[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 24 artiklit

arendus+tegevus
hrl uutel teadmistel põhinevate rakenduste loomine (nt uute toodete tegemine, uute teenuste juurutamine)
опытно-конструкторские работы,
опытно-технологические работы
teadus- ja arendustegevus научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

dokumentalistika s <dokumental`istika dokumental`istika dokumental`istika[t -, dokumental`istika[te dokumental`istika[id 1>
1. dokumendiõpetus
документалистика <документалистики sgt ж>,
документоведение <документоведения sgt с>
2. tõsielu kujutavate teoste loomine
документалистика <документалистики sgt ж>
filmidokumentalistika кинодокументалистика
teledokumentalistika теледокументалистика

ehte+kunst
kunst ehete kunstiline loomine tarbekunsti ühe haruna
ювелирное искусство

ellu+kutsumine s <+k'utsumine k'utsumise k'utsumis[t k'utsumis[se, k'utsumis[te k'utsumis/i 12>
asutamine, loomine
создание <создания sgt с>,
учреждение <учреждения sgt с>,
основание <основания sgt с>
mitmesuguste seltside ellukutsumine создание различных обществ

kava+pärane adj <+pärane pärase päras[t -, päras[te pärase[id 10>
планомерный <планомерная, планомерное; планомерен, планомерна, планомерно>,
систематичный <систематичная, систематичное; систематичен, систематична, систематично>,
систематический <систематическая, систематическое>,
методичный <методичная, методичное; методичен, методична, методично>,
методический <методическая, методическое>
terminoloogia kavapärane loomine систематичное ~ [строго] последовательное создание терминологии

kiir+mood
uute rõivakollektsioonide kiiresti ning odavalt loomine ja tootmine; üheks hooajaks mõeldud taskukohased moekad rõivad
быстрая мода

kognitsioon
mentaalsete protsesside (nt taju, tähelepanu, mõtlemine) abil vaimse pildi loomine väliskeskkonnast ja iseendast, tegelikkuse kajastumine teadvuses
когниция <когниции ж>

kolhoos s <kolh'oos kolhoosi kolh'oosi kolh'oosi, kolh'oosi[de kolh'oosi[sid ~ kolh'oos/e 22>
suur ühismajand Nõukogude Liidus
колхоз <колхоза м>
jõukas kolhoos богатый колхоз
mahajäänud kolhoos отстающий колхоз
kalurikolhoos рыболовецкий колхоз
kolhoosi esimees председатель колхоза
kolhoosi juhatus правление колхоза
kolhooside asutamine ~ loomine создание колхозов

kõne+süntees
arvuti abil suulise tehiskõne loomine kirjaliku teksti põhjal
cинтез речи

lavastus+kunst
teatri- või filmitegemise ala, mis hõlmab etenduse (või filmi) lava-, kostüümi-, valguskujundust, mänguruumi organiseerimist, näitlejate liikumist jms, etenduse või filmi visuaalse mõjuvälja loomine
режиссура <режиссуры ж>,
искусство постановки,
постановочное искусство

loome s <loome l'oome loome[t -, loome[te l'oome[id 6>
loomine
творение <творения sgt с>,
созидание <созидания sgt с>
looming
творчество <творчества с>,
творение <творения с>
kunstiloome художественное творчество
sõnaloome словотворчество
vereloome füsiol кроветворение
kirjaniku loome parim osa лучшая часть творчества ~ творения писателя

lõimumine s; lõimimine s; lõiming s
ühe rahvusrühma liitmine või ühinemine teiste sama ühiskonna rahvusrühmadega
слияние <слияния sgt с>
maj samasse sotsiaal-majanduslikku süsteemi kuuluvate riikide koondise loomine nende majanduslike ja poliitiliste eesmärkide kooskõlastamiseks
сближение <сближения sgt с>
kohalike venelaste lõimumine eestlastega слияние местных русских с эстонцами

Moldova jaoks on lõimumine Euroopasse strateegiline eesmärk для Молдавии сближение с Европой - это стратегическая цель

moe+disain
uute rõivamudelite ja -kollektsioonide loomine, rõivaste, jalanõude, käekottide, tekstiilmaterjalide jms kujundamine; vastav eriala kõrgkoolis
дизайн моды

moe+kunst
isikupäraselt kujundatud rõivaste, rõivamoodide loomine (kunstialana)
искусство моды

muusikatööstus
muusika loomine, esitamine, levitamine, turustamine jms kui majandusvaldkond
музыкальная индустрия

nano+tehnoloogia
materjali töötlemine aatomi või molekuli tasandil, sellel põhinevate seadiste ja seadmete loomine; vastav teaduse ja tehnika haru
нанотехнология <нанотехнологии м>

pea+loomine s <+l'oomine l'oomise l'oomis[t l'oomis[se, l'oomis[te l'oomis/i ~ l'oomise[id 12 ~ 10?>
kõrrelistel viljadel
колошение <колошения sgt с>

perspektiiv s <perspekt'iiv perspektiivi perspekt'iivi perspekt'iivi, perspekt'iivi[de perspekt'iivi[sid ~ perspekt'iiv/e 22>
mat, kunst ruumi kujutamine tasandil; kauguspilt
перспектива <перспективы ж>
piltl tulevikuväljavaated, -lootused
перспективы <перспектив pl>
joonperspektiiv ~ lineaarperspektiiv mat линейная перспектива
tulevikuperspektiiv перспективы ~ планы ~ виды на будущее
õhuperspektiiv kunst воздушная перспектива
edasise arengu perspektiivid перспективы развития
õiges perspektiivis joonistatud vaade вид, изображённый в правильной перспективе
perspektiivi seadus закон перспективы
perspektiivis on ühisfirma loomine в перспективе создание общей фирмы
tal pole perspektiivi у него нет перспектив

remiks s
muusikapala uusversioon, mis on kokku segatud ühe või mitme teose algversioonist, motiividest jne; sel viisil muusika loomine
ремикс <ремикса м>
huvitavaid remikse on oodata ожидаются интересные ремиксы
remiksi tegema делать/сделать* ремикс

stsenograafia s
teater teatri- ja filmitegemise ala, mis hõlmab etenduse (või filmi) lava-, kostüümi-, valguskujundust, mänguruumi organiseerimist, näitlejate liikumist jms, etenduse või filmi visuaalse mõjuvälja loomine
сценография <сценографии sgt ж>

sõna+
словесный <словесная, словесное>,
слово-,
слова <род. ед.ч.>
sõnahaaval слово за словом / по словам / по одному слову
sõnajõud [магическое] влияние слова ~ слов
sõnajärg (1) jutujärg нить беседы ~ рассказа; (2) lgv sõnajärjestus порядок слов
sõnakasutus словоупотребление / употребление слова
sõnakaupa по словам / слово за словом / по одному слову
sõnakeeld запрет на слово / табу
sõnakordus повторение ~ повтор слов ~ слова
sõnakuju форма слова
sõnakõlin пустословие / пустозвонство
sõnakõlks словесная шелуха / пустые слова / набор слов
sõnakõlksutaja пустослов kõnek / пустословка kõnek / пустозвон kõnek / пустозвонка kõnek / пустомеля kõnek
sõnakõlksutamine ~ sõnakõlksutus пустословие / словоблудие
sõnalaen словесное ~ лексическое заимствование
sõnalahing словесная баталия ~ битва
sõnaloome (1) lgv sõnade loomine словотворчество / создание новых слов; (2) lgv loodud sõnad созданные [новые] слова / неологизмы
sõnameister (1) üldtunnustatud kirjanik мастер [художественного] слова / [обще]признанный писатель; (2) meisterlik kõneleja v jutustaja вития kõrgst / златоуст liter / искусный оратор
sõnameisterlikkus мастерство слова
sõnamulin словоблудие / [пустая] болтовня kõnek
sõnamuutmine lgv словоизменение
sõnamäng игра слов / каламбур / каламбурное выражение
sõnanagin словесная перепалка kõnek
sõnaosa lgv часть слова
sõnapaar словесная пара
sõnapaarik [одна] часть словесной пары
sõnapaljus многословность / многословие
sõnapruuk словоупотребление / употребление слова
sõnarahe piltl град ~ поток [острых ~ язвительных] слов
sõnarohke многословный / многоречивый
sõnarõhk ударение в слове / словесное ударение / словоударение
sõnasadu piltl словоизвержение / словоизлияние liter
sõnaseadja (1) kirjamees, literaat литератор / писатель / поэт; (2) jutuvestja рассказчик
sõnaseletus lgv толкование ~ объяснение слова
sõnasepp piltl писатель
sõnasisene lgv внутрисловный
sõnasõda словесная баталия / препирательство / перепалка kõnek, piltl
sõnatarvitus словоупотребление / употребление слова
sõnatest тест на словарный запас
sõnatuletus lgv словопроизводство / словообразование
sõnatulv словоизлияние / словесный поток / поток слов / словоизвержение
sõnatüvi lgv основа слова
sõnatüüp тип слов
sõnauputus piltl словесный поток / [неудержимое] многословие / словесный понос vulg
sõnavabadus свобода слова
sõnavaene немногословный
sõnavahetus словопрение / препирательство / словесная перепалка kõnek
sõnavalik выбор ~ подбор слов
sõnavaling словоизвержение / словоизлияние
sõnavool словесный поток / поток слов
sõnavorm lgv словесная форма / форма слова
sõnaõigus право голоса
sõnaühend lgv словесное сочетание / словосочетание

tarkvara+arendus
tarkvara, veebilahenduse vms loomine, täiendamine ja täiustamine, mis hõlmab süsteemianalüüsi, programmeerimist, testimist jms
разработка программного обеспечения

ühing s <ühing ühingu ühingu[t -, ühingu[te ühingu[id 2>
общество <общества с>
maj äri-
коммерческое общество,
коммерческое объединение,
коммерческое товарищество,
доходное общество,
доходное объединение,
доходное товарищество
ametiühing профсоюз / профессиональный союз
invaühing общество инвалидов
karskusühing общество трезвенников / общество борьбы за трезвость
kooriühing хоровое общество
kultuuriühing культурное общество / общество культуры
kutseühing профессиональное общество
mittetulundusühing некоммерческое ~ недоходное общество ~ объединение / неприбыльное общество
naisühing женское общество
noorsooühing молодёжное общество / общество молодёжи
osaühing паевое товарищество / общество с ограниченной ответственностью / ООО
tuletõrjeühing [добровольное] пожарное общество
täisühing полное товарищество ~ общество / товарищество ~ общество с полной ~ с неограниченной ответственностью
töölisühing общество рабочих
usaldusühing коммандитное ~ доверительное [коммерческое] товарищество ~ общество / товарищество на вере
usuühing религиозное общество
üliõpilasühing студенческое общество
pimedate ühing общество слепых
rakenduslingvistika ühing общество прикладной лингвистики
ühingu asutamine ~ loomine учреждение ~ создание ~ основание общества

üles+loomine s <+l'oomine l'oomise l'oomis[t l'oomis[se, l'oomis[te l'oomis/i ~ l'oomise[id 12 ~ 10?>
kudumi alustamine
набор петель
kinda ülesloomine набор петель для рукавицы


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur