[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 10 artiklit

jaatama v <j'aata[ma j'aata[da j'aata[b j'aata[tud 27>
jaatavalt vastama
отвечать/ответить* утвердительно
nõustuma
соглашаться <соглашаюсь, соглашаешься> / согласиться* <соглашусь, согласишься> с чем
tunnustama, heaks kiitma
утверждать <утверждаю, утверждаешь> что
poiss noogutab jaatades pead мальчик утвердительно ~ согласно кивает головой
ta jaatab neid põhimõtteid он утверждает эти принципы ~ согласен с этими принципами

kindlustama v <kindlusta[ma kindlusta[da kindlusta[b kindlusta[tud 27>
1. kindla[ma]ks, tugeva[ma]ks muutma
укреплять <укрепляю, укрепляешь> / укрепить* <укреплю, укрепишь> что, чем,
упрочивать <упрочиваю, упрочиваешь> / упрочить* <упрочу, упрочишь> что,
утверждать <утверждаю, утверждаешь> / утвердить* <утвержу, утвердишь> что,
закреплять <закрепляю, закрепляешь> / закрепить* <закреплю, закрепишь> что
aineliselt
обеспечивать <обеспечиваю, обеспечиваешь> / обеспечить* <обеспечу, обеспечишь> что, кому-чему
jõekallas oli kindlustatud plaatidega берег реки был укреплён плитками
see võit kindlustas tema liidripositsiooni эта победа упрочила ~ укрепила ~ утвердила его лидерство
tema vanaduspäevad on aineliselt kindlustatud его старость материально обеспечена
2. kaitseehitisi rajama
укреплять <укрепляю, укрепляешь> / укрепить* <укреплю, укрепишь> что, чем
kindlustatud piirkond sõj укреплённый район
sadam oli hästi kindlustatud порт был хорошо укреплён
3. kindlustuslepingut sõlmima
страховать <страхую, страхуешь> / застраховать* <застрахую, застрахуешь> кого-что
elu kindlustama страховать/застраховать* жизнь
hooned olid tulekahju vastu kindlustamata здания ~ постройки не были застрахованы от пожара

kinnitama v <kinnita[ma kinnita[da kinnita[b kinnita[tud 27>
1. millegi külge kinni panema
крепить <креплю, крепишь> что, к чему, чем,
скреплять <скрепляю, скрепляешь> / скрепить* <скреплю, скрепишь> что, к чему, чем,
закреплять <закрепляю, закрепляешь> / закрепить* <закреплю, закрепишь> что, чем, на чём,
прикреплять <прикрепляю, прикрепляешь> / прикрепить* <прикреплю, прикрепишь> что, к чему, чем,
укреплять <укрепляю, укрепляешь> / укрепить* <укреплю, укрепишь> что, на чём,
фиксировать[*] <фиксирую, фиксируешь> / зафиксировать* <зафиксирую, зафиксируешь> что, чем, на чём
kaarti rõhknaeltega tahvlile kinnitama прикреплять/прикрепить* карту кнопками к доске
paati vaia külge kinnitama прикреплять/прикрепить* лодку к свае ~ за сваю
töödeldav ese kinnitati kruustangide vahele обрабатываемый предмет был зажат в тиски
palgid olid kinnitatud üksteise külge брёвна были скреплены [друг к другу]
võrk kinnitati naeltega postide külge сеть прикрепили гвоздями к столбам
õnge otsa kinnitati söödaks vihmauss на удочку надели ~ насадили для наживки ~ для приманки дождевого червяка
lapse rõivad kinnitati vööga одежду ребёнка подпоясали
laev kinnitas otsad sadamas корабль стал на якорь ~ бросил якорь ~ зашвартовался у пристани
2. kõnek kellegi kasutada, hoolde andma
закреплять <закрепляю, закрепляешь> / закрепить* <закреплю, закрепишь> кого-что, за кем-чем,
прикреплять <прикрепляю, прикрепляешь> / прикрепить* <прикреплю, прикрепишь> кого-что, к кому-чему
talu kinnitati poja nimele хутор закрепили за сыном / хутор записали на сына kõnek
3. rõhutavalt ütlema, väitma
утверждать <утверждаю, утверждаешь> / утвердить* <утвержу, утвердишь> что,
уверять <уверяю, уверяешь> / уверить* <уверю, уверишь> кого-что, в чём
õigsust, tõelevastavust tõendama
подтверждать <подтверждаю, подтверждаешь> / подтвердить* <подтвержу, подтвердишь> что,
заверять <заверяю, заверяешь> / заверить* <заверю, заверишь> кого-что,
удостоверять <удостоверяю, удостоверяешь> / удостоверить* <удостоверю, удостоверишь> что,
засвидетельствовать* <засвидетельствую, засвидетельствуешь> что
otsusele kehtivust andma
утверждать <утверждаю, утверждаешь> / утвердить* <утвержу, утвердишь> что
kinnitas, et ta on täiesti rahul он утверждал, что вполне доволен
kinnitas, et räägib tõtt он уверял ~ утверждал, что говорит правду
kõik kinnitasid seda nagu ühest suust все подтверждали ~ утверждали это в один голос
eelmiste aastate kogemused kinnitavad, et ... опыт прежних ~ предыдущих лет свидетельствует о том, что ... ~ подтверждает, что ...
katsetulemused kinnitasid oletust результаты опыта подтвердили предположение
allkiri tuleb kinnitada подпись следует заверить ~ удостоверить ~ засвидетельствовать
koopia õigsust kinnitati allkirja ja pitsatiga копия была заверена подписью и печатью
parlament kinnitas uue tsiviilkoodeksi парламент утвердил новый гражданский кодекс
päevakord jäi kinnitamata повестка дня не была утверждена / повестку дня не утвердили
ta kinnitati direktori kohale он был утверждён в должности директора

konstateerima v <konstat'eeri[ma konstat'eeri[da konstateeri[b konstateeri[tud 28>
tõsiasjaks tunnistama, sedastama, nentima
констатировать[*] <констатирую, констатируешь> что,
признавать <признаю, признаёшь> / признать* <признаю, признаешь> что,
утверждать <утверждаю, утверждаешь> / утвердить* <утвержу, утвердишь> что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что
fakti konstateerima констатировать[*] ~ признавать/признать* факт
arst konstateeris kopsupõletikku врач констатировал воспаление лёгких
tuleb konstateerida, et see on tõepoolest nii придётся ~ надо признаться, что это действительно так
resolutsiooni konstateeriv osa констатирующая часть резолюции

nentima v <n'enti[ma n'enti[da nendi[b nendi[tud 28>
tõsiasja kinnitama, sedastama, konstateerima
констатировать[*] <констатирую, констатируешь> что,
отмечать <отмечаю, отмечаешь> / отметить* <отмечу, отметишь> что,
утверждать <утверждаю, утверждаешь> / утвердить* <утвержу, утвердишь> что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что
täheldama, märkama
замечать <замечаю, замечаешь> / заметить* <замечу, заметишь> что
tuleb nentida tõika следует отметить ~ признать факт
pean nentima, et sa valetad я должен заметить, что ты лжёшь
nende sündmuste vahel võib nentida teatavat seost между этими событиями прослеживается определённая связь

sanktsioneerima v <sanktsion'eeri[ma sanktsion'eeri[da sanktsioneeri[b sanktsioneeri[tud 28>
kinnitama, heaks kiitma, õigusjõudu andma
санкционировать[*] <санкционирую, санкционируешь> что,
утверждать <утверждаю, утверждаешь> / утвердить* <утвержу, утвердишь> что,
давать/дать* санкцию на что
ametlikult sanktsioneeritud seisukohad официально санкционированные положения

sedastama v <sedasta[ma sedasta[da sedasta[b sedasta[tud 27>
nentima, konstateerima
констатировать[*] <констатирую, констатируешь> что,
отмечать <отмечаю, отмечаешь> / отметить* <отмечу, отметишь> что,
утверждать <утверждаю, утверждаешь> / утвердить* <утвержу, утвердишь> что,
устанавливать <устанавливаю, устанавливаешь> / установить* <установлю, установишь> что
täheldama, märkama
замечать <замечаю, замечаешь> / заметить* <замечу, заметишь> что
sedastati, et elujärg on paranenud было отмечено, что жизненный уровень повысился

veenma v <v'een[ma v'een[da veena[b v'een[dud, v'een[is v'een[ge 33>
uskuma panema, oma arvamust sisendama
убеждать <убеждаю, убеждаешь> / убедить* <-, убедишь> кого-что, в чём,
уверять <уверяю, уверяешь> / уверить* <уверю, уверишь> кого-что, в чём,
заверять <заверяю, заверяешь> / заверить* <заверю, заверишь> кого-что, в чём,
утверждать <утверждаю, утверждаешь> / утвердить* <утвержу, утвердишь> кого-что, в чём,
вразумлять <вразумляю, вразумляешь> / вразумить* <вразумлю, вразумишь> кого-что
keelitama
уговаривать <уговариваю, уговариваешь> / уговорить* <уговорю, уговоришь> кого-что, чем, на что, что делать, что сделать,
увещать <увещаю, увещаешь> кого-что, что делать, что сделать van,
увещевать <увещеваю, увещеваешь> кого-что, что делать, что сделать van,
агитировать <агитирую, агитируешь> / сагитировать* <сагитирую, сагитируешь> кого-что kõnek
veenis sõpra kaasa tulema он убеждал ~ уговаривал друга пойти вместе с ним / он агитировал друга пойти вместе с собой kõnek
seletus ei veennud kedagi пояснение ~ объяснение никого не убедило

väitma v <v'äit[ma v'äit[a väida[b väide[tud, v'äit[is v'äit[ke 34>
arvamust avaldama, tõendama
утверждать <утверждаю, утверждаешь> что,
доказывать <доказываю, доказываешь> что
autojuht väidab, et õnnetuses oli süüdi jalakäija водитель утверждает, что в аварии был виноват пешеход kõnek
jalakäija väidab risti vastupidist пешеход утверждает ~ доказывает диаметрально противоположное
väitis end varast näinud olevat он утверждал, что видел вора

ütlema v <'ütle[ma ütel[da 'ütle[b ütel[dud 30; 'ütle[ma 'öel[da 'ütle[b 'öel[dud 30>
1. sõnama, lausuma
сказать* <скажу, скажешь> что, кому-чему,
говорить <говорю, говоришь> что, кому-чему,
произнести* <произнесу, произнесёшь; -нёс, произнесла> что,
проговорить* <проговорю, проговоришь> что,
промолвить* <промолвлю, промолвишь> что,
заметить* <замечу, заметишь> что
ütles kõva häälega oma nime он громко сказал ~ произнёс своё имя
ütle, miks sa eile koolist puudusid? скажи, почему ты вчера отсутствовал в школе?
oleks ta selle eest aitähki öelnud он даже спасибо не сказал за это / он хоть бы спасибо сказал за это kõnek
kohmas midagi öelda он проговорил что-то невнятно / он промямлил что-то madalk
tema pilk ütles mulle kõik piltl его взгляд сказал мне всё без слов
kas sulle sisetunne midagi ei ütle? piltl тебе интуиция ничего не подсказывает?
2. mainima, rääkima, seletama
сказать* <скажу, скажешь> что, кому-чему,
говорить <говорю, говоришь> что, кому-чему
Mart, nagu juba öeldud, kavatseb ... Март, как уже говорилось ~ было сказано, намеревается...
ütle talle minu soov edasi передай ему моё [по]желание
võrdluseks olgu öeldud, et ... для сравнения скажем, что...
tänases ajalehes öeldakse, et ... в сегодняшней газете пишут, что...
käsi peseb kätt, ütleb vanasõna рука руку моет, гласит пословица piltl
minu nimi teile vaevalt midagi ütleb piltl моё имя вряд ли вам что-нибудь скажет kõnek
3. oma arvamust, seisukohta, otsust millegi kohta ütlema, väitma
сказать* <скажу, скажешь> что,
утверждать <утверждаю, утверждаешь> что
4. tegelikku olukorda ja inimeste suhtumist kajastavates väljendustes
tõtt öelda правду сказать kõnek / по правде говоря kõnek
ausalt öelda ~ öeldes честно говоря
pehmelt öelda ~ öeldes мягко говоря piltl
raske öelda, millest kõik alguse sai трудно сказать, с чего всё началось
5. hüüatustes ja arvamusavaldustes
скажи! kõnek,
скажите! kõnek,
что ты говоришь! kõnek,
что вы говорите! kõnek
ära sa ütle, täitsa korralik tasu! скажи ты, довольно приличная плата! kõnek
no ütle poissi, mis tegi! скажи на милость, что мальчик сотворил ~ натворил! kõnek
6. rõhutus asendis adverbiaalselt oletust väljendades
скажем,
почти,
около,
примерно
tule peale lõunat, ütleme, kell neli! приходи после обеда[, скажем,] часа в четыре!


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur