[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 22 artiklit

alg+seis s <+s'eis seisu s'eisu s'eisu, s'eisu[de s'eisu[sid ~ s'eis/e 22>
1.
начальное положение,
начальное состояние,
исходное положение,
исходное состояние,
начальная стадия,
исходный уровень,
[перво]начальный уровень
vedeliku algseis katseklaasis исходный ~ [перво]начальный уровень жидкости в пробирке
2. sport võimlemises
основная стойка
males, kabes
начальное положение
algseisu võtma принимать/принять* основную стойку

elu+järg s <+j'ärg järje j'ärge j'ärge, j'ärge[de j'ärge[sid ~ j'ärg/i 22>
elutase
жизненный уровень,
уровень жизни
elukorraldus
жизненный уклад,
уклад жизни
elamine-olemine
жизнь <жизни sgt ж>,
быт <быта, предл. о быте, в быту sgt м>,
житьё <житья sgt с> kõnek,
житьё-бытьё <житья-бытья sgt с> kõnek
aineline elujärg материальный уровень жизни
vilets elujärg бедная ~ убогая жизнь / убогое житьё kõnek
oma elujärge muutma изменять/изменить* свой жизненный уклад
elujärge korraldama налаживать/наладить* ~ упорядочивать/упорядочить* свою жизнь ~ свой быт / устраивать/устроить* свою жизнь ~ свои дела / устраиваться/устроиться*
elujärg on paranenud жизнь улучшилась / жизненный уровень повысился
sain lõpuks elujärjele наконец я устроил ~ наладил свою жизнь

hinna+tase
(kaupade, teenuste) hindade suurus
уровень цен

juhtimis+tasand
juhtimise valdkond mingi hierarhilise süsteemi osana
уровень руководства

keeleoskus+tase
võõrkeele õppimisel omandatav või omandatud keeleoskuse määr
уровень владения языком

keele+tase
võõrkeele õppimisel omandatav või omandatud keeleoskuse määr
уровень языка
ülikoolis õppimiseks on nõutav keeletase B2 для учёбы в университете необходим уровень языка B2

kolesterooli+tase
kolesterooli määr organismi veres
уровень холестерина

madal+seis s <+s'eis seisu s'eisu s'eisu, s'eisu[de s'eisu[sid ~ s'eis/e 22>
1. veetaseme kohta
низкий уровень воды,
низкая вода,
мелководье <мелководья sgt с>
2. madal tase, mõõnaseis
самый низкий уровень чего,
упадок <упадка sgt м>,
спад <спада sgt м>
hingeline madalseis душевный спад
majanduse madalseis низкий уровень [развития] экономики / спад в экономике
iga teatri elus on kõrgperioode ja madalseise в жизни каждого театра бывают подъёмы и спады

mere+pind s <+p'ind pinna p'inda p'inda, p'inda[de p'inda[sid ~ p'ind/u 22>
1. veepind
поверхность моря
sile merepind гладь моря
lainetav merepind волнующаяся поверхность моря
2. meretase
уровень моря
merepinnast madalamal ниже уровня моря

nivoo s <niv'oo niv'oo niv'oo[d -, niv'oo[de niv'oo[sid ~ niv'o[id 26>
tase, kõrgusaste; rõhtpind
уровень <уровня м> ka piltl,
горизонт <горизонта м>
erineva nivooga mägijärved горные озёра с разным уровнем воды
ta on oma teadmistelt keskmisest nivoost kõrgemal по своим знаниям он выше среднего уровня

palga+tase
töötasu suurus (teatava valdkonna) palgasüsteemi osana
уровень зарплат
probleemiks on madal palgatase проблема в низком уровне зарплат

palga+vaesus
olukord, kus tehakse küll tööd ja saadakse palka, aga see ei aita vaesusest välja tulla
низкий уровень доходов
palgavaesus suureneb Eestis ka kõrgharitute seas низкий уровень доходов в Эстонии наблюдается также у имеющих высшее образование

pilve+piir
1. kõrgus, kus asuvad pilved
уровень облаков
mäetipud asusid pilvepiirist kõrgemal горные вершины находятся выше уровня облаков
2. väljendites ülendatud meeleolu kohta
на седьмом небе kõnek
võit kergitas meeskonna pilvepiirile победив, команда чувствовала себя на седьмом небе kõnek

reostatus s <r'eostatus r'eostatuse r'eostatus[t r'eostatus[se, r'eostatus[te r'eostatus/i 11>
reostatud seisund
загрязнённость <загрязнённости sgt ж>
reostuse aste
степень загрязнения,
уровень загрязнения
suur looduse reostatus большая загрязнённость природы
siin on ujumine vee reostatuse tõttu keelatud из-за загрязнённости воды плавать здесь запрещается

saastumus s <s'aastumus s'aastumuse s'aastumus[t s'aastumus[se, s'aastumus[te s'aastumus/i 11>
загрязнённость <загрязнённости sgt ж>,
степень загрязнения,
уровень загрязнения

seis s <s'eis seisu s'eisu s'eisu, s'eisu[de s'eisu[sid ~ s'eis/e 22>
1. seismine
стояние <стояния sgt с>,
стоянка <стоянки sgt ж>
masinate seisu ajal võeti einet завтракали во время стоянки машин
2. hoiak, asend, asetus, positsioon
положение <положения с>,
состояние <состояния с>,
позиция <позиции ж>,
стойка <стойки, мн.ч. род. стоек, дат. стойкам ж>
rinnalseis sport стойка на груди
ristseis sport скрестная стойка / стойка скрестно
rippseis sport вис стоя
sulgseis sport стойка с сомкнутыми ногами
toengseis sport упор стоя
turiseis sport стойка на лопатках
uppseis sport упор стоя согнувшись
valvelseis sport, sõj стойка смирно
musta vigurite aktiivne seis sport активная позиция чёрных
enamviguriga seis sport позиция с лишней фигурой
keha sirge seis прямая осанка
käte iseloomulik seis характерное для рук положение
asjade seis положение дел
tähtede seis положение звёзд
uuris baromeetri seisu он рассматривал показание барометра
3. teat hetke olukord
положение <положения sgt с>,
состояние <состояния sgt с>,
наличность <наличности sgt ж> maj
sport skoor
счёт <счёта sgt м>
tase
уровень <уровня м>
raske majanduslik seis тяжёлое материальное положение
kaotusseis sport проигрышное положение
kassaseis кассовая наличность
võiduseis выигрышная позиция
ummikseis безвыходное положение / тупиковое положение kõnek
viigiseis ничейный счёт / ничья
punktide seis счёт
põhjavee seis уровень подземных вод
mängu seis счёт игры
andmed esitatakse 1. jaanuari seisuga данные представляют по состоянию на первое января
teisel poolajal õnnestus seis viigistada во втором тайме удалось сравнять счёт

tasand s <tasand tasandi tasandi[t -, tasandi[te tasande[id 2>
1. tasane pind; mat tasapind
плоскость <плоскости, мн.ч. род. плоскостей ж>
horisontaalne tasand горизонтальная плоскость
puutujatasand касательная плоскость
künkad ja tasandid холмы и равнины
sõiduteed paiknevad eri tasandeil дороги расположены на разных уровнях
2. tase, aste, järk
уровень <уровня м>,
ступень <ступени, мн.ч. род. ступеней ж>,
степень <степени, мн.ч. род. степеней ж>
valdkond, aspekt
плоскость <плоскости, мн.ч. род. плоскостей ж>,
сфера <сферы ж>,
область <области, мн.ч. род. областей ж>
arengutasand ступень ~ степень развития
esmatasand первичная ~ первая ступень
foneetikatasand lgv фонетический уровень
lähtetasand исходная ~ первоначальная ступень
sõnavaratasand lgv лексический уровень
võimutasand уровень власти
ülemine ehk tippjuhtimise tasand высший уровень руководства
teadmiste tasand уровень ~ степень знаний

tasa+pind s <+p'ind pinna p'inda p'inda, p'inda[de p'inda[sid ~ p'ind/u 22>
tasand
плоскость <плоскости, мн.ч. род. плоскостей ж> ka mat
ühenduses kõrgusastmetega
уровень <уровня м>
lõikuvad tasapinnad пересекающиеся плоскости
ristuvad tasapinnad скрещивающиеся плоскости
peegli tasapind плоская поверхность зеркала
järve tasapind зеркальная поверхность озера
sõitsime eri tasapindadel мы ехали на разных уровнях
aken on maaga ühel tasapinnal окно на одном уровне с землёй

tase s <tase taseme tase[t -, taseme[te taseme[id 4>
1. [veepinna] kõrgus, nivoo
уровень <уровня м>,
горизонт <горизонта м>
meretase уровень моря
põhjaveetase горизонт грунтовых вод
veetase уровень ~ горизонт воды
merepinna tasemel над уровнем моря
jõe tase on tõusnud уровень воды в реке поднялся / вода в реке поднялась piltl
2. arengu, suuruse, väärtuse, tähtsuse aste
уровень <уровня м>,
степень <степени, мн.ч. род. степеней ж>,
ступень <ступени, мн.ч. род. ступеней ж>
algtase начальный уровень / начальная ступень
elatustase жизненный ~ прожиточный уровень / уровень жизни
ettevalmistustase уровень ~ степень подготовки ~ подготовленности
teenindustase уровень обслуживания
tipptase высший уровень / высшая ступень ~ степень
kohtumine ministrite tasemel встреча на уровне министров
3. kõnek kvaliteedi, teostuse jms. kõrge aste
класс <класса sgt м>
tasemel etendus классный спектакль

taseme+eksam s <+'eksam 'eksami 'eksami[t -, 'eksami[te 'eksame[id 2>
экзамен на уровень [знаний],
уровневый экзамен

vaaderpass s <vaaderp'ass vaaderpassi vaaderp'assi vaaderp'assi, vaaderp'assi[de vaaderp'assi[sid ~ vaaderp'ass/e 22>
vesilood
ватерпас <ватерпаса м>,
уровень <уровня м>

õli+tase
(mootoris:) õli normaalne hulk, mida mõõdetakse kõrguses mingi tingliku rõhtpinna suhtes
уровень масла
kui pedaali lahti lasen, tõuseb õlitase jälle üles когда я отпускаю педаль, уровень масла опять повышается


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur