[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 14 artiklit

arenema v <arene[ma arene[da arene[b arene[tud 27>
развиваться <развиваюсь, развиваешься> / развиться* <разовьюсь, разовьёшься; развился, развилась, развилось>,
развёртываться <развёртываюсь, развёртываешься> / развернуться* <развернусь, развернёшься> piltl
teadus ja tehnika arenevad tormiliselt наука и техника бурно развиваются
laps areneb iga päevaga ребёнок развивается с каждым днём
sündmused arenesid hoogsalt события развивались стремительно
romaani sündmustik areneb kodusõja aastatel действие романа развёртывается в годы гражданской войны
selle probleemi ümber arenes äge vaidlus вокруг этой проблемы развернулся острый спор
kuidas asjad arenevad? как развиваются события? / как продвигаются ~ идут дела?
kaugele arenenud haigus запущенная болезнь
harmooniliselt arenenud inimene гармонически развитый человек
dialektiliselt arenev inimtunnetus диалектически развивающееся человеческое познание

arenemis+võimeline adj <+v'õimeline v'õimelise v'õimelis[t v'õimelis[se, v'õimelis[te v'õimelis/i 12>
способный развиваться,
способный к развитию
arenemisvõimelised noored молодёжь, способная к развитию / молодёжь, способная развиваться

degenereeruma v <degener'eeru[ma degener'eeru[da degener'eeru[b degener'eeru[tud 27>
дегенерировать[*] <-, дегенерирует>,
вырождаться <-, вырождается> / выродиться* <-, выродится>,
переставать/перестать* развиваться

edasi minema v
1. samas suunas kaugemale minema
идти вперёд,
идти дальше
jätkuma
продолжаться <-, продолжается> / продолжиться* <-, продолжится>
minge edasi, ärge seisma jääge идите вперёд ~ дальше, не останавливайтесь
rong läheb varsti edasi скоро поезд поедет дальше
väike vaheaeg, ja töö läheb edasi маленький перерыв, и продолжим работу
2. arenema, edenema
развиваться <-, развивается> / развиться* <-, разовьётся; развился, развилась, развилось>,
продвигаться <-, продвигается> / продвинуться* <-, продвинется> kõnek
mõni majand läheb edasi, mõni tammub paigal одни хозяйства продвигаются, другие топчутся на месте kõnek
ta väljendusoskus on edasi läinud его умение выражаться развилось ~ улучшилось

edenema v <edene[ma edene[da edene[b edene[tud 27>
1. laabuma, sujuma
ладиться <-, ладится>,
налаживаться <-, налаживается> / наладиться* <-, наладится>,
идти успешно,
протекать успешно,
продвигаться <-, продвигается> / продвинуться* <-, продвинется> kõnek,
клеиться <-, клеится> kõnek, piltl,
спориться <-, спорится> kõnek
töö edeneb работа ладится ~ идёт успешно / работа продвигается ~ спорится kõnek
jutt ei tahtnud edeneda разговор никак не ладился / разговор никак не клеился ~ не вязался kõnek
asjad edenevad meil hästi дела идут у нас хорошо
tema käes edeneb iga töö в его руках спорится всякая ~ каждая работа kõnek
õppimine edeneb tal hästi в учёбе он преуспевает
2. kasvama, edasi arenema; progresseeruma
развиваться <-, развивается> / развиться* <-, разовьётся; развился, развилась, развилось>,
продвигаться <-, продвигается> / продвинуться* <-, продвинется> kõnek
mesilased edenesid tema käes в пчеловодстве он достиг успеха / пчеловодство у него продвигалось kõnek
aias kõik edenes в саду всё росло ~ развивалось
majanduslikult edenenud maakond экономически развитой уезд
edenev haigus прогрессирующая болезнь
3. ruumiliselt, ajaliselt kulgema
teekond edeneb путь укорачивается
tegevuses edeneb aeg kiiremini за работой время проходит быстрее
väljas edeneb kevad весна набирает силу

hargnema v <h'argne[ma h'argne[da h'argne[b h'argne[tud 27>
1. harudeks jagunema
ветвиться <-, ветвится> / разветвиться* <-, разветвится>,
разветвляться <-, разветвляется> / разветвиться* <-, разветвится>,
расходиться <-, расходится> / разойтись* <-, разойдётся; разошёлся, разошлась>,
разбегаться <-, разбегается> / разбежаться* <-, разбежится, разбегутся>,
разделяться <-, разделяется> / разделиться* <-, разделится>
omaette haruks
ответвляться <-, ответвляется> / ответвиться* <-, ответвится>
kaheks jagunema
раздваиваться <-, раздваивается> / раздвоиться* <-, раздвоится>
raudtee hargnes kaheks железная дорога разошлась на две ~ раздвоилась
metsa ääres hargneb rada mitmesse suunda у леса тропинка разбегается ~ разветвляется ~ расходится в нескольких направлениях
enne merre suubumist hargneb jõgi kolme harru перед впадением в море река разделяется на три рукава ~ протока
peateelt hargnes vasakule ja paremale mitu teed от главной дороги налево и направо ответвилось несколько дорог
pärnad on suureks kasvanud ja hargnenud липы выросли и разветвились
taime iga külgjuur võib hargneda каждый боковой корень растения может дать ответвления
meie eluteed hargnesid наши жизненные пути ~ дороги разошлись
2. eri suundadesse laiali liikuma
расходиться <-, расходится> / разойтись* <-, разойдётся; разошёлся, разошлась>
lahingukorda ümber paiknema
развёртываться <-, развёртывается> / развернуться* <-, развернётся>
kütid hargnesid mõlemale poole teed охотники разошлись по обеим сторонам дороги
sõdurid hargnesid ahelikku солдаты развернулись в цепь
rood hargnes lahingukorda рота развернулась в боевой порядок
3. lahti tulema, harunema
распутываться <-, распутывается> / распутаться* <-, распутается> ka piltl
punutise kohta
расплетаться <-, расплетается> / расплестись* <-, расплетётся; расплёлся, расплелась>
kudumi kohta
распускаться <-, распускается> / распуститься* <-, распустится>
keeru kohta
развиваться <-, развивается> / развиться* <-, разовьётся; развился, развилась, развилось>,
раскручиваться <-, раскручивается> / раскрутиться* <-, раскрутится>
õmblustest lahti
распарываться <-, распарывается> / распороться* <-, распорется>,
разлезаться <-, разлезается> / разлезться* <-, разлезется; разлезся, разлезлась> madalk
nöör on otsast hargnenud конец верёвки раскрутился ~ развился ~ расплёлся
sukk on hargnenud чулок распустился
lõng on sassis ja ei hargne пряжа спуталась и не распутывается
õmblused on hargnenud швы распоролись ~ разошлись / швы разлезлись madalk
asi hakkas hargnema дело стало распутываться ~ проясняться
4. edenema, arenema
развёртываться <-, развёртывается> / развернуться* <-, развернётся>
laval hargneb huvitav sündmustik на сцене развёртываются интересные события
nende vahel hargnes sõbralik vestlus между ними завязалась дружеская беседа
algul ei tahtnud jutt hargneda сначала разговор не клеился kõnek

harunema v <harune[ma harune[da harune[b harune[tud 27>
1. harudeks jagunema
ветвиться <-, ветвится> / разветвиться* <-, разветвится>,
разветвляться <-, разветвляется> / разветвиться* <-, разветвится>,
расходиться <-, расходится> / разойтись* <-, разойдётся; разошёлся, разошлась>
kaheks jagunema
раздваиваться <-, раздваивается> / раздвоиться* <-, раздвоится>
jõgi haruneb kaheks река разветвляется ~ разделяется ~ расходится надвое / река раздваивается
puu harunenud tüvi разветвлённый ствол дерева
2. lahti tulema, hargnema
распутываться <-, распутывается> / распутаться* <-, распутается>
punutise kohta
расплетаться <-, расплетается> / расплестись* <-, расплетётся; расплёлся, расплелась>
kudumi kohta
распускаться <-, распускается> / распуститься* <-, распустится>
keeru kohta
развиваться <-, развивается> / развиться* <-, разовьётся; развился, развилась, развилось>,
раскручиваться <-, раскручивается> / раскрутиться* <-, раскрутится>
õmblustest
распарываться <-, распарывается> / распороться* <-, распорется>,
рваться/разорваться* по шву,
рваться/разорваться* по швам
juuksed harunesid palmikuist lahti косы расплелись ~ распустились
kleidiõmblus harunes iga liigutusega платье рвалось по шву с каждым движением

kulgema v <k'ulge[ma k'ulge[da k'ulge[b k'ulge[tud 27>
1. liikuma, minema
двигаться <-, двигается, движется>,
передвигаться <-, передвигается>
inimvool kulgeb linna poole людской поток двигается ~ движется к городу
tsüklonid kulgevad läänest itta циклоны двигаются ~ движутся с запада на восток
külmad hoovused kulgevad ekvaatori suunas холодные течения двигаются ~ движутся [по направлению] к экватору
2. suunduma, ulatuma
проходить <-, проходит> где,
тянуться <-, тянется> где, куда,
лежать <-, лежит> где
mäeahelik kulgeb põhjast lõunasse горный хребет тянется с севера на юг
peatänav kulgeb otse läbi linna главная ~ центральная улица проходит прямо через город
talitee kulges üle põllu зимник пролегал ~ лежал через поле
riigipiir kulgeb piki jõge государственная граница проходит ~ пролегает вдоль берега реки
3. tegevuse, sündmuse kohta: arenema; toimuma
протекать <-, протекает>,
проходить <-, проходит>,
идти <-, идёт; шёл, шла>,
течь <-, течёт, текут; тёк, текла>,
развиваться <-, развивается>
võistlus kulges vahelduva eduga соревнование проходило с переменным успехом
töö kulgeb seisakuteta работа протекает ~ идёт без перебоев
vestlus kulges kerges toonis беседа проходила ~ протекала ~ развивалась свободно ~ непринуждённо
kohtumine kulges soojas ja sõbralikus õhkkonnas встреча проходила в тёплой, дружественной атмосфере
läbirääkimised kulgesid tulemusrikkalt переговоры протекали ~ проходили успешно
elu kulges oma harilikku rada жизнь шла ~ текла своим привычным чередом
ägedalt kulgev haigus остро протекающая болезнь

lahti hargnema v
распутываться <-, распутывается> / распутаться* <-, распутается>
punutise kohta
расплетаться <-, расплетается> / расплестись* <-, расплетётся; расплёлся, расплелась>,
распускаться <-, распускается> / распуститься* <-, распустится>
keerust
развиваться <-, развивается> / развиться* <-, разовьётся; развился, развилась, развилось>,
раскручиваться <-, раскручивается> / раскрутиться* <-, раскрутится>
õmblustest
распарываться <-, распарывается> / распороться* <-, распороться*порется>
patsid hargnesid lahti косы расплелись ~ распустились
seelik on õmblustest lahti hargnenud юбка распоролась ~ разошлась по швам

lahti keerduma v
раскручиваться <-, раскручивается> / раскрутиться* <-, раскрутится>,
развиваться <-, развивается> / развиться* <-, разовьётся; развился, развилась, развилось>

manduma v <m'andu[ma m'andu[da m'andu[b m'andu[tud 27>
kehaliselt ja vaimselt halvenema, degenereeruma
вырождаться <-, вырождается> / выродиться* <-, выродится>,
дегенерировать[*] <-, дегенерирует>,
переставать/перестать* развиваться
kehaliselt ja vaimselt mandunud inimene физически и духовно дегенерированный человек
mandunud tiibadega mardikad жуки с дегенерированными крыльями
kirjandus mandus литература дегенерировала

rikastuma v <rikastu[ma rikastu[da rikastu[b rikastu[tud 27>
1. rikka[ma]ks saama v minema
обогащаться <обогащаюсь, обогащаешься> / обогатиться* <обогащусь, обогатишься> кем-чем,
богатеть <богатею, богатеешь> / разбогатеть* <разбогатею, разбогатеешь> от чего, на чём, чем,
наживаться <наживаюсь, наживаешься> / нажиться* <наживусь, наживёшься; нажился, нажилась, нажилось> на чём,
озолотиться* <озолочусь, озолотишься> чем kõnek, piltl,
наживать/нажить* богатство,
наживать/нажить* состояние,
наживать/нажить* имущество,
наживать/нажить* деньги,
наживать/нажить* капитал
rikastus äritsemisega он разбогател торговлей / он нажился на торговле kõnek
rikastus pärandusest наследство обогатило её
2. midagi ohtralt sisaldavaks saama
обогащаться <-, обогащается> / обогатиться* <-, обогатится> чем,
насыщаться <-, насыщается> / насытиться* <-, насытится> чем
fotosünteesi tõttu rikastub vesi hapnikuga в процессе фотосинтеза вода обогащается кислородом
3. täienema, mitmekesistuma
обогащаться <-, обогащается> / обогатиться* <-, обогатится>,
разнообразиться <-, разнообразится>
arenema
развиваться <-, развивается> / развиться* <-, разовьётся; развился, развилась, развилось>
arvuliselt suurenema
увеличиваться <-, увеличивается> / увеличиться* <-, увеличится>
rikastub uue kogemusega ~ kogemuse võrra обогащается новым опытом
perekond rikastus kahe liikme võrra семья пополнилась двумя членами / семья увеличилась на два человека
lapse sõnavara rikastub väga kiiresti словарный запас ребёнка быстро расширяется ~ растёт

rulluma v <r'ullu[ma r'ullu[da r'ullu[b r'ullu[tud 27>
1. rulli tõmbuma, keerduma; rulliks kogunema
сворачиваться <-, сворачивается> / свернуться* <-, свернётся>,
скатываться <-, скатывается> / скататься* <-, скатается>,
скручиваться <-, скручивается> / скрутиться* <-, скрутится>,
закручиваться <-, закручивается> / закрутиться* <-, закрутится>
lahti
раскручиваться <-, раскручивается> / раскрутиться* <-, раскрутится>,
развиваться <-, развивается> / развиться* <-, разовьётся; развился, развилась, развилось>
taime lehed on [kokku] rullunud листья [растения] свернулись в трубочку ~ трубочкой
sokid rullusid pahempidi носки вывернулись наизнанку ~ снялись навыворот kõnek
tuulehoos lahti rullunud lipp развернувшийся при порыве ветра флаг
2. pööreldes edasi liikuma, veerema
катиться <качусь, катишься>,
вертеться <верчусь, вертишься>
auto rullus üle katuse машина перевернулась на крышу и завертелась
kõrgushüppaja rullus üle lati прыгун перелетел через планку
3. õõtsuma, voogama
накатываться <-, накатывается> / накатиться* <-, накатится>,
клубиться <-, клубится>,
виться <-, вьётся; вился, вилась, вилось>
laeva kohta: lengerdama
качаться <-, качается>,
покачиваться <-, покачивается>
lained rullusid rannakividele волны накатывались на прибрежные камни
jõe poolt rullub uduvalle туман клубами наплывает со стороны реки
paat rullub tugevasti лодку сильно покачивает ~ качает
4. piltl laiuma, levima, kanduma; pilgule avanema
простираться <-, простирается> / простереться* <-, прострётся; простёрся, простёрлась> где,
расстилаться <-, расстилается> где, перед кем-чем,
раскидываться <-, раскидывается> / раскинуться* <-, раскинется> где,
тянуться <-, тянется> где,
стлаться <-, стелется> где,
протягиваться <-, протягивается> / протянуться* <-, протянется> где kõnek,
проплывать <-, проплывает> / проплыть* <-, проплывёт; проплыл, проплыла, проплыло>
üle väljade rullub öö на поляны опустилась ночь
kõuemürin rullus mägedes гром дробно раскатился по горам
silme eest rullusid mööda noorusaastad годы молодости проплыли перед глазами
5. arenema
развиваться <-, развивается> / развиться* <-, разовьётся; развился, развилась, развилось>
hargnema
развёртываться <-, развёртывается> / развернуться* <-, развернётся>
kulgema
протекать <-, протекает>,
проходить <-, проходит>,
идти <-, идёт; шёл, шла>,
течь <-, течёт, текут; тёк, текла>
algul rullus mäng tasavägiselt начало игры было ровным / сначала игра протекала ровно
sündmused on rullunud meie silme all события разворачивались на наших глазах

välja arenema v
развиваться <-, развивается> / развиться* <-, разовьётся; развился, развилась, развилось>
taimel arenes välja tugev juur у растения развился крепкий корень
[kelle] võimed on veel välja arenemata [чьи] способности ещё не развиты ~ не развились


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur