[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 714 artiklit, väljastan 100

a s <'a 'a 'a[d -, 'a[de 'a[sid 26>
1. täht
буква a (а)
väike a строчное a (а)
suur a (A) прописное ~ заглавное a (А)
2. häälik
звук a
lühike a краткий а
pikk a долгий а
ülipikk a сверхдолгий а

a ja o olema [kus] задавать тон где
▪ [mille] a ja o альфа и омега чего
a-st ja b-st [peale] [начинать/начать*] с азов
[ei] a-d ega b-d ровным счётом ничего; ни бе, ни ме, ни кукареку madalk

aadama+aegne adj <+'aegne 'aegse 'aegse[t -, 'aegse[te 'aegse[id 2>
piltl
допотопный <допотопная, допотопное> kõnek,
времён Адама
aadamaaegne kaabu допотопная шляпа
aadamaaegne mõtteviis допотопное мышление
tema arusaamad [millest, mille kohta] on aadamaaegsed у него допотопные представления о чём

aasta+
годовой <годовая, годовое>,
годичный <годичная, годичное>,
ежегодный <ежегодная, ежегодное>
aastaaruanne годовой отчёт
aastaeelarve maj годовой бюджет / годовая смета
aastahinne годовая оценка / оценка за год
aastahüvitus годовая компенсация
aastaiive ~ aastajuurdekasv годовой прирост
aastajõudlus годовая производительность
aastakahjum maj годовой убыток
aastakasum maj годовая прибыль
aastakonverents ежегодная конференция
aastakoosolek годичное ~ ежегодное собрание
aastakäive maj годовой оборот
aastalaat ежегодная ~ годовая ярмарка
aastaleping годовой договор ~ контракт / договор ~ контракт на год
[mille] aastamaht годовой объём чего
aastanorm годовая норма
aastapalk годовая заработная плата / годовой оклад / заработная плата за год
aastapilet годовой [проездной] билет
aastaplaan годовой план
aastasaak годовой урожай
aastasissetulek годовой приход
aastatoodang годовая продукция
aastatulu годовой доход
aastaülevaade годовой обзор / обзор за год

aasta+päev s <+p'äev päeva p'äeva p'äeva, p'äeva[de p'äeva[sid ~ p'äev/i 22>
годовщина <годовщины ж>
pulma-aastapäev годовщина свадьбы
[kelle] surma-aastapäev годовщина [чьей] смерти ~ со дня смерти кого
[mitmes] sünniaastapäev [какая] годовщина со дня рождения кого
kooli aastapäev годовщина школы
[mille] asutamise aastapäev годовщина [со дня] основания чего
koor tähistab oma kümnendat aastapäeva хор отмечает ~ празднует свою десятую годовщину ~ своё десятилетие
koori kümnenda aastapäeva kontsert праздничный концерт по случаю десятой годовщины хора / праздничный концерт, посвящённый десятой годовщине хора

abandoon s
maj kindlustusleping, mille kohaselt kindlustusvõtja loobub omandiõigusest hüvitise eest või kohustustest vabastamise eest
абандон <абандона м>

abnormne adj <abn'ormne abn'ormse abn'ormse[t -, abn'ormse[te abn'ormse[id 2>
анормальный <анормальная, анормальное; анормален, анормальна, анормально>,
аномальный <аномальная, аномальное; аномален, аномальна, аномально>,
ненормальный <ненормальная, ненормальное; ненормален, ненормальна, ненормально>
abnormne nähtus анормальное ~ аномальное явление
[mille] abnormsed mõõtmed ненормальные размеры чего

abstraktselt adv <abstr'aktselt>
абстрактно,
отвлечённо
abstraktselt arutlema [mille üle] рассуждать [о чём] абстрактно ~ отвлечённо
abstraktselt käsitlema [mida] трактовать [что] абстрактно
lapsed ei suuda veel abstraktselt mõtelda дети не способны ещё мыслить абстрактно ~ отвлечённо

adekvaatne adj <adekv'aatne adekv'aatse adekv'aatse[t -, adekv'aatse[te adekv'aatse[id 2>
адекватный <адекватная, адекватное; адекватен, адекватна, адекватно>
adekvaatne tõlge адекватный перевод
adekvaatne maailmatunnetus адекватное восприятие мира
adekvaatne ärritus med адекватное раздражение
koopia on originaaliga adekvaatne копия адекватна оригиналу
[mille] adekvaatset vormi otsima искать адекватную форму чему

adrenaliini+süst
1. ühekordne süstimine, mille käigus organismi manustatakse adrenaliini
инъекция адреналина,
укол адреналина
šoki vastu aitab ainult adrenaliinisüst при шоке помогает только инъекция адреналина
2. midagi soodsas suunas mõjutava, virgutava asjaolu kohta
заряд адреналина,
адреналин <адреналина м> piltl
töö on nagu intellektuaalne adrenaliinisüst работа как интеллектуальный адреналин

aduma v <adu[ma adu[da adu[b adu[tud 27>
понимать <понимаю, понимаешь> / понять* <пойму, поймёшь; понял, поняла, поняло> что,
[о]сознавать <[о]сознаю, [о]сознаёшь> / [о]сознать* <[о]сознаю, [о]сознаешь> что,
чувствовать <чувствую, чувствуешь> / почувствовать* <почувствую, почувствуешь> что
[mille] tähendust aduma понимать/понять* ~ осознавать/осознать* значение ~ значимость чего
olukorra tõsidust aduma [о]сознавать/[о]сознать* серьёзность положения
meeldiv on aduda, et sa pole üksi приятно чувствовать ~ сознавать, что ты не один
vend adus, et petab ennast брат понял ~ осознал, что обманывает себя

ahel+kiri
ketina leviv kiri, mille ümberkirjutamine ja edasisaatmine toovat õnne, selle tegemata jätmine aga õnnetust
письмо счастья

aje s <aje aje aje[t 'ajje, aje[de aje[sid 16>
побуждение <побуждения с>,
порыв <порыва м>,
импульс <импульса м>,
толчок <толчка м>
loominguaje импульс к творчеству
tegutsema mingil äkilisel ajel действовать, поддавшись внезапному порыву
[mis] oli [mille] aje ~ ajeks [что] послужило толчком к чему
hirmu ajel под влиянием страха

akrostihhon s <akr`ostihhon akr`ostihhoni akr`ostihhoni akr`ostihhoni, akr`ostihhoni[de akr`ostihhoni[sid ~ akr`ostihhon/e 19>
kirj luuletus, mille ridade algustähed v -silbid moodustavad sõna v lause
акростих <акростиха м>

aku+pank
el nutitelefonide, tahvelarvutite jms laadimiseks kasutatav kaasaskantav seade, mille mahutavust mõõdetakse milliamper-tundides (mAh)
внешний аккумулятор

ala+hindama v <+h'inda[ma hinna[ta h'inda[b hinna[tud 29>
недооценивать <недооцениваю, недооцениваешь> / недооценить* <недооценю, недооценишь> кого-что,
умалять <умаляю, умаляешь> / умалить* <умалю, умалишь> что
oma võimeid alahindama недооценивать/недооценить* свои способности
[mille] tähtsust alahindama недооценивать/недооценить* ~ умалять/умалить* значение чего
[kelle] teeneid alahindama преуменьшать/преуменьшить* ~ умалять/умалить* [чьи] заслуги
ta alahindas oma vastast он недооценил своего противника

ala+makstud
adj selline, kes saab või mille eest makstakse liiga väikest palka
недооплачиваемый <недооплачиваемая, недооплачиваемое>
alamakstud tööjõud недооплачиваемая рабочая сила

alandama v <alanda[ma alanda[da alanda[b alanda[tud 27>
1. mille taset
понижать <понижаю, понижаешь> / понизить* <понижу, понизишь> что,
снижать <снижаю, снижаешь> / снизить* <снижу, снизишь> что,
сбавлять <сбавляю, сбавляешь> / сбавить* <сбавлю, сбавишь> что,
спускать <спускаю, спускаешь> / спустить* <спущу, спустишь> что
veetaset alandama понижать/понизить* уровень воды
palka alandama понижать/понизить* заработную плату
vererõhku alandama понижать/понизить* ~ снижать/снизить* кровяное давление
häält alandama понижать/понизить* ~ снижать/снизить* голос
nõudeid alandama снижать/снизить* требования к чему
õpilase käitumishinnet alandama снижать/снизить* ученику оценку по поведению
temperatuuri alandati 20 kraadi võrra температуру понизили на 20 градусов
alandatud prahiraha mer сниженный фрахт
2. moraalselt
унижать <унижаю, унижаешь> / унизить* <унижу, унизишь> кого-что
alluvat alandama унижать/унизить* подчинённого
end alandama [kelle ees] унижать/унизить* ~ принижать/принизить* себя перед кем / унижаться/унизиться* перед кем
alandav ettepanek унизительное предложение
alandav tegu унизительный поступок
alandatud ja solvatud inimesed униженные и оскорблённые люди
3. ametialal
понижать/понизить* [в должности] кого,
разжаловать* <разжалую, разжалуешь> кого kõnek
ta alandati ohvitserist reameheks его понизили в звании до рядового / его лишили офицерского звания / его разжаловали из офицеров в рядовые kõnek

ala+tasustatud
adj selline, kes saab või mille eest makstakse liiga väikest palka
недооплачиваемый <недооплачиваемый, недооплачиваемый>
alatasustatud töötajad недооплачиваемые работники

alfa s <alfa alfa alfa[t -, alfa[de alfa[sid 16>
kreeka täht
альфа <альфы ж>

▪ [mille] alfa ja oomega альфа и омега чего

algus s <'algus 'alguse 'algus[t 'algus[se, 'algus[te 'algus/i ~ 'alguse[id 11 ~ 9>
начало <начала с>
hea algus хорошее начало
julge algus смелое начало
täpne algus точное начало
ebaõnnestunud algus неудачное начало
elu algus начало жизни
koosoleku algus начало собрания
aasta algus начало года
luuletuse algus начало стихотворения
[mille] kehtivuse algus начало действия чего
autori kirjandusliku tegevuse algus начало литературной деятельности автора
alguses в [самом] начале / первое время / на первых порах
sajandi alguses в начале века ~ столетия
kohe tänava alguses в самом начале улицы
alguste algus начало всех начал
alguseks для начала
algusest lõpuni с начала до конца
alguses ta oli vastu, hiljem nõustus вначале он был против, но потом согласился
õppeaasta algusest peale с самого начала учебного года
kooli alguseni jääb veel kaks nädalat до начала учебного года остаётся две недели
[millest] algust saama брать ~ вести начало от чего / начинаться с чего
[millega] algust tegema начинать/начать* что

all1 postp [kelle/mille] <'all>
1. millest-kellest allpool, madalamal; millega kaetud, varjatud; millest hõlmatud, hõivatud olekus
под[о] кем-чем
laua all под столом
puu all под деревом
jalge all под ногами
kaenla all под мышкой / под мышками
minu all подо мной
lume all под снегом
vee all под водой
jää all подо льдом
kuuri all в сарае
ööbisime lageda taeva all мы ночевали под открытым небом
maja on juba katuse all дом уже под крышей
silmade all on kotid мешки под глазами
hein on juba varju all сено уже под крышей ~ под навесом
tuli on pliidi all плита топится
metsa all on pime в лесу темно
põld on kartuli all поле под картофелем
kolm saali on näituse all три зала под выставкой ~ отведено под выставку
kõik purgid on moosi all [kinni] все банки под вареньем ~ заняты вареньем
2. mille juures, lähedal
под кем-чем,
у кого-чего
akna all у окна / под окном
näärikuuse all под новогодней ёлкой
mäe all под горой
pood on otse ukse all магазин рядом ~ под боком / до магазина рукой подать kõnek
mäng käis vastasmeeskonna värava all игра шла у ворот соперника
3. tegevus- v mõjupiirkonnas, tegevuse v mõju objekt olles
под кем-чем,
в ком-чём
kaitse all под защитой
võimu all под властью
mõju all под влиянием
keelu all под запретом
kontrolli all под контролем
[kelle] juhtimise all под руководством кого
surve all под давлением / под гнётом
ähvarduse all под угрозой
vahi all под арестом ~ стражей
eeluurimise all под следствием
kuulide all под пулями
kahtluse all olema быть под подозрением
kõne all oli õppeedukus речь шла об успеваемости
sõit on küsimärgi all поездка под вопросом
teenisin sõjaväes [kelle] all kõnek я служил в армии в подчинении кого / я служил в армии под началом кого
kannatab unepuuduse all страдает бессонницей
elab pideva hirmu all живёт в постоянном страхе
naeru all olema быть предметом насмешек
4. eristavale tunnusele v nimetusele osutamisel
под кем-чем
laev sõidab võõra lipu all корабль плавает под чужим флагом
elas võõra nime all он жил под чужим именем
avaldas romaani varjunime all он опубликовал роман под псевдонимом
5. sõna tähenduse avamisel
под кем-чем
mida selle termini all tuleb mõista? что под этим термином следует подразумевать ~ понимать?
6. nurga v kraadi märkimisel
под кем-чем
täisnurga all под прямым углом
järsu nurga all под острым углом

alla1 postp [kelle/mille] <'alla>
1. millest-kellest allapoole, madalamale; kaetud, varjatud olekusse; millest hõlmatud, hõivatud olekusse
под кого-что,
под кем-чем,
в кого-что
laua alla под стол
põõsa alla под куст
teki alla pugema залезть под одеяло
kaenla alla võtma взять под мышку ~ под мышки
ladusime puud kuuri alla мы сложили дрова в сарай
koer jäi auto alla собака попала под машину
kadus vee alla он скрылся под воду ~ под водой
kartul jäi lume alla картофель остался под снегом
tee tuli pliidi alla растопи плиту
läksime vihma käest suure kuuse alla мы спрятались от дождя под большой высокой елью
kotkas tõusis kõrgele taeva alla орёл поднялся высоко в небо
põld läks rukki alla поле было отведено под рожь
poole pindalast võtab enda alla mets половину площади занимает лес / половина площади под лесом
panin kogu raha raamatute alla я израсходовал все деньги на книги / я вложил все деньги в книги
2. mille juurde, lähedale
под кого-что,
у кого-чего
akna alla istuma сесть под окно ~ у окна ~ к окну
noored kogunesid kiige alla молодёжь собралась у качелей
polk paisati linna alla полк был переброшен под город
põllud ulatusid küla alla поля простирались до самой деревни
jäi ukse alla seisma он остановился в дверях
mäng kandus vastasmeeskonna värava alla игра переместилась к воротам соперника
3. tegevus- v mõjupiirkonda, tegevuse v mõju objektiks
под кого-что
[kelle] mõju alla sattuma попадать/попасть* под [чьё] влияние
nad sattusid vastase tule alla они попали под огонь противника
kontrolli alla võtma брать/взять* под контроль
hoole alla võtma брать/взять* под опеку
vahi alla võtma брать/взять* под стражу
kohtu alla andma отдавать/отдать* под суд
karistuse alla langema попадать/попасть* под наказание
see mets läheb kirve alla этот лес скоро пустят под топор
keelu alla panema накладывать/наложить* [на что] запрет
vara pandi aresti alla на имущество наложили арест
põlu alla sattuma попадать/попасть* в немилость к кому
mobilisatsiooni alla kuuluma подлежать мобилизации
[keda] šefluse alla võtma брать/взять* шефство над кем
[mille] alla kuuluma находиться в [чьём] ведении
see rajoon käib meie polikliiniku alla этот район относится к нашей поликлинике
4. vahetult enne, mille eel
перед кем-чем
rohtu tuli võtta söögi alla лекарство надо было принимать перед едой
väetist anti põllule sügiskünni alla удобрения были внесены непосредственно перед осенней вспашкой зяби
üldiselt ei sööda magusat soolase alla сладкое обычно не едят перед солёным [блюдом]
5. lahtrile v kategooriale osutamisel
под кого-что
ühise nimetaja alla viima приводить/привести* к общему знаменателю
teise paragrahvi alla käima ~ kuuluma попадать/попасть* под другую статью
6. nurga v kraadi märkimisel
под кем-чем
vajaliku nurga alla seadma устанавливать/установить* под нужным углом
toru tuleb painutada teistsuguse nurga alla трубу нужно согнуть под другим углом

all+kultuur
ühiskonnas üldiselt valitsevas või suuremas kultuuris eristuv rühm, mille esindajad viljelevad eriomaseid vaateid, hoiakuid, elustiili jms
андерграунд <андерграунда м>,
андеграунд <андеграунда м>

alt2 postp [kelle/mille] <'alt>
1. millest-kellest altpoolt, madalamalt; kaetud, varjatud olekust välja; hõivatud, hõlmatud olekust ära
из-под кого-чего,
из кого-чего,
под кем-чем
laua alt из-под стола
voodi alt из-под кровати
puu alt из-под дерева
kuuri alt из сарая
käe alt kinni hoidma держать под руку
südame alt valutab под сердцем ноет ~ болит
pind kadus jalge alt земля ушла из-под ног
võtsin pliidi alt tuha välja я выгреб золу из плиты
mulla alt välja kaevama выкопать из-под земли
uss roomas põõsa alt välja змея выползла из-под куста
kerkis esile nagu maa alt он вырос словно ~ как из-под земли
kuu tuli pilve alt välja луна вышла из-за тучи
võtsin raamatu padja alt я достал книгу из-под подушки
puges teki alt välja он вылез из-под одеяла
kunstnik vabastas pildi katte alt художник снял покрывало с картины
puude alt vabanenud kuur высвободившийся из-под дров сарай
purgid tehti moosi alt tühjaks банки освободили из-под варенья
ruumid said näituse alt vabaks занятые выставкой помещения освободились
2. mille juurest, lähedalt
от кого-чего,
около кого-чего,
у кого-чего,
возле кого-чего
poiss tuli akna alt ära мальчик отошёл от окна
õue alt voolas läbi jõgi река протекала возле самого двора
maantee läheb ukse alt mööda шоссе проходит прямо около дома
tee keeras küla alt ära дорога свернула у самой деревни
oja algas mäeveeru alt allikast ручей начинался из родника под склоном горы
vaenlane taganes linna alt враг отступил от города
3. tegevus- v mõjupiirkonnast ära
из-под кого-чего
[kelle] mõju alt vabanema освобождаться/освободиться* из-под влияния кого
ikke alt pääsema освобождаться/освободиться* из-под гнёта
kahtluse alt pääsema избавляться/избавиться* от подозрения
asutus läks ühe ministeeriumi alt teise alla учреждение перешло в ведение другого министерства
tema käe alt on tulnud andekaid muusikuid он воспитал талантливых музыкантов
tema sõrmede alt voogasid helid из-под его пальцев лились звуки музыки
pilt tuli otse maalija pintsli alt картина рождалась прямо из-под кисти художника
4. rubriigile, kategooriale osutamisel
под кем-чем
selle kohta vaata paragrahv nelja alt об этом смотри под четвёртым параграфом
teavet leiate vastavate märksõnade alt информацию можно найти под соответствующими заглавными словами
5. vaatenurga v aspekti märkimisel
под кем-чем
ettepanekule uue nurga alt vaatama взглянуть на предложение под новым углом зрения
[mida] mitme nurga alt kaaluma взвешивать/взвесить* [что] с различных точек зрения
küsimusele läheneti täiesti uue nurga alt вопрос рассматривался совершенно под новым углом ~ по-новому

alternatiiv+meditsiin
tavameditsiinist erinevad ravimeetodid ja -võtted, mille toimimise kohta esitatud väidetel puudub teaduslik alus
альтернативная медицина

a-moll
muus minoorhelistik, mille esimene aste on la
а-моль <нескл. ж>

anaalvahekord
seksuaalvahekord, mille puhul viiakse suguti pärakusse
анальный половой акт,
анальный коитус,
анальный секс

analoogia s <anal'oogia anal'oogia anal'oogia[t -, anal'oogia[te anal'oogia[id 1>
sarnasus, samataolisus
аналогия <аналогии ж>
osaline analoogia частичная аналогия
analoogia põhjal ~ alusel по аналогии / на основе аналогии / при помощи аналогии
analoogiat leidma [mille vahel] проводить/провести* аналогию между чем
analoogia põhjal järeldama заключать/заключить* по аналогии / делать/сделать* вывод на основе аналогии

analoog+side
info informatsiooni edastamine ja vastuvõtmine, mille puhul kandesagedust moduleeritakse pideva signaaliga
аналоговая связь

andme+kaeve s
informaatikat ja statistikat hõlmav meetod, mille abil automaatselt analüüsitakse ja tõlgendatakse suuri ja keerukaid andmehulki, mille tulemusel saadakse ja rakendatakse uusi teadmisi
интеллектуальный анализ данных,
добыча данных
andmekaeve tarkvara программное обеспечение добычи данных
andmekaeve meetodid методы интеллектуального анализа данных

andmeside+võrk
info arvutitest ja võrguseadmetest koosnev seadmete, liinide, ühenduste kogum, mille kaudu edastatakse ja vahetatakse infot
сеть передачи данных

annetama v <anneta[ma anneta[da anneta[b anneta[tud 27>
приносить/принести* в дар кому, что,
дарить <дарю, даришь> / подарить* <подарю, подаришь> что, кому-чему,
даровать[*] <дарую, даруешь> что, кому-чему kõrgst,
жертвовать <жертвую, жертвуешь> / пожертвовать* <пожертвую, пожертвуешь> что, на что
oma maalikogu muuseumile annetama приносить/принести* в дар ~ дарить/подарить* музею свою коллекцию картин
[mille heaks] raha annetama жертвовать/пожертвовать* деньги на что

annoona
troopilisest Ameerikast pärinev lehtpuu või -põõsas, mille mõnd liiki kasvatatakse ka mitmel pool mujal maailmas viljapuuna (Annona)
аннона <анноны ж>
selle puu söödav vili, mis meenutab kujult rohelist hiigelmaasikat, artišokki või soomuselist, ogalist õuna
плод анноны

annuiteet s
maj summa, mille võlgnik maksab kindlatel tähtpäevadel võlausaldajale kas saadud laenu tasumiseks või selle kasvikuna
аннуитет <аннуитета м>

anoreksia s
med närvitalituse alusel tekkiv isutus; psüühikahäire, mille tunnuseks on teadlik ja tahtlik kehakaalu alandamine alla tervisliku piiri
анорексия <анорексии ж>
tüdruk põeb anoreksiat девочка страдает анорексией

antiik+küünal
pikk peenike küünal, mille ots moodustab sujuva teraviku
античная свеча

apeks s <apeks apeksi apeksi[t -, apeksi[te apekse[id 2>
astr taevaskera punkt, mille suunas liigub Päike
апекс <апекса м>

apoptoos s
loomorganismi rakkudes toimiv protsess, mille käigus hävitatakse nakatunud, vigased vm moel ebanormaalsed rakud ning mis seeläbi aitab hoida organismi elus
апоптоз <апоптоза м>

argaania+puu
Põhja-Aafrikas kasvav väiksemat kasvu sõlmeline puu, mille oliivisarnastest viljadest saadakse argaaniaõli (Argania spinosa)
аргановое дерево,
аргана <арганы ж>,
аргания <аргании ж>,
железное дерево

aroomi+lamp
aroomi levitav lamp, mille ülaosas on aroomiõli sisaldava veega kausike, alaosas aga madal küünal, mis põledes vee ja õli segu soojendab
аромалампа <аромалампы ж>,
ароматическая лампа

artisti+nimi
nimi, mille all laulja vm artist esineb ja tuntud on
сценическое имя,
артистический псевдоним

arutlus s <arutlus arutluse arutlus[t arutlus[se, arutlus[te arutlus/i 11>
обсуждение <обсуждения с>,
рассуждение <рассуждения с>
mõttevahetus
дискуссия <дискуссии ж>,
диспут <диспута м>
projekti arutlus обсуждение проекта
arutluse käigus в ходе обсуждения
ettekandele järgnes arutlus за докладом последовало обсуждение
arutluses osalema ~ [mille] arutlusest osa võtma принимать/принять* участие в обсуждении чего
missugused küsimused nõupidamisel arutlusele tulevad? какие вопросы будут обсуждаться на совещании?
nad ei laskunud arutlustesse они не пустились в рассуждения
tal on loogilise arutluse oskust он умеет логически рассуждать
jutustusse on põimitud filosoofilisi arutlusi в рассказ вплетены философские рассуждения

arvama v <'arva[ma arva[ta 'arva[b arva[tud 29>
1. tõenäoseks v usutavaks pidama, mõtlema, oletama
думать <думаю, думаешь> что, о ком-чём,
полагать <полагаю, полагаешь> что, что сделать,
предполагать <предполагаю, предполагаешь> / предположить* <предположу, предположишь> что
arvan, et ta eksib я думаю, что он не прав ~ ошибается
arvan, et tal on õigus полагаю, что он прав
mida ~ mis teie arvate? как вы думаете ~ полагаете ~ считаете?
paljugi, mis arvatakse! мало ли что думают! kõnek
arvan, et tegemist on eksitusega думаю ~ полагаю, что это ошибка
seda võis arvata это можно было предположить
isa arvas koju jõudvat alles südaöösel отец полагал вернуться домой в полночь
mis sa sellest sündmusest arvad? что ты думаешь об этом событии?
minu arvates по-моему / по моему мнению / на мой взгляд
ära arva, et sa nii kergesti pääsed! не думай, что так легко отделаешься! kõnek
kuidas arvate, see on teie asi как изволите ~ хотите, это ваше дело
kuidas härrad arvavad! как господа изволят [думать]!
2. pidama kelleks-milleks, missuguseks
считать <считаю, считаешь> / счесть* <сочту, сочтёшь; счёл, сочла> кого-что, кем-чем, за кого-что,
принимать <принимаю, принимаешь> / принять* <приму, примешь; принял, приняла, приняло> кого-что, за кого-что,
относить <отношу, относишь> / отнести* <отнесу, отнесёшь; отнёс, отнесла> кого-что, к кому-чему
teda ei arvatud veel täismeheks его ещё не считали мужчиной ~ не принимали за мужчину
arvasime vajalikuks lahkuda мы сочли нужным ~ необходимым ~ за нужное ~ за необходимое уйти ~ покинуть что
see teos on arvatud maailmakirjanduse klassikasse это произведение отнесено ~ причислено к классике мировой литературы
arvab enesest ei tea mida считает себя бог знает кем / думает ~ мнит о себе не знаю ~ бог знает что
3. mille koosseisu vms määrama, suunama
назначать <назначаю, назначаешь> / назначить* <назначу, назначишь> кого, на что,
зачислять <зачисляю, зачисляешь> / зачислить* <зачислю, зачислишь> кого, куда,
включать <включаю, включаешь> / включить* <включу, включишь> кого-что, во что
komisjoni arvama назначать/назначить* в комиссию
koosseisu arvama (1) зачислять/зачислить* в штат; (2) включать/включить* в состав чего
olümpiakoondisse arvama включать/включить* в олимпийскую сборную
erru arvatud sõjaväelased военнослужащие, уволенные в отставку
4. arvestama, arvesse võtma; loendama
считать <считаю, считаешь> / счесть* <сочту, сочтёшь; счёл, сочла> что,
вести счёт чего, чему
võla katteks arvatud summa сумма, предназначенная для покрытия долгов
aega arvati siin nädalate kaupa счёт времени вели ~ вёлся тут по неделям
arvates kevadest считая с весны
5. ära arvama, mõistatama
угадывать <угадываю, угадываешь> / угадать* <угадаю, угадаешь> что,
отгадывать <отгадываю, отгадываешь> / отгадать* <отгадаю, отгадаешь> что
arva, mis see on угадай ~ отгадай, что это такое
püüdsin arvata, mida ta mõtleb я пытался угадать, о чём он думает
kas sa oskad arvata, kes seda tegi? можешь ли предположить, кто это сделал?

arveldus+krediit
maj panga poolt kliendile antud laenuleping, mille järgi on võimalik kokkulepitud limiidi ulatuses oma kontoga miinusesse minna
расчётный кредит

arveldus+laen
maj panga poolt kliendile antud laenuleping, mille järgi on võimalik kokkulepitud limiidi ulatuses oma kontoga miinusesse minna
расчётный кредит

arvuti+hiir
info liigutatav, hrl sõrmedega juhitav seade, mille abil juhitakse kursorit arvutiekraanil
мышь <мыши ж>,
компьютерная мышь

asendus+teenistus
sõj kohustuslik sõjaväeteenistus, mille peavad läbima kodanikud, kes kaitseväeteenistusest usulistel või kõlbelistel põhjustel keelduvad
альтернативная служба

astme+traat
mõne keelpilli sõrmlaua detail, mille abil fikseeritakse helikõrgust
ладовый порожек

astmiktorn
püramiidjas astmeline torn, mille ülemisel astmel on tempel (Mesopotaamia templiarhitektuuris)
зиккурат <зиккурата м>

astuma v <'astu[ma 'astu[da astu[b astu[tud 28>
1. mõne sammu võrra liikuma, sammuma, kõndima
ступать <ступаю, ступаешь> / ступить* <ступлю, ступишь> на что, куда,
шагать <шагаю, шагаешь>,
шагнуть* <однокр. шагну, шагнёшь> через кого-что ka piltl
kõndima, käima
идти <иду, идёшь; шёл, шла> куда, откуда, с кем-чем, за кем-чем
peale, otsa, sisse
наступать <наступаю, наступаешь> / наступить* <наступлю, наступишь> на кого-что
juurde, lähemale
подходить <подхожу, подходишь> / подойти* <подойду, подойдёшь; подошёл, подошла> к кому-чему
mööda, edasi
проходить <прохожу, проходишь> / пройти* <пройду, пройдёшь; прошёл, прошла> куда
vagunisse astuma шагнуть* ~ ступать/ступить* ~ входить/войти* в вагон
[kelle] jala peale astuma [на]ступать/[на]ступить* [кому] на ногу
naela otsa astuma [на]ступать/[на]ступить* на гвоздь
jalg on haige, valus on astuda нога болит, больно ступать
astuge akna juurde подойдите к окну
astuge ettepoole пройдите вперёд
astuge juurde ~ ligi ~ lähemale подойдите [поближе]
palun astuge edasi! пожалуйста, проходите вперёд!
astusime kööki мы вошли ~ прошли на кухню
astusime rõdule мы прошли на балкон
ära peale astu! не наступи!
poiss astus porri мальчик ступил в грязь
astusin pinnu jalga я занозил ногу
astus prillid puruks он наступил на очки и раздавил их
astub kiirel sammul идёт быстрыми шагами / шагает быстро
ta läheb kuulmatult, kikivarvul astudes он идёт неслышно на цыпочках
astuge ühte jalga шагайте в ногу
vastumäge astus hobune sammu в гору лошадь шла шагом
hakka aga astuma! ступай, иди же! / топай отсюда! madalk
tuleb ajaga ühte sammu astuda piltl нужно шагать ~ идти в ногу со временем
2. tegevust alustama, mille juurde asuma; organisatsiooni liikmeks hakkama
вступать <вступаю, вступаешь> / вступить* <вступлю, вступишь> во что
kooli alustama
поступать <поступаю, поступаешь> / поступить* <поступлю, поступишь> во что, куда
võitlusse astuma вступать/вступить* в борьбу
lahingusse astuma вступать/вступить* в бой
kirjavahetusse astuma вступать/вступить* в переписку
läbirääkimistesse astuma вступать/вступить* в переговоры
vestlusse astuma вступать/вступить* в беседу
jõusse astuma вступать/вступить* в силу
abiellu ~ abielusse astuma вступать/вступить* в брак
seltsi liikmeks astuma вступать/вступить* в члены общества
ülikooli astuma поступать/поступить* в университет
majandusteaduskonda astuma поступать/поступить* на экономический факультет
komisjon astus tegevusse комиссия начала действовать
3. piltl saabuma, tulema, jõudma
mõne minuti pärast astume uude aastasse через несколько минут шагнём ~ вступим в новый год ~ перешагнём порог нового года
uued mured ja rõõmud astuvad meie ellu новые заботы и радости входят в нашу жизнь
[kelle] silma ~ palge ette astuma представать/предстать* перед кем / [по]являться/[по]явиться* перед лицом кого
vanad lähevad pensionile, noored astuvad asemele старые уходят на пенсию, молодёжь встаёт на их место ~ занимает их место

auru+taoline adj <+t'aoline t'aolise t'aolis[t t'aolis[se, t'aolis[te t'aolis/i ~ t'aolise[id 12 ~ 10?>
парообразный <парообразная, парообразное; парообразен, парообразна, парообразно>
[mille] aurutaoline olek парообразное состояние чего

autoimmuun+haigus
haigus, mille põhjuseks on oma keha antigeeni vastu suunatud immuunreaktsioon (nt reumatoidartriit, luupus)
аутоиммунное заболевание

auto+lito s <+lito lito lito[t -, lito[de lito[sid 16>
kunst menetlus, mille puhul kujutise kannab kivile kunstnik ise
автолитография <автолитографии ж>

avastus+õpe
ped õppemeetod, mille korral õppimine seisneb õpitava sisu uurimises ja avastamises, mitte pähetuupimises
эвристическое обучение

baas+intress
panga poolt noteeritav intress, mille aluseks Euroopas on Euribor ja riigi reiting (ehk riigi majanduskeskkonna riskimäär), samuti laenusaaja poolt valitud laenutingimused
базовая ставка

bankett s <bank'ett banketi bank'etti bank'etti, bank'etti[de bank'etti[sid ~ bank'ett/e 22>
pidusöök
банкет <банкета м>
[kelle auks, mille puhul] banketti korraldama устроить банкет в честь кого-чего

baro+teraapia
füsioteraapia liik, mille puhul inimene pannakse üle- või alarõhuga barokambrisse
баротерапия <баротерапии ж>

binaar+süsteem
mat arvusüsteem, mille aluseks on kaks (ehk kahe arvu järjestikused asukohad) ning kus kasutatakse kaht sümbolit (0 ja 1)
бинарная система счисления,
двоичная система,
двоичная система счисления

bio+rünnak
sõj rünnak, mille käigus kasutatakse biorelva, et hävitada või kahjustada vastase vägesid või elanikkonda
биоатака <биоатаки ж>

bokser+mootor
mootor, mille puhul kolvid asetsevad üksteise suhtes vastastikku ning horisontaalselt lamavas asendis
оппозитный двигатель

breketid pl s
klambrid, mille abil korrigeeritakse hambumust
брекеты <брекетов plt>

bruschetta [brusk¤etta]
itaaliapärane röstitud tume saiaviil, mille katteks on oliivõli, küüslauk ja tomat
бручетта <бручетты ж>

buffet [büf¤e]
serveerimisviis, mille puhul toidud ja joogid ning lauanõud pannakse lauale, kust iga sööja valib endale soovitu ise
шведский стол

chia [tšiia]; tšiia
Lõuna-Ameerikast pärit punakate või valgete õitega taim, mille toitainerikkaid pähkli maitsega seemneid kasutatakse maitseainena ning tervist tugevdava vahendina (Salvia hispanica)
чиа белая,
шалфей испанский

delfinaarium s
delfiinibassein, mille ääres inimesed saavad delfiine jälgida
дельфинарий <дельфинария м>

derivatiiv s
maj lepinguline väärtpaber (nt optsioon, futuur), mille väärtus sõltub väärtpaberi aluseks oleva vara hinna muutumisest
дериватив <дериватива м>

dialüüsi+aparaat
dialüsaatoriga ühendatud aparaat, mille abil puhastatakse neerupuudulikkuse korral haige organism jääkainetest ja liigsest vedelikust
прибор для диализа

digi+fotograafia
fotograafia haru, mille puhul fotod tehakse digikaameraga
цифровая фотография,
цифровая фотосъёмка
tänu digifotograafia tormilisele arengule on fotograafiast saanud väga populaarne hobi фотографирование стало популярным хобби благодаря бурному развитию цифровой фотосъёмки

digi+retsept
arsti elektrooniline ettekirjutus, mis saadetakse arsti arvutist interneti teel otse retseptikeskusesse ning mille alusel patsiendile väljastatakse apteegist sobiv ravim (isikut tõendava dokumendi alusel)
электронный рецепт

digitaal+trükk
trük trükitehnoloogia, mille puhul trükivorm valmistatakse digitaalse informatsiooni järgi
цифровая печать
digitrükis on võimalik trükkida ka väikeseid tiraaže цифровая печать позволяет выпускать и маленькие тиражи

digi+trükk
trükkimine, mille puhul trükiplaat valmistatakse vahetult arvuti ja plaadiprinteriga
цифровая печать,
цифровое оборудование
tegime visiitkaardid digitrükis визитные карточки напечатаны на цифровом оборудовании

dinee s <din'ee din'ee din'ee[d -, din'ee[de din'ee[sid ~ din'e[id 26>
pidulik lõuna- v õhtusöök
торжественный званый обед,
торжественный званый ужин,
банкет <банкета м>
[kelle auks, mille puhul] dineed korraldama давать/дать* ~ устраивать/устроить* [торжественный] обед в честь кого-чего

diospüür s
Aasias, Aafrikas ja Ameerikas levinud troopiline taimeperekond, mille mõned liigid annavad hinnalist eebenipuitu, teised on väärtuslikud viljapuud
диоспирос <диоспироса м>,
хурма <хурмы sgt ж>

direktoorium s <direkt'oorium direkt'ooriumi direkt'ooriumi direkt'ooriumi, direkt'ooriumi[de direkt'ooriumi[sid ~ direkt'oorium/e 19; direkt'oorium direkt'ooriumi direkt'ooriumi[t -, direkt'ooriumi[te direkt'ooriume[id 2>
aj valitsus, mille liikmeid nimetatakse direktoriteks
директория <директории sgt ж>

disain+mööbel
masstoodetest suurema kunstiväärtusega mööbliesemed, mille disainimisse on panustatud aega
дизайнерская мебель
kodud täituvad disainmööbliga дома наполняются дизайнерской мебелью

dispergent; dispergant
keemiline aine (nt kolloid), mille abil pihustatakse või hajutatakse mingis keskkonnas olevat ainet ning mida kasutatakse nt pesuainetes
диспергент <диспергента м>

DNA-proov
veri, sülg, (juukse)karv, luutükk, sõrmejälg vm, mille rakumaterjalist on uuringuks võimalik eraldada DNA-d
ДНК-проба <проба ДНК>

dodo+palm
Mauritiusel ja Réuninonil kasvav palm, mille puitunud tüve ja lehtede vahelist rohelist osa kasutatakse toiduks (Acanthophoenix)
акантофеникс <акантафеникса м>

doomino+efekt
olukord, mille puhul üks (negatiivne) sündmus tingib rea teisi
эффект домино
doominoefektina ühest riigist teise leviv rahutuste laine волна беспорядков как эффект домино распространяется на другие государства

drive-in [draiv-inn]
asutuse kohta, mille külastajad ei pea teenuse saamiseks autost väljuma; kõnek selline kiirsöögikoht
драйв-ин <драйв-ина м>
Drive-in kino кинотеатр дрвайв-ин
haarasime drive-in'ist paar burgerit ja sõitsime edasi прихватили в драйв-ине пару бургеров и поехали дальше

droon
õhusõiduk, mille pardal ei ole pilooti ning mis töötab kas iseseisvalt või kaugjuhtimisega, mehitamata õhusõiduk
дрон <дрона м>

düsfaagia s
haiguslik seisund, mille korral neelamine on takistatud või raskendatud
дисфагия <дисфагии sgt ж>

edukas adj <edukas eduka eduka[t -, eduka[te eduka[id 2>
успешный <успешная, успешное; успешен, успешна, успешно>,
удачный <удачная, удачное; удачен, удачна, удачно>,
удачливый <удачливая, удачливое; удачлив, удачлива, удачливо>
edukas inimene удачливый человек / человек, пользующийся успехом
edukas töö успешная работа
edukad õpingud успешная учёба
edukas jahipidamine удачная охота
[mille] edukas algus успешное ~ удачное начало чего
möödunud hooaeg oli teatrile edukas прошлый сезон был для театра удачным ~ успешным

eeldus+aine
õppeaine, mille läbimine on kohustuslik mingi aine õppimise alustamiseks
базовый предмет

eelis+aktsia
maj aktsia, mille omanikul on eesõigus saada teatava kindlaksmääratud suurusega dividende, enne kui tavaliste aktsiate omanike vahel dividendidena jaotatav kasumiosa kindlaks määratakse
привилегированная акция

eest2 postp [kelle/mille] <'eest>
1. kellest-millest eestpoolt, esikülje suunast; kellelt otsust saamast, kelle jutult
перед кем-чем
läks maja eest mööda он прошёл перед домом
poisid jooksid meie eest läbi мальчики пробежали перед нами
hääled kostsid kaupluse eest голоса доносились от магазина
pühkisin natuke trepi eest я подмёл немного перед крыльцом ~ у крыльца
särk on rinna eest verine перед рубашки в крови / рубашка на груди в крови
võtsin käe silmade eest я убрал руку с глаз / я убрал руку, заслонившую глаза
komisjoni eest käib läbi palju inimesi перед комиссией проходит много людей
2. millegi küljest, otstarvet täitmast
у кого-чего
särgi eest tuli nööp ära у рубашки оторвалась пуговица
tõmbas kardinad akna eest kõrvale он отодвинул оконные шторы ~ занавески
rakendas hobuse saani eest lahti он распряг лошадь [из саней]
võta võti ukse eest ära вынь ключ из двери ~ из дверей
3. kelle-mille vältimist; kellest-millest varjatud, kaitstud
от кого-чего
ära jookse minu eest ära не убегай от меня
mul õnnestus pea löögi eest kõrvale hoida мне удалось отклонить голову от удара
ta püüab end minu eest kõrvale hoida он старается избегать меня
hoidu rongi eest! берегись поезда!
hoia end kahjulike mõjude eest! береги себя от вредных влияний!
kuused varjavad aeda külmade tuulte eest ели защищают сад от холодных ветров
ma ei varja sinu eest midagi я ничего не скрываю от тебя
tema eest hoiti kõik salajas от него всё держали ~ хранили в тайне
põlde tuli kaitsta üleujutuste eest поля надо было защищать от наводнений
4. kelle-mille asemel; kellega-millega võrdselt
за кого-что,
вместо кого-чего
mine minu eest иди вместо ~ за меня
maksan ka sinu eest я заплачу и за тебя
esimehe eest kirjutas alla sekretär вместо председателя подписался секретарь
tädi oli vaeslapsele ema eest тётя была сироте за мать
alustass oli tuhatoosi eest блюдце служило пепельницей / в качестве пепельницы использовалось блюдце
töötab kahe eest работает за двоих
poisid olid tööl juba mehe eest на работе мальчики уже были ~ сходили за мужчин
5. varem, teatud aeg tagasi
[тому] назад
saar asustati 700 aasta eest остров был заселён 700 лет [тому] назад
ta käis paari päeva eest meil несколько дней назад он был у нас
see juhtus mõne minuti eest это случилось несколько минут тому назад
6. mille väärtuses, mille vastu; mille tasuks, vastutasuks
за кого-что
sularaha eest ostma покупать/купить* за наличные
andis kauba poole hinna eest он отдал товар за полцены
siin on kaupa suure summa eest здесь товара на большую сумму
aitäh eest ei saa midagi за спасибо ничего не получишь
hea töö eest premeerima премировать[*] за хорошую работу
sain raamatu eest honorari я получил за книгу гонорар
aitäh abi eest спасибо за помощь
poiss sai hoolikuse eest kiita мальчика хвалили за прилежность ~ за усердие
mille eest teda karistati? за что его наказали?
selle eest ma maksan veel kätte! за это я ещё отомщу!
7. kelle-mille kasuks, poolt; kelle-mille suhtes vastutav; kelle-mille suhtes hoolitsev
за кого-что,
о ком-чём
võitlus rahu eest борьба за мир
oma huvide eest võitlema бороться за свои интересы
see tõik kõneleb ise enda eest этот факт говорит сам за себя
sõbra eest seisma заступаться/заступиться* ~ стоять/постоять* за друга
vastutan kõikide eest [я] отвечаю за всех
oma tegude eest sa veel annad vastust! за свои поступки ты ещё ответишь!
perekonna eest hoolitsemine забота о семье
hoolitseb haigete eest ухаживает за больными
muretsege selle eest, et laud oleks kaetud позаботьтесь о том, чтобы стол был накрыт
8. osutab isikule, kes millestki ilma jääb
kahmas teiste eest paremad asjad endale схватил ~ урвал лучшие вещи себе
vend sõi kõik minu eest ära брат съел всё, не оставив мне ни кусочка

egalitarism s
pol õpetus, mille järgi olulisim hüve on kõikide ühiskonnaliikmete võrdsus
эгалитаризм <эгалитаризма sgt м>

egiid s <eg'iid egiidi eg'iidi eg'iidi, eg'iidi[de eg'iidi[sid ~ eg'iid/e 22>
kaitse, eestkoste
эгида <эгиды sgt ж>
[mille] egiidi all под эгидой чего

egotripp
(tegevuse, käitumisviisi vms kohta, mille eesmärk on iseenda tähtsust upitada, oma enesetunnet paremaks muuta)
самолюбование <самолюбования sgt с>,
самовозвеличивание <самовозвеличивания sgt с>,
самовлюблённость <самовлюблённости sgt ж>,
нарциссизм <нарциссизма sgt м>

eitama v <'eita[ma 'eita[da 'eita[b 'eita[tud 27>
отрицать <отрицаю, отрицаешь> что
süüd eitama отрицать вину
[mille] tähtsust eitama отрицать значение чего
kangekaelselt eitama [mida] настойчиво ~ упорно отрицать что
eitama oma osavõttu [millest] отрицать своё участие в чём

eksortsism
s inimesse asunud kurja vaimu väljaajamise riitus, mille sooritab eriliste võimetega katoliku vaimulik
экзорцизм <экзорцизма sgt м>

eksoskelett
zool lülijalgsete, limuste jt organismide väline toes, mille peaülesanne on toetada ja kaitsta organismi keha ja siseelundeid (nt koda, karp); inimest liikumisel toetav ja abistav masin, mis koosneb seljas kantavast raamistikust ja toiteelemendist
экзоскелет <экзоскелета м>

elamu+ühistu
endisaegne mittetulundusühistu, mille eesmärgiks oli liikme valdusesse anda kasutamiseks korter ja korraldada elamu, elamualuse ja elamu teenindamiseks vajaliku maa majandamist
жилищное товарищество

elektrolüüt s <elektrol'üüt elektrolüüdi elektrol'üüti elektrol'üüti, elektrol'üüti[de elektrol'üüti[sid ~ elektrol'üüt/e 22>
keem aine, mille vesilahus juhib elektrivoolu
электролит <электролита м>

elitarism s
pol õpetus, mille järgi ühiskond jaguneb eliidiks ja massiks
элитаризм <элитаризма м>
nietzschelik elitarism ницшеанский элитаризм

elu s <elu elu elu 'ellu, elu[de elu[sid 17>
жизнь <жизни ж>
eluiga
век <века, предл. о веке, на веку sgt м>
pikk elu долгая жизнь
lühike elu короткая жизнь
jõukas elu зажиточная жизнь
vilets elu бедная ~ убогая жизнь
kerge elu лёгкая жизнь
muretu elu беззаботная ~ беспечная жизнь
üksluine elu однообразная жизнь
isiklik elu личная жизнь
vaimne elu духовная жизнь
elatud elu прожитая жизнь
igapäevane elu повседневная жизнь
ühiskondlik-poliitiline elu общественно-политическая жизнь
tegelik elu действительная ~ реальная жизнь
kohalik elu местная жизнь / местный быт
argielu будничная ~ обыденная ~ повседневная жизнь / будни
eraelu частная жизнь
hariduselu просвещение
hingeelu духовная жизнь
inimelu человеческая жизнь
jõudeelu праздная жизнь
kirjanduselu литературная жизнь
kolkaelu захолустная жизнь
koolielu школьная жизнь
kooselu совместная жизнь / совместное существование / сосуществование
kultuurielu культурная жизнь
külaelu деревенская ~ сельская жизнь / деревенский быт
majanduselu экономическая жизнь
perekonnaelu семейная жизнь
poissmeheelu холостяцкая жизнь
tõsielu реальная жизнь
ulaelu разгульная жизнь
ärielu деловая жизнь
üliõpilaselu студенческая жизнь
elu tekkimine maakeral возникновение жизни на земле
elu seadused законы жизни
elu kestus продолжительность жизни
elu mõte смысл жизни
elu igavus скука жизни
elu loojang piltl закат жизни
kogu elu vältel ~ kestel ~ jooksul в течение ~ на протяжении всей жизни
kord[ki] elus [хоть] раз в жизни
mitte kordagi elus никогда в жизни
eluks ajaks на всю жизнь / пожизненно
esimest korda elus впервые ~ первый раз в жизни
elu seeski ei ... в жизнь ~ в жизни не ...
ellu ärkama воскресать/воскреснуть* ka piltl / оживать/ожить* ka piltl
[keda/mida] ellu äratama воскрешать/воскресить* кого-что ka piltl / оживлять/оживить* кого-что ka piltl
ellu jääma оставаться/остаться* в живых / выживать/выжить*
elu ohverdama [kelle/mille eest] жертвовать/пожертвовать* жизнью за кого-что
[kelle] elu kallale kippuma покушаться/покуситься* на жизнь кого / покушаться/покуситься* [на чью] жизнь
elu enesetapuga lõpetama кончать/кончить* жизнь самоубийством
elu küljes rippuma цепляться за жизнь kõnek
eluga riskima ~ elu kaalule panema рисковать жизнью
[mille eest] eluga maksma поплатиться* жизнью за что
oma elu kergemaks tegema облегчать/облегчить* свою жизнь
[kelle] elu päästma спасать/спасти* жизнь кому / спасать/спасти* [чью] жизнь
ellu astuma вступать/вступить* в жизнь
ellu kutsuma создавать/создать* что / основывать/основать* что / учреждать/учредить* что
ellu viima осуществлять/осуществить* что / проводить/провести* ~ претворять/претворить* в жизнь что / реализовать[*] что
ta elu on ohus его жизнь в опасности
arstid andsid talle elu tagasi врачи вернули его к жизни
tal on elust isu ~ himu täis ему надоело жить
võttis endalt elu он покончил жизнь самоубийством / он наложил на себя руки
endas uut elu kandma нести в себе новую жизнь / быть беременной
kuidas elu läheb? как жизнь? / как поживаете? kõnek
minu eluks jätkub на мой век хватит
elu veereb oma rada жизнь течёт своим чередом
ta on oma elus mõndagi näinud он многое видел в своей жизни ~ на своём веку
ta võtab elu tõsiselt он серьёзно относится к жизни
lapsed on juba oma elu peal у детей уже своя жизнь
ta ei suuda kuidagi oma elu korraldada он никак не может устроить свою жизнь
meil tuleb oma elu siin sisse seada нам нужно здесь устроиться ~ завести своё жильё
mäletan seda elu lõpuni буду помнить это до конца жизни ~ до конца дней своих
ta elab täisverelist elu он живёт полнокровной жизнью
ta on elus edasi jõudnud он преуспел в жизни
elu on teda muserdanud он измят жизнью
ta ei käi eluga kaasas он отстаёт от жизни
ülikool saatis ellu järjekordse lennu noori õpetajaid университет дал путёвку в жизнь очередному выпуску молодых учителей
talle tuli elu sisse он ожил ~ оживился
silmisse tuli uut elu глаза оживились ~ ожили ~ засверкали
maal läks elu käima ~ maa ärkas ellu деревня пробудилась к жизни
sipelgapesas kihab ~ keeb elu в муравейнике кипит жизнь
maja ümber polnud mingit elu märgata вокруг дома не было никаких следов ~ признаков жизни
tehke nüüd eluga! давайте живо ~ живее!

elu andma (1) [kelle/mille eest] класть/положить* ~ сложить* голову ~ жизнь за кого-что; отдавать/отдать* жизнь за кого-что; (2) [kellele] давать/дать* жизнь кому
elu põletama прожигать жизнь
elu nautima срывать цветы удовольствия; наслаждаться жизнью; брать/взять* всё от жизни
elu ja surma küsimus вопрос жизни или смерти
elu ja surma peale не на жизнь, а на смерть
elu ja surmaga mängima играть жизнью и смертью
elu eest во весь дух; что есть ~ было духу ~ силы ~ мочи; изо всех сил; изо всей силы; во всю силу ~ мочь
elust lahkuma уходить/уйти* из жизни
elu ja surma vahel между жизнью и смертью
eluga lõpparvet tegema покончить* счёты с жизнью
elu täis ajama ~ tegema [kellel] доводить/довести* до белого каления кого
▪ [kelle, kellel] elu kargab ~ läheb ~ saab täis [кто] доходит до белого каления; зло берёт кого
▪ [kelle] elu on lilla ~ lilla-prilla [у кого] не жизнь, а малина; [житьё] разлюли малина madalk
▪ [kelle] elu on nagu kuningakassil [у кого] не житьё, а масленица; [кто] катается, как сыр в масле
▪ [kelle] elu kibedaks tegema не давать/дать* спуску кому; не давать прохода кому; [кому] нет житья от кого-чего
▪ [kelle] elu põrguks tegema превращать/превратить* [чью] жизнь в [сущий] ад
elu sisse ajama ~ lööma ~ puhuma [kellele/millele] вдохнуть* жизнь в кого-что; вдохнуть* душу во что; оживлять/оживить* кого-что
▪ [kellelt] elu võtma лишать/лишить* жизни кого
▪ [kellele] elu kinkima (1) даровать[*] жизнь кому; (2) давать/дать* жизнь кому
▪ [kelle] elu kustub [кто] гаснет; [кто] угасает; [в ком] гаснет ~ угасает жизнь

enam2 adj <enam enama enama[t -, enama[te enama[id 2>
1. rohkem
более,
больше
kahe või enama isiku osavõtul при участии двух или более лиц
kokkutulnud olid enamalt jaolt noored inimesed собравшиеся были большей частью ~ в большинстве ~ в основном молодые
see on enama kui ühe inimese arvamus это мнение более чем одного человека
enamale ma ei pretendeeri на большее я не претендую
olen enamaks võimeline я способен на большее
loodeti enamat ожидали большего / надеялись на большее
enamikul juhtudel в [подавляющем] большинстве случаев
2. rohkem väärt olev, parem
лучше
mille poolest sina siis enam oled? чем ты лучше других?
peab ennast teistest enamaks считает себя лучше других

enesetapu+rünnak
kallaletung, millegi ründamine vm terroriakt, mille sooritaja toob iseennast teadlikult ohvriks
атака террориста-смертника,
нападение террориста-смертника
pealtnägijate sõnul oli tegu enesetapurünnakuga по словам свидетелей, речь идёт о нападении террориста-сметника

eoon s
geol suurim geoloogiline periood, ajavahemik umbes kuni 2 miljardit aastat, mille kestel kujunesid ladestiku kivimid
эон <эона м>

epiduraal+anesteesia
paikse tuimastuse meetod, mille puhul tuimastilahus süstitakse seljaajust väljuvate närvijuurte lähedusse ehk epiduraalruumi
эпидуральная анестезия
epiduraalanesteesia võimaldab valutult sünnitada эпидуральная анестезия позволяет рожать без боли


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur