[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 12 artiklit

hoolitsema v <hoolitse[ma hoolitse[da hoolitse[b hoolitse[tud 27>
заботиться <забочусь, заботишься> / позаботиться* <позабочусь, позаботишься> о ком-чём,
ухаживать <ухаживаю, ухаживаешь> за кем-чем,
холить <холю, холишь> кого-что,
печься <пекусь, печёшься; пёкся, пеклась> о ком-чём,
проявлять/проявить* заботу о ком-чём
korras hoidma
следить <слежу, следишь> за кем-чем
[kelle] heaolu eest hoolitsema заботиться/позаботиться* ~ печься о благе кого
perekonna eest hoolitsema заботиться/позаботиться* о семье
oma tervise eest hoolitsema следить за своим здоровьем / заботиться/позаботиться* о своём здоровье
oma välimuse eest hoolitsema следить за своей внешностью
puhtuse ja korra eest hoolitsema следить за чистотой и порядком
hoolitseb kui oma lapse eest заботится как о своём ребёнке / ухаживает как за своим ребёнком
haige eest ei hoolitse keegi за больным нет ухода / никто не заботится о больном / никто не ухаживает за больным
mina hoolitsen piletite eest я позабочусь о билетах ~ займусь билетами
hoolitsev abikaasa заботливая ~ внимательная супруга / заботливый ~ внимательный супруг
hoolitsevad käed заботливые руки
hoolitsetud käed ухоженные ~ холёные ~ холеные руки
hoolitsetud välimus ухоженная ~ опрятная внешность / ухоженный ~ опрятный вид

jälgima v <j'älgi[ma j'älgi[da j'älgi[b j'älgi[tud 27>
vaatlema, seirama
следить <слежу, следишь> за кем-чем,
прослеживать <прослеживаю, прослеживаешь> / проследить* <прослежу, проследишь> что, за кем-чем,
наблюдать <наблюдаю, наблюдаешь> кого-что, за кем-чем
täies ulatuses, algusest lõpuni
пронаблюдать* <пронаблюдаю, пронаблюдаешь> что, за чем
valvama, järele vaatama
присматривать <присматриваю, присматриваешь> / присмотреть* <присмотрю, присмотришь> за кем-чем,
приглядывать <приглядываю, приглядываешь> / приглядеть* <пригляжу, приглядишь> за кем-чем kõnek
järgima
следовать <следую, следуешь> чему
jälitama
преследовать <преследую, преследуешь> кого-что
kaasa elades kuulama
слушать <слушаю, слушаешь> что,
смотреть <смотрю, смотришь> что
sündmuste käiku jälgima следить ~ наблюдать за ходом событий, быть в курсе событий
[kelle/mille] arengut jälgima следить за развитием кого-чего
ajakirjandust jälgima следить за прессой
uudiskirjandust jälgima следить за новой литературой ~ за книжными новинками
lapse tervist jälgima следить за здоровьем ребёнка
kevade saabumist jälgima следить ~ наблюдать за наступлением весны
jälgi, et kõik oleks korras! следи ~ присмотри, чтобы всё было в порядке, пригляди, чтобы всё было в порядке kõnek
jutustuses jälgitakse kahe perekonna saatust в рассказе прослеживается судьба двух семей
laste silmad jälgisid iga ta liigutust детские глаза следили за каждым его движением
ta oli pidevalt kella jälginud он постоянно посматривал ~ поглядывал ~ смотрел на часы
igat minu sammu jälgiti за каждым моим шагом следили, каждый мой шаг был прослежен
ebaõnnestumised jälgisid mind неудачи преследовали ~ не покидали меня
põgeneja märkas, et teda enam ei jälgita беглец заметил, что его больше не преследуют ~ что за ним больше нет погони ~ слежки ~ за ним больше не следят
loengut jälgima слушать лекцию
teatrietendust jälgima смотреть спектакль ~ театральное представление
ma ei suutnud ta mõttekäiku jälgida я не был в состоянии следить за его неясным ходом мысли
õpilane ei jälginud tundi ученик не следил на уроке ~ не слушал урок

luurama v <l'uura[ma luura[ta l'uura[b luura[tud 29>
1. varitsema
подстерегать <подстерегаю, подстерегаешь> / подстеречь* <подстерегу, подстережёшь; подстерёг, подстерегла> кого-что,
подкарауливать <подкарауливаю, подкарауливаешь> / подкараулить* <подкараулю, подкараулишь> кого-что kõnek,
караулить <караулю, караулишь> кого-что kõnek,
подстораживать <подстораживаю, подстораживаешь> / подсторожить* <подсторожу, подсторожишь> кого-что kõnek
jälitades
выслеживать <выслеживаю, выслеживаешь> / выследить* <выслежу, выследишь> кого-что
umbusklikult jälgima, valvama, nuhkima
следить <слежу, следишь> за кем-чем,
шпионить <шпионю, шпионишь> за кем-чем kõnek
kass luurab hiirt кошка подстерегает мышь
rebane luurab kanu лиса подстерегает кур
poisid luuravad teineteist altkulmu мальчики исподлобья следят друг за другом
käib uste taga ~ ustest luuramas ходит за дверьми шпионить kõnek
luurab oma truudusetu naise järele выслеживает свою неверную жену
madalikud luuravad laevu piltl мели подстерегают корабли
luurav pilk подстерегающий ~ высматривающий взгляд
2. sõj luuret tegema, luureülesannet täitma
разведывать <разведываю, разведываешь> / разведать* <разведаю, разведаешь> что
piilkond saadeti ette luurama дозор послали в предварительную разведку

nuhkima v <n'uhki[ma n'uhki[da nuhi[b nuhi[tud 28>
1. nuusutama, nuuskima
нюхать <нюхаю, нюхаешь> что
nuuskides, lõhna ajades otsima
вынюхивать <вынюхиваю, вынюхиваешь> / вынюхать* <вынюхаю, вынюхаешь> кого-что,
выслеживать <выслеживаю, выслеживаешь> / выследить* <выслежу, выследишь> кого-что,
разнюхивать <разнюхиваю, разнюхиваешь> / разнюхать* <разнюхаю, разнюхаешь> кого-что kõnek
koerad nuhivad teineteist собаки обнюхивают друг друга
koer ajab nuhkides põdra jälgi собака вынюхивает след лося ~ выслеживает лося
2. salaja v sorides, uurides otsima
рыться <роюсь, роешься> в чём,
шарить <шарю, шаришь> в чём
välja, üles
выведывать <выведываю, ешь> / выведать* <выведаю, выведаешь> что
keegi on käinud kapi kallal nuhkimas кто-то рылся в шкафу
kõik mu kirjad on läbi nuhitud все мои письма перерыты kõnek
nuhib mööda nurki шарит по углам kõnek
3. nuhina tegutsema, peale passima, luurama
следить <слежу, следишь> за кем-чем,
выслеживать <выслеживаю, выслеживаешь> / выследить* <выслежу, выследишь> кого-что,
выведывать <выведываю, выведываешь> / выведать* <выведаю, выведаешь> кого-что kõnek,
шпионить <шпионю, шпионишь> за кем-чем kõnek,
сечь <секу, сечёшь; сёк, секла; секи> за кем-чем släng
välja
подсматривать <подсматриваю, подсматриваешь> / подсмотреть* <подсмотрю, подсмотришь> кого-что,
дознаваться <дознаюсь, дознаёшься> / дознаться* <дознаюсь, дознаешься> о ком-чём kõnek,
разнюхивать <разнюхиваю, разнюхиваешь> / разнюхать* <разнюхаю, разнюхаешь> что, о чём, про что kõnek
mis sa nuhid mu järele что ты шпионишь за мной kõnek / что ты сечёшь за мной släng

passima v <p'assi[ma p'assi[da passi[b passi[tud 28>
1. sobima, kõlbama
подходить <-, подходит> / подойти* <-, подойдёт; подошёл, подошла> кому-чему, к кому-чему, на что,
годиться <-, годится> на что, для кого-чего, кому-чему, что делать,
идти <-, идёт; шёл, шла> кому, что делать
see kübar passib mu mantli juurde эта шляпа подходит к моему пальто
vuntsid passivad talle ütlemata hästi ему очень идут усы
venna kingad passisid talle hästi jalga туфли брата пришлись ему как раз ~ впору kõnek
nad passivad hästi paari они подходящая пара
ei passi kutsumata külla minna не годится идти в гости без приглашения
võta kõik, mis passib бери всё, что годится ~ подходит
2. proovima, sobitama
примерять <примеряю, примеряешь> / примерить* <примерю, примеришь> что
kleiti selga passima примерять/примерить* платье
passib peegli ees mütsi pähe примеряет шапку перед зеркалом
3. varitsema
подстерегать <подстерегаю, подстерегаешь> / подстеречь* <подстерегу, подстережёшь; подстерёг, подстерегла> кого-что
luurama
следить <слежу, следишь> за кем-чем,
подкарауливать <подкарауливаю, подкарауливаешь> / подкараулить* <подкараулю, подкараулишь> кого-что kõnek,
караулить <караулю, караулишь> кого-что kõnek
salaja piiluma
подсматривать <подсматриваю, подсматриваешь> / подсмотреть* <подсмотрю, подсмотришь> за кем-чем, во что,
подстораживать <подстораживаю, подстораживаешь> / подсторожить* <подсторожу, подсторожишь> кого-что kõnek
kass passib hiiri кошка подстерегает мышей
passis parajat aega он подсматривал подходящий момент
ta passis neid salaja plangu tagant он тайком следил за ними из-за забора
keda te siin passite? кого вы тут подкарауливаете? kõnek
4. tegevusetult logelema
бездельничать <бездельничаю, бездельничаешь>,
лентяйничать <лентяйничаю, лентяйничаешь> kõnek,
околачиваться без дела hlv
ära tüütab päevast päeva niisama passida надоедает бездельничать целыми днями
5. ümmardama
прислуживать <прислуживаю, прислуживаешь> где van,
быть слугой,
быть служанкой,
быть домработницей
ta passib selles perekonnas juba kümme aastat он прислуживает в этом доме уже десять лет
6. kaardimängus pakkumisest loobuma
пасовать <пасую, пасуешь>

peale passima v
1. varitsema
подстерегать <подстерегаю, подстерегаешь> / подстеречь* <подстерегу, подстережёшь; подстерёг, подстерегла> кого-что
luurama
следить <слежу, следишь> за кем-чем,
подкарауливать <подкарауливаю, подкарауливаешь> / подкараулить* <подкараулю, подкараулишь> кого-что kõnek,
караулить <караулю, караулишь> кого-что kõnek
salaja piiluma
подсматривать <подсматриваю, подсматриваешь> / подсмотреть* <подсмотрю, подсмотришь> за кем-чем, во что,
подстораживать <подстораживаю, подстораживаешь> / подсторожить* <подсторожу, подсторожишь> кого-что kõnek
passime peale, mida nad ette võtavad подсмотрим, что они предпримут
passi hoolega peale ja jäta kõik meelde! следи ~ подсмотри хорошенько и запомни всё! kõnek
2. ette vaatama, tähele panema
следить <слежу, следишь> за кем-чем
passige peale, selle inimesega võib pahandusi tulla следите за этим человеком, с ним могут возникнуть неприятности

pealt vaatama v
mingit tegevust v olukorda sellest ise osa võtmata jälgima
смотреть со стороны на что,
глядеть со стороны на что,
наблюдать <наблюдаю, наблюдаешь> что,
следить <слежу, следишь> за чем
vaatasin näidendi proovi pealt я смотрел ~ наблюдал репетицию пьесы

pealt vahtima v
смотреть со стороны на что,
глядеть со стороны на что,
наблюдать <наблюдаю, наблюдаешь> что,
следить <слежу, следишь> за чем
vahib muiates teiste nalju pealt он с ухмылкой смотрит на чужие шутки kõnek
vahtis vesise suuga pealt, kuidas teised sõid глотая слюнки, он глядел, как другие ели kõnek

ravitsema v <ravitse[ma ravitse[da ravitse[b ravitse[tud 27>
1. kõnek ravima
лечить <лечу, лечишь> кого-что, чем, от чего,
пользовать <пользую, пользуешь> кого-что, чем, от чего van
haiget ravitsema лечить больного / пользовать больного van
hobuse jalga ravitsema лечить ногу лошади
2. van hooldama
ухаживать <ухаживаю, ухаживаешь> за кем-чем,
ходить <хожу, ходишь> за кем-чем kõnek
korras hoidma
следить <слежу, следишь> за кем-чем
karja ravitsema ухаживать за стадом
hoolsasti ravitsetud lilleaed тщательно ухоженный цветочный сад

seirama v <s'eira[ma seira[ta s'eira[b seira[tud 29>
1. järgnema, järel käima
следовать <следую, следуешь> за кем-чем,
двигаться следом за кем-чем
järele minema
следовать <следую, следуешь> / последовать* <последую, последуешь> за кем-чем, куда,
идти следом за кем-чем,
пойти* следом за кем-чем
koerad seirasid põtra собаки бежали следом за лосем
keegi võõras seiras teda какой-то незнакомец следовал за ним ~ двигался следом за ним
2. jälgima
следить <слежу, следишь> за кем-чем,
наблюдать <наблюдаю, наблюдаешь> за кем-чем
silmadega saatma
провожать/проводить* взглядом кого-что,
провожать/проводить* глазами кого-что
seirab iga möödujat uudishimuliku pilguga каждого прохожего провожает любопытным взглядом
seirab lindu binokliga наблюдает за птицей в бинокль
koer seiras peremehe iga liigutust собака следила за каждым движением хозяина
seirab rahulikult toimuvat спокойно следит ~ наблюдает за происходящим
3. piltl kaasas käima
сопровождать <сопровождаю, сопровождаешь> / сопроводить* <сопровожу, сопроводишь> кого-что,
сопутствовать <сопутствую, сопутствуешь> кому-чему
reisil seiras meid pidevalt vihm всю поездку нас постоянно преследовал ~ сопровождал дождь
võistkonda seiras ebaõnn команду преследовала неудача

vaatama v <v'aata[ma vaada[ta v'aata[b vaada[tud 29>
1. oma pilku kellele v millele suunama; silmadega jälgima
смотреть <смотрю, смотришь> / посмотреть* <посмотрю, посмотришь> что, на кого-что, во что ka piltl,
глядеть <гляжу, глядишь> на кого-что,
осматривать <осматриваю, осматриваешь> / осмотреть* <осмотрю, осмотришь> кого-что,
взирать <взираю, взираешь> на кого-что liter, van,
зреть <зрю, зришь> [на] кого-что liter, van
aeg-ajalt
посматривать <посматриваю, посматриваешь> на кого-что,
поглядывать <поглядываю, поглядываешь> на кого-что,
взглядывать <взглядываю, взглядываешь> / взглянуть* <взгляну, взглянешь> на кого-что
korraks
глянуть* <однокр. гляну, глянешь> на кого-что kõnek
teraselt
всматриваться <всматриваюсь, всматриваешься> / всмотреться* <всмотрюсь, всмотришься> в кого-что,
вглядываться <вглядываюсь, вглядываешься> / вглядеться* <вгляжусь, вглядишься> в кого-что,
высматривать <высматриваю, высматриваешь> / высмотреть* <высмотрю, высмотришь> кого-что
uudishimulikult
засматриваться <засматриваюсь, засматриваешься> / засмотреться* <-смотрюсь, -смотришься> на кого-что,
заглядываться <заглядываюсь, заглядываешься> / заглядеться* <загляжусь, заглядишься> на кого-что
kella vaatama смотреть/посмотреть* на часы
filmi vaatama смотреть/посмотреть* фильм
vaatab teleskoobiga tähti рассматривает в телескоп звёзды
vaatas aeg-ajalt minu poole он время от времени поглядывал в мою сторону
naine vaatas küsivalt mehe[le] otsa жена вопросительно посмотрела на мужа
jõllitas mulle otsa vaadata он вытаращился ~ уставился на меня kõnek
vaatab kortsus kulmul enda ette смотрит перед собой, нахмурив ~ насупив брови
mehe silmad vaatavad kõõrdi у мужчины косят глаза / мужчина косит глазами / мужчина кос ~ косит на оба глаза
vaata õige, mis ta tahab! пойди разузнай, чего он хочет! kõnek
eks vaata ise, mis nüüd ette võtta смотри ~ решай сам, что теперь предпринять
päike vaatas läbi pilvede солнце смотрело ~ выглядывало из-за облаков
korteri aknad vaatavad aeda окна квартиры смотрят ~ выходят ~ обращены в сад
on vaja julgemalt tulevikku vaadata нужно смелее смотреть в будущее
2. kedagi külastama
навещать <навещаю, навещаешь> / навестить* <навещу, навестишь> кого-что,
посещать <посещаю, посещаешь> / посетить* <посещу, посетишь> кого-что
läks haiglasse ema vaatama он пошёл в больницу навестить мать
tule meid vaatama! приходи к нам в гости!
käisin Tartus sõpra vaatamas я навестил ~ посетил в Тарту друга
3. kellegi järele valvama, millegi eest hoolt kandma
смотреть <смотрю, смотришь> / посмотреть* <посмотрю, посмотришь> за кем-чем piltl,
присматривать <присматриваю, присматриваешь> / присмотреть* <присмотрю, присмотришь> за кем-чем,
следить <слежу, следишь> за кем-чем,
ухаживать <ухаживаю, ухаживаешь> за кем-чем
kontrollima, üle vaatama
осматривать <осматриваю, осматриваешь> / осмотреть* <осмотрю, осмотришь> что,
просматривать <просматриваю, просматриваешь> / просмотреть* <просмотрю, просмотришь> что
vaata lapse järele! посмотри ~ присмотри за ребёнком!
karjased vaatasid karjamaal lehmade järele пастухи на пастбище смотрели за коровами ~ стерегли коров
kes siin vaatab remondi järele? кто тут отвечает за ремонт ~ следит за ремонтом?
mine vaata, kas külaliste toad on korras! иди посмотри ~ проверь, в порядке ли комнаты для гостей!
käib hommikuti lahesopis mõrdu vaatamas ходит по утрам осматривать верши в заливе
4. otsima, leidma, hankima
присматривать <присматриваю, присматриваешь> / присмотреть* <присмотрю, присмотришь> что,
подыскивать <подыскиваю, подыскиваешь> / подыскать* <подыщу, подыщешь> что,
приискивать <приискиваю, приискиваешь> / приискать* <приищу, приищешь> что kõnek
vaatab [endale] uut töökohta ищет ~ подыскивает себе новое место работы
vaatas endale uue korteri он присмотрел ~ подыскал себе новую квартиру
vaata neile midagi hamba alla дай им чего-нибудь поесть / собери им поесть kõnek
vaata toidupoolist lauale собери на стол kõnek
vaata endale midagi kenamat selga надень что-нибудь понаряднее kõnek
5. tulevikus toimuvaga ühenduses: aru pidama, järele kuulama, kaaluma, otsustama
посмотреть* <посмотрю, посмотришь> что kõnek
vaatame, mis teha annab посмотрим, что можно сделать kõnek
vaadaku ise, kuidas oma töödega jõuavad пускай сами смотрят ~ разбираются, как справиться со своей работой kõnek
6. kellessegi v millessegi teat viisil suhtuma
parem seltskond vaatas tema peale viltu высшее общество смотрело на него косо piltl
hea pilguga niisugustele tegudele ei vaadata такие дела ~ поступки не одобряются / на такие дела смотрят косо ~ косятся piltl
kuidas sa selle peale vaatad? как ты на это смотришь? / как ты полагаешь ~ считаешь?
ma pole iial vaadanud temale kui omasugusele я никогда не принимал его за равного ~ за своего
7. kõnek imperatiivi 2. pöörde vormid adverbi- v interjektsioonilaadselt: tähelepanu juhtides, seletades, kinnitades
смотри[те]
imestust, üllatust väljendades
смотри-ка,
ишь
hoiatust, käsku väljendades
смотри[те],
гляди[те]
vaadake, armas proua, ... видите ли, милая госпожа ~ сударыня...
vaata, seepärast ma sinu juurde tulingi вот видишь, поэтому я к тебе и пришёл
vaata poiss, sa pead paremini õppima! смотри, парень, ты должен лучше учиться!
eks vaata, kui terane laps! смотри-ка, какой сообразительный ~ понятливый ребёнок! / ишь, какое сметливое ~ толковое дитя!
vaata, mis välja mõtles! глянь, что выдумал!
8. koos sidesõnaga „et“: vaat et, peaaegu, äärepealt
чуть не,
едва не,
чуть ли не,
почти что kõnek
teda tunneb siin vaata et igaüks его знает здесь чуть не ~ почти каждый
sadas vaata et õhtuni välja дождь шёл чуть [ли] не до самого вечера

valvama v <v'alva[ma valva[ta v'alva[b valva[tud 29>
1. silmas pidama hoidmise, kaitsmise, hoolitsemise eesmärgil
караулить <караулю, караулишь> кого-что, от кого-чего,
сторожить <сторожу, сторожишь> кого-что,
стеречь <стерегу, стережёшь; стерёг, стерегла> кого-что,
охранять <охраняю, охраняешь> / охранить* <охраню, охранишь> кого-что,
присматривать <присматриваю, присматриваешь> / присмотреть* <присмотрю, присмотришь> за кем-чем,
досматривать <досматриваю, досматриваешь> / досмотреть* <досмотрю, досмотришь> за кем-чем kõnek
patrullima
патрулировать <патрулирую, патрулируешь> что
kontrolli, järelvalvet teostama, pidevalt jälgima
следить <слежу, следишь> за кем-чем,
надзирать <надзираю, надзираешь> за кем-чем, над кем-чем
valves olema
дежурить <дежурю, дежуришь> где, около кого-чего
maja valvama сторожить ~ стеречь ~ караулить ~ охранять дом
karjane valvab karja пастух стережёт ~ сторожит ~ караулит стадо / пастух следит ~ присматривает за стадом
piirivalvurid valvavad meie riigipiire пограничники охраняют нашу государственную границу / пограничники стоят на страже наших рубежей
linnud valvavad oma pesa птицы стерегут ~ охраняют своё гнездо
laps jäeti vanaema valvata ребёнка оставили под присмотром бабушки
me läheme ujuma, valva seniks meie asju мы пойдём купаться, присмотри пока за нашими вещами / мы пойдём купаться, покарауль ~ посторожи пока наши вещи kõnek
vange valvati hoolikalt за заключёнными строго надзирали / заключённых строго охраняли
valvab, et majas oleks kõik korras следит за порядком в доме
2. luurama, passima; salaja jälgima, varitsema
следить <слежу, следишь> за кем-чем,
подстерегать <подстерегаю, подстерегаешь> / подстеречь* <подстерегу, подстережёшь; подстерёг, подстерегла> кого-что,
подкарауливать <подкарауливаю, подкарауливаешь> / подкараулить* <подкараулю, подкараулишь> кого-что kõnek,
укараулить* <укараулю, укараулишь> что kõnek,
караулить <караулю, караулишь> кого-что kõnek,
подстораживать <подстораживаю, подстораживаешь> / подсторожить* <подсторожу, подсторожишь> кого-что kõnek,
сторожить <сторожу, сторожишь> кого-что kõnek
neid valvati vastasmajast за ними следили ~ наблюдали из дома напротив / их подкарауливали из дома напротив kõnek
kotkas valvas saaki орёл подстерегал добычу / орёл сторожил ~ караулил добычу kõnek
3. ärkvel, üleval olema, mitte magama
дежурить <дежурю, дежуришь> где, около кого-чего
üleval olles kellegi juures hoolitsejana ja korraldajana viibima
присматривать <присматриваю, присматриваешь> / присмотреть* <присмотрю, присмотришь> за кем-чем,
смотреть <смотрю, смотришь> за кем-чем piltl
teised magavad, aga ema valvab haiget last другие спят, а мать дежурит ~ сидит около больного ребёнка / другие спят, а мать смотрит ~ присматривает за больным ребёнком


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur