[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 19 artiklit

akteerima v <akt'eeri[ma akt'eeri[da akteeri[b akteeri[tud 28>
актировать[*] <актирую, актируешь> / заактировать* <заактирую, заактируешь> что,
составлять/составить* акт
puudujääki akteerima актировать[*]/заактировать* недочёт
akteeritud töömaht актированный объём работы

kavastama v <kavasta[ma kavasta[da kavasta[b kavasta[tud 27>
kava koostama
составлять/составить* план чего
ettekannet kavastama составлять/составить* план доклада

kokku seadma v
koostama
составлять <составляю, составляешь> / составить* <составлю, составишь> что,
складывать <складываю, складываешь> / сложить* <сложу, сложишь> что
ühendama
соединять <соединяю, соединяешь> / соединить* <соединю, соединишь> что, чем, с чем
seati kokku lühike aruanne составили ~ был составлен краткий отчёт
peaminister seab valitsust kokku премьер[-министр] формирует правительство
tal õnnestus vanadest osadest televiisor kokku seada ему удалось собрать телевизор из старых частей
skeleti luud olid traatidega kokku seatud кости скелета были соединены ~ скреплены проволокой

kokku tegema v
1. arvude kohta
составлять <-, составляет> / составить* <-, составит> сколько,
быть <-, будет> сколько
viis ja kümme teeb kokku viisteist пять и десять будет пятнадцать
2. ära määrima
пачкать <пачкаю, пачкаешь> / испачкать* <испачкаю, испачкаешь> кого-что, чем,
пачкать <пачкаю, пачкаешь> / запачкать* <запачкаю, запачкаешь> кого-что, чем,
измазывать <измазываю, измазываешь> / измазать* <измажу, измажешь> кого-что, чем kõnek
vana nael oli paberi roostega kokku teinud старый гвоздь измазал ржавчиной бумагу kõnek

komplekteerima v <komplekt'eeri[ma komplekt'eeri[da komplekteeri[b komplekteeri[tud 28>
koosseisu moodustama v ettenähtud määrani täiendama
комплектовать <комплектую, комплектуешь> / укомплектовать* <укомплектую, укомплектуешь> что,
укомплектовывать <укомплектовываю, укомплектовываешь> / укомплектовать* <укомплектую, укомплектуешь> что,
составлять <составляю, составляешь> / составить* <составлю, составишь> что,
набирать <набираю, набираешь> / набрать* <наберу, наберёшь; набрал, набрала, набрало> что
kokku seadma, koostama
комплектовать <комплектую, комплектуешь> / скомплектовать* <скомплектую, скомплектуешь> что,
укомплектовывать <укомплектовываю, укомплектовываешь> / укомплектовать* <укомплектую, укомплектуешь> что,
составлять/составить* комплект чего
meeskonda komplekteerima комплектовать/укомплектовать* ~ укомплектовывать/укомплектовать* ~ составлять/составить* ~ набирать/набрать* команду
klass komplekteeriti maalt tulnud õpilastest класс был укомплектован из сельских учеников
hästi komplekteeritud raamatukogu хорошо укомплектованная библиотека

komponeerima v <kompon'eeri[ma kompon'eeri[da komponeeri[b komponeeri[tud 28>
1. muus helitööd looma
сочинять/сочинить* музыку,
сочинять/сочинить* музыкальное произведение,
создавать/создать* музыку,
создавать/создать* музыкальное произведение,
писать/написать* музыку,
писать/написать* музыкальное произведение
ta on komponeerinud kaks sümfooniat он сочинил ~ создал ~ написал две симфонии
2. koostama, kokku seadma
компоновать <компоную, компонуешь> / скомпоновать* <скомпоную, скомпонуешь> что,
составлять <составляю, составляешь> / составить* <составлю, составишь> что

kontrasteeruma v <kontrast'eeru[ma kontrast'eeru[da kontrast'eeru[b kontrast'eeru[tud 27>
vastanduma
контрастировать <контрастирую, контрастируешь> с кем-чем,
составлять контраст с кем-чем
skulptuuri tumepunane värv kontrasteerus aia rohelusega тёмно-красный цвет скульптуры контрастировал ~ составлял контраст с зеленью сада

koostama v <k'oosta[ma k'oosta[da k'oosta[b k'oosta[tud 27>
составлять <составляю, составляешь> / составить* <составлю, составишь> что
aruannet koostama составлять/составить* отчёт
akti koostama составлять/составить* акт / актировать[*]/заактировать* что
plaani koostama составлять/составить* план
sõnaraamatut koostama составлять/составить* словарь
rongi koostama составлять/составить* ~ формировать/сформировать* поезд
koostasin kirjale vastuse я составил ответ на письмо
võistluste põhjal koostati noortekoondis по результатам соревнований была создана ~ образована ~ сформирована молодёжная сборная

kujundama v <kujunda[ma kujunda[da kujunda[b kujunda[tud 27>
1. vormima
формировать <формирую, формируешь> / сформировать* <сформирую, сформируешь> что,
сформировывать <сформировываю, сформировываешь> / сформировать* <сформирую, сформируешь> что,
оформлять <оформляю, оформляешь> / оформить* <оформлю, оформишь> что,
составлять <составляю, составляешь> / составить* <составлю, составишь> что
kunstipäraselt
декорировать[*] <декорирую, декорируешь> что,
художественно оформлять/оформить* что
iseloomu kujundama формировать/сформировать* ~ сформировывать/сформировать* характер
harjumusi kujundama формировать/сформировать* ~ вырабатывать/выработать* навыки
maailmavaadet kujundama формировать/сформировать* мировоззрение
aastad kujundavad inimest годы формируют человека
kunst kujundab maitset искусство формирует вкус
tuul kujundab maapinna reljeefi ветер формирует ~ определяет рельеф земной поверхности
lähipäevil kujundab ilma uus tsüklon в ближайшие дни погоду определяет ~ создаёт новый циклон
vana loss kujundati kunstigaleriiks старый замок преобразовали в художественную галерею / старый замок приспособили под художественную галерею
etenduse dekoratsioonid kujundas tuntud kunstnik декорации к спектаклю создал известный художник
maitsekalt kujundatud raamat книга, оформленная со вкусом
kaunilt kujundatud vaateaken красиво декорированная витрина
2. tekitama, moodustama
создавать <создаю, создаёшь> / создать* <создам, создашь; создал, создала, создало> что,
образовать[*] <образую, образуешь> что,
образовывать <образовываю, образовываешь> / образовать* <образую, образуешь> что
tantsijad kujundasid murule vöökirja танцоры создали ~ выписали на газоне узор пояса

lausestama v <lausesta[ma lausesta[da lausesta[b lausesta[tud 27>
lauseks vormima
составлять/составить* предложение,
сформулировать в форме предложения,
выразить в форме предложения

listima
kõnek järjekorda panema, midagi üles kirjutama või reastama
составлять/составить* список кого-чего,
перечислять <перечисляю, перечисляешь> / перечислить* <перечислю, перечислишь> кого-что
enne reisi listisime kohad, mida kindlasti külastada tahtsime до поездки мы составили список мест, которые обязательно хотели посетить
firmad on listitud tähestikulises järjekorras фирмы перечислены в алфавитном порядке

looma v <l'oo[ma l'uu[a l'oo[b l'oo[dud, l'õ[i loo[ge luu[akse 38>
1.
создавать <создаю, создаёшь> / создать* <создам, создашь; создал, создала, создало> что,
созидать <созидаю, созидаешь> liter
vaimseid väärtusi
творить <творю, творишь> / сотворить* <сотворю, сотворишь> что
asutama
основывать <основываю, основываешь> / основать* <осную, оснуёшь> что
rajama
строить <строю, строишь> / построить* <построю, построишь> что
moodustama
образовывать <образовываю, образовываешь> / образовать* <образую, образуешь> что,
образовать[*] <образую, образуешь> что,
формировать <формирую, формируешь> / сформировать* <сформирую, сформируешь> что,
учреждать <учреждаю, учреждаешь> / учредить* <учрежу, учредишь> что
kujundama
составлять <составляю, составляешь> / составить* <составлю, составишь> что
kirjutama
сочинять <сочиняю, сочиняешь> / сочинить* <сочиню, сочинишь> что,
слагать <слагаю, слагаешь> / сложить* <сложу, сложишь> что
laule looma сочинять/сочинить* ~ создавать/создать* ~ слагать/сложить* песни
pretsedenti looma создавать/создать* прецедент
korda looma наводить/навести* порядок
sidemeid looma налаживать/наладить* ~ устанавливать/установить* связи
kangast looma набирать/набрать* основу
kinnast looma набирать/набрать* петли для рукавицы
ta on loonud unustamatuid lavakujusid он создал незабываемые сценические образы
inimene on loodud meheks ja naiseks человек сотворён мужчиной и женщиной
ta on näitlejaks loodud он рождён ~ создан артистом / он артист от природы
elu läheb oma loodud rada kõnek жизнь идёт своим чередом
need saapad on mulle nagu loodud эти сапоги будто созданы для меня
lind on loodud lendama птица создана ~ сотворена, чтоб[ы] летать
nad on teineteise jaoks loodud они созданы друг для друга
Aafrikas luuakse üha uusi riike в Африке создают[ся] ~ основывают[ся] всё новые государства
poeg lõi oma perekonna сын создал свою семью
loodi uus ühing создали ~ основали новое общество
reisijaile on loodud kõik mugavused для пассажиров созданы все удобства
küünlavalgus loob hubase meeleolu свет свечи создаёт уютную обстановку ~ приятное настроение
2.umbisikuliseltuue Kuu-tsükli algamise kohta
mis päeval uus kuu luuakse? когда будет новолуние?
3. õisikut vm taimeosi moodustama
rukis loob pead рожь колосится
kas nisu on juba loonud пшеница уже выколосилась?
oras hakkab kõrt looma у всходов начинается стеблевание
4.umbisikuliseltkõnek heale mõttele tulema; taipama [hakkama]
соображать <соображаю, соображаешь> / сообразить* <соображу, сообразишь>,
проясняться <-, проясняется> / проясниться* <-, прояснится>

moodustama v <moodusta[ma moodusta[da moodusta[b moodusta[tud 27>
1. mingil kujul esinema, millenagi olemas olema, endast midagi kujutama
образовывать <образовываю, образовываешь> / образовать* <образую, образуешь> что,
образовать[*] <образую, образуешь {в прош. вр. только сов.}> что,
составлять <составляю, составляешь> что
kõrkjad ja pilliroog moodustavad läbitungimatu tihniku камыш и тростник образуют непроходимые заросли
tedretähnid moodustasid põskedele pruune laike от веснушек на щеках образовались коричневые пятна
erandi moodustab siin ... исключение составляет здесь ...
see osa raamatust moodustab omaette peatüki эта часть книги образует ~ составляет отдельную главу
räim moodustas kalasaagist umbes kolmandiku почти треть [рыбного] улова составляла салака
2. tekitama, põhjustama
образовывать <образовываю, образовываешь> / образовать* <образую, образуешь> что,
образовать[*] <образую, образуешь {в прош. вр. только сов.}> что,
составлять <составляю, составляешь> / составить* <составлю, составишь> что
eesvokaalid moodustatakse suu esiosas передние гласные образуются в передней части полости рта
moodustage põimlause образуйте ~ составьте сложноподчинённое предложение
3. asutama, organiseerima, looma
образовывать <образовываю, образовываешь> / образовать* <образую, образуешь> что,
образовать[*] <образую, образуешь {в прош. вр. только сов.}> что,
создавать <создаю, создаёшь> / создать* <создам, создашь; создал, создала, создало> что,
учреждать <учреждаю, учреждаешь> / учредить* <учрежу, учредишь> что,
формировать <формирую, формируешь> / сформировать* <сформирую, сформируешь> что,
сформировывать <сформировываю, сформировываешь> / сформировать* <сформирую, сформируешь> что
valitsust moodustama образовывать/образовать* ~ составлять/составить* ~ формировать/сформировать* правительство
moodustati mitu komisjoni организовали ~ составили ~ было организовано ~ было составлено несколько комиссий

prognoosima v <progn'oosi[ma progn'oosi[da prognoosi[b prognoosi[tud 28>
prognoosi andma, ennustama
прогнозировать[*] <прогнозирую, прогнозируешь> что,
составлять/составить* прогноз чего,
предсказывать <предсказываю, предсказываешь> / предсказать* <предскажу, предскажешь> что, кому
arst prognoosib haiguse kulgu врач прогнозирует ход ~ течение ~ развитие болезни

protokollima v <protok'olli[ma protok'olli[da protokolli[b protokolli[tud 28>
protokollis kirja panema; protokolli koostama
протоколировать[*] <протоколирую, протоколируешь> / запротоколировать* <запротоколирую, запротоколируешь> что,
вести протокол чего,
составлять/составить* протокол чего
koosolek protokolliti выступления [на собрании] запротоколировали / собрание запротоколировали kõnek
kes täna protokollib? кто сегодня протоколирует? / кто будет сегодня вести протокол?
tunnistaja ütlused on protokollitud показания свидетеля [за]протоколированы

tegema v <tege[ma teh[a t'ee[b tee[vad t'eh[tud, teg[i t'eh[ke teh[akse tei[nud 28>
1. midagi valmistama, looma, tekitama
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> кого-что, из чего,
создавать <создаю, создаёшь> / создать* <создам, создашь; создал, создала, создало> кого-что, из чего,
производить <произвожу, производишь> / произвести* <произведу, произведёшь; произвёл, вела> что,
вырабатывать <вырабатываю, вырабатываешь> / выработать* <выработаю, выработаешь> что,
изготовлять <изготовляю, изготовляешь> / изготовить* <изготовлю, изготовишь> что
toitu valmistama
готовить <готовлю, готовишь> что,
приготовлять <приготовляю, приготовляешь> / приготовить* <приготовлю, приготовишь> что
õmblustööd
шить <шью, шьёшь> / сшить* <сошью, сошьёшь> что
süüa tegema приготовлять/приготовить* поесть, готовить
pannkooke tegema жарить/зажарить* ~ печь/испечь* блины
leiba tegema печь/испечь* ~ выпекать/выпечь* хлеб
õlut tegema варить/сварить* пиво
lõunaks teeme suppi к обеду приготовим суп
kas teen kohvi või teed? приготовлю ~ приготовить кофе или чай? / сделаю кофе или чай? kõnek
lasksin endale uue kostüümi teha я сшила себе новый костюм [у портного] / я сделала себе новый костюм [у портного] kõnek
lapsed teevad lumememme дети лепят снеговика
majale tehti katus peale дом подвели под крышу
sohu tehti uut teed через болото прокладывали новую дорогу
üle jõe tehti uus sild через реку перекинули ~ построили новый мост
parketti tehakse tammest паркет делают ~ изготовляют ~ изготавливают из дуба
selles tsehhis tehakse kalakonserve в этом цехе делают ~ производят рыбные консервы
tegin aseme diivanile я приготовила постель ~ постлала на диване кому
teen soengu pähe сделаю причёску
vaja uued passipildid teha надо сделать фотографии ~ сфотографироваться на паспорт
olen meister peenraid tegema я -- мастер делать грядки
tee temast üks lugu lehte! напиши о нём в газету [заметку ~ статью]!
romaanist on tehtud mitu tõlget сделано несколько переводов этого романа
kas sul on testament tehtud? ты уже сделал ~ написал завещание?
eelarve on veel tegemata бюджет ещё не составлен ~ не готов
tegin käsikirjas mõned muudatused я внёс в рукопись некоторые изменения
parandused tehke lehe servale исправления делайте на полях
koos tegime tulevikuplaane вместе мы строили планы на будущее
otsust polnud kerge teha нелегко было принять решение
tegin juhtunust omad järeldused я сделал из случившегося [свои] выводы
tehke sugu ja saagu teid palju! плодитесь и размножайтесь! kõnek
2. kusema
описывать <описываю, описываешь> / описать* <описаю, описаешь> кого-что kõnek,
обписывать <обписываю, обписываешь> / обписать* <обписаю, обписаешь> кого-что kõnek
roojama
испражняться <испражняюсь, испражняешься> / испражниться* <испражнюсь, испражнишься>
kits tegi põrandale pabulaid коза навалила на пол ~ наделала на полу kõnek
laps teeb veel püksi ребёнок ещё делает в штаны kõnek
koer tegi mulle jala peale собака о[б]писала мне ногу ~ сделала мне на ногу kõnek
3. hääle, häälitsuse kuuldavale toomise kohta
õpetaja tegi kurja ~ kõva häält учитель повысил голос / учитель прикрикнул [строгим голосом] на кого-что
imik hakkas häält tegema младенец стал агугукать kõnek
ärge tehke lärmi! не шумите!
poisid, teeme laulu! ребята, давайте споём!
tee muusika vaiksemaks! сделай музыку потише! kõnek
rahast juttu ei tehtud о деньгах не говорили ~ разговора не было
4. lühemate suuliste väljendusvormide kohta: esitama, jagama
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> что
tee pakkumine внеси предложение! / предложи!
mulle tehti ülesandeks lõkkel silm peal hoida мне вменили в обязанность ~ поручили следить за костром / мне велели следить за костром kõnek
5. midagi korraldama, rajama
устраивать <устраиваю, устраиваешь> / устроить* <устрою, устроишь> что,
создавать <создаю, создаёшь> / создать* <создам, создашь; создал, создала, создало> что
tegime ekskursiooni saarele мы устроили ~ организовали экскурсию на остров
teeme oma võrkpallimeeskonna создадим ~ организуем свою волейбольную команду
6. põhjustama, esile kutsuma, tekitama
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> что,
причинять <причиняю, причиняешь> / причинить* <причиню, причинишь> что
mulle teeb homne eksam tõsist muret я серьёзно озабочен завтрашним экзаменом
poeg tegi emale palju südamevalu сын причинял много горя матери
see teeb mulle rõõmu это доставляет ~ приносит мне радость ~ радует меня
haav teeb valu рана причиняет боль / рана побаливает kõnek
tegin endale kukkudes haiget падая, я сделал себе больно ~ причинил себе боль ~ ушибся
küll teeb tuska, et televiisor rikki läks досада берёт ~ досадно, что телевизор сломался
torm hakkab hirmu tegema шторм начинает наводить страх ~ пугать
lausa viha teeb, kui mõistmatu sa oled! прямо ~ просто зло берёт ~ разбирает, какой ты бестолковый! kõnek
talle meeldib nalja teha ему нравится шутить
tegi kõigile hea tuju он всем поднял настроение
tahtsin sulle üllatust teha я хотел сделать тебе сюрприз / я хотел преподнести тебе сюрприз kõnek
tema ei tee kärbselegi kurja он и мухи не обидит kõnek
ärge tehke endale [söögitegemisega] tüli! не обременяйте ~ не утруждайте себя [приготовлением еды]!
kivimüürile ei tee tuul midagi каменной стене ветер нипочём kõnek
lonks viina ei tee midagi от глотка водки ничего не случится
7. kehaliste liigutuste kohta ja seoses ühest paigast teise liikumisega; mitmesuguste tööde, toimingute, ettevõtmiste kohta
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> что
teeb hommik[u]võimlemist делает утреннюю зарядку
tegin sammukese kõrvale я немного отступил в сторону
tegime järvele ringi ~ tiiru peale мы обошли озеро кругом ~ прошли вокруг озера
tegime uiskudel juba poognaid мы уже выделывали пируэты на коньках kõnek
teeme paar tantsu! станцуем разок другой! kõnek
mul on vaja veel mõni käik teha мне надо ещё кое-куда сходить
külalised ei mõelnudki minekut teha гости и не думали уходить
suusataja teeb head sõitu лыжник хорошо бежит
tööd tegema работать
rügab ~ vihub ~ lõhub tööd teha вкалывает madalk
kütist tegema сжигать/сжечь* лес под пашню
tegime ettevalmistusi külaliste vastuvõtuks мы готовились встречать гостей
sain oma ostud tehtud все покупки сделаны
teeme poti õlut выпьем по кружке пива
ostu puhul tuli liiku teha покупку надо было обмыть ~ [в]спрыснуть kõnek
ta on võimeline igasuguseid alatusi tegema он способен на всякие подлости
ta on meister krutskeid tegema он мастер на проделки kõnek
tegi mulle karuteene он оказал мне медвежью услугу piltl
taksojuht tegi avarii таксист совершил аварию
lastel pole suvel linnas midagi teha летом детям нечего делать ~ нечем заняться в городе
püüan sinu heaks teha, mis saan попытаюсь сделать для тебя, что смогу
mis tehtud, see tehtud что сделано, то сделано
8. mingit ala harrastama, viljelema
заниматься <занимаюсь, занимаешься> чем,
увлекаться <увлекаюсь, увлекаешься> чем
sporti tegema заниматься спортом
9. kellekski v millekski muutma v kujundama
превращать <превращаю, превращаешь> / превратить* <превращу, превратишь> кого-что, в кого-что
ametipostile panema
назначать <назначаю, назначаешь> / назначить* <назначу, назначишь> кого-что, кем,
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> кого-что, из кого-чего, кем kõnek
isa tahtis pojast kirikuõpetaja teha отец хотел сделать сына пастором kõnek
koerast tehti koduloom juba ammu собаку уже давно сделали домашним животным ~ одомашнили
täkust tehti ruun жеребца превратили в мерина ~ выхолостили
kõrvalruumist saaks teha töökoja подсобное помещение можно отвести под мастерскую
ära tee minu kodust kõrtsi! не превращай мой дом в кабак! kõnek, piltl
vennast tehti vallavanem брата сделали волостным старейшиной kõnek
see mees ei tee karjäärist endale eluküsimust карьера для этого человека не главное в жизни
ämm tegi minia elu põrguks свекровь превратила жизнь невестки в ад piltl
10. mingisuguseks muutma
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> кого-что, каким
ära tee mind õnnetuks! не делай меня несчастным!
see muusika teeb mind kurvaks эта музыка наводит на меня грусть
see mõte teeb mind hulluks эта мысль сводит меня с ума
vihmasabin teeb uniseks шелест дождя располагает ко сну
uudis tehti avalikuks ~ kõigile teatavaks новость была доведена до всеобщего сведения ~ обнародована / новость сообщили всем
kaup sai kindlaks ~ sirgeks tehtud сторговались
mind tehti kaardilauas paljaks картёжные шулеры обчистили меня madalk
ärimees tehti rahast lagedaks бизнесмена обобрали [подчистую] kõnek
tee mind temaga tuttavaks! познакомь меня с ним!
tegime moosipurgi tühjaks мы опустошили банку с вареньем
tegin näo, nagu poleks ma neid märganudki я сделал вид, будто не заметил их
jälgis hoolega, mis näo me teeme он внимательно следил, как мы отреагируем
11. kedagi v midagi teistsuguseks väitma, millekski v kellekski tembeldama
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> кого-что, из кого-чего,
принимать <принимаю, принимаешь> / принять* <приму, примешь; принял, приняла, приняло> кого-что, за кого-что
teesklema
притворяться <притворяюсь, притворяешься> / притвориться* <притворюсь, притворишься> кем-чем, каким,
прикидываться <прикидываюсь, прикидываешься> / прикинуться* <прикинусь, прикинешься> кем-чем, каким kõnek
ära tee end lollimaks kui oled! не строй из себя такого уж дурака! kõnek
ära tee asja hullemaks не преувеличивай / не сгущай краски piltl / не нагнетай обстановку
nad tahtsid mind vargaks teha они хотели обвинить меня в воровстве
teeb endast alati suure vabadusvõitleja он всегда строит из себя борца за свободу ~ выставляет себя борцом за свободу kõnek
sa ainult teed, et oled purjus ты только притворяешься пьяным
teeb, nagu ei tunnekski mind делает вид ~ притворяется, что не знает меня
teeb end magama прикидывается спящим kõnek
12. mingil viisil toimima, tegutsema
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь> как,
поступать <поступаю, поступаешь> / поступить* <поступлю, поступишь> как
aega on vähe, teeme lühidalt! времени мало, сделаем побыстрее! kõnek
võib-olla tegin ma valesti? может быть я сделал ~ поступил неправильно?
teed targasti, kui sa teda ei kuula поступишь умно, если ты не послушаешься его
13. arvude, numbrite kohta: kokku olema, välja tegema
составлять <-, составляет> / составить* <-, составит> сколько,
быть <-, будет>
14. ütlustes, mis väljendavad võimatust midagi ette võtta, asjade käiku mõjutada
делать <делаю, делаешь> что,
поделать* <поделаю, поделаешь> что, чего kõnek
see pole kahjuks meie teha к сожалению, это не в нашей воле
praegu ma ei tule, tee mis tahad сейчас я не приду, делай что хочешь kõnek
mis teha, nii see on ikka olnud что поделаешь, так оно всегда было kõnek
15. käskivas kõneviisis väljendab kiirustamisele õhutamist
tehke, et kaote! а ну, проваливайте отсюда! madalk
tee, et magama saad! а ну-ка, спать! madalk
16. sg. 3. pöördes seoses mis-küsimusega
mis su tervis teeb? как у тебя со здоровьем?
mis ilm teeb? как погода?
mis isa teeb? как отец поживает?
17. asendab eespool mainitud verbi
делать <делаю, делаешь> / сделать* <сделаю, сделаешь>,
поступать <поступаю, поступаешь> / поступить* <поступлю, поступишь>

ulatuma v <ulatu[ma ulatu[da ulatu[b ulatu[tud 27>
1. ruumiliselt: küündima
доходить <-, доходит> / дойти* <-, дойдёт; дошёл, дошла> до чего,
доставать <-, достаёт> / достать* <-, достанет> [до] кого-чего,
достигать <-, достигает> / достичь* <-, достигнет; достиг, достигнул, достигла> [до] чего,
достигать <-, достигает> / достигнуть* <-, достигнет; достиг, достигнул, достигла> [до] чего,
досягать <-, досягает> чего liter,
дотягиваться <-, дотягивается> / дотянуться* <-, дотянется> до кого-чего,
простираться <-, простирается> / простереться* <-, прострётся; простёрся, простёрлась> до чего liter,
протягиваться <-, протягивается> / протянуться* <-, протянется>
hääle, lõhna kohta
доноситься <-, доносится> / донестись* <-, донесётся; донёсся, донеслась> до кого-чего,
разноситься <-, разносится> / разнестись* <-, разнесётся; разнёсся, разнеслась>,
нестись <-, несётся; нёсся, неслась>
lõhna kohta
тянуться <-, тянется>
valguse, heli kohta
проникать <-, проникает> / проникнуть* <-, проникнет> куда
juuksed ulatuvad õlgadeni волосы доходят до плеч
jalad ulatuvad põhja ноги достают ~ дотягиваются до дна
haav ulatus luuni рана доходила до самой кости
puurkaev ulatub põhjaveeni скважина доходит до грунтовых вод ~ на глубину грунтовых вод
heinamaa ulatus metsani покос протянулся до [самого] леса / покос простирался до [самого] леса liter
kõrvu ulatus mingi krabin до ушей донёсся какой-то шорох
seaduse käsi peaks ulatuma iga süüdlaseni piltl карательная рука закона должна настигать каждого виновника
minu mõistus selleni ei ulatu piltl у меня это в голове не умещается ~ не укладывается
maani ulatuv kleit платье до земли ~ до пола / платье до [самых] пят kõnek, piltl
räästani ulatuvad hanged сугробы, доходящие до самой крыши
läbi kahe korruse ulatuv korter квартира на два этажа / двухэтажная квартира / квартира на двух этажах
esile ~ ette ulatuv lõug выдающийся ~ выпирающий подбородок
2. nähtuste esinemis- ja mõjupiirkonna kohta
доходить <-, доходит> / дойти* <-, дойдёт; дошёл, дошла> до кого-чего,
подходить <-, подходит> / подойти* <-, подойдёт; подошёл, подошла>,
распространяться <-, распространяется> / распространиться* <-, распространится> куда,
распростираться <-, распростирается> / распростереться* <-, распрострётся; распростёрся, распростёрлась>,
передаваться <-, передаётся> / передаться* <-, передастся; передался, передалась, передалось>,
переноситься <-, переносится> / перенестись* <-, перенесётся; перенёсся, перенеслась> куда
ajaliselt: mingi ajapiirini [hrl minevikus] järjepidev olema
уходить <-, уходит> / уйти* <-, уйдёт; ушёл, ушла>
kuulujutt ulatus direktori kõrvu сплетни ~ пересуды дошли до директорских ушей kõnek
laval tekkinud pinge ulatus saali напряжение на сцене передалось и залу
kloostri ajalugu ulatub tuhandete aastate taha история монастыря уходит в глубину тысячелетий
traditsioon ulatub eelmise sajandi algusse традиция уходит своими корнями в начало прошлого века
3. hulga, arvu, määra, astme, taseme poolest teatud suuruses v kõrgusel olema v selleni jõudma
составлять <-, составляет> / составить* <-, составит>,
достигать <-, достигает> / достичь* <-, достигнет; достиг, достигнул, достигла> чего,
достигать <-, достигает> / достигнуть* <-, достигнет; достиг, достигнул, достигла> чего
alkoholi kontsentratsioon veres ulatus ühe promillini концентрация алкоголя в крови составляла одну промилле
pakane ulatus kahekümne kraadini мороз доходил до минус двадцати градусов
järve sügavus ulatub kümne meetrini глубина озера доходит до десяти метров / глубина озера составляет десять метров
kahe tuhandeni ulatuv tiraaž тираж, достигающий двух тысяч экземпляров / тираж, доходящий до двух тысяч экземпляров
4. mingi omaduse maksimumini jõudma
rubiini värvus ulatub roosast kuni sügavpunaseni цвет рубина может колебаться от розового до густо-красного
grotesksuseni ulatuv kujutamislaad стиль, переходящий в гротеск

vastanduma v <vastandu[ma vastandu[da vastandu[b vastandu[tud 27>
контрастировать <контрастирую, контрастируешь> с кем-чем,
представлять контраст кому-чему,
представлять противоположность кому-чему,
составлять контраст кому-чему,
составлять противоположность кому-чему,
противопоставляться <-, противопоставляется> кому-чему
noor kunstnik vastandus eelkäijatele молодой художник был противоположностью своим предшественникам

välja tegema v
1. tähelepanu pöörama, märkama, hoolima
обращать/обратить* внимание на кого-что,
замечать <замечаю, замечаешь> / заметить* <замечу, заметишь> кого-что,
показывать/показать* вид,
подавать/подать* вид
eitusega
пренебрегать <пренебрегаю, пренебрегаешь> / пренебречь* <пренебрегу, пренебрежёшь; пренебрёг, пренебрегла> кем-чем
ootasin asjata, et ta minust välja teeks я напрасно ждала, что он обратит на меня внимание ~ заметит меня
las ta paugutab uksi, ära tee välja пусть он хлопает дверями, не обращай на это внимания
2. kellelegi enda kulul jooki või sööki tellima
угощать <угощаю, угощаешь> / угостить* <угощу, угостишь> кого-что, чем
alkoholi
ставить <ставлю, ставишь> / поставить* <поставлю, поставишь> что, кому-чему kõnek
teen sulle kohvi ja koogi välja я угощаю ~ угощу тебя кофе и пирожным
3. arvutamisel tulemuseks andma, kokku tegema
составлять <-, составляет> / составить* <-, составит> сколько,
быть <-, будет> сколько
kahe kuu honorarid tegid välja 700 krooni гонорар за два месяца составил семьсот крон


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur