[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 15 artiklit

ehitus s <ehitus ehituse ehitus[t ehitus[se, ehitus[te ehitus/i 11>
1. ehitamine, ehitustöö
строительство <строительства sgt с>,
стройка <стройки sgt ж>,
постройка <постройки sgt ж>,
возведение <возведения sgt с>
kõrghoonete ehitus высотное строительство / возведение высотных зданий
uue koolimaja ehitus строительство новой школы
autoehitus автомобилестроение
elamuehitus жилищное строительство
kapitaalehitus капитальное строительство
laevaehitus кораблестроение
masinaehitus машиностроение
teedeehitus дорожное строительство / строительство дорог
ehituse omahind себестоимость строительства
ehitusel töötama работать на стройке
2. struktuur, ülesehitus
строение <строения sgt с>,
построение <построения sgt с>,
сложение <сложения sgt с>,
структура <структуры ж>
kivimite geoloogiline ehitus геологическое строение пород
aine rakuline ehitus клеточное строение вещества
keele grammatiline ehitus грамматическая структура языка
kehaehitus телосложение
lauseehitus построение предложения
värsiehitus стихосложение
aatomi ehitus строение атома
3. ehitis
постройка <постройки, мн.ч. род. построек ж>,
здание <здания с>,
стройка <стройки, мн.ч. род. строек ж>,
сооружение <сооружения с>,
строение <строения с>
moodne ehitus современное здание
puust ehitus деревянная постройка
juurdeehitus пристройка

juurde1 postp [kelle/mille] <j'uurde>
1. kelle-mille vahetusse lähedusse
к кому-чему,
у кого-чего,
около кого-чего,
возле кого-чего
akna juurde astuma подходить/подойти* к окну
õpilane kutsuti tahvli juurde ученика вызвали к доске
tule minu juurde! иди ко мне!
rada viib järve juurde тропинка ведёт к озеру
lapsed kogunesid koolimaja juurde дети собрались у ~ около ~ возле школы
2. kelle asu-, elu-, töökohta; kelle jutule, vastuvõtule
к кому-чему,
у кого-чего
viisin lapse tuttavate juurde я отвёл ребёнка к знакомым
kutsu ta enese juurde koju позови его к себе домой
vanemad kolisid linna laste juurde родители поселились в городе у детей, родители перебрались в город к детям kõnek
poiss sai korterisse tädi juurde мальчик устроился у тёти
lähen arsti juurde пойду к врачу
3. osutab, mille käsitlemisele v millega tegelemisele asutakse
к кому-чему
asusin kohe asja juurde я сразу приступил к делу ~ принялся за дело
4. osutab asutusele v organisatsioonile, mille alluvusse v koosseisu miski v keegi allutatakse v jääb
при ком-чём
linnavalitsuse juurde moodustati komisjon при городском управлении создали комиссию
jäin tööle ülikooli juurde я остался работать при университете
5. millele lisaks, mille kõrvale
к кому-чему
õlle juurde sobib hästi juust к пиву хорошо подходит сыр
kohvi juurde pakuti konjakit к кофе подали коньяк
ostis mantli juurde uue kübara она купила к пальто новую шляпу
halva mängu juurde head nägu tegema делать/сделать* весёлую мину при плохой игре
6. osutab otsusele, arvamusele
при ком-чём
kas jääd oma arvamuse juurde? ты остаёшься при своём мнении?
ta jäi oma sõnade juurde kindlaks он остался верен своему слову

kool s <k'ool kooli k'ooli k'ooli, k'ooli[de k'ooli[sid ~ k'ool/e 22>
1. õppeasutus; koolimaja; kursusetaoline õppesari; õppetöö
школа <школы ж>
eriala-
училище <училища с>
algkool начальная школа
autokool автошкола
balletikool балетная школа / хореографическое училище
erakool частная школа
erikool специальная ~ специализированная школа / спецшкола
kaubanduskool коммерческое училище
keeltekool курсы языков
keskkool средняя школа
kihelkonnakool aj приходская школа / приходское училище
kirikukool aj церковно-приходская школа
kloostrikool aj монастырская школа / школа при монастыре
kodumajanduskool домоводческая школа
koreograafiakool хореографическое училище
kreiskool aj уездное училище
kunstikool художественное училище
kutsekool профессионально-техническое училище / профессионально-техническая школа / профтехучилище / профтехшкола
kõrgkool вуз / высшее учебное заведение
külakool деревенская школа
lennukool лётное ~ авиационное училище / авиашкола
linnakool городская школа
maakool сельская школа
merekool мореходное училище
muusikakool музыкальная школа / музыкальное училище
poistekool мужская школа
politseikool полицейское училище
põhikool основная школа
pühapäevakool воскресная школа
reaalkool реальная школа / реальное училище
segakool смешанная школа
spordikool спортивная школа
suvekool летняя школа / летние курсы
sõjakool военное училище
talurahvakool aj крестьянская школа
teatrikool театральное училище
tehnikakool техническое училище
tööstuskool ремесленное училище
tütarlastekool женская школа
vallakool волостная школа
õhtukool вечерняя школа
õmbluskool швейное училище / курсы кройки и шитья
kooli pooleli jätma бросать/бросить* школу ~ учёбу
kooli medaliga lõpetama оканчивать/окончить* школу с медалью
mind pandi seitsmeaastaselt kooli семи лет ~ в семь лет меня отдали в школу
ta heideti koolist välja его исключили из школы
kool asub lähedal школа находится поблизости
vanemad kutsuti kooli родителей вызвали в школу
saali mahub kogu kool в зале помещается вся школа kõnek
puudusin koolist kaks päeva я отсутствовал в школе два дня kõnek
varsti hakkab kool peale скоро начнётся школа kõnek
pärast kooli läksime koju после занятий ~ после уроков мы пошли домой / после школы мы пошли домой kõnek
pühapäeval ei ole kooli в воскресенье нет занятий ~ нет уроков / в воскресенье нет школы kõnek
2. koolisüsteem; koolkond; koolitus, väljaõpe; kasvatus
школа <школы sgt ж>
kool lahutati kirikust школу отделили от церкви
töö ajalehe juures andis mulle hea kooli работа в газете явилась ~ послужила для меня хорошей школой
tegi läbi karmi võitluse kooli он прошёл суровую школу борьбы
mehe käitumises on tunda vana kooli в поведении мужчины чувствуется старая школа

kooli+
школьный <школьная, школьное>,
школы <род. ед.ч.>
kooliaed [при]школьный сад
kooliajakiri ~ koolialmanahh школьный альманах
kooliarst школьный врач
kooliatlas школьный ~ ученический атлас
koolidirektor директор школы
kooligrammatika школьная грамматика / школьный учебник грамматики
kooliharidus школьное образование
koolihoone школа / здание школы
kooliiga школьный возраст
kooliinspektor инспектор школы
koolikaaslane соученик / соученица / товарищ по школе / школьный товарищ / однокашник kõnek / однокашница kõnek
koolikatsumine van обследование школы
koolikohustus [всеобщее] обязательное обучение / всеобуч
koolikoor школьный хор
koolikott школьный ~ ученический портфель / школьная ~ ученическая сумка / школьный ~ ученический ранец
kooliküpsus школьная зрелость
koolilaat школьная ярмарка
koolilaud школьный ~ ученический стол
koolilava школьная сцена
koolilugemik школьная хрестоматия / хрестоматия для школы
koolimaja здание школы / школа
koolimälestused воспоминания о школе
koolimööbel школьная мебель
koolinoored ~ koolinoorsugu школьная ~ учащаяся молодёжь
koolinõunik советник по вопросам образования
koolinõustaja школьный советник
kooliorkester школьный оркестр
koolipark школьный парк / парк при школе
koolipidu школьный вечер
kooliprogramm школьная программа
koolipõli ~ koolipõlv школьные ~ ученические годы / годы учёбы / годы ученичества
kooliraamat школьный учебник
kooliraamatukogu школьная библиотека
koolireform школьная реформа
kooliseadus закон о школе
koolistress школьный стресс
koolisõber школьный друг ~ товарищ
koolisöökla школьная столовая
koolisüsteem школьная система
koolitarbed школьные принадлежности
koolitarkus школьные знания / школьная мудрость
koolitervishoid школьная гигиена
koolitund [школьный] урок
koolitunnistus школьное свидетельство / табель [успеваемости]
koolitüüp тип школы
koolivalitsus ведомство по делам школы / управление школ
koolivihik ученическая ~ школьная тетрадь
koolivorm школьная форма
koolivõrk школьная сеть / сеть школ
kooliväljaanne школьное издание
kooliõpetaja [школьный] учитель / [школьная] учительница
kooliõpik школьный учебник
kooliõu школьный двор

lärm s <l'ärm lärmi l'ärmi l'ärmi, l'ärmi[de l'ärmi[sid ~ l'ärm/e 22>
kisa, kära
шум <шума, шуму sgt м>,
гам <гама, гаму sgt м> kõnek,
гомон <гомона sgt м> kõnek,
гвалт <гвалта sgt м> kõnek,
галдёж <галдежа м> kõnek
õiendamine, lament
шумиха <шумихи sgt ж> kõnek,
шум <шума, шуму sgt м> kõnek,
буза <бузы sgt ж> kõnek,
буча <бучи sgt ж> kõnek,
хай <хая sgt м> vulg
vahetunni ajal oli koolimaja laste lärmi täis во время перемены в школе стоял шум и гам kõnek
sellise lärmi sees ei kuule enda häältki в таком шуме и гаме не услышишь и собственного голоса kõnek
kajakad teevad hirmsat lärmi чайки шумят / чайки галдят kõnek
sellest võib tõusta ~ tulla lärm[i] из-за этого может подняться шум ~ шумиха kõnek
nad lõid lärmi lahti они устроили гвалт kõnek

maja s <maja maja maja m'ajja, maja[de maja[sid ~ maj/u 17>
hoone; pere koos oma hoonete v ruumide ja majapidamisega; asutus
дом <дома, мн.ч. им. дома м>,
домик <домика м> dem
kõrge maja высокий дом
madal maja низкий дом
mitmekorruseline ~ paljukorruseline maja многоэтажный дом
agulimaja дом на окраине
aiamaja садовый домик
elumaja жилой дом
eramaja частный ~ индивидуальный дом
hoovimaja дворовый ~ надворный дом / флигель
individuaalmaja индивидуальный ~ частный дом
isamaja отчий ~ отцовский ~ родной дом / родной очаг / родные пенаты van
kivimaja каменный дом / дом из камня
kodumaja родной ~ родимый дом
kohtumaja суд / дом ~ здание суда
koolimaja школа / здание школы
kultuurimaja дом культуры
kõrvalmaja соседний дом
linnamaja городской дом
moemaja дом мод ~ моделей
naabermaja соседний дом
nurgamaja угловой дом
palkmaja ~ palkidest maja бревенчатый дом / дом из брёвен
puumaja деревянный дом
ridamaja рядовой дом
standardmaja стандартный дом
sünnimaja родимый ~ родной дом
sünnitusmaja родильный дом / роддом
talumaja хуторской дом
teenindusmaja дом быта
telliskivimaja кирпичный дом / дом из кирпича
tornmaja башенный дом
vastasmaja дом напротив
üürimaja наёмный дом / доходный дом van
kollaseks värvitud maja дом, выкрашенный ~ покрашенный в жёлтый цвет
sammaldunud katusega maja дом с замшелой крышей
heliloojate maja дом композиторов
loodussõprade maja дом натуралистов ~ любителей природы
hakkas maja ehitama он стал строить дом
tahab maja osta хочет купить дом
kolisime uude majja мы переселились ~ переехали в новый дом
me elame ühes majas мы живём в одном доме
kes on majas peremees? кто в доме хозяин?
majja võeti koduabiline в дом взяли домработницу
majas valitses sageli puudus в доме часто не было достатка / в доме часто терпели нужду
korda ei ole majas в доме царит беспорядок / порядка нет в доме
karjus nii, et kogu maja jooksis kokku он кричал так, что весь дом сбежался kõnek
etendust mängiti pooltühjale majale спектакль шёл при полупустом зале

maja pidama вести хозяйство ~ дом; заведовать ~ заправлять хозяйством; править домом
maja selga võtma дом ходит ходуном; в доме дым коромыслом ~ столбом

pistma v <p'ist[ma p'ist[a pista[b piste[tud, p'ist[is p'ist[ke 34>
1. teravaotsalise esemega torkama
колоть <колю, колешь> / уколоть* <уколю, уколешь> кого-что, чем,
кольнуть* <однокр. кольну, кольнёшь> кого-что, чем,
укалывать <укалываю, укалываешь> / уколоть* <уколю, уколешь> кого-что, чем,
тыкать <тычу, тыкаю, тычешь, тыкаешь> / ткнуть* <ткну, ткнёшь> кого-что, чем, во что, куда
hammustama, nõelama
кусать <-, кусает> кого-что,
кусаться <-, кусается>,
жалить <жалю, жалишь> / ужалить* <ужалю, ужалишь> кого-что
sisse
вкалывать <вкалываю, вкалываешь> / вколоть* <вколю, вколешь> что, во что,
втыкать <втыкаю, втыкаешь> / воткнуть* <воткну, воткнёшь> что, во что
nõelaga pistma колоть/уколоть ~ кольнуть* иголкой
pistis nõela nõelapatja он ткнул ~ воткнул иголку в игольницу
pistis loomale pussi rindu он всадил нож зверю в грудь
mingi okas pistis sõrme какой-то иголкой укололо палец
pistis vaenlase täägiga surnuks он насмерть пронзил врага штыком
sääsed pistavad valusasti комары больно кусают[ся]
uss oli hobust ninasse pistnud змея ужалила ~ укусила лошадь в нос
2. valusööstu kohta
колоть <-, колет> что, в чём,
покалывать <-, покалывает> в чём kõnek,
стрелять <-, стреляет> в чём kõnek,
стрельнуть* <однокр.-, стрельнёт> в чём kõnek,
постреливать <-, постреливает> в чём kõnek
südames pistab в сердце колет
ristluudes pistis поясницу кололо / в пояснице покалывало ~ стреляло ~ постреливало kõnek
naersime nii, et kõhus hakkas pistma мы смеялись так, что в боку закололо
nii hele valgus, otse nagu pistab silmades такой яркий свет, прямо режет глаза
3. toppima, suruma
просовывать <просовываю, просовываешь> / просунуть* <просуну, просунешь> что, во что,
всовывать <всовываю, всовываешь> / всунуть* <всуну, всунешь> что, во что, куда,
совать <сую, суёшь> / сунуть* <суну, сунешь> что, во что, куда kõnek,
засовывать <засовываю, засовываешь> / засунуть* <засуну, засунешь> что, во что, куда kõnek,
пихать <пихаю, пихаешь> / пихнуть* <пихну, пихнёшь> что, во что, куда kõnek,
впихивать <впихиваю, впихиваешь> / впихнуть* <впихну, впихнёшь> что, во что, куда kõnek,
запихивать <запихиваю, запихиваешь> / запихать* <запихаю, запихаешь> что, во что, куда kõnek
niiti, paela
продевать <продеваю, продеваешь> / продеть* <продену, проденешь> что, во что
pistis võtme lukuauku он всунул ~ просунул ключ в замочную скважину
pistis käe taskusse он всунул руку в карман / он сунул руку в карман kõnek
pistis sõrmuse sõrme он надел кольцо на палец
pistis raha taskusse он сунул ~ пихнул деньги в карман kõnek
pistis mõõga tuppe он вложил меч в ножны
pistis pea ukse vahelt sisse он просунул голову в дверь
pistis sõrmed suhu он сунул пальцы в рот kõnek
vaestel polnud ivakestki suhu pista бедным нечего было есть
koer pistis oma nina mulle pihku собака ткнулась носом мне в ладонь
pistis selle tehinguga kenakese summa taskusse piltl на этой сделке он набил себе карманы kõnek
pistis sõbrale õuna pihku он дал другу яблоко / он сунул другу [в руки] яблоко kõnek
pistis teretuseks kõigile käe pihku он поздоровался со всеми за руку
me kõik olime nimekirja pistetud kõnek мы все были включены ~ внесены в список
4. kuhugi asetama
pistis mantli nagisse он повесил пальто на вешалку
pistis dokumendid kausta он положил документы в папку
pistan panni tulele поставлю сковороду на огонь
pistis tule pliidi alla он растопил плиту
pistis kindad kätte он надел рукавицы / он натянул рукавицы kõnek
pistis puid lõkkesse juurde он подбросил дров в костёр
loom pisteti puuri зверя посадили в клетку / зверя затолкали в клетку kõnek
kuhu ma olen küll oma prillid pistnud? куда я подевал свои очки? kõnek
pista kiri posti опусти письмо в почтовый ящик / отнеси письмо на почту
ta pisteti pokri его посадили в тюрьму / его упекли в тюрьму madalk
5. mingit tegevust, seisundit esile kutsuma
за-,
под[о]-,
раз-
pistis suitsu põlema он зажёг папиросу
ladu oli põlema pistetud склад подожгли
pista ahi küdema ~ kütte затопи печь
pista raadio mängima! включи радио! / вруби радио! kõnek
6. kõnek pistist andma
давать/дать* взятку кому,
подсовывать <подсовываю, подсовываешь> / подсунуть* <подсуну, подсунешь> кому
kohtunikule tuleks natuke pista судье нужно немного подсунуть
7. kõnek nähvama, torkama
колоть <колю, колешь> / уколоть* <уколю, уколешь> кого-что, чем,
укалывать <укалываю, укалываешь> / уколоть* <уколю, уколешь> кого-что, чем,
кольнуть* <однокр. кольну, кольнёшь> кого-что, чем,
шпынять <шпыняю, шпыняешь> кого-что, за что madalk
poetas vahele mõne pistva märkuse время от времени он вставлял колкие замечания
8. kõnek isukalt sööma
уплетать <уплетаю, уплетаешь> / уплести* <уплету, уплетёшь; уплёл, уплела> что madalk,
лопать <лопаю, лопаешь> / слопать* <слопаю, слопаешь> что madalk,
наворачивать <наворачиваю, наворачиваешь> / навернуть* <наверну, навернёшь> что, чего madalk
isukalt jooma
дуть <дую, дуешь> что madalk,
выдуть* <выдую, выдуешь> что madalk,
хлестать <хлещу, хлещешь> / выхлестать* <выхлещу, выхлещешь> что madalk
pistsime marju kahe suupoolega мы уплетали ягоды за обе щёки ~ щеки madalk
pistis nahka mitu taldrikutäit suppi он навернул несколько тарелок супа madalk
lapsed olid kõik kommid korraga nahka pistnud дети зараз слопали все конфеты madalk
mehed pistavad ühe topka teise järel мужики хлещут стопку за стопкой madalk
9. kõnek kuhugi tormama
бросаться <бросаюсь, бросаешься> / броситься* <брошусь, бросишься> куда,
кидаться <кидаюсь, кидаешься> / кинуться* <кинусь, кинешься> куда
poiss pistis joostes koolimaja poole мальчик бегом бросился к школе
haaras mütsi ja pistis toast välja он схватил шапку и бросился ~ выскочил вон из комнаты
koer pistis vingudes põõsastesse собака с визгом бросилась ~ кинулась в кусты
jänes pistis plehku заяц задал дёру madalk
pistis mobilisatsiooni eest metsa он улизнул от мобилизации в лес
10. kõnek äkki midagi tegema hakkama
за-,
по-,
раз-,
рас-
pistis jooksu, et veel bussile jõuda он ринулся бежать, чтобы успеть на автобус
pistis kodunt jooksu он удрал из дому
pistis plehku ~ putku ~ plagama он бросился ~ пустился наутёк
poiss oli kõige ees minema pistnud мальчик бросился удирать впереди всех
lind pistis vurinal lendu птица вспорхнула
lehmad pistsid kiini jooksma коровы взбесились от жары и оводов
laps pistis karjuma ребёнок заорал madalk
kõik pistsid laginal naerma все расхохотались
pistis vabandama, et nii juhtus он стал извиняться, что так случилось
poiss pistis kõva häälega töinama мальчик громко разревелся
pistis jälle jooma он опять запил

remontima v <rem'onti[ma rem'onti[da remondi[b remondi[tud 28>
remonti tegema
ремонтировать <ремонтирую, ремонтируешь> / отремонтировать* <отремонтирую, отремонтируешь> что,
поправлять <поправляю, поправляешь> / поправить* <поправлю, поправишь> что,
исправлять <исправляю, исправляешь> / исправить* <исправлю, исправишь> что,
чинить <чиню, чинишь> / починить* <починю, починишь> что,
чинить <чиню, чинишь> / зачинить* <зачиню, зачинишь> что kõnek
autot remontima ремонтировать/отремонтировать* автомобиль ~ автомашину / чинить/починить* машину kõnek
remondib korterit ремонтирует квартиру / делает ~ производит ремонт в квартире
sild tahab remontida мост нуждается в ремонте
värskelt remonditud koolimaja недавно отремонтированная школа

ringi1 adv <r'ingi>
1. väljendab ringjoonekujulist liikumist v paiknemist, ringiratast ümber telje v keskme
вокруг,
кругом kõnek
karussell käib ringi карусель крутится
ajab vänta ringi крутит ~ вертит ~ вращает рычаг ~ рукоятку
maakera käib ringi земной шар вращается
lapsed istusid ringi ümber lõkke дети сели кружком ~ в кружок около костра
toit hakkas suus ringi käima кусок не шёл в горло kõnek
suits pani pea ringi käima голова закружилась от дыма
veri ei taha hästi ringi käia кровь плохо циркулирует
tuba käib silmade ees ringi комната плывёт перед глазами
edu pani tal pea ringi käima успех вскружил ему голову
2. teistpidi, ümber
aidake haige ringi keerata помогите повернуть ~ перевернуть больного
pööras end kannal[t] ~ kanna peal[t] ringi он с ходу развернулся kõnek
kohvik on kinni, tuleb otsad ringi pöörata кафе закрыто, придётся поворачивать оглобли madalk, piltl
3. siia-sinna, siin-seal, mitmes suunas, ilma selgema sihita
käisime linnas ringi мы бродили по городу
ekslesid mitu tundi metsas ringi они несколько часов блуждали в лесу ~ по лесу
kus sa ringi kolad ~ hulgud? где тебя носит? kõnek / где ты болтаешься ~ колобродишь? madalk
kutsikas kargab rõõmust ringi щенок прыгает вокруг от радости
olen terve päeva dokumentidega ringi jooksnud я весь день мотался с документами madalk
rändab ilmas ringi скитается ~ странствует по [белу] свету
igasugused mõtted liiguvad peas ringi всякие мысли крутятся в голове
pudel käis ringi бутылка ходила по кругу ~ из рук в руки / бутылку пустили по кругу
käivad ringi jutud, et ... ходят слухи, что ...
ema askeldab ~ toimetab köögis ringi мама хлопочет ~ суетится на кухне
tuhlas ~ sobras sahtlis ringi он рылся ~ копался в ящике [стола] kõnek
pimedas tuli käsikaudu ringi kobada в темноте пришлось пробираться ощупью ~ на ощупь
4. kergemeelsust v kõlvatust väljendavates püsiühendites
5. vaatamise, kuulamisega seoses: ümberringi, igal[e] pool[e], kõikjale
vaatas tühjas toas ringi он озирался ~ оглядывался в пустой комнате по сторонам
leskmees vaatab uue naise järele ringi piltl вдовец приглядывает себе новую жену kõnek
6. ringiga, kaarega, mitte otse
кругом,
в обход чего,
обходом,
стороной,
кружным путём kõnek
teede lagunemise ajal tuli ringi minna из-за бездорожья пришлось объезжать кружным путём kõnek
käib sellest majast suures kaares ringi обходит этот дом стороной
sõitsime kalmistu ümbert ringi мы поехали в обход кладбища
7. ümber, uuesti üle: teistsuguseks, teise kohta vms
пере-
vana koolimaja ehitati ringi старую школу перестроили
tegi kogu töö ringi он переделал всю работу
olen asja ringi mõelnud я передумал
paigutas mööbli ringi она переставила мебель
8. kohtlema, ümber käima
ta ei oska inimestega ringi käia не умеет обращаться ~ обходиться с людьми
lapsed käisid tulega hooletult ringi дети неосторожно обращались с огнём

rulluisu+rada
rulluisutamiseks mõeldud rada
дорожка для роликовых коньков
koolimaja kõtvale plaanitakse rajada rulluisurada возле школы построят дорожку для роликовых коньков

rügement s <rügem'ent rügemendi rügem'enti rügem'enti, rügem'enti[de rügem'enti[sid ~ rügem'ent/e 22>
1. sõj väeüksus
полк <полка, предл. о полке, в полку м>
piirikaitserügement полк пограничной охраны
ratsa[väe]rügement кавалерийский полк
rügemendi staap штаб полка
2. piltl suur hulk inimesi, loomi vms
полк <полка sgt м> кого-чего,
легион <легиона м> кого-чего,
масса <массы ж> кого-чего,
куча <кучи sgt ж> kõnek,
уйма <уймы sgt ж> kõnek
terve rügement poisse vajus koolimaja uksest välja из дверей школы вывалилась целая орава ~ ватага мальчишек madalk

seal+samas adv <+samas>
1. samas kohas
там же,
на том же месте
sealsamas koolimaja juures on bussipeatus там же рядом со школой находится автобусная остановка
ema seisis sealsamas tütre kõrval мать стояла там же рядом с дочерью
2. samal ajal, samas
в то же время,
тотчас же,
сразу же,
тут же kõnek
olin nõus, aga sealsamas kahetsesin я согласился, но тотчас же раскаялся ~ пожалел / я согласился, но тут же раскаялся ~ пожалел kõnek
hakkas minema, kuid sealsamas pöördus tagasi он пошёл, но тут же повернул назад kõnek
kiitis, aga sealsamas heitis ka üht-teist ette он похвалил, но в то же время кое в чём упрекнул

siin+samas adv <+samas>
1. siin, sellessamas kohas
тут же,
здесь же,
рядом,
на этом же месте,
рукой подать kõnek
oota mind siinsamas жди меня тут же ~ на этом же месте
siinsamas lähedal on koolimaja школа [находится] здесь же рядом ~ неподалёку ~ поблизости
laual olid raamatud, siinsamas vedelesid apelsinikoored на столе лежали книги, тут же валялись апельсиновые корки kõnek
2. samas; nüüdsama
сразу [же],
тотчас [же],
тут же kõnek
varas peeti kinni, siinsamas tuli ka politsei вор был задержан, тут же подошла и полиция kõnek
siinsamas sai ta aru, et oli eksinud он сразу [же] ~ тотчас [же] понял, что ошибся

sumisema v <sumise[ma sumise[da sumise[b sumise[tud 27>
1. putukate kohta: suminat kuuldavale laskma
жужжать <-, жужжит>,
гудеть <-, гудит>,
зудеть <-, зудит> kõnek,
зудить <-, зудит> kõnek
kärbsed sumisevad мухи гудят ~ жужжат
aed sumiseb mesilastest сад гудит от жужжания пчёл
2. inimhäälte kohta
гудеть <-, гудит>
kohvik sumiseb jutust в кафе стоит гул голосов
restoran sumises külastajatest ресторан гудел от наплыва посетителей
rahvamurd lõi sumisema толпа загудела
koolimaja sumises mesilaspuuna здание школы гудело словно улей
3. esemete kohta
шуметь <-, шумит>,
шипеть <-, шипит>,
пищать <-, пищит>
teekann sumiseb köögis чайник шумит ~ шипит на кухне
katel sumiseb keeda вода бурлит ~ клокочет в котле
filmikaamerad lõid sumisema кинокамеры застрекотали
4. enesetunde kohta
гудеть <-, гудит>,
шуметь <-, шумит>,
звенеть <-, звенит>
joodud viinast hakkas pea[s] sumisema выпитая водка ударила в голову kõnek

üle1 prep [kelle/mille] <üle>
1. millegi pealispinda mööda; mingi vahemaa taha v taga
через кого-что,
пере-
vesi voolab üle paagi ääre maha вода переливается через край бака
jõgi tõusis ~ tulvas üle kallaste река вышла из берегов ~ разлилась
lennuk lendas üle meie peade самолёт пролетел над нами
poiss ronis üle aia мальчик перелез через ограду ~ через забор
astus üle kõrge lävepaku он ступил через ~ переступил [через] высокий порог
kammib juuksed üle pea зачёсывает волосы назад
viskas seljakoti üle õla он закинул рюкзак за спину ~ на плечо
heitis jala üle põlve он закинул ногу на ногу
vanamees vaatas mind üle prillide старик взглянул на меня поверх очков
perenaine tõmbas lapiga üle laua хозяйка прошлась тряпкой по столу kõnek
ta vaatas veel korraks üle õla tagasi он ещё раз оглянулся [назад]
astub, mantel üle käsivarre идёт, перекинув пальто через руку
läks üle tänava он перешёл [через] улицу ~ [через] дорогу
jalutas paar korda üle toa он прошёлся пару раз по комнате kõnek
poisid ujusid üle jõe мальчики переплыли [через] реку
kuidas siit üle järve pääseb? как здесь можно переправиться через озеро?
koolimaja on otse üle platsi школа находится прямо через площадь
2. mingisse piirkonda, mingis piirkonnas
по кому-чему
teade levis üle maa известие разнеслось по всей стране
külmavärin jooksis üle keha по телу пробежал холодок kõnek, piltl
õpetaja laskis silmad üle klassi käia учитель обвёл глазами весь класс
tüdruk värises üle keha девочка дрожала всем телом
naeratas üle näo лицо расплылось в широкой улыбке kõnek, piltl
3. katteks peale v peal
поверх кого-чего,
на кого-что,
на ком-чём
tõmbas endal teki üle pea он закрылся с головой одеялом
tihe udu laskus üle linna на город опустился густой туман
4. mingi koha v vahepunkti kaudu
через кого-что
sõitsime Pärnusse üle Märjamaa мы ехали в Пярну через Мярьямаа
5. millestki kõrgemal, millegi kohal
над кем-чем
kõrgel üle inimeste peade lehvisid lipud высоко над головами развевались флаги
6. ulatuvuselt millestki kõrgemal[e]
выше кого-чего
maa tõuseb siin kolmsada meetrit üle merepinna земля поднимается здесь на триста метров выше уровня моря
seelik on üle põlve юбка выше колен
termomeeter näitab kaks kraadi üle nulli термометр показывает два градуса выше нуля
7. osutab mingile paikkonnale, kus keegi v miski on kõige parem, hinnatum
самый <самая, самое>
üle küla kõige ilusam tüdruk самая красивая девушка в деревне
üle kooli kõige parem õpilane самый лучший ученик школы ~ в школе
8. osutab ajale, ajavahemikule, mille järel midagi toimub
через кого-что,
спустя кого-что
üle hulga aja sajab jälle lund через долгое время опять пошёл снег
üle mitme aasta kuulsin taas emakeelt спустя много лет я снова услышал родную речь
9. osutab sellele, mida vahele jättes mingi tegevus kordub
через кого-что
käib üle õhtu tööl он ходит на работу через день
käin poes üle kolme-nelja päeva я хожу в магазин через три-четыре дня
10. rohkem kui
больше кого-чего,
выше кого-чего,
свыше кого-чего
siin on üle tuhande krooni здесь больше [одной] тысячи крон
hukkus üle kümne inimese погибло больше ~ более ~ свыше десяти человек
vihmasadu kestis üle kolme tunni дождь продолжался больше трёх часов
isa on juba üle kaheksakümne отцу уже больше восьмидесяти лет / отцу перевалило уже за восемьдесят kõnek
kell on viis minutit üle kaheksa [время] пять минут девятого
üle jõu käiv töö непосильный труд
sa elad üle jõu ты живёшь не по средствам ~ не по своим возможностям
11. millegi jooksul, kestel; mingi aeg läbi
на кого-что
loomade üle talve pidamiseks ei jätku sööta на зимнее содержание скота кормов не хватит
muusika, mis kestab üle aegade музыка на все времена
12. kõnek hulga peale
sõidurahad saadi üle hulga kokku в складчину собрали деньги на дорогу kõnek
küll me üle mitme midagi välja mõtleme мы все сообща что-нибудь да придумаем
õpilastel oli üle kolme õpik у учеников был один учебник на троих
13. piltlikes väljendeis
üle aisa lööma piltl крутить любовь на стороне kõnek / крутить роман с кем kõnek
üle huulte tulema ~ libisema piltl срываться/сорваться* с языка у кого
üle kivide ja kändude piltl насилу / с трудом / с горем пополам kõnek
üle pea ja kaela piltl с рывка да с тычка kõnek / через пень-колоду kõnek


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur