[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 14 artiklit

kirja+tark adj s <+t'ark targa t'arka t'arka, t'arka[de t'arka[sid ~ t'ark/u 22>
1. s
грамотный человек,
грамотей <грамотея м> kõnek,
учёный человек kõnek
2. adj
грамотный <грамотная, грамотное; грамотен, грамотна, грамотно>,
образованный <образованная, образованное; образован, образованна, образованно>,
учёный <учёная, учёное> kõnek
ta on meil kirjatark он у нас учёный kõnek

kooli+aasta s <+'aasta 'aasta 'aasta[t -, 'aasta[te 'aasta[id 1>
1. õppeaasta
учебный год
kooliaasta algab esimesel septembril учебный год начинается первого сентября
2.hrl mitmuseskooliskäimise aastad
школьные годы,
ученические годы,
годы [школьной] учёбы,
годы ученичества
mäletan teda kooliaastailt я помню его со школьных лет ~ со школьной скамьи

meditsiini+teadlane
meditsiini eriteadlane
учёный медик

pea+aine s <+aine 'aine aine[t -, aine[te 'aine[id 6>
1. millegi peamine koostisosa
основное вещество,
основной компонент чего,
основной элемент чего
tärklis on paljude toiduainete peaaine крахмал является основным компонентом ~ элементом в составе многих пищевых продуктов
2. õppeainena
основной предмет,
профилирующий [учебный] предмет

raamatu+tark s <+t'ark targa t'arka t'arka, t'arka[de t'arka[sid ~ t'ark/u 22>
õpetatud mees; kirjatark
гелертер <гелертера м> liter,
грамотный человек,
начитанный человек,
учёный человек,
учёный муж,
начётчик <начётчика м>,
начётчица <начётчицы ж>,
грамотей <грамотея м> kõnek

teadlane s <t'eadlane t'eadlase t'eadlas[t t'eadlas[se, t'eadlas[te t'eadlas/i ~ t'eadlase[id 12 ~ 10?>
mingi teadusala spetsialist, õpetlane
учёный <учёного м>,
специалист <специалиста м>,
специалистка <специалистки, мн.ч. род. специалисток, дат. специалисткам ж>
kuulus teadlane знаменитый учёный
silmapaistev teadlane выдающийся учёный / видный учёный piltl
arstiteadlane учёный-медик
humanitaarteadlane учёный-гуманитарий / специалист по гуманитарным наукам
hügieeniteadlane учёный-гигиенист
keeleteadlane [учёный-]лингвист / языковед / специалист по лингвистике
naisteadlane женщина-учёный
seeneteadlane [учёный-]миколог / специалист в области микологии
tõsiteadlane серьёзный ~ глубокий учёный
täppisteadlane учёный в области точных наук / специалист по точным наукам

teadus+
научный <научная, научное>,
учёный <учёная, учёное>,
научно-исследовательский <научно-исследовательская, научно-исследовательское>,
науки <род. ед.ч.>,
знания <род. ед.ч.>,
знаний <род. мн.ч.>
teadusajakiri научный журнал
teadusajaloolane историк науки
teadusajalugu история науки / науковедение
teadusartikkel научная статья
teadusdirektor научный директор / директор по научной части
teadusharu отрасль ~ ветвь науки ~ знания ~ знаний
teadusinfo[rmatsioon] научная информация
teadusinstituut научный ~ научно-исследовательский институт
teaduskandidaat кандидат наук
teaduskirjandus научная литература
teaduskraad учёная степень
teaduslugu история науки / науковедение
teadusmaailm научный мир / научные круги / учёное сообщество
teadusmees учёный [муж]
teadusnõukogu учёный совет
teaduspõld piltl научное поприще kõrgst / поприще науки kõrgst
teadusringkonnad научные круги / учёное сообщество
teadussekretär учёный секретарь
teadustegevus научная деятельность
teadustempel храм науки kõrgst / святилище наук[и] kõrgst
teadustöö научная ~ научно-исследовательская работа / научный труд
teadustöötaja научный сотрудник ~ работник / труженик науки
teadusuuring научное исследование
teadusvaldkond (1) teaduse ala tervikuna научная сфера; (2) teadusharu отрасль науки ~ знания ~ знаний / научная дисциплина
teadusühing научное общество

teaduse+
научный <научная, научное>,
учёный <учёная, учёное>,
науки <род. ед.ч.>,
наук <род. мн.ч.>,
знания <род. ед.ч.>,
знаний <род. мн.ч.>
teaduseinimene человек науки / учёный
teadusejünger подвижник ~ рыцарь ~ служитель ~ апологет науки kõrgst / жрец науки van
teadusemees учёный [муж]
teadusepõld piltl научное поприще kõrgst / поприще науки kõrgst
teaduseteadus наука о науке / история науки / науковедение
teadusetempel храм науки kõrgst / святилище наук kõrgst
teaduseväline вненаучный

teaduslik adj <t'eadusl'ik t'eadusliku t'eadusl'ikku t'eadusl'ikku, t'eaduslik/e ~ t'eadusl'ikku[de t'eadusl'ikk/e ~ t'eadusl'ikku[sid 25>
1. teadusega iseloomustuv, teadus-
научный <научная, научное>,
учёный <учёная, учёное>
teaduslik avastus научное открытие
teaduslik eksperiment научный эксперимент
teaduslik kraad учёная степень
teaduslik raamatukogu научная библиотека
teaduslik sekretär учёный секретарь
teaduslik töötaja научный работник ~ сотрудник
2. teadustulemustel rajanev, teadusele toetuv
научный <научная, научное>
teaduslik alus научная основа
teaduslik fantastika научная фантастика
teaduslik maailmavaade научное мировоззрение
teaduslik töökorraldus научная организация труда / НОТ
annab nähtusele teadusliku selgituse даёт явлению научное толкование

õpetlane s <õpetlane õpetlase õpetlas[t õpetlas[se, õpetlas[te õpetlas/i 12>
teadlane
учёный <учёного м>
rahvusvaheliselt tunnustatud õpetlane признанный ~ известный во всём мире учёный / учёный с мировым именем
kabinetiõpetlane кабинетный учёный

õpi+
учебный <учебная, учебное>,
учёбы <род. ед.ч.>
õpiaastad годы учёбы ~ учения ~ ученичества
õpiabi ped помощь в учёбе
õpiaeg ученичество
õpiedukus ped успеваемость
õpiedutus ped неуспеваемость
õpiharjumus (1) harjumus õppida навык к учёбе / умение учиться; (2) õppimisega seotud harjumus учебный навык
õpihimu желание ~ охота учиться / тяга к учению piltl
õpihimuline жадный до учёбы ~ к знаниям / любознательный
õpihuvi интерес к учёбе
õpikeskkond учебная среда
õpikoormus ped учебная нагрузка
õpimapp учебная папка / учебное портфолио
õpimeetod ped метод учения
õpimotivatsioon ped учебная мотивация / мотивация учения ~ учёбы ~ к учёбе
õpioskused ped навыки ~ умения в учёбе
õpiprotsess учебный процесс
õpiraha деньги на учёбу
õpiraskused ped трудности в учёбе
õpireis учебная поездка
õpitingimused условия для учёбы
õpitulemused ped результаты учёбы
õpivalmidus готовность к учёбе
õpivõimalused условия [для] учёбы
õpivõime способность к учёбе

õppe+
учебный <учебная, учебное>,
педагогический <педагогическая, педагогическое>,
обучения <род. ед.ч.>,
учёбы <род. ед.ч.>,
преподавания <род. ед.ч.>
õppeaasta учебный год
õppeaeg срок обучения / время учения ~ учёбы ~ обучения
õppeaine учебный предмет / [учебная] дисциплина
õppeasutus учебное заведение
õppeauto учебный автомобиль
õppebaas учебная база
õppeedukus успеваемость
õppeekskursioon учебная экскурсия
õppefilm учебный фильм
õppegranaat sõj учебная граната
õppehoone учебный корпус
õppehäire sõj учебная тревога
õppekabinet учебный кабинет
õppekava учебная программа
õppekeel язык обучения
õppekeskus учебный центр
õppekirjandus учебная литература
õppeklass учебный класс
õppekogunemine sõj учебные сборы ~ занятия
õppekoht учебное место
õppekoormus (1) õpetaja töökoormus [учебная] нагрузка учителя ~ преподавателя; (2) õpikoormus учебная нагрузка [ученика ~ студента]
õppekorraldus порядок ~ организация обучения
õppekulud учебные расходы ~ издержки / расходы ~ издержки на обучение
õppekäik учебная экскурсия
õppelaen учебный кредит ~ заём
õppelaev учебное судно
õppelaskmine sõj учебная стрельба
õppelend учебный полёт ka sõj
õppemajand учебное хозяйство
õppemaks плата за обучение
õppemeetod метод обучения ~ преподавания
õppemetoodika методика обучения ~ преподавания
õppemoodul учебный модуль / модуль обучения
õppenõukogu педагогический совет / педсовет
õppenädal учебная неделя
õppeosakond учебный отдел / учебная часть
õppeotstarve учебное назначение
õppepataljon sõj учебный батальон
õppeplaan учебный план
õppepolügoon sõj учебный полигон
õppepoolaasta учебное полугодие / семестр
õppepraktika учебная практика
õppeprogramm учебная программа
õppeprorektor проректор по учебной части
õppeprotsess учебный ~ учебно-педагогический процесс
õppepuhkus учебный отпуск
õpperaamat учебник / учебное пособие
õpperaamatukogu учебная библиотека
õpperaha плата за [об]учение
õppereis учебная поездка ~ экскурсия / учебный поход
õpperelv sõj учебное оружие
õppering учебный кружок
õpperingkond aj учебный округ
õpperuum учебное помещение / аудитория / класс
õpperühm учебная группа
õppetarbed учебные принадлежности
õppetase уровень обучения
õppevaheaeg [koolis] [школьные] каникулы
õppevahend учебное пособие
õppeveerand учебная четверть
õppevorm форма обучения ~ учёбы
õppeväli sõj учебное поле
õppeväljak учебный плац / учебная площадка
õppeülesanne учебное задание / урок

õppe+vara
õppetöös kasutatav materjal (õpikud, tekstid, ülesanded jms)
учебное пособие,
учебный материал

õppe+visiit
visiit, et kogemusi omandada, midagi õppida
учебная поездка,
учебный визит


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur