[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 26 artiklit

haldus+kogu
linna- või vallaosa juhtivad ja valitsevad isikud; asutuse või ettevõtte vm organisatsiooni tegevust juhtivad ja korraldavad isikud; kindlaks otstarbeks mõeldud vara kogumit või sel eesmärgil loodud asutuse ehk fondi vara valitsevad isikud
административный совет

haldus+nõukogu
linna- või vallaosa juhtivad ja valitsevad isikud; asutuse või ettevõtte vm organisatsiooni tegevust juhtivad ja korraldavad isikud; kindlaks otstarbeks mõeldud vara kogumit või sel eesmärgil loodud asutuse ehk fondi vara valitsevad isikud
административный совет

hoole+kogu s <+kogu kogu kogu k'okku, kogu[de kogu[sid 17>
aj asutuse kollegiaalne juhtimis- v järelevalveorgan
попечительство <попечительства с>,
попечительный совет

juhatus s <juhatus juhatuse juhatus[t juhatus[se, juhatus[te juhatus/i 11>
1. suunamine, juhendamine; õpetus
указание <указания с>,
наставление <наставления с>
juhtimine
руководство <руководства sgt с>,
управление <управления sgt с>,
командование <командования sgt с> sõj
koosoleku juhatajaks olemine
председательство <председательства sgt с>
nõuanne
совет <совета м>
[kelle] juhatusel (1) näpunäidete järgi по указаниям кого; (2) juhtimisel [под чьим] управлением / под управлением кого / [под чьим] руководством / под руководством кого / под командованием кого sõj
suulise juhatuse järgi leidma находить/найти*, руководствуясь устным объяснением / находить/найти* по устному описанию
juhatust saama получать/получить* указания ~ наставления
tee ema juhatuse järgi поступай по совету ~ по указаниям матери
[kelle] juhatusel töötama работать под [чьим] руководством ~ под руководством кого
koosolek möödus direktori juhatusel собрание прошло под председательством директора
2. juhtkond
руководство <руководства sgt с>,
правление <правления с>
väejuhatus
командование <командования с>
juhtkonna asukoht v ruumid
правление <правления с>
kirjandusringi juhatus руководство литературного кружка
kooperatiivi juhatus правление кооператива
ülemjuhatus sõj главное командование
juhatuse liige член правления ~ руководства
astusin möödaminnes juhatusest läbi по пути я зашёл в правление
3. koosoleku puhul
президиум <президиума м>
valiti koosoleku juhatus избрали президиум собрания

kaitsmis+nõu+kogu s <+kogu kogu kogu k'okku, kogu[de kogu[sid 17>
väitekirjade kaitsmiseks
специализированный совет по защите диссертаций

kogu2 s <kogu kogu kogu k'okku, kogu[de kogu[sid 17>
1. väliskuju
фигура <фигуры ж>,
стать <стати, мн.ч. род. статей ж>
kehaehitus
[тело]сложение <[тело]сложения с>
ebaselgelt, ähmaselt nähtavana
силуэт <силуэта м>
tüdruku sale kogu стройная фигура девушки
mehel oli hiiglase kogu мужчина был богатырского сложения
varjas oma tüseda koguga vaatevälja он заслонил своим тучным корпусом всё поле зрения
tumedad kogud hiilisid lähemale тёмные фигуры ~ силуэты подкрадывались ближе
2. kollektsioon
коллекция <коллекции ж>,
собрание <собрания с>,
фонд <фонда м>
kõnek raamatukogu
библиотека <библиотеки ж>
arhiivikogu архивный фонд
avakogu bibl фонд открытого доступа
erakogu частное собрание / частная коллекция
fotokogu собрание ~ коллекция фотографий / фототека
graafikakogu собрание ~ коллекция графики
liblikakogu ~ liblikate kogu коллекция бабочек
maalikogu коллекция ~ собрание картин
margikogu коллекция марок
murdekogu собрание диалектного материала
mündikogu коллекция монет
noodikogu собрание нот
rahvaluulekogu фольклорное собрание / собрание фольклора
teatmekogu bibl справочно-библиографический фонд
eksliibriste kogu коллекция ~ собрание экслибрисов
kujutava kunsti kogu собрание ~ коллекция изобразительного искусства
haruldaste raamatute kogu собрание редких книг
muuseumi kogusid täiendama пополнять/пополнить* собрания ~ фонды музея
tõin kogust selle raamatu kõnek я принёс эту книгу из библиотеки
3. kogumik, koondteos
сборник <сборника м>,
собрание <собрания с>
seadustekstide puhul
свод <свода м>
käsikirjaline kogu рукописный сборник / рукописное собрание
kirjaniku teoste täielik kogu полное собрание произведений писателя
esikkogu дебютный сборник / дебютное собрание
jutukogu сборник рассказов ~ повестей
laulukogu сборник песен / песенник
luule[tus]kogu сборник ~ собрание стихотворений
muinasjutukogu сборник ~ собрание сказок
valikkogu сборник избранных сочинений
artiklite kogu сборник статей
harjutuste kogu сборник упражнений
seaduste kogu свод законов
ülesannete kogu сборник задач
4. esindus- v juhtimisorgan
собрание <собрания с>,
совет <совета м>
asutav kogu pol учредительное собрание
seadusandlik kogu pol законодательное собрание
esinduskogu pol представительное собрание
föderaalkogu pol федеральное собрание
kirikukogu церковный собор / синод
kohtunikekogu sport судейская коллегия
rahvuskogu pol национальное собрание
vanematekogu pol совет старейшин
vandemeeste kogu jur состав присяжных
5. mass, hulk
масса <массы ж>,
скопление <скопления с>
liikusime edasi ühtse koguna мы шли дальше единой массой

konsiilium s <kons'iilium kons'iiliumi kons'iiliumi kons'iiliumi, kons'iiliumi[de kons'iiliumi[sid ~ kons'iilium/e 19; kons'iilium kons'iiliumi kons'iiliumi[t -, kons'iiliumi[te kons'iiliume[id 2>
nõukogu
совет <совета м>
nõupidamine
совещание <совещания с>
arstide puhul
консилиум <консилиума м>
kutsuti kokku arstide konsiilium был созван консилиум врачей

kuratoorium s <kurat'oorium kurat'ooriumi kurat'ooriumi kurat'ooriumi, kurat'ooriumi[de kurat'ooriumi[sid ~ kurat'oorium/e 19; kurat'oorium kurat'ooriumi kurat'ooriumi[t -, kurat'ooriumi[te kurat'ooriume[id 2>
aj hoolekogu
попечительство <попечительства с>,
попечительный совет

linna+nõu+kogu s <+kogu kogu kogu k'okku, kogu[de kogu[sid 17>
1. juhtimisorgan
городской совет
2. aj raad vm linna omavalitsusorgan
городская дума aj

loome+nõukogu
(nõuandev) üksus, kes korraldab teatri loomingulist tegevust
художественный совет

läbi rääkima v
arvamusi vahetama; nõu pidama
советоваться <советуюсь, советуешься> / посоветоваться* <посоветуюсь, посоветуешься> с кем-чем,
переговаривать <переговариваю, переговариваешь> / переговорить* <переговорю, переговоришь> с кем-чем,
обсуждать <обсуждаю, обсуждаешь> / обсудить* <обсужу, обсудишь> что, с кем-чем,
держать совет,
обмениваться/обменяться* мнениями
räägib naisega läbi, mis edasi teha посоветуется ~ переговорит ~ обсудит с женой, что делать дальше
tuli töökoha pärast läbi rääkima он пришёл узнать ~ переговорить насчёт работы

maa+voli+kogu s <+kogu kogu kogu k'okku, kogu[de kogu[sid 17>
maakonna omavalitsuse esinduskogu
уездный совет

nõu2 s <n'õu n'õu n'õu -, n'õu[de n'õu[sid 26>
1. juhatus, näpunäide, nõuanne
совет <совета м>,
указание <указания с>
anna nõu, mis teha дай совет ~ посоветуй, что делать
kelle käest saaks asjalikku nõu? кто бы смог дать дельный ~ толковый совет?
võta minu nõu kuulda прислушайся к моему совету / послушай[ся] моего совета / последуй моему совету
pidas meiega nõu он держал с нами совет / он советовался с нами
võttis end töölt lahti kellegagi nõu pidamata он уволился, ни с кем не посоветовавшись
2. lahendust pakkuv abinõu
выход <выхода м>,
мера <меры ж>,
средство <средства с> чего, для чего,
приём <приёма м>,
способ <способа м>
kõnek abi
подмога <подмоги ж>,
помощь <помощи ж>
see on ainuke vastuvõetav nõu это единственный приемлемый выход / это единственная приемлемая мера / это единственное приемлемое средство
pole muud nõu kui andeks paluda нет другого выхода, как просить прощения
ükski nõu ei aita ни одно средство ~ ни один способ ~ ни один приём не помогает
tean nõu, kuidas unetusest lahti saada знаю средство ~ способ ~ приём, как избавиться от бессонницы
tahtis ükskõik mis nõuga mind sinna meelitada он хотел любыми средствами ~ способами заманить меня туда
3. mõte, kavatsus, plaan
намерение <намерения с>,
замысел <замысла м>,
затея <затеи ж>,
план <плана м>,
предположение <предположения с>
halb
умысел <умысла м>
mis sul nõuks on? что ты собираешься делать? / что ты затеваешь? kõnek
tal on kindel nõu edasi õppima minna у него твёрдое намерение пойти учиться дальше
tal on nõu ära sõita он планирует ~ предполагает уехать
võttis nõuks maja ehitama hakata он задумал [начать] строить дом / он надумал ~ затеял строить дом kõnek
panime ühisel nõul töökoja käima мы общими усилиями открыли мастерскую
4.kohakäänetesseisukoht, arvamus; seisukoha, arvamuse jagamine
мнение <мнения с>,
соображение <соображения с>,
позиция <позиции ж>,
взгляды <взглядов pl>,
воззрение <воззрения с> liter,
точка зрения,
угол зрения
olime alati ühes nõus ~ ühel nõul мы всегда придерживались одного [и того же] мнения
veenge, kuni ta nõusse jääb убеждайте, пока он не согласится
olen ettepanekuga täiesti nõus я полностью согласен с предложением
5. tarkus, taip, aru
ум <ума sgt м>,
рассудок <рассудка sgt м>,
разум <разума sgt м>,
знания <знаний pl>,
соображение <соображения sgt с>
minu nõu on otsas ~ olen nõust lahti мои знания кончились ~ исчерпались ~ исчерпаны
küsige targematelt, kui endal nõust puudu tuleb спросите у тех, кто поумнее [вас], если у самого ума не хватает

nõu+anne s <+anne 'ande anne[t -, anne[te 'ande[id 6>
nõuandmine; nõu, juhatus
совет <совета м>,
указание <указания с>,
консультация <консультации ж>,
рекомендация <рекомендации ж>
asjalik nõuanne дельный совет
juriidiline nõuanne юридический совет / юридическая консультация
mõistlik nõuanne толковый совет
tulus nõuan выгодный ~ полезный совет
keelenõuanne, keeleline nõuanne консультация по языку
õigusnõuanne юридический совет / юридическая консультация
praktilisi nõuandeid aiapidajaile практические советы садоводам
loobus arsti nõuandel suitsetamisest по совету врача он бросил курить kõnek

nõu+koda
hrl ühiskondlikel alustel nõuandev organisatsioon või töörühm
консультативный совет

nõu+kogu s <+kogu kogu kogu k'okku, kogu[de kogu[sid 17>
korraldav, täidesaatev v nõuandev organ; nõuk riigivõimu- v riigivalitsemisorgan NSVL Liidus
совет <совета м>
koordineerimisnõukogu координационный совет
Ülemnõukogu nõuk Верховный Совет
treenerite nõukogu совет тренеров
Euroopa Liidu Nõukogu Совет Европейского Союза

nõu+pidamine s <+pidamine pidamise pidamis[t pidamis[se, pidamis[te pidamis/i 12>
совещание <совещания с>,
совет <совета м>
erialane
консультация <консультации ж>
kiirnõupidamine спешное ~ срочное совещание / летучка kõnek
tippnõupidamine совещание в верхах ~ на высшем уровне
tootmisnõupidamine производственное совещание
välknõupidamine блицсовещание
juristide nõupidamine совещание юристов
nõupidamist korraldama устраивать/устроить* ~ проводить/провести* совещание
kutsuti kokku nõupidamine созвали совещание ~ совет
osakonnajuhatajad on direktori juures nõupidamisel заведующие отделами на совещании у директора ~ совещаются у директора
ta ei võtnud nõupidamisest osa он не принимал участия в совещании
polnud enam aega nõupidamiseks уже не было времени для совещания ~ совещаться

nõustama v <n'õusta[ma n'õusta[da n'õusta[b n'õusta[tud 27>
nõu andma
консультировать <консультирую, консультируешь> / проконсультировать* <проконсультирую, проконсультируешь> кого-что,
давать/дать* совет кому-чему,
давать/дать* консультацию кому-чему
nõustab töötajaid õigusasjus консультирует работников по правовым вопросам

nõutlema v <n'õutle[ma n'õutle[da n'õutle[b n'õutle[tud 27>
nõu pidama
советоваться <советуюсь, советуешься> с кем-чем, о ком-чём,
совещаться <совещаюсь, совещаешься> с кем-чем, о ком-чём, по чему,
обсуждать <обсуждаю, обсуждаешь> с кем-чем, что,
держать совет
tuldi kokku nõutlema сошлись[, чтобы] держать совет
asja üle nõutleti mitu tundi дело обсуждали несколько часов
soovitati arstiga nõutleda посоветовали проконсультироваться с врачом ~ у врача

näpu+näide s <+näide n'äite näide[t -, näide[te n'äite[id 6>
õpetus, juhatus, juhtnöör
указание <указания с>,
указка <указки, мн.ч. род. указок ж>,
наставление <наставления с>,
совет <совета м>,
руководство <руководства с>
praktilisi näpunäiteid andma давать/дать* практические советы
näpunäited toalillede kasvatamise kohta ~ kasvatamiseks советы по выращиванию комнатных цветов
talitasin ~ toimisin tema näpunäidete järgi я поступил согласно его указаниям / я последовал его совету
tegin seda sinu näpunäitel я сделал это по твоему указанию ~ совету

otsustus+kogu
otsustusõigusega instants (nõukogu, ülikooli senat vms)
совет <совета м>
kõrgeim otsustuskogu высший совет

riigi+nõu+kogu s <+kogu kogu kogu k'okku, kogu[de kogu[sid 17>
teatav riigiorgan mitmel maal; riigikogu teine koda Eestis 1938-40
Государственный совет

soovitus s <soovitus soovituse soovitus[t soovitus[se, soovitus[te soovitus/i 11>
1. positiivne hinnang
рекомендация <рекомендации ж>
soovitust andma давать/дать* рекомендацию кому
soovitus loomeliitu рекомендация в творческий союз
õpik sai komisjoni soovituse учебник был одобрен ~ рекомендован комиссией
2. nõuanne
совет <совета м>,
рекомендация <рекомендации ж>
see oli hea soovitus это был хороший ~ дельный совет
ta ei võtnud mu soovitusi kuulda он не послушался моего совета / он не посчитался с моим советом / он не последовал ~ не внял моему совету
talita arsti soovituste järgi действуй по совету врача / следуй советам ~ рекомендациям врача

vanemate+kogu s <+kogu kogu kogu k'okku, kogu[de kogu[sid 17>
pol esindus- v juhtimisorgan
совет старейшин

voli+kogu s <+kogu kogu kogu k'okku, kogu[de kogu[sid 17>
omavalitsuse esinduskogu
собрание <собрания с>,
дума <думы ж>,
совет <совета м>
linnavolikogu ~ linna volikogu городская дума / городское собрание
vallavolikogu ~ valla volikogu волостной совет / волостное собрание
volikogu esimees председатель думы ~ собрания
volikogu valiti kolmeks aastaks думу ~ собрание избрали на три года

õpetus s <õpetus õpetuse õpetus[t õpetus[se, õpetus[te õpetus/i 11>
1. õpetamine, õpe
обучение <обучения sgt с> чему
emakeelne õpetus обучение на родном языке
algõpetus начальное обучение / обучение грамоте
tootmisõpetus производственное обучение
seminaris said õpetust tulevased kooliõpetajad в семинарии обучались будущие учителя
usuteaduskonnas jagasid õpetust väljapaistvad professorid на теологическом факультете преподавали выдающиеся профессора
2. juhatus, nõuanne, juhtnöör
наставление <наставления с>,
указание <указания с>,
совет <совета м>,
поучение <поучения с>,
назидание <назидания с>,
наказ <наказа м>
juhis, juhend
инструкция <инструкции ж>,
руководство <руководства с>,
правило <правила с>
tarvitamisõpetus ~ tarvitusõpetus инструкция ~ руководство по применению / правило использования
tegutse isa õpetuse järgi действуй по отцовскому наказу / действуй, как учил отец
mind häirivad teiste õpetused меня раздражают чужие поучения
3. õpetlik kogemus, õppetund
урок <урока м> piltl,
наука <науки ж> kõnek
olgu see sulle õpetuseks пусть это будет уроком для тебя / пусть это послужит наукой тебе kõnek
4. teadus[ala]
учение <учения с> о ком-чём,
наука <науки ж> о ком-чём
kristlik õpetus христианское учение
evolutsiooniõpetus эволюционное учение
masinaõpetus машиноведение
põlvnemisõpetus генеалогия
riigiõpetus учение о государстве
soojusõpetus теплотехника
valeõpetus ~ väärõpetus лженаука


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur