[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 34 artiklit

alistus+seos s <+s'eos s'eose s'eos[t -, s'eos[te s'eose[id 9>
lgv
подчинительная связь

analoog+side
info informatsiooni edastamine ja vastuvõtmine, mille puhul kandesagedust moduleeritakse pideva signaaliga
аналоговая связь

digitaal+side
info informatsiooni edastamine ja vastuvõtmine arvuti abil signaalidena, mis esitavad numbrijadasid
цифровая связь,
электронная связь

faksiimile+side
teksti, joonise, foto vms täpse kujutise saatmine ja vastuvõtmine sidekanali kaudu
факсимильная связь

juhu+suhe
seksuaalsuhe juhusliku partneriga
случайная связь
poissmehena oli tal palju juhusuhteid когда он был холостяком, у него было много случайных связей

juhuvahekord
seksuaalvahekord juhusliku partneriga
случайная половая связь,
случайный половой контакт,
случайный половой акт

junktuur s <junkt'uur junktuuri junkt'uuri junkt'uuri, junkt'uuri[de junkt'uuri[sid ~ junkt'uur/e 22>
1. anat ühend, seond
соединение <соединения с>,
связь <связи ж>
luude junktuurid соединения костей
2. lgv lause, fraasi vm piir
стык <стыка м>

kaabel+side
tehn kaabli kaudu infot edastav sidetehnika haru; vastav sidepidamisviis
кабельная связь

kokku viima v
1. vastamisi viima, kokku juhtima
сводить <свожу, сводишь> / свести* <сведу, сведёшь; свёл, свела> кого-что, с кем-чем kõnek, piltl
sõber viis mind ansambli liikmetega kokku друг познакомил меня с членами ансамбля / друг свёл меня с членами ансамбля kõnek
juhus viis meid kokku случай свёл нас kõnek
2. ühendama, seostama
увязывать <увязываю, увязываешь> / увязать* <увяжу, увяжешь> кого-что, с чем kõnek, piltl,
соотносить <соотношу, соотносишь> / соотнести* <соотнесу, соотнесёшь; соотнёс, соотнесла> что,
устанавливать/установить* связь между кем-чем
ei suuda nägu ja nime kokku viia не могу соотнести лицо с именем

kontakteeruma v <kontakt'eeru[ma kontakt'eeru[da kontakt'eeru[b kontakt'eeru[tud 27>
kontakti sattuma, kontakti leidma v võtma
контактировать <контактирую, контактируешь> с кем,
контачить <контачу, контачишь> с кем kõnek,
устанавливать/установить* контакты с кем,
устанавливать/установить* отношения с кем,
устанавливать/установить* связь с кем,
входить/войти* в контакт с кем
need hõimud kontakteerusid juba kauges minevikus эти племена установили контакты уже в далёком прошлом
ta kontakteerub kergesti töökaaslastega он легко контактирует ~ входит в контакт с коллегами

kosmose+side
raadioside süsteem, milles (paiksete või liikuvate) raadiosaatjate ja -vastuvõtjate vahel kasutatakse sidesatelliite, Maa tehiskaaslasi
космическая связь

kõne+side
kõnek süsteem inimkõne edastamiseks juhtmete või raadio kaudu
голосовая связь
kõikjal maailmas liigub kõneside järjest enam mobiilvõrkudesse во всём мире голосовая связь всё больше перемещается в мобильные сети

otse+seos
hrl seesütlevasotsene vastastikune tingitus või sõltuvus, otsene millestki olenevus
прямая связь
põhjuselt tagajärjeni viiv otseseos прямая связь, ведущая от причины к следствию
naftahind on otseseoses gaasihinnaga цена нефти напрямую связана с ценой на газ

otse+ühendus s <+ühendus ühenduse ühendus[t ühendus[se, ühendus[te ühendus/i 11>
прямое сообщение,
прямая связь
otseühendus Tallinna ja Helsingi vahel прямое сообщение между Таллинном и Хельсинки
olime otseühenduses Austraalia telekanaliga у нас была прямая связь с австралийским телеканалом

pide s <pide pideme pide[t -, pideme[te pideme[id 4>
1. käepide
рукоятка <рукоятки, мн.ч. род. рукояток ж>,
ручка <ручки, мн.ч. род. ручек ж>,
рукоять <рукояти ж>,
скоба <скобы, мн.ч. им. скобы, дат. скобам ж>,
ушко <ушка с>,
черешок <черешка м>,
черенок <черенка м>
hoidik
державка <державки, мн.ч. род. державок ж>
sõj
обойма <обоймы ж>
link, hoob
рычаг <рычага м>,
рычажок <рычажка м>
käivituspide tehn пусковой рычаг
puuripide tehn сверлильная державка
luust pidemega nuga нож с костяной рукояткой ~ ручкой ~ с костяным черенком
pronksist pidemega kann кувшин с бронзовой ручкой
käsi mõõga pidemel ~ pidemes рука на рукояти ~ на эфесе ~ на рукоятке меча ~ шпаги
pidemes on veel kaks padrunit в обойме [осталось] ещё два патрона
2. koht, millest kinni haarata
зацепка <зацепки, мн.ч. род. зацепок ж>
pidepunkt
опора <опоры ж>,
точка опоры ka piltl
libe jääserv ei pakkunud sõrmedele pidet за скользкий край льда [было] не зацепиться
ei leia jalgadele pidet [кто] не находит опоры для ног / [кому] не на что опереться ногами
pilk eksleb ruumis ringi, leidmata pidet взор блуждает по комнате, не находя, на чём остановиться
selliseks arvamuseks polnud tegelikult mingit pidet на самом деле для такого мнения не было никаких оснований
see lootus pakub mu hingele pidet эта надежда даёт моей душе опору
3. ühenduskoht
место соединения чего,
место скрепления чего
piltl side, ühendus
связь <связи ж>
pide tegelikkusega связь с действительностью
tool on pidemetest lahti tulnud стул расшатался

pide+punkt s <+p'unkt punkti p'unkti p'unkti, p'unkti[de p'unkti[sid ~ p'unkt/e 22>
1. koht, mis pakub pidet
опора <опоры ж>,
точка опоры
silm ei leidnud lagedal maastikul ühtki pidepunkti глаз не мог отыскать на пустынной местности ни одной точки опоры
2. piltl aluseks olevad tõsiasjad
опора <опоры ж>,
основа <основы ж>,
точка опоры,
отправная точка
pidepunktid sellise järelduse tegemiseks опора для такого вывода / отправная точка такого вывода
3. piltl kokkupuutepunkt, seos
точка соприкосновения,
связь <связи ж>
uuel romaanil on pidepunkte vanaga новый роман имеет точки соприкосновения с предыдущим

relatsioon s <relatsi'oon relatsiooni relatsi'ooni relatsi'ooni, relatsi'ooni[de relatsi'ooni[sid ~ relatsi'oon/e 22>
mat, füüs, info suhe, seos
отношение <отношения с>,
соотношение <соотношения с>,
зависимость <зависимости ж>,
связь <связи, предл. о связи, в связи ж>
binaarne relatsioon бинарное отношение
määramatuse relatsioonid соотношения неопределённостей

sala+suhe
teiste eest salajas hoitav või hoitud armusuhe
тайная связь
salasuhe tuli ilmsiks тайная связь была раскрыта

seos s <s'eos s'eose s'eos[t -, s'eos[te s'eose[id 9>
1. vastastikune tingitus v sõltuvus
связь <связи ж>,
отношение <отношения с>,
соотношение <соотношения с>
vastastikune seotus
соотносительность <соотносительности sgt ж>
otsene seos прямая связь
kaudne seos косвенная связь
tihe seos тесная связь
geneetiline seos генетическая связь
nähtuste vastastikune seos взаимосвязь явлений
nähtuste põhjuslik seos причинная связь между явлениями
teaduse ja tootmise seos соотношение науки и производства / связь науки с производством
seos organismi ja väliskeskkonna vahel связь между организмом и внешней средой
seoseta jutt бессвязная речь
2. inessiivis kaassõna taoliselt
в связи с чем
kapitaalremondiga seoses on kauplus suletud магазин закрыт в связи с капитальным ремонтом
3. mat relatsioon
отношение <отношения с>
4. sõlme seotu
завязка <завязки, мн.ч. род. завязок, дат. завязкам ж>
[ilu]sõlm
бант <банта м>
suur seos kleidi kaeluses пышный бант у ворота [платья]
seosega vöö завязываемый пояс

seostatus s <s'eostatus s'eostatuse s'eostatus[t s'eostatus[se, s'eostatus[te s'eostatus/i 11>
связность <связности sgt ж>,
сочетаемость <сочетаемости sgt ж>,
связь <связи ж>
sisu ja vormi seostatus сочетаемость ~ связь формы и содержания / связь между формой и содержанием

seotus s <s'eotus s'eotuse s'eotus[t s'eotus[se, s'eotus[te s'eotus/i ~ s'eotuse[id 11 ~ 9>
связанность <связанности sgt ж>,
сочетаемость <сочетаемости sgt ж>,
связь <связи ж>
ajaline seotus временная связь
mõistete vastastikune seotus взаимосвязанность понятий
randlaste seotus merega связанность ~ связь жителей побережья с морем

side1 s <side side side[t -, side[de side[sid 16>
1. ühendus
связь <связи ж> ka sõj
andmeside передача данных
elekterside электросвязь
faksside факсимильная связь
silmside зрительная связь
simpleksside el симплексная связь
telefonside телефонная связь
telegraafside телеграфная связь
traatside проводная связь
traadita side raadio kaudu беспроволочная связь[, осуществляемая] по радио
saare ja mandri vahel katkes side связь между островом и материком оборвалась ~ прервалась
tuli luua side keskusega нужно было установить ~ наладить связь с центром
2. majandusharuna
связь <связи sgt ж>,
служба связи
ta töötab side alal он работает в области связи
3. kõnek sidejaoskond
почта <почты ж>
lähen sidesse pakki saatma пойду на почту, чтобы отправить посылку
4. kõnek sidemees
связник <связника м>
staabi side связной штаба

side2 s <side sideme side[t -, sideme[te sideme[id 4>
1. sidumisvahend
завязка <завязки, мн.ч. род. завязок, дат. завязкам ж>,
стяжка <стяжки, мн.ч. род. стяжек, дат. стяжкам ж>,
обвязка <обвязки, мн.ч. род. обвязок, дат. обвязкам ж>,
тяж <тяжа м>
viljavihkude sidumiseks
перевясло <перевясла, мн.ч. род. перевясел, дат. перевяслам с>,
свясло <свясла, мн.ч. род. свясел, дат. свяслам с>
mähis
повязка <повязки, мн.ч. род. повязок, дат. повязкам ж>,
бинт <бинта м>,
перевязка <перевязки, мн.ч. род. перевязок, дат. перевязкам ж> kõnek
kolmnurk-
перевязь <перевязи ж>
pael, lint eraldus- v tunnusmärgina
повязка <повязки, мн.ч. род. повязок, дат. повязкам ж>
steriilne side стерильный бинт / стерильная повязка
kitsas side узкий бинт
hügieenilised sidemed гигиенические прокладки
haavaside бинт
hädaside временная ~ предварительная повязка
katteside защитная повязка
kipsside гипсовая повязка
marliside марлевая повязка / марлевый бинт
rõhkside давящая повязка
rätikside косыночная повязка
tugiside бандаж
köitis viljavihud sidemega он связал снопы жгутом [из соломы] / он затянул снопы перевяслом
tegi ~ keerutas õlgedest sideme он скрутил из соломы перевясло ~ жгут
haav seoti sidemega kinni рану перевязали бинтом / на рану наложили повязку ~ бинт
jalale asetati fikseeriv side на ногу наложили фиксирующую повязку
homme võetakse side maha завтра снимут повязку
haavatu lamas, kael sideme[i]s раненый лежал с забинтованной шеей
tal on käsi sidemega kaelas у него рука на перевязи
keris pea ümbert sideme ära он разбинтовал голову
veri immitses läbi sideme ~ sidemest läbi кровь просочилась сквозь ~ через бинт
korrapidajal oli punane side ümber käsivarre у дежурного была красная повязка на руке
2. anat ligament
связка <связки, мн.ч. род. связок, дат. связкам ж>
pöiapäraside предплюсневая связка / связка предплюсны
ristiside поперечная связка
3. kinnitus- ja ühendusvahend
связь <связи ж>,
схватка <схватки, мн.ч. род. схваток, дат. схваткам ж>
montaažil
схват <схвата м>
suusa-
крепление <крепления с>
4. seos; mõju; kontakt, suhe
связь <связи ж> ka keem, füüs,
контакт <контакта м>,
узы <уз plt> piltl
keemiline side химическая связь
perekondlikud sidemed семейные связи
majanduslikud sidemed экономические связи
armusidemed любовные связи
ioonside keem ионная связь
kolmikside keem тройная ~ ацетиленовая связь
sugulussidemed родственные связи
valentsside keem валентная связь
veresidemed кровные узы / узы крови
vesinikside keem водородная связь
ärisidemed деловые связи ~ контакты
tihedad kaubanduslikud sidemed kahe maa vahel тесные торговые связи между двумя странами
sidemeid sõlmima ~ looma завязывать/завязать* ~ налаживать/наладить* ~ устанавливать/установить* связи с кем-чем
välismaa üliõpilased hoidsid sidet kodumaaga иностранные студенты поддерживали связь с родиной
ta on kaotanud sideme vanematega он потерял связь с родителями
igasugune side minevikuga on katkenud всякая связь с прошлым прервалась
kinnivõetu eitas sidemeid kuritegeliku maailmaga задержанный отрицал контакты с преступным миром
tal on sidemeid kõrgemates ringkondades у него есть связи в высших кругах

sidestus s <sidestus sidestuse sidestus[t sidestus[se, sidestus[te sidestus/i 11>
el
связь <связи ж>
mahtuvussidestus raad ёмкостная связь
parasiitsidestus raad паразитная связь
tagasisidestus el обратная связь

silm+side s <+side side side[t -, side[de side[sid 16>
sidepidamine vahetult nägemise abil
зрительная связь ka sõj
kaaslane oli silmside ulatuses товарищ находился в поле зрения ~ в зоне видимости
läbi metsa mindi silmsidet pidades через лес шли, не упуская друг друга из виду

simpleks+side s <+side side side[t -, side[de side[sid 16>
el sidekanalil korraga ühesainsas suunas toimuv side
симплексная связь

suhe s <suhe s'uhte suhe[t -, suhe[te s'uhte[id 6>
1. võrdlusel põhinev arvuline vahekord
соотношение <соотношения с>,
пропорция <пропорции ж>,
отношение <отношения с>
protsentuaalne suhe процентное соотношение ~ отношение
kaalusuhe весовое соотношение
mahusuhe объёмное соотношение
mõõdusuhe масштаб
õlgade suhe tehn отношение плеч
koostisainete õige suhe правильное соотношение составных компонентов
lipu laiuse suhe pikkusega ~ pikkusesse соотношение ширины и длины флага
2. inimeste ja inimrühmade vastastikune vahekord; seos mingite nähtuste vahel
отношения <отношений pl>,
взаимоотношения <взаимоотношений pl>,
сношения <сношений pl>,
связь <связи ж>
ametlikud suhted официальные ~ деловые ~ служебные отношения
isiklikud suhted личные отношения ~ связи
sugupooltevahelised suhted взаимоотношение полов
ühiskondlikud suhted общественные отношения
diplomaatilised suhted дипломатические отношения ~ сношения
riikidevahelised suhted межгосударственные отношения ~ связи
patriarhaalsed suhted патриархальные отношения
varalised suhted имущественные отношения
abieluvälised suhted внебрачные отношения / внебрачная связь
ajasuhted filos временные отношения
feodaalsuhted ~ feodaalsed suhted феодальные отношения
kaubandussuhted ~ kaubanduslikud suhted торговые отношения ~ сношения
kultuurisuhted культурные связи
majandussuhted ~ majanduslikud suhted экономические отношения ~ сношения
ruumisuhted filos пространственные отношения
sõprussuhted дружеские отношения ~ связи
tootmissuhted производственные отношения
turusuhted рыночные отношения
töösuhted трудовые ~ рабочие отношения
vaenusuhe враждебное отношение
õigussuhted правовые отношения
ärisuhted деловые отношения
laste ja vanemate vahelised suhted отношения между детьми и родителями
keele ja mõtlemise suhted соотношение языка и мышления
sõnadevahelised suhted lauses связь слов в предложении
milline on sinu suhe loodusesse? каково твоё отношение к природе?
nad on ülemusega heades suhetes они с начальником в хороших отношениях
meie vahel kujunesid usalduslikud suhted между нами установились доверительные отношения
naabritega tuleb häid suhteid pidada ~ hoida с соседями следует поддерживать хорошие отношения
püüdis luua ~ sõlmida suhteid mõjukate isikutega он стремился установить связи с влиятельными лицами
nad on omavahelised suhted katkestanud они прервали между собой отношения
nad hakkasid oma suhteid klaarima они стали выяснять свои отношения
nende suhetesse on tekkinud mõra в их отношениях образовалась трещина ~ возник разлад
3. [mingis] suhtes, [mingist] küljest
в отношении кого-чего,
по отношению к кому-чему
ses suhtes on sul õigus в этом отношении ты прав / насчёт этого ты прав kõnek
igas suhtes eeskujulik õpilane во всех отношениях примерный ученик

tagasisidestama v
давать/дать* обратную связь

tagasisidestamine
tagasiside andmine
поддержание обратной связи,
обратная связь

telefon+side s <+side side side[t -, side[de side[sid 16>
телефонная связь,
телефонное сообщение

telegraaf s <telegr'aaf telegraafi telegr'aafi telegr'aafi, telegr'aafi[de telegr'aafi[sid ~ telegr'aaf/e 22>
1. süsteem teadete edastamiseks
телеграф <телеграфа м>,
телеграфная связь
raadiotelegraaf ~ traadita telegraaf радиотелеграф / беспроволочный телеграф
saatis teate telegraafi teel ~ telegraafiga он послал сообщение телеграфом
2. telegraafiaparaat
телеграф <телеграфа м>,
телеграфный аппарат
3. kõnek telegraafside asutus
телеграф <телеграфа м>,
телеграфная контора
kesktelegraaf центральный телеграф
läks telegraafi telegrammi saatma он пошёл на телеграф отправлять телеграмму

telegraaf+side s <+side side side[t -, side[de side[sid 16>
телеграфная связь,
телеграфное сообщение

valitsus+side
sidesüsteem, mille ülesanne on tagada riigiasutustele eriside ning tagada teatavatele tarbijatele edastatava informatsiooni konfidentsiaalsus
правительственная связь

ühendus s <ühendus ühenduse ühendus[t ühendus[se, ühendus[te ühendus/i 11>
1. üksteises kinniolek
соединение <соединения sgt с>,
скрепление <скрепления sgt с>,
сопряжение <сопряжения sgt с>
telefoni, raadio teel; eri paiku ühendava liikluse kohta
связь <связи sgt ж>,
сообщение <сообщения sgt с>
inimese seotuse, kontakti kohta
связь <связи ж>,
общение <общения sgt с>,
контакт <контакта м>
bussiühendus автобусное сообщение
lennuühendus авиасвязь / воздушное сообщение
maaühendus el замыкание на землю
otseühendus прямое ~ сквозное ~ непосредственное сообщение
raadioühendus радиосвязь
raudteeühendus железнодорожное сообщение
salaühendus тайная связь
sildühendus el соединение мостиком
telefoniühendus телефонное сообщение / телефонная связь
kirjutasime teineteisele, olime omavahel ühenduses мы писали друг другу, мы поддерживали ~ держали связь
võtke temaga ühendust! свяжитесь с ним! kõnek, piltl
tal on ühendus allilmaga у него связи ~ он имеет контакт ~ он общается с преступным миром
bussid kindlustavad regulaarse ühenduse linnade vahel автобусы обеспечивают регулярное сообщение ~ регулярную связь между городами
2. isikute liit
общество <общества с>,
сообщество <сообщества с>,
объединение <объединения с>,
товарищество <товарищества с>,
союз <союза м>,
ассоциация <ассоциации ж>
majandusühendus ~ majanduslik ühendus экономическое сообщество / экономический союз
sõprusühendus содружество
mõttekaaslaste ühendus сообщество единомышленников
3. seos
связь <связи ж>
sellega ühenduses в связи с этим
neil nähtustel ei ole mingit ühendust между этими явлениями нет никакой связи / эти явления не связаны [между собой] kõnek, piltl


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur