[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 16 artiklit

ette+kanne s <+kanne k'ande kanne[t -, kanne[te k'ande[id 6>
1. esitamine, esitus
исполнение <исполнения sgt с>,
выступление <выступления sgt с>
meisterlik ettekanne виртуозное исполнение ~ выступление
vokaalettekanne вокальное исполнение
sooloettekanne сольное исполнение
luuletused noore näitleja ettekandes стихи в исполнении молодого артиста
2.hrl mitmusesesitatav pala
выступление <выступления с>,
номер <номера м>
ettekandeid harjutama репетировать номера
3. suuline käsitlus
доклад <доклада м>,
выступление <выступления с>
populaarteaduslik ettekanne научно-популярный доклад
põhiettekanne основной доклад
ettekande teesid тезисы доклада
ettekandega esinema выступать/выступить* с докладом
4. ametlik teade kõrgemale instantsile
донесение <донесения с>,
доклад <доклада м>,
рапорт <рапорта м>
suuline ettekanne устный доклад
ettekanne ministrile доклад министру

kondi+kava s <+kava kava kava k'avva, kava[de kava[sid ~ kav/u 17>
piltl üldskeem
остов <остова м>,
костяк <костяка м>,
скелет <скелета м>,
схема <схемы ж>,
набросок <наброска м>
ettekande kondikava остов ~ костяк ~ скелет ~ схема доклада ~ выступления

konverents s <konver'ents konverentsi konver'entsi konver'entsi, konver'entsi[de konver'entsi[sid ~ konver'ents/e 22>
конференция <конференции ж>
rahvusvaheline konverents международная конференция
teaduslik konverents научная конференция
ülemaailmne konverents всемирная конференция
aastakonverents годичная ~ ежегодная конференция
desarmeerimiskonverents конференция по разоружению
keelekonverents конференция по языку ~ по вопросам языка
majanduskonverents экономическая конференция
pressikonverents пресс-конференция
teaduskonverents научная конференция
Krimmi konverents aj Крымская ~ Ялтинская конференция
Potsdami konverents aj Потсдамская ~ Берлинская конференция
konverentsi ettekanded доклады [на] конференции
konverentsi sõnavõtud выступления на конференции
konverentsist osavõtt участие в конференции
konverentsist osavõtja участник конференции
konverentsi korraldama организовать[*] ~ устраивать/устроить* конференцию
konverentsi kokku kutsuma созывать/созвать* конференцию
konverentsil ettekandega esinema выступать/выступить* с докладом на конференции
pidasin konverentsil ettekande я выступил с докладом на конференции

kujukus s <kujukus kujukuse kujukus[t kujukus[se, kujukus[te kujukus/i 11>
ilmekus, väljendusrikkus
образность <образности sgt ж>,
выразительность <выразительности sgt ж>,
красноречивость <красноречивости sgt ж>,
красочность <красочности sgt ж>
tabavus
меткость <меткости sgt ж>
ettekande kujukus образность ~ выразительность доклада
kirjelduse kujukus меткость описания

kõne+
1. kõnelemis-
речевой <речевая, речевое>,
речи <род. ед.ч.>
kõnearendus ped развитие речи
kõneelund lgv орган речи / речевой орган
kõnefiguur kirj фигура речи
kõnehäire med расстройство речи
kõnekeel lgv разговорная речь / разговорный язык
kõnekeskus anat речевой центр
kõnekujund kirj фигура речи
kõnekultuur культура речи / речевая культура
kõnelaad манера речи / манера говорить / говор
kõnemaneer манера речи / манера говорить / говор
kõnemeloodia lgv мелодия речи
kõneorgan lgv орган речи / речевой орган
kõnepraktika речевая практика
kõnepuue ped нарушение речи
kõnesituatsioon lgv речевая ситуация
kõnestiil стиль речи / речевой стиль
kõnesüntesaator синтезатор речи
kõnetehnika речевая техника / техника речи
kõnetempo темп речи
kõnetoon тон [голоса]
kõnetuvastus info [автоматическое] опознавание ~ распознавание речи
2. vestlus-, jutu-; ettekande-
разговора <род. ед.ч.>,
речи <род. ед.ч.>
kõneaine предмет ~ тема речи ~ [для] разговора / пища для разговора piltl
kõneand ~ kõneanne дар речи ~ слова / ораторский талант / красноречие
kõnekatke обрывок ~ отрывок разговора ~ фразы
kõnekoor ансамбль хоровой декламации
kõnekoosolek собрание с речами ~ с докладами
kõnekõmin гул голосов / многоголосый гул / говор / гомон kõnek
kõnelõng нить разговора
kõnepidaja выступающий с речью
kõnepidamine выступление [с речью]
3. telefonikõnega seotud
переговорный <переговорная, переговорное>,
телефонный <телефонная, телефонное>
kõnekapp телефонная кабина
kõnepunkt переговорный пункт / переговорная kõnek

märkus s <m'ärkus m'ärkuse m'ärkus[t m'ärkus[se, m'ärkus[te m'ärkus/i ~ m'ärkuse[id 11 ~ 9>
1. suuline v kirjalik selgitus, lisandus
замечание <замечания с>,
примечание <примечания с>,
выноска <выноски, мн.ч. род. выносок ж> trük
ääre-
заметка <заметки, мн.ч. род. заметок ж>
teravad kriitilised märkused острые критические замечания
kõrvalmärkus замечание, сделанное в качестве комментария
vahemärkus реплика / замечание [с места]
ääremärkus заметка на полях / боковая выноска trük / маргиналия liter / ремарка
tegi ettekande kohta paar faktilist märkust он сделал несколько фактических замечаний по докладу
toimetaja tegi käsikirja servadele pliiatsiga märkusi редактор делал карандашом заметки ~ примечания на полях рукописи
kirjutis ilmus toimetuse märkusega статья вышла из печати с примечанием ~ с комментарием от редакции
2. suuline v kirjalik etteheide, nõrk noomitus
замечание <замечания с>
õpilasele kirjutati päevikusse märkus hilinemise pärast ученик получил в дневник замечание за опоздание

pikkus s <p'ikkus p'ikkuse p'ikkus[t p'ikkus[se, p'ikkus[te p'ikkus/i ~ p'ikkuse[id 11 ~ 9>
1. ulatus püst- v rõhtsuunas
длина <длины, мн.ч. им. длины, род. длин ж>,
протяжённость <протяжённости ж>,
протяжённость в длину,
длиннота <длинноты sgt ж> kõnek
lõigu pikkus длина отрезка
ringjoone pikkus длина окружности
kleidi pikkus длина платья
toru pikkus длина ~ протяжённость трубы
artikli pikkus длина статьи kõnek
saare pikkus idast läände on kümme kilomeetrit длина ~ протяжённость острова с востока на запад [составляет] десять километров
tõmbasime söögilaua kogu pikkuses lahti мы раздвинули стол во всю длину
lisasin sammule pikkust я прибавил шагу
2. kasv
рост <роста м>
taimel
высота <высоты sgt ж>,
длина <длины sgt ж>
poiste keskmine pikkus средний рост мальчиков
pikkuselt on ta üle keskmise рост у него выше среднего
kasvab peamiselt pikkusesse растёт главным образом в длину ~ в высоту
Andresel on pikkust üle 180 cm Андрес ростом выше ста восьмидесяти сантиметров
sirutas end täies pikkuses välja он выпрямился во весь ~ в полный рост
komistas ja kukkus täies pikkuses он споткнулся и растянулся во весь рост kõnek
võtke end pikkuse järgi ritta постройтесь ~ встаньте по росту
3. ajaline kestus
длина <длины sgt ж>,
долгота <долготы sgt ж>,
продолжительность <продолжительности sgt ж>,
длиннота <длинноты sgt ж> kõnek
tööpäeva pikkus длина ~ продолжительность рабочего дня
hääliku pikkus lgv долгота звука
ettekande pikkus продолжительность ~ время доклада
4. geogr
долгота <долготы, мн.ч. им. долготы ж>
geograafiline pikkus географическая долгота
idapikkus восточная долгота

põhjalikkus s <põhjal'ikkus põhjal'ikkuse põhjal'ikkus[t põhjal'ikkus[se, põhjal'ikkus[te põhjal'ikkus/i ~ põhjal'ikkuse[id 11 ~ 9>
обстоятельность <обстоятельности sgt ж>,
основательность <основательности sgt ж>,
глубина <глубины sgt ж>,
детальность <детальности sgt ж>,
доскональность <доскональности sgt ж>,
фундаментальность <фундаментальности sgt ж>
põhjalikkus on tema voorus обстоятельность его достоинство
tema ettekande põhjalikkus köidab igat kuulajat глубина ~ детальность его доклада привлекает каждого слушателя

põmin s <põmin põmina põmina[t -, põmina[te põmina[id 2>
pomin, ümin
шум <шума, шуму sgt м>,
гул <гула sgt м>,
гудение <гудения sgt с>,
бормотание <бормотания sgt с>
ettekande järel algas saalis kõva põmin после доклада в зале поднялся гул ~ громкий шум / зал зашумел ~ загудел после доклада
kimalase põmin гудение шмеля / шмелиный гул

pühendama v <pühenda[ma pühenda[da pühenda[b pühenda[tud 27>
посвящать <посвящаю, посвящаешь> / посвятить* <посвящу, посвятишь> кого-что, кому-чему, во что,
приобщать <приобщаю, приобщаешь> / приобщить* <приобщу, приобщишь> кого-что, к чему
tähelepanu pühendama [kellele/millele] уделять/уделить* внимание кому-чему
pühendab oma aja õppimisele он посвящает своё время учёбе
pühendas oma ettekande tõlkeprobleemidele он посвятил свой доклад проблемам перевода
ta on end kodule pühendanud она посвятила себя дому
pühendas sõbra oma saladusse он посвятил друга в свою тайну
eesmärk pühendab abinõu цель оправдывает средства
teadusele pühendatud elu жизнь, посвящённая науке
luuletus on pühendatud emale стихотворение посвящено матери

sekundeerima v <sekund'eeri[ma sekund'eeri[da sekundeeri[b sekundeeri[tud 28>
1. sekundandiks olema duellil
секундантствовать <секунданствую, секунданствуешь>,
быть секундантом кого
2. [toetavalt] kaasa rääkima
поддерживать <поддерживаю, поддерживаешь> / поддержать* <поддержу, поддержишь> кого-что,
присоединяться <присоединяюсь, присоединяешься> / присоединиться* <присоединюсь, присоединишься> к кому-чему,
выражать/выразить* своё одобрение кому-чему
ettekande pidajale sekundeeris mitu sõnavõtjat несколько выступающих выразили своё одобрение докладчику
peategelase hoogsale mängule sekundeeris kogu trupp вся труппа поддерживала оживлённую игру главного героя

sisu s <sisu sisu sisu -, sisu[de sisu[sid 17>
1. esemete kohta
содержимое <содержимого sgt с>,
внутренность <внутренности ж>
leiva-, saia-
мякиш <мякиша sgt м>
paki sisu содержимое пакета
arbuusi mahlakas sisu сочная мякоть арбуза
veeretas leiva sisust kuulikesi он катал шарики из хлебного мякиша
puistas rahakoti sisu lauale он вытряхнул содержимое кошелька на стол
uurisime lauasahtlite sisu мы обследовали внутренности ящиков [стола] kõnek
2.
содержание <содержания с>
olemus, mõte
сущность <сущности sgt ж>,
суть <сути sgt ж>,
смысл <смысла м>,
значимость <значимости sgt ж> liter
luuletuse sisu ja vorm содержание и форма стихотворения
vestluse sisu содержание ~ суть беседы
tühise sisuga komöödia пустая [по содержанию] комедия
mõiste sisu содержание понятия
jutusta mulle lühidalt ettekande sisu расскажи мне вкратце содержание ~ суть доклада
poja sünd andis elule uue sisu с рождением сына жизнь [при]обрела новый смысл

tees s <t'ees teesi t'eesi t'eesi, t'eesi[de t'eesi[sid ~ t'ees/e 22>
juhtmõte, põhiseisukoht, tõestatav väide
тезис <тезиса м> ka loog, filos,
теза <тезы ж>,
положение <положения с>
peatees главный тезис
põhitees основной тезис
tees ja antitees теза и антитеза
ettekande teesid тезисы доклада
teesi püstitama ~ üles seadma выдвигать/выдвинуть* тезис

tuum s <t'uum tuuma t'uuma t'uuma, t'uuma[de t'uuma[sid ~ t'uum/i 22>
1. pähkli ja mõne luuseemne söödav sisu
ядро <ядра, мн.ч. им. ядра, род. ядер, дат. ядрам с>,
сердцевина <сердцевины ж>
pähklituum ядро ~ сердцевина ореха
2. füüs aatomituum; biol raku osa; anat närvirakkude kogumik suur- v seljaajus
ядро <ядра, мн.ч. им. ядра, род. ядер, дат. ядрам с>
ajutuum anat ядро мозга
rakutuum biol клеточное ядро / ядро клетки
tuuma lõhustumine füüs расщепление ядра
Maa tuum geol ядро Земли
3. millegi kõige tähtsam osa
ядро <ядра sgt с> piltl,
суть <сути sgt ж>,
соль <соли sgt ж> piltl
ansambli tuumaks on neli viiulit ядро ансамбля составляют четыре скрипки
Mart on meie sõpruskonna tuum Март является душой нашей компании
4. millegi peamine sisu, oluline mõte v tähendus; põhiolemus
ядро <ядра sgt с> piltl,
сущность <сущности sgt ж>,
существо <существа sgt с>,
суть <сути sgt ж>,
основа <основы sgt ж>,
зерно <зерна sgt с> piltl,
соль <соли sgt ж> piltl,
квинтэссенция <квинтэссенции sgt ж> liter,
стержень <стержня м> piltl
romaani ideeline tuum идейная основа романа
ettekande ratsionaalne tuum рациональное зерно доклада
kriitika on pinnapealne, ei tungi tuumani критика поверхностна, не вникает в суть ~ не достигает сути
sinu jutus on tuuma в твоих словах есть [разумное] зерно
tabas asja tuuma он уловил суть дела piltl
räägi asja tuumast! говори по существу!
oleme üksteist tuumani tundma õppinud мы досконально изучили друг друга

tähele+panek s <+panek paneku paneku[t -, paneku[te paneku[id 2>
mulje, arvamus
наблюдение <наблюдения с>,
мнение <мнения с>,
замечание <замечания с>,
суждение <суждения с>
huvitavad tähelepanekud интересные наблюдения ~ суждения
tähelepanekud ettekande kohta замечания по докладу
vanarahva tähelepanekute järgi по народным приметам
mul pole juhtunu kohta oma tähelepanekuid у меня нет своих соображений по поводу случившегося

visand s <visand visandi visandi[t -, visandi[te visande[id 2>
skits, üldjooneline kavand
набросок <наброска м>,
эскиз <эскиза м>,
зарисовка <зарисовки, мн.ч. род. зарисовок, дат. зарисовкам ж>,
намётка <намётки, мн.ч. род. намёток, дат. намёткам ж>,
начертание <начертания с>,
очерк <очерка м>
pliiatsivisand kunst карандашный набросок / карандашный эскиз / кроки
portreevisand kunst, kirj портретный набросок / портретная зарисовка / портретный эскиз
söevisand kunst угольный набросок ~ эскиз / набросок, выполненный углем
ettekande visand набросок доклада
arengukava visand намётка ~ набросок плана развития
kunstnik tegi visandeid художник делал этюды ~ зарисовки ~ эскизы


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur