем, на кого-что
kummardusi tegema
кланяться <кланяюсь, кланяешься> / поклониться* <поклонюсь, поклонишься> кому-чему,
раскланиваться <раскланиваюсь, раскланиваешься> / раскланяться* <раскланяюсь, раскланяешься> с кем-чем,
поклоняться <поклоняюсь, поклоняешься> кому-чему
istus ja koogutas end edasi-tagasi он сидел, покачиваясь назад и вперёд
poisid koogutasid end laua kohale kaarti uurima ребята склонились ~ согнулись над картой на столе и стали её изучать
koogutasin end aknast välja, et paremini näha я высунулся из окна, чтобы лучше видеть
ei olnud kerge kartulipõllul koogutada нелегко было гнуть спину на картофельном поле
uksehoidja koogutas kummardusi teha швейцар раскланивался / швейцар отвешивал поклоны kõnek
eideke koogutas ikoonide ees старушка делала поклоны перед иконами ~ перед образами
puud koogutasid tuule käes деревья гнулись ~ качались на ветру ~ от ветра
hobune koogutas pead ~ peaga лошадь подёргивала головой
ei maksa ülemuste ees koogutada не стоит кланяться начальству ~ перед начальством ~ заискивать перед начальством / не стоит гнуть спину ~ шею ~ хребет перед начальством kõnek

kurvastama v <kurvasta[ma kurvasta[da kurvasta[b kurvasta[tud 27>
1. kurvaks tegema
печалить <печалю, печалишь> / опечалить* <опечалю, опечалишь> кого-что, чем,
опечаливать <опечаливаю, опечаливаешь> / опечалить* <опечалю, опечалишь> кого-что, чем,
огорчать <огорчаю, огорчаешь> / огорчить* <огорчу, огорчишь> кого-что, чем,
расстраивать <расстраиваю, расстраиваешь> / расстроить* <расстрою, расстроишь> кого-что, чем
poja käitumine kurvastab vanemaid поведение сына печалит ~ опечаливает ~ огорчает ~ расстраивает родителей
eitav vastus kurvastas mind отрицательный ответ огорчил ~ расстроил меня
mind kurvastab, et sa jälle ära sõidad меня печалит ~ огорчает, что ты опять уезжаешь
ma ei tahtnud sind selle teatega kurvastada я не хотел огорчать ~ расстраивать тебя этой вестью
kurvastav on näha, kuidas maja laguneb печально видеть, как рушится дом
2. kurb olema
печалиться <печалюсь, печалишься>,
грустить <грущу, грустишь>,
огорчаться <огорчаюсь, огорчаешься>
kurvaks muutuma, kurvastuma
печалиться <печалюсь, печалишься> / опечалиться* <опечалюсь, опечалишься>,
опечаливаться <опечаливаюсь, опечаливаешься> / опечалиться* <опечалюсь, опечалишься>,
огорчаться <огорчаюсь, огорчаешься> / огорчиться* <огорчусь, огорчишься>,
расстраиваться <расстраиваюсь, расстраиваешься> / расстроиться* <расстроюсь, расстроишься>
ära kurvasta, kõik läheb hästi не печалься ~ не грусти ~ не огорчайся, всё будет хорошо ~ всё уладится
ta kurvastas väga sõbra õnnetuse pärast он очень огорчился ~ расстроился из-за несчастья друга / его очень огорчило ~ расстроило несчастье друга / он был опечален несчастьем друга

kuva+tõmmis
hrl graafikafailina salvestatud pilt arvuti või nutiseadme kuvaril parajasti näha olevast visuaalsest informatsioonist
имок экрана,
скриншот <скриншота м>

küünitama v <küünita[ma küünita[da küünita[b küünita[tud 27>
välja sirutama
вытягивать <вытягиваю, вытягиваешь> / вытянуть* <вытяну, вытянешь> что,
протягивать <протягиваю, протягиваешь> / протянуть* <протяну, протянешь> что,
тянуться <тянусь, тянешься> / потянуться* <потянусь, потянешься> за чем
võtma, haarama
дотягиваться <дотягиваюсь, дотягиваешься> / дотянуться* <дотянусь, дотянешься> до кого-чего
ennast
протягиваться <протягиваюсь, протягиваешься> / протянуться* <протянусь, протянешься>
küünitas kaela, et paremini näha он вытянул шею, чтобы лучше видеть
küünitas suu naabri kõrva poole он потянулся к уху соседа
küünitas käe kompveki järele он потянулся за конфетой / он протянул руку, чтобы достать конфету
küünitasin kogu kehaga ettepoole я подался всем телом ~ всем туловищем вперёд / я потянулся вперёд
käsi küünitas relva järele рука потянулась за оружием
hobune küünitas maast rohtu võtma лошадь потянулась за травой
küünitas riiulilt raamatu он дотянулся и достал с полки книгу

ligi1 adv <ligi>
1. lähedale, juurde; lähedal, juures
близко,
при-,
под-,
до-
läksin ligi, et paremini näha я подошёл ближе, чтоб[ы] лучше видеть
tagaajajad olid juba üsna ligi преследователи были уже совсем близко
masinatele ei või teda ligi lasta его нельзя подпускать к машинам
niiskus puges ligi сырость подобралась к кому
lõpp on ligi конец близок ~ приближается ~ близится
hommik on ligi близится ~ приближается утро
näitus meelitas ligi palju külastajaid выставка привлекла много посетителей
ta ajab ~ pressib igale tüdrukule ligi он пристаёт к каждой девушке kõnek
tüdruk laskis poisi ligi девушка отдалась парню
jõu poolest ei saa sina talle ligi в силе тебе с ним не сравниться / он превосходит тебя в силе
2. kaasa; kaasas
с собой
mul pole täna rahakottigi ligi у меня сегодня даже кошелька с собой нет
kui välja lähed, võta võti ligi если выйдешь, то возьми ключ с собой
3. peaaegu
почти,
около,
приблизительно,
с кого-что,
почти что kõnek
ootasin ligi kaks tundi я ждал почти ~ приблизительно два часа / я ждал около двух часов
ta on minust ligi kümme kilo raskem он почти на десять килограмм[ов] тяжелее меня
olin ligi nädalapäevad haige я проболел около недели ~ с неделю
vesi ulatus mulle ligi põlvini вода была мне почти по колено

linnu+lennult adv <+lennult>
1. õhust
с высоты птичьего полёта
linnulennult on ümbrus hästi näha с высоты птичьего полёта вся окрестность хорошо видна ~ просматривается
2. otseteed
прямиком kõnek,
напрямик kõnek
linnulennult on üle järve paar kilomeetrit прямиком через озеро пара километров kõnek
3. põgusalt
вскользь
tutvusime linna ajalooga vaid linnulennult мы познакомились с историей города лишь вскользь

maa+ilm2 s <+'ilm ilma 'ilma 'ilma, 'ilma[de 'ilma[sid ~ 'ilm/u 22>
1. kogu olemasolev mateeria; universum v selle osa
мир <мира, мн.ч. им. миры м>,
вселенная <вселенной sgt ж>,
свет <света sgt м>,
мироздание <мироздания sgt с> liter
maailm on lõputu ajas ja ruumis мир безграничен во времени и в пространстве
universumi maailmad миры Вселенной
2. maakera koos kõige sellel eksisteerivaga; Maa piirkond
мир <мира sgt м>,
свет <света sgt м>,
земля <земли, вин. землю sgt ж>,
земной шар,
подлунная <подлунной sgt ж> van
tsiviliseeritud maailm цивилизованный мир
Vana Maailm Старый Свет
Uus Maailm Новый Свет
maailma maad страны мира
maailma rahvastik население земного шара ~ Земли
maailma taimestik растительность земного шара ~ Земли
maailmas elab kuus miljardit inimest в мире ~ на свете живёт шесть миллиардов человек
reisib mööda maailma ringi он путешествует по свету
järgnen talle kas või maailma otsa я последую за ним хоть на край света ~ земли
arvas, et nüüd on maailma lõpp käes он подумал, что близок конец света ~ что началось светопреставление
maailm on hukka läinud свет преставился / мир перевернулся
tahaks maailma näha хочется мир посмотреть / хочется повидать свет kõnek
päike paistab, maailm on kaunis солнце светит, мир прекрасен
see on maailma parim raamat это -- лучшая книга на свете
3. keskkond, miljöö, maailma rahvas, üldsus; mingil ühisel alusel moodustuv ühiskond v [inimeste] rühm; vaimse elu ring
мир <мира, мн.ч. им. миры м>
ajalik ~ kaduv maailm бренный мир liter
katoliiklik maailm католический мир
ingliskeelne maailm англоязычный мир
antiikmaailm античный мир
inimmaailm человеческий мир
luulemaailm мир поэзии
rahamaailm денежный мир / мир денег
spordimaailm спортивный мир
teadusemaailm научный мир / мир науки
teatrimaailm театральный мир
tundemaailm чувственный ~ эмоциональный мир
vaimumaailm духовный мир
ärimaailm деловой мир / мир бизнеса
lapse maailm мир ребёнка
taimede maailm растительный мир
kurjategijate maailm преступный мир / мир преступников
raamatute maailm мир книг
kunstniku sisemine maailm внутренний мир художника
kogu maailm jälgis esimest kosmoselendu весь мир следил за первым космическим полётом ~ за первым полётом в космос
me oleme nii erinevad, elame eri maailma[de]s мы такие разные и живём в разных мирах
maailma ees olen ma süüdlane перед миром ~ перед светом я виноват
4.ainult nimetavaskõnek suur hulk; väga, ilmatu palju
уйма <уймы sgt ж>,
тьма <тьмы sgt ж>,
бездна <бездны sgt ж>,
куча <кучи ж>,
гора <горы, вин. гору, мн.ч. им. горы, род. гор, дат. горам ж>
aega on rongini [veel] maailm до поезда ещё уйма ~ масса времени
aitab koorimisest, kartuleid juba maailm хватит чистить, картошки уже целая гора
meil on neli tuba, ruumi maailm у нас четыре комнаты, места навалом madalk
õiendamist oli selle asjaga [terve] maailm с этим делом было масса возни
rahvast oli juba maailm koos народу уже собралось несметное количество ~ целый легион ~ целый полк

maailma naba iroon пуп земли
selle maailma vägevad сильные мира сего
siit maailmast lahkuma уходить/уйти* из жизни; уходить/уйти* ~ отходить/отойти* в мир иной; отойти* от мира сего van
maailm läheb ~ läks pimedaks ~ mustaks [kelle] silm[ad]e ees в глазах темнеет ~ потемнело ~ мутится ~ помутилось ~ померкло у кого
maailm käib ringi ~ pöörleb [kelle] silmade ees голова кружится ~ идёт ~ ходит кругом у кого
maailm keerleb [kelle/mille ümber] весь мир вертится вокруг кого-чего
maailma hooleks ~ maailma[le] tõugata jätma [keda] оставлять/оставить* ~ бросать/бросить* на произвол судьбы кого
maailma hooleks ~ maailma[le] tõugata jääma оставаться/остаться* ~ быть брошенным на произвол судьбы

matkama v <m'atka[ma matka[ta m'atka[b matka[tud 29>
путешествовать <путешествую, путешествуешь>,
совершать походы,
ходить в поход
rändama
странствовать <странствую, странствуешь>
jalgsi matkama путешествовать пешком
süstal matkama путешествовать на байдарке
matkasime Lõuna-Eestis мы путешествовали по Южной Эстонии
tore on matkata ja näha huvitavaid kohti приятно путешествовать ~ ходить в походы и видеть интересные места

mortadella
ligi 30 cm läbimõõduga keeduvorst, mille lõikepinnas võib lisaks pekitükikestele näha ka rohelisi oliivi- või pistaatsiapähklitükke
мортаделла <мортаделлы ж>

naalduma v <n'aaldu[ma n'aaldu[da n'aaldu[b n'aaldu[tud 27>
najatuma, nõjatuma
опираться <опираюсь, опираешься> / опереться* <обопрусь, обопрёшься; опёрся, оперлась, опёрлась> на кого-что, чем, обо что ka piltl,
прислоняться <прислоняюсь, прислоняешься> / прислониться* <прислонюсь, прислонишься> к кому-чему,
упираться <упираюсь, упираешься> / упереться* <упрусь, упрёшься; упёрся, упёрлась> чем, во что
toolikorjule naalduma опираться/опереться* на спинку стула / прислоняться/прислониться* к спинке стула
silla käsipuule naaldudes опершись ~ опёршись на перила моста
raskustes pole kedagi, kellele naalduda в трудностях не на кого опереться
kõik naaldusid ettepoole, et paremini näha все подались вперёд, чтобы лучше видеть

nõnda adv <nõnda>
1. nii, sedamoodi, selliselt
так,
таким образом,
подобным образом,
этак kõnek,
эдак kõnek
kinnitavalt, möönvalt
так,
итак,
значит,
следовательно,
стало быть kõnek
seda tehakse nõnda это делается ~ делают так
rääkis nõnda, et jäin uskuma он говорил так, что я поверил
seleta nõnda, kuidas asi oli говори, как было дело
nõnda olen ma alati teinud я всегда делал так ~ подобным образом
kuidas [siis] nõnda? как же так?
kas nõnda tohib? так можно?
või nõnda on lood! ах так дела!
ja nõnda edasi и так далее
olgu, jäägu siis nõnda ладно, пусть будет так
nõnda, tänaseks aitab итак, на сегодня хватит
nõnda et tuled siis homme? так ты придёшь ~ итак, ты придёшь ~ значит, ты придёшь завтра? / стало быть, ты придёшь завтра? kõnek
2. sel määral, sedavõrd; väga, eriti
так,
такой <такая, такое>
tuul on nõnda tugev, et ... ветер такой сильный, что ...
võta nõnda palju, kui tahad бери сколько хочешь
nõnda kaugele ma ei näe так далеко я не вижу
elavad nõnda hästi, et rõõm näha живут так хорошо, что можно позавидовать
mul on sinu tulekust nõnda hea meel я так рад твоему приходу
3. umbes, millegi ringis
так,
около,
приблизительно,
порядка чего kõnek
ta võis kaaluda nõnda paarkümmend naela он мог весить порядка двадцати фунтов kõnek
sinna on nõnda kaks kilomeetrit дотуда около двух километров madalk
4. selle tulemusel, seetõttu
поэтому,
оттого
raha polnud ja nõnda tulingi jala денег не было, вот и пришёл пешком kõnek
5. väljendab vahetut ajalist järgnevust
тут же,
сразу же,
тотчас же
nagu jääle astusin, nõnda libisesin как только ступил на лёд, тут же поскользнулся

nägema v <näge[ma näh[a n'äe[b näe[vad n'äh[tud, näg[i n'äh[ke näh[akse näi[nud 28>
1. silmadega tajuma
видеть <вижу, видишь>
keda, mida
видеть <вижу, видишь> / увидеть* <увижу, увидишь> кого-что
näha olema
видно,
можно видеть
[tähelepanuga, süvenenult] vaatama
смотреть <смотрю, смотришь> / посмотреть* <посмотрю, посмотришь> кого-что
märkama, tähele panema
видеть <вижу, видишь> / увидеть* <увижу, увидишь> кого-что,
разглядеть* <разгляжу, разглядишь> кого-что,
замечать <замечаю, замечаешь> / заметить* <замечу, заметишь> кого-что
kellegagi kohtuma
видеться <вижусь, видишься> / увидеться* <увижусь, увидишься> с кем-чем,
встречаться <встречаюсь, встречаешься> / встретиться* <встречусь, встретишься> с кем-чем,
повидаться* <повидаюсь, повидаешься> с кем-чем kõnek
näeb hästi хорошо видит
ta näeb ainult vasaku silmaga он видит только левым глазом ~ на левый глаз
nende prillidega ma ei näe в этих очках я не вижу
kas sa näed seda maja seal? ты видишь этот дом там?
seda võib näha palja silmaga это видно невооружённым глазом
kedagi polnud nägemas никто не видел
kedagi pole näha никого не видно
siit ei näe kaugele отсюда далеко не видно
vaata terasemalt, siis näed смотри [по]внимательнее, тогда увидишь
pealt näha kena inimene на вид приятный человек
saab näha ~ eks [me] näe видно будет
haige vist järgmist hommikut ei näe больной, кажется, не доживёт до утра / больной, кажется, не дотянет до утра kõnek
mida sa unes nägid? что ты видел во сне? / что тебе приснилось?
näeb viirastusi видит привидения
olen seda filmi juba näinud я уже видел этот фильм
kas saaksin seda raamatut näha? можно посмотреть эту книгу?
ilus näha, kuidas noored tantsivad приятно смотреть, как молодёжь танцует
ma ei jõudnud näha, kes see oli я не успел разглядеть, кто это был
nägin teda juba kaugelt я уже издали увидел ~ заметил его
näost näha, et valetab по глазам видно, что врёт
surm on silmaga näha piltl смерть близка
kõigi nähes у всех на виду
teda nähes увидев его / при виде его
2. kellega kohtuma
видеться <вижусь, видишься> / увидеться* <увижусь, увидишься> с кем-чем,
встречаться <встречаюсь, встречаешься> / встретиться* <встречусь, встретишься> с кем-чем,
повидаться* <повидаюсь, повидаешься> с кем-чем kõnek
homme näeme завтра увидимся ~ встретимся
tere, rõõm näha üle hulga aja! здравствуй, рад повидать[ся] после долгой разлуки! kõnek
pean sind kohe nägema мне надо срочно с тобой увидеться ~ встретиться
3. aru saama, mõistma
видеть <вижу, видишь> / увидеть* <увижу, увиишь> что,
осознавать <осознаю, осознаёшь> / осознать* <осознаю, осознаешь> что,
понимать <понимаю, понимаешь> / понять* <пойму, поймёшь; понял, поняла, поняло> кого-что
nüüd ma näen, mis mees sa oled теперь я вижу, что ты за человек
ta ei näe oma vigu он не видит своих ошибок
näen, et sa pole millestki õppust võtnud вижу, что ты ничему не научился
nägi, et teda on petetud он понял ~ осознал, что его обманули
näed ju, et mul on kiire ты же видишь, что я спешу
kas sa ei näinud suud pidada! kõnek ты что, не мог держать язык за зубами!
4. tajuma, tunnetama; [ette] aimama
видеть <вижу, видишь> кого-что, в ком-чём,
находить <нахожу, находишь> кого-что, в ком-чём,
предвидеть <предвижу, предвидишь> что
ma ei näe selles midagi halba я не вижу ~ не нахожу в этом ничего плохого
ta näeb igas inimeses ainult halba он видит в каждом человеке только плохое
muud väljapääsu olukorrast ma ei näe иного выхода из положения я не вижу ~ не предвижу ~ не нахожу
näen temas konkurenti вижу в нём конкурента
mida küll poisid selles tüdrukus näevad? и что мальчики находят в этой девочке?
5. kogema, tunda saama
видеть <вижу, видишь> что,
испытывать <испытываю, испытываешь> / испытать* <испытаю, испытаешь> что,
изведывать <изведываю, изведываешь> / изведать* <изведаю, изведаешь> что,
знать <знаю, знаешь> что,
навидаться* <навидаюсь, навидаешься> чего kõnek,
навидеться* <навижусь, навидишься> чего kõnek,
повидать всякие виды kõnek,
повидать много kõnek
olen elus häda ja nälga näinud я видел ~ знал ~ изведал ~ испытал в жизни и горе, и голод / я навидался ~ навиделся в жизни [горя и голода] kõnek
on elus risti ja viletsust näinud он перенёс много страданий и нищеты [в жизни] / он намучился в жизни kõnek
nägi kurja vaeva, et ärkvel püsida он сильно старался, чтобы не заснуть
ära näe selle asjaga vaeva не утруждай себя этим делом kõnek
nägi õppimisega kurja vaeva учёба не давалась ему kõnek / у него были трудности с учёбой kõnek
oled tikandi kallal palju vaeva näinud ты положила много труда на эту вышивку
sellist tormi pole enam ammu nähtud уже давно не видали такого шторма kõnek
see põrand pole ammu luuda näinud piltl по этому полу давно метла плачет
kaevikuelu näinud sinel piltl шинель, изведавшая окопную жизнь
6. [tulevikus] teada saama
увидеть* <увижу, увидишь>,
посмотреть* <-, посмотрим> kõnek
saab näha, kas jõuame õhtuks valmis видно будет, закончим ли мы к вечеру [или нет]
eks me näe, mis sest välja tuleb посмотрим, что из этого выйдет kõnek
elame, näeme! поживём -- увидим!
sellest tuleb suur pahandus, küll te näete из этого выйдет крупная ссора, вот увидите
7. soovima, tahtma
видеть <вижу, видишь> кого-что, в ком-чём
keda sa näed oma järglasena? кого ты видишь своим преемником?
näeksin hea meelega, et lapsed oleksid edukad мне очень хочется, чтобы детям сопутствовал успех
tehke, nagu ise näete действуйте по своему усмотрению
8. kõnek tähelepanu juhtides, seletades, nentides
видишь [ли],
видите [ли]
imestust, halvakspanu väljendades
смотри[те]
näe[d], oledki tagasi вот видишь, ты и вернулся
tema, näete, otsustas teisiti он, видите ли, решил иначе
mõnel, näed sa, on niisugune iseloom у некоторых, видишь ли, такой характер
näe imet, või tema naisemees! ты смотри ~ ну и чудеса -- он ещё и женат!
näe aga näe, kui uhkeks läinud ты погляди, как зазнался kõnek

nägu s <nägu n'äo nägu n'äkku, nägu[de nägu[sid 18>
1.
лицо <лица, мн.ч. им. лица с>
looma pea esikülg
морда <морды ж>
millegi esikülg
фасад <фасада м>,
лицевая сторона
meeldiv nägu приятное лицо
kortsus ~ kipras ~ krimpsus nägu морщинистое ~ сморщенное лицо
kortsud näos ~ näol морщины на лице / лицо в морщинах
armid näos ~ näol лицо в шрамах ~ в рубцах
näo poolest ~ näolt kena tüdruk девочка с красивым лицом / красивая на лицо девочка kõnek
veri tõusis ~ lõi näkku кровь ~ краска ударила в лицо
ta punetab ~ õhetab ~ lõkendab näost его лицо пылает румянцем / на его лице пылает румянец
mehel lõi nägu [rõõmust] särama ~ mees lõi näost särama лицо мужчины засияло от радости
nägu läks laia naeru täis лицо осветилось ~ озарилось улыбкой / лицо расплылось в улыбке kõnek
nägu venis pettumusest pikaks лицо вытянулось от разочарования
oled sellel fotol võõra näoga на этой фотографии ты не похож на самого себя
pööra nägu kõrvale ~ ära отверни лицо / отвернись
tunnen ~ tean teda vaid näo järgi я знаю его лишь в лицо
poeg on väga isa nägu сын очень похож на отца
kõik nad on ühte nägu все они на одно лицо / все они разительно похожи [друг на друга]
ta on näost kõhnaks jäänud он похудел на лицо / лицо у него осунулось
ta nägu on paistes его лицо опухло ~ отекло
teda on näkku ~ vastu nägu löödud его ~ ему ударили в лицо ~ по лицу
must värv ei ole mulle näo järgi чёрный цвет мне не к лицу
tuul puhub näkku ветер дует в лицо
äratuskell on seatud näoga voodi poole будильник повёрнут циферблатом к кровати
2. näoilme
мина <мины ж>,
вид <вида м>,
выражение лица
grimass
гримаса <гримасы ж>
hapu nägu кислая мина
pettunud nägu разочарованное лицо / разочарованное выражение лица
ta nägu läks ~ tõmbus pilve он нахмурил лицо ~ нахмурился ~ насупился
seletab midagi tähtsa näoga объясняет что-то с важным видом ~ с важным выражением лица
käib süüdlase näoga ringi ходит с виноватым видом ~ с покаянной физиономией / ходит с лицом мученика
tal on tähtis nägu peas он воображает из себя / он делает важный вид / у него важное выражение лица
vaatab asjaliku näoga смотрит с деловым видом
jäi mulle lolli näoga otsa vahtima он уставился на меня, как придурок kõnek
näost näha, et valetad по лицу видно ~ на лице написано, что врёшь kõnek
näis, mis[suguse] näo ta teeb посмотрим, как он отреагирует / посмотрим, какую физиономию ~ мину ~ гримасу он состроит kõnek
teeb näo, nagu poleks küsimust kuulnudki делает вид, будто и не слышал вопроса
teeb peegli ees nägusid он строит ~ делает ~ корчит перед зеркалом гримасы kõnek
manas naeratuse näole ~ näkku он деланно улыбнулся
3. kõnek, hlv inimene
тип <типа м> hlv
igasuguseid kahtlasi nägusid liigub ringi всякие подозрительные типы околачиваются вокруг madalk / ходят тут всякие madalk
klapiti viieline näo pealt с каждого собрали по пятёрке / скинулись по пятёрке с рыла madalk
lunis igalt tuttavalt näolt raha клянчил у каждого знакомого деньги
4. piltl ilme, pale
лицо <лица sgt с>,
вид <вида, виду sgt м>,
облик <облика sgt м>
ajalehe poliitiline nägu политическое лицо газеты
linna nägu on tundmatuseni muutunud лицо города изменилось ~ облик города изменился до неузнаваемости
pärast vihma on tänavail puhtam nägu после дождя улицы чище выглядят
kulunud vaibal pole enam miskit nägu у потёртого ковра нет никакого вида
näo poolest ilusad õunad на вид красивые яблоки
suur poiss, juba mehe nägu võtmas мальчик уже большой, мужской вид обретает
need majad on ühte ~ sama nägu эти дома все на одно лицо
ilm on kahtlast nägu погода подозрительная
alatusel on palju nägusid подлость многолика
noorkirjanik otsib oma nägu молодой писатель ещё ищет своё лицо
vaatab ohtudele näkku piltl смотрит в лицо опасности
ma ei salli sind, ära tule näolegi piltl я ненавижу тебя, не попадайся ~ не показывайся ~ не [по]являйся мне на глаза

head nägu tegema делать/сделать* хорошую мину ~ хорошее лицо
nii et seda nägu что есть мочи
▪ [kelle] nägu täis sõimama облаять* кого; обложить* [кого] последними словами; осыпать/осыпать* [кого] ругательствами; изругать* [кого] последними словами ~ на чём свет стоит
nägu täis võtma ~ tõmbama наливать/налить* ~ заливать/залить* глаза ~ шары; напиваться/напиться* до положения риз
pika näoga jääma оставаться/остаться* с вытянутой рожей; остаться с носом
▪ [kellele mida] näkku heitma ~ paiskama ~ viskama бросать/бросить* ~ кидать/кинуть* в лицо ~ в глаза кому, что
▪ [kellele] näkku kargama ~ hüppama нападать/напасть* на кого; бросаться/броситься* на кого; кидаться/кинуться* на кого
näost alla ~ sisse ajama ~ laskma уплетать ~ уписывать за обе щеки ~ щёки
näost näkku в лицо
näost ära kukkuma ~ langema ~ vajuma спадать/спасть* с лица; кровь отлила от лица у кого; [кто] без кровинки в лице; ни кровинки в лице нет у кого; лица нет на ком
näole andma показываться/показаться* на глаза кому
näole tulema ~ minema появляться/появиться* на глаза кому

nähtav adj <n'ähtav n'ähtava n'ähtava[t -, n'ähtava[te n'ähtava[id 2>
näha olev
видимый <видимая, видимое; видим, видима, видимо>,
видный <видная, видное; виден, видна, видно, видны; виднее>,
заметный <заметная, заметное; заметен, заметна, заметно>,
приметный <приметная, приметное; приметен, приметна, приметно>,
обозримый <обозримая, обозримое; обозрим, обозрима, обозримо>,
зримый <зримая, зримое; зрим, зрима, зримо> liter,
доступный зрению
ilmne
явный <явная, явное; явен, явна, явно>,
несомненный <несомненная, несомненное; несомненен, несомненна, несомненно>,
нескрываемый <нескрываемая, нескрываемое>
palja silmaga nähtav видимый ~ видный ~ виден невооружённым глазом
toote nähtavad vead видимые ~ заметные ~ приметные изъяны изделия
nähtav kergendus заметное ~ явное ~ нескрываемое облегчение
vihastas nähtava põhjuseta он рассердился без видимой ~ без явной причины

nähtaval adv <n'ähtaval>
näha, paistmas
ainult maja katus on puude tagant nähtaval только крыша дома видна ~ виднеется за деревьями

nähtavale adv <n'ähtavale>
näha, paistma, vaatepiirkonda
käänaku tagant ilmus nähtavale auto на повороте показалась автомашина / из-за поворота появилась автомашина
kaugusest ilmusid nähtavale mäed вдали показались ~ выросли горы
udust tuli ~ ilmus nähtavale maja из тумана появился ~ в тумане обозначился ~ стал видимым дом
pimedusest tuli tume kogu nähtavale в темноте обрисовалась тёмная фигура
laev tuli ~ ilmus silmapiiri tagant nähtavale на горизонте появился корабль ~ обозначились очертания корабля
tõi taskust uuri nähtavale он вынул ~ извлёк ~ достал из кармана часы
lühike seelik jätab põlved nähtavale короткая юбка не прикрывает колени
lühikese seeliku alt tulid põlved nähtavale из-под короткой юбки выставились колени kõnek
tulid nähtavale tema iseloomu halvad küljed стали явными ~ обнаружились ~ выявились отрицательные стороны его характера

nähtavalt adv <n'ähtavalt>
nii, et on näha, märgatavalt
заметно,
явно
poiss on nähtavalt kosunud мальчик заметно поправился
läks nähtavalt rõõmsamaks он заметно ~ явно ~ на глазах повеселел

nähtavasti adv <n'ähtavasti>
nagu näha, nagu näib; küllap, arvatavasti
видимо,
вероятно,
возможно,
по-видимому,
наверно[е],
очевидно,
по всей вероятности,
кажется,
может быть,
по всей видимости kõnek,
видно kõnek
nähtavasti see ei meeldinud talle видимо ~ вероятно ~ возможно, это не понравилось ему

näis adv interj <n'äis>
näeb, eks näe, saab näha
будет видно,
время покажет,
посмотрим kõnek
[eks] näis, mis sest välja tuleb время покажет, что из этого выйдет
näis, kas ta tuleb meile jaama vastu посмотрим, встретит ли он нас на вокзале kõnek
näis, näis, kuidas ta nüüd hakkama saab поглядим, поглядим, как он теперь справится kõnek

paistma v <p'aist[ma p'aist[a paista[b paiste[tud, p'aist[is p'aist[ke 34>
1. valgust, soojust kiirgama
светить <-, светит>
helendama, kumama
светиться <-, светится>
päike paistab heledalt солнце светит ярко
päike paistab silma солнце светит в глаза
kuu paistab tuppa луна светит в комнату
laualambi valgus paistis otse näkku лампа светила прямо в лицо
2. soojendama
греть <грею, греешь> / согреть* <согрею, согреешь> что, на чём,
отогревать <отогреваю, отогреваешь> / отогреть* <отогрею, отогреешь> что, на чём
end
греться <греюсь, греешься> / согреться* <согреюсь, согреешься> у чего,
отогреваться <отогреваюсь, отогреваешься> / отогреться* <отогреюсь, отогреешься> у чего, где
paistab end lõkke ääres греется ~ отогревается у костра
paistab ahju juures külmetavaid käsi греет ~ отогревает озябшие руки у печки
paistis selga päikese käes он грел спину на солнце
3. näha, nähtav olema
виднеться <-, виднеется>,
виден <видна, видно, видны>,
рисоваться <-, рисуется>
kaugelt
маячить <-, маячит> kõnek,
маячиться <-, маячится> kõnek
hakkama
завиднеться* <-, завиднеется>,
вырастать <-, вырастает> / вырасти* <-, растет; вырос, выросла>,
выступать <-, выступает> / выступить* <-, выступит>,
показаться* <-, покажется>,
выглядывать <-, выглядывает> / выглянуть* <-, выглянет> piltl
väljenduma
изображаться <-, изображается> / изобразиться* <-, изобразится>
linna tornid juba paistavad городские башни ~ башни города уже виднеются ~ видны
siit maja ei paista отсюда дом не виден
vaatetornist paistab kaugele с наблюдательной вышки видно далеко
udust paistsid vaid majade ähmased piirjooned в тумане виднелись ~ вырисовывались лишь расплывчатые очертания домов
mantli alt paistis kleidi äär из-под пальто виднелся ~ выглядывал краешек платья
vesi on nii selge, et põhi paistab вода такая прозрачная, что дно видно
ta silmist paistis hirm в его глазах изобразился страх
poisi näost paistis uudishimu на лице мальчика изобразилось любопытство
kõigest paistab, et meid pole oodatud по всему видно, что нас не ждали
4. kõnek selguma, teatavaks saama; loota olema
edaspidi paistab, mis meist saab дальше ~ там будет видно, что с нами станет
töö lõppu veel ei paista конца работы ещё не видать
kas paremat töökohta ei paista [veel]? лучшего места работы ещё не видно? / лучшее место работы ещё не маячит?
5. näima
казаться <-, кажется> / показаться* <-, покажется>,
думаться <-, думается>,
представляться <-, представляется>
ta paistab hoopis vanem[ana], kui tegelikult on он кажется намного старше своих лет
selles kleidis paistab ta saledam[ana] в этом платье она выглядит ~ кажется стройнее
kas see ei paista sulle veidi imelik? тебе не кажется это странноватым?
mulle paistab, et sul on õigus мне кажется, что ты прав
mulle paistis, nagu oleks keegi koputanud мне показалось, что кто-то постучался

pealt+näha adv <+näha>
väliselt
внешне,
наружно,
на вид,
с виду,
по виду,
на взгляд
pealtnäha viisakas poiss вежливый мальчик на вид
pealtnäha kerge ülesanne на вид ~ на [первый] взгляд лёгкая задача
pealtnäha elavad nad üsna hästi внешне кажется, что живут они довольно хорошо

peo+pesa s <+pesa pesa pesa p'essa, pesa[de pesa[sid ~ pes/i 17>
ладонь <ладони ж>,
ладоша <ладоши ж>,
ладошка <ладошки, мн.ч. род. ладошек ж> dem,
горсть <горсти, мн.ч. род. горстей ж>,
горсточка <горсточки, мн.ч. род. горсточек ж> dem
niiske peopesa влажная ~ потная ладонь
rakkus peopesad мозолистые ладони
peopesad tõmbusid higiseks ладошки вспотели
tagus aplodeerides oma peopesad tuliseks он отбил ладоши, аплодируя
kõik oli selgesti näha, nagu peopesal всё было отчётливо видно, как на ладони

pihk2 s <p'ihk pihu p'ihku p'ihku, p'ihku[de p'ihku[sid ~ p'ihk/e 22>
peopesa
ладонь <ладони ж>,
ладоша <ладоши ж>,
ладошка <ладошки, мн.ч. род. ладошек ж>,
горсть <горсти, мн.ч. род. горстей ж>,
горсточка <горсточки, мн.ч. род. горсточек ж> dem,
пригоршня <пригоршни, мн.ч. род. пригоршен, пригоршней ж>
kätte
в руки
käes
в руках,
на руках
käest
из рук
kare pihk шершавая ~ жёсткая ладонь
keera pihud üles поверни ладони вверх
lind sööb pihu pealt птица клюёт с ладони ~ из рук
tõmbab pihuga üle juuste проводит ладонью ~ рукой по волосам
võttis allikast pihkudega vett он черпал горстями ~ пригоршнями воду из родника
hoiab pihku suu ees прикрывает рот ладонью
köhatas pihku он откашлялся в кулак
pistis käe sõbrale pihku он подал другу руку [для рукопожатия]
nagu pihu peal näha видно, как на ладони
pani supile pihuga soola он насыпал в суп целую пригоршню соли
võta labidas pihku ja hakka kaevama возьми лопату [в руки] и начни копать
mulle sattus pihku hea raamat мне попалась хорошая книга kõnek
kelnerile tuleb pisut pihku pista официанту нужно сунуть на чай kõnek
suli jäi politseile pihku жулик попался в лапы полицейским kõnek
naerab pihku piltl смеётся в кулак

pihust suhu elama перебиваться с хлеба на квас

pikale adv <pikale>
1. kauaks, kauakestvaks
ootamine venis pikale ожидание затянулось
nüüd jäin küll liiga pikale vestlema я действительно слишком увлёкся беседой с кем / я действительно заболтался kõnek
2. välja sirutatuks, sirgu, õieli
sirutas kaela pikale, et paremini näha он вытянул шею, чтобы лучше видеть

pikeerima3 v <pik'eeri[ma pik'eeri[da pikeeri[b pikeeri[tud 28>
tekst riidetükki teisele riidele alla õmblema, nii et paremalt poolt ei ole pistet näha
выстёгивать <выстёгиваю, выстёгиваешь> / выстегать* <выстегаю, выстегаешь> что

pilv s <p'ilv pilve p'ilve p'ilve, p'ilve[de p'ilve[sid ~ p'ilv/i 22>
1.
облако <облака, мн.ч. им. облака, род. облаков с> ka meteor,
туча <тучи ж> ka meteor,
облачко <облачка, мн.ч. им. облачка, род. облачков с> dem
tihedad ~ paksud pilved густые ~ сплошные облака
hõredad pilved редкие облака
madalad pilved низкие облака ~ тучи
kõrged pilved высокие облака
ülemised pilved облака верхнего яруса
hõbepilved серебристые облака
piksepilv грозовая туча
pärlmutterpilv перламутровое облако
rahepilv градовая туча
rünkpilved meteor кучевые облака
vihmapilv дождевое облако / дождевая туча
äikesepilv грозовая туча
suur must pilv kattis taeva kinni огромная чёрная туча затянула ~ заволокла небо
hallid pilved ujusid põldude kohal серые тучи ползли над полями
taeva all ~ taevas sõuavad pilved по небу плывут облака
pilved hajusid облака рассеялись
kuu tuli pilve tagant välja луна вышла ~ выглянула из-за тучи
päike läks pilve taha солнце спряталось за тучей
taevas pole näha ühtki pilve на небе [нет] ни облачка
lennuk tõusis pealepoole pilvi самолёт поднялся над облаками
mäetipp ulatus pilvedesse облака закрывали вершину горы
siit pilve piirilt on kaugele näha с подоблачных высот далеко видно
taevas on paksus pilves небо плотно затянуто тучами / плотные тучи обложили небо
ta hõljub pilvedes piltl он витает в облаках
tuju tõusis pilvedeni piltl настроение подскочило kõnek
Euroopa kohale tõusid sünged pilved piltl над Европой сгустились мрачные тучи
ta on sünge nagu pilv piltl он мрачнее ~ темнее тучи
2. auru, suitsu vms kohta
облако <облака, мн.ч. им. облака, род. облаков с> чего,
туча <тучи ж> чего,
клуб <клуба, мн.ч. им. клубы м> чего
seenetaoline pilv грибовидное облако
lõhnapilv облако ароматов
suitsupilv дымное ~ дымовое облако / облако ~ клуб дыма
sädemepilv туча искр
tolmupilv пыльное облако / облако ~ клуб ~ туча пыли
udupilv облако тумана
kuuma auru pilv облако горячего пара
tolm tõusis pilvena tee kohale пыль облаком клубилась над дорогой / над дорогой клубились облака пыли
3. suur parv
туча <тучи ж> кого-чего,
рой <роя, предл. о рое, в рою, мн.ч. им. рои, род. роёв м>,
стая <стаи, мн.ч. род. стай ж> кого-чего
sääsepilv рой комаров
vareste pilved стаи ~ тучи ворон
pilv kilkavaid lapsi рой ~ стая визжащих детей
4. piltl tusatuju kajastava ilme kohta
облако <облака, мн.ч. им. облака, род. облаков с>,
облачко <облачка, мн.ч. им. облачка, род. облачков с> dem
murepilv облачко печали
ta nägu tõmbus pilve он нахмурился
ta näole ilmus kerge pilv на его лице отразилось лёгкое недовольство

nagu pilvist ~ pilvedest kukkunud как с неба свалился; как с луны упал

pime+kohting
kõnek kokkulepitud kohtamine tundmatu inimesega
свидание вслепую
pärast katastroofilist pimekohtingut ei soovi nad teineteist enam iial näha после катастрофического свидания вслепую они друг друга вообще больше видеть не хотят

päev s <p'äev päeva p'äeva p'äeva, p'äeva[de p'äeva[sid ~ p'äev/i 22>
1.
день <дня, мн.ч. им. дни, род. дней м>
ilus päev хороший день / погожий день kõnek
pilves päev облачный день
laupäevane päev субботний день / суббота
eilne päev вчерашний день / вчера
homne päev завтрашний день / завтра
väsitav päev утомительный день
[pahad] päevad kõnek месячные / менструация
aprillipäev апрельский день
emadepäev День матери
inim[töö]päev человеко-день
lesepäevad вдовий век / вдовство
nooruspäevad дни ~ годы ~ пора молодости ~ юности / молодые годы / молодость / юность
normipäev nõuk трудодень
pakasepäev морозный день
puhkepäev день отдыха
spordipäev спортивный день
sõjapäevad дни ~ годы войны / военные годы
südapäev полдень
tööpäev рабочий день
vanaduspäevad дни ~ годы старости / старость
ärasõidupäev день отъезда
päeva süda полдень
päeval днём
päeva ajal в дневное время / днём
päise päeva ajal ~ päisel päeval средь бела ~ среди белого дня kõnek
keset päeva среди дня
iga jumala päev каждый божий день kõnek
päeval ja öösel днём и ночью / денно и нощно liter
päev otsa ~ kogu päeva целый ~ весь день
päeva jooksul в течение дня
kahe päeva pärast через два дня
üle päeva через день
iga kahe päeva tagant через каждые два дня
mõni päev tagasi ~ mõne päeva eest несколько дней назад, на днях, недавно
lähipäevil на днях / в ближайшие дни
ühel [heal ~ ilusal] päeval в один прекрасный день / однажды
päevad ja ööd läbi дни и ночи напролёт
kolm korda päevas три раза в день
kolme päeva teekond трёхдневный путь
tänasest päevast alates [начиная] с сегодняшнего дня
otsustaval päeval в решающий день
lahtiste uste päev день открытых дверей
tuttav ülikooli päevilt знакомый с университетских лет ~ времён
meie päevil в наши дни / в настоящее время / нынче
tänase päevani до сегодняшнего дня / до настоящего времени
mure homse päeva ~ tulevate päevade pärast забота о завтрашнем дне ~ о будущем
mõni päev varem või hiljem днём раньше или позже / день туда, день сюда kõnek
päevast päeva ~ päev päeva kõrval изо дня в день
tere päevast! добрый день!
head päeva! всего доброго!
päevast päeva edasi lükkama [mida] откладывать со дня на день что
ta tuleb neil päevil он придёт ~ приедет на днях ~ не сегодня завтра ~ в ближайшее время
sain töölt vaba päeva я получил ~ мне дали на работе свободный день / я отпросился с работы
haige jäi iga päevaga ~ päev-päevalt nõrgemaks больной с каждым днём ~ день ото дня ~ день за днём становился слабее ~ слабел
elame üks päev korraga мы живём только сегодняшним днём
elab mõtetega eilses päevas мыслит вчерашним днём
olin päevad otsa rannas я целыми днями был на пляже
ootasin sind päev otsa ~ päev läbi я ждал тебя целый день
magab poole päevani спит до полудня ~ до обеда
olen päeval tööl, tule õhtul! днём я на работе, приходи вечером!
perenaise päev algas ammu enne päikesetõusu хозяйка с рассвета была на ногах ~ в трудах
tuleks ta kas või päevaks paarikski пришёл бы он хоть на день другой kõnek
päev veereb päeva järel день катится за днём
rohtu tuleb võtta kolm korda päevas лекарство надо принимать три раза в день
ma ei saanud lubatud päeval tulla я не смог прийти в назначенный день
iga[l] päev[al] каждый день
mis päev täna on? какой день [недели] сегодня?
päev koidab день занимается
päev kisub ~ kaldub õhtusse ~ õhtule день клонится к концу / вечереет
päev on keskhommikus предполуденное время
sadas pool päeva [vihma] полдня шёл дождь
ta ei tea ööd ega päeva piltl не знает ни сном ни духом
lõpetas oma päevad ise он покончил с собой
tema päevad on loetud его дни сочтены
selle poisiga saate alles päevi näha piltl с этим парнишкой вы ещё намучаетесь madalk
päevi näinud kaabu piltl видавшая виды шляпа
kogub raha mustadeks päevadeks откладывает деньги на чёрный день
2. päike
солнце <солнца, мн.ч. род. солнц с>,
дневное светило
päev on juba suures kõrges солнце уже высоко
päeva tõusust loojakuni от восхода до заката [солнца]
päeva loojangu ajal на закате
kass soojendab end päeva paistel кошка греется на солнце
ära jäta võid päeva kätte! не оставляй масло на солнце!

rada s <rada raja rada r'atta, rada[de rada[sid ~ rad/u 18>
1. kitsas tee, teerada
дорожка <дорожки, мн.ч. род. дорожек, дат. дорожкам ж>,
тропа <тропы, мн.ч. им. тропы, дат. тропам ж>,
дорога <дороги ж>,
тропинка <тропинки, мн.ч. род. тропинок, дат. тропинкам ж>,
тропка <тропки, мн.ч. род. тропок, дат. тропкам ж> kõnek,
тропочка <тропочки, мн.ч. род. тропочек, дат. тропочкам ж> dem,
путь-дорожка <пути-дорожки, мн.ч. род. путей-дорожек, дат. путям-дорожкам ж> luulek,
путь-дороженька <пути-дороженьки, мн.ч. род. путей-дороженек, дат. путям-дороженькам ж> dem, luulek,
стёжка-дорожка <стёжки-дорожки, мн.ч. род. стёжек-дорожек, дат. стёжкам-дорожкам ж> luulek, murd
kitsuke rada узенькая тропа
liivane rada песчаная дорожка
rohtu kasvanud rada заросшая тропа
lumme tallatud rajad тропинки ~ дорожки, протоптанные в снегу
metsarada лесная тропинка
metsloomarada звериная тропа
mägirada горная дорога ~ тропа
sipelgarada муравьиная тропа
sõidurada полоса движения
vöötrada переход / зебра kõnek
ülekäigurada пешеходный переход / зебра kõnek
jalakäijate rada пешеходная тропа
rada suundus jõe äärde тропинка свернула к реке
rada lookleb puude vahel тропинка извивается ~ змеится между деревьями
läheme mööda rada пойдём по тропинке ~ по тропе
oja kallast mööda kulges vaevumärgatav rada вдоль ручья пролегала ~ тянулась едва заметная тропочка
ei teed ega rada, olime eksinud ни дорожки, ни тропинки -- мы заблудились
2. piltl tee elus, tegevuses jne
путь <пути м>,
стезя <стези, мн.ч. род. стезей ж> kõrgst,
дорога <дороги ж>,
колея <колеи ж>
noorusrajad пути молодости
rännurajad пути странствий
teaduse okkaline rada тернистый путь науки
igaüks käib oma rada каждый идёт своим путём ~ своей дорогой / у каждого свой путь ~ своя дорога
elu kulgeb oma harilikku rada жизнь идёт своим путём
kõik läks jälle vana rada всё опять вошло в свою [нормальную ~ обычную] колею
käin mõttes lapsepõlve radu в мыслях брожу по тропам детства
asjad lähevad oma rada дела идут своим ходом
loodus käib oma igivana rada природа совершает свой извечный круговорот
keeras jutu asjalikumale rajale он перевёл разговор в более деловую тональность
ta elu on piinarikas kannatuste rada его жизнь -- это мучительная череда страданий ~ мытарств / его жизнь -- это хождение по мукам
3. võistlusteks v treeninguteks
дорожка <дорожки, мн.ч. род. дорожек, дат. дорожкам ж>,
трек <трека м>,
трасса <трассы ж>,
стенд <стенда м>,
дистанция <дистанции ж>
kerge rada лёгкая дистанция
raske rada трудная дистанция
matkarada туристская тропа
murdmaarada sport кроссовая трасса
slaalomirada слаломная трасса
suusarada лыжная трасса / лыжня
võistlusrada трасса для соревнований
kuue rajaga ujula бассейн с шестью дорожками
jooksjad asusid rajale бегуны заняли места на беговой дорожке
rajale läks kümme suusatajat на дистанцию вышли десять лыжников
raja märkimiseks kasutati värvilisi lipukesi тропу отметили ~ обозначили цветными флажками
rada oli hästi sisse sõidetud трасса была хорошо наезжена
rajal käis tosin ratturit в соревнованиях участвовала дюжина гонщиков
4. lennuväljal stardiks ja maandumiseks
дорожка <дорожки, мн.ч. род. дорожек, дат. дорожкам ж>,
полоса <полосы, вин. полосу, мн.ч. им. полосы, род. полос, дат. полосам ж>
stardirada lenn стартовая ~ взлётная дорожка / взлётная полоса
lennuvälja rajad взлётные полосы аэродрома
lennuk veeres rajale самолёт вырулил на взлётную дорожку
5. jäljerada, mille liikuja enda taha jätab
след <следа, следу, дат. следу, предл. о следе, в следе, в следу, на следе, на следу, мн.ч. им. следы, род. следов м>,
оттиск <оттиска м>,
отпечаток <отпечатка м>,
колея <колеи, мн.ч. род. колей, дат. колеям ж>
info infot kandev pikijälg magnetlindil jne
дорожка <дорожки, мн.ч. род. дорожек, дат. дорожкам ж>,
трек <трека м>,
строчка <строчки, мн.ч. род. строчек, дат. строчкам ж>,
бороздка <бороздки, мн.ч. род. бороздок, дат. бороздкам ж>
jäljerada следы
lumel oli näha loomajälgede radu на снегу виднелись звериные следы ~ следы зверей
laeva kiiluvette jäi nöörsirge rada за кормой тянулся кильватерный след

rahul+olev adj <+olev oleva oleva[t -, oleva[te oleva[id 2>
rahulolu ilmutav v väljendav
удовлетворённый <удовлетворённая, удовлетворённое>,
довольный <довольная, довольное; доволен, довольна, довольно>
endaga rahulolev mees довольный собою ~ самодовольный человек
muigas rahuloleval ilmel он усмехнулся с довольным видом
meeldiv on sind näha rahulolevana приятно видеть тебя довольным [жизнью]

satelliidi+foto
tehiskaaslaselt tehtud foto (hrl Maast)
спутниковый снимок,
снимок со спутника,
фото со спутника
satelliidifotol on näha pilvemassiiv на снимке со спутника виден облачный массив

selge adj <s'elge s'elge s'elge[t -, s'elge[te s'elge[id 1>
1. hästi loetav, nähtav, kuuldav
ясный <ясная, ясное; ясен, ясна, ясно, ясны>,
отчётливый <отчётливая, отчётливое; отчётлив, отчётлива, отчётливо>
selgete piirjoontega
чёткий <чёткая, чёткое; чёток, четка, чётка, чётко, чётки; чётче>
loetav
разборчивый <разборчивая, разборчивое; разборчив, разборчива, разборчиво>
selgesti eristatav
явственный <явственная, явственное; явствен, явственен, явственна, явственно>
arusaadav
внятный <внятная, внятное; внятен, внятна, внятно>,
членораздельный <членораздельная, членораздельное; членоразделен, ьна, членораздельно>
selge käekiri ясный ~ чёткий ~ разборчивый ~ отчётливый почерк
selge diktsioon ясная ~ чёткая дикция / внятное ~ чёткое произношение
hästi selge foto очень чёткая ~ отчётливая фотография
selged jalajäljed liival отчётливые следы на песке
selge koirohu lõhn явственный запах полыни
laulab selge ja puhta häälega поёт ясным и чистым голосом
2. kindel, vankumatu; ilmne
ясный <ясная, ясное; ясен, ясна, ясно, ясны>,
явный <явная, явное; явен, явна, явно>
neil on selge ülekaal у них явный перевес / у них явное преимущество
selged haigustunnused ясные ~ явные признаки болезни
selge siht ясная цель
pole veel selge, kummal on õigus ещё неясно, кто прав
selge ja lihtne otsus ясное и простое решение
ütleb selge sõnaga, mida asjast arvab говорит прямо ~ без увёрток, что об этом думает
plaan hakkab võtma järjest selgemaid piirjooni план приобретает всё более чёткие очертания
3. arusaadav, mõistetav
ясный <ясная, ясное; ясен, ясна, ясно, ясны>,
понятный <понятная, понятное; понятен, понятна, понятно>,
вразумительный <вразумительная, вразумительное; вразумителен, ьна, вразумительно>,
толковый <толковая, толковое; толков, толкова, толково> kõnek
seaduste keel peab olema üheselt selge язык законов должен быть однозначно понимаем / язык законов должен пониматься ~ толковаться однозначно
nende sõnade mõte on mulle selge мне ясен ~ понятен смысл этих слов
on iseenesest selge, et ... само собой разумеется, что ...
püüdsin talle selgeks teha, et ta eksib я пытался объяснить ему, что он ошибается
küsimus vaieldi selgeks в ходе спора вопрос прояснился
jutud tuleks kiiresti selgeks rääkida надо бы срочно обговорить всё kõnek
peagi sai selgeks, et ... вскоре выяснилось, что ...
sa ei taha minna, selge see ясное дело, [что] тебе не хочется идти kõnek
4. millegi oskamise, kätteõppimise kohta
tal on amet selge он овладел профессией / он научился ремеслу
kas poisil on tähed juba selged? мальчик уже знает буквы?
lapsel on lugemine juba selge ребёнок уже умеет читать ~ научился читать
saksa keel on tal selge он владеет немецким языком / он освоил ~ выучил немецкий язык
õppetükid ei ole veel päris selged уроки ещё не выучены
õppis suvel ujumise selgeks летом он выучился ~ научился плавать
5. klaar, puhas
прозрачный <прозрачная, прозрачное; прозрачен, прозрачна, прозрачно>,
чистый <чистая, чистое; чист, чиста, чисто, чисты; чище>,
светлый <светлая, светлое; светел, светла, светло>
ilma kohta
ясный <ясная, ясное; ясен, ясна, ясно, ясны>,
безоблачный <безоблачная, безоблачное; безоблачен, безоблачна, безоблачно>
selge, kuiv ja soe
ведренный <ведренная, ведренное> van
kirgas, särav
яркий <яркая, яркое; ярок, ярка, ярко, ярки; ярче>
selge vesi прозрачная ~ чистая ~ светлая вода
selge allikas прозрачный ~ светлый родник
selge taevas ясное ~ безоблачное ~ чистое небо
selge päikseline ilm ясная солнечная погода
selge suvepäev ясный летний день / ведренный день
selged kuuvalged ööd ясные лунные ночи
kevadine selge õhk прозрачный весенний воздух
selge klaas прозрачное стекло
taevas tõmbub juba selgemaks небо проясняется
6. läbinisti ühest ainest, ilma lisata
чистый <чистая, чистое>
ehted on selgest kullast украшения из чистого ~ из одного золота
selgest siidist rätik платок из чистого шёлка
7. täielik, päris, lausa
чистый <чистая, чистое> piltl,
настоящий <настоящая, настоящее>,
прямой <прямая, прямое> piltl,
сущий <сущая, сущее> kõnek
selge juhus чистая случайность
selge ülekohus сущая несправедливость kõnek
see pole töö, vaid selge lust это не работа, а настоящее удовольствие
tuleb välja, et ta on selge anarhist выходит, он самый что ни на есть анархист kõnek
see on selge jama это сущий вздор kõnek
see on selge pettus это прямой обман
8. taibukas, arukas
ясный <ясная, ясное>,
светлый <светлая, светлое> piltl
selge mõistus ясный ~ светлый ум
ärkas hommikul täiesti selge ja puhanud peaga он проснулся утром с ясной и свежей головой
mõistus on tal selge ум у него ясный / он в здравом уме и при твёрдой памяти / он в своём уме kõnek
ta pole päris selge aruga он уже не в своём уме kõnek / он слегка свихнулся kõnek
peas polnud ühtki selgemat mõtet в голове не было ни одной светлой мысли
maga end ~ pea selgeks иди, проспись kõnek
9. aval, aus
ясный <ясная, ясное; ясен, ясна, ясно, ясны>,
чистый <чистая, чистое; чист, чиста, чисто, чисты; чище>,
светлый <светлая, светлое; светел, светла, светло> piltl
selge silmavaade ясный ~ честный взгляд
10. silmade kohta: hästi nägev
острый <острая, острое; остр, остёр, остра, остро> piltl
loe sina, sul selgem silm читай ты, у тебя зрение острее / читай ты, ты лучше видишь
hõõrub silmi selgemaks, et paremini näha он протирает глаза, чтобы лучше разглядеть

selge nagu ~ kui seebivesi ясно как [божий] день; яснее ясного
selge nagu ~ kui vesi (1) hästi omandatud владеть в совершенстве чем; (2) päevselge ясно как [божий] день; яснее ясного
selge pilt ясное дело
selget keelt rääkima ~ kõnelema [что] сам ~ сама ~ само за себя говорит
selget sotti saama разбираться/разобраться* в чём; постигать/постичь* что; постигать/постигнуть* что
selges eesti keeles [ütlema ~ rääkima] [говорить] ясно ~ недвусмысленно

selgelt adv <s'elgelt>
ясно,
чётко <чётче>,
отчётливо
selgesti eristatavalt
явственно
arusaadavalt
понятно,
внятно,
членораздельно
loetavalt
разборчиво
majanumber oli selgelt näha номер дома был отчётливо ~ ясно виден
räägi selgemalt говори яснее ~ внятнее
kellalöögid kajavad selgelt отчётливо ~ чётко звучат удары колокола / раздаются отчётливые ~ звучные ~ чёткие удары колокола
otsus olgu selgelt sõnastatud решение должно быть изложено ясно ~ понятно ~ чётко
see pisiasi on mul selgelt meeles я отчётливо помню эту деталь ~ мелочь

selgesti adv <s'elgesti>
1. meeltega tajumise kohta
ясно,
чётко <чётче>,
отчётливо
kallas on paadist selgesti näha из лодки ясно ~ отчётливо виден берег
kuulsin täiesti selgesti, mis kõrvaltoas räägiti я отчётливо ~ ясно слышал, что говорилось в соседней комнате
punetavas näos paistis haavaarm eriti selgesti на раскрасневшемся ~ покрасневшем лице особенно чётко выделялся шрам
2. kindlasti, vaieldamatult, ilmselt
явственно,
явно,
безусловно
tean selgesti, et ta räägib tõtt явно, что он говорит правду
meie võistkond oli vastastest selgesti üle наша команда была безусловно сильнее противников
3. arusaadavalt, mõistetavalt
ясно,
внятно,
членораздельно,
понятно,
доходчиво
hääldab selgesti iga sõna он отчётливо ~ ясно ~ внятно произносит каждое слово
allkiri polnud selgesti loetav подпись была неразборчивая
laps loeb juba selgesti ребёнок уже хорошо читает
küsimus olgu selgesti sõnastatud вопрос должен быть сформулирован ясно ~ чётко ~ внятно
4. puhtalt, täies selguses
ясно,
отчётливо
tormijärgsel hommikul tõusis päike jälle selgesti на утро после шторма солнце опять взошло при ясной погоде
mäletan seda õhtut väga selgesti я очень ясно помню этот вечер

selle+pärast adv <+pärast>
1. seepärast, seetõttu, selle tõttu
поэтому,
потому,
затем,
оттого
tahtsin sind näha, sellepärast ma siia tulingi я хотел тебя [у]видеть, поэтому и пришёл
sellepärast et потому что / ибо / так как
2. sellegipoolest, ikkagi
тем не менее,
несмотря на то,
однако,
всё же kõnek

siit+peale adv <+p'eale>
1. sellest ajast peale
с этих пор,
с этого времени,
отныне liter
siitpeale võis neid iga päev koos näha с этого времени их каждый день видели вместе / с этого дня они всегда были вместе
luban, et siitpeale kuulan alati su sõna обещаю, что отныне всегда буду слушаться тебя liter
2. sellest kohast peale
с этого места,
[начиная] отсюда
siitpeale maastik elavnes начиная отсюда местность оживилась

silm1 s <s'ilm silma s'ilma s'ilma, s'ilma[de ~ s'ilm/e s'ilma[sid ~ s'ilm/i 22>
1. nägemiselund
глаз <глаза, мн.ч. им. глаза, род. глаз, дат. глазам м>,
око <ока, мн.ч. им. очи, род. очей с>
vasak silm левый глаз
hallid silmad серые глаза
pruunid silmad карие глаза
mandlikujulised silmad миндалевидные глаза
lühinägelikud silmad близорукие глаза
auku vajunud silmad запавшие ~ впалые глаза
punnis silmad выпученные глаза
pungis silmad выпуклые глаза / глаза навыкат[е] kõnek
kõõrdi[s] silmad косые ~ косящие глаза
pilus silmad раскосые глаза / глаза с косым разрезом
vesised silmad водянистые глаза
koopa[i]s silmad глубоко посаженные глаза
paistes silmad опухшие ~ отёчные глаза
[ära]nutetud silmad заплаканные глаза / зарёванные глаза kõnek
punased silmad покрасневшие глаза / [от чего] красные глаза
peremehesilm piltl хозяйский глаз / хозяйское око
kassi hiilgavad silmad сверкающие глаза кошки
silmade valgustundlikkus светочувствительность глаз
kotid silmade all мешки под глазами
sinised rõngad silmade all синие круги под глазами
silmi paotama ~ avama открывать/открыть* ~ раскрывать/раскрыть* глаза
silmi sulgema закрывать/закрыть* глаза
silmi kissitama щурить/сощурить* ~ сощуривать/сощурить* глаза
ajas silmad vidukile он зажмурил ~ сощурил глаза
silmad [peas] kui tõllarattad ~ taldrikud [у кого] глазищи / [у кого] глаза, как шары madalk / [у кого] глаза, как фары vulg
silmad kipitavad глаза ~ в глазах щиплет
silmad jooksevad vett глаза слезятся
pisarad tulid silma на глазах выступили слёзы
tal on pisarad silmis у неё слёзы на глазах ~ в глазах
teade võttis pisarad silma от [этого] известия глаза наполнились слезами
silmad lähevad verd täis piltl глаза наливаются кровью
hõõrub silmi трёт глаза
pilgutas vennale silma он [под]мигнул брату
vaatab, käsi varjuks silmade ees смотрит из-под руки / смотрит, прикрыв рукой глаза
uni tikub silma сон одолевает кого
laps vahib võõrale julgelt silma ребёнок смело смотрит незнакомцу прямо в глаза
ta ei suuda tõele sügavalt silma vaadata он не смеет глядеть ~ смотреть правде в глаза van
nii häbi, et ei julge silma vaadata так стыдно, что не знаешь, куда глаза девать kõnek
lapsel silmad nagu rosinad у ребёнка глаза, как вишенки
tuiskas suud ja silmad täis снег залепил мне глаза и рот
kutsikail tulevad silmad pähe у щенков прорезываются глаза
2. silmavaade, pilk
взор <взора м>,
взгляд <взгляда м>,
глаза <глаз, дат. глазам pl>
sõbralikud silmad добрые глаза / дружеский ~ приветливый взгляд
tühjad silmad пустые глаза / пустой взор
silmi maha lööma потупить глаза ~ взор
laskis silmad toas ringi ~ ümber käia он окинул ~ обвёл взглядом ~ взором ~ глазами комнату
silm langes lauale взгляд остановился ~ задержался на столе
maalilt on raske silmi [ära] pöörata от картины трудно отвести взгляд ~ глаза
laps otsib silmadega ema ребёнок ищет глазами мать
silm puhkab lilledes взгляд отдыхает на цветах
teritasin silma, et paremini näha я присмотрелся, чтобы лучше разглядеть
silmad säravad глаза сияют ~ блестят
silmad löövad välku piltl глаза мечут молнии ~ стрелы
silmad pilluvad sädemeid piltl глаза мечут искры
3. esineb püsiühendeis
глаз <глаза, мн.ч. им. глаза, род. глаз, дат. глазам м>
tal on moe asjus silma у него глаз на моду
sel õmblejal on hea silm у этой швеи намётанный глаз kõnek
ega mu võtmed pole sulle silma juhtunud? ты не видел моих ключей? / тебе не попадались на глаза мои ключи?
kaugust tuli mõõta silmaga расстояние нужно было определять на глаз
ema kuju seisab ikka mu silmade ees образ матери до сих пор стоит у меня перед глазами
ta muutus mu silmis aina targemaks в моих глазах он становился всё умнее kõnek
paat kadus silmist лодка исчезла из вида ~ из глаз
kao ~ kasi mu silmist! уйди с глаз долой! kõnek / убирайся с глаз моих! kõnek
4. silmus
петля <петли, мн.ч. род. петель, дат. петлям ж>
pahempidi kootud silmad изнаночные петли
võrgusilm ~ võrgu silm ячейка сети
õhksilm воздушная петля
silmi üles looma набирать/набрать* петли [при вязании]
silmi üles võtma поднимать/поднять* петли
sukal läks ~ jooksis silm maha петля на чулке спустилась
kuduja loeb silmi вязальщица считает петли
5. täpina täringul; mängu v võistluse arvestusühik
очко <очка, мн.ч. род. очков с>
kaardimängijad loevad silmi игроки в карты считают очки
6. avaus, ava milleski
око <ока sgt с>
nõelal
ушко <ушка с>
kaamerasilm око ~ глаз камеры
niit tuleb silmast läbi ajada нужно вдеть ~ продеть нитку в игольное ушко ~ в иголку
7. laik, täpp
глазок <глазка м>
praemuna kollane silm жёлтый глазок яичницы
raadio roheline silm зелёный глазок радиоприёмника
punaste silmadega prees брошь-пряжка с красными глазками
pani pudrule tükikese võid silmaks он положил глазок масла в кашу
8. kirvel
обух <обуха м>,
обух <обуха м>

[nii] et silm sinine [peas] тянуться в нитку
oma silm on kuningas свой глаз -- алмаз
silm silma [vastu], hammas hamba vastu око за око, зуб за зуб
silm läheb ~ vajub looja глаза закрываются ~ слипаются; [кого] клонит в сон ~ ко сну ~ в дрёму
silm on peal [kellel/millel] [кто] под прицелом ~ под присмотром
silm on tönts [кто] подслеповат; [у кого] слабое зрение
silm seletab [кто] видит
silm silma vastu ~ vastas лицом к лицу
silmad on ees ja taga [kellel] смотреть в оба
silma all ~ ees на глазах у кого
silma [alla ~ ette] sattuma попадаться/попасться* на глаза кому
▪ [kellele] silma ~ silmi ~ silmale andma показываться/показаться* на глаза кому
silma haavama ~ riivama резать глаз ~ глаза кому
silma hakkama ~ torkama бросаться/броситься* ~ кидаться/кинуться* в глаза
silma heitma (1) hindavalt, ihaldavalt положить* глаз на что; иметь виды на что; (2) kurameerima иметь виды на кого
silma paistma (1) teistest üle olema выдаваться чем, среди кого; выделяться/выделиться* чем, среди кого; (2) näha olema виднеться; быть на виду
silmad [on] häbi täis сгорать/сгореть* со стыда ~ от стыда
silma[de] ees läheb ~ lööb kirjuks глаза разбегаются; в глазах пестрит
silmadega sööma ~ neelama ~ õgima есть ~ пожирать глазами кого; впиваться/впиться* глазами в кого-что
silmadega [kelle/mille] küljes rippuma смотреть ~ глядеть в рот кому; пялиться на кого-что madalk
silmas pidama (1) arvesse võtma иметь в виду; (2) teraselt jälgima следить за кем-чем; присматривать за кем-чем; не упускать из виду кого-что
silme ees läheb mustaks в глазах замутилось ~ темнеет ~ потемнело
silme ees virvendab в глазах рябит
silmi avama открывать/открыть* ~ раскрывать/раскрыть* глаза кому-чему, на что
silmi tegema [kellele] строить ~ делать глазки кому
silmi sulgema (1) ära surema умереть*; закрыть* глаза; (2) surnu silmi sulgema закрывать/закрыть* глаза кому; (3) tahtlikult vaikima закрывать/закрыть* глаза на что
[oma] silmi peast häbenema сгорать/сгореть* со стыда ~ от стыда
[oma] silmi peast välja nutma выплакать* [все] глаза
silmi kinni panema умереть*; закрыть* глаза
silmi lahti hoidma ~ pidama смотреть в оба
silmi peast [välja ~ ära] kratsima [kellel] выцарапать* глаза кому
silmi peast [välja ~ ära] sööma (1) vaenulikult suhtuma выцарапать* глаза кому; (2) tüütama докучать кому
silmi peast vahtima уставиться* [глазами] на кого-что
silmi täis lakkuma vulg нахлестаться*; надрызгаться*
silmist kaotama терять/потерять* из вида ~ из виду кого-что
silmist ~ silmast laskma упускать/упустить* из виду ~ из глаз кого-что

silma+paistev adj <+p'aistev p'aistva p'aistva[t -, p'aistva[te p'aistva[id 2>
1. näha olev, selgesti märgatav
заметный <заметная, заметное; заметен, заметна, заметно>,
видимый <видимая, видимое; видим, видима, видимо>
silmapaistev huvipuudus явное отсутствие интереса
2. tähelepanuväärne
замечательный <замечательная, замечательное; замечателен, замечательна, замечательно>,
выдающийся <выдающаяся, выдающееся>,
видный <видная, видное; виден, видна, видно, видны> piltl,
крупный <крупная, крупное> piltl
silmapaistev isiksus выдающаяся личность
silmapaistev skulptor видный ~ выдающийся ~ замечательный скульптор
silmapaistev saavutus выдающееся ~ замечательное достижение

siruli adv <siruli>
1. pikali, maha, lamama
heitis voodisse siruli он лёг на кровать / он разлёгся ~ вытянулся на кровати kõnek
hommiku eel heitsime siruli под утро мы легли спать
jäi juba paar kuud tagasi siruli он слёг [в постель] уже пару месяцев назад kõnek
poiss kukkus siruli maha мальчик упал навзничь
lõi vastase siruli он уложил противника kõnek, piltl
2. pikali, maas, lamamas
лёжа,
в лежачем положении
lamasime päikeselõõsas siruli мы лежали на солнцепёке
olin haige, kaks nädalat tuli siruli olla я болел, пришлось проваляться две недели в постели kõnek
külalised kõik alles siruli maas все гости ещё спят / гости ещё дрыхнут madalk
postid on tee ääres siruli maas столбы лежат у дороги
3. väljasirutatud asendisse
вытягивая
väljasirutatud asendis
растянувшись,
врастяжку kõnek
ajas kaela siruli, et paremini näha он вытянул шею, чтобы лучше видеть
koer lamab, esikäpad siruli собака лежит, вытянув передние лапы

soov+mõtlemine
soovidest, mitte tegelikkusest lähtuv mõtlemine, asjade nägemine nii, nagu neid näha tahetakse
принятие желаемого за действительное

suusa+mask
(suusatajatel, lumelauduritel:) liibuv peakate, mis katab ka nägu ja kaela ning kaitseb külma eest (vahel on näha ainult silmad ja suu, vahel terve nägu)
лыжная маска,
балаклава <балаклавы ж>
röövlil oli must suusamask peas грабитель был в чёрной балаклаве

tahtma v <t'aht[ma t'aht[a taha[b tahe[tud, t'aht[is t'aht[ke 34>
1.
хотеть <хочу, хочешь> чего, что, что делать, что сделать,
захотеть* <захочу, захочешь> чего, что, что делать, что сделать,
хотеться <-, хочется; хотелось> кому-чему, чего, что делать, что сделать,
захотеться* <-, захочется; захотелось> кому-чему, кого-чего, что делать, что сделать,
желать <желаю, желаешь> кого-чего, что, что делать, что сделать,
желаться <-, желается; желалось> кому-чему, что, что делать, что сделать
tahan koju хочу домой / мне хочется домой
tahab magada он хочет спать / ему хочется спать
kes tahab kohvi? кто желает ~ хочет кофе? / кому кофе? kõnek
kes see ikka tahab haige olla! кому же хочется быть больным ~ болеть!
ma tahan sind näha я хочу видеть тебя ~ увидеться с тобой
kõik tahtsid võitjat õnnitleda все хотели ~ желали ~ всем хотелось поздравить победителя
keegi ei taha sulle halba никто не желает тебе плохого
kiirustasin [enese] tahtmata sammu я невольно прибавил шаг
käisin töökohta tahtmas я ходил искать работу
mida sa must tahad? чего ты от меня хочешь? / чего тебе от меня нужно?
mida sa sellega öelda tahad? что ты хочешь этим сказать?
mis tast tahtagi от него и ждать-то нечего
said mis tahtsid получил, что [за]хотел / так тебе и надо kõnek
tahaksin sind tänada heade soovide eest я хотел бы поблагодарить тебя за хорошие пожелания
koer tahab välja собака просится на улицу
ta käinud sind tahtmas говорят, что он ходил к тебе свататься
vaata kuidas tahad, kallas ei paista сколько ни смотри, а берега не видно
mina ei võtnud, tehke mis tahate делайте, что хотите, а я не брал
2. tungivalt vajama
требовать <-, требует> / потребовать* <-, потребует> чего,
нуждаться <-, нуждается> в чём,
иметь потребность в чём,
хотеть <-, хочет> чего, что делать, что сделать kõnek
auto tahab remonti автомобиль требует ремонта ~ нуждается в ремонте / машине требуется ремонт kõnek
põld tahab künda поле надо вспахать
jalad tahavad puhata ногам нужен отдых
elu tahab elamist ~ elada жить-то надо kõnek
3. osutab millelegi, mis on peaaegu juhtumas v oleks võinud juhtuda
чуть было не,
едва не,
почти
uni tahab tulla сон одолевает
tahtsin ennast haigeks naerda я чуть не помер со смеху madalk
kära tahtis kurdiks teha шум едва не оглушил
külm tahab ära võtta мороз одолевает
4. koos eitusega osutab, et millegi toimumine on takistatud, puudub eeldus millekski
не хотеть <-, хочет>
uni ei taha tulla сон не идёт
kala ei taha võtta рыба не клюёт
haav ei taha kuidagi paraneda рана никак не хочет заживать / рана никак не заживает
plekk ei taha välja tulla пятно не выводится ~ не хочет выводиться
5. koos da-infinitiivis olema-verbiga osutab, et miski pretendeerib millelegi, selleks vajalikke eeldusi omamata
претендовать <-, претендует> на что
film tahab komöödia olla фильм претендует на комедию / фильм с претензией на комедию kõnek
liivane plats maja ees tahab iluaed olla песчаная площадка перед домом с претензией на цветник kõnek

tunde+märk s <+m'ärk märgi m'ärki m'ärki, m'ärki[de m'ärki[sid ~ m'ärk/e 22>
1. eristav tunnus
признак <признака м>,
опознавательный знак
tagaotsitava erilised tundemärgid особые ~ специфические признаки разыскиваемого
2. millegi ilming; enne
примета <приметы ж>,
знак <знака м>,
предзнаменование <предзнаменования с>,
симптом <симптома м>
haiguse tundemärgid симптомы болезни
sügise tundemärke on juba kõikjal näha всюду видны уже признаки ~ приметы осени

upitama v <upita[ma upita[da upita[b upita[tud 27>
1. jõudu rakendades tõstma, vinnama
вздымать <вздымаю, вздымаешь> кого-что,
втаскивать <втаскиваю, втаскиваешь> / втащить* <втащу, втащишь> кого-что
tirima, sikutama
тянуть <тяну, тянешь> кого-что, за что,
волочить <волочу, волочишь> кого-что,
подтягивать <подтягиваю, подтягиваешь> / подтянуть* <подтяну, подтянешь> кого-что,
затаскивать <затаскиваю, затаскиваешь> / затащить* <затащу, затащишь> кого-что kõnek
küünitama, ulatama
протягивать <протягиваю, протягиваешь> / протянуть* <протяну, протянешь> кого-что,
тянуться <тянусь, тянешься> / потянуться* <потянусь, потянешься> за чем
kohvrid upitati bussi чемоданы с трудом затащили в автобус
upitas koti selga он взвалил мешок на спину
meil õnnestus auto kraavist teele upitada нам удалось вытащить машину из канавы
haige upitati toolile [istuma] больного подсадили ~ втянули на стул
upitas riiulilt pudelit он потянулся за бутылкой на полке
valitsus püüdis riigi majandust jalule upitada piltl правительство пыталось поставить на ноги ~ поднять экономику
2. end, oma keha v mõnd kehaosa [pingutusega] ülespoole tõstma v teatud asendisse ajama
привставать <привстаю, привстаёшь> / привстать* <привстану, привстанешь>,
дотягиваться <дотягиваюсь, дотягиваешься> / дотянуться* <дотянусь, дотянешься> до кого-чего,
протягиваться <протягиваюсь, протягиваешься> / протянуться* <протянусь, протянешься>,
тянуться <тянусь, тянешься> / потянуться* <потянусь, потянешься> к кому-чему
upitas end jalule он с трудом встал на ноги
upitas end kikivarvule, et paremini näha он встал ~ поднялся на цыпочки ~ на носки, чтобы лучше видеть
tagapool seisjad upitasid endid ettepoole стоящие сзади всем телом ~ всем корпусом подались вперёд
püüdis end aia najal püsti upitada он пытался подняться ~ встать ~ привстать, хватаясь за забор kõnek
jaksas end vaid neljakäpakile upitada у него хватило сил встать только на четвереньки kõnek
3. piltl jõuga kellekski [v millekski] enamaks panema, [sobimatusest hoolimata] kuhugi kõrge[ma]le aitama
пристраивать <пристраиваю, пристраиваешь> / пристроить* <пристрою, пристроишь> кого-что, кем, куда kõnek,
протаскивать <протаскиваю, протаскиваешь> / протащить* <протащу, протащишь> кого-что, куда kõnek
[teenimatult] paremaks pidama, üles kiitma
возносить <возношу, возносишь> / вознести* <вознесу, вознесёшь; вознёс, вознесла, вознесло> кого-что,
расхваливать <расхваливаю, расхваливаешь> / расхвалить* <расхвалю, расхвалишь> кого-что,
восхвалять <восхваляю, восхваляешь> / восхвалить* <восхвалю, восхвалишь> кого-что
upitas väimehe soojale kohale он протащил ~ пристроил зятя на тёплое местечко kõnek
okupandid upitasid võimule ajutise valitsuse оккупанты сколотили временное правительство kõnek, piltl
kriitika upitas solisti taevani критика вознесла ~ расхвалила солиста до небес
upitas oma iseteadvust peene lõhnaõliga для понта она приобрела изысканные духи madalk, piltl
4. hoogu võtma; üritama
собираться <собираюсь, собираешься> / собраться* <соберусь, соберёшься; собрался, собралась, собралось> что делать, что сделать
juba hulk aega upitas külaline minekut гость уже давно собирался уходить

vaevlema v <v'aevle[ma vaevel[da v'aevle[b vaevel[dud 30>
1. füüsiliselt v vaimselt vaevas olema
мучиться <мучусь, мучишься> чем, от чего,
страдать <страдаю, страдаешь> чем, от чего,
томиться <томлюсь, томишься> чем, от чего,
терзаться <терзаюсь, терзаешься> чем,
изнывать <изнываю, изнываешь> / изныть* <изною, изноешь> от чего,
казниться <казнюсь, казнишься>,
маяться <маюсь, маешься> чем, от чего kõnek, piltl,
изводиться <извожусь, изводишься> от чего kõnek,
мучаться <мучаюсь, мучаешься> чем, от чего madalk
haavatu vaevles valudes раненый страдал от боли ~ терзался болями
vaevleb juba pikemat aega haigevoodis он тяжело болен / он уже давно лежит больной, мается kõnek / его уже давно замаяла болезнь kõnek
vaevles terve öö ilma uneta он всю ночь томился ~ мучился от бессонницы
loomad vaevlevad janu käes скот страдает ~ изнывает ~ мучится от жажды
poiss vaevleb süümepiinades мальчик мучится угрызениями совести
on näha, et ta vaevleb sisemiselt видно, что внутри его что-то терзает / видно, что в душе он мучается madalk
vaevlesime niisama igavuse käes мы томились ~ изнывали от скуки
2. rasket, vaevarikast elu elama
томиться <томлюсь, томишься>,
бедствовать <бедствую, бедствуешь>,
мучиться <мучусь, мучишься>,
мытариться <мытарюсь, мытаришься> madalk
vanglas vaevlema томиться в тюрьме
orjuses vaevlema томиться в рабстве
vaevleb võlgades он [сидит] в долгах по уши ~ по горло kõnek
paljud vaevlesid vaesuses многие бедствовали

vari s <vari varju v'arju v'arju, v'arju[de v'arju[sid ~ v'arj/e 24>
1. tume kujutis
тень <тени, предл. о тени, в тени, мн.ч. род. теней ж> ka piltl
mustad varjud чёрные ~ тёмные тени
ähmased varjud размытые ~ расплывчатые тени
pahameelevari тень досады ~ возмущения
pilvevari облачная тень / тень от тучи ~ от облака
inimese vari тень [от] человека
tumedad varjud silmade all тёмные тени под глазами
valguse ja varju kontrastid kunst контрасты света и тени
varjude riik страна ~ обитель ~ вместилище теней
puud heitsid teele pikki varje длинные тени от деревьев ложились ~ падали на дорогу
koer käis oma peremehe kannul kui vari собака тенью ~ как тень ходила за хозяином kõnek
ei salli teineteise varjugi ~ ei taha teineteise varjugi näha они терпеть не могут друг друга kõnek / они друг друга на дух не выносят kõnek
meid kummitasid mineviku varjud над нами тяготели тени прошлого
endise kuulsuse vilets vari жалкая тень бывшей знаменитости kõnek
narkomaan pole enam inimene, vaid inimese vari наркоман превратился в тень kõnek
näole ilmus kurbuse vari на лице появилась тень грусти
tema süüs ei saa olla kahtluse varjugi нет ни тени сомнения в его виновности
valetaja näol polnud piinlikkuse varjugi он лгал без тени смущения
2. pime ja jahe koht, vilu
тень <тени, предл. в тени sgt ж>
viluvari прохладная тень
seisis varjus он стоял в тени
astus varjust päikese kätte он вышел из тени на солнышко kõnek
see lill võib kasvada ka varjus этот цветок может расти и в тени
3. kaitse; peavari, ulualune
укрытие <укрытия с>,
прикрытие <прикрытия с>,
крыша <крыши ж> kõnek ka piltl
otsis varju kuulide eest он искал укрытия от пуль
pakkusime teelisele ööseks varju мы приютили на ночь путника
tulekahju jättis kümned inimesed varjuta из-за пожара десятки людей остались без крова piltl
4. ainsuse kohakäänetes adverbiaalselt: ulualla, peitu; uluall, peidus; ulualt, peidust
hein saadi õigeks ajaks varju сено успели вовремя убрать под навес
jooksis äikese eest kangialusesse varju он укрылся от грозы в подворотне kõnek
kala on põhjamudas varjus ~ varjul рыба прячется в тине
maapõues on varjul suuri rikkusi в недрах земли хранятся ~ кроются ~ скрыты большие богатства
5. postpositsioonilaadselt
за кого-что,
за кем-чем,
в ком-чём,
из-за кого-что
mees kadus majade varju мужчина исчез ~ скрылся за домами
peidab näo krae varju прячет лицо в воротник
mäed olid uduloori varjus ~ varjul горы прятались в тумане piltl
põgenes pimeduse varjus ~ varjul он совершил побег ~ сбежал под покровом темноты ~ ночи
poiss passis neid salaja kardina varjust мальчик тайком следил за ними из-за занавески
6. varjualune
навес <навеса м>,
намёт <намёта м> kõnek
hein on varju all сено [находится] под навесом
7. varjav kate
покрытие <покрытия с>,
защита <защиты ж>,
щит <щита м>,
завеса <завесы ж>
sirm
ширма <ширмы ж>
pani käe varjuks silmade ette он прикрыл лицо рукой [от солнца]
laual põles rohelise varjuga lamp на столе горела лампа с зелёным абажуром ~ под зелёным абажуром
magas köögis varju taga он спал на кухне за ширмой
kasutas varjuks pseudonüümi piltl он укрывался за псевдонимом
8. kõnek toit, kõhutäide
еда <еды sgt ж>,
пища <пищи sgt ж>
võttis kiiruga kõhule varju он перекусил на скорую руку kõnek

[halba] varju heitma бросать/бросить* ~ наводить/навести* тень на кого-что

varvas s <varvas v'arba varvas[t -, varvas[te v'arba[id 7>
inimese jalapöia osa, looma jäseme vastav osa
палец [ноги],
палец [на ноге]
suka, soki, jalatsi varbaosa
носок <носка м>
parema jala suur varvas большой палец правой ноги ~ на правой ноге
väike ~ viies varvas мизинец
kõverad varbad кривые пальцы
muhklikud varbad узловатые ~ шишковатые пальцы
külm võttis varbad ära [кто] обморозил ~ отморозил себе пальцы [на ногах]
seisab varvastel ~ varbail он стоит на носках
tõuseb varvastele, et paremini näha он приподнимается на носках ~ на носки, чтобы лучше видеть
astus naabrile varba peale он наступил соседу на ногу
kingad käivad varvastele туфли жмут в носках / [кто] натёр туфлями себе пальцы [на ногах]
varvaste vahel on ekseem на ногах между пальцами выступает экзема
krokodilli varbad on varustatud ujunahaga у крокодила между пальцами на лапах -- плавательные перепонки

▪ [kelle] varbad on külmad ~ püsti [кто] протянул ноги madalk; [кто] задрал ноги madalk
varba peale ~ varbale ~ varvastele astuma наступать/наступить* на ногу ~ на ноги ~ на хвост кому
varvast laskma ~ litsuma ~ vajutama ~ viskama ~ väristama удирать/удрать*; уносить/унести* ноги; задавать/задать* дёру ~ тягу ~ стрекача; удуть* madalk; уматывать/умотать* madalk; улепётывать/улепетнуть* madalk; дать тёку madalk; выметаться/выместись* madalk

veri s <veri vere v'er[d v'erre, vere[de vere[sid 20>
1.
кровь <крови, предл. о крови, в крови, мн.ч. род. кровей ж> ka piltl
hapnikurikas veri богатая кислородом кровь
segatud veri смешанная кровь
doonoriveri донорская кровь / кровь донора
konservveri med консервированная кровь
siniveri ~ sinine veri голубая кровь iroon
tehisveri ~ kunstlik veri искусственная кровь
vere valgelibled белые кровяные тельца
veri hüübib kiiresti кровь быстро свёртывается
käis verd andmas он ходил сдавать кровь
haigele kanti üle verd больному сделали переливание крови
haigel lasti verd больному пустили кровь
patsient köhib verd пациент харкает кровью ~ кровохаркает
ninast ~ nina jookseb verd из носа идёт ~ течёт кровь
haavast purskab verd из раны брызжет кровь / из раны хлещет кровь kõnek
kannatanu kaotas palju verd пострадавший потерял много крови
haavatu võib verest tühjaks ~ kuivaks joosta раненый может истечь кровью
ta ei kannata verd näha он не выносит вида крови
side on verega koos бинт ~ повязка в крови ~ испачкана ~ пропитана кровью
riietel on paakunud verd на одежде запёкшаяся кровь
veri valgus ~ tõusis näkku кровь бросилась в лицо / [кто] покраснел
veri taob meelekohtades кровь стучит в висках
tundsin, kuidas veri pähe lõi я почувствовал, как кровь хлынула в голову
silmad olid verd täis valgunud глаза налились кровью
king on kanna verele hõõrunud [кто] натёр туфлей пятку до крови
hammustas huule verele он прикусил губу до крови
kuuma ~ tulise verega lõunamaalased южане горячей крови ~ с горячей кровью
ara verega inimene трусливый ~ боязливый человек / трусишка kõnek
tal on rahutu veri у него беспокойная кровь / он -- неспокойный человек / он -- беспокойная душа kõnek / у него мятежная душа
veri mässab elulustist кровь кипит ~ играет ~ бродит [от жизнерадостности]
veri tardub soontes кровь стынет в жилах kõnek
veri lõi värisema [на кого] нашёл страх ~ ужас kõnek / [в кого] вселился страх ~ ужас kõnek
muusika on tal veres музыка у него в крови
poisis on seikleja verd юноша любит приключения / у парня есть авантюрная жилка kõnek
tumedat ~ tõmmut verd смуглый / темнокожий / чернявый kõnek
tema soontes voolab ka mustlase verd в его жилах течёт и цыганская кровь
eesti verd helilooja эстонский по крови композитор / эстонских кровей композитор
noormees on kuninglikku verd юноша королевских кровей
poiss on isaga ühte verd мальчик одной крови с отцом
ta on meile vere poolest sugulane он нам родной по крови / мы кровные родственники
veri seob kirjanikku tema rahvaga узы крови связывают писателя со своим народом
veri on paksem kui vesi кровь гуще воды
2. tapmisele, haavamisele, vägivaldsele surmale osutavates väljendites
кровь <крови, предл. о крови, в крови sgt ж> kõnek, piltl,
кровопролитие <кровопролития с>
vereni kokkupõrge siiski ei läinud при столкновении удалось обойтись без крови kõnek / столкновение обошлось без кровопролития
ülestõus uputati verre восстание было жестоко подавлено / восстание потопили в крови kõnek
veri vere eest! кровь за кровь!
lahingus valatud veri кровь, пролитая в бою kõnek

verd valama (1) tapma, haavama лить ~ проливать/пролить* [чью] кровь; (2) [kedagi v midagi kaitstes] surma saama, hukkuma проливать/пролить* свою кровь за кого-что
verest välja ~ ära lööma ~ viima устрашать/устрашить* кого-что; запугивать/запугать* кого-что
verest välja ~ ära minema ~ kukkuma устрашаться/устрашиться* чего; пугаться/испугаться* чего; оробеть* перед кем-чем; струсить* перед кем-чем
veri keeb кровь кипит ~ горит ~ бродит в ком
veri sarve all (1) ärritatud, riiaka oleku kohta [кто] раздражён ~ гневен; (2) vimmapidamise kohta держать ~ иметь камень за пазухой; иметь ~ держать сердце на кого
veri vemmeldab кровь кипит ~ горит ~ бродит
verre kasvama входить/войти* в плоть и кровь кого, кому, чью; становиться/ стать* привычкой; входить/войти* в обычай

välja+paistev adj <+p'aistev p'aistva p'aistva[t -, p'aistva[te p'aistva[id 2>
1. näha olev
заметный <заметная, заметное; заметен, заметна, заметно>,
видимый <видимая, видимое; видим, видима, видимо>,
приметный <приметная, приметное; приметен, приметна, приметно>
väljapaistev auk sokikannas заметная дырка в носке
2. silmapaistev, tähelepanuväärne
видный <видная, видное> piltl,
выдающийся <выдающаяся, выдающееся>,
замечательный <замечательная, замечательное; замечателен, замечательна, замечательно>
väljapaistev teadlane выдающийся ~ видный учёный

välja paistma v
1. välja ulatuma
выдаваться <-, выдаётся>,
быть видным
seelik paistab mantli alt välja юбка видна из-под пальто
laps ei paista teiste tagant välja ребёнка не видно за спинами других
2. ilmnema
явствовать <-, явствует> из чего, по чему liter,
видно
näha olema
виднеться <-, виднеется>
tumedal[t] põhjal[t] paistab hele tikand hästi välja светлая вышивка чётко выделяется на тёмном фоне
3. näima
казаться <-, кажется> / показаться* <-, покажется>,
выглядеть <выгляжу, выглядишь>
4. silma paistma
выдаваться <выдаюсь, выдаёшься> чем, среди кого,
выделяться <выделяюсь, выделяешься> / выделиться* <выделюсь, выделишься> чем, среди кого
ta pole millegagi eriti välja paistnud он особо ничем не отличался ~ не выделялся

välja venitama v
1.
растягивать <растягиваю, растягиваешь> / растянуть* <растяну, растянешь> что,
оттягивать <оттягиваю, оттягиваешь> / оттянуть* <оттяну, оттянешь> что
taskuid välja venitama оттягивать/оттянуть* карманы
õde venitas mu kingad välja сестра растянула ~ разносила мои туфли
2. ebaloomulikult pingule venitama
растягивать <растягиваю, растягиваешь> / растянуть* <растяну, растянешь> что
punni venitama
выпячивать <выпячиваю, выпячиваешь> / выпятить* <выпячу, выпятишь> что kõnek,
выпучивать <выпучиваю, выпучиваешь> / выпучить* <выпучу, выпучишь> что kõnek
venitas kõõlused välja он растянул сухожилия
kõht oli välja venitatud живот был выпучен ~ выпячен kõnek
3. ebaproportsionaalselt pikaks venitama; välja sirutama
вытягивать <вытягиваю, вытягиваешь> / вытянуть* <вытяну, вытянешь> что
putuka tagakeha on tugevasti välja venitatud тело насекомого сильно вытянуто
venitas kaela välja, et paremini näha он вытянул шею, чтобы лучше видеть
4. pikkamisi välja, nähtavale tõmbama
тянуть <тяну, тянешь> / вытянуть* <вытяну, вытянешь> что, из чего,
вытягивать <вытягиваю, вытягиваешь> / вытянуть* <вытяну, вытянешь> что, из чего,
вытаскивать <вытаскиваю, вытаскиваешь> / вытащить* <вытащу, вытащишь> что, из чего,
тащить <тащу, тащишь> / вытащить* <вытащу, вытащишь> что, из чего kõnek
venitas taskust välja pudeli он вытащил из кармана бутылку
5. pingutades toime tulema
дотягивать <дотягиваю, дотягиваешь> / дотянуть* <дотяну, дотянешь> до чего kõnek
kartuliga venitame kevadeni välja с картошкой дотянем до весны kõnek

õhk s <'õhk õhu 'õhku 'õhku, 'õhku[de 'õhku[sid ~ 'õhk/e 22>
1. Maa atmosfääri koostisse kuuluvate gaaside segu
воздух <воздуха sgt м> ka piltl,
атмосфера <атмосферы sgt ж> kõnek,
дух <духа sgt м> madalk
arktiline õhk арктический воздух / ледяной воздух
hõre õhk разрежённый воздух
konditsioneeritud õhk кондиционированный воздух
lämbe õhk удушливый воздух / парной воздух kõnek
niiske õhk перенасыщенный влагой ~ влажный ~ сырой воздух
raske õhk тяжёлый воздух piltl / зловонный дух madalk
saastatud ~ saastunud õhk загрязнённый воздух
kevadõhk ~ kevadine õhk весенний воздух
maaõhk деревенский воздух
metsaõhk лесной воздух
suruõhk tehn сжатый воздух
toaõhk комнатный воздух / воздух в комнате
troopikaõhk ~ troopiline õhk тропический воздух
tuuleõhk ёгкое] движение воздуха / дуновение / лёгкий ~ мягкий порыв ветра / ветерок
välisõhk уличный ~ открытый воздух / [внешний] воздух kõnek
varuõhk füsiol запасный воздух
õhku läbilaskev materjal воздухопроницаемый ~ обтекаемый материал
provintsilinnakese kopitanud õhk затхлая ~ удушливая атмосфера провинциального городка kõnek
õhk oli tubakasuitsust paks в комнате было накурено -- хоть топор вешай kõnek / от табачного дыма в комнате стоял такой тяжёлый дух, что хоть ножом режь madalk
lähme värske õhu kätte! выйдем на [свежий] воздух! kõnek / пошли проветримся! kõnek
[kellel] tuli õhust puudu [кому] не хватило воздуха / [кому] нечем было дышать / [кто] задыхался
künka tipul jäime õhku ahmides seisma на вершине холма мы, жадно глотая ~ вдыхая воздух ~ тяжело дыша, остановились
hind pani meid õhku ahmima от такой цены аж дух перехватило kõnek
tõmbab ~ veab ninaga õhku поводит носом / принюхивается / потягивает носом воздух
õhk on puhas (1) ilma saasteaineteta воздух чистый ~ незагрязнённый; (2) piltl soovimatuid isikuid pole näha воздух чистый!
tõmbas puhast õhku kopsudesse он набрал ~ вдохнул полную грудь ~ полной грудью [свежего ~ чистого] воздуха / он набрал в лёгкие чистого воздуха
pumpas jalgrattakummi õhku täis он накачал велосипедную шину ~ камеру
ta kadus nagu õhk он растворился ~ растаял в воздухе piltl / он тут же улетучился kõnek, piltl
nad elasid õhust ja armastusest они питались одним воздухом ~ святым духом ~ манной небесной kõnek
sa oled mulle [tühi ~ paljas] õhk! piltl ты для меня пустое место! / да нужен ты мне! kõnek / больно ты мне нужен! kõnek
vajan sind nagu õhku ты мне необходим ~ нужен как воздух kõnek
müüb õhku piltl продаёт воздух
2. ruumisuhetes: maapinna kohal olev ruum; atmosfäär
воздух <воздуха sgt м> ka piltl,
атмосфера <атмосферы sgt ж> ka piltl,
воздушная оболочка [Земли]
õhku lendama взрываться/взорваться* / взлетать/взлететь* на воздух / подрываться/подорваться* / рваться/разорваться* / разрываться/разорваться*
selle tehinguga lendas sada miljonit õhku вследствие сделки сто миллионов улетучилось ~ испарилось kõnek, piltl
ladu lasti õhku склад пустили на воздух ~ взорвали
lennuk tõusis õhku самолёт поднялся в воздух ~ полетел
sünnipäevalaps visati õhku именинника подбрасывали вверх ~ в воздух
lennuk on õhus самолёт в воздухе ~ летит
lumehelbed tiirlevad õhus в воздухе кружатся снежинки
õhus on tunda kevadet в воздухе чувствуется дыхание весны / в воздухе [уже] веет весной / воздух уже дышит весной
etendus toimus vabas õhus представление состоялось под открытым небом ~ на вольном ~ на открытом воздухе
tulemused olid lausa õhust võetud результаты были взяты с потолка ~ из воздуха
unistused haihtusid õhku мечты развеялись
sul on hea pea, haarad kõike õhust у тебя хорошая голова -- всё ловишь ~ схватываешь на лету
ta haistis pahandusi lausa õhust он прямо носом чуял неприятности kõnek
õhus on elektrit ~ äikest атмосфера наэлектризована ~ накалена / обстановка напряжена ~ накалена ~ наэлектризована / воздух наэлектризован
3. van lõhn
запах <запаха м>,
дух <духа sgt м> madalk
hingeõhk дыхание

õhus rippuma ~ õhku rippuma jätma v jääma висеть ~ повисать/повиснуть* ~ виснуть/повиснуть* в воздухе

õieli adv adj <õieli>
1. kehaosade kohta: väljasirutatult, väljasirutatuna
в вытянутом положении,
выпятив что kõnek,
задрав что kõnek,
торчком kõnek,
торчмя kõnek
ruttas külalisele vastu, käsi teretuseks õieli он кинулся ~ бросился навстречу гостю, протягивая руку для приветствия
sirutab kaela õieli, et paremini näha вытягивает шею, чтобы лучше видеть
kukk ajas kaela õieli ja kires петух вытянул шею и закукарекал
lind ajas tiivad õieli птица раскинула ~ размахнула крылья
kõrtsmik seisab, kõht õieli трактирщик стоит, выпятив ~ выставив живот kõnek
marsib edasi, nina õieli шагает вперёд, задрав нос kõnek
mees ajas end tähtsalt õieli мужчина напыжился kõnek
2. hrl käes olevate esemete kohta: etteulatuv[alt]
õieli odadega sõjamehed воины с нацеленными [вперёд] ~ с наставленными копьями
astus tuppa, kandik õieli ees он вошёл, держа поднос на вытянутых руках

õiendama v <õienda[ma õienda[da õienda[b õienda[tud 27>
1. kehaosa[de] v kogu keha kohta: sirgu ajama, sirutama
протягивать <протягиваю, протягиваешь> / протянуть* <протяну, протянешь> что, к кому-чему,
выправлять <выправляю, выправляешь> / выправить* <выправлю, выправишь> что,
вытягивать <вытягиваю, вытягиваешь> / вытянуть* <вытяну, вытянешь> что,
выпрямлять <выпрямляю, выпрямляешь> / выпрямить* <выпрямлю, выпрямишь> что,
распрямлять <распрямляю, распрямляешь> / распрямить* <распрямлю, распрямишь> что,
выпрямляться <выпрямляюсь, выпрямляешься> / выпрямиться* <выпрямлюсь, выпрямишься>,
разгибаться <разгибаюсь, разгибаешься> / разогнуться* <разогнусь, разогнёшься>
kätt sirutades, upitades midagi ulatama
протягивать <протягиваю, протягиваешь> / протянуть* <протяну, протянешь> что, кому-чему
vanamees õiendas käe pudeli järele дед протянул руку ~ потянулся за бутылкой
õiendas kaela, et paremini näha он вытянул шею, чтобы лучше видеть
õiendas rinna ette он выпятил грудь [колесом]
õiendas ülakeha aknast välja он высунулся из окна до пояса ~ по пояс kõnek
õiendasin end sirgu я выпрямился
kotkas õiendas tiibu орёл распахнул ~ разметал свои крылья
linnupojad õiendavad päid üle pesaserva птенцы вытягиваются из гнезда
2. sättima, kohendama
поправлять <поправляю, поправляешь> / поправить* <поправлю, поправишь> что,
оправлять <оправляю, оправляешь> / оправить* <оправлю, оправишь> что,
заправлять <заправляю, заправляешь> / заправить* <заправлю, заправишь> что,
подправлять <подправляю, подправляешь> / подправить* <подправлю, подправишь> что
õiendas seljakoti paremini selga он поправил рюкзак
õiendas lipsu он поправил ~ оправил галстук
õiendas silmile vajunud mütsi korralikult pähe он поправил сползшую на глаза шапку
kutsar õiendas ohje кучер подтянул ~ поправил вожжи
õiendas oma kella raekoja oma järgi он подогнал ~ сверил свои часы по ратушным часам
3. korda v joonde ajama, ära tegema
улаживать <улаживаю, улаживаешь> / уладить* <улажу, уладишь> что kõnek,
устраивать <устраиваю, устраиваешь> / устроить* <устрою, устроишь> что,
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> что
käis linnas asju õiendamas он ездил в город по делам / он ездил в город улаживать дела kõnek
käis pangas rahaasju õiendamas он ходил в банк по денежным делам
enne ärasõitu on tarvis veel üht-teist õiendada перед отъездом надо кое-что ещё уладить kõnek
4. eksami, arvestuse kohta: sooritama, ära andma
сдавать <сдаю, сдаёшь> / сдать* <сдам, сдашь; сдал, сдала, сдало> что
arvestus jäigi õiendamata он так и не сдал ~ не получил зачёт
sai eksami [ära] õiendatud он всё-таки сдал экзамен / ему удалось сдать экзамен
5. arve, makse kohta: tasuma, ära maksma
уплачивать <уплачиваю, уплачиваешь> / уплатить* <уплачу, уплатишь> что, кому, чем, за что,
оплачивать <оплачиваю, оплачиваешь> / оплатить* <оплачу, оплатишь> что, чем,
расплачиваться <расплачиваюсь, расплачиваешься> / расплатиться* <расплачусь, расплатишься> с кем-чем, за что ka piltl,
рассчитываться <рассчитываюсь, рассчитываешься> / рассчитаться* <рассчитаюсь, рассчитаешься> с кем-чем ka piltl
liikmemaksu õiendama платить/заплатить* ~ оплачивать/оплатить* ~ вносить/внести* членский взнос
õiendas kelneriga arve он расплатился с официантом
tal on üks veksel õiendada ему нужно выкупить один вексель
vihamehed õiendasid omavahel arveid piltl враждующие сводили между собой счёты / недруги выясняли отношения
6. talitama, askeldama, toimetama
хлопотать <хлопочу, хлопочешь>,
суетиться <суечусь, суетишься>,
возиться <вожусь, возишься> с чем kõnek,
мотаться <мотаюсь, мотаешься> madalk
kellegagi tegemist tegema
заниматься <занимаюсь, занимаешься> с кем-чем,
ухаживать <ухаживаю, ухаживаешь> за кем-чем
ema õiendab pliidi juures мать возится у плиты
juht õiendab midagi auto kallal водитель возится с машиной kõnek / водитель копошится у машины kõnek
õiendab oma paberitega перебирает свои бумаги / копается ~ роется в своих бумагах kõnek
tüdruk õiendab majas nagu perenaine девица командует по дому ~ в доме будто хозяйка kõnek, piltl
õienda sina külalistega, mul pole praegu aega займись гостями -- мне сейчас некогда
7. seisukohta, arvamust, fakti vm parandama
исправлять <исправляю, исправляешь> / исправить* <исправлю, исправишь> что,
поправлять <поправляю, поправляешь> / поправить* <поправлю, поправишь> что
õiendan oma vea я исправлю свою ошибку
õiendan siinkohal ühe eksimuse при этом я исправлю одну оплошность ~ признаю одно заблуждение ~ сделаю оговорку
8. näägutama, norima
придираться <придираюсь, придираешься> / придраться* <придерусь, придерёшься; придрался, придралась, придралось> к кому-чему, из-за чего, по чему,
досаждать <досаждаю, досаждаешь> / досадить* <досажу, досадишь> кому-чему, чем,
донимать <донимаю, донимаешь> / донять* <дойму, доймёшь; донял, доняла, доняло> кого-что, чем kõnek,
пилить <пилю, пилишь> кого-что, за что kõnek
õiendab iga tühja asja pärast он придирается по пустякам ~ из-за каждой мелочи
küll õiendab, millegagi pole rahul ничем не доволен, всё время пилит ~ возникает ~ ворчит kõnek / никогда не бывает доволен, всё возбухает ~ шпыняет madalk
9. [eufemistlikult] urineerimise, roojamise kohta
описывать <описываю, описываешь> / описать* <описаю, описаешь> kõnek

испражняться <испражняюсь, испражняешься> / испражниться* <испражнюсь, испражнишься>
õiendab oma loomulikke tarbeid отправляет свои естественные потребности ~ надобности / справляет нужду kõnek

ära+arvamatu adj <+'arvamatu 'arvamatu 'arvamatu[t -, 'arvamatu[te 'arvamatu[id 1>
1. selline, mida on raske ära arvata v ette näha
непредсказуемый <непредсказуемая, непредсказуемое>,
непредвиденный <непредвиденная, непредвиденное>,
неисповедимый <неисповедимая, неисповедимое неисповедим, неисповедима, неисповедимо> van
äraarvamatu käitumine непредсказуемое поведение
Jumala teed on äraarvamatud пути Господни неисповедимы kõnek
2. väga suur, arvamatu
бесчисленный <бесчисленная, бесчисленное; бесчислен, бесчисленна, бесчисленно>,
неисчислимый <неисчислимая, неисчислимое; неисчислим, неисчислима, неисчислимо>,
бессчётный <бессчётная, бессчётное>,
несметный <несметная, несметное; несметен, несметна, несметно>
äraarvamatu hulk sõdalasi бесчисленное количество ~ множество воинов

ära nägema v
1. täielikult nägema; näha saama
увидеть* <увижу, увидишь> кого-что,
посмотреть* <посмотрю, посмотришь> кого-что
ma nägin nüüd selle filmi ära теперь я увидел ~ посмотрел этот фильм
olen Ameerika ära näinud вот я и увидел Америку
2. mõistma, taipama
увидеть* <увижу, увидишь>,
понять* <пойму, поймёшь; понял, поняла, поняло>

ära paistma v
näha olema, kätte paistma
виднеться <-, виднеется>,
быть видным,
видно <виден, видна, видно, видны>
siia paistavad Tartu tornid ära отсюда виднеются башни Тарту
tumeda kleidi pealt paistab iga tolmukübe ära на тёмном платье видна ~ заметна каждая пылинка

ära vaatama v
ära nägema, näha saama
посмотреть* <посмотрю, посмотришь> кого-что,
увидеть* <увижу, увидишь> кого-что
vaatasime vanalinnas tähtsamad kohad ära мы посмотрели в старом городе все самые достопримечательные места
tal on see lavatükk ära vaadatud эту постановку он уже смотрел ~ видел

äär+joon s <+j'oon joone j'oon[t j'oon[de, joon[te j'oon[i 13>
kontuur
очертание <очертания с>,
контур <контура м>,
абрис <абриса м>
pimeduses oli näha puude ähmaseid äärjooni в темноте виднелись расплывчатые контуры ~ очертания деревьев

öönägemis+seade
tehn elektronoptiline seade, mille abil saab näha pimedas või halva nähtavuse korral
прибор ночного видения


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur