[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 13 artiklit

dimensioon s <dimensi'oon dimensiooni dimensi'ooni dimensi'ooni, dimensi'ooni[de dimensi'ooni[sid ~ dimensi'oon/e 22>
mõõde
измерение <измерения с>,
размер <размера м>,
размерность <размерности sgt ж> mat
aukartust äratavad dimensioonid внушительные размеры
ruumi dimensioonid размеры помещения
kolmes dimensioonis в трёх измерениях

jala+number
jalatsi suurust osutav arv
размер ноги
poisi jalanumber on 46 у мальчика 46-й размер ноги

mõõde2 s <mõõde m'õõtme mõõde[t -, m'õõtme[te m'õõtme[id 5>
dimensioon
размерность <размерности sgt ж> tehn, mat,
размер <размера м>
piltl ulatus, mastaap
размеры <размеров pl>,
масштаб <масштаба м>
gabariitmõõde tehn габаритный размер
nimimõõde ~ nominaalmõõde tehn номинальный размер
normaalmõõde нормальный размер
piirmõõde tehn предельный размер
välismõõde наружный размер
suurte mõõtmetega ~ mõõtmetelt suur monument монумент больших размеров
aukartust äratavate mõõtmetega loom животное внушительных размеров
jalgpalliväljaku mõõtmed размеры футбольного поля
mõõtmeid suurendama увеличивать/увеличить* размеры чего
mõõtmeid vähendama уменьшать/уменьшить* размеры чего
korruptsioon on võtnud ähvardavad mõõtmed коррупция приняла угрожающие размеры

mõõt s <m'õõt mõõdu m'õõtu m'õõtu, m'õõtu[de m'õõtu[sid ~ m'õõt/e 22>
1. mõõtevahend
мерка <мерки, мн.ч. род. мерок ж>,
мера <меры ж>,
мерило <мерила с> ka piltl
liitrine mõõt литровая мерка
mõõtekolb on ruumala mõõt измерительная колба -- мерка ~ мера ёмкости
mõõt rukist мерка ~ мера ржи
raha pole ainus eluväärtuste mõõt деньги не являются единственным мерилом ценностей жизни
sulle tasutakse sama mõõduga piltl тебе отмерят тою же мерою ~ в ту же меру liter
2. mõõtühik
мера <меры ж>
endisaegsed mõõdud старинные ~ древние меры
meetermõõdustiku mõõdud меры метрической системы
ajamõõt мера времени
mahumõõt мера ёмкости
nurgamõõt угловая мера
pikkusmõõt мера длины
pinnamõõt мера площади
taatelmõõt образцовая мера
3. mõõde
размер <размера м>,
мерка <мерки, мн.ч. род. мерок ж>
kleidi mõõdud размеры платья
rätsep võtab mõõtu портной снимает мерку
riiulid valmistatakse mõõdu järgi полки изготовляют по мерке ~ по размерам
täpses mõõdus palgid точные по размеру ~ по мерке брёвна
alla mõõdu vähid lasti vette tagasi раков-недомерков отпустили обратно в воду
see on ministri mõõtu mees piltl этот мужчина прямо министр ~ министерского калибра kõnek
4. määr, jagu; piir
мера <меры ж>
vihma tuli parajal mõõdul дождя было в меру
teab ~ tunneb mõõtu знает меру в чём
ei osanud joomisel mõõtu pidada [кто] пил сверх меры
söödi mõõduta ели без меры

mõõt mõõdu vastu невестке в отместку
▪ [kelle] mõõt sai ~ on täis чаша ~ мера терпения переполнилась чья, у кого
mõõtu võtma (1) [kellest/millest] брать/взять* пример с кого-чего; брать/взять* за образец что; (2) мериться силами с кем; состязаться с кем, в чём

määr s <m'äär määra m'äära m'äära, m'äära[de m'äära[sid ~ m'äär/i 22>
1. hulk, kogus, kvantum
мера <меры sgt ж>,
степень <степени sgt ж>,
размер <размера sgt м>
mõningal määral в некоторой степени
vähesel määral в малой ~ в незначительной степени
olulisel määral в значительной степени
täiel määral в полной мере / в полном размере
pole nõutaval määral ravimeid нет лекарств в достаточной ~ в необходимой мере
mil[lisel] määral võib teda usaldada? в какой мере ~ до какой степени можно ему доверять?
tervis oleneb suurel määral eluviisist здоровье в значительной ~ в большой степени ~ в большой мере зависит от образа жизни
olen ülimal määral rahul я в высшей степени доволен
ta on parajal määral laisk он довольно ленивый
tehke kindlaks seadmete kulumise määr определите степень износа оборудования
2. määratud hulk
мера <меры ж>,
размер <размера м>,
степень <степени, мн.ч. род. степеней ж>
tariif
ставка <ставки, мн.ч. род. ставок ж>,
тариф <тарифа м>
norm
норма <нормы ж>
taks, norm
такса <таксы ж>
intressimäär maj процентная ставка
maksumäär maj налоговая ставка / ставка налога
palgamäär ставка [заработной платы]
piirmäär предельная норма
protsendimäär maj процентная ставка
tariifimäär maj тарифная ставка
tasumäär норма оплаты
tollimäär maj таможенный тариф
trahvimäär размер штрафа
vanusemäär возрастной предел
kasumi määr maj норма прибыли
karistuse kõrgeim määr высшая мера наказания
uued autoritasu määrad новые ставки авторского гонорара
3. mõõt; piir
мера <меры ж>,
предел <предела м>,
граница <границы ж>
ta kannatuste määr sai täis [у кого] чаша терпения переполнилась
on oma võimed arendanud teatud määrani он развил свои способности до определённого предела
joob üle igasuguse määra пьёт сверх всякой меры

number s <n'umber n'umbri n'umbri[t -, n'umbri[te n'umbre[id 2>
1. arvu tähistav sümbol, arvu kirjamärk
цифра <цифры ж>
araabia numbrid арабские цифры
rooma numbrid римские цифры
laps tunneb juba numbreid ребёнок уже знает цифры
summa kirjutada nii sõnade kui numbritega сумму написать как словами, так и цифрами
2. mille v kelle kohta märkiv arv ja selle kirjalik tähistus; kindla numbriga ese, objekt v isik; perioodika üksikväljaanne; etteaste eeskavas; sõj teatud kindlat ülesannet täitev võitleja
номер <номера, мн.ч. им. номера м>
aastanumber номер года / год
ajalehenumber ~ ajalehe number газетный номер / номер газеты
autonumber ~ auto number автомобильный номер / номер автомобиля
[ajakirja] erinumber специальный номер ~ выпуск [журнала]
estraadinumber эстрадный номер
hotellinumber гостиничный номер
luksusnumber номер люкс
naljanumber шуточный номер
registreerimisnumber регистрационный номер
riidehoiunumber [гардеробный] номерок / жетон с цифрой
sihtnumber почтовый индекс
telefoninumber ~ telefoni number телефонный номер / номер телефона
tramm number neli трамвай номер четыре
maja number on kuus номер дома шесть
number kümne all võistleb meie sportlane под номером десять выступает наш спортсмен
kus on ajalehe laupäevane number? где субботний номер газеты?
helistasin, aga number ei vastanud я звонил, но номер не отвечал kõnek
ma lähen bussiga, minu number tulebki я [по]еду автобусом, вот идёт мой номер kõnek
mis numbriga sa lähed на каком номере ты поедешь? kõnek
kinnita number uksele прикрепи на дверь номер [квартиры]
hommikul võtsin numbri arsti juurde утром я взял номерок к врачу
elasime hotellis kahetoalises numbris мы жили в гостинице в двухкомнатном номере
kloun teadustas järgneva numbri клоун объявил следующий номер [программы]
mitmeid numbreid tuli korrata многие номера пришлось исполнять на бис
see on probleem number üks piltl это проблема номер один
3. märgib standardset suurust
размер <размера м>,
номер <номера, мн.ч. им. номера м> kõnek
kinganumber ~ kinga number размер туфель / номер туфель kõnek
niit number kümme нитки номер десять kõnek / десятый номер ниток kõnek
mis number kaabut sa kannad? какой размер шляпы ты носишь? / какой у тебя размер шляпы? / какой номер шляпы ты носишь? kõnek
osta number suurem mantel купи пальто на [один] размер больше / купи пальто на [один] номер больше kõnek
4. piltl, kõnek temp, tükk; asi, lugu
номер <номера, мн.ч. им. номера м>
see number ei lähe sul läbi! этот номер у тебя не пройдёт!
mis numbriga sa jälle hakkama said? что за номер ты опять выкинул ~ отколол? kõnek / что за номер ты опять отмочил? madalk

numbrit tegema (1) [millest] делать/сделать* проблему из чего; обращать/обратить* слишком много внимания чему; (2) [millest] eituse puhul обращать/обратить* ноль внимания на что

palga+number
töö eest saadava tasu, palga suurus
размер заработной платы kõnek,
размер зарплаты kõnek
streigi põhjus pole ainult palganumber причина забастовки не только в размере заработной платы

piir+suurus
teatavatele normidele vastavad mõõtmed
предельный размер,
максимально допустимый размер,
предельные габариты
käsipagasi piirsuurus предельные габариты ручной клади
maaomandi piirsuurus предельные размеры землевладения

rehvi+mõõt
rehvil märgitud mõõtmed: rehvi laius, kõrgus ja velje läbimõõt
типоразмер шины,
размер шины
rehvimõõt on ilmselgelt vale размер шины явно неверный

suurus s <s'uurus s'uuruse s'uurus[t s'uurus[se, s'uurus[te s'uurus/i ~ s'uuruse[id 11 ~ 9>
1.
величина <величины, мн.ч. им. величины ж> ka füüs, mat,
численность <численности sgt ж>,
площадь <площади sgt ж>,
размер <размера м>,
объём <объёма м>
algebraline suurus алгебраическая величина
muutuv suurus переменная величина
elusuurus ~ loomusuurus в натуральную величину / натуральной величины
miinimumsuurus минимальная величина
täissuurus в натуральную величину / в полную величину
toa suurus метраж ~ размер комнаты
vaadi suurus ёмкость ~ объём ~ вместительность бочки
maatüki suurus площадь ~ размер[ы] участка
trahvi suurus размер штрафа
maksu suurus размер налога
armee suurus численность армии
riigi territooriumi suurus общая площадь территории государства
mitmes suuruses klaaspurgid стеклянные баночки разных ~ различных объёмов ~ размеров
keskmise suurusega töötasu средняя ставка [заработной платы] / заработная плата среднего размера
kanamuna suurusega raheterad градины величиной в куриное яйцо
terve lehekülje suuruses pilt картина на всю страницу
põrand oli kogu suuruses kaetud vaibaga пол был целиком покрыт ковром / весь пол был покрыт ковром
2. tunnete vm mõõdetamatu kohta
охват <охвата м>,
предел <предела м>,
граница <границы ж>
vihkamise suurus предел ненависти
näita oma armastuse suurust tegudega докажи свою любовь на деле
tema kannatuste suurusest pole teistel aimu другие и понятия не имеют о пределах ~ о мере его страданий
3. suurusnumber
размер <размера м>
ta ei saanud ülikonda, polnud sobivat suurust он остался без костюма -- не было нужного размера
mantleid on müügil kõigis suurustes в продаже имеются пальто всех размеров
4. piltl tähendus, tähtsus; vägevus, võimsus v võimekus; kõrge positsioon v seisund
величие <величия sgt с> kõrgst,
величина <величины sgt ж>,
значительность <значительности sgt ж>
kõrged psüühilised v vaimsed omadused; üllus, üllameelsus
благородство <благородства sgt с>
hingeline suurus величие ~ широта души
sisemine suurus внутреннее благородство
inimlik suurus человеческое величие
vaimusuurus духовное величие / величие духа
sündmuse suurus значительность события
Rooma muistne suurus былое величие ~ былая слава Рима kõrgst
5. mingil alal silmapaistev v nimekas isik, kuulsus, äss; tegelane, asjamees
величина <величины, мн.ч. им. величины ж> piltl,
знаменитость <знаменитости ж>,
светило <светила с> kõrgst, piltl,
корифей <корифея м> чего kõrgst,
звезда <звезды, мн.ч. им. звёзды, род. звёзд ж> kõnek,
крупное имя
esmajärguline suurus звезда первой величины kõnek
tunnustatud suurus признанный корифей kõrgst
filmisuurus кинознаменитость / знаменитый киноактёр / знаменитая киноактриса
lavasuurus корифей сцены kõrgst
spordisuurus первоклассный спортсмен / спортсмен с мировым именем
kutsutud olid kõik kohalikud suurused были приглашены все местные большие ~ важные шишки kõnek, iroon
poksis kerkis esile uusi suurusi в боксе появились новые имена
ta ei ole enam tundmatu suurus его уже хорошо знают

suurus+number s <+n'umber n'umbri n'umbri[t -, n'umbri[te n'umbre[id 2>
peamiselt rõivastusesemetel
размер <размера м>,
номер <номера, мн.ч. им. номера м> kõnek
jalatsite suurusnumber размер обуви / номер обуви kõnek
müügil on kõigis suurusnumbrites ülikondi в продаже имеются костюмы всех размеров

täis+mõõt s
(kasvamisel saavutatud normaalse suuruse kohta, kus edasist kasvu enam ei toimu)
полный размер
kalade kasv pidurdas ja nad ei saavutanud täismõõtmeid рост рыб замедлился, и они не достигли полных размеров

ulatus s <ulatus ulatuse ulatus[t ulatus[se, ulatus[te ulatus/i 11>
1. objekti laius, pikkus v kõrgus
протяжённость <протяжённости sgt ж>,
протяжение <протяжения sgt с>,
объём <объёма м>,
величина <величины, мн.ч. им. величины ж>
tegevus- v mõjuväli; haare
размах <размаха sgt м> piltl,
широта <широты sgt ж>,
масштабность <масштабности sgt ж>,
охват <охвата sgt м>,
масштаб <масштаба м> piltl
maht, määr
степень <степени sgt ж>,
размер <размера м>
tehn kraananoole vms
вылет <вылета sgt м>
haardeulatus обхват
tegevusulatus радиус действия
vigastuse ulatus величина повреждения ~ поражения
metsapõlengu ulatus площадь лесного пожара
mälu ulatus объём ~ ёмкость ~ вместимость памяти
liiklusmärgi mõju ulatus зона действия дорожного знака
globaalse ulatusega protsessid процессы глобального масштаба
maaparandustööde ulatus объём ~ размах мелиоративных ~ мелиорационных работ
kümnete kilomeetrite ulatuses laiusid laavaväljad на протяжении десятков километров простирались ~ расстилались лавовые ~ вулканические поля
preemiat saime ühe kuupalga ulatuses мы получили премию в размере месячной заработной платы
2. kaugus, milleni miski ulatub; vahekaugus
дальность <дальности sgt ж>,
расстояние <расстояния с>,
дистанция <дистанции ж>
kuuldeulatus расстояние слышимости [голоса] / зона слышимости
laskeulatus sõj дальность стрельбы / досягаемость
löögiulatus дальность ~ протяжённость удара
nägemisulatus поле [обозрения] ~ видимости
siruulatus размах крыльев птицы
lehm on keti ulatuselt rohu ära söönud привязанная корова объела всю траву кругом по цепи
bussipeatus on käe-jala ulatuses автобусная остановка совсем рядом / до автобусной остановки рукой подать kõnek
3. muus diapasoon
диапазон <диапазона м>
hääleulatus ~ hääle ulatus диапазон голоса


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur