[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 37 artiklit

arvama v <'arva[ma arva[ta 'arva[b arva[tud 29>
1. tõenäoseks v usutavaks pidama, mõtlema, oletama
думать <думаю, думаешь> что, о ком-чём,
полагать <полагаю, полагаешь> что, что сделать,
предполагать <предполагаю, предполагаешь> / предположить* <предположу, предположишь> что
arvan, et ta eksib я думаю, что он не прав ~ ошибается
arvan, et tal on õigus полагаю, что он прав
mida ~ mis teie arvate? как вы думаете ~ полагаете ~ считаете?
paljugi, mis arvatakse! мало ли что думают! kõnek
arvan, et tegemist on eksitusega думаю ~ полагаю, что это ошибка
seda võis arvata это можно было предположить
isa arvas koju jõudvat alles südaöösel отец полагал вернуться домой в полночь
mis sa sellest sündmusest arvad? что ты думаешь об этом событии?
minu arvates по-моему / по моему мнению / на мой взгляд
ära arva, et sa nii kergesti pääsed! не думай, что так легко отделаешься! kõnek
kuidas arvate, see on teie asi как изволите ~ хотите, это ваше дело
kuidas härrad arvavad! как господа изволят [думать]!
2. pidama kelleks-milleks, missuguseks
считать <считаю, считаешь> / счесть* <сочту, сочтёшь; счёл, сочла> кого-что, кем-чем, за кого-что,
принимать <принимаю, принимаешь> / принять* <приму, примешь; принял, приняла, приняло> кого-что, за кого-что,
относить <отношу, относишь> / отнести* <отнесу, отнесёшь; отнёс, отнесла> кого-что, к кому-чему
teda ei arvatud veel täismeheks его ещё не считали мужчиной ~ не принимали за мужчину
arvasime vajalikuks lahkuda мы сочли нужным ~ необходимым ~ за нужное ~ за необходимое уйти ~ покинуть что
see teos on arvatud maailmakirjanduse klassikasse это произведение отнесено ~ причислено к классике мировой литературы
arvab enesest ei tea mida считает себя бог знает кем / думает ~ мнит о себе не знаю ~ бог знает что
3. mille koosseisu vms määrama, suunama
назначать <назначаю, назначаешь> / назначить* <назначу, назначишь> кого, на что,
зачислять <зачисляю, зачисляешь> / зачислить* <зачислю, зачислишь> кого, куда,
включать <включаю, включаешь> / включить* <включу, включишь> кого-что, во что
komisjoni arvama назначать/назначить* в комиссию
koosseisu arvama (1) зачислять/зачислить* в штат; (2) включать/включить* в состав чего
olümpiakoondisse arvama включать/включить* в олимпийскую сборную
erru arvatud sõjaväelased военнослужащие, уволенные в отставку
4. arvestama, arvesse võtma; loendama
считать <считаю, считаешь> / счесть* <сочту, сочтёшь; счёл, сочла> что,
вести счёт чего, чему
võla katteks arvatud summa сумма, предназначенная для покрытия долгов
aega arvati siin nädalate kaupa счёт времени вели ~ вёлся тут по неделям
arvates kevadest считая с весны
5. ära arvama, mõistatama
угадывать <угадываю, угадываешь> / угадать* <угадаю, угадаешь> что,
отгадывать <отгадываю, отгадываешь> / отгадать* <отгадаю, отгадаешь> что
arva, mis see on угадай ~ отгадай, что это такое
püüdsin arvata, mida ta mõtleb я пытался угадать, о чём он думает
kas sa oskad arvata, kes seda tegi? можешь ли предположить, кто это сделал?

edasi adv <edasi>
1. liikumine pärisuunas v kavatsetud suunas
вперёд,
дальше
sammub edasi шагает вперёд
astuge edasi проходите дальше ~ вперёд
minge otse edasi идите прямо дальше ~ вперёд
sõidan Tartusse ja sealt edasi Võrru еду в Тарту и оттуда дальше в Выру
rühm, edasi! sõj взвод, вперёд!
täiskäik edasi! полный вперёд!
ei edasi ega tagasi ни взад, ни вперёд
2. ajas kaugemale, eelseisvale ajale; tulevikus
дальше,
пере-,
от[о]-
võistluste algus lükati edasi начало соревнований перенесли ~ отсрочили
tähtaeg lükati edasi срок перенесли ~ передвинули
mida edasi, seda hullem чем дальше, тем хуже
mis saab edasi? что будет дальше?
kuidas edasi elada? как жить дальше?
3. endist viisi, ikka veel; katkenud tegevuse jätkamisel
продолжать <продолжаю, продолжаешь> что делать,
дальше,
в дальнейшем
ta magas edasi он продолжал спать
vend töötab tehases edasi брат продолжает работать на заводе / брат по-прежнему работает на заводе
seadus on edasi jõus закон продолжает оставаться в силе / закон по-прежнему в силе
pärast räägime edasi потом продолжим разговор / потом поговорим дальше kõnek
ela siin edasi живи здесь дальше
jutustage edasi рассказывайте дальше
ilmad on edasi niisama vihmased в дальнейшем будет такая же дождливая погода
4. järgnevalt; lisaks, veel
дальше,
далее,
затем,
потом
algul kõndisime metsas, edasi sumpasime soos сначала мы шли по лесу, затем брели по болоту
edasi jutustas ta veel ühe loo затем ~ потом он рассказал ещё одну историю
edasi peab mainima, et ... далее следует сказать, что ...
probleem ärgitab edasi mõtlema проблема заставляет думать дальше
edasi ei mäleta ma midagi дальше я ничего не помню
edasi tõmbame punktist A sirge punktini B затем ~ далее проведём прямую из точки А до точки В
ja nii ~ nõnda edasi и так далее
5. arenemisel, kõrgemale tasemele siirdumisel
вперёд,
дальше,
пере-,
пре-
edasi arendama развивать дальше
edasi pürgima стремиться ~ устремляться/устремиться* вперёд
õpilane viidi järgmisesse klassi edasi ученика перевели в следующий класс
elu on viimaste aastatega palju edasi läinud за последние годы жизнь продвинулась намного вперёд
ta on elus edasi jõudnud он преуспел в жизни
see oli suur samm edasi это был крупный ~ большой шаг вперёд
kaeban edasi kõrgema astme kohtusse обжалую в суд высшей инстанции
6. vahendamise, üleandmise puhul
пере-
kaupa edasi müüma перепродавать/перепродать* товар
kogemusi edasi andma передавать/передать* опыт
ütle talle edasi, et koosolekut ei tule передай ему, что собрания не будет
rahvaluule kandub edasi suust suhu фольклор передаётся из уст в уста

endamisi adv <'endamisi>
про себя
endamisi rääkima говорить про себя
endamisi mõtlema думать про себя
endamisi kordama повторять/повторить* про себя ~ в мыслях

ette mõtlema v
ette plaanitsema, ette nägema
предвидеть <предвижу, предвидишь> что,
предусматривать <предусматриваю, предусматриваешь> / предусмотреть* <предусмотрю, предусмотришь> что
maletaja peab oskama käike ette mõelda шахматист должен уметь предвидеть ходы

fabritseerima v <fabrits'eeri[ma fabrits'eeri[da fabritseeri[b fabritseeri[tud 28>
valmis vorpima, välja mõtlema
фабриковать <фабрикую, фабрикуешь> / сфабриковать* <сфабрикую, сфабрикуешь> что kõnek
kuulujutte fabritseerima фабриковать слухи
fabritseeritud süüdistused сфабрикованные обвинения

juurde mõtlema v
mõttes, kujutluses lisama
прибавлять/прибавить* со своей стороны что,
выдумывать <выдумываю, выдумываешь> / выдумать* <выдумаю, выдумаешь> что

juurdlema v <j'uurdle[ma juurel[da j'uurdle[b juurel[dud 30>
1. pingsalt mõtlema v aru pidama
всесторонне что,
обстоятельно что,
тщательно взвешивать/взвесить* что,
обдумывать <обдумываю, обдумываешь> / обдумать* <обдумаю, обдумаешь> что,
размышлять <размышляю, размышляешь> / размыслить* <размыслю, размыслишь> о ком-чём,
раздумывать <раздумываю, раздумываешь> о ком-чём, над чем,
продумывать <продумываю, продумываешь> / продумать* <продумаю, продумаешь> что,
поразмыслить* <поразмыслю, поразмыслишь> о ком-чём, над чем kõnek,
поразмышлять* <поразмышляю, поразмышляешь> о ком-чём, над чем kõnek,
ломать себе голову над чем kõnek
eluprobleemide üle juurdlema размышлять/размыслить* ~ раздумывать о житейских проблемах, раздумывать над житейскими проблемами, ломать себе голову над житейскими проблемами kõnek
asjaolude üle juurdlema взвешивать/взвесить* обстоятельства
juurdlesin ta käitumise üle я обдумывал его поведение
juurdlev loomus созерцательная натура
juurdlev mõistus пытливый ум
juurdlev pilk испытующий ~ пытливый ~ проницательный взгляд
2. jur juurdlust toimetama
производить/произвести* дознание о ком-чём,
вести дознание о ком-чём

järele kaaluma v
järele mõtlema, vaagima
взвешивать <взвешиваю, взвешиваешь> / взвесить* <взвешу, взвесишь> что piltl,
продумывать <продумываю, продумываешь> / продумать* <продумаю, продумаешь> что,
обдумывать <обдумываю, обдумываешь> / обдумать* <обдумаю, обдумаешь> что
ta kaalus asja igapidi järele он основательно ~ тщательно взвесил ~ продумал ~ обдумал всё

järele mõtlema v
aru pidama, järele kaaluma
обдумывать <обдумываю, обдумываешь> / обдумать* <обдумаю, обдумаешь> что,
продумывать <продумываю, продумываешь> / продумать* <продумаю, продумаешь> что,
подумать* <подумаю, подумаешь> над чем, о чём,
раздумывать <раздумываю, раздумываешь> над чем,
размышлять <размышляю, размышляешь> / размыслить* <размыслю, размыслишь> о чём,
прикидывать/прикинуть* в уме что kõnek,
обмозговывать <обмозговываю, обмозговываешь> / обмозговать* <обмозгую, обмозгуешь> что madalk
põhjalikult
поразмыслить* <поразмыслю, поразмыслишь> о ком-чём, над кем-чем kõnek
tuleta meelde, mõtle hästi järele вспомни, подумай хорошенько
mõtle järele, ära kergekäeliselt otsusta обдумай всё, не решай легкомысленно

kombineerima v <kombin'eeri[ma kombin'eeri[da kombineeri[b kombineeri[tud 28>
1. kokku sobitama v seadma
комбинировать <комбинирую, комбинируешь> / скомбинировать* <скомбинирую, скомбинируешь> что
kombineeritud ravi комбинированное лечение
kombineeritud võtted film комбинированные съёмки
kombineeritud ülikond комбинированный костюм
2. nuputama, välja mõtlema
комбинировать <комбинирую, комбинируешь> / скомбинировать* <скомбинирую, скомбинируешь> что kõnek,
сообразить* <соображу, сообразишь> что madalk
kombineerisin kiiresti vajaliku rahasumma я быстро скомбинировал нужную сумму денег kõnek
siin on raha, kombineeri midagi lõunaks! вот деньги / сообрази что-нибудь на обед! madalk

leiutama v <leiuta[ma leiuta[da leiuta[b leiuta[tud 27>
изобретать <изобретаю, изобретаешь> / изобрести* <изобрету, изобретёшь; изобрёл, изобрела> что
kõnek kavaldades välja mõtlema
изобретать <изобретаю, изобретаешь> / изобрести* <изобрету, изобретёшь; изобрёл, изобрела> что kõnek,
придумывать <придумываю, придумываешь> / придумать* <придумаю, придумаешь> что,
выдумывать <выдумываю, выдумываешь> / выдумать* <выдумаю, выдумаешь> что
leiutas uue aparaadi он изобрёл новый аппарат
kus leiutati püssirohi? где изобрели ~ был изобретён порох?
kes leiutas raadio? кто изобрёл радио?
leiutab igasuguseid ettekäändeid выдумывает всякие предлоги ~ отговорки / изобретает всякие предлоги ~ отговорки kõnek

loovalt adv
творчески,
креативно,
изобретательно
loovalt mõtlema творчески мыслить

luuletama v <luuleta[ma luuleta[da luuleta[b luuleta[tud 27>
1. luuletust kirjutama, värsse looma
писать/написать* стихи кому, о ком-чём,
сочинять/сочинить* стихи кому, о ком-чём,
заниматься стихотворством,
заниматься стихотворчеством
luuletab loodusest он пишет ~ сочиняет стихи о природе
luuletas pruudile sünnipäevaks oodi он написал ~ сочинил своей невесте ко дню рождения оду
ta on nooruses luuletanud в молодости ~ в юности он писал ~ сочинял стихи ~ занимался стихотворчеством
2. välja mõtlema, luiskama
сочинять <сочиняю, сочиняешь> / сочинить* <сочиню, сочинишь> что,
выдумывать <выдумываю, выдумываешь> / выдумать* <выдумаю, выдумаешь> что,
насочинять* <насочиняю, насочиняешь> что, чего kõnek,
присочинять <присочиняю, присочиняешь> / присочинить* <присочиню, присочинишь> что
ära luuleta! не выдумывай ~ не сочиняй!
luuletas liigutava loo kokku он насочинял трогательную историю kõnek
luuletas juhtunule poole juurde к случившемуся он присочинил половину

läbi kaaluma v
läbi mõtlema, arutlema
взвешивать <взвешиваю, взвешиваешь> / взвесить* <взвешу, взвесишь> что piltl,
продумывать <продумываю, продумываешь> / продумать* <продумаю, продумаешь> что,
обдумывать <обдумываю, обдумываешь> / обдумать* <обдумаю, обдумаешь> что
kaalu kõik hästi läbi продумай ~ обдумай ~ взвесь всё как следует
kaalus mõttes läbi, kuidas alustada он продумал, как начать

läbi mõtlema v
mõttes läbi arutama, läbi kaaluma
обдумывать <обдумываю, обдумываешь> / обдумать* <обдумаю, обдумаешь> что,
продумывать <продумываю, продумываешь> / продумать* <продумаю, продумаешь> что,
обмозговывать <обмозговываю, обмозговываешь> / обмозговать* <обмозгую, обмозгуешь> что madalk
mõtles kõik üksikasjalikult läbi он обдумал всё детально ~ в деталях

läbi seedima v
piltl läbi mõtlema, igakülgselt kaaluma
обдумывать <обдумываю, обдумываешь> / обдумать* <обдумаю, обдумаешь> что,
продумывать <продумываю, продумываешь> / продумать* <продумаю, продумаешь> что,
переваривать <перевариваю, перевариваешь> / переварить* <переварю, переваришь> что kõnek,
обмозговывать <обмозговываю, обмозговываешь> / обмозговать* <обмозгую, обмозгуешь> что madalk
igaüks oli kuuldu omamoodi läbi seedinud каждый переварил услышанное по-своему kõnek

mõlgutama v <mõlguta[ma mõlguta[da mõlguta[b mõlguta[tud 27>
mõttes heietama, meelisklema
предаваться/предаться* раздумью,
предаваться/предаться* мечтам,
думать думу
mõtisklema, mõtlema
раздумывать <раздумываю, раздумываешь> о ком-чём, над чем,
размышлять <размышляю, размышляешь> о ком-чём
mõlgutab omi mõtteid думает свою думу / предан раздумью
armastab elu üle mõlgutada любит раздумывать ~ размышлять о жизни
olen kaua seda plaani mõlgutanud я уже долго раздумывал над этим планом
oma väikesest majakesest olen kogu elu mõlgutanud я всю жизнь мечтал ~ помышлял о своём маленьком домике

mõtisklema v <mõtiskle[ma mõtiskle[da mõtiskle[b mõtiskle[tud 27>
mõtlema, mõtteid mõlgutama
размышлять <размышляю, размышляешь> о ком-чём,
раздумывать <раздумываю, раздумываешь> о ком-чём, над чем,
поразмыслить* <поразмыслю, поразмыслишь> о ком-чём, над чем kõnek,
пораздумать* <пораздумаю, пораздумаешь> о ком-чём, над чем kõnek,
призадумываться <призадумываюсь, призадумываешься> / призадуматься* <призадумаюсь, призадумаешься> над чем, о чём kõnek,
раздуматься* <раздумаюсь, раздумаешься> о ком-чём kõnek
vahetevahel
подумывать <подумываю, подумываешь> о ком-чём kõnek
veidi aega
помыслить* <помыслю, помыслишь> о ком-чём,
поразмышлять* <поразмышляю, поразмышляешь> о ком-чём, над чем kõnek
on, mille üle mõtiskleda есть о чём размышлять ~ раздумывать / есть над чем призадуматься ~ поразмыслить kõnek
istub mõtiskledes kamina ees сидит перед камином, погрузившись в раздумья
mõtisklev ilme размышляющий вид / раздумчивый вид kõnek

mõtlema v <m'õtle[ma mõtel[da ~ m'õel[da m'õtle[b mõtel[dud ~ m'õel[dud 30>
1. keeruka ajutegevuse kohta
мыслить <мыслю, мыслишь>
kellele-millele oma mõtteid suunama
размышлять <размышляю, размышляешь> о ком-чём,
думать <думаю, думаешь> о ком-чём, над чем,
раздумывать <раздумываю, раздумываешь> о ком-чём, над чем,
помышлять <помышляю, помышляешь> / помыслить* <помыслю, помыслишь> о ком-чём
vahetevahel
подумывать <подумываю, подумываешь> о ком-чём kõnek
põhjalikult
поразмыслить* <поразмыслю, поразмыслишь> о ком-чём, над чем kõnek,
пораздумать* <пораздумаю, пораздумаешь> о ком-чём, над чем kõnek
teatud aeg
продумать* <продумаю, продумаешь>
veidi, mõnda aega
подумать* <подумаю, подумаешь> о ком-чём, над чем,
помыслить* <помыслю, помыслишь> о ком-чём,
поразмышлять* <поразмышляю, поразмышляешь> о ком-чём, над чем kõnek,
помозговать* <помозгую, помозгуешь> madalk
loogiliselt mõtlema мыслить ~ думать логично
teaduslikult mõtlema мыслить ~ размышлять научно
pingsalt mõtlema думать ~ мыслить напряжённо ~ усиленно
kainelt mõtlema мыслить ~ размышлять трезво
kujundites ~ kujundlikult mõtlema мыслить образами
ta mõtleb valjusti он мыслит ~ думает ~ размышляет вслух
mõtle oma peaga думай своей головой / помысли своими мозгами madalk
anna aega mõelda дай [время] подумать ~ помыслить / дай поразмыслить kõnek / дай помозговать madalk
mõtlen kodustele думаю о своих родных
ära mõtle surma peale не думай о смерти
mis ta endast õige mõtleb? что он о себе, в самом деле, мнит?
nõustus ilma pikemalt mõtlemata недолго думая, он согласился
mida sa sellega mõtled? что ты имеешь в виду ~ подразумеваешь? / что ты под этим разумеешь? liter
inimene on mõtlev olend человек -- мыслящее существо
2. kavatsema, plaanitsema
задумывать <задумываю, задумываешь> / задумать* <задумаю, задумаешь> что, что сделать,
думать <думаю, думаешь> что делать, что сделать,
надумывать <надумываю, надумываешь> / надумать* <надумаю, надумаешь> что, что сделать kõnek,
подумывать <подумываю, подумываешь> что, что сделать kõnek
kuidas sa mõtled puhkust veeta? как ты думаешь ~ задумал провести отпуск? / как ты надумал провести отпуск? kõnek
hakka tööle! -- ei mõtlegi! приступай к работе! -- и не [по]думаю!
vihm ei mõtlegi üle jääda дождь и не думает прекращаться ~ кончаться
põhikoolidele mõeldud õpik учебник [, предназначенный] для основной школы
3. kujutlema
представлять <представляю, представляешь> / представить* <представлю, представишь> кого-что, кем,
воображать <воображаю, воображаешь> / вообразить* <воображу, вообразишь> кого-что, кем
mõtle end minu asemele представь себя на моём месте / поставь себя в моё положение
mõtelge, mis oleks, kui talv ei tulekski! представьте, что случилось бы, если бы зима вообще не наступила!
mõtle, kell juba kaks! kõnek представь [себе], уже два [часа]! / подумать только, уже два [часа]!
mõelda vaid, tema loodab direktoriks saada! kõnek подумать только, он надеется стать директором!
mõtleks, kus asi, mille pärast nutta! kõnek подумаешь, из-за чего плакать!
mõtleks vaid! kõnek подумаешь! / эка важность! / скажи[те] пожалуйста!

mõtlema+panev adj <+panev paneva paneva[t -, paneva[te paneva[id 2>
järele mõtlema, arutlema sundiv
наводящий на размышления,
заставляющий задуматься
mõtlemapanevad faktid факты, наводящие на размышления
nägime mõndagi mõtlemapanevat мы увидели немало такого, что заставляет задуматься

njaa adv interj <nj'aa>
1. ebakindlust, kõhklust, väljendav sõna, njah
ну,
ну да
njaa, seda [asja] peab mõtlema да, об этом [деле] надо подумать
njaa, võib ju olla ну может и быть
2. alustab vastuväidet
да,
но
njaa, vaevalt ta homseks terveks saab ну да, но вряд ли он завтра поправится

nuputama v <nuputa[ma nuputa[da nuputa[b nuputa[tud 27>
millegi kallal juurdlema
обдумывать <обдумываю, обдумываешь> / обдумать* <обдумаю, обдумаешь> что,
мозговать <мозгую, мозгуешь> над чем kõnek,
обмозговывать <обмозговываю, обмозговываешь> / обмозговать* <обмозгую, обмозгуешь> что madalk,
кумекать <кумекаю, кумекаешь> / скумекать* <скумекаю, скумекаешь> kõnek
välja mõtlema
выдумывать <выдумываю, выдумываешь> / выдумать* <выдумаю, выдумаешь> что,
придумывать <придумываю, придумываешь> / придумать* <придумаю, придумаешь> что
mille kallal sa nuputad? над чем ты мозгуешь? kõnek
selle mustri on kuduja ise [välja] nuputanud этот узор вязальщица сама выдумала
küll me midagi välja nuputame да скумекаем мы что-нибудь kõnek

nõu+kogulikult adv <+kogulikult>
по-советски,
совково hlv
nõukogulikult mõtlema мыслить по-советски

osav adj <osav osava osava[t -, osava[te osava[id 2>
умелый <умелая, умелое; умел, умела, умело>,
искусный <искусная, искусное; искусен, искусна, искусно>,
ловкий <ловкая, ловкое; ловок, ловка, ловко, ловки; ловче>,
проворный <проворная, проворное; проворен, проворна, проворно>,
расторопный <расторопная, расторопное; расторопен, расторопна, расторопно>,
юркий <юркая, юркое; юрок, юрка, юрко>,
увёртливый <увёртливая, увёртливое; увёртлив, увёртлива, увёртливо>,
изворотливый <изворотливая, изворотливое; изворотлив, изворотлива, изворотливо>,
оборотливый <оборотливая, оборотливое; оборотлив, оборотлива, оборотливо> kõnek,
сноровистый <сноровистая, сноровистое; сноровист, сноровиста, сноровисто> kõnek
meisterlik
мастерский <мастерская, мастерское>,
мастерской <мастерская, мастерское>
taibukas
сообразительный <сообразительная, сообразительное; сообразителен, сообразительна, сообразительно>
kaval
хитрый <хитрая, хитрое; хитёр, хитра, хитро>,
хитроумный <хитроумная, хитроумное; хитроумен, хитроумна, хитроумно>,
ухищрённый <ухищрённая, ухищрённое>
osav diplomaat искусный дипломат
osav kõnemees талантливый оратор
osav laskur меткий стрелок
osav pettus ловкий ~ ухищрённый обман
osav ratsutaja умелый наездник / лихой кавалерист kõnek
osav rätsep умелый ~ искусный портной
osav ärimees оборотистый бизнесмен kõnek
osav hüpe ловкий прыжок
osavad käed умелые руки
poiss on osav puu otsa ronima мальчик ловок лазить по деревьям kõnek
ta on osav igasuguseid asju välja mõtlema он ловок ~ горазд на выдумки kõnek
osava sulega kirjutatud artikkel piltl статья, написанная искусным пером / искусно написанная статья
osava keelega inimene piltl [у кого] хорошо подвешен язык

panema v <pane[ma p'ann[a pane[b p'an[dud, pan[i pan[ge pann[akse 36>
1. asetama, paigutama horisontaalselt
класть <кладу, кладёшь; клал, клала> / положить* <положу, положишь> что, на что, во что, куда
vertikaalselt
ставить <ставлю, ставишь> / поставить* <поставлю, поставишь> что, на что, во что, куда
sisse
вкладывать <вкладываю, вкладываешь> / вложить* <вложу, вложишь> что, во что
peale
возлагать <возлагаю, возлагаешь> / возложить* <возложу, возложишь> что, на кого-что
pani raamatu lauale он положил книгу на стол
pani pea padjale он положил голову на подушку
pani kirja ümbrikku он вложил письмо в конверт
pane käterätik nagisse повесь полотенце на крючок
pani palitu varna он повесил пальто на вешалку
pani käed puusa он подбоченился kõnek
pani raha tasku он положил деньги в карман / он сунул деньги в карман kõnek
pani kohvri enda kõrvale он поставил чемодан рядом с собой
pani pudeli suule ja rüüpas он поднёс бутылку ко рту и глотнул
panin raamatu paberisse я завернул книгу в бумагу
pani mantli selga он надел пальто
käe ümber pandi side руку перевязали бинтом ~ забинтовали
haigele tuli sinepiplaastrit panna больному нужно было поставить горчичник[и]
ta pani raamatu käest он отложил книгу
panin kirja posti я отправил письмо почтой
arstid panid haige taas jalgadele piltl врачи снова поставили больного на ноги
panin kuulutuse lehte я дал объявление в газету
paneb katust кроет ~ настилает крышу
panin sõbrale suuri lootusi piltl я возлагал большие надежды на друга
2. kedagi kuhugi suunama, saatma
отдавать <отдаю, отдаёшь> / отдать* <отдам, отдашь; отдал, отдала, отдало> кого-что, куда
laps pandi kooli ребёнка отдали в школу
lapsed pandi varakult magama детей довольно рано уложили спать
kurjategija pandi vangi преступника заключили в тюрьму / преступника посадили в тюрьму kõnek
3. teise asendisse, seisundisse v olukorda seadma
за-,
на-,
вы-,
по-
ust lukku panema запирать/запереть* ~ закрывать/закрыть* ~ замыкать/замкнуть* дверь на замок
jalga lahasesse panema накладывать/наложить* на ногу шину ~ лубок
ennast riidesse panema одеваться/одеться*
pani koera ketti он посадил собаку на цепь
pane ennast valmis, hakkame kohe minema приготовься, мы сразу пойдём
pane kauss täis! наложи ~ налей полную миску! чего
pani tassi kummuli он поставил ~ перевернул чашку вверх дном
pani pesu kuivama он вывесил ~ повесил бельё сушиться
ta pani mu täbarasse olukorda он поставил меня в неловкое положение
pani tütre arstile mehele он выдал дочь [замуж] за врача
orkestrandid panevad pille häälde оркестранты настраивают музыкальные инструменты
paneb elu hädaohtu подвергает свою жизнь опасности / рискует своей жизнью
4. mingit tegevust v seisundit esile kutsuma
за-
sundima
заставлять <заставляю, заставляешь> / заставить* <заставлю, заставишь> кого-что, что делать, что сделать
lampi põlema panema зажигать/зажечь* лампу
ahju küdema panema затапливать/затопить* печь
raadiot mängima panema включать/включить* радио
ettevõtet seisma panema закрывать/закрыть* предприятие
pealetungi seisma panema останавливать/остановить* наступление
probleemid panid meid mõtlema проблемы заставили нас задуматься
rõske õhk pani ihu värisema от сырого воздуха по телу прошла дрожь / от сырого воздуха [кого] бросило в дрожь
tuul pani lehed sahisema ветер зашелестел листьями
pani asjad kombe он уладил дела
paneme peo püsti устроим вечеринку ~ пир
ta pani mind vägisi sööma он заставил меня есть
ka loodrid pandi tööle даже лодырей заставили трудиться
5. määrama
назначать <назначаю, назначаешь> / назначить* <назначу, назначишь> кого-что, кем, куда
ülesandeks, kohustuseks tegema
возлагать <возлагаю, возлагаешь> / возложить* <возложу, возложишь> что, на кого-что
hinnangut andma
ставить <ставлю, ставишь> / поставить* <поставлю, поставишь> что, кому-чему
ta pandi ühistu esimeheks его назначили председателем товарищества
ta ei täitnud temale pandud ülesannet он не выполнил возложенного на него задания
arst pani vale diagnoosi врач поставил неправильный диагноз
õpetaja pani poisile rahuldava учитель поставил ученику удовлетворительно
poisile pandi nimeks Mait мальчику дали имя Майт / мальчика назвали Майтом
6. kõnek väljendab tegevuse intensiivsust
ta pani toast välja он вылетел из комнаты
poiss pani suure kiiruga kooli poole мальчик бегом помчался в школу
buss pani peatusest mööda автобус промчался мимо остановки
pani plehku ~ putku он удрал
pane talle, nii et aitab! дай ему так, чтоб[ы] знал!
see töö pani ta tervisele põntsu от этой работы его ~ у него здоровье расшаталось
pani tulist kurja он ругался на чём свет стоит
paneb veini дует вино / хлещет вино madalk
pani püssist paugu он бахнул ~ бабахнул ~ пальнул из ружья
Mati paneb tvisti Мати отплясывает твист
7. kõnek hakkama, alustama
за-,
рас-
karjuma panema закричать / раскричаться
kõik panid laginal naerma все расхохотались
8. pidama, arvama
считать <считаю, считаешь> / счесть* <сочту, сочтёшь; счёл, сочла>
seda tegu ei saa mei[l]e süüks panna это[го] нельзя ставить нам в вину

ringi mõtlema v
ümber mõtlema
передумывать <передумываю, передумываешь> / передумать* <передумаю, передумаешь> что
kavatses maale sõita, aga mõtles ringi он намеревался поехать в деревню, но передумал

saama v <s'aa[ma s'aa[da s'aa[b saa[vad s'aa[dud, s'a[i saa[ge s'aa[dakse 37>
1. väljendab objekti siirdumist kellegi omandusse, kasutusse
получать <получаю, получаешь> / получить* <получу, получишь> что, за что, от кого-чего, у кого
omandama
приобретать <приобретаю, приобретаешь> / приобрести* <приобрету, приобретёшь; приобрёл, приобрела> что
sain isalt sünnipäevaks koera я получил от отца на день рождения [в подарок] собаку
sai kirja он получил письмо
haige saab rohtu больному дают лекарство / больной принимает лекарство
täna lõunaks saame kala сегодня на обед будет рыба
saab kaasavaraks maja получит в приданое дом
laps saab rinda ребёнку дают грудь / ребёнка кормят грудью
emalt on ta saanud tumedad juuksed от матери он [у]наследовал тёмные волосы
ta sai puhkust он получил отпуск
sai koosolekul esimesena sõna на собрании ему первым предоставили слово
sai kirjandi eest viie он получил за сочинение пятёрку
sain esmaabi мне оказали первую помощь
kust võiks selle kohta infot saada? где ~ откуда можно получить об этом информацию?
kui aega saan, räägin pikemalt будет время, расскажу об этом подробнее
siit saab alguse Pedja jõgi отсюда берёт начало река Педья
sai kõva nahatäie его отлупили хорошенько ~ как следует madalk
said oma karistuse! получил своё! kõnek / получил, что хотел! kõnek
aga sa saad, kui isa koju tuleb! ну ты получишь, когда отец придёт домой! kõnek
maja on odavalt saada дом продаётся по дешёвой цене ~ недорого
sain nohu у меня насморк / я схватил насморк kõnek
olen külma saanud я простудился
terve öö ei saanud ta und он всю ночь не мог уснуть / ему всю ночь не спалось kõnek
joostes saad sooja на бегу согреешься
sõna on saanud uue tähenduse слово получило ~ приобрело новое значение
ta on küllalt muret tunda saanud он испытал немало горя
linn sai sõja ajal kõvasti kannatada город сильно пострадал во время войны
ta sai jalast haavata его ранило в ногу
2. hankima, muretsema
добывать <добываю, добываешь> / добыть* <добуду, добудешь; добыл, добыла, добыло> что,
доставать <достаю, достаёшь> / достать* <достану, достанешь> что, чего, где,
получать <получаю, получаешь> / получить* <получу, получишь> что
nendest kaevandustest saadakse põlevkivi в этих шахтах добывают сланец
kust saaks abilisi? где бы найти помощников?
nad said teise lapse у них родился второй ребёнок / они заимели ~ завели второго ребёнка madalk
jahilised olid saanud kaks metssiga охотники застрелили двух кабанов
heina saadi tänavu kolm kuhja в этом году заготовили три стога сена
kui korrutame kahe kolmega, saame kuus умножив два на три, получим шесть
meie võistkond sai esikoha наша команда заняла первое место
katsetega saadi ootamatuid tulemusi опыты привели к неожиданным результатам
rahune, katsu endast võitu saada! успокойся, постарайся совладать с собой kõnek
3. väljendab tegevust, millega õnnestub objekt panna, suunata, viia mingisse kohta, olukorda, seisundisse
удаваться <-, удаётся> / удаться* <-, удастся; удался, удалась, удалось> что делать, что сделать,
мочь <могу, можешь; мог, могла> / смочь* <смогу, сможешь; смог, смогла> что делать, что сделать
vaevaga sai ta kingad jalast ему с трудом удалось снять туфли
ma ei saanud toitu suust alla я не мог глотать пищу / у меня еда не проходила в горло kõnek
sain talle aru pähe мне удалось вразумить его
sügiseks saame majale katuse peale к осени подведём дом под крышу
selle asja saame joonde это дело мы уладим kõnek
ei saanud pilli häälde [кому] не удалось настроить музыкальный инструмент
haigus sai mehe pikali болезнь свалила мужика kõnek
poiss ei saanud mootorratast käima мальчик не смог завести мотоцикл
ta on kamba oma käpa alla saanud piltl он держит шайку в своих лапах kõnek / он прибрал банду к своим рукам kõnek
4. muutuma
становиться <становлюсь, становишься> / стать* <стану, станешь> кем-чем,
делаться <делаюсь, делаешься> / сделаться* <сделаюсь, сделаешься> кем-чем, каким,
раз-,
рас-,
по-,
вы-
sai kurjaks он рассердился ~ разозлился
märkamatult on lapsed suureks saanud дети незаметно выросли
iga poiss tahab tugevaks saada каждый мальчик хочет стать сильным
vihm tuleb, saate märjaks! пойдёт дождь, вы промокнете!
tahaksin temaga tuttavaks saada мне хотелось бы с ним познакомиться
poiss sai viis aastat vanaks ~ viieseks мальчику исполнилось пять лет
kelleks sa tahad saada? кем ты хочешь стать?
sain temaga sõbraks мы стали с ним друзьями / мы с ним подружились
ülikooli õppekeeleks sai eesti keel языком обучения в университете стал эстонский [язык]
Mari on varsti emaks saamas Мари скоро будет ~ станет матерью / Мари скоро родит ребёнка
sa võid teiste naerualuseks saada ты можешь стать ~ сделаться посмешищем для других
5. [välja] tulema
получаться <-, получается> / получиться* <-, получится> kõnek
juhtuma
стать* <-, станет> с кем-чем kõnek
temast oleks võinud kunstnik saada из него мог бы получиться художник kõnek
pole viga, sinust saab pikapeale asja ничего, со временем из тебя выйдет ~ получится толк kõnek
neist palkidest saab saun из этих брёвен выйдет баня kõnek / из этих брёвен построят баню
talvest sai kevad зима уступила место весне
mis siis minust saab? что [тогда] со мной будет? / что же со мной станет? kõnek
remont sai korralik ремонт сделан хорошо
kevadel saab meie abiellumisest juba neli aastat весной исполнится ~ будет уже четыре года, как мы поженились
kell hakkab kaks saama скоро два [часа]
kell sai kaheksa пробило восемь [часов]
poistele said välivoodid мальчикам дали раскладушки kõnek / мальчикам достались раскладушки kõnek
6. suutma, võima
мочь <могу, можешь; мог, могла> / смочь* <смогу, сможешь; смог, смогла> что делать, что сделать,
быть в состоянии что делать, что сделать
ma ei saanud mõtelda я был не в состоянии думать / я не мог думать
ära aita, ma saan isegi не помогай ~ не надо помогать, я и сам справлюсь
ta ei saanud tulla он не смог прийти
ööbis, kus sai он ночевал, где придётся
selle rahaga saanuks ehitada mitu maja за эти ~ на эти деньги можно было бы построить несколько домов
nii ei saa enam edasi elada так нельзя дальше жить
ma ei saa sinu eest alla kirjutada я не могу за тебя расписаться / мне нельзя за тебя расписываться
7. piisama, aitama
хватать <-, хватает> / хватить* <-, хватит> чего, кому, на что,
доставать <-, достаёт> / достать* <-, достанет> чего, у кого kõnek
kas saab sellest või valan lisa? этого хватит ~ достаточно или налить ~ налью ещё?
vihtlesin, et küll sai я вдоволь напарился kõnek
8. jõudma, pääsema kohta ~ kohast, teat asendisse, seisundisse, tegevusse vms
saa siis ilusasti koju! счастливо добраться [до дому]!
kuidas sa nii äkki siia said? каким образом ты здесь очутился?
ma pole ammu kodukanti saanud я давно не был в родных краях
asi saab varsti kombesse скоро дело уладится / скоро всё будет тип-топ kõnek / скоро дело утрясётся kõnek
isa sai just äsja seitsekümmend täis отцу только что исполнилось семьдесят [лет]
kõigest saab lõpuks himu täis в конце концов всё надоедает ~ ничего не хочется
sai varastele jaole он застал ~ задержал воров
buss sai lõpuks liikuma наконец автобус тронулся
tehke silmapilk, et minema saate! kõnek сию же минуту убирайтесь вон! / сию же минуту проваливайте отсюда! madalk
sain kartulid kooritud я почистил картофель
9. kõnek sisult 1. isikut esindavates passiivilausetes
kõik saab tehtud всё будет сделано
suvel sai palju reisitud летом я много путешествовал
külas sai kõvasti söödud в гостях мы основательно поели / в гостях я плотно поел
10. püsiühendites, mis väljendavad kinnitust, möönmist
saagu mis saab, mina lähen будь что будет, а я пойду
ta pole targemaks saanud ega saa saamagi он не поумнел и не поумнеет / он не поумнел и вряд ли поумнеет kõnek
tule võta istet! -- Küll saab kõnek иди, присядь! -- Успеется
11. tulevikku väljendavates liitvormides
быть <-, будет>
meie elu saab raske olema наша жизнь будет трудной
saame talle alati tänumeeli mõtlema будем всегда вспоминать его ~ о нём с благодарностью

tagasi mõtlema v
meenutama
вспоминать <вспоминаю, вспоминаешь> / вспомнить* <вспомню, вспомнишь> кого-что
kooliajale tagasi mõeldes вспоминая школьные годы

uudis+sõna s <+sõna sõna sõna -, sõna[de sõna[sid ~ sõn/u 17>
lgv neologism, uus sõna
неологизм <неологизма м>
uudissõnu välja mõtlema придумывать/придумать* неологизмы ~ новые слова

vaagima v <v'aagi[ma v'aagi[da v'ae[b v'ae[tud 28>
1. raskust kindlaks määrama
взвешивать <взвешиваю, взвешиваешь> / взвесить* <взвешу, взвесишь> кого-что
piltl väärtust kindlaks määrama
оценивать <оцениваю, оцениваешь> / оценить* <оценю, оценишь> кого-что,
расценивать <расцениваю, расцениваешь> / расценить* <расценю, расценишь> кого-что
vaagis eset peopesal он взвешивал предмет на ладони
vaeb mind uuriva pilguga осматривает меня оценивающим взглядом
2. järele mõtlema, kaalutlema, läbi kaaluma
обдумывать <обдумываю, обдумываешь> / обдумать* <обдумаю, обдумаешь> что,
продумывать <продумываю, продумываешь> / продумать* <продумаю, продумаешь> что,
взвешивать <взвешиваю, взвешиваешь> / взвесить* <взвешу, взвесишь> что piltl
küsimust vaagima обдумывать/обдумать* ~ продумывать/продумать* вопрос
vaeti kõiki võimalusi взвешивали ~ взвесили все возможности
kõneles rahulikult, iga sõna otsekui vaagides он говорил спокойно, как будто взвешивая каждое слово
kõik oli läbi vaetud всё было продумано ~ обдумано

välja mõtlema v
mõttes looma; välja nuputama
выдумывать <выдумываю, выдумываешь> / выдумать* <выдумаю, выдумаешь> что,
придумывать <придумываю, придумываешь> / придумать* <придумаю, придумаешь> что,
измышлять <измышляю, измышляешь> / измыслить* <измыслю, измыслишь> что,
надумывать <надумываю, надумываешь> / надумать* <надумаю, надумаешь> что kõnek
leiutama
изобретать <изобретаю, изобретаешь> / изобрести* <изобрету, изобретёшь; изобрёл, изобрела> что
kas see lugu on välja mõeldud? это выдуманная история? / эта история выдумана?
mõtleme midagi välja придумаем что-нибудь
vaat, mis välja mõtles! вот что он выдумал! / глянь, что он надумал! kõnek
missugused masinad on välja mõeldud! какие машины выдуманы ~ изобретены!

välja rehkendama v
1. välja arvutama
подсчитывать <подсчитываю, подсчитываешь> / подсчитать* <подсчитаю, подсчитаешь> что,
просчитывать <просчитываю, просчитываешь> / просчитать* <просчитаю, просчитаешь> что,
вычислять <вычисляю, вычисляешь> / вычислить* <вычислю, вычислишь> что,
высчитывать <высчитываю, высчитываешь> / высчитать* <высчитаю, высчитаешь> что
rehkenda välja, kui palju meil raha kulub просчитай ~ подсчитай ~ высчитай, сколько денег у нас уйдёт kõnek
2. välja mõtlema v nuputama
придумывать <придумываю, придумываешь> / придумать* <придумаю, придумаешь> что,
выдумывать <выдумываю, выдумываешь> / выдумать* <выдумаю, выдумаешь> что,
измышлять <измышляю, измышляешь> / измыслить* <измыслю, измыслишь> что kõnek,
изобретать <изобретаю, изобретаешь> / изобрести* <изобрету, изобретёшь; изобрёл, изобрела> что kõnek

välja töötama v
1. looma, välja mõtlema
разрабатывать <разрабатываю, разрабатываешь> / разработать <разработаю, разработаешь> что,
вырабатывать <вырабатываю, вырабатываешь> / выработать <выработаю, выработаешь> что
reegleid välja töötama разрабатывать/разработать* правила
on originaalse mängustiili välja töötanud он выработал оригинальный стиль игры
2. viimistlema
обрабатывать <обрабатываю, обрабатываешь> / обработать* <обработаю, обработаешь> что,
отделывать <отделываю, отделываешь> / отделать* <отделаю, отделаешь> что
peenelt välja töötatud joonistused тонко прописанные рисунки
detailideni välja töötatud plaan детально разработанный план
3. teatavas mahus töötamise kohta
вырабатывать <вырабатываю, вырабатываешь> / выработать <выработаю, выработаешь> что
aasta jooksul tuli välja töötada 300 normipäeva в течение года пришлось выработать 300 трудодней

õhutama v <õhuta[ma õhuta[da õhuta[b õhuta[tud 27>
1. tuulutama
проветривать <проветриваю, проветриваешь> / проветрить* <проветрю, проветришь> что,
вентилировать <вентилирую, вентилируешь> / провентилировать* <провентилирую, провентилируешь> что,
свежить/освежить* воздух,
освежать/освежить* воздух
õhutas korterit он проветривал ~ проветрил квартиру / он освежил воздух в квартире
2. tuld, lõket, leeki vm: hõõgvele, põlema
раздувать <раздуваю, раздуваешь> / раздуть* <раздую, раздуешь> что ka piltl,
разжигать <разжигаю, разжигаешь> / разжечь* <разожгу, разожжёшь; разжёг, разожгла> кого-что ka piltl,
воспламенять <воспламеняю, воспламеняешь> / воспламенить* <воспламеню, воспламенишь> кого-что, чем ka piltl
piltl tunnete kohta: sütitama
зажигать <зажигаю, зажигаешь> / зажечь* <зажгу, зажжёшь; зажёг, зажгла> кого-что, чем,
возбуждать <возбуждаю, возбуждаешь> / возбудить* <возбужу, возбудишь> кого-что
õhutas söed põlema он раздул угли ~ уголья
sepp õhutas lõõtsaga süsi кузнец раздувал мехи
õhutas mehes kireleeki она возжигала в мужчине пламя страсти van, piltl
3. [mingile tegevusele] ergutama, innustama
подбадривать <подбадриваю, подбадриваешь> / подбодрить* <подбодрю, подбодришь> кого-что, чем,
побуждать <побуждаю, побуждаешь> / побудить* <побужу, побудишь> кого-что, к чему, что делать, что сделать,
ободрять <ободряю, ободряешь> / ободрить* <ободрю, ободришь> кого-что,
толкать <толкаю, толкаешь> / толкнуть* <толкну, толкнёшь> на что, к чему piltl,
заряжать <заряжаю, заряжаешь> / зарядить* <заряжу, зарядишь> кого-что, чем kõnek, piltl
perenaine õhutab külalisi sööma хозяйка уговаривает гостей угощаться
õhutab lapsi iseseisvalt mõtlema побуждает детей мыслить самостоятельно
võistlejaid õhutati hüüetega tagant соревнующихся подбадривали возгласами ~ криками
artikkel õhutab ühistegevusele статья призывает к общим действиям ~ вдохновляет на совместные действия
4. ässitama, üles kihutama v kütma
разжигать <разжигаю, разжигаешь> / разжечь* <разожгу, разожжёшь; разжёг, разожгла> кого-что piltl,
подстрекать <подстрекаю, подстрекаешь> / подстрекнуть* <подстрекну, подстрекнёшь> кого-что, на что, к чему,
подзадоривать <подзадориваю, подзадориваешь> / подзадорить* <подзадорю, подзадоришь> к чему kõnek,
поджигать <поджигаю, поджигаешь> / поджечь* <подожгу, подожжёшь; поджёг, подожгла> что kõnek, piltl,
подбивать <подбиваю, подбиваешь> / подбить* <подобью, подобьёшь> кого-что, на что, что делать, что сделать kõnek
vaenu õhutama разжигать/разжечь* ~ раздувать/раздуть* вражду
viha õhutama разжигать/разжечь* ненависть ~ злобу
uudishimu õhutama разжигать/разжечь* любопытство / раззадоривать/раззадорить* любопытство kõnek
sõda õhutama разжигать/разжечь* войну
teda õhutas tagant ~ takka enesearmastus его подгоняло самолюбие

üle2 postp [kelle/mille] <üle>
1. ülaltpoolt, kõrgemalt kellegi, millegi kohal[e]
над кем-чем
ema kummardub lapse üle мать наклоняется над ребёнком
2. osutab isikule, keda valdab mingi tunne v seisund
uni võttis lapse üle võimust сон одолел ребёнка ~ овладел ребёнком piltl / ребёнок погрузился в сон piltl
kergendustunne uhkas mu üle чувство облегчения охватило меня
3. osutab sellele, keda v mida keegi valitseb, juhib
над кем-чем
vürst laiendas oma võimu naaberalade üle князь расширил свою власть над соседними землями
ta on kaotanud oma mõju sinu üle он потерял своё влияние на тебя
tüdruk ei valitsenud enese üle девочка не владела собой ~ потеряла самообладание
muinasjuttudes võidutseb headus kurjuse üle в сказках добро побеждает зло ~ торжествует над злом
4. osutab teemale, ainele, isikule, millest v kellest on juttu; osutab põhjusele, asjaolule, isikule, mille v kelle pärast teatud meeleolus ollakse
на кого-что,
над кем-чем,
о ком-чём
patsient kaebab valude üle пациент жалуется на боли
diskuteeriti moodsa kunsti üle дискутировали о модном искусстве
peeti nõu selle üle, kuidas ... советовались о том, как ... / держали совет ~ обсуждали, как ...
heidab teiste üle nalja он шутит над другими
pean kõige üle veel järele mõtlema я должен обо всём ещё подумать
peremees nurises teenijate üle хозяин жаловался на слуг
mille üle sa kurvastad? из-за чего ~ о чём ты печалишься?
olin tema tuleku üle rõõmus я был рад его приходу

üle mõtlema v
millegagi seoses ülearu palju mõtlema ja muretsema
зацикливаться <зацикливаюсь, зацикливаешься> / зациклиться* <зациклюсь, зациклишься> на ком, на чём kõnek
peab rahulikuks jääda ja mitte üle mõelda надо сохранять спокойствие и не зацикливаться

ümber mõtlema v
ümber otsustama
передумывать <передумываю, передумываешь> / передумать* <передумаю, передумаешь> что,
раздумать* <раздумаю, раздумаешь> что делать, что сделать
pidi maale sõitma, aga mõtles ümber он собирался поехать в деревню, но передумал ~ раздумал / он раздумал ехать в деревню


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur