[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 65 artiklit

alp adj <'alp albi 'alpi 'alpi, 'alpi[de 'alpi[sid ~ 'alp/e 22>
жеманный <жеманная, жеманное; жеманен, жеманна, жеманно>,
манерный <манерная, манерное; манерен, манерна, манерно>,
кокетливый <кокетливая, кокетливое; кокетлив, кокетлива, кокетливо>,
тщеславный <тщеславная, тщеславное; тщеславен, тщеславна, тщеславно>,
чванливый <чванливая, чванливое; чванлив, чванлива, чванливо>
albid kombed жеманные манеры
alp inimene тщеславный человек
albid mõtted тщеславные мысли

arhailine adj <arh'ailine arh'ailise arh'ailis[t arh'ailis[se, arh'ailis[te arh'ailis/i ~ arh'ailise[id 12 ~ 10?>
muistne, vanaaegne
архаический <архаическая, архаическое>,
архаичный <архаичная, архаичное; архаичен, архаична, архаично>,
архейский <архейская, архейское> geol
arhailine stiil архаический стиль
arhailised väljendid архаичные выражения
arhailine elulaad архаичный образ жизни
arhailised kombed архаические обычаи
arhailine aegkond geol архейская эра / архей
arhailine ladekond geol архейская группа / архей

aristokraatlik adj <aristokr'aatl'ik aristokr'aatliku aristokr'aatl'ikku aristokr'aatl'ikku, aristokr'aatl'ikku[de ~ aristokr'aatlik/e aristokr'aatl'ikku[sid ~ aristokr'aatl'ikk/e 25>
аристократический <аристократическая, аристократическое>,
аристократичный <аристократичная, аристократичное; аристократичен, аристократична, аристократично>,
знатный <знатная, знатное; знатен, знатна, знатно, знатны>
aristokraatlik ühiskond аристократическое общество
aristokraatlik valitsusvorm аристократическая форма ~ аристократический образ правления
vana aristokraatlik suguvõsa старинный знатный род
aristokraatlik perekond аристократическое ~ знатное семейство
aristokraatlik käitumine аристократическая ~ изысканная манера поведения / аристократичное ~ изысканное поведение
aristokraatlik spordiala аристократичный ~ изысканный вид спорта
aristokraatlik salong аристократический салон
aristokraatlikud kombed аристократические манеры

eba+viisakas adj <+viisakas viisaka viisaka[t -, viisaka[te viisaka[id 2>
невежливый <невежливая, невежливое; невежлив, невежлива, невежливо>,
неучтивый <неучтивая, неучтивое; неучтив, неучтива, неучтиво>,
неприличный <неприличная, неприличное; неприличен, неприлична, неприлично>,
некорректный <некорректная, некорректное; некорректен, некорректна, некорректно>
ebaviisakas inimene невежливый ~ неучтивый человек
ebaviisakas käitumine невежливое ~ некорректное поведение
ebaviisakad väljendused неприличные ~ некорректные выражения
ebaviisakad kombed неприличные манеры
ebaviisakas pöördumine [kelle poole] невежливое ~ неучтивое обращение к кому
ta oli minu vastu ebaviisakas он был невежлив ~ неучтив в обращении со мной
ära muutu ebaviisakaks не переходи ~ не переступай границ вежливости

elajalik adj <elajal'ik elajaliku elajal'ikku elajal'ikku, elajal'ikku[de ~ elajalik/e elajal'ikku[sid ~ elajal'ikk/e 25>
животный <животная, животное>,
зверский <зверская, зверское>,
звериный <звериная, звериное>,
скотский <скотская, скотское> kõnek
elajalik hirm животный страх
elajalikud instinktid животные инстинкты
elajalik kisa зверский ~ дикий крик
elajalik piinamine зверские пытки
elajalik vihkamine звериная ненависть
elajalikud kombed звериные обычаи
elajalikud teod зверские ~ жестокие поступки / зверства

elu+kombed pl s <+komme k'ombe komme[t -, komme[te k'ombe[id 6>
нравы <нравов pl>,
манеры <манер pl>,
обычаи <обычаев pl>,
поведение <поведения sgt с>
eluviis
образ жизни
kerged elukombed лёгкие нравы
laitmatud elukombed безупречные манеры
rangete elukommetega inimene человек строгого поведения ~ строгих правил ~ строгого образа жизни

elustuma v <elustu[ma elustu[da elustu[b elustu[tud 27>
оживать <оживаю, оживаешь> / ожить* <оживу, оживёшь; ожил, ожила, ожило>,
воскресать <воскресаю, воскресаешь> / воскреснуть* <воскресну, воскреснешь; воскрес, воскресла>,
оживляться <оживляюсь, оживляешься> / оживиться* <оживлюсь, оживишься>,
пробуждаться <пробуждаюсь, пробуждаешься> / пробудиться* <пробужусь, пробудишься>
uuesti tegevusse astuma, kasutusele tulema
возобновляться <-, возобновляется> / возобновиться* <-, возобновится>
kevadel loodus elustub весной природа оживает
väsinud nägu elustus усталое лицо ожило ~ оживилось
mälestused elustusid воспоминания ожили ~ воскресли ~ пробудились
pärast sõda hakkas kaubandus elustuma после войны торговля ожила ~ оживилась ~ возобновилась
mitmed vanad kombed on elustumas возрождаются ~ оживают многие древние обычаи
seltsi tegevus on elustunud деятельность общества ожила ~ возобновилась ~ возродилась

endis+aegne adj <+'aegne 'aegse 'aegse[t -, 'aegse[te 'aegse[id 2>
старинный <старинная, старинное>,
старый <старая, старое>,
древний <древняя, древнее; древен, древня, древне>,
старозаветный <старозаветная, старозаветное; старозаветен, старозаветна, старозаветно>
endisaegne riietus старинная одежда
endisaegsed kombed старинные ~ старые ~ древние обычаи
endisaegne elu-olu старинный ~ древний ~ старозаветный быт

enne+muistne adj <+m'uistne m'uistse m'uistse[t -, m'uistse[te m'uistse[id 2>
древний <древняя, древнее>,
старинный <старинная, старинное>,
стародавний <стародавняя, стародавнее>
ennemuistne rahvas древний народ
ennemuistne aeg старина / древность / стародавние времена
ennemuistne jutt сказка
ennemuistsed kombed старинные обычаи

esi+isa s <+isa isa isa -, isa[de isa[sid 17>
праотец <праотца м> kõrgst,
прародитель <прародителя м>,
предок <предка м>,
родоначальник <родоначальника м>,
пращур <пращура м>
eelmised põlved
предки <предков pl>,
прадеды <прадедов pl>,
праотцы <праотцев pl>
meie kauge esiisa наш далёкий прародитель ~ предок
esiisade hauad могилы предков ~ праотцев ~ прадедов
esiisadelt päritud kombed унаследованные от праотцев ~ от прадедов ~ от предков обычаи

esinduslik adj <esindusl'ik esindusliku esindusl'ikku esindusl'ikku, esindusl'ikku[de ~ esinduslik/e esindusl'ikku[sid ~ esindusl'ikk/e 25>
представительный <представительная, представительное; представителен, представительна, представительно>,
солидный <солидная, солидное; солиден, солидна, солидно>,
видный <видная, видное>,
презентабельный <презентабельная, презентабельное; презентабелен, презентабельна, презентабельно>,
степенный <степенная, степенное; степенен, степенна, степенно>
esinduslik välimus представительная ~ презентабельная внешность
esinduslik mees видный ~ солидный ~ представительный мужчина
esinduslik hoone солидное ~ внушительное здание
esinduslik mööbel солидная мебель
esinduslikud kombed солидные манеры
esinduslik käitumine степенное ~ солидное поведение
esinduslik välja nägema выглядеть представительно ~ солидно

hea adj s <h'ea h'ea h'ea[d -, h'ea[de h'ä[id 26>
1. adj
хороший <хорошая, хорошее; хорош, хороша, хорошо; лучше, лучший>,
добрый <добрая, доброе; добр, добра, добро, добры>,
благой <благая, благое> van
hea arst хороший ~ опытный врач
hea enesetunne хорошее самочувствие
hea idee хорошая ~ прекрасная идея
hea ilm хорошая погода
hea iseloom хороший характер / добрый нрав
hea isu хороший аппетит
hea juhus счастливый случай
hea kasvatus хорошее воспитание / воспитанность
head kavatsused хорошие ~ добрые намерения / благие намерения van
head kombed хорошие манеры
hea kuulmine хороший ~ чуткий слух
hea kuulsus добрая слава
hea käitumine хорошее поведение
hea leib хороший ~ вкусный хлеб
hea maa хорошая ~ плодородная земля
hea maine незапятнанная репутация / доброе имя
hea mõte хорошая мысль / благая мысль van
hea mängija хороший ~ опытный игрок / классный игрок kõnek
hea nõu хороший ~ добрый ~ ценный совет
hea sõna хорошее ~ доброе слово
hea süda доброе ~ хорошее сердце
head tulemused хорошие ~ положительные результаты
head uudised хорошие ~ добрые ~ благоприятные вести
hea voodi хорошая ~ удобная кровать
hea õppeedukus хорошая ~ высокая успеваемость
hea munevusega kana ноская курица
hea vastupidav riie добротная ткань
hea tahtmise korral при хорошем ~ при большом желании
heal tasemel на хорошем ~ на должном ~ на высоком уровне
hea kombe kohaselt по доброму обычаю
vanal heal ajal в добрые старые времена
ühel heal päeval в один прекрасный день
head aega! до свидания!
häid pühi! с праздником!
head reisi ~ head teed! счастливого пути! / счастливый путь! / в добрый час!
head uut aastat! с Новым годом!
head õhtut! до свидания! / всего хорошего ~ доброго!
head ööd! доброй ~ спокойной ночи!
kõike head! всего хорошего ~ доброго!
head kuulajad! уважаемые слушатели
olge nii hea будьте так любезны ~ добры
olge hea, aidake mind! будьте добры, помогите мне!
head inimesed, aidake! люди добрые, помогите!
tal on hea maitse у неё хороший ~ тонкий вкус
endast heal arvamusel olema быть о себе хорошего ~ высокого мнения
heas tujus olema быть в хорошем настроении / быть в духе ~ в мажоре kõnek
tal on hea põli ему живётся хорошо
endast head mälestust jätma оставлять/оставить* о себе добрую память
hea sõnaga meenutama поминать/помянуть* ~ вспоминать/вспомнить* [кого-что] добрым словом / поминать/помянуть* [кого-что] добром kõnek
head muljet jätma оставлять/оставить* хорошее впечатление у кого / производить/произвести* хорошее впечатление на кого-что
meil oli hea läbisaamine мы ладили ~ жили дружно / мы жили в ладу kõnek
laske kookidel hea maitsta! угощайтесь пирожными! / ешьте на здоровье! kõnek
laual oli head ja paremat на столе были различные яства
hea meelega sööks lõunat с удовольствием пообедал бы / не отказался бы от обеда
mul on hea meel мне приятно / я рад
teen seda hea meelega я охотно ~ с удовольствием это сделаю
saime hea vastuvõtu osaliseks нас встретили радушно
heal juhul tuleb ta alles homme в лучшем случае он придёт только завтра
sul hea rääkida тебе хорошо говорить
toas oli hea ja soe в комнате было хорошо и тепло
hea kui õhtuks jõuame kõik tehtud хорошо, если к вечеру всё сделаем
2. adj rohke, ohter, paras, tugev, suur
хороший <хорошая, хорошее> kõnek,
добрый <добрая, доброе> kõnek,
изрядный <изрядная, изрядное> kõnek,
порядочный <порядочная, порядочное> kõnek
hea korvitäis seeni добрая корзина грибов
hea summa raha хорошая ~ изрядная сумма [денег] / большие ~ крупные деньги
hea sületäis puid хорошая ~ добрая охапка дров
hea hulk maad доброе ~ порядочное расстояние
lõikasin hea kannika leiba я отрезал добрую краюху хлеба
tuli hea hoog vihma прошёл порядочный дождь
ta sai hea peapesu ему досталась хорошая головомойка
laps sai kukkudes hea hoobi ребёнок упал и порядочно ударился ~ ушибся
ootasin sind hea pool tundi я прождал тебя добрых полчаса
3. s miski väärtuslik, hinnatav, kasulik, meeldiv
хорошее <хорошего sgt с>,
добро <добра sgt с>
head mäletama помнить добро ~ хорошее
head tegema делать/сделать* [кому] добро
võitlus hea ja kurja vahel борьба между добром и злом
hea ja kurja vahet tegema отличать/отличить* добро от зла
head kurjaga tasuma платить за добро злом / воздавать/воздать* злом за добро liter
tänan teid kõige hea eest благодарю вас за всё хорошее
soovin sulle ainult head желаю тебе только добра ~ хорошего
temast räägiti üksnes head о нём говорили только хорошее / о нём отзывались только хорошо
sellest loost ei tule midagi head из этого ничего хорошего ~ доброго не выйдет ~ не получится
mis teil head on? что у вас хорошего?
see asi ei lõpe heaga это дело добром не кончится / это к добру не приведёт
küsisin seda hea pärast я спросил это с добрым намерением ~ по-хорошему
mine siit heaga уходи отсюда по-хорошему / уходи отсюда подобру-поздорову kõnek
4. s koolihinne
хорошо <нескл. с>
tunnistusel olid üksnes head ja väga head в табеле были лишь оценки #хорошо# и #отлично#

heast peast ни с того, ни с сего; ни за что [ни про что]; ни к селу ни к городу; за милую душу; за здорово живёшь madalk
▪ [kellel] on hea suuvärk язык хорошо подвешен ~ привешен у кого; [кто] боек ~ бойка на язык ~ на слова; [кто] за словом в карман не лезет ~ не полезет
heast südamest от доброго сердца; за милую душу
heal jalal olema [kellega] быть на дружеской ~ на короткой ноге с кем
hea ja kurja tundmise puu древо познания добра и зла
hea nina хороший нюх
hea pea светлая голова
heas kirjas olema ~ seisma [kus] быть ~ находиться на хорошем счету у кого, где
hea järje peale jõudma ~ saama выходить/выйти* ~ выбиваться/выбиться* в люди
hea mees lubama кормить [кого] обещаниями
hea mehe poolest не в службу, а в дружбу
head nahka ei tule ~ ei ole ~ ei saa [kellest/millest] не выйдет ~ не получится толку из кого-чего, от кого-чего
head ja vead [свои] плюсы и минусы; [свои] достоинства и недостатки
heas usus в доброй надежде; в вере на что; веря во что
hea usu ~ õnne peale наудачу; надеясь на счастливый случай; на авось kõnek; наобум лазаря madalk
hea küll хорошо; ладно kõnek
hea koht (1) одно место ~ местечко; туалет; (2) мягкое место; то место, откуда ноги растут madalk
heasse kohta saatma [keda] посылать/послать* [кого] подальше madalk
hea seisma [kelle/mille eest] стоять за кого-что; отстаивать/отстоять* что; заботиться/позаботиться* о ком-чём; стоять горой за кого-что kõnek
heaks võtma (1) заблагорассудиться*; вздумать* что kõnek; вздуматься* kõnek; возыметь* охоту nlj; соизволить что сделать iroon; (2) съедать/съесть* кого-что
heaks kiitma одобрять/одобрить* что
heaks arvama изволить; соизволить*; вздумать* kõnek; вздуматься* kõnek; возыметь* охоту nlj
heaks tegema заглаживать/загладить* что; возмещать/возместить* что; искупать/искупить* что

hiina+pärane adj <+pärane pärase päras[t -, päras[te pärase[id 10>
китайский <китайская, китайское>,
в китайском вкусе,
как у китайцев,
свойственный китайцам,
свойственный Китаю
hiinapärased kombed китайские обычаи / свойственные китайцам обычаи

härraslik adj <härrasl'ik härrasliku härrasl'ikku härrasl'ikku, härrasl'ikku[de ~ härraslik/e härrasl'ikku[sid ~ härrasl'ikk/e 25>
härrastele omane
барский <барская, барское>,
барственный <барственная, барственное; барствен, барственна, барственно>,
джентльменский <джентльменская, джентльменское>
suursugune
аристократический <аристократическая, аристократическое>,
аристократичный <аристократичная, аристократичное; аристократичен, аристократична, аристократично>
tore
роскошный <роскошная, роскошное; роскошен, роскошна, роскошно>
härraslikud kombed аристократические ~ изысканные манеры / джентльменское поведение
härraslik vastuvõtt барский ~ роскошный ~ пышный приём
härraslik üleolek барственное ~ барское высокомерие

ida+maine adj <+m'aine m'aise m'ais[t -, m'ais[te m'aise[id 10>
восточный <восточная, восточное>,
ориентальный <ориентальная, ориентальное>
idamaine nägu восточное лицо / лицо восточного типа
idamaised kombed восточные обычаи
idamaine katk med ориентальная чума

igi+muistne adj <+m'uistne m'uistse m'uistse[t -, m'uistse[te m'uistse[id 2>
древний <древняя, древнее; древен, древня, древне>,
давний <давняя, давнее>,
стародавний <стародавняя, стародавнее>,
незапамятный <незапамятная, незапамятное>,
старинный <старинная, старинное>
igimuistsetest aegadest pärit kombed древние ~ [старо]давние обычаи / обычаи стародавних ~ незапамятных времён / обычаи глубокой древности

iidne adj <'iidne 'iidse 'iidse[t -, 'iidse[te 'iidse[id 2>
древний <древняя, древнее; древен, древня, древне>,
старинный <старинная, старинное>,
стародедовский <стародедовская, стародедовское>
igivana
стародавний <стародавняя, стародавнее>,
незапамятный <незапамятная, незапамятное>
põline
исконный <исконная, исконное; исконен, исконна, исконно>,
вековой <вековая, вековое>,
изначальный <изначальная, изначальное; изначален, изначальна, изначально> liter,
извечный <извечная, извечное; извечен, извечна, извечно> liter
iidne kultuur древняя культура
iidsed kombed древние ~ старинные ~ стародавние обычаи ~ обряды
iidsed puud древние ~ вековые деревья
iidne tamm вековой дуб
iidne uskumus изначальное верование
meie metsade iidne asukas исконный обитатель наших лесов
iidsel ajal в древние ~ в стародавние времена / в старину
iidsest ajast с незапамятных времён / испокон века liter / извечно liter / издревле liter

isa+isa s <+isa isa isa -, isa[de isa[sid 17>
1.
дедушка по отцу,
дед по отцу
2.mitmusesesivanemad
отцы <отцов pl>,
деды <дедов pl>,
праотцы <праотцев pl>,
прародители <прародителей pl>
isaisade kombed обычаи наших отцов ~ дедов ~ праотцев

isa+isade+aegne adj <+'aegne 'aegse 'aegse[t -, 'aegse[te 'aegse[id 2>
прадедовский <прадедовская, прадедовское>,
праотцовский <праотцовская, праотцовское>,
дедовский <дедовская, дедовское>
isaisadeaegsed kombed прадедовские традиции
isaisadeaegne tarkus дедовская ~ прадедовская мудрость / мудрость наших предков

julm adj <j'ulm julma j'ulma j'ulma, j'ulma[de j'ulma[sid ~ j'ulm/i 22>
toores, halastamatu
жестокий <жестокая, жестокое; жесток, жестока, жестоко; жесточе>,
садистский <садистская, садистское>
armutu
безжалостный <безжалостная, безжалостное; безжалостен, безжалостна, безжалостно>,
беспощадный <беспощадная, беспощадное; беспощаден, беспощадна, беспощадно>,
нещадный <нещадная, нещадное; нещаден, нещадна, нещадно>
jõhker
изуверский <изуверская, изуверское> piltl,
каннибальский <каннибальская, каннибальское> piltl,
драконовский <драконовская, драконовское>
elajalik, kiskjalik
зверский <зверская, зверское>,
звериный <звериная, звериное>,
палаческий <палаческая, палаческое>,
свирепый <свирепая, свирепое; свиреп, свирепа, свирепо>,
лютый <лютая, лютое; лют, люта, люто>
julm nägu жестокое ~ безжалостное ~ беспощадное лицо
julmad silmad жестокие ~ безжалостные ~ не знающие жалости глаза
julm tegu жестокий ~ безжалостный поступок
julm saatus безжалостная ~ беспощадная судьба
julm kättemaks жестокая ~ беспощадная ~ нещадная месть
julm kohtlemine жестокое ~ нечеловеческое обращение
julm piinamine жестокие ~ изуверские пытки
julmad seadused жестокие ~ безжалостные ~ бесчеловечные ~ драконовские ~ зверские законы
julmad kombed жестокие ~ зверские ~ каннибальские обычаи
julmad ajad лихие годы madalk / лихолетье van, kõrgst
julm vaenlane лютый ~ беспощадный враг
julm arveteõiendamine зверская ~ свирепая расправа

kaduma v <kadu[ma kadu[da k'ao[b k'ao[tud 28>
1. kaotsi minema
теряться <теряюсь, теряешься> / потеряться* <потеряюсь, потеряешься>,
теряться <теряюсь, теряешься> / утеряться* <утеряюсь, утеряешься>,
пропадать <пропадаю, пропадаешь> / пропасть* <пропаду, пропадёшь; пропал, пропала>,
затериваться <затериваюсь, затериваешься> / затеряться* <затеряюсь, затеряешься> kõnek,
деваться <деваюсь, деваешься> / деться* <денусь, денешься> kõnek,
подеваться* <подеваюсь, подеваешься> kõnek,
исчезать <исчезаю, исчезаешь> / исчезнуть* <исчезну, исчезнешь; исчез, исчезла>
mul on kindad kadunud у меня потерялись ~ пропали ~ исчезли рукавицы ~ варежки
küünist kaob hein, aidast kaob vili из сарая пропадает сено, из амбара исчезает зерно
kuhu on kadunud mu pliiats? куда исчез мой карандаш? / куда делся ~ подевался мой карандаш? kõnek
tal on taskust raha kadunud у него пропали ~ исчезли деньги из кармана
poiss oli kolm päeva kadunud мальчик пропадал три дня
vaata, et midagi kaduma ei läheks смотри, чтоб ничего не пропало ~ не потерялось / смотри, чтоб ничего не затерялось kõnek
kadunud asjad on üles leitud пропавшие вещи отыскались ~ нашлись
jäljetult kadunud исчезнувший бесследно ~ без следа
teadmata kadunud без вести пропавший
2. silmist, silmapiirilt haihtuma
исчезать <исчезаю, исчезаешь> / исчезнуть* <исчезну, исчезнешь; исчез, исчезла>,
теряться <теряюсь, теряешься> / потеряться* <потеряюсь, потеряешься>,
пропадать <пропадаю, пропадаешь> / пропасть* <пропаду, пропадёшь; пропал, пропала>,
скрываться <скрываюсь, скрываешься> / скрыться* <скроюсь, скроешься>,
затериваться <затериваюсь, затериваешься> / затеряться* <затеряюсь, затеряешься> kõnek
silmist ~ silmapiirilt kaduma исчезать/исчезнуть* ~ скрываться/скрыться* из виду ~ из вида ~ из глаз ~ с глаз
tee kaob hangedesse дорога теряется ~ исчезает ~ пропадает в сугробах
majad kadusid uttu дома исчезли ~ скрылись в тумане
kuu kadus pilve taha луна скрылась за тучей
jäljed kadusid liiva следы исчезли в песке / следы затерялись в песке kõnek
põgenik kadus rahva hulka беглец скрылся ~ исчез в толпе
lennuk kadus pilvedesse самолёт скрылся ~ исчез в облаках
tegi oma töö ja kadus кончил работу и исчез
kuhu sa kadusid? куда ты исчез? / куда ты делся ~ подевался? kõnek / куда ты запропастился? madalk
kao minema! kõnek прочь отсюда! / вон отсюда! / сгинь! kõnek / убирайся! madalk
kao mu silmist kõnek прочь с моих глаз! / сгинь с [моих] глаз!
3. olemast lakkama
исчезать <-, исчезает> / исчезнуть* <-, исчезнет; исчез, исчезла>,
пропадать <-, пропадает> / пропасть* <-, пропадёт; пропал, пропала>,
утрачиваться <-, утрачивается> / утратиться* <-, утратится>,
уничтожаться <-, уничтожается> / уничтожиться* <-, уничтожится>,
выводиться <-, выводится> / вывестись* <-, выведется; вывелся, вывелась>,
отмирать <-, отмирает> / отмереть* <-, отомрёт; отмер, отмерла, отмерло>,
искореняться <-, искореняется> / искорениться* <-, искоренится>,
изживаться <-, изживается>,
переводиться <-, переводится> / перевестись* <-, переведётся; перевёлся, перевелась> kõnek
käibelt kaduma выходить/выйти* из обихода
vanad kombed kaovad aegade jooksul со временем старые обычаи отмирают ~ изживаются ~ утрачиваются ~ исчезают
see eelarvamus on kadunud этот предрассудок вывелся ~ искоренился ~ исчез ~ утратился
kadunud traditsioonid изжившие себя ~ утратившиеся традиции
esimene lumi kadus kiiresti первый снег быстро исчез
[kellel] on söögiisu kadunud [у кого] пропал аппетит
[kellel] on kõnevõime kadunud [кто] потерял дар речи ~ лишился дара речи / язык отнялся у кого
hirm on kadunud страх исчез ~ пропал
väsimus on kadunud усталось исчезла ~ прошла
paistetus on kadunud опухоль рассосалась ~ исчезла
plekk on kadunud пятно вывелось ~ исчезло
kortsud kadusid näolt морщины на лице разгладились ~ исчезли с лица
puna kadus palgeilt краска сошла с лица
suvine päevitus on näolt kadunud летний загар сошёл ~ исчез с лица
hüüded kadusid kõrvust крики смолкли ~ не доносились уже
vähid on jõest kadunud раки вывелись в реке / раки перевелись в реке kõnek
jutulõng kadus käest нить разговора прервалась
aeg kadus kiiresti время пролетело быстро
noorus kaob märkamatult молодость проходит незаметно
kõik on kadunud всё пропало
kadunud hing пропащая душа kõnek
vend jäi sõjas kaduma брат пропал без вести на войне
ta on oma kadunud isa moodi он похож на своего покойного отца

kadunud poeg блудный сын liter

kauge adj <k'auge k'auge k'auge[t -, k'auge[te k'auge[id 1>
дальний <дальняя, дальнее>,
далёкий <далёкая, далёкое; далёк, далека, далеко, далёко, далеки, далёки>,
отдалённый <отдалённая, отдалённое; отдалён, отдалённа, отдалённо>,
удалённый <удалённая, удалённое>
võõras
чужедальний <чужедальняя, чужедальнее> folkl
kauge kaja далёкое эхо / далёкий отзвук
kauge paik отдалённое место
kauge reis далёкое ~ дальнее путешествие
kauge silmapiir далёкий горизонт
kauge tee далёкая ~ дальняя дорога / далёкий ~ дальний путь
kauge tagala глубокий тыл
kauged maad далёкие ~ дальние страны
reisi kaugeim koht крайний пункт путешествия
kauge muinasaeg глубокая древность
kauged ajad далёкие ~ стародавние времена
kauge tulevik далёкое будущее
kauged esivanemad далёкие предки
kauge sugulane дальний родственник
kauges minevikus в далёком прошлом / в давние времена
need probleemid on mulle liiga kauged я слишком далёк от этих проблем
Aafrika kombed on meile kauged обычаи Африки далеки и чужды нам

kombelisus s <k'ombelisus k'ombelisuse k'ombelisus[t k'ombelisus[se, k'ombelisus[te k'ombelisus/i ~ k'ombelisuse[id 11 ~ 9?>
head kombed
благовоспитанность <благовоспитанности sgt ж>,
добропорядочность <добропорядочности sgt ж>,
вежливость <вежливости sgt ж>
sündsus
пристойность <пристойности sgt ж>,
благопристойность <благопристойности sgt ж>,
приличие <приличия sgt с>
neiu kombelisus jätab soovida добропорядочность девушки оставляет желать лучшего

kombestik s <k'ombest'ik k'ombestiku k'ombest'ikku k'ombest'ikku, k'ombest'ikku[de ~ k'ombestik/e k'ombest'ikku[sid ~ k'ombest'ikk/e 25>
kombed
обычаи <обычаев pl>,
обряды <обрядов pl>,
обрядность <обрядности sgt ж>
jõulukombestik рождественские обряды
kihluskombestik обручальный обряд
matmiskombestik погребальные обряды
pulmakombestik свадебные обряды ~ традиции
paganausu kombestik языческие обычаи / языческая обрядность

komme s <komme k'ombe komme[t -, komme[te k'ombe[id 6>
1. tava
обычай <обычая м>,
традиция <традиции ж>,
нравы <нравов pl>
tavakohane toiming
обряд <обряда м>
vormikohane kombetäide
проформа <проформы sgt ж>,
формальность <формальности ж>,
видимость <видимости sgt ж>
endisaegsed ~ ennemuistsed kombed старинные ~ древние ~ старые обычаи ~ традиции / традиции ~ обычаи старины ~ древности
paganlikud kombed языческие обычаи
jõulukomme рождественский обряд
kirikukomme церковный обряд
matmiskombed погребальные обряды / обряды погребения ~ захоронения
pulmakombed свадебные обряды
hea kombe kohaselt по доброму обычаю / по доброй традиции
idamaade kombe kohaselt по восточному обычаю / по восточным традициям
igal rahval on oma kombed у каждого народа свои традиции ~ обычаи ~ нравы
aegade jooksul vanad kombed kaovad со временем старые обычаи ~ традиции отмирают ~ утрачиваются ~ исчезают
tegi seda rohkem kombe pärast он сделал это скорее ради проформы
2. harjumus
привычка <привычки, мн.ч. род. привычек ж>,
обыкновение <обыкновения с>,
манера <манеры ж>,
наклонности <наклонностей pl>,
обычай <обычая sgt м> kõnek,
замашка <замашки, мн.ч. род. замашек ж> kõnek
halb
повадка <повадки, мн.ч. род. повадок ж> kõnek
harjuta endalt see inetu komme отучись ~ избавься ~ отвыкни от этой дурной привычки ~ наклонности ~ манеры
meil on nii kombeks у нас так принято ~ заведено / у нас так водится / у нас таков обычай
poisil on rumal komme küüsi närida у мальчика дурная привычка ~ манера грызть ногти
tal on kombeks pärast lõunat puhata он имеет обыкновение отдыхать после обеда / у него вошло в привычку отдыхать после обеда
mul pole kombeks end teiste asjadesse segada у меня нет привычки ~ не в моих привычках ~ не в моих правилах вмешиваться в чужие дела
3.hrl mitmuseskäitumisviis
манеры <манер pl>
laitmatud kombed безупречные манеры
heade kommetega inimene человек с хорошими манерами / человек хороших манер
lauakombed правила застольного этикета ~ поведения за столом
ta on kommetelt väga peen она держит ~ ведёт себя манерно ~ изысканно / она манерничает ~ жеманится kõnek

krobeline adj <krobeline krobelise krobelis[t krobelis[se, krobelis[te krobelis/i 12>
kergelt konarlik, jämedalt kare
шероховатый <шероховатая, шероховатое; шероховат, шероховата, шероховато>,
шершавый <шершавая, шершавое; шершав, шершава, шершаво> ka piltl,
грубый <грубая, грубое; груб, груба, грубо, грубы> ka piltl
krobelise koorega puu дерево с шероховатой корой
krobeline nahk шершавая ~ грубая ~ загрубелая кожа
tööst krobelised käed загрубелые ~ загрубевшие от работы руки
krobelised kombed грубые ~ неотёсанные манеры
krobeli hääletoon грубый ~ резкий тон
ta värsid on veel üsna krobelised его стихи ещё неотёсанные ~ шершавые

kõlvatu adj s <kõlvatu kõlvatu kõlvatu[t -, kõlvatu[te kõlvatu[id 1>
1. adj sündsusetu, riivatu
безнравственный <безнравственная, безнравственное; безнравствен, безнравственен, безнравственна, безнравственно>,
непристойный <непристойная, непристойное; непристоен, непристойна, непристойно>,
неблагопристойный <неблагопристойная, неблагопристойное; неблагопристоен, неблагопристойна, неблагопристойно>,
неприличный <неприличная, неприличное; неприличен, неприлична, неприлично>
halbade kommetega, hukkaläinud
беспутный <беспутная, беспутное; беспутен, беспутна, беспутно>,
распутный <распутная, распутное; распутен, распутна, распутно>,
развратный <развратная, развратное; развратен, развратна, развратно>,
распущенный <распущенная, распущенное; распущен, распущенна, распущенно>,
порочный <порочная, порочное; порочен, порочна, порочно>
kõlvatud kombed распущенные нравы
kõlvatu käitumine непристойное поведение
kõlvatud teod безнравственные поступки
kõlvatud mõtted развратные мысли
kõlvatud sõnad неприличные ~ непристойные слова
kõlvatud laulud непристойные песни
elab kõlvatut elu живёт распутной жизнью / ведёт распущенную ~ распутную жизнь / развратничает / распутничает
2. s selline inimene
развратник <развратника м>,
развратница <развратницы ж>,
распутник <распутника м>,
распутница <распутницы ж>,
беспутник <беспутника м> kõnek,
беспутница <беспутницы ж> kõnek

liht+rahvalik adj <+r'ahval'ik r'ahvaliku r'ahval'ikku r'ahval'ikku, r'ahval'ikku[de ~ r'ahvalik/e r'ahval'ikku[sid ~ r'ahval'ikk/e 25>
простонародный <простонародная, простонародное>
lihtrahvalikud kombed простонародные обычаи
lihtrahvalik päritolu простонародное происхождение

linlik adj <l'inl'ik l'inliku l'inl'ikku l'inl'ikku, l'inl'ikku[de ~ l'inlik/e l'inl'ikku[sid ~ l'inl'ikk/e 25>
linnapärane
типично городской,
характерный для города,
в городской манере
linlik keskkond типично городская среда
linlikud kombed городские ~ характерные для города обычаи

lodev adj <lodev lodeva lodeva[t -, lodeva[te lodeva[id 2>
kehaliselt lõtv
вялый <вялая, вялое; вял, вяла, вяло>,
дряблый <дряблая, дряблое; дрябл, дрябла, дрябло>,
ленивый <ленивая, ленивое; ленив, ленива, лениво>,
рыхлый <рыхлая, рыхлое; рыхл, рыхла, рыхло> kõnek,
развинченный <развинченная, развинченное; развинчен, развинченна, развинченно> kõnek,
расхлябанный <расхлябанная, расхлябанное; расхлябан, расхлябанна, расхлябанно> kõnek, piltl
lotendav
свисающий <свисающая, свисающее>,
растянувшийся <растянувшаяся, растянувшееся>,
болтающийся <болтающаяся, болтающееся> kõnek
kombelõtv
развязный <развязная, развязное; развязен, развязна, развязно>,
распущенный <распущенная, распущенное; распущен, распущенна, распущенно>,
разболтанный <разболтанная, разболтанное; разболтан, разболтанна, разболтанно> kõnek
tahtejõuetu, laisk
слабовольный <слабовольная, слабовольное; слабоволен, слабовольна, слабовольно>,
безвольный <безвольная, безвольное; безволен, безвольна, безвольно>,
бесхарактерный <бесхарактерная, бесхарактерное; бесхарактерен, бесхарактерна, бесхарактерно>,
вялый <вялая, вялое; вял, вяла, вяло>
lodev nahk дряблая кожа
lodev keha рыхлое тело kõnek
lodev poos ленивая поза
lodev kõnnak развинченная ~ расхлябанная походка kõnek
lodev poiss вялый ~ слабовольный ~ безвольный мальчик
lodev käitumine разболтанное поведение kõnek
lodev kord разболтанная дисциплина kõnek
lodevad kombed развязные ~ распущенные манеры
lodevate elukommetega tüdruk девушка лёгкого ~ развязного поведения

lõtv adj <l'õtv lõdva l'õtva l'õtva, l'õtva[de l'õtva[sid ~ l'õtv/u 22>
1. pinguseta
слабый <слабая, слабое; слаб, слаба, слабо, слабы>,
расслабленный <расслабленная, расслабленное; расслаблен, расслабленна, расслабленно>,
вялый <вялая, вялое; вял, вяла, вяло>,
ослабелый <ослабелая, ослабелое> kõnek
kombe-, lodev
распущенный <распущенная, распущенное; распущен, распущенна, распущенно>,
расхлябанный <расхлябанная, расхлябанное; расхлябан, расхлябанна, расхлябанно> kõnek
lõtv kehahoiak расслабленная поза
lõdvad lihased слабые ~ вялые мышцы
lõtv käepigistus слабое ~ вялое рукопожатие
lõdvad liigutused слабые ~ вялые движения
unest lõtv laps расслабленный ото сна ребёнок
lõtv kõnnak развинченная ~ расхлябанная походка kõnek
lõdvad kombed развязные ~ распущенные манеры
end lõdvaks laskma расслабляться/расслабиться*
laskis sõrmed lõdvaks он расслабил пальцы
ohjad on lõdval вожжи отпущены ~ слабо натянуты
lase rihm lõdvemaks отпусти ~ ослабь ремень
2. nõrgalt ühendatud
слабый <слабая, слабое; слаб, слаба, слабо, слабы>,
рыхлый <рыхлая, рыхлое; рыхл, рыхла, рыхло> kõnek
lõdva kompositsiooniga jutustus рыхлая композиция рассказа kõnek
side kodukandiga kipub lõdvaks jääma связь с родным краем слабеет
3. lotendav
дряблый <дряблая, дряблое; дрябл, дрябла, дрябло>,
свисающий <свисающая, свисающее>,
рыхлый <рыхлая, рыхлое; рыхл, рыхла, рыхло> kõnek
lõtv nahk дряблая кожа / обвислая кожа kõnek
lõdvad põsed дряблые щёки
lõtv kude слабая вязка
džempri kaelus on lõdvaks veninud ворот джемпера растянулся

läänelik adj <läänel'ik lääneliku läänel'ikku läänel'ikku, läänel'ikku[de ~ läänelik/e läänel'ikku[sid ~ läänel'ikk/e 25>
läänemaailmale omane
западный <западная, западное>,
характерный для Запада,
на западный манер kõnek
läänelik elulaad западный образ жизни
läänelikud kombed западные ~ характерные для Запада обычаи

maha jätma v
1. loobuma, hülgama
оставлять <оставляю, оставляешь> / оставить* <оставлю, оставишь> кого-что,
бросать <бросаю, бросаешь> / бросить* <брошу, бросишь> кого-что, что делать,
покидать <покидаю, покидаешь> / покинуть* <покину, покинешь> кого-что,
переставать <перестаю, перестаёшь> / перестать* <перестану, перестанешь> что делать
joomist maha jätma бросать/бросить* ~ переставать/перестать* пить
jättis halvad kombed maha он оставил дурные привычки
jättis pruudi maha он оставил ~ бросил ~ покинул невесту
öösiti jätab uni mu maha по ночам сон покидает меня ~ я лишаюсь сна
mahajäetud maja заброшенный дом
2. mitte kaasa võtma
оставлять <оставляю, оставляешь> / оставить* <оставлю, оставишь> кого-что
[keda] kaugele maha jätma оставлять/оставить* далеко позади кого
pakid jätsime jaama maha багаж мы оставили на вокзале

metsik adj s <metsik metsiku metsiku[t -, metsiku[te metsiku[id 2>
1. adj [algsel] looduslikul kujul esinev
дикий <дикая, дикое; дик, дика, дико>,
дикарский <дикарская, дикарское>
metsistunud
одичалый <одичалая, одичалое>,
одичавший <одичавшая, одичавшее>
metsik loodus дикая природа
metsik kaljune rand дикий скалистый берег
inimtühi metsik taiga безлюдная дикая тайга
Metsik Lääs Дикий Запад
metsikud õunapuud дикие яблони
metsikud kitsed дикие козы
metsikud hõimud дикие племена
metsikud kombed дикие ~ дикарские нравы ~ обычаи
metsikuks muutunud ~ kasvanud park одичалый ~ заросший ~ запущенный парк
merehädaliste metsik väljanägemine одичалый вид потерпевших кораблекрушение
ta habe on metsikuks kasvanud он весь оброс бородой
2. adj ohjeldamatu, pöörane, taltsutamatu
дикий <дикая, дикое; дик, дика, дико>,
буйный <буйная, буйное; буен, буйна, буйно>
julm, toores
зверский <зверская, зверское>,
озверелый <озверелая, озверелое>,
свирепый <свирепая, свирепое; свиреп, свирепа, свирепо>,
изуверский <изуверская, изуверское>,
лютый <лютая, лютое; лют, люта, люто>,
остервенелый <остервенелая, остервенелое> kõnek,
оголтелый <оголтелая, оголтелое> kõnek
metsik raev дикая ярость
metsik piinamine зверская ~ изуверская пытка
metsik vaenlane свирепый ~ озверелый ~ лютый враг / остервенелый враг kõnek
tal on metsik loomus он дикого нрава / у него буйный характер / он жесток по характеру
tema pilgus oli midagi metsikut в его взгляде сквозило что-то дикое
3. adj tohutu, meeletu, pöörane
неистовый <неистовая, неистовое; неистов, неистова, неистово>,
необузданный <необузданная, необузданное; необуздан, необузданна, необузданно>,
бешеный <бешеная, бешеное>,
яростный <яростная, яростное; яростен, яростна, яростно>,
ярый <ярая, ярое; яр, яра, яро>,
дикий <дикая, дикое; дик, дика, дико> kõnek,
зверский <зверская, зверское> kõnek,
смертельный <смертельная, смертельное; смертелен, смертельна, смертельно> kõnek,
смертный <смертная, смертное; смертен, смертна, смертно> kõnek
metsik kihutamine бешеная гонка
metsik kiirus бешеная скорость
metsik hirm дикий ~ смертельный страх ~ ужас kõnek / дикая боязнь kõnek
metsik viha неистовая ~ бешеная злоба / неистовый гнев / ярая ненависть
metsik väsimus смертельная усталость kõnek
metsik kirg необузданная страсть
metsik peavalu дикая ~ страшная ~ ужасная головная боль kõnek
metsik vastupanu неистовое упорство / яростное ~ бешеное сопротивление
metsik tuulehoog яростный порыв ветра
metsik karjumine бешеный ~ неистовый крик / дикий крик kõnek
mind valdas metsik rõõm чувство дикой ~ необузданной радости овладело мною
puhkes metsik aplaus вспыхнули бурные аплодисменты
4. s kõnek organiseerumata isik, oma käel tegutseja
дикарь <дикаря м>
korporandid ja metsikud корпоранты и дикари
suvitasime Krimmis metsikutena мы отдыхали в Крыму дикарями
5. s folkl rituaalne õlgnukk Lääne-Eestis
ритуальная соломенная кукла

mis pron <m'is mille mi[da -, mille[l ~ m'i[l mille[lt ~ m'i[lt; pl: m'is mille[de ~ mille mi[da 0>
1.substantiivselt otsese küsimuse algul
что <чего, дат. чему, вин. что, твор. чем, предл. о чём>
mis [on] lahti? что случилось?
mis [on] juhtunud? что случилось?
mis uut ~ uudist? что нового? / что новенького? kõnek
mis ~ mida teha? что делать?
mis meil täna lõunasöögiks on? что у нас сегодня на обед?
mis need seal laual on? что это там на столе?
mis sul on, armas laps? что с тобой, деточка ~ голубчик?
mille eest poissi karistati? за что мальчика наказали?
millesse me raamatud pakime? во что мы упакуем ~ завернём книги?
milles neid süüdistatakse? в чём их обвиняют?
millest äkki selline kiirustamine? отчего вдруг такая спешка?
millele sa vihjad? на что ты намекаешь?
milleks sa raha vajad? для чего тебе нужны деньги?
millega me sõidame? на чём мы поедем?
2.adjektiivselt täpsustusküsimusesmissugune samalaadsete seast?; missugune?, milline?
какой <какая, какое>
mis linnades te oma reisil peatusite? в каких городах вы во время путешествия останавливались?
mis kohustused teil on? какие у вас обязанности? / каковы ваши обязанности?
mis kurja ma olen teinud? что плохого я сделал?
mis keeli te oskate? какими языками вы владеете? / какие языки вы знаете?
mis kell rong saabub? когда ~ в котором часу прибывает поезд? / во сколько часов прибывает поезд? kõnek
mis ajast mis ajani su viisa kehtib? с какого числа ~ времени по какое [число ~ время] твоя виза действительна?
3. põhjusküsimuses: miks?, mispärast?
что,
почему
mis sa nutad? что ~ почему ~ отчего ты плачешь?
mis sa ta peale pahane oled? что ~ почему ты на него сердишься?
4. määraküsimuses: kui palju?, kui vana?
что,
сколько
mis raamat maksab? что ~ сколько книга стоит?
mis kell on? который час?
mis ta vanus võib olla? сколько [лет] ему может быть?
5. lause lõpus küsimusena: kas on nii?, eks ole [nii]?
не так ли,
не правда ли
vihma sajab, mis? идёт дождь, не так ли?
igav, mis? скучно, не правда ли? / скучно, а? kõnek
6.substantiivseltjaatuse v eituse suhtes vastupidist väidet sisaldava tundevärvinguga lause v lauseosa algul
[да] что
mis parata, tuleb järele anda что поделаешь, придётся уступить kõnek
mida’s mul karta! [да] чего ж мне бояться! kõnek
mis see kuus kilomeetrit käia on да что [стоит] эти шесть километров пройти kõnek
mis sa teed [ära], kui ... да что поделаешь, если ... / да что поделаешь, раз ... kõnek
7.adjektiivseltjaatuse v eituse suhtes vastupidist väidet sisaldava tundevärvinguga lause v lauseosa kohta: missugune?, milline?
какой <какая, какое>,
что за kõnek
mis kombed need on! что [это] за привычки! kõnek
mis kiiret mul ikka on! да куда мне спешить! kõnek
mis sõprusest nüüd enam rääkida saab! о какой дружбе тут ещё говорить!
mis näitleja ta on, niisama asjaarmastaja да какой он артист, просто любитель kõnek
8.adjektiivselt retoorilistes hüüd- ja küsilausetes
какой <какая, какое>
oi, mis üllatus! [ой] какой сюрприз!
oh, mis õnn, et ... ! [ах] какое счастье, что ... !
mis hurmav daam! какая очаровательная дама! / что за прелесть эта дама! kõnek
9.substantiivselt retoorilistes hüüd- ja küsilausetes
что
mis te ometi mõtlete! и что вы только думаете!
ah mis, jäta mind rahule! да что ты, оставь меня в покое! kõnek
10.substantiivseltseob kaudküsimust alustavat kõrvallauset pealausega
что
vaata, mis mul on! смотри, что у меня!
mis saab edasi, seda ma ei tea что будет дальше, я не знаю
mis tehtud, see tehtud что сделано, то сделано
nüüd alles nägin, milleks ta suuteline on только сейчас я понял, на что он способен
11.adjektiivseltseob kaudküsimust alustavat kõrvallauset pealausega
какой <какая, какое>
palun ütle, mis päev täna on скажи, пожалуйста, какой сегодня день [недели]
12. kordustes: nagu olema peab, päris, läbinisti; tõesti, tõepoolest
liiv mis liiv песок -- настоящий песок kõnek
sa oled laps mis laps ты ещё совсем ребёнок
see on juba liig mis liig это уж[е] слишком
üks mis kindel -- ta on haige точно одно -- он болен kõnek
13. nii palju kui, sel määral kui
olgu mis on будь что будет / во всяком случае
teen mis teen, see pole sinu asi что бы я ни делал, это не твоё дело
14. nagu, nii et
palav mis kole ужас как жарко! kõnek
külmetasime nii mis hirmus мы страшно замёрзли ~ озябли kõnek
rukis kasvab mis mühab рожь растёт буйно ~ стеной
15. kui, nagu
как,
что
sa oled mulle sama mis vanaema ты мне как бабушка / ты мне что бабушка kõnek
sinuga juhtub seesama mis minuga с тобой случится то же, что и со мной
16. kindlakskujunenud väljendeis
ta võib teab mida ette võtta он может устроить ~ выкинуть чёрт знает что kõnek
näonahk pole mul tõepoolest teab mis кожа лица у меня не ахти [какая] kõnek
mine tea mis ajast неизвестно, с каких пор
räägime millest tahes, ainult mitte temast поговорим о чём угодно, только не о нём
ostan selle maja ükskõik mis hinna eest я куплю этот дом по любой цене ~ за любую цену

muistne adj <m'uistne m'uistse m'uistse[t -, m'uistse[te m'uistse[id 2>
väga vana; muinasaegne
древний <древняя, древнее; древен, древня, древне>,
старинный <старинная, старинное>
esiisadeaegne
дедовский <дедовская, дедовское> piltl
iidne, ennemuistne
стародавний <стародавняя, стародавнее>,
стародедовский <стародедовская, стародедовское>,
старозаветный <старозаветная, старозаветное; старозаветен, старозаветна, старозаветно>,
незапамятный <незапамятная, незапамятное>
muistsed kombed древние ~ старинные ~ стародавние ~ исконные обычаи
muistne maalinn древнее городище
muistsed kalmed древние захоронения
muistsed pärimused древние ~ старозаветные предания
muistne Kreeka Древняя Греция
muistsel ajal в древние ~ в стародавние времена / в старину
meie maa muistsed asukad древние поселенцы на территории нашей страны

paganlik adj <paganl'ik paganliku paganl'ikku paganl'ikku, paganlik/e ~ paganl'ikku[de paganl'ikk/e ~ paganl'ikku[sid 25>
языческий <языческая, языческое>,
идолопоклоннический <идолопоклонническая, идолопоклонническое>
paganlikud kombed языческие обычаи
paganlikud raidkujud идолы, языческие изваяния

patriarhaalne adj <patriarh'aalne patriarh'aalse patriarh'aalse[t -, patriarh'aalse[te patriarh'aalse[id 2>
1. isajärgne
патриархальный <патриархальная, патриархальное>
patriarhaalne sugukond патриархальный род
patriarhaalsed suhted патриархальные отношения
2. esiisadeaegne, vanaaegne
патриархальный <патриархальная, патриархальное; патриархален, патриархальна, патриархально>
vaikne patriarhaalne kaluriküla тихий патриархальный рыбацкий посёлок
patriarhaalne elulaad патриархальный уклад ~ образ жизни
patriarhaalsed kombed патриархальные обычаи

pea+linlik adj <+l'inl'ik l'inliku l'inl'ikku l'inl'ikku, l'inlik/e ~ l'inl'ikku[de l'inl'ikk/e ~ l'inl'ikku[sid 25>
pealinnale v pealinlasele omane
столичный <столичная, столичное>
pealinlikud kombed столичные привычки

peen adj <p'een peene ~ p'eene p'een[t p'een[de, peen[te p'een[i 13>
1. väikese läbi- ja ümbermõõduga
тонкий <тонкая, тонкое; тонок, тонка, тонко, тонки; тоньше; тончайший>
peened taimevarred тонкие стебли растений
peened nõtked oksad тонкие гибкие ветки
peened vardad тонкие спицы
peente kontsadega kingad туфли на тонком каблуке
peene otsaga pintsel кисть с тонким кончиком
hästi peen niit очень тонкая нитка
peen linane riie тонкая льняная ткань
peene villaga lammas тонкорунная овца
pikad peened sõrmed длинные тонкие пальцы
peene pihaga neiu тонкая в талии девушка / с тонким станом девушка
peene kondiga naine хрупкая женщина / женщина тонкого сложения / узкая в кости женщина
peened kortsud näos тонкие ~ мелкие морщинки на лице
kivimi peened lõhed тонкие расселины ~ расщелины в горной породе
2. pisikestest osakestest koosnev
мелкий <мелкая, мелкое; мелок, мелка, мелко, мелки; мельче, мельчайший>
peen liiv мелкий песок
peen jahu мука мелкого помола
peened haavlid мелкая дробь
peen sõel мелкое сито
tibas peent vihma моросил мелкий дождь
klaas purunes peenteks kildudeks стекло разбилось вдребезги ~ на мелкие осколки
pohlad on tänavu peened брусника в этом году мелкая
peeneks hakitud muna мелко накрошенное яйцо
peeneks raiutud kapsalehed мелко нашинкованная ~ разрубленная капуста
lõhkus puud peeneks он мелко расколол дрова
tal on tihe peen käekiri у него мелкий почерк
3. detailne, filigraanne, peenike
тонкий <тонкая, тонкое; тонок, тонка, тонко, тонки; тоньше, тончайший>,
филигранный <филигранная, филигранное>
täpne
точный <точная, точное; точен, точна, точно, точны; точнейший>
peen töö точная ~ филигранная ~ ажурная работа
peen nikerdus тонкая резьба
peened mõõteriistad точные измерительные приборы
peen kõrv тонкий слух
peen vaist тонкое чутьё
kõige peenemate üksikasjadeni läbimõeldud kava план, продуманный до тонкостей ~ до тончайших подробностей
4. rafineeritud
изысканный <изысканная, изысканное; изыскан, изысканна, изысканно>,
изощрённый <изощрённая, изощрённое; изощрён, изощрённа, изощрённо>,
утончённый <утончённая, утончённое; утончён, утончённа, утончённо>,
тонкий <тонкая, тонкое; тонок, тонка, тонко, тонки; тоньше, тончайший>
elegantne
изящный <изящная, изящное; изящен, изящна, изящно>,
элегантный <элегантная, элегантное; элегантен, элегантна, элегантно>
noobel, uhke
фешенебельный <фешенебельная, фешенебельное; фешенебелен, фешенебельна, фешенебельно>,
шикарный <шикарная, шикарное; шикарен, шикарна, шикарно> kõnek
peenutsev
чопорный <чопорная, чопорное; чопорен, чопорна, чопорно>,
форсистый <форсистая, форсистое; форсист, форсиста, форсисто> madalk
peened road изысканные ~ утончённые блюда
peened veinid тонкие ~ изысканные вина
peen kübar элегантная ~ изящная шляпа
peen prantsuse lõhnaõli тонкие ~ изысканные ~ утончённые французские духи
peen lõhn тонкий ~ изысканный ~ утончённый аромат
peen restoran ресторан люкс / шикарный ресторан kõnek
peen maitse тонкий ~ изощрённый ~ утончённый ~ изысканный вкус
peen välimus элегантный вид
peen salong великосветский салон
peen daam элегантная дама
peened kombed изысканные манеры
5. vaevumärgatav, varjatud, kerge; asjatundlik, sügav; peenejooneline; hääle kohta: kõrge, hele
тонкий <тонкая, тонкое; тонок, тонка, тонко, тонки; тоньше, тончайший>
peen naeratus тонкая ~ едва заметная улыбка
peen vihje тонкий намёк
peen iroonia тонкая ~ скрытая ирония
peen inimestetundja тонкий знаток людей ~ психолог
peen psühholoogiline analüüs тонкий психологический анализ
peen diplomaatia тонкая дипломатия
autori peen isikupära глубокая индивидуальность автора
peen profiil тонкий профиль
peened näojooned тонкие черты лица
räägib peene häälega говорит тонким голосом
kostab peent vilinat слышится тонкий свист
6. riukalik
тонкий <тонкая, тонкое; тонок, тонка, тонко, тонки; тоньше, тончайший>,
ухищрённый <ухищрённая, ухищрённое; ухищрён, ухищрённа, ухищрённо>
peen suli тонкая бестия kõnek
peen trikk ухищрённый ~ ловкий трюк
ajab peent poliitikat ведёт тонкую политику kõnek
7. raha kohta: väikese väärtusega
мелкий <мелкая, мелкое; мелок, мелка, мелко, мелки; мельче, мельчайший>
kas te saate mul sajakroonise peenemaks vahetada? вы можете разменять мне сто крон?
peent raha oli tal ainult mõnikümmend senti мелочи у него было всего несколько десятков центов

peenenema v <peenene[ma peenene[da peenene[b peenene[tud 27>
1. peenemaks muutuma, ahenema
утончаться <-, утончается> / утончиться* <-, утончится>,
утоняться <-, утоняется> / утониться* <-, утонится>,
сужаться <-, сужается> / сузиться* <-, сузится>,
суживаться <-, суживается> / сузиться* <-, сузится>
pisenema
размельчаться <-, размельчается> / размельчиться* <-, размельчится>,
измельчаться <-, измельчается> / измельчиться* <-, измельчится>,
умельчаться <-, умельчается> / умельчиться* <-, умельчится>
kepp peeneneb ühest otsast с одного конца палка утончается
hõõrdumisel purdmaterjal peeneneb при трении обломочный материал размельчается
ülalt peenenev sammas утончающийся ~ сужающийся кверху столб
2. rafineeritumaks, lihvitumaks muutuma
утончаться <-, утончается> / утончиться* <-, утончится>,
изощряться <-, изощряется> / изощриться* <-, изощрится>
peenenenud maitse утончённый ~ изощрённый вкус
peenenenud kombed утончённые ~ изысканные манеры [поведения]

peenike[ne] adj s <peenike ~ peenikene peenikese peenikes[t peenikes[se, peenikes[te peenikes/i 12>
1. adj väikese läbi- ja ümbermõõduga
тонкий <тонкая, тонкое; тонок, тонка, тонко, тонки; тоньше; тончайший>
peenikesed nõtked oksad тонкие гибкие ветки
peenike nöör тонкая верёвка
peenike nõel тонкая иголка
peenike linane riie тонкая льняная ткань
pikad peenikesed sõrmed длинные тонкие пальцы
peenikese pihaga neiu тонкая в талии девушка / девушка с тонким станом
peenikese kondiga naine хрупкая женщина / женщина тонкого сложения / узкая в кости женщина
peenikesed kõrges kaares kulmud тонкие брови дугой
peenikesed kortsud näos тонкие ~ мелкие морщинки на лице
2. adj pisikestest osakestest koosnev
мелкий <мелкая, мелкое; мелок, мелка, мелко, мелки; мельче, мельчайший>
peenike liiv мелкий песок
peenike pulber мелкий порошок
peenike kribuline kiri мелкий ~ бисерный почерк
tibas peenikest vihma моросил мелкий дождь
põua tõttu jäi rukkitera peenikeseks из-за засухи зёрна ржи остались мелкими
3. adj detailne, filigraanne
тонкий <тонкая, тонкое; тонок, тонка, тонко, тонки; тоньше, тончайший>,
филигранный <филигранная, филигранное>
täpne
точный <точная, точное; точен, точна, точно, точны; точнейший>
peenike töö точная ~ филигранная ~ ажурная работа
peenike nikerdus тонкая резьба
peenike asjatundja тонкий знаток
4. adj rafineeritud
изысканный <изысканная, изысканное; изыскан, изысканна, изысканно>,
изощрённый <изощрённая, изощрённое; изощрён, изощрённа, изощрённо>,
утончённый <утончённая, утончённое; утончён, утончённа, утончённо>,
тонкий <тонкая, тонкое; тонок, тонка, тонко, тонки; тоньше, тончайший>
elegantne
изящный <изящная, изящное; изящен, изящна, изящно>,
элегантный <элегантная, элегантное; элегантен, элегантна, элегантно>
noobel, uhke
шикарный <шикарная, шикарное; шикарен, шикарна, шикарно> kõnek,
фешенебельный <фешенебельная, фешенебельное; фешенебелен, фешенебельна, фешенебельно>
peenutsev
чопорный <чопорная, чопорное; чопорен, чопорна, чопорно>,
форсистый <форсистая, форсистое; форсист, форсиста, форсисто> madalk
peenikesed toidud изысканные ~ утончённые блюда
peenikesed veinid тонкие ~ изысканные вина
peenike kübar элегантная ~ изящная шляпа
peenike numbrituba номер люкс / люкс kõnek
peenike daam элегантная дама
peenikesed kombed изысканные манеры
5. adj riukalik
тонкий <тонкая, тонкое; тонок, тонка, тонко, тонки; тоньше, тончайший>,
ухищрённый <ухищрённая, ухищрённое; ухищрён, ухищрённа, ухищрённо>
peenike suli тонкая бестия kõnek
peenikesed vigurid ухищрённые ~ ловкие фокусы ~ проделки
ajab peenikest poliitikat ведёт тонкую политику kõnek
6. adj hääle, heli kohta: kõrge, hele, peenike
тонкий <тонкая, тонкое; тонок, тонка, тонко, тонки; тоньше, тончайший>
räägib peenikese häälega говорит тонким голосом
kostab peenikest vilinat слышится тонкий свист
7. adj raha kohta: väikese väärtusega
мелкий <мелкая, мелкое; мелок, мелка, мелко, мелки; мельче, мельчайший>
mul ei ole peenikest raha у меня нет мелких денег
8. s kõnek peenraha
мелочь <мелочи sgt ж>,
мелкая монета,
разменная монета,
мелкие деньги

peenike on peos ~ pihus [кто] попал в переплёт; [кто] сидит на мели
peenike pere детвора; ребята; дети; ребятня

provintslik adj <prov'intsl'ik prov'intsliku prov'intsl'ikku prov'intsl'ikku, prov'intslik/e ~ prov'intsl'ikku[de prov'intsl'ikk/e ~ prov'intsl'ikku[sid 25>
provintsile iseloomulik, provintsipärane, kolklik
провинциальный <провинциальная, провинциальное>,
уездный <уездная, уездное> kõnek
provintslik maitse провинциальные вкусы
provintslikud kombed провинциальные ~ местечковые нравы / уездные нравы kõnek

põline adj <põline põlise põlis[t -, põlis[te põlise[id 10>
1. väga vana, iidne, ammune
древний <древняя, древнее; древен, древня, древне>,
старинный <старинная, старинное>,
вековой <вековая, вековое>,
незапамятный <незапамятная, незапамятное>,
извечный <извечная, извечное; извечен, извечна, извечно>,
[старо]давний <[старо]давняя, [старо]давнее>
päritolult, esivanemate poolest; kaua kuskil elanud v kellenagi tegutsenud
коренной <коренная, коренное>,
исконный <исконная, исконное; исконен, исконна, исконно>,
потомственный <потомственная, потомственное>
põline tamm древний ~ вековой дуб
põline linn древний ~ старинный город
põlised kombed древние ~ вековые ~ [старо]давние обычаи
inimkonna põlised unistused вековые ~ извечные мечты человечества
ta põlvneb ~ pärineb põlisest aadlisoost он происходит из древнего ~ из старинного дворянского рода / он родовой дворянин
olen põline siitkandi inimene я коренной ~ исконный житель этого края
tema omaksed on kõik põlised kalurid все его родственники потомственные рыбаки
oleme põlised tuttavad мы давние ~ старинные ~ старые знакомые
2. alatine, tähtajatu; igavene
вечный <вечная, вечное; вечен, вечна, вечно>,
бессрочный <бессрочная, бессрочное; бессрочен, бессрочна, бессрочно>
püsiv, vastupidav
прочный <прочная, прочное; прочен, прочна, прочно, прочны>,
добротный <добротная, добротное; добротен, добротна, добротно>,
надёжный <надёжная, надёжное; надёжен, надёжна, надёжно>
elupõline пожизненный
põline poissmees вечный ~ закоренелый холостяк
põline ori вечный раб
maa anti talunikele põliseks kasutamiseks землю дали хуторянам в вечное пользование
see pärandati meile põliseks это передали нам в наследство навсегда ~ навечно
sild ehitati põline мост построили прочный ~ надёжный
paat sai põline лодка получилась добротная ~ вечная

pärima v <päri[ma päri[da päri[b päri[tud 27>
1. pärandiks saama; pärilikkuse teel omandama
наследовать[*] <наследую, наследуешь> / унаследовать* <унаследую, унаследуешь> кого-что, у кого-чего, от кого-чего
vaimseid väärtusi vm vastu võtma ja edasi kandma
перенимать <перенимаю, перенимаешь> / перенять* <перейму, переймёшь; перенял, переняла, переняло> что, у кого-чего
vanem poeg päris talu старший сын [у]наследовал хутор
päris onult kenakese kapitali он [у]наследовал от дяди достаточно хороший капитал / он получил в наследство от дяди приличный капитал kõnek
tütar on pärinud ema iseloomu дочь [у]наследовала от матери характер
poeg päris isa ameti сын [у]наследовал ~ перенял отцовскую должность
päritavad haigused наследственные заболевания ~ болезни
põlvest põlve päritud kombed ja uskumused обычаи и верования, передаваемые ~ наследуемые из поколения в поколение ~ от поколения к поколению
vanalt režiimilt päritud laos разруха, унаследованная от старого режима
2. endale saama v võtma
rõugehaigus päris palju ohvreid оспа собрала урожай человеческих жертв kõnek
esikoha pärinud suusataja удостоенный первой награды лыжник / завоевавший первое место лыжник
3. küsides [järele] uurima, järele kuulama
расспрашивать <расспрашиваю, расспрашиваешь> / расспросить* <расспрошу, расспросишь> кого-что, о ком-чём,
осведомляться <осведомляюсь, осведомляешься> / осведомиться* <осведомлюсь, осведомишься> о ком-чём,
справляться <справляюсь, справляешься> / справиться* <справлюсь, справишься> о ком-чём,
разузнавать <разузнаю, разузнаёшь> / разузнать* <разузнаю, разузнаешь> что, о чём kõnek
[tungivalt] küsima
[настоятельно] спрашивать/спросить* что

допытываться <допытываюсь, допытываешься> / допытаться* <допытаюсь, допытаешься> о ком-чём kõnek
ära praegu päri, hiljem kuuled! не расспрашивай сейчас, потом узнаешь
õpetaja päris uue õpilase nime учитель спросил, как зовут нового ученика
ei maksa talt enam midagi pärida не надо его ни о чём больше расспрашивать
pärisin turul hindu на рынке я справлялся о ценах
päris, kuidas pääseb mere äärde он расспрашивал, как пройти к морю
kas keegi on vahepeal minu järele pärinud? меня никто не спрашивал? / меня не искали? / справлялся ли ~ осведомлялся ли кто-нибудь обо мне?
ei ütle, ära päri! не допытывайся, не скажу! kõnek / не приставай с расспросами! kõnek

pärinema v <pärine[ma pärine[da pärine[b pärine[tud 27>
pärit olema, põlvnema
происходить <происхожу, происходишь> от кого-чего, из кого-чего,
выйти* <-; вышел, вышла> из кого-чего,
быть родом из кого-чего, откуда,
вести свой род от кого-чего
asjade, nähtuste jm kohta
относиться <-, относится> к чему,
восходить <-, восходит> к чему,
вести своё начало от кого-чего
Juhan Liiv pärineb Kodavere kihelkonnast Юхан Лийв родом из прихода Кодавере
ta suguvõsa pärineb Riiast вся его родня из Риги
neiu pärineb vaesunud aadlist девушка родом из обедневших дворян ~ из обедневшей дворянской семьи
ta pärineb jõukast perekonnast он [родом] из зажиточной семьи
ma pärinen lihtrahva hulgast я выходец из простого народа
ema poolt pärinen ma rootslastest по матери ~ по материнской линии я швед kõnek
jaapanlased arvavad, et nad pärinevad jumalatest японцы думают, что они ведут свой род от богов / японцы считают себя потомками богов
see tuulelipp pärineb kuueteistkümnendast sajandist это флюгер шестнадцатого века / этот флюгер относится к шестнадцатому веку
paljud kombed pärinevad muinasajast многие обычаи восходят к древности
küpress pärineb Ees-Aasiast кипарис [родом] из Передней Азии
need järved pärinevad jääajast эти озёра восходят к ледниковому периоду ~ возникли в ледниковый период
see tsitaat pärineb piiblist эта цитата из Библии
juhtkiri pärineb toimetaja sulest передовая [статья] вышла из-под пера редактора / передовицу написал редактор kõnek
idee pärines minult идея была моей
see sõna pärineb kreeka keelest это слово греческого происхождения

rafineeritud adjeestäiendina ei käändu<rafineeritud rafineeritu rafineeritu[t -, rafineeritu[te rafineeritu[id 2>
1. oma laadilt, olemuselt eriti peen, hõrk
изысканный <изысканная, изысканное; изыскан, изысканна, изысканно>,
тонкий <тонкая, тонкое; тонок, тонка, тонко, тонки; тоньше, тончайший>,
утончённый <утончённая, утончённое>,
рафинированный <рафинированная, рафинированное>,
искусный <искусная, искусное; искусен, искусна, искусно>,
изощрённый <изощрённая, изощрённое>
rafineeritud kokakunst искусная кулинария
rafineeritud kombed изысканные манеры
rafineeritud maitse рафинированный ~ изысканный ~ изощрённый ~ утончённый вкус
rafineeritud nauding утончённое ~ рафинированное наслаждение
rafineeritud stiil изящный стиль
rafineeritud viisakus утончённая вежливость
üsna rafineeritud daam довольно изысканная дама
temas on midagi rafineeritut в ней чувствуется какая-то утончённость
kunstniku tehnika on muutunud rafineeritumaks техника художника становилась всё искуснее ~ более изысканной
2. ülimalt kaval ja osav
утончённый <утончённая, утончённое>,
изощрённый <изощрённая, изощрённое>,
рафинированный <рафинированная, рафинированное>
rafineeritud metsikused изощрённые зверства
rafineeritud piinamisvõtted утончённые способы пытки
see mees oli rafineeritud suli этот человек был рафинированным жуликом kõnek

rahvalik adj <r'ahval'ik r'ahvaliku r'ahval'ikku r'ahval'ikku, r'ahvalik/e ~ r'ahval'ikku[de r'ahval'ikk/e ~ r'ahval'ikku[sid 25>
1. rahva hulgas kasutatud v levinud, rahvapärane
народный <народная, народное; народен, народна, народно>,
национальный <национальная, национальное; национален, национальна, национально>
rahvalik keel живая народная речь / народный язык
rahvalikud kombed национальные ~ народные обычаи ~ традиции ~ обряды
rahvalik muusika народная музыка
rahvalikud tantsud народные танцы
rahvalikud väljendid народные ~ обиходные выражения
rahvalikud laulud ja pillilood народные песни и наигрыши
üldrahvalik всенародный / общенародный
selle kirjaniku looming on läbinisti rahvalik творчество этого писателя глубоко народно
2. populaarne, rahvalähedane
популярный <популярная, популярное; популярен, популярна, популярно>
rahvalik poliitik популярный политик

roojane adj s <roojane roojase roojas[t -, roojas[te roojase[id 10>
1. adj roojaga koos
в нечистотах,
обкаканный <обкаканная, обкаканное> kõnek,
в говне madalk
räpane
грязный <грязная, грязное; грязен, грязна, грязно, грязны>,
запачканный <запачканная, запачканное>,
замаранный <замаранная, замаранное> kõnek,
чумазый <чумазая, чумазое; чумаз, чумаза, чумазо> kõnek,
измызганный <измызганная, измызганное> madalk,
заляпанный [грязью] madalk, hlv
mähkmed olid roojased пелёнки были обкаканы kõnek
laps tegi end roojaseks ребёнок обкакался kõnek
jalad said roojaseks ноги испачкались
2. adj piltl patune, kõlvatu
поганый <поганая, поганое>,
грешный <грешная, грешное; грешен, грешна, грешно, грешны>,
греховный <греховная, греховное; греховен, греховна, греховно>,
многогрешный <многогрешная, многогрешное; многогрешен, многогрешна, многогрешно>,
непристойный <непристойная, непристойное; непристоен, непристойна, непристойно>,
развратный <развратная, развратное; развратен, развратна, развратно>,
порочный <порочная, порочное; порочен, порочна, порочно>,
распутный <распутная, распутное; распутен, распутна, распутно>
roojased kombed распущенные нравы
roojased teod нечестивые ~ безнравственные поступки
elab roojast elu ведёт распутную жизнь
3. s van selline inimene
блудник <блудника м>,
блудница <блудницы ж>,
греховодник <греховодника м> kõnek,
греховодница <греховодницы ж> kõnek

saksik adj <saksik saksiku saksiku[t -, saksiku[te saksiku[id 2>
härradele omane, saksavärki
барский <барская, барское>,
барственный <барственная, барственное; барствен, барственна, барственно>
peenutsev
чопорный <чопорная, чопорное; чопорен, чопорна, чопорно>,
церемонный <церемонная, церемонное; церемонен, церемонна, церемонно>,
манерный <манерная, манерное; манерен, манерна, манерно>,
претенциозный <претенциозная, претенциозное; претенциозен, претенциозна, претенциозно> liter
saksikud kombed барские привычки / барские замашки kõnek
saksik proua чопорная ~ манерная дама
rääkis saksikut keelt у него была чопорная манера речи
saksik nimi претенциозное имя liter

siivus adj <s'iivus ~ siivus s'iivsa s'iivsa[t -, s'iivsa[te s'iivsa[id 2>
1. puhas, korralik
опрятный <опрятная, опрятное; опрятен, опрятна, опрятно>,
аккуратный <аккуратная, аккуратное; аккуратен, аккуратна, аккуратно>
siivus naise käega kirjutatud kirjake письмо, написанное аккуратным женским почерком
2. kombekas, viisakas
добропорядочный <добропорядочная, добропорядочное; добропорядочен, добропорядочна, добропорядочно>,
благонравный <благонравная, благонравное; благонравен, благонравна, благонравно> liter
sünnis
пристойный <пристойная, пристойное; пристоен, пристойна, пристойно>,
благопристойный <благопристойная, благопристойное; благопристоен, благопристойна, благопристойно>,
приличный <приличная, приличное; приличен, прилична, прилично>
siivus neiu благопристойная девушка
siivsad kombed приличные ~ добропорядочные манеры

suure+jooneline adj <+jooneline joonelise joonelis[t joonelis[se, joonelis[te joonelis/i 12>
1. uhke, tore, laiahaardeline
грандиозный <грандиозная, грандиозное; грандиозен, грандиозна, грандиозно>,
великолепный <великолепная, великолепное; великолепен, великолепна, великолепно>,
монументальный <монументальная, монументальное; монументален, монументальна, монументально>,
величественный <величественная, величественное; величествен, величественна, величественно> kõrgst,
колоссальный <колоссальная, колоссальное; колоссален, колоссальна, колоссально>,
помпезный <помпезная, помпезное; помпезен, помпезна, помпезно> liter,
царский <царская, царское> piltl
suurejooneline palee грандиозный ~ великолепный дворец
suurejooneline mälestusmärk монументальный памятник / величественный монумент kõrgst
suurejooneline uurimistöö монументальное исследование
suurejoonelised kavatsused грандиозные ~ масштабные замыслы
suurejoonelised plaanid грандиозные планы / планы широкого размаха piltl / широкие планы piltl / широко задуманные планы piltl
suurejoonelised pidustused помпезные торжества liter
vulkaanipurse pakub suurejoonelist vaatepilti извержение вулкана представляет собой грандиозное зрелище
2. laia käitumismaneeriga, [üleolevalt] suuremeelne
барский <барская, барское> piltl,
широкий <широкая, широкое; широк, широка, широко; шире, -очайший> piltl
laiutav, pillav, toretsev
расточительный <расточительная, расточительное; расточителен, расточительна, расточительно>,
неэкономный <неэкономная, неэкономное; неэкономен, неэкономна, неэкономно>,
мотовской <мотовская, мотовское> kõnek
suurejooneline eluviis роскошный образ жизни / широкий образ жизни piltl / мотовской образ жизни kõnek
suurejoonelised kombed барские манеры piltl / барские замашки kõnek

suur+ilm s <+'ilm ilma 'ilma 'ilma, 'ilma[de 'ilma[sid ~ 'ilm/u 22>
seltskonna ladvik, kõrgseltskond
бомонд <бомонда sgt м>,
ысший] свет,
[большой] свет,
высшее общество,
светское общество,
сливки общества piltl
suurilma kombed светские манеры

söögi+kombed pl
kellegi harjumuspärane viis süües teatud moel toimida või käituda
столовый этикет,
застольные манеры,
застольные традиции,
привычки в еде
peeneid söögikombeid tudeerima изучать изысканные манеры поведения за столом
Taanis uuritakse kormorani söögikombeid в Дании изучают привычки бакланов в еде

söömis+harjumus
hrl mitmusessöömisega seotud kombed ja eelistused, väljakujunenud söömisviis (nt toiduvalik, söögikogus, söögiajad)
привычка в питании,
традиции питания
söömisharjumusi muutma менять/изменить* привычки в питании

sügavalt adv <sügavalt>
1. ümbruse pinnast allapoole; eesmisest pinnast v alast sisse- v tahapoole ulatuvalt
глубоко <глубже>
maa on sügavalt külmunud земля глубоко промёрзла
lõi kirve sügavalt pakku он всадил топор глубоко в чурбан
künda tuleb sügavamalt пахать надо глубже
kummardas sügavalt он поклонился низко ~ в пояс / он отвесил поясной ~ низкий поклон kõnek
palitu hõlmad käivad sügavalt vaheliti полы пальто глубоко запахиваются / у пальто глубокий запах
sügavalt juurdunud kombed укоренившиеся обычаи
sügavalt dekolteeritud kleit платье с декольте ~ с глубоким вырезом
2. pikkade tugevate hingetõmmete, ohete kohta
глубоко <глубже>
helide kohta
глухо <глуше>
värvuste kohta: küllastunud värvitoonides
густо <гуще>
hinga sügavalt sisse! вдохни глубоко! / сделай глубокий вдох!
ohkas sügavalt он глубоко вздохнул
mets kohiseb sügavalt лес глухо шумит
rohi on siin sügavalt roheline трава здесь зелёная-презелёная kõnek
tüdruk punastas sügavalt девочка густо ~ сильно покраснела / девочка покраснела до корней волос piltl
3. põhjalikult
глубоко <глубже>,
основательно,
подробно,
детально
seda probleemi peab käsitlema sügavamalt эту проблему следует рассматривать глубже ~ более глубоко ~ подробнее ~ более подробно
4. väljendab millegi intensiivsust
глубоко <глубже>,
крайне,
остро,
очень
sügavalt õpetlik raamat глубоко ~ крайне поучительная книга
sügavalt usklik inimene глубоко верующий ~ религиозный человек / [очень] набожный человек
sügavalt magama глубоко ~ крепко ~ тяжело ~ беспробудно спать
vajus sügavalt mõttesse он глубоко задумался / он погрузился ~ углубился в мысли ~ в размышления piltl
kahetsen sügavalt, et ... я глубоко ~ крайне сожалею, что ...
pean sinust sügavalt lugu я глубоко ~ очень уважаю тебя
olen sügavalt veendunud, et mul on õigus я глубоко убеждён в своей правоте
need sõnad riivasid mind sügavalt эти слова глубоко ~ очень задели меня
see on sügavalt isiklik asi это глубоко ~ сугубо личное дело

talu+poeglik adj <+p'oegl'ik p'oegliku p'oegl'ikku p'oegl'ikku, p'oeglik/e ~ p'oegl'ikku[de p'oegl'ikk/e ~ p'oegl'ikku[sid 25>
1. talupojale omane v iseloomulik
крестьянский <крестьянская, крестьянское>,
простонародный <простонародная, простонародное; простонароден, простонародна, простонародно>,
мужицкий <мужицкая, мужицкое> madalk
matslik
хамский <хамская, хамское> kõnek,
мужицкий <мужицкая, мужицкое> madalk
talupoeglikud kultuuritraditsioonid крестьянские культурные традиции
talupoeglikus stiilis sisustatud korter квартира, обставленная в крестьянском стиле / крестьянский интерьер квартиры
talupoeglik arukus крестьянская сметливость
poisi kombed olid liiga talupoeglikud манеры мальчика были слишком простецкими kõnek
2. talupoegkonna hulka kuuluv, talupoja-, maa-
крестьянский <крестьянская, крестьянское>,
простонародный <простонародная, простонародное>
talupoeglik päritolu крестьянское происхождение
pärineb talupoeglikust keskkonnast он [родом] из крестьянской среды

toores adj <toores t'oore toores[t -, toores[te t'oore[id 7>
1. küpsemata; valmimata marjade, puuvilja jms kohta
неспелый <неспелая, неспелое>,
незрелый <незрелая, незрелое; незрел, незрела, незрело>,
зелёный <зелёная, зелёное; зелен, зелена, зелено, зелены>
pooltoores недоспелый / недозрелый / недостаточно спелый ~ зрелый
toored õunad неспелые ~ незрелые ~ зелёные яблоки
ta on poliitikuna üsna roheline ja toores piltl он как политик ещё довольно зелёный и незрелый
2. veel mitte kuiv, rohkesti niiskust sisaldav
сырой <сырая, сырое; сыр, сыра, сыро>
pooltoores полусырой / наполовину сырой
toored lauad сырые доски
3. toidu kohta: mitte päris valmis, ilma igasuguse töötluseta
сырой <сырая, сырое; сыр, сыра, сыро>,
недоварившийся <недоварившаяся, недоварившееся>,
недопечённый <недопечённая, недопечённое>,
недопёкшийся <недопёкшаяся, недопёкшееся>
pooltoores полусырой / наполовину сырой
toores piim сырое молоко
toores liha сырое мясо
leib on seest tooreks jäänud хлеб недопёкся ~ не пропёкся
kartulid on alles toored, las keevad veel картошка ещё [наполовину] сырая ~ недоварилась ~ не проварилась ~ не вполне сварилась, пусть ещё поварится kõnek
4. töötlemata v pooleldi töödeldud, viimistlemata, toor-
сырой <сырая, сырое>,
необработанный <необработанная, необработанное>
puhastamata, rafineerimata
неочищенный <неочищенная, неочищенное>,
нерафинированный <нерафинированная, нерафинированное>
parkimata
недублёный <недублёная, недублёное>,
невыделанный <невыделанная, невыделанное>
pleegitamata
суровый <суровая, суровое>,
небелёный <небелёная, небелёное>
toores maak mäend сырая руда
toores puuvill сырой ~ неочищенный хлопок
toored nahad сырые ~ невыделанные ~ недублёные кожи
toores linane riie суровое ~ грубое ~ небелёное льняное полотно / суровьё
toores käsikiri сырая ~ необработанная рукопись / рукопись, требующая доработки
seaduseelnõu osutus tooreks законопроект требует доработки
5. vähearenenud, harimatu, kommetelt robustne, tahumatu
невежественный <невежественная, невежественное; невежествен, невежественна, невежественно>,
невоспитанный <невоспитанная, невоспитанное; невоспитан, невоспитанна, невоспитанно>,
тёмный <тёмная, тёмное; тёмен, темна, темно> piltl,
некультурный <некультурная, некультурное; некультурен, некультурна, некультурно>,
дикий <дикая, дикое; дик, дика, дико> kõnek, piltl,
неотёсанный <неотёсанная, неотёсанное; неотёсан, неотёсанна, неотёсанно> kõnek, piltl
toored kombed дикие нравы kõnek
toores nägu аляповатое лицо
6. jõhker, metsik, julm, halastamatu
грубый <грубая, грубое; груб, груба, грубо, грубы> piltl,
жестокий <жестокая, жестокое; жесток, жестока, жестоко; жесточе>,
садистский <садистская, садистское>,
звериный <звериная, звериное> piltl,
зверский <зверская, зверское> piltl,
беспощадный <беспощадная, беспощадное; беспощаден, беспощадна, беспощадно>,
безжалостный <безжалостная, безжалостное; безжалостен, безжалостна, безжалостно>
toores peremees жестокий ~ безжалостный ~ грубый хозяин
toores käitumine грубое поведение
toores tegu жестокий поступок
toores mäng грубая игра
toores naer грубый смех / ржание madalk, piltl
mehed on sõjas läinud ~ muutunud tooreks на войне мужчины ожесточились / на войне мужчины озверели kõnek
7. meeltele ebameeldivalt terav
резкий <резкая, резкое; резок, резка, резко, резки; резче>,
острый <острая, острое; остр, остёр, остра, остро>
toores ragin резкий скрип
toored värvitoonid резкие тона

uue+aegne adj <+'aegne 'aegse 'aegse[t -, 'aegse[te 'aegse[id 2>
uue[ma]le ajale iseloomulik
современный <современная, современное>,
теперешний <теперешняя, теперешнее> kõnek,
нынешний <нынешняя, нынешнее> kõnek
uueaegsed kombed современные нравы / новые обычаи
uueaegne keelepruuk современный язык / новояз kõnek
läbi ja lõhki uueaegsete vaadetega riigimees государственный деятель передовых взглядов / продвинутый государственный муж iroon, kõnek

vana+aegne adj <+'aegne 'aegse 'aegse[t -, 'aegse[te 'aegse[id 2>
endisaegne
старинный <старинная, старинное>,
старый <старая, старое>,
стародавний <стародавняя, стародавнее>,
древний <древняя, древнее; древен, древня, древне>
vanamoeline
архаический <архаическая, архаическое>,
архаичный <архаичная, архаичное; архаичен, архаична, архаично>,
старосветский <старосветская, старосветское>
vanaaegne mööbel старинная мебель
vanaaegne muusika старинная музыка
vanaaegsed kombed древние ~ старинные ~ стародавние ~ архаические обычаи / старинные нравы
vanaaegsed meistrimehed старинные ~ старые мастера

vana+pärane adj <+pärane pärase päras[t -, päras[te pärase[id 10>
endisajale omane, vanaaegne
старинный <старинная, старинное>,
древний <древняя, нее; древен, древня, древне>,
архаический <архаическая, архаическое>,
архаичный <архаичная, архаичное; архаичен, архаична, архаично>,
старозаветный <старозаветная, старозаветное>,
старосветский <старосветская, старосветское>,
устарелый <устарелая, устарелое>
vanapärased kombed древние ~ старинные ~ устарелые обычаи
regivärsilise rahvalaulu vanapärane keel архаичный ~ устарелый язык рунической народной песни

varga+poiss s <+p'oiss poisi p'oissi p'oissi, pois[te ~ p'oissi[de p'oissi[sid ~ p'oiss/e 23 ~ 22?>
воришка <воришки, мн.ч. род. воришек, дат. воришкам м> kõnek
jultunud vargapoiss наглый ~ нахальный воришка kõnek
varesel on vargapoisi kombed у вороны воровские замашки kõnek

võõras adj s <võõras v'õõra võõras[t -, võõras[te v'õõra[id 7>
1. adj tundmatu
чужой <чужая, чужое>,
незнакомый <незнакомая, незнакомое; незнаком, незнакома, незнакомо>,
неродной <неродная, неродное>,
посторонний <посторонняя, постороннее>,
чужедальний <чужедальняя, чужедальнее> folkl,
сторонний <сторонняя, стороннее> madalk
teisele kuuluv, teise oma
чужой <чужая, чужое>
mitteomane, harjumatu
чуждый <чуждая, чуждое; чужд, чужда, чуждо, чужды> кому-чему, для кого-чего piltl
võõras inimene чужой ~ незнакомый ~ посторонний человек
võõras teerada незнакомая тропинка
võõrad maad чужие страны
võõrad kombed чужие обычаи ~ нравы
võõral maal в чужедальней стороне
isa muutus lastele võõraks отец стал детям чужим
mulle võõras keskkond незнакомая ~ чуждая мне среда
2. s tundmatu
незнакомец <незнакомца м>,
незнакомка <незнакомки, мн.ч. род. незнакомок, дат. незнакомкам ж>,
незнакомый <незнакомого м>,
незнакомая <незнакомой ж>,
чужой <чужого м>,
чужая <чужой ж>,
посторонний <постороннего м>,
посторонняя <посторонней ж>,
чужак <чужака м> kõnek
ukse taga seisis keegi võõras за дверью стоял кто-то чужой ~ незнакомый
ulatas võõrale käe он подал незнакомцу руку
laps häbeneb võõraid ребёнок стесняется чужих ~ посторонних
3. s külaline
гость <гостя, мн.ч. род. гостей м>,
гостья <гостьи, мн.ч. род. гостий, дат. гостьям ж>
oodatud võõras желанный гость
kutsutud võõras званый гость
meile tuleb õhtul võõraid вечером у нас будут гости
täna olete kõik minu võõrad сегодня вы все мои желанные гости

võõrik adj <võõrik võõriku võõriku[t -, võõriku[te võõriku[id 2>
võõras, võõrastav
чуждый <чуждая, чуждое; чужд, чужда, чуждо, чужды> кому-чему, для кого-чего,
чужой <чужая, чужое>
võõrik käitumine чуждое [кому] поведение piltl
võõrikud kombed чуждые [кому] обычаи piltl
mõnigi asi tuli võõrik ette немало встречалось чуждого / многое казалось странным

äri+protokoll
ärisuhetes üldiselt aktsepteeritud käitumisnormid, tavad ja kombed
деловой протокол


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur