[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 79 artiklit

ajaldama v <ajalda[ma ajalda[da ajalda[b ajalda[tud 27>
mingile ajale kohandama, mingiks ajaks määrama
приурочивать <приурочиваю, приурочиваешь> / приурочить* <приурочу, приурочишь> что, к чему
võistlused ajaldati talve algusse соревнования приурочили к началу зимы

amet s <amet ameti ameti[t -, ameti[te amete[id 2>
1. teenistus-, töökoht
должность <должности, мн.ч. род. должностей ж>,
служба <службы ж>
elukutse
профессия <профессии ж>
käsitöö
ремесло <ремесла, мн.ч. им. ремёсла, род. ремёсел с>
vastutav amet ответственная должность
ühiskondlik amet общественная должность
kerge amet лёгкая профессия
raske amet трудная профессия
kasulik amet полезная профессия
arstiamet профессия врача
auamet почётная должность
ameti poolest ~ ametilt rätsep портной по профессии
ameti tõttu по долгу службы
ametit õppima овладевать/овладеть* профессией / учиться/научиться* ремеслу
oma ametit noortele õpetama обучать/обучить* молодёжь своей профессии ~ своему ремеслу
ametisse minema идти/пойти* на службу
ametisse astuma ~ asuma поступать/поступить* на службу
ametisse määrama ~ nimetama назначать/назначить* [кого] на должность кого
ametisse kinnitama утверждать/утвердить* в должности кого
ametist ära ~ tagasi kutsuma отзывать/отозвать* с должности
ametist vabastama освобождать/освободить* от должности
ametist vallandama снимать/снять* с должности
ametist lahti laskma смещать/сместить* с должности / увольнять/уволить* кого
ametist kõrvaldama ~ tagandama отстранять/отстранить* от должности
ametit vahetama менять/переменить* службу
ametit maha panema бросать/бросить* ~ оставлять/оставить* службу
ameteid ühitama совмещать/совместить* должности ~ профессии
ta asus hoolega ametisse он с усердием принялся за [своё] занятие ~ ремесло
isa tuli väsinuna ametist отец пришёл со службы усталым
ta olevat kusagil kontoris ametis он служит ~ работает где-то в конторе
ta on selles ametis teist aastat он на этой должности второй год
2. tegevus, töö
занятие <занятия с>,
работа <работы ж>,
дело <дела sgt с>
mängimine on laste amet игра -- это занятие детей
kõigile leiti aiatööl amet в саду всем нашли дело ~ занятие
kõik olid tööga ametis все были заняты работой
igaüks oli ametis oma mõtetega каждый был занят своими мыслями
3. kõnek halb harjumus, kalduvus
ta ei ole suitsetamise ametit ära õppinud он не пристрастился к курению
4. asutus
бюро <нескл. с>,
департамент <департамента м>,
ведомство <ведомства с>,
служба <службы ж>,
контора <конторы ж>,
отдел <отдела м>,
управление <управления с>,
учреждение <учреждения с>
hinnaamet департамент цен
keeleamet департамент по вопросам языка
liiklusamet служба движения
maksuamet налоговый департамент / казначейство aj / податное управление aj
patendiamet патентное бюро ~ ведомство
perekonnaseisuamet бюро записи актов гражданского состояния / загс
politseiamet департамент полиции
postiamet почтовая служба / почта
pressiamet ведомство печати
tolliamet таможенный департамент
5. aj tsunft
цех <цеха, мн.ч. им. цехи м>
Bremeni linna puuseppade amet цех плотников города Бремена
trükkalite ameti põhikiri устав цеха печатников

ameti+koht s <+k'oht koha k'ohta k'ohta, k'ohta[de k'ohta[sid ~ k'oht/i 22>
должность <должности, мн.ч. род. должностей ж>,
пост <поста м>
vastutav ametikoht ответственная должность
koosseisuline ametikoht штатная должность
juhtiv ametikoht руководящая должность
kõrgel ametikohal на высоком посту
ametikohalt vabastamine освобождение от занимаемой должности
ametikohale ennistamine восстановление в должности
ametikohalt tagandamine отстранение от должности
ametikohal olema занимать должность ~ пост кого
ametikohale määrama назначать/назначить* на должность кого
ametikohalt vabastama снимать/снять* с должности ~ с поста кого / освобождать/освободить* от должности кого
konkurss professori ametikoha täitmiseks конкурс на замещение должности профессора

arbiter s <arbiter arbiteri arbiteri arbiteri, arbiteri[de arbiteri[sid ~ arbiter/e 19>
vahemees, vahekohtunik; sport kohtunik
арбитр <арбитра м>
arbiteri otsus решение арбитра
arbiteri määrama назначать/назначить* арбитра
arbiteriks olema быть арбитром

arvama v <'arva[ma arva[ta 'arva[b arva[tud 29>
1. tõenäoseks v usutavaks pidama, mõtlema, oletama
думать <думаю, думаешь> что, о ком-чём,
полагать <полагаю, полагаешь> что, что сделать,
предполагать <предполагаю, предполагаешь> / предположить* <предположу, предположишь> что
arvan, et ta eksib я думаю, что он не прав ~ ошибается
arvan, et tal on õigus полагаю, что он прав
mida ~ mis teie arvate? как вы думаете ~ полагаете ~ считаете?
paljugi, mis arvatakse! мало ли что думают! kõnek
arvan, et tegemist on eksitusega думаю ~ полагаю, что это ошибка
seda võis arvata это можно было предположить
isa arvas koju jõudvat alles südaöösel отец полагал вернуться домой в полночь
mis sa sellest sündmusest arvad? что ты думаешь об этом событии?
minu arvates по-моему / по моему мнению / на мой взгляд
ära arva, et sa nii kergesti pääsed! не думай, что так легко отделаешься! kõnek
kuidas arvate, see on teie asi как изволите ~ хотите, это ваше дело
kuidas härrad arvavad! как господа изволят [думать]!
2. pidama kelleks-milleks, missuguseks
считать <считаю, считаешь> / счесть* <сочту, сочтёшь; счёл, сочла> кого-что, кем-чем, за кого-что,
принимать <принимаю, принимаешь> / принять* <приму, примешь; принял, приняла, приняло> кого-что, за кого-что,
относить <отношу, относишь> / отнести* <отнесу, отнесёшь; отнёс, отнесла> кого-что, к кому-чему
teda ei arvatud veel täismeheks его ещё не считали мужчиной ~ не принимали за мужчину
arvasime vajalikuks lahkuda мы сочли нужным ~ необходимым ~ за нужное ~ за необходимое уйти ~ покинуть что
see teos on arvatud maailmakirjanduse klassikasse это произведение отнесено ~ причислено к классике мировой литературы
arvab enesest ei tea mida считает себя бог знает кем / думает ~ мнит о себе не знаю ~ бог знает что
3. mille koosseisu vms määrama, suunama
назначать <назначаю, назначаешь> / назначить* <назначу, назначишь> кого, на что,
зачислять <зачисляю, зачисляешь> / зачислить* <зачислю, зачислишь> кого, куда,
включать <включаю, включаешь> / включить* <включу, включишь> кого-что, во что
komisjoni arvama назначать/назначить* в комиссию
koosseisu arvama (1) зачислять/зачислить* в штат; (2) включать/включить* в состав чего
olümpiakoondisse arvama включать/включить* в олимпийскую сборную
erru arvatud sõjaväelased военнослужащие, уволенные в отставку
4. arvestama, arvesse võtma; loendama
считать <считаю, считаешь> / счесть* <сочту, сочтёшь; счёл, сочла> что,
вести счёт чего, чему
võla katteks arvatud summa сумма, предназначенная для покрытия долгов
aega arvati siin nädalate kaupa счёт времени вели ~ вёлся тут по неделям
arvates kevadest считая с весны
5. ära arvama, mõistatama
угадывать <угадываю, угадываешь> / угадать* <угадаю, угадаешь> что,
отгадывать <отгадываю, отгадываешь> / отгадать* <отгадаю, отгадаешь> что
arva, mis see on угадай ~ отгадай, что это такое
püüdsin arvata, mida ta mõtleb я пытался угадать, о чём он думает
kas sa oskad arvata, kes seda tegi? можешь ли предположить, кто это сделал?

asend s <asend asendi asendi[t -, asendi[te asende[id 2>
1. asetsemisviis, seis
положение <положения с>,
поза <позы ж>
mõnus ~ mugav asend удобное положение / удобная поза
ebamugav asend неудобное положение / неудобная поза
liikumatus asendis в неподвижном положении / в неподвижной позе
istuvas asendis в сидячем положении / в сидячей позе
algasend [перво]начальное положение
horisontaalasend ~ horisontaalne asend горизонтальное положение
isteasend сидячее положение / сидячая поза
kaldasend наклонное положение
kõhuliasend положение лёжа на животе
lamaasend ~ lamamisasend лежачее положение
laskeasend положение для стрельбы
lähteasend исходное положение
piirasend tehn предельное положение
põlviliasend положение стоя на коленях
püstasend ~ püstiasend стоячее положение
rippasend висячее положение
seliliasend положение лёжа на спине
tööasend рабочее положение
vertikaalasend ~ vertikaalne asend вертикальное положение
keha asend положение тела
käte ja jalgade asend положение рук и ног
asendit muutma менять/изменить* ~ переменять/переменить* позу ~ положение
2. asukoht, positsioon
положение <положения с> ka piltl,
расположение <расположения с>,
место <места, мн.ч. им. места с> ka piltl,
позиция <позиции ж>
geograafiline asend географическое положение
eesasend lgv препозитивное положение / препозиция
järelasend lgv постпозитивное положение / постпозиция
mööbli asend toas расположение мебели в комнате
aluse ja öeldise asend lauses место ~ позиция ~ положение подлежащего и сказуемого в предложении
[kelle] asend kohalikus vaimuelus [чьё] место ~ положение в местной духовной жизни
päikese asendi järgi aega määrama определять/определить* время по положению солнца ~ по солнцу

assigneerima v <assign'eeri[ma assign'eeri[da assigneeri[b assigneeri[tud 28>
maj summat määrama
ассигновать[*] <ассигную, ассигнуешь> что, на что
riik assigneerib suuri summasid haridusele государство ассигнует ~ выделяет крупные суммы на образование
elamuehitusele assigneeritud summa сумма, ассигнованная ~ выделенная на жилищное строительство

au+tasu s <+tasu tasu tasu t'assu, tasu[de tasu[sid 17>
награда <награды ж>,
вознаграждение <вознаграждения sgt с>
rahaline autasu денежное вознаграждение
valitsuse autasu правительственная награда
autasu määrama удостаивать/удостоить* [кого] награды
autasusid kätte andma вручать/вручить* награды
ta pälvis kõrge autasu он заслужил высокую награду / он удостоен высокой награды
isa sai autasuks kuldkäekella отца наградили золотыми часами / отец получил в награду золотые часы

dekreetima v <dekr'eeti[ma dekr'eeti[da dekreedi[b dekreedi[tud 28>
dekreediga määrama
декретировать[*] <декретирую, декретируешь> что,
устанавливать/установить* декретом что

determineerima v <determin'eeri[ma determin'eeri[da determineeri[b determineeri[tud 28>
piiristama; tingima, põhjustama; ette ära määrama; loog ahendama
детерминировать[*] <детерминирую, детерминируешь> что,
определять <определяю, определяешь> / определить* <определю, определишь> что,
обуславливать <обуславливаю, обуславливаешь> / обусловить* <обусловлю, обусловишь> что,
предопределять <предопределяю, предопределяешь> / предопределить* <предопределю, предопределишь> что
tervislikku seisundit determineerima детерминировать[*] ~ определять/определить* состояние здоровья
determineeritud funktsioon mat детерминированная функция

deviatsioon s <deviatsi'oon deviatsiooni deviatsi'ooni deviatsi'ooni, deviatsi'ooni[de deviatsi'ooni[sid ~ deviatsi'oon/e 22>
kõrvalekalle, hälve
девиация <девиации ж>
deviatsiooni määrama определять/определить* девиацию

diagnoos s <diagn'oos diagnoosi diagn'oosi diagn'oosi, diagn'oosi[de diagn'oosi[sid ~ diagn'oos/e 22>
med, biol, tehn
диагноз <диагноза м>
anatoomiline diagnoos анатомический диагноз
kliiniline diagnoos клинический диагноз
uute taimeliikide diagnoos диагноз новых видов растений
diagnoosi panema ~ määrama ставить/поставить* диагноз

dieet s <di'eet dieedi di'eeti di'eeti, di'eeti[de di'eeti[sid ~ di'eet/e 22>
ravitoitumine
диета <диеты ж>
profülaktiline dieet профилактическая диета
range dieet строгая диета
absoluutdieet ~ absoluutne dieet абсолютная ~ голодная диета
diabeetikudieet диабетическая диета / диета диабетиков
magedieet бессолевая диета
piimadieet молочная диета
vaegkalordieet ~ vaegkaloriline dieet малокалорийная диета
dieeti pidama соблюдать/соблюсти* диету
[kellele] dieeti määrama назначать/назначить* диету кому / сажать/посадить* на диету кого kõnek

eest+kostja s <+k'ostja k'ostja k'ostja[t -, k'ostja[te k'ostja[id 1>
1. jur
опекун <опекуна м>
eestkostjat määrama [kellele] назначать/назначить* опекуна кому
[kelle] eestkostja olema быть опекуном кого / опекать кого
2.
попечитель <попечителя м>,
заступник <заступника м>,
покровитель <покровителя м>
mõjukas eestkostja влиятельный попечитель
saan hakkama ilma eestkostjateta справлюсь без покровителей

eri+kaal s <+k'aal kaalu k'aalu k'aalu, k'aalu[de k'aalu[sid ~ k'aal/e 22>
füüs
удельный вес ka piltl
õhu erikaal удельный вес воздуха
aine erikaalu määrama определять/определить* удельный вес вещества
väliskapitali erikaal riigi majanduselus удельный вес внешнего капитала в экономической жизни страны

ette andma v
1. ette tooma v viima
подавать <подаю, подаёшь> / подать* <подам, подашь; подал, подала, подало> что, чего, кому
hobustele heinu ette andma задавать/задать* лошадям сена
söödi seda, mis ette anti ели то, что давали
pump annab kütust ette насос подаёт горючее
rong anti juba ette поезд уже подан ~ подали
2. ette ära määrama
задавать <задаю, задаёшь> / задать* <задам, задашь; задал, задала, задало> что
tööoperatsioonid tehti etteantud järjekorras рабочие операции производились ~ выполнялись в заданном порядке

ette arvestama v
ette nägema v määrama
рассчитывать <рассчитываю, рассчитываешь> / рассчитать* <рассчитаю, рассчитаешь> что,
предвидеть <предвижу, предвидишь> что,
предусматривать <предусматриваю, предусматриваешь> / предусмотреть* <предусмотрю, предусмотришь> что
ei saa kõike ette arvestada всё не предусмотришь / нельзя всего предвидеть / всё нельзя рассчитать наперёд madalk
maletaja arvestab variante mitu käiku ette шахматист рассчитывает варианты на несколько ходов вперёд

ette kirjutama v
1. eeskujuks, näiteks kirjutama
писать/написать* прописи
ema kirjutas lapsele tähed ette мама написала ребёнку прописи букв
2. määrama, nõudmisi esitama
предписывать <предписываю, предписываешь> / предписать* <предпишу, предпишешь> что, кому,
диктовать <диктую, диктуешь> / продиктовать* <продиктую, продиктуешь> что, кому-чему piltl

ette määrama v
1.hrl tud-partitsiibismillegi teatud viisil toimumise v teatud laadis kujunemise kohta
предопределять <-, предопределяет> / предопределить* <-, предопределит> что,
обрекать <-, обрекает> / обречь* <-, обречёт; обрёк, рекла> кого-что, на что, что делать liter
saatus on ette määratud судьба предопределена
2. ette kindlaks tegema
предопределять <предопределяю, предопределяешь> / предопределить* <предопределю, предопределишь> что
teadlased oskavad planeetide liikumist ette määrata учёные умеют предопределять движение планет

ette nägema v
1. ettepoole nägema
видеть вдаль
udu tõttu ei näe kaugele ette из-за тумана не видно далеко [вперёд]
2. [ette] aimama, oletama, arvama
предвидеть <предвижу, предвидишь> что,
предусматривать <предусматриваю, предусматриваешь> / предусмотреть* <предусмотрю, предусмотришь> что,
предугадывать <предугадываю, предугадываешь> / предугадать* <предугадаю, предугадаешь> что
ilmatark nägi ette varast kevadet предсказатель [погоды] пророчил раннюю весну
muutusi pole ette näha изменений не предвидится
3. [õigusakti kohta:] sätestama, ette kirjutama, kindlaks määrama
предусматривать <предусматриваю, предусматриваешь> / предусмотреть* <предусмотрю, предусмотришь> что,
предписывать <предписываю, предписываешь> / предписать* <предпишу, предпишешь> что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что
see paragrahv näeb ette vabadusekaotuse эта статья предусматривает лишение свободы
seda pole eeskirjades ette nähtud это не предусмотрено правилами ~ в правилах
4. planeerima
планировать <планирую, планируешь> / запланировать* <запланирую, запланируешь> что
suveks on ette nähtud tänavate remont на лето запланирован ремонт улиц
tööplaanis nähti ette ka kolm ekskursiooni в плане работы было предусмотрено также три экскурсии

fikseerima v <fiks'eeri[ma fiks'eeri[da fikseeri[b fikseeri[tud 28>
teatavasse asendisse v olekusse kinnitama; fiksatiiviga katma
фиксировать[*] <фиксирую, фиксируешь> что
kindlaks määrama, üles v ära märkima
фиксировать[*] <фиксирую, фиксируешь> / зафиксировать* <зафиксирую, зафиксируешь> что, на чём
haiget jalga fikseerima фиксировать[*] больную ногу
joonist fikseerima фиксировать[*] рисунок
pilk oli fikseeritud ekraanile взгляд был фиксирован ~ сосредоточен на экране
sündmusi fikseerima фиксировать[*]/зафиксировать* ~ запечатлевать/запечатлеть* события
reegleid fikseerima фиксировать[*]/зафиксировать* правила
fikseeriv seadis фиксирующее устройство
fikseeriv side фиксирующая повязка
dokumendis fikseeritud otsus зафиксированное в документе решение
mälus fikseeritud muljed зафиксированные в памяти впечатления

fondeerima v <fond'eeri[ma fond'eeri[da fondeeri[b fondeeri[tud 28>
fonde kindlaks määrama
фондировать[*] <фондирую, фондируешь> что,
создавать/создать* фонд[ы]
fondeeritav kaup фондируемый товар
fondeeritud toodang фондированная продукция

gradueerima v <gradu'eeri[ma gradu'eeri[da gradueeri[b gradueeri[tud 28>
füüs skaalajaotist märkima v määrama
градуировать[*] <градуирую, градуируешь> что
termomeetrit gradueerima градуировать[*] термометр
gradueeritud silinder градуированный ~ мерный ~ измерительный цилиндр

hind s <h'ind hinna h'inda h'inda, h'inda[de h'inda[sid ~ h'ind/u 22>
цена <цены, вин. цену, мн.ч. им. цены ж> ka piltl,
стоимость <стоимости ж>
määratud
расценка <расценки, мн.ч. род. расценок ж>
soodne hind выгодная цена
kindel hind ~ püsiv hind твёрдая ~ устойчивая ~ стабильная цена
hulgihind оптовая цена
jaehind розничная цена
kaanehind цена обложки ~ переплёта
kokkuleppehind договорная цена
kokkuostuhind закупочная цена
maailmaturuhind цена на мировом ~ на всемирном рынке
omahind себестоимость
riigihind государственная цена
sõiduhind стоимость проезда
turuhind рыночная ~ базарная цена
pileti hind стоимость билета
hindade tõstmine повышение цен
elu hinnaga ценою жизни
ajalehe hinnata kaasanne бесплатное приложение к газете
hinnalt jõukohane доступный по цене
hinnad kerkivad цены поднимаются ~ растут
hinnad kõiguvad цены колеблются
hinnad langevad цены падают ~ снижаются ~ понижаются
hinda alandama снижать/снизить* ~ понижать/понизить* цену на что / уценивать/уценить* что
hinda alla laskma сбавлять/сбавить* ~ сбрасывать/сбросить* цену
hinda juurde panema надбавлять/надбавить цену
hinda tõstma повышать/повысить* ~ поднимать/поднять* цену на кого-что
hinda kõrgele ajama набивать/набить* цену на кого-что
hinda alla lööma сбивать/сбить* цену на кого-что
hinda määrama назначать/назначить* цену кому-чему / определять/определить* цену кого-чего
hinda üles kruvima взвинчивать/взвинтить* ~ нагонять/нагнать* цену на кого-что
ostsin maja odava hinnaga я купил дом по дешёвой ~ по низкой цене / я купил дом по дешёвке kõnek
oleme hinnas kokku leppinud мы договорились о цене / мы условились в цене
maksin oma eksimuse eest kallist hinda я дорого поплатился ~ расплатился за свою ошибку
igal minutil on kulla hind каждая минута на вес золота

hinda minema приобретать/приобрести* цену ~ ценность; становиться/стать* ценным
hinnas olema цениться; иметь цену ~ ценность
iga hinna eest любой ценой; во что бы то ни стало; чего бы это ни стоило
[mitte] mingi hinna eest ни за что на свете; ни за какие блага [в мире]; ни за какие коврижки madalk

hindama v <h'inda[ma hinna[ta h'inda[b hinna[tud 29>
1. hinda v väärtust määrama
оценивать <оцениваю, оцениваешь> / оценить* <оценю, оценишь> кого-что,
расценивать <расцениваю, расцениваешь> / расценить* <расценю, расценишь> кого-что
väärtust mõistma, tunnustama
ценить <ценю, ценишь> / оценить* <оценю, оценишь> кого-что
kalliks pidama
дорожить <дорожу, дорожишь> кем-чем
varandust hindama оценивать/оценить* имущество / производить/произвести* оценку имущества
kahju hinnati miljonile kroonile убытки были оценены в миллион крон
õpilaste teadmisi õiglaselt hindama справедливо оценивать/оценить* знания учащихся
asjaolusid kainelt hindama трезво оценивать/оценить* все обстоятельства
hindasin seda hiljem kasuliku õppetunnina позднее я оценивал ~ расценивал это как полезный урок
hindan vabadust üle kõige я ценю ~ ставлю превыше всего свободу
hindan kõrgelt meie sõprust я высоко ценю нашу дружбу / я дорожу нашей дружбой
meie kunsti hinnatakse teisteski maades наше искусство ценится и в других странах
hinnatav tulemus ценный результат
ta on hinnatud arst он ценится как врач
2. suurust, hulka umbkaudselt kindlaks määrama
определять <определяю, ешь> / определить* <определю, определишь> что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, устанновишь> что
hindas silma järgi puu kõrgust он на глаз определил ~ установил высоту дерева / он на глаз прикинул высоту дерева kõnek
hinnake kaugust meetrites определите расстояние в метрах

honoreerima v <honor'eeri[ma honor'eeri[da honoreeri[b honoreeri[tud 28>
honorari andma, määrama
назначать/назначить* гонорар,
определять/определить* гонорар,
устанавливать/установить* гонорар
honoreeritav väljaanne гонорарное издание

idanemis+võime s <+võime v'õime võime[t -, võime[te v'õime[id 6>
bot, põll
всхожесть <всхожести sgt ж>
seemnete idanemisvõime всхожесть ~ жизнеспособность семян
idanemisvõimet määrama определять/определить* всхожесть семян / испытывать/испытать* семена на всхожесть

ilma+kaar s <+k'aar kaare k'aar[t k'aar[de, kaar[te k'aar[i 13>
страна света
ilmakaari määrama определять/определить* страны света
rahvast tuli igast ilmakaarest народ прибывал со всех концов света
kõigi ilmakaarte poole laiali paiskama разбрасывать/разбросать* по всему свету

joobe+aste s <+aste 'astme aste[t -, 'astme[te 'astme[id 5>
med alkoholist joobumise määr
степень опьянения
joobeastet määrama определять/определить* степень опьянения

kaaluma v <k'aalu[ma k'aalu[da kaalu[b kaalu[tud 28>
1. kaalu omama
весить <вешу, весишь> ka piltl
pakk kaalub kolm kilo пакет весит три килограмма
tema sõna kaalub vähe его слова весят мало ~ не имеют веса
kaaluv argument веский аргумент ~ довод
2. kaalu kindlaks määrama
вешать <вешаю, вешаешь> / свешать* <свешаю, свешаешь> кого-что,
взвешивать <взвешиваю, взвешиваешь> / взвесить* <взвешу, взвесишь> кого-что ka piltl
end
взвешиваться <взвешиваюсь, взвешиваешься> / взвеситься* <взвешусь, взвесишься>
teatud kogust
отвешивать <отвешиваю, отвешиваешь> / отвесить* <отвешу, отвесишь> что, чего
ettenähtust vähem
недовешивать <недовешиваю, недовешиваешь> / недовесить* <недовешу, недовесишь> что, чего
jahu kottidesse kaaluma вешать/свешать* ~ взвешивать/взвесить* муку в мешки
olukorda põhjalikult kaaluma основательно взвешивать/взвесить* положение
ettepanekut kaaluma взвешивать/взвесить* предложение
kaalusin kotti kilo suhkrut я отвесил в кулёк килограмм сахара ~ сахару
ta on rahaasjus äärmiselt kaaluv в денежных делах он крайне расчётлив
ta esinemised olid alati kaalutud его выступления всегда были продуманными
3. raskusega vajutama
гнуть <гну, гнёшь> / согнуть* <согну, согнёшь> что,
сгибать <сгибаю, сгибаешь> / согнуть* <согну, согнёшь> что
raamatud kaalusid riiuli looka полка согнулась под тяжестью книг
4. kangiga maa seest välja kangutama
поднимать/поднять* при помощи рычага
kive kaaluma поднимать/поднять* камни при помощи рычага

kaliibrima v <kal'iibri[ma kal'iibri[da kaliibri[b kaliibri[tud 28>
täpseid mõõtmeid andma v määrama; taatlema
калибровать <калибрую, калибруешь> / прокалибровать* <прокалибрую, прокалибруешь> что
ava kaliibrima калибровать/прокалибровать* отверстие
mõõteriista kaliibrima калибровать/прокалибровать* измерительный прибор

kirjutama v <kirjuta[ma kirjuta[da kirjuta[b kirjuta[tud 27>
1. kirja panema; kirjas teatama
писать <пишу, пишешь> / написать* <напишу, напишешь> что, чем, кому, о ком-чём
kiiresti, palju
строчить <строчу, строчишь> / настрочить* <настрочу, настрочишь> что kõnek, piltl
tähti kirjutama писать/написать* буквы
kriidiga tahvlile kirjutama писать/написать* мелом на доске
trükitähtedega kirjutama писать/написать* печатными буквами
[mida] käsitsi kirjutama писать/написать* [что] от руки
[mida] masinal kirjutama печатать/напечатать* [что] на пишущей машинке
vasaku käega kirjutama писать/написать* левой рукой
loetavalt kirjutama писать/написать* разборчиво
laps õpib kirjutama ребёнок учится писать ~ обучается письму
kirjuta siia oma allkiri напиши ~ поставь здесь свою подпись / подпишись ~ распишись здесь
vihik on täis kirjutatud тетрадь исписана
istub kabinetis ja aina kirjutab сидит в кабинете и всё пишет / сидит в кабинете и всё строчит kõnek
see sõna tuleb kirjutada suure algustähega это слово следует ~ надо писать с прописной ~ с большой буквы
kiri oli kirjutatud inglise keeles письмо было написано на английском языке ~ по-английски
poeg kirjutab, et elab hästi сын пишет [в своём письме], что живёт хорошо
sellest sündmusest kirjutavad kõik ajalehed об этом событии пишут все газеты
kirjutamata seadus неписаный закон
2. mingit teost looma
писать <пишу, пишешь> / написать* <напишу, напишешь> что,
сочинять <сочиняю, сочиняешь> / сочинить* <сочиню, сочинишь> что
ta kirjutab luuletusi он пишет ~ сочиняет стихи
helilooja on kirjutanud kaks ooperit композитор написал ~ сочинил ~ создал две оперы
kirjanik kirjutas algul varjunime all вначале писатель писал ~ издавал свои произведения под псевдонимом
3. kuhugi registreerima
записывать <записываю, записываешь> / записать* <запишу, запишешь> кого-что, куда, на кого
ennast
записываться <записываюсь, записываешься> / записаться* <запишусь, запишешься> куда
peremees kirjutas talu poja nimele хозяин переписал хутор на имя сына / хозяин записал хутор сыну ~ на сына ~ за сыном kõnek
kirjutasin end kursustele я записался на курсы
4. piltl kellegi-millegi arvele panema
приписывать <приписываю, приписываешь> / приписать* <припишу, припишешь> что, кому-чему
see temp kirjutati minu arvele эта проделка была приписана мне / эту проделку приписали мне
õnnetus tuli kirjutada juhuse arvele несчастье пришлось приписать случайности ~ объяснить случайностью
5. määrama, välja kirjutama
прописывать <прописываю, прописываешь> / прописать* <пропишу, пропишешь> что, кому
arst kirjutas mulle rohtu врач прописал мне лекарство
poisile kirjutati prillid мальчику прописали очки

koht s <k'oht koha k'ohta k'ohta, k'ohta[de k'ohta[sid ~ k'oht/i 22>
1. piirkond, maaala, paik; asukoht
место <места, мн.ч. им. места с>
maakoht
местность <местности ж>
soine koht болотистое место / болотистая местность
looduskaunis koht живописная местность
turvaline koht безопасное место
allikakoht место родника ~ ключа
ankrukoht mer якорная стоянка / якорное место / место стоянки судов на рейде
avariikoht место аварии ~ катастрофы
hoiukoht место хранения
hukkamiskoht место казни
jalutuskoht место [для] прогулки
kalapüügikoht место для ловли ~ для лова рыбы / рыбное ~ рыболовное место / район рыбного промысла / тоня
kalmekoht место захоронения ~ погребения / захоронение / погребение
kaubitsemiskoht место торговли / торговое место
kodukoht родной ~ отчий край / родной угол / родная сторона / родные места / родина
koondumiskoht место сосредоточения / сосредоточение liter
kudemiskoht место нереста / нерестилище
kuriteokoht место преступления
kurvikoht ~ käänukoht место поворота / поворот
lemmikkoht любимое ~ излюбленное место
maakoht сельская местность
maabumiskoht место причаливания
maandumiskoht место приземления
marjakoht ягодное место / ягодник
matmiskoht место погребения ~ захоронения / погребение / захоронение
parkimiskoht место стоянки / стоянка / паркинг / парковка
pesitsuskoht место гнездования
puhkekoht место отдыха
raiekoht mets место рубок
seenekoht грибное место
sihtkoht место назначения
suitsetamiskoht место для курения
sündmuskoht место происшествия
sünnikoht место рождения
talvituskoht место для зимовки / зимовка / зимовье
tegevuskoht место действия
vaatluskoht место наблюдения
viibimiskoht место пребывания
õnnetuskoht место катастрофы ~ несчастного случая
ööbimiskoht место для ночлега / ночлег
ülekäigukoht место перехода [улицы] / переход
ülesõidukoht место переезда ~ переправы / переезд / переправа
kohtusime kokkulepitud kohas мы встретились в условленном месте
tee on mõnes kohas umbe tuisanud дорогу местами ~ в некоторых местах занесло ~ замело [снегом]
jões on kärestikulisi kohti река местами порожиста
kus kohal see juhtus? где ~ в каком месте это случилось?
kus kohas sa elad? где ты живёшь?
kust kohast sa pärit oled? откуда ты родом?
temataoliste koht ei ole meie seas подобным ему нет места среди нас
jooksjad võtsid kohad sisse бегуны заняли свои места
võtsime aegsasti mäeveerul kohad sisse мы заблаговременно заняли места ~ устроились ~ расположились ~ разместились на склоне горы
pane asjad oma[le] kohale tagasi! положи вещи обратно на своё место!
tõstab asju ühest kohast teise переставляет вещи с одного места на другое ~ с места на место
lärmab avalikus kohas шумит в общественном месте
2. paik istumiseks, viibimiseks; eseme, keha vms kitsam piirkond; millegi osa, lõik, katkend
место <места, мн.ч. им. места с>
mugav koht удобное место
muljutud koht ущемлённое ~ защемлённое место
haige koht больное место
aukoht почётное место
haiglakoht больничное место / место в больнице
magamiskoht спальное место
seisukoht стоячее место / место для стояния
kaks kohta rõdul два места на балконе
laste ja invaliidide kohad места для детей и инвалидов
kahesaja kohaga saal зал на двести мест
kohta pakkuma [kellele] предлагать/предложить* место кому
kohta hoidma [kelle jaoks] занимать/занять* место для кого
kas see koht on vaba? это место свободно ~ незанято?
õpilane vastas kohalt ученик отвечал с места
hotellis polnud vabu kohti в гостинице ~ в отеле не было свободных мест
saal on viimse kohani välja müüdud все билеты распроданы
sain rongis aknaaluse koha я получил ~ мне досталось в поезде место у окна
kust kohast sul jalg valutab? в каком месте ~ где у тебя нога болит?
katus jookseb mitmest kohast läbi в некоторых местах ~ местами крыша протекает
pirukas on mõnest kohast kõrbenud пирог местами ~ в некоторых местах подгорел
lugemine jäi huvitava koha peal pooleli чтение прервалось на интересном месте
orkester harjutab raskemaid kohti оркестр репетирует более трудные ~ сложные места
mõni koht ettekandes jäi selgusetuks некоторые места в докладе остались неясными ~ непонятными
3. ameti-, teenistus-, töökoht
место <места, мн.ч. им. места с>,
должность <должности, мн.ч. род. должностей ж>,
служба <службы ж>
vaba töökoht
вакансия <вакансии ж>
tähtis, vastutusrikas amet
пост <поста м>
juhtiv koht руководящее место / руководящий пост / руководящая должность
vastutusrikas koht ответственная должность / ответственный пост
vakantne ~ vaba koht вакантное ~ свободное место / вакантная ~ незамещённая должность / вакансия
direktorikoht должность ~ место ~ пост директора
põhikoht основное место [работы]
õpetajakoht должность ~ место учителя
koht parlamendis место в парламенте
seltsi esimehe koht должность председателя общества
kohale kinnitama утверждать/утвердить* [кого] на должность ~ в должности кого
kohale määrama назначать/назначить* [кого] на должность кого
poole kohaga töötama работать на полставки kõnek
teisele kohale üle viima переводить/перевести* [кого] на другое место ~ на другую должность
ta edutati kõrgemale kohale его повысили в должности ~ по службе / ему дали повышение / он получил повышение
ta vabastati meistri kohalt его освободили от должности мастера
võtsin end kohalt lahti я уволился [с работы]
asutuses koondati kolm kohta в учреждении сократили три места ~ три штатные единицы
vahetasin hiljuti kohta я недавно сменил ~ поменял работу ~ место работы
talle öeldi koht üles его уволили
käisin mitmel pool kohta kuulamas я побывал во многих местах, чтобы навести справки по устройству на работу
4. asend, seisund, positsioon
место <места, мн.ч. им. места с>,
положение <положения с>,
позиция <позиции ж>
silmapaistev koht видное ~ выдающееся место ~ положение / видная ~ выдающаяся позиция
auhinnakoht ~ auhinnaline koht призовое место
liidrikoht место лидера / лидерство
esimese koha pärast võitlema бороться за первое место ~ за первенство / оспаривать первенство у кого
mitmendal kohal meie võistkond on? на каком месте наша команда? / какое место занимает наша команда?
kesksel kohal on kvaliteet центральное место занимает качество
ta pole veel leidnud oma kohta elus piltl он ещё не нашёл своего места в жизни
5. maa ja majapidamine
хозяйство <хозяйства с>,
хутор <хутора, мн.ч. им. хутора м>
väike koht маленькое хозяйство
asunikukoht aj хутор ~ хозяйство новопоселенца
popsikoht aj хозяйство бобыля
kohta päriseks ostma выкупать/выкупить* хутор ~ хозяйство / приобретать/приобрести* хутор в наследственное владение
kohta rendile andma сдавать/сдать* хозяйство в аренду
kohta pidama вести хозяйство
koht on võlgades хозяйство ~ хутор в долгах

▪ [mille] koha pealt в отношении чего; в смысле чего; с точки зрения чего
kohta kätte näitama [kellele] поставить* на [своё] место кого

kompass s <k'omp'ass k'ompassi k'omp'assi k'omp'assi, k'omp'assi[de k'omp'assi[sid ~ k'omp'ass/e 22>
компас <компаса м>
astrokompass ~ astronoomiline kompass астрономический компас / астрокомпас
abikompass mer вспомогательный компас
laevakompass судовой компас
magnetkompass магнитный компас
raadiokompass радиокомпас
rippkompass подвесной компас
roolikompass mer путевой компас
vurrkompass гирокомпас / гироскопический компас
kompassi magnetnõel магнитная стрелка компаса
kompassi järgi asukohta määrama определять/определить* своё местонахождение по компасу
kompassi järgi orienteeruma определяться/определиться* ~ ориентироваться[*] по компасу

konstitueerima v <konstitu'eeri[ma konstitu'eeri[da konstitueeri[b konstitueeri[tud 28>
rajama, asutama; kindlaks määrama
конституировать[*] <конституирую, конституирешь> что liter,
устанавливать/установить* состав чего,
устанавливать/установить* содержание чего,
определять/определить* состав чего,
определять/определить* содержание чего
konverentsi organeid konstitueerima конституировать[*] органы конференции / определять/определить* состав органов конференции
seltsi konstitueeriv istung учредительное собрание ~ заседание общества

koos+seis s <+s'eis seisu s'eisu s'eisu, s'eisu[de s'eisu[sid ~ s'eis/e 22>
1. isikuline, rühmaline koosnevus
состав <состава м>
elanikkonna rahvuseline koosseis национальный состав населения
üliõpilaste sotsiaalne koosseis социальный состав студентов
rahvastiku sooline koosseis половой состав населения
algkoosseis начальный состав
ohvitserkoosseis офицерский состав / офицеры / офицерство
põhikoosseis основной состав
varukoosseis запасной состав
kohtu koosseis состав суда
valitsuse koosseis состав правительства
täies koosseisus в полном составе
[mille] koosseisu kindlaks määrama устанавливать/установить* ~ определять/определить* состав чего
mind arvati ekspeditsiooni koosseisu меня включили ~ зачислили в состав экспедиции
võistkonna koosseis on uuenenud обновился состав команды
alevid kuuluvad maakondade koosseisu посёлки входят в состав уездов
2. ametikohtade kogum
штат <штата м>
asutuses koondati koosseisu в учреждении сократили штаты
koosseisus pole käskjala kohta ette nähtud в штатах не предусмотрено ~ по штату не полагается место посыльного

korraldama v <korralda[ma korralda[da korralda[b korralda[tud 27>
1. ette valmistama ja läbi viima
устраивать <устраиваю, устраиваешь> / устроить* <устрою, устроишь> что,
проводить <провожу, проводишь> / провести* <проведу, проведёшь; провёл, провела> что
organiseerima
организовывать <организовываю, организовываешь> / организовать[*] <организую, организуешь> что
koosolekuid korraldama устраивать собрания
konverentsi korraldama устраивать/устроить* ~ организовывать/организовать[*] конференцию
põgenemist korraldama устраивать/устроить* ~ организовывать/организовать[*] побег
kelle auks einet korraldama давать/дать* завтрак в честь кого
riigipea auks korraldati vastuvõtt в честь главы государства был устроен ~ организован приём
kunstnik korraldas oma maalide näituse художник устроил ~ организовал выставку своих картин
korraldati korjandus kannatanute abistamiseks организовали ~ был организован сбор средств в фонд помощи пострадавшим
tooraine kohalevedu on hästi korraldatud доставка сырья хорошо организована
staadionil korraldatakse spordivõistlusi на стадионе проводятся спортивные соревнования
naine korraldas mehele skandaale жена устраивала мужу сцены
majas korraldati läbiotsimine в доме был произведён обыск
2. joonde, korda ajama
устраивать <устраиваю, устраиваешь> / устроить* <устрою, устроишь> что,
улаживать <улаживаю, улаживаешь> / уладить* <улажу, уладишь> что,
налаживать <налаживаю, налаживаешь> / наладить* <налажу, наладишь> что
ole mureta, ma korraldan selle asja ära не беспокойся, я улажу это дело
läks äriasju korraldama он пошёл по коммерческим делам ~ налаживать коммерческие дела
3. korrastama, korda seadma
приводить/привести* в порядок что
korraldas pabereid kirjutuslaual он приводил в порядок бумаги на письменном столе
neiu korraldas juuksed soengusse девушка уложила волосы ~ сделала причёску
4. korraldusi andma; määrama
распоряжаться <распоряжаюсь, распоряжаешься> / распорядиться* <распоряжусь, распорядишься>,
отдавать/отдать* распоряжение
majas korraldab kõike peremees в доме всем распоряжается хозяин
kohtu korraldav istung jur распорядительное заседание суда

koteerima v <kot'eeri[ma kot'eeri[da koteeri[b koteeri[tud 28>
maj börsihinda määrama
котировать[*] <котирую, котируешь> что

kvoteerima v <kvot'eeri[ma kvot'eeri[da kvoteeri[b kvoteeri[tud 28>
maj, pol kvooti kindlaks määrama
квотировать[*] <квотирую, квотируешь> что,
устанавливать/установить* квоту на кого-что

lokaliseerima v <lokalis'eeri[ma lokalis'eeri[da lokaliseeri[b lokaliseeri[tud 28>
1. paigustama
локализовать[*] <локализую, локализуешь> что
epideemia suudeti lokaliseerida эпидемию удалось локализовать
2. asukohta kindlaks määrama
определять/определить* место чего,
определять/определить* местонахождение чего
heliallikat oli raske lokaliseerida трудно было определить место ~ местонахождение источника звука

loosima v <l'oosi[ma l'oosi[da loosi[b loosi[tud 28>
loosiga määrama
решать/решить* жеребьёвкой что,
устанавливать/установить* по жребию что,
распределять/распределить* по жребию что
järjekorda loosima устанавливать/установить* ~ определять/определить* очерёдность по жребию
tuli loosida, kes saab tuusikud нужно было провести жеребьёвку ~ тянуть жребий, чтобы распределить путёвки / путёвки распределили по жребию / распределение путёвок решилось жеребьёвкой

maksustama v <maksusta[ma maksusta[da maksusta[b maksusta[tud 27>
makse määrama, peale panema
облагать/обложить* налогом кого-что,
облагать/обложить* сбором кого-что,
облагать/обложить* пошлиной кого-что,
облагать/обложить* податью кого-что aj
elanikkonda maksustama облагать/обложить* налогом население
tulusid maksustama облагать/обложить* налогом доходы
maksustatud käive maj облагаемый оборот

maleva+pealik
Kaitseliidu malevat juhtiv ohvitser
начальник дружины
malevapealikuks määrama назначать/назначить* начальником дружины

mõistma v <m'õist[ma m'õist[a mõista[b mõiste[tud, m'õist[is m'õist[ke 34>
1. aru saama, taipama
понимать <понимаю, понимаешь> / понять* <пойму, поймёшь; понял, поняла, поняло> кого-что,
разбирать <разбираю, разбираешь> / разобрать* <разберу, разберёшь; разобрал, разобрала, разобрало> что,
постигать <постигаю, постигаешь> / постигнуть* <постигну, постигнешь; постиг, постигнул, постигла> кого-что,
постигать <постигаю, постигаешь> / постичь* <постигну, постигнешь; постиг, постигнул, постигла> кого-что,
разбираться <разбираюсь, разбираешься> / разобраться* <разберусь, разберёшься; разобрался, разобралась, разобралось> в ком-чём,
уразумевать <уразумеваю, уразумеваешь> / уразуметь* <уразумею, уразумеешь> что kõnek,
разуметь <разумею, разумеешь> что kõnek
tunnetama
осознавать <осознаю, осознаёшь> / осознать* <осознаю, осознаешь> что
mõiste sisu piiritledes, midagi defineerides
понимать <понимаю, понимаешь> что,
подразумевать <подразумеваю, подразумеваешь> что,
иметь в виду что
õigesti mõistma правильно ~ верно понимать/понять* что
mitmeti mõistma понимать/понять* по-разному
nad mõistavad teineteist poolelt sõnalt они понимают друг друга с полуслова
ma ei mõistnud su plaane я не понял твоих планов / я не разобрался в твоих планах / я не постиг смысла твоих планов
mõistsin oma eksimust я осознал свою ошибку
sa ei mõista mind ты не понимаешь меня
nüüd alles mõistsime, mis on juhtunud только теперь мы поняли ~ осознали, что случилось
seda pole raske mõista это нетрудно понять
talle anti mõista, et aeg on lahkuda ему дали понять, что пора уходить
mida mõistab pedagoogika kasvatuse all? что понимает ~ подразумевает педагогика под воспитанием?
loodusena laiemas tähenduses mõistetakse universumit tervikuna под природой в более широком смысле имеется в виду ~ подразумевается вся вселенная
2. mõistatama, ära arvama
отгадывать <отгадываю, отгадываешь> / отгадать* <отгадаю, отгадаешь> что,
угадывать <угадываю, угадываешь> / угадать* <угадаю, угадаешь> что,
разгадывать <разгадываю, разгадываешь> / разгадать* <разгадаю, разгадаешь> что
lapsed, mõistke, mis mul peos on! дети, угадайте, что у меня в руке!
mõista, mõista, mis see on! отгадай ~ угадай, что это такое!
3. kõnek oskama
понимать <понимаю, понимаешь> что,
уметь <умею, умеешь> что, что делать,
разуметь <разумею, разумеешь> что, что делать kõnek
kas sa rootsi keelt mõistad? ты знаешь шведский язык? / разумеешь по-шведски? kõnek
laps mõistab juba lugeda ребёнок уже умеет читать
mõistab ükskordühte peast он знает таблицу умножения наизусть
no mis sa mõistad sellepeale öelda! ну что ты скажешь на это!
kes oleks mõistnud midagi seesugust arvata! кто бы мог подумать о чём-нибудь таком!
4. kelle-mille kohta otsust langetama, hinnangut andma
осуждать <осуждаю, осуждаешь> / осудить* <осужу, осудишь> кого-что, за что,
судить <сужу, судишь> кого-что, за что
kohtuotsusega määrama
приговаривать <приговариваю, приговариваешь> / приговорить* <приговорю, приговоришь> кого-что, к чему, на что,
присуждать <присуждаю, присуждаешь> / присудить* <присужу, присудишь> кого-что, к чему, кому что
paratamatult, inimese tahtest sõltumatult millekski määrama
обрекать <обрекаю, обрекаешь> / обречь* <обреку, обречёшь; обрёк, обрекла> кого-что, на что, что делать, что сделать
ta käitumine mõisteti hukka его поведение осудили ~ было осуждено
kas me võime teiste üle kohut mõista? вправе ли мы судить других?
nende üle mõisteti kohut maakohtus их судили в уездном суде / их дело рассматривалось в уездном суде
kohus mõistis kohtualuse süüdi суд признал подсудимого виновным
kohtualune mõisteti õigeks подсудимого оправдали
talle mõisteti sada krooni trahvi ему присудили сто крон штрафу kõnek
kohus mõistis kurjategija vangi суд приговорил преступника к тюремному заключению
ta mõisteti sunnitööle его приговорили на каторгу
kohus lahutas abielu ja mõistis lapsed emale суд расторг[нул] брак и присудил детей матери kõnek
hääbumisele mõistetud väikerahvad обречённые на вымирание малые народы
halvatu on voodisse mõistetud парализованный обречён лежать в постели

määrama v <m'äära[ma määra[ta m'äära[b määra[tud 29>
1. seaduse v õigusakti kohta: ette kirjutama, sätestama
постановлять <-, постановляет> / постановить* <-, постановит> что сделать, с союзом что,
устанавливать <-, устанавливает> / установить* <-, установит> что делать, что сделать, с союзом что,
определять <-, определяет> / определить* <-, определит> что делать, что сделать, с союзом что
milleks käsku, korraldust andma
назначать <назначаю, назначаешь> / назначить* <назначу, назначишь> кого-что, куда, кем, кому,
присуждать <присуждаю, присуждаешь> / присудить* <присужу, присудишь> что, кому
kohtulikult
приговаривать <приговариваю, приговариваешь> / приговорить* <приговорю, приговоришь> кого-что, к чему,
присуждать <присуждаю, присуждаешь> / присудить* <присужу, присудишь> кого-что, к чему, что, кому-чему
teenistusse
причислять <причисляю, причисляешь> / причислить* <причислю, причислишь> кого-что, к кому-чему
ravi
прописывать <прописываю, прописываешь> / прописать* <пропишу, пропишешь> что, кому
sõj toimkonda
наряжать <наряжаю, наряжаешь> / нарядить* <наряжу, нарядишь> кого-что, куда
tuleb teha nii, nagu seadused määravad нужно действовать так, как указано в законе ~ установлено законом
ta määrati töörühma juhiks его назначили руководителем рабочей группы
talle määrati preemia ему присудили ~ назначили премию
tööde lõpetamiseks määrati uus tähtaeg назначили новый срок окончания ~ завершения работы
talle määrati vanglakaristus его приговорили ~ присудили к тюремному заключению
arst määras mulle mudavannid врач прописал ~ назначил мне грязевые ванны
kohtumise määrasime kella kuueks мы назначили встречу на шесть часов
koosolek lükati määramata ajaks edasi собрание отложили на неопределённый срок
2. kindlaks tegema; määratlema
определять <определяю, определяешь> / определить* <определю, определишь> что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что
tähtede järgi aega määrama определять/определить* время по звёздам
vahemaad silma järgi määrama определять/определить* расстояние на глаз
arst määrab diagnoosi врач ставит диагноз
kogub ja määrab taimi собирает и определяет растения
laboris määrati aine tihedus в лаборатории определили ~ установили плотность вещества
naise vanust oli näo järgi võimatu määrata по лицу невозможно возраст было установить ~ определить женщины
3. milleks v kellele ette nähtud olema
предназначать <предназначаю, предназначаешь> / предназначить* <предназначу, предназначишь> что, для чего, на что, что делать
millegi paratamatult
обрекать <обрекаю, обрекаешь> / обречь* <обреку, обречёшь; обрёк, обрекла> кого-что, на что, что делать, что сделать liter
need sõnad polnud määratud sulle эти слова были адресованы не тебе / эти слова были не для тебя
polnud saatusest määratud не было предназначено судьбой
nooremale koolieale määratud raamat книга, предназначенная для младшего школьного возраста
hukkumisele määratud inimesed обречённые на гибель люди liter
4. milleski tooniandev, oluline, peamine olema
определять <-, определяет> / определить* <-, определит> что,
обуславливать <-, обуславливает> / обусловить* <-, обусловит> что,
обусловливать <-, обусловливает> / обусловить* <-, обусловит> что,
предопределять <-, предопределяет> / предопределить* <-, предопределит> что
kliima määrab taimede ja loomade levikuala климат определяет ареал растений и животных
mis määras sellise otsuse? чем вызвано ~ обусловлено такое решение?

määratlema v <määratle[ma määratle[da määratle[b määratle[tud 27>
defineerima
определять <определяю, определяешь> / определить* <определю, определишь> что,
давать/дать* определение чего,
давать/дать* дефиницию чего liter
kõnek kindlaks määrama
определять <определяю, определяешь> / определить* <определю, определишь> что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что
mõistet täpselt määratlema точно определять/определить* понятие / давать/дать* точное определение понятия / давать/дать* точную дефиницию понятия liter

nimetama v <nimeta[ma nimeta[da nimeta[b nimeta[tud 27>
1. kellegi v millegi kohta teatavat nime kasutama
называть <называю, называешь> / назвать* <назову, назовёшь; назвал, назвала, назвало> кого-что, кем-чем,
именовать <именую, именуешь> / наименовать* <наименую, наименуешь> кого-что, кем-чем, как,
звать <зову, зовёшь; звал, звала, звало> кого-что, кем-чем kõnek
mõned kutsuvad teda Aleksiks, mõned nimetavad Sassiks некоторые зовут его Алекс[ом], некоторые Сассем
armastab end peremeheks nimetada он любит называть себя хозяином
nimetas mind lihtsameelseks он назвал меня легкомысленным / он обозвал меня простушкой kõnek
nimetage seda kuidas soovite! называйте это как хотите!
nimetab sõpra õnneseeneks называет друга счастливчик[ом]
2. ametisse määrama
назначать <назначаю, назначаешь> / назначить* <назначу, назначишь> кого, кем
ametisse nimetama [keda] назначать/назначить* на должность ~ на службу кого
nimetati riigi esindajad välisriikidesse назначили представителей [страны] в иностранные государства
3. mainima, märkima; loetlema
упоминать <упоминаю, упоминаешь> / упомянуть* <упомяну, упомянешь> кого-что, о ком-чём, про кого-что,
замечать <замечаю, замечаешь> / заметить* <замечу, заметишь> что
informeerima, teatama
сообщать <сообщаю, сообщаешь> / сообщить* <сообщу, сообщишь> что, кому-чему, о ком-чём,
информировать[*] <информирую, информируешь> / проинформировать* <проинформирую, проинформируешь> кого-что, о ком-чём,
осведомлять <осведомляю, осведомляешь> / осведомить* <осведомлю, осведомишь> кого-что, о ком-чём,
извещать <извещаю, извещаешь> / известить* <извещу, известишь> кого-что, о ком-чём,
ставить/поставить* в известность кого-что, о ком-чём,
доводить/довести* до сведения чьего, что,
давать/дать* знать кому, о ком-чём
kui sul abi vaja, nimeta ainult если тебе нужна помощь, только дай знать
kui palju sa autost tahad, nimeta hind сколько ты хочешь за машину, назови цену
tühine asi, seda ei maksa nimetadagi пустяки, об этом не стоит даже упоминать kõnek
nimetage tuntumaid läti kirjanikke назовите наиболее известных латышских писателей
nimeta seda ka teistele сообщи об этом и другим / [про]информируй об этом и других / дай знать и другим об этом
kõiki nimetatud soove saab täita все указанные пожелания можно выполнить
eespool nimetatud teosed вышеупомянутые произведения

nivelleerima v <nivell'eeri[ma nivell'eeri[da nivelleeri[b nivelleeri[tud 28>
erinevusi kaotama, tasandama, ühtlustama; geod maapinna kõrgusvahesid määrama, maad loodima
нивелировать[*] <нивелирую, нивелируешь> что
erinevusi nivelleerima нивелировать[*] ~ сглаживать/сгладить* различия между кем-чем
maastikku nivelleerima нивелировать[*] местность

nomineerima
(auhinna)kandidaati nimetama või määrama
номинировать[*] <номинирую, номинируешь>
film nomineeritud kolmeteistkümnele Oscarile фильм номинировали на тринадцать Оскаров

noteerima v <not'eeri[ma not'eeri[da noteeri[b noteeri[tud 28>
1. märkima, üles tähendama
записывать <записываю, записываешь> / записать* <запишу, запишешь> что,
отмечать <отмечаю, отмечаешь> / отметить* <отмечу, отметишь> что,
фиксировать <фиксирую, фиксируешь> / зафиксировать* <зафиксирую, зафиксируешь> что
kogu malepartii noteeritakse вся шахматная партия записывается ~ фиксируется
2. maj börsil kaupade hinda v kurssi määrama, koteerima
котировать[*] <котирую, котируешь> что,
устанавливать/установить* биржевую цену чего,
назначать/назначить* биржевую цену на что
piltl hindama
оценивать <оцениваю, оцениваешь> / оценить* <оценю, оценишь> что,
котироваться <котируюсь, котируешься>
uusi hindu pole veel noteeritud maj новые цены ещё не котировались ~ не установлены
kriitika noteeris uut romaani üsna madalalt критика довольно низко оценила новый роман

ordineerima v <ordin'eeri[ma ordin'eeri[da ordineeri[b ordineeri[tud 28>
1. relig vaimulikku ametisse pühitsema
рукополагать <рукополагаю, рукополагаешь> / рукоположить* <рукоположу, рукоположишь> кого-что, во что,
возводить/возвести* в духовный сан кого-что,
посвящать/посвятить* в духовный сан кого-что
ordineeritud preester возведённый в духовный сан священник
2. med ravi[mit] määrama
назначать <назначаю, назначаешь> / назначить* <назначу, назначишь> что, кому,
прописывать <прописываю, прописываешь> / прописать* <пропишу, пропишешь> что, кому,
предписывать <предписываю, предписываешь> / предписать* <предпишу, предпишешь> что, кому
valu leevendamiseks ordineeritakse valuvaigisteid для облегчения боли прописывают[ся] болеутоляющие средства
3. biol kooslusi v nende osi ökoloogilisse ritta järjestama
располагать/расположить* в экологический ряд кого-что

orienteeruma v <orient'eeru[ma orient'eeru[da orient'eeru[b orient'eeru[tud 27>
1. asukohta, ilmakaari kindlaks määrama
ориентироваться[*] <ориентируюсь, ориентируешься> / сориентироваться* <сориентируюсь, сориентируешься> по чему, в чём ka sport
millestki ülevaadet oma[nda]ma
разбираться <разбираюсь, разбираешься> в чём,
понимать <понимаю, понимаешь> что, в чём,
смыслить <смыслю, смыслишь> в чём kõnek,
соображать <соображаю, соображаешь> в чём kõnek
orienteerub kompassi järgi он ориентируется по компасу
matkajad orienteerusid tähtede järgi путешественники ориентировались по звёздам
laev orienteerus tuletorni järgi корабль ориентировался на маяк
orienteerub poliitikas hästi он хорошо ориентируется ~ разбирается в политике / он хорошо соображает в политике kõnek
2. suunda võtma
ориентироваться[*] <ориентируюсь, ориентируешься> на кого-что
tarbijale orienteeruma ориентироваться[*] на потребителя
ajakiri orienteerub laiale lugejaskonnale журнал ориентируется на широкого читателя

otsustama v <otsusta[ma otsusta[da otsusta[b otsusta[tud 27>
1. otsust tegema
решать <решаю, решаешь> / решить* <решу, решишь> что ka jur,
принимать/принять* решение
otsustage kiiresti решайте скорее
pärast keskkooli lõpetamist otsustas ta edasi õppida после окончания средней школы он решил учиться дальше
tuleb otsustada, kas minna või mitte нужно решить, идти или нет
asi on töötajate kasuks otsustatud вопрос решён в пользу работников
kohus otsustas süüdlast karistada rahatrahviga суд постановил наказать виновного денежным штрафом
2. arvama, oletama, hinnangut andma
судить <сужу, судишь> о ком-чём, по чему
raamatu üle otsustama судить о книге
silma järgi otsustama определять/определить* на глаз kõnek
sa otsustad tema üle teiste jutu järgi ты судишь о нём с чужих слов kõnek
välimuse järgi otsustades судя по внешности
3. määrama
определять <определяю, определяешь> / определить* <определю, определишь> что
homne mäng otsustab medalisaajad завтрашняя игра определит медалистов
minu sõna ei otsusta midagi моё слово ничего не решает

panema v <pane[ma p'ann[a pane[b p'an[dud, pan[i pan[ge pann[akse 36>
1. asetama, paigutama horisontaalselt
класть <кладу, кладёшь; клал, клала> / положить* <положу, положишь> что, на что, во что, куда
vertikaalselt
ставить <ставлю, ставишь> / поставить* <поставлю, поставишь> что, на что, во что, куда
sisse
вкладывать <вкладываю, вкладываешь> / вложить* <вложу, вложишь> что, во что
peale
возлагать <возлагаю, возлагаешь> / возложить* <возложу, возложишь> что, на кого-что
pani raamatu lauale он положил книгу на стол
pani pea padjale он положил голову на подушку
pani kirja ümbrikku он вложил письмо в конверт
pane käterätik nagisse повесь полотенце на крючок
pani palitu varna он повесил пальто на вешалку
pani käed puusa он подбоченился kõnek
pani raha tasku он положил деньги в карман / он сунул деньги в карман kõnek
pani kohvri enda kõrvale он поставил чемодан рядом с собой
pani pudeli suule ja rüüpas он поднёс бутылку ко рту и глотнул
panin raamatu paberisse я завернул книгу в бумагу
pani mantli selga он надел пальто
käe ümber pandi side руку перевязали бинтом ~ забинтовали
haigele tuli sinepiplaastrit panna больному нужно было поставить горчичник[и]
ta pani raamatu käest он отложил книгу
panin kirja posti я отправил письмо почтой
arstid panid haige taas jalgadele piltl врачи снова поставили больного на ноги
panin kuulutuse lehte я дал объявление в газету
paneb katust кроет ~ настилает крышу
panin sõbrale suuri lootusi piltl я возлагал большие надежды на друга
2. kedagi kuhugi suunama, saatma
отдавать <отдаю, отдаёшь> / отдать* <отдам, отдашь; отдал, отдала, отдало> кого-что, куда
laps pandi kooli ребёнка отдали в школу
lapsed pandi varakult magama детей довольно рано уложили спать
kurjategija pandi vangi преступника заключили в тюрьму / преступника посадили в тюрьму kõnek
3. teise asendisse, seisundisse v olukorda seadma
за-,
на-,
вы-,
по-
ust lukku panema запирать/запереть* ~ закрывать/закрыть* ~ замыкать/замкнуть* дверь на замок
jalga lahasesse panema накладывать/наложить* на ногу шину ~ лубок
ennast riidesse panema одеваться/одеться*
pani koera ketti он посадил собаку на цепь
pane ennast valmis, hakkame kohe minema приготовься, мы сразу пойдём
pane kauss täis! наложи ~ налей полную миску! чего
pani tassi kummuli он поставил ~ перевернул чашку вверх дном
pani pesu kuivama он вывесил ~ повесил бельё сушиться
ta pani mu täbarasse olukorda он поставил меня в неловкое положение
pani tütre arstile mehele он выдал дочь [замуж] за врача
orkestrandid panevad pille häälde оркестранты настраивают музыкальные инструменты
paneb elu hädaohtu подвергает свою жизнь опасности / рискует своей жизнью
4. mingit tegevust v seisundit esile kutsuma
за-
sundima
заставлять <заставляю, заставляешь> / заставить* <заставлю, заставишь> кого-что, что делать, что сделать
lampi põlema panema зажигать/зажечь* лампу
ahju küdema panema затапливать/затопить* печь
raadiot mängima panema включать/включить* радио
ettevõtet seisma panema закрывать/закрыть* предприятие
pealetungi seisma panema останавливать/остановить* наступление
probleemid panid meid mõtlema проблемы заставили нас задуматься
rõske õhk pani ihu värisema от сырого воздуха по телу прошла дрожь / от сырого воздуха [кого] бросило в дрожь
tuul pani lehed sahisema ветер зашелестел листьями
pani asjad kombe он уладил дела
paneme peo püsti устроим вечеринку ~ пир
ta pani mind vägisi sööma он заставил меня есть
ka loodrid pandi tööle даже лодырей заставили трудиться
5. määrama
назначать <назначаю, назначаешь> / назначить* <назначу, назначишь> кого-что, кем, куда
ülesandeks, kohustuseks tegema
возлагать <возлагаю, возлагаешь> / возложить* <возложу, возложишь> что, на кого-что
hinnangut andma
ставить <ставлю, ставишь> / поставить* <поставлю, поставишь> что, кому-чему
ta pandi ühistu esimeheks его назначили председателем товарищества
ta ei täitnud temale pandud ülesannet он не выполнил возложенного на него задания
arst pani vale diagnoosi врач поставил неправильный диагноз
õpetaja pani poisile rahuldava учитель поставил ученику удовлетворительно
poisile pandi nimeks Mait мальчику дали имя Майт / мальчика назвали Майтом
6. kõnek väljendab tegevuse intensiivsust
ta pani toast välja он вылетел из комнаты
poiss pani suure kiiruga kooli poole мальчик бегом помчался в школу
buss pani peatusest mööda автобус промчался мимо остановки
pani plehku ~ putku он удрал
pane talle, nii et aitab! дай ему так, чтоб[ы] знал!
see töö pani ta tervisele põntsu от этой работы его ~ у него здоровье расшаталось
pani tulist kurja он ругался на чём свет стоит
paneb veini дует вино / хлещет вино madalk
pani püssist paugu он бахнул ~ бабахнул ~ пальнул из ружья
Mati paneb tvisti Мати отплясывает твист
7. kõnek hakkama, alustama
за-,
рас-
karjuma panema закричать / раскричаться
kõik panid laginal naerma все расхохотались
8. pidama, arvama
считать <считаю, считаешь> / счесть* <сочту, сочтёшь; счёл, сочла>
seda tegu ei saa mei[l]e süüks panna это[го] нельзя ставить нам в вину

peale panema v
1. peale asetama
накладывать <накладываю, накладываешь> / наложить* <наложу, наложишь> что, на что,
налагать <налагаю, налагаешь> / наложить* <наложу, наложишь> что, на что,
возлагать <возлагаю, возлагаешь> / возложить* <возложу, возложишь> что, на кого-что
pani potile kaane peale он накрыл кастрюлю крышкой
pane plaat peale, kuulame muusikat поставь пластинку, послушаем музыку
pane leivale võid peale намажь хлеб маслом
näole pandi grimm peale на лицо наложили грим
pani autole pidurid peale он затормозил машину
majale pandi kuulipildujatuli peale дом взяли под пулемётный обстрел
2. määrama
налагать <налагаю, налагаешь> / наложить* <наложу, наложишь> что, на кого-что,
возлагать <возлагаю, возлагаешь> / возложить* <возложу, возложишь> что, на кого-что
kellelegi kohustusi peale panema возлагать/возложить* обязанности на кого
talunikele pandi suured maksud peale хуторян обложили высокими налогами

peilima v <p'eili[ma p'eili[da peili[b peili[tud 28>
1. mer, el, sõj objekti asukoha kindlakstegemiseks suunda määrama
пеленговать[*] <пеленгую, пеленгуешь> / запеленговать* <запеленгую, запеленгуешь> что
raadiosaatejaamu välja peilima пеленговать[*]/запеленговать* радиопередатчики
2. piltl ettevaatlikult uurima, välja selgitama
выяснять <выясняю, выясняешь> / выяснить* <выясню, выяснишь> что,
выведывать <выведываю, выведываешь> / выведать* <выведаю, выведаешь> что, у кого kõnek,
разузнавать <разузнаю, разузнаёшь> / разузнать* <разузнаю, разузнаешь> что, о чём kõnek,
разведывать <разведываю, разведываешь> / разведать* <разведаю, разведаешь> что, о ком-чём kõnek
peilis välja, kes seda tegi он выведал ~ разузнал, кто это сделал kõnek

positsioneerima
1. kellegi või millegi positsiooni, asukohta kindlaks määrama
определять/определить* местоположение
2. maj tootele või teenusele turuosa leidma ja seda seal reklaamima
позиционировать[*] <позиционирую, позиционируешь>

premeerima v <prem'eeri[ma prem'eeri[da premeeri[b premeeri[tud 28>
preemiat määrama v andma
премировать[*] <премирую, премируешь> кого-что, за что, чем
inseneri premeeriti leiutise eest инженера премировали за изобретение
võitjat premeeriti kolme tuhande krooniga победителя премировали тремя тысячами крон / победителю присудили премию в три тысячи крон

rajoonima v <raj'ooni[ma raj'ooni[da rajooni[b rajooni[tud 28>
1. põll rajoonide järgi määrama
районировать[*] <районирую, районируешь> что
Eestis kasvatamiseks rajoonitud viljasordid сорта зерновых, районированные для Эстонии
2. rajoonideks jaotama
районировать[*] <районирую, районируешь> что
kogu maa rajooniti всю страну районировали

ravim s <ravim ravimi ravimi[t -, ravimi[te ravime[id 2>
лекарство <лекарства с>,
медикамент <медикамента м>,
лечебное средство
südameravim сердечный препарат
ravimeid manustama вводить/ввести* лекарство
ravimeid määrama назначать/назначить* лекарство
ravimit loksutama взбалтывать/взболтать* лекарство / сбалтывать/сболтать* лекарство kõnek
ravim ei aidanud лекарство не помогло

sihitama v <sihita[ma sihita[da sihita[b sihita[tud 27>
1. [saadetise] sihtkohta määrama
направлять <направляю, направляешь> / направить* <направлю, направишь> что, куда
postisaadetist sihitama направлять/направить* корреспонденцию куда
kiri on valesti sihitatud письмо направлено не по адресу
2. sõj sihtmärgile juhtima
наводить <навожу, наводишь> / навести* <наведу, наведёшь; навёл, навела> что, на кого-что
raketti sihitama наводить/навести* ракету
3. metsasihte rajama
просекать <просекаю, просекаешь> / просечь* <просеку, просечёшь; просёк, просекла> что,
прорубать/прорубить* просеку,
прокладывать/проложить* просеку

sordilisus s <sordilisus sordilisuse sordilisus[t sordilisus[se, sordilisus[te sordilisus/i ~ sordilisuse[id 11 ~ 9?>
сортность <сортности sgt ж>
kanga sordilisust määrama определять/определить* сортность ткани

spetsialiseerima v <spetsialis'eeri[ma spetsialis'eeri[da spetsialiseeri[b spetsialiseeri[tud 28>
mingiks otstarbeks määrama, mingile erialale keskendama
специализировать[*] <специализирую, специализируешь> кого-что, по чему, на чём, в чём,
профилировать[*] <профилирую, профилируешь> что
ettevõte spetsialiseeriti mööblitootmisele предприятие специализировали ~ было специализировано на производстве мебели
spetsialiseeritud kauplus специализированный магазин

spetsifitseerima v <spetsifits'eeri[ma spetsifits'eeri[da spetsifitseeri[b spetsifitseeri[tud 28>
üksikasjalikult esitama, spetsiifilisi iseärasusi määrama
специфицировать[*] <специфицирую, специфицируешь> что

suunama v <s'uuna[ma suuna[ta s'uuna[b suuna[tud 29>
1. millelegi suunda andma, midagi juhtima; sihtima
направлять <направляю, направляешь> / направить* <направлю, направишь> что, на кого-что, в кого-что, куда ka piltl,
наводить <навожу, наводишь> / навести* <наведу, наведёшь; навёл, навела> что, на кого-что,
устремлять <устремляю, устремляешь> / устремить* <устремлю, устремишь> что, на кого-что, куда ka piltl,
наставлять <наставляю, наставляешь> / наставить* <наставлю, наставишь> что, на кого-что
relva
нацеливать <нацеливаю, нацеливаешь> / нацелить* <нацелю, нацелишь> что, на кого-что
piltl kriitikat vms
адресовать[*] <адресую, адресуешь> что, кому-чему,
заострять <заостряю, заостряешь> / заострить* <заострю, заостришь> что, против кого-чего
teleskoop suunati täheparvele телескоп навели ~ направили на скопление звёзд ~ на звёздное облако
suunas püssitoru hundi peale он навёл дуло ~ нацелил ружьё на волка
suunas paadinina ranna poole он повернул ~ развернул лодку носом к берегу
lambi valgus on suunatud lauale свет лампы направлен на стол
suunas silmad lakke он устремил глаза в потолок
suunas pilgu ~ vaate külalisele он направил взгляд на гостя
elektronide suunatud liikumine направленное ~ упорядоченное движение электронов
ta pilk on tulevikku suunatud piltl он устремил свой взор в будущее / он весь обращён к будущему / его помыслы обращены в будущее
2. kedagi kuhugi saatma, lähetama v minema kohustama; midagi edasi saatma
направлять <направляю, направляешь> / направить* <направлю, направишь> кого-что, куда,
отправлять <отправляю, отправляешь> / отправить* <отправлю, отправишь> кого-что, куда,
посылать <посылаю, посылаешь> / послать* <пошлю, пошлёшь> кого-что, что делать, что сделать, куда
haige suunati uuringutele больного направили на обследование
õpiku käsikiri suunati ladumisele рукопись учебника сдали ~ отправили в набор
3. paigutama, investeerima
помещать <помещаю, помещаешь> / поместить* <помещу, поместишь> что, куда,
вкладывать <вкладываю, вкладываешь> / вложить* <вложу, вложишь> что, во что,
выделять <выделяю, выделяешь> / выделить* <выделю, выделишь> что, для чего, на что,
отводить <отвожу, отводишь> / отвести* <отведу, отведёшь; отвёл, отвела> что, на что
hariduse tarbeks ~ haridusele suunatud summad суммы, направленные на нужды образования ~ инвестированные в образование
4. juhtnööre andma, õpetama; teatud suunas mõjustama
руководить <руковожу, руководишь> кем-чем,
направлять <направляю, направляешь> / направить* <направлю, направишь> кого-что,
управлять <управляю, управляешь> кем-чем,
ориентировать[*] <ориентирую, ориентируешь> кого-что, на что, в чём,
обращать <обращаю, обращаешь> / обратить* <обращу, обратишь> кого-что liter,
нацеливать <нацеливаю, нацеливаешь> / нацелить* <нацелю, нацелишь> кого-что, на что piltl
kodu suunab laste arengut семья воздействует ~ влияет на развитие детей
õpik suunab õpilasi ka edasi uurima учебник побуждает учеников к дальнейшим исследованиям / учебник подталкивает учеников к дальнейшим исследованиям piltl
käitumist suunavad ajukeskused мозговые центры, регулирующие поведение [человека]
5. millelegi koondama v pühendama; midagi eesmärgiks seadma, millekski määrama
направлять <направляю, направляешь> / направить* <направлю, направишь> кого-что, на что,
сосредоточивать <сосредоточиваю, сосредоточиваешь> / сосредоточить* <сосредоточу, сосредоточишь> кого-что, на ком-чём,
концентрировать <концентрирую, концентрируешь> / сконцентрировать* <сконцентрирую, сконцентрируешь> кого-что, где, в ком-чём, на ком-чём,
нацеливать <нацеливаю, нацеливаешь> / нацелить* <нацелю, нацелишь> кого-что, на что piltl
[kellele/millele] tähelepanu suunama направлять/направить* ~ обращать/обратить* внимание на кого-что / сосредоточивать/сосредоточить* ~ концентрировать/сконцентрировать* ~ заострять/заострить* внимание на ком-чём
kõik jõud suunati majanduse arendamisele все силы были направлены на подъём экономики ~ сосредоточены на подъёме экономики
ema suunas kogu armastuse pojale вся любовь матери обращена на сына

sälkima v <s'älki[ma s'älki[da sälgi[b sälgi[tud 28>
1. korduvalt sälkama, sälguliseks tegema
засекать <засекаю, засекаешь> / засечь* <засеку, засечёшь; засёк, засекла> что, чем, на чём,
зарубать <зарубаю, зарубаешь> / зарубить* <зарублю, зарубишь> что, чем, на чём,
надрубать <надрубаю, надрубаешь> / надрубить* <надрублю, надрубишь> что, чем, на чём,
надрезать <надрезаю, надрезаешь> / надрезать* <надрежу, надрежешь> что, чем,
делать/сделать* зарубку на чём,
делать/сделать* надрез на чём,
делать/сделать* надруб на чём
augustama
пробивать <пробиваю, пробиваешь> / пробить* <пробью, пробьёшь> что, чем,
перфорировать[*] <перфорирую, перфорируешь> что, чем
2. sõj teatud nurga mõõtmise teel sihtmärgi asukohta kindlaks määrama
засекать <засекаю, засекаешь> / засечь* <засеку, засечёшь; засёк, засекла> что
vastase tulepunkte sälkima засекать/засечь* огневые точки противника

sätestama v <sätesta[ma sätesta[da sätesta[b sätesta[tud 27>
jur normdokumendiga kindlaks määrama, ette kirjutama
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что,
предписывать <предписываю, предписываешь> / предписать* <предпишу, предпишешь> что, что делать, что сделать
seadusega sätestatud korras в установленном законом порядке

tareerima v <tar'eeri[ma tar'eeri[da tareeri[b tareeri[tud 28>
maj taara massi kindlaks määrama; tehn mõõtevahendi näitu kontrollima ja reguleerima
тарировать[*] <тарирую, тарируешь> что

tarifitseerima v <tarifits'eeri[ma tarifits'eeri[da tarifitseeri[b tarifitseeri[tud 28>
tariife kindlaks määrama ja kehtestama
тарифицировать[*] <тарифицирую, тарифицируешь> что,
производить/произвести* тарификацию чего

teimima v <t'eimi[ma t'eimi[da teimi[b teimi[tud 28>
tehn [laboratoorselt] omadusi määrama v järele proovima
испытывать <испытываю, испытываешь> / испытать* <испытаю, испытаешь> что, на что
ehitusmaterjale teimima испытывать/испытать* строительные материалы
teimitud betoon испытанный бетон

tempereerima v <temper'eeri[ma temper'eeri[da tempereeri[b tempereeri[tud 28>
1. vajaliku temperatuurini viima ning sellel hoidma
регулировать/отрегулировать* температуру чего,
устанавливать/установить* температурный режим,
поддерживать температуру
tempereeritud koht veinide säilitamiseks помещение с регулируемой ~ отрегулированной температурой для хранения вин
2. muus mingi muusikasüsteemi helide täpseid kõrgusi määrama
темперировать[*] <темперирую, темперируешь> что,
производить/произвести* темперацию чего
3. mahendama, pehmendama, mõõdukaks timmima
умерять <умеряю, умеряешь> / умерить* <умерю, умеришь> что,
смягчать <смягчаю, смягчаешь> / смягчить* <смягчу, смягчишь> что
hääletooni tempereerima смягчать/смягчить* тон

tiražeerima v <tiraž'eeri[ma tiraž'eeri[da tiražeeri[b tiražeeri[tud 28>
tiraaži määrama; paljundama, levitama
тиражировать[*] <тиражирую, тиражируешь> что ka piltl
uut ajakirja tiražeerima тиражировать[*] новый журнал
seda meenet tiražeeritakse miljonite kaupa этот сувенир выпускают и распространяют миллионными тиражами

torkama v <t'orka[ma torga[ta t'orka[b torga[tud 29>
1. millegi teravat otsa kuskile sisse suruma, teravaotsalise esemega pistma
втыкать <втыкаю, втыкаешь> / воткнуть* <воткну, воткнёшь> что, в кого-что,
тыкать <тычу, тыкаю, тычешь, тыкаешь> / ткнуть* <ткну, ткнёшь> что, в кого-что, чем, куда,
вонзать <вонзаю, вонзаешь> / вонзить* <вонжу, вонзишь> что, в кого-что,
всаживать <всаживаю, всаживаешь> / всадить* <всажу, всадишь> что, в кого-что,
колоть <колю, колешь> / уколоть* <уколю, уколешь> кого-что, чем,
кольнуть* <однокр. кольну, кольнёшь> кого-что, чем,
укалывать <укалываю, укалываешь> / уколоть* <уколю, уколешь> кого-что, чем,
накалывать <накалываю, накалываешь> / наколоть* <наколю, наколешь> кого-что, чем
keppi maasse torkama тыкать/ткнуть* ~ втыкать/воткнуть* палку в землю
torkasin nõela nõelapatja я [во]ткнул иголку в игольницу
torkab naaskliga naha sisse auke прокалывает шилом отверстия в коже
torkasin endale kogemata nõelaga sõrme я нечаянно уколол ~ наколол себе иголкой палец
okkad torkavad шипы колют[ся]
torkas täägiga vastase surnuks он заколол противника штыком
mesilane torkab astlaga пчела укалывает жалом ~ жалит
ta torgati pimedaks ему выкололи глаза
nii pime, et torka või silm peast так темно, хоть глаз ~ глаза выколи kõnek
liha torgati vardasse мясо насадили ~ нанизали на шампур
torkas mulle sõrmega vastu rinda он ткнул меня пальцем в грудь
torkas mind küünarnukiga он толкнул меня локтем
torkas oma nime paberile alla он подписал ~ подмахнул бумагу kõnek
2. ebameeldivat aistingut v tunnet tekitama: valusööstu kohta
колоть <-, колет> что, в чём,
стрелять <-, стреляет> в чём kõnek
aeg-ajalt
покалывать <-, покалывает> в чём kõnek
lõhna, heli vms kohta; hingevalu tekitama, valusalt puudutama
ударять <-, ударяет> / ударить* <-, ударит> кого-что, во что, по кому-чему
paremas küljes torkab в правом боку колет
ninna torkas läppunud õhk в нос ударил спёртый воздух kõnek
tema sõnad torkasid mulle hinge его слова кольнули меня в сердце ~ по сердцу piltl
järsku torkas talle isa meelde kõnek вдруг ему вспомнился отец
peas on torkav valu в голове стреляющая боль kõnek
3. järsu liigutusega kuhugi panema, pistma, toppima, suruma
всовывать <всовываю, всовываешь> / всунуть* <всуну, всунешь> что, во что, куда,
засовывать <засовываю, засовываешь> / засунуть* <засуну, засунешь> что, во что, куда kõnek,
совать <сую, суёшь> / сунуть* <суну, сунешь> что, во что, куда kõnek,
заталкивать <заталкиваю, заталкиваешь> / затолкать* <затолкаю, затолкаешь> что, во что, куда kõnek,
заталкивать <заталкиваю, заталкиваешь> / затолкнуть* <затолкну, затолкнёшь> что, во что, куда kõnek,
запихивать <запихиваю, запихиваешь> / запихать* <запихаю, запихаешь> что, во что, куда kõnek,
пихать <пихаю, пихаешь> / пихнуть* <однокр. пихну, пихнёшь> что, во что, куда madalk
andmise kohta; kõnek kedagi kuhugi määrama
тыкать <тычу, тыкаю, тычешь, тыкаешь> / ткнуть* <ткну, ткнёшь> кого-что, кому, куда kõnek
torkasin võtme lukuauku я всунул ключ в замочную скважину
torgake lilled vaasi суньте цветы в вазу kõnek
torkas püksisääred säärikutesse он заправил штаны в сапоги
laps torkas sõrme suhu ребёнок сунул палец в рот kõnek
torkas kindad vöö vahele он [за]сунул варежки за пояс kõnek
torka kindad kätte надень варежки
torkas märkmiku sahtlisse он запихал записную книжку в стол kõnek
torkas riided kappi, soni naela otsa он сунул одежду в шкаф, кепку бросил на гвоздь kõnek
torka veel puid ahju подсунь ~ подбрось ещё дров в печь kõnek
ma ei mäleta, kuhu ma võtmed torkasin я не помню, куда я сунула ~ дела ~ подевала ключи kõnek
vaata et torkab sulle veel tule räästasse! смотри, подожжёт ещё твой дом! / смотри, пустит тебе красного петуха! kõnek
4. midagi teravalt v järsult ütlema, salvama, nähvama
колоть <колю, колешь> / уколоть* <уколю, уколешь> кого-что, чем piltl,
колоть <колю, колешь> / кольнуть* <однокр. кольну, кольнёшь> кого-что, чем piltl,
укалывать <укалываю, укалываешь> / уколоть* <уколю, уколешь> кого-что, чем piltl,
подкалывать <подкалываю, подкалываешь> / подколоть* <подколю, подколешь> кого-что, чем kõnek, piltl,
откалывать <откалываю, откалываешь> / отколоть* <отколю, отколешь> что, кому madalk, piltl,
втыкать <втыкаю, втыкаешь> / воткнуть* <воткну, воткнёшь> что, кому madalk, piltl

trahv s <tr'ahv trahvi tr'ahvi tr'ahvi, tr'ahvi[de tr'ahvi[sid ~ tr'ahv/e 22>
штраф <штрафа м> ka piltl,
взыскание <взыскания с>
rahatrahv денежный штраф / денежное взыскание
[kellele] trahvi määrama накладывать/наложить* штраф ~ взыскание на кого-что

trahvima v <tr'ahvi[ma tr'ahvi[da trahvi[b trahvi[tud 28>
trahvi määrama
штрафовать <штрафую, штрафуешь> / оштрафовать* <оштрафую, оштрафуешь> кого-что, за что,
назначать/назначить* штраф кому-чему, за что,
накладывать/наложить* штраф на кого-что, за что,
накладывать/наложить* взыскание на кого-что, за что,
подвергать/подвергнуть* штрафу кого-что
teda trahviti saja krooniga его оштрафовали на сто крон / ему назначили штраф в сто крон

vaagima v <v'aagi[ma v'aagi[da v'ae[b v'ae[tud 28>
1. raskust kindlaks määrama
взвешивать <взвешиваю, взвешиваешь> / взвесить* <взвешу, взвесишь> кого-что
piltl väärtust kindlaks määrama
оценивать <оцениваю, оцениваешь> / оценить* <оценю, оценишь> кого-что,
расценивать <расцениваю, расцениваешь> / расценить* <расценю, расценишь> кого-что
vaagis eset peopesal он взвешивал предмет на ладони
vaeb mind uuriva pilguga осматривает меня оценивающим взглядом
2. järele mõtlema, kaalutlema, läbi kaaluma
обдумывать <обдумываю, обдумываешь> / обдумать* <обдумаю, обдумаешь> что,
продумывать <продумываю, продумываешь> / продумать* <продумаю, продумаешь> что,
взвешивать <взвешиваю, взвешиваешь> / взвесить* <взвешу, взвесишь> что piltl
küsimust vaagima обдумывать/обдумать* ~ продумывать/продумать* вопрос
vaeti kõiki võimalusi взвешивали ~ взвесили все возможности
kõneles rahulikult, iga sõna otsekui vaagides он говорил спокойно, как будто взвешивая каждое слово
kõik oli läbi vaetud всё было продумано ~ обдумано

valveerima v <valv'eeri[ma valv'eeri[da valveeri[b valveeri[tud 28>
maj väärtust kindlaks määrama
вальвировать[*] <вальвирую, вальвируешь> что

ära mõõtma v
mõõtmisega suurust, pikkust, mahtu vm kindlaks määrama
измерять <измеряю, измеряешь> / измерить* <измерю, измеришь> что,
замерять <замеряю, замеряешь> / замерить* <замерю, замеришь> что,
замеривать <замериваю, замериваешь> / замерить* <замерю, замеришь> что,
вымеривать <вымериваю, вымериваешь> / вымерить* <вымерю, вымеришь> что,
вымерять <вымеряю, вымеряешь> / вымерить* <вымерю, вымеришь> что,
размерять <размеряю, размеряешь> / размерить* <размерю, размеришь> что
mõõtsime vahemaa sammudega ära мы измерили расстояние шагами

ära määrama v
kindlaks määrama
определять <определяю, определяешь> / определить* <определю, определишь> что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что
see määrabki ära meie omavahelised suhted именно это и определяет наши отношения


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur