[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 61 artiklit

amet s <amet ameti ameti[t -, ameti[te amete[id 2>
1. teenistus-, töökoht
должность <должности, мн.ч. род. должностей ж>,
служба <службы ж>
elukutse
профессия <профессии ж>
käsitöö
ремесло <ремесла, мн.ч. им. ремёсла, род. ремёсел с>
vastutav amet ответственная должность
ühiskondlik amet общественная должность
kerge amet лёгкая профессия
raske amet трудная профессия
kasulik amet полезная профессия
arstiamet профессия врача
auamet почётная должность
ameti poolest ~ ametilt rätsep портной по профессии
ameti tõttu по долгу службы
ametit õppima овладевать/овладеть* профессией / учиться/научиться* ремеслу
oma ametit noortele õpetama обучать/обучить* молодёжь своей профессии ~ своему ремеслу
ametisse minema идти/пойти* на службу
ametisse astuma ~ asuma поступать/поступить* на службу
ametisse määrama ~ nimetama назначать/назначить* [кого] на должность кого
ametisse kinnitama утверждать/утвердить* в должности кого
ametist ära ~ tagasi kutsuma отзывать/отозвать* с должности
ametist vabastama освобождать/освободить* от должности
ametist vallandama снимать/снять* с должности
ametist lahti laskma смещать/сместить* с должности / увольнять/уволить* кого
ametist kõrvaldama ~ tagandama отстранять/отстранить* от должности
ametit vahetama менять/переменить* службу
ametit maha panema бросать/бросить* ~ оставлять/оставить* службу
ameteid ühitama совмещать/совместить* должности ~ профессии
ta asus hoolega ametisse он с усердием принялся за [своё] занятие ~ ремесло
isa tuli väsinuna ametist отец пришёл со службы усталым
ta olevat kusagil kontoris ametis он служит ~ работает где-то в конторе
ta on selles ametis teist aastat он на этой должности второй год
2. tegevus, töö
занятие <занятия с>,
работа <работы ж>,
дело <дела sgt с>
mängimine on laste amet игра -- это занятие детей
kõigile leiti aiatööl amet в саду всем нашли дело ~ занятие
kõik olid tööga ametis все были заняты работой
igaüks oli ametis oma mõtetega каждый был занят своими мыслями
3. kõnek halb harjumus, kalduvus
ta ei ole suitsetamise ametit ära õppinud он не пристрастился к курению
4. asutus
бюро <нескл. с>,
департамент <департамента м>,
ведомство <ведомства с>,
служба <службы ж>,
контора <конторы ж>,
отдел <отдела м>,
управление <управления с>,
учреждение <учреждения с>
hinnaamet департамент цен
keeleamet департамент по вопросам языка
liiklusamet служба движения
maksuamet налоговый департамент / казначейство aj / податное управление aj
patendiamet патентное бюро ~ ведомство
perekonnaseisuamet бюро записи актов гражданского состояния / загс
politseiamet департамент полиции
postiamet почтовая служба / почта
pressiamet ведомство печати
tolliamet таможенный департамент
5. aj tsunft
цех <цеха, мн.ч. им. цехи м>
Bremeni linna puuseppade amet цех плотников города Бремена
trükkalite ameti põhikiri устав цеха печатников

autori+looming
1. kindla autori loodu (nt vastandina pärimuslikule, rahva loodule)
авторское творчество,
авторские произведения
ansambel laulab nii rahvalaule kui autoriloomingut ансамбль исполняет как народные, так и авторские произведения
2. kunstniku originaallooming, hrl väheste eksemplaridena valmistatud ese (nt ehte-, tarbe-, moekunsti vallas)
авторская работа

avraal s <avr'aal avraali avr'aali avr'aali, avr'aali[de avr'aali[sid ~ avr'aal/e 22>
mer kogumeeskonnatöö
аврал <аврала м>,
авральная работа

bakalaureuse+töö
bakalaureusekraadi taotlemiseks kirjutatav uurimus
бакалаврская работа

baka+töö
kõnek bakalaureusetöö
бакалаврская работа

eel+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
подготовительная работа,
предварительная работа
kevadkülvi eeltööd подготовительная работа к весеннему севу

era+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
1. ametiväline töö
побочная работа,
халтура <халтуры ж> kõnek
2. maj tootja töö isiklikus majandis
частный труд

hakkamine s <h'akkamine h'akkamise h'akkamis[t h'akkamis[se, h'akkamis[te h'akkamis/i 12>
1. ettevõtlikkus
предприимчивость <предприимчивости sgt ж>
teotahe
деятельность <деятельности sgt ж>
tarmukus
энергичность <энергичности sgt ж>
tubli hakkamisega noormees весьма ~ довольно предприимчивый юноша
tal ei olnud enam endist hakkamist в нём не было прежней энергичности ~ деятельности
2. tegevus, tööots
дело <дела с>,
работа <работы ж>
maal polnud mingit hakkamist в деревне не было никакой работы ~ никакого дела

infondus s <infondus infonduse infondus[t infondus[se, infondus[te infondus/i 11>
infoasjandus, informatsiooniala
информационная деятельность,
информационная работа

järel+töö
kontrolltöö varem tehtud töö hinde parandamiseks või õigel ajal tegemata jäänud töö järele tegemiseks
повторная работа

kaameratöö
(operaatoritöö kohta)
работа с камерой

kaeve+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
kaevamistöö
копательная работа,
землекопная работа

kaug+töö
töö tegemine kodus, kohvikus vm, mitte tööandja kontoris, hrl kasutades arvutit ja sidekanaleid
удалённая работа,
дистанционная работа

kihutus+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
агитация <агитации sgt ж>,
агитационная работа
poliitiline kihutustöö политическая агитация ~ агитационная работа
valimiseelne kihutustöö предвыборная агитация ~ кампания ~ агитационная работа
kihutustööd tegema агитировать кого-что / проводить/провести* агитационную работу

kirja+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
1. kirjutamine, sellega seotud töö
писание <писания sgt с>,
писанина <писанины sgt ж> kõnek, hlv
istus laua taha kirjatööd tegema он сел за стол и стал писать / он сел писать
2. teos
произведение <произведения с>
kirjutis
статья <статьи, мн.ч. род. статей ж>,
публикация <публикации ж>
3. kirjalik töö koolis
письменная работа

kirve+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
1. puusepatöö
плотничество <плотничества sgt с>
kirvega tehtud töö
плотничная работа
ta tunneb kirvetööd он умеет работать с топором / он умеет плотничать
2. piltl viimistlemata töö
топорная работа

kodus+töötamine s <+t'öötamine t'öötamise t'öötamis[t t'öötamis[se, t'öötamis[te t'öötamis/i 12>
надомничество <надомничества sgt с>,
надомная работа,
работа на дому

kooli+praktika s <+praktika praktika praktika[t -, praktika[te praktika[id 1>
1. tegelik koolitöö
школьная практика,
работа в школе,
опыт работы в школе
pikaajalise koolipraktika kogemused долгий ~ длительный опыт работы в школе / опыт длительной ~ долгой работы в школе
2. ped üliõpilastel
педпрактика <педпрактики ж>,
педагогическая практика [в школе]
üliõpilased läksid koolipraktikale студенты пошли ~ отправились на педпрактику

koos+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
сотрудничество <сотрудничества sgt с>,
совместная работа,
совместная деятельность
rahvusvaheline koostöö международное сотрудничество
sõbralik koostöö содружество / дружественное сотрудничество
kultuurikoostöö ~ kultuurialane koostöö культурное сотрудничество
majanduskoostöö ~ majanduslik koostöö экономическое сотрудничество
kooli ja kodu koostöö совместная работа школы и семьи
uurimus valmis mitme teadlase koostööna исследование является результатом совместной работы нескольких учёных
majandil on tihe koostöö teadusasutusega хозяйство работает в тесном сотрудничестве с научным учреждением

käsi+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
1. tarbeesemete valmistamine käsitsi
ручная работа
kodukäsitöö домашняя ручная работа / изготовление изделий ручным способом на дому
2. näputöö
рукоделие <рукоделия sgt с>
õppeaine koolis
ручной труд
käsitööd tegema заниматься рукоделием / рукодельничать kõnek
3. käsitööese
рукоделие <рукоделия с>,
изделие ручной работы,
вещь ручной работы,
изделие, изготовленное ручным способом
käsitööde näitus выставка рукоделий

käte+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
kätevaev
работа рук кого, чьих
kellegi poolt korda saadetud tegu
дело рук кого, чьих
teenib leiba oma kätetööga он зарабатывает на хлеб своими руками
maja on tervenisti isa kätetöö дом целиком и полностью работа рук отца ~ отцовских рук / дом целиком и полностью построен руками отца
see kõik on sulide kätetöö это всё дело рук жуликов

leiva+kannikas s <+kannikas kannika kannika[t -, kannika[te kannika[id 2>
1. kannikas leiba
горбушка хлеба,
краюха хлеба kõnek
kuivanud leivakannikas kapis чёрствая ~ зачерствелая горбушка хлеба в шкафу
2. piltl toit, sissetulek
пропитание <пропитания sgt с>,
кусок хлеба kõnek
seda andev töö, amet
работа <работы ж>
rühmab päevast päeva, et leivakannikas laual oleks надрывается изо дня в день, чтобы на столе был кусок хлеба kõnek
lähed ülemusega tülli, võid kaotada leivakannika поругаешься с начальником, можешь потерять место [работы] ~ можешь остаться без куска хлеба ~ без работы

leiva+ots s <+'ots otsa 'otsa 'otsa, 'ots[te ~ 'otsa[de 'otsa[sid ~ 'ots/i 23 ~ 22?>
1. leivapätsi ots, kannikas
горбушка хлеба,
краюха хлеба kõnek
kuivanud leivaots чёрствая ~ зачерствелая горбушка хлеба
2. kõnek tööots
работа <работы ж>,
работёнка <работёнки, мн.ч. род. работёнок ж> madalk,
работёшка <работёшки, мн.ч. род. работёшек ж> madalk

leiva+teenimine s <+t'eenimine t'eenimise t'eenimis[t t'eenimis[se, t'eenimis[te t'eenimis/i 12>
elatise teenimine
заработок <заработка м>,
работа <работы ж>
alustas leivateenimist karjapoisina он начал зарабатывать на хлеб пастушонком

lihuniku+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
1.
работа мясника
2. piltl tapa-, veretöö
бойня <бойни, мн.ч. род. боен ж>,
резня <резни ж>
timukatöö
палачество <палачества sgt с>

lobi+töö
seadusandjate vm otsustajate mõjutamine, lootes oma huvirühmale soodsaid otsuseid
лоббизм <лоббизма м>,
лоббистская работа

löök+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
aj
ударная работа,
ударный труд,
ударничество <ударничества sgt с>

meeskonnatöö
meeskonnana töötamine ühtse eesmärgi nimel, töö organiseerimise viise
командная работа

meeste+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
1. meestele ettenähtud, meeste tehtav
мужская работа
kündmine oli meestetöö пахота была мужской работой
2. teenustöö meestele
обслуживание мужчин,
выполнение мужских заказов
juuksur tegi nii naistetööd kui meestetööd парикмахер обслуживал как женщин, так и мужчин

mehe+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
1. meestetöö
мужская работа
õmblemine nüüd mõni mehetöö! разве шитьё мужское дело!
2. tubli töö v saavutus
труд, достойный похвалы
mehetegu
поступок, достойный мужчины

meistri+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
1. tööoskuste näitamiseks tehtav töö
пробная работа на звание мастера
2. meisterlik töö
шедевр <шедевра м>,
мастерская работа,
искусная работа

metsa+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
лесозаготовительная работа
ülestöötamine, varumine
лесозаготовка <лесозаготовки, мн.ч. род. лесозаготовок ж>
töötlus
лесоразработка <лесоразработки, мн.ч. род. лесоразработок ж>
metsatööd on mehhaniseeritud лесозаготовительные работы механизированы
mehed käisid metsatöödel мужчины ходили на лесозаготовки

misjon s <m'isjon m'isjoni m'isjoni[t -, m'isjoni[te m'isjone[id 2>
1. relig usupropaganda teiseusuliste v uskmatute seas
миссионерство <миссионерства sgt с>,
миссионерская работа
laialdane misjon asumaadel широкая миссионерская работа в колониях
2. piltl, kõnek selgitustöö
разъяснительная работа
mu misjon ei kandnud vilja моя разъяснительная работа не имела успеха
3. misjonäride asula, elu- ja tööpaik
миссионерское поселение

modellindus s
moemaailmas modellina töötamine ja sellega seonduv
модельный бизнес,
работа в модельном бизнесе

montaaž+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
tehn, ehit
монтажная работа

müügi+töö
tööala, mis hõlmab ettevõtte või asutuse toodete ja teenuste müüki ning sellega seonduvat
работа по продаже

näpu+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
kõnek [naiste] käsitöö
рукоделие <рукоделия sgt с>
kätetöö
ручная работа
talveõhtutel tegid naised näputööd в зимние вечера женщины занимались рукоделием / зимними вечерами женщины рукодельничали kõnek

osa+aja+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
osalise tööajaga töötamine
работа с неполным рабочим временем

osa+päeva+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
osalise tööajaga töötamine
работа с неполным рабочим временем

personali+töö
asutuse töötajate valiku, nende rakendamise, motiveerimisega jms seonduv tegevusvaldkond
работа с персоналом,
кадровая работа

pioneeri+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
1. pioneeriorganisatsiooni[de] tegevus
пионерская работа
2. töö mingi ala pioneerina
пионерная работа

projekti+töö
ühekordse iseloomuga ajaliselt piiratud töö, millel on kindel eesmärk, ülesanded ja ressursid
проектная работа

päeva+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
1. päevaajal tehtav töö
дневная работа
2. tööpäeva töö
päevatööst väsinud inimesed уставшие от работы люди
romaani kirjutas ta õhtuti, pärast päevatööd toimetuses роман он писал по вечерам, после работы в редакции
3. päevilisena tehtav töö
подённая работа,
подёнщина <подёнщины sgt ж> kõnek,
подёнка <подёнки sgt ж> madalk
ta elatub juhuslikust päevatööst он живёт с подёнщины kõnek / он перебивается подёнкой madalk

selgitus+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
разъяснительная работа,
агитация <агитации sgt ж>
valimiseelne selgitustöö предвыборная агитация
teeb valijate hulgas ~ valijatele selgitustööd ведёт ~ проводит разъяснительную работу среди избирателей

suve+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
1. ped ebarahuldavalt edasi jõudnud kooliõpilase suvised õppetunnid
ta sai ~ talle määrati suvetöö matemaatikas его по математике оставили на лето
2. suvisel ajal tehtav töö [põllumajanduses, ehitusel vms]
етняя] сезонная работа
suvetöödeks kaubeldi lisatööjõudu на [летнюю] сезонную работу наняли дополнительную рабочую силу

talitlus s <talitlus talitluse talitlus[t talitlus[se, talitlus[te talitlus/i 11>
füsiol tegevus, töö, funktsioon
деятельность <деятельности sgt ж>,
работа <работы sgt ж>,
функция <функции sgt ж>,
функционирование <функционирования sgt с>,
отправление <отправления sgt с>
alatalitlus гипофункция / пониженная функция
maotalitlus функция ~ деятельность ~ отправление желудка
südametalitlus деятельность ~ работа сердца
vaegtalitlus гипофункция
ületalitlus гиперфункция
neerupealise talitluse häired функциональные расстройства надпочечника

talitus s <talitus talituse talitus[t talitus[se, talitus[te talitus/i 11>
1. talitamine, toiming, töö, toimetus, askeldus
дело <дела, мн.ч. им. дела, род. дел, дат. делам с>,
занятие <занятия с>,
работа <работы ж>,
труд <труда м>,
хлопоты <хлопот, дат. хлопотам plt>,
суета <суеты sgt ж>
ametitalitus ~ ametialane talitus служебное дело / служебные дела
asjatalitus дело / ведение дел
köögitalitus работа ~ дела ~ хлопоты на кухне
majatalitus работа ~ хлопоты по дому
hobuste talitus võttis hulk aega уход за лошадьми занял много времени
naiste töödel ja talitustel pole iial lõppu женские дела и заботы никогда не кончаются
välised talitused talus olid meeste teha уличными ~ дворовыми работами на хуторе занимались мужчины
aitab perenaist tubases talituses помогает хозяйке в доме ~ по дому
aitan perenaist kodustes talitustes я помогаю хозяйке вести хозяйство
loomulikke talitusi ~ vajadusi õiendama отправлять/отправить* естественные потребности / отправлять/отправить* свои нужды kõnek / справлять/справить* нужду kõnek
2. pidulik toiming
церемония <церемонии ж>,
обряд <обряда м>
ilmalikud talitused светские обряды
kiriklikud talitused церковные обряды
usulised talitused религиозные обряды
laulatustalitus венчание / церемония венчания
matusetalitus погребальная церемония / отпевание покойника / похороны
ohvritalitus жертвоприношение / обряд принесения жертвы
pihitalitus обряд покаяния [в грехах] / исповедь
ristimistalitus обряд ~ таинство приобщения к церкви / крещение
nurgakivipaneku talitus церемония закладки краеугольного камня
3. allüksus
служба <службы ж>
dispetšitalitus диспетчерская служба
liiklustalitus служба движения
meteoroloogiatalitus метеорологическая служба
teabetalitus справочная ~ информационная служба
turustustalitus служба сбыта
tööhõivetalitus служба [трудовой] занятости
varustustalitus служба снабжения
õigustalitus юридическая ~ правовая служба
usuasjade talitus служба по церковным делам

teenistus s <teenistus teenistuse teenistus[t teenistus[se, teenistus[te teenistus/i 11>
1. palk vm teenitud tasu
заработок <заработка м>
esimene teenistus первый заработок
aastateenistus ~ aastane teenistus годовой заработок
kõrvalteenistus подсобный ~ дополнительный заработок
kui suur su teenistus on? сколько ты зарабатываешь?
2. amet, töökoht, töö
должность <должности, мн.ч. род. должностей ж>,
служба <службы ж>,
место [работы],
работа <работы ж>
juhuslik, hooaja-
заработки <заработков pl>
ajutine teenistus временная должность ~ работа / временное место
riigiteenistus государственная служба
tsiviilteenistus гражданская служба
teenistusest lahkuma ~ ära minema уходить/уйти* с должности ~ со службы ~ с работы
teenistusest ennast lahti võtma увольняться/уволиться* [с работы ~ со службы]
teenistusest lahti laskma увольнять/уволить* [с работы] кого-что
otsin teenistust ищу работу ~ место [работы]
noormees tahab minna teenistusse kalalaevale юноша хочет наняться на рыболовецкое судно
3. teenimine sõjaväes, sõjaväekohustuse täitmine
воинская служба,
прохождение воинской службы
ajateenistus срочная служба
riviteenistus строевая служба
tegevteenistus действительная служба
üleajateenistus сверхсрочная служба
jõudis oma teenistuses koloneli aukraadini он дослужился до чина полковника
4. teenuseid osutav asutus, selliste asutuste võrk
служба <службы ж>
liiklusteenistus дорожная служба
meditsiiniteenistus медицинская служба
meteoroloogiateenistus метеорологическая служба
päästeteenistus спасательная служба
sideteenistus служба связи
tuletõrjeteenistus пожарно-спасательная служба
geoloogilise luure teenistus служба геологической разведки / геологоразведка
5. jumalateenistus
богослужение <богослужения с>,
священнодействие <священнодействия с>,
[церковная] служба
hommikune teenistus заутреня / утренняя служба / утреннее богослужение
õhtune teenistus вечерня / вечерняя служба / вечернее богослужение
jõululaupäeval oli kolm teenistust в [рождественский] сочельник состоялось три службы ~ богослужения
6. teenimine, kellegi teenistuses, käsutuses olemine
läks okupantide teenistusse он пошёл служить ~ на службу к оккупантам
olen teie teenistuses я в вашем распоряжении

tegemine s <tegemine tegemise tegemis[t tegemis[se, tegemis[te tegemis/i 12>
1.
делание <делания sgt с>,
изготовление <изготовления sgt с>,
приготовление <приготовления sgt с>,
изготовка <изготовки sgt ж> kõnek
mehed olid ametis uue katuse tegemisega мужчины делали крышу ~ подводили дом под крышу ~ были заняты крышей
jaanitule tegemine on vana komme разведение костра в канун Иванова дня является старым обычаем
töö tahab tegemist работу надо [с]делать
kuidas saadete tegemine edeneb? как продвигается работа над передачами?
2. asjatoimetus, askeldamine, töö
дело <дела, мн.ч. им. дела, род. дел, дат. делам с>,
работа <работы sgt ж>,
занятие <занятия с>,
деятельность <деятельности sgt ж>,
хлопоты <хлопот, дат. хлопотам plt>
sõidan linna, mul on seal tegemist я еду в город по делу ~ по делам
täna on kõigil palju tegemist сегодня у всех много дел
ehitusel jätkub tegemist veel kuuks ajaks на стройке работы ещё на [один] месяц
mul on käed-jalad tegemist täis у меня дел по горло kõnek / у меня хлопот полон рот kõnek
3. vaevanägemine, jändamine, sekeldus, tüli[n]
4. sg partitiivis: kellegi v millegi kohta; kokkupuude, läbikäimine
arst ütles, et tegemist on kopsupõletikuga врач сказал, что речь идёт о воспалении лёгких
mul pole sellega mingit tegemist я не причастен к этому делу / я тут ни при чём / я не имею к этому никакого отношения
ära tee selliste poistega tegemist не имей дело ~ не связывайся с такими мальчиками kõnek

tegevus s <tegevus tegevuse tegevus[t tegevus[se, tegevus[te tegevus/i 11>
1. teadlik vaimne v kehaline aktiivsus, tegutsemine
деятельность <деятельности sgt ж>,
занятие <занятия sgt с>,
дело <дела sgt с>,
действие <действия с>
askeldamine
хлопоты <хлопот, дат. хлопотам plt>,
суета <суеты sgt ж>,
возня <возни sgt ж> kõnek
vaimne tegevus умственная деятельность
kehaline tegevus физическая деятельность ~ работа
sportlik tegevus спортивная деятельность / спортивное занятие / спорт
teaduslik tegevus научная деятельность
meelepärane tegevus любимое ~ излюбленное занятие / любимое дело
see on mulle jõukohane tegevus это посильное дело для меня
tema armsaim tegevus on kalapüük его любимое занятие рыбалка
tegevuseta olek hakkab ära tüütama незанятость делом ~ безделье ~ праздность начинает надоедать
olen olnud juba mitu tundi tegevuseta я уже несколько часов сижу без дела
õhtuti käis laagris elav tegevus по вечерам лагерь оживал
perenaine oli hommikust õhtuni kärmes tegevuses с утра до вечера хозяйка хлопотала по дому
kõik rakendati tegevusse для всех нашлось занятие ~ дело / всех привлекли к делу
trükikoda lõpetas tegevuse типография перестала действовать ~ прекратила свою деятельность
2. talitlus
деятельность <деятельности sgt ж>,
работа <работы sgt ж>,
функция <функции sgt ж>,
функционирование <функционирования sgt с>
närvisüsteemi reflektoorne tegevus рефлекторная деятельность нервной системы
3. sündmustik, tegevustik
действие <действия с>
romaani tegevus toimub 16. sajandil действие романа происходит в шестнадцатом веке

toimetus s <toimetus toimetuse toimetus[t toimetus[se, toimetus[te toimetus/i 11>
1. toimetamine, talitus, tegemine, toiming, töö
дело <дела, мн.ч. им. дела, род. дел, дат. делам с>,
работа <работы ж>,
занятие <занятия с>,
действие <действия с>,
хлопоты <хлопот, дат. хлопотам plt>,
суета <суеты sgt ж>,
заботы <забот pl>
kodused toimetused домашние дела ~ хлопоты
tubased toimetused комнатные дела / занятия ~ дела по дому
välised toimetused уличные дела / занятие ~ работа вне дома
argitoimetus[ed] повседневные ~ будничные дела ~ заботы
asjatoimetus дело
pisitoimetus[ed] мелкие хлопоты
teeb oma igapäevaseid toimetusi занимается своими каждодневными делами / хлопочет по хозяйству ~ по дому
talu tööd ja toimetused ei lõpe eales на хуторе работе конца нет
mul on veel mõned tähtsad toimetused ees у меня [есть] ещё некоторые важные дела
sukeldusin kodustesse toimetustesse я занялась домашними делами / я с головой ушла ~ окунулась ~ погрузилась в домашние заботы piltl
teos ilmus asjatundjate toimetusel произведение вышло из печати под редакцией специалистов
2. ajalehte v ajakirja väljaandev asutus v organ, selle tööruum[id]
редакция <редакции ж>
toimetuse koosseis состав редакции
toimetuse kolleegium редакционная коллегия

treeneri+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
тренерство <тренерства sgt с>,
тренерское дело,
тренерская работа
ta siirdus treeneritööle он перешёл на тренерскую работу

tõrjetöö
hrl mitmuses(hrl kahjurite tõrjumiseks tehtavate tööde kohta)
работа по защите от чего,
дезинфекция <дезинфекции ж>

töö s <t'öö t'öö t'öö[d tö[he, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
1.
работа <работы ж>,
труд <труда м>,
занятие <занятия с>,
дело <дела, мн.ч. им. дела, род. дел, дат. делам с>
füüsiline ~ kehaline töö физическая работа / физический труд
vaimne töö умственная работа / умственный труд
erialane töö работа по специальности
kodused tööd домашние ~ хозяйственные дела / работа ~ хлопоты по дому ~ по хозяйству
teaduslik töö научная работа
vabatahtlik töö добровольный труд
abitöö подсобная ~ вспомогательная работа
aiatöö работа в саду
ehitustöö строительство
ehitustööd строительные работы
elutöö дело ~ труд [всей] жизни
ennetustöö предупредительная ~ профилактическая работа / профилактика
heakorratöö работа ~ работы по благоустройству / благоустройство
heinatöö сенокос / покос / уборка сена
kirjanikutöö литературный ~ писательский труд / писательское ремесло ~ дело / писательство kõnek
loometöö ~ loomistöö ~ loominguline ~ loov töö творческая работа / созидательный труд
lukksepatöö слесарное ~ слесарское дело
majapidamistööd хозяйственные ~ домашние дела / работа ~ хлопоты по хозяйству ~ по дому
mõisatöö работа на мызе ~ в поместье ~ у мызника ~ у помещика
näitlejatöö актёрство kõnek / актёрское ремесло ~ дело
operaatoritöö операторская работа
parlamenditöö работа парламента ~ в парламенте
pedagoogitöö педагогическая работа / педагогическое поприще / труд педагога
riigitöö государственная служба
tellimustöö работа на заказ
timukatöö палачество / работа палача
tunnitöö почасовая работа
tükitöö сдельная работа
õppetöö [учебные] занятия
ületunnitöö сверхурочная работа
tööd tegema выполнять работу / работать / трудиться
koduseid töid tegema заниматься домашними делами / хлопотать по дому ~ по хозяйству
tööle pihta ~ takka ~ valu andma налегать/налечь* на работу / работать не разгибая спины ~ без разгибу kõnek
on aeg tööle hakata ~ alustada tööd пора приступать ~ приступить к работе ~ к делу ~ взяться ~ приняться за работу ~ за дело ~ начать работать
tema käes töö lausa lendab piltl работа горит у него в руках
tasub tööga oma võlga отрабатывает долг ~ долги / возмещает трудом свой долг
töö kasvab üle pea [kellel] [у кого] с работой завал kõnek / работы выше крыши kõnek
töö tahab tegemist работу надо сделать
oskab ~ tunneb oma tööd знает своё дело
on iga töö peale meister на все руки мастер piltl
vargad tegid majas puhta töö piltl воры обчистили весь дом kõnek
parempoolsed tegid valimistel puhta töö piltl правые одержали верх на выборах
2. teenistus, amet, töökoht
работа <работы ж>,
служба <службы ж>,
место [работы]
kindel töö постоянная работа
tööta meremehed безработные моряки
tööd otsima ~ kuulama искать работу
homme lähen tööle завтра иду ~ пойду на работу ~ на службу
läks teise kohta tööle он перешёл на другую работу
sai uues kaupluses tööd он устроился работать ~ на работу ~ поступил на работу ~ трудоустроился в новый магазин
ta võeti tööle его приняли на работу
ta ennistati tööle его восстановили в должности
mul ei ole tööd у меня нет работы
ta vallandati töölt, ~ ta lasti töölt lahti его уволили ~ сняли с работы ~ со службы ~ с занимаемой должности
jäin tööta я остался без работы ~ лишился работы
võtsin enda töölt lahti я уволился с работы ~ со службы
elatab end juhuslikust tööst живёт случайными заработками
3. töö tulemus
работа <работы ж>,
труд <труда м>,
произведение <произведения с>
helitöö музыкальное произведение
magistritöö магистерская работа
näputöö kõnek рукоделие / вещь ручной работы
võistlustöö конкурсная работа
õmblustöö шитьё / сшитое изделие
purunenud aknaklaas on laste töö разбитое стекло -- дело рук детей
4. millegi tegevuses olemine, talitlus, funktsioneerimine
работа <работы sgt ж>,
деятельность <деятельности sgt ж>,
функция <функции sgt ж>
organismi töö деятельность ~ работа ~ функционирование организма
pane oma pea tööle подумай / шевели мозгами madalk, piltl
mootor hakkas tööle мотор заработал ~ завёлся
süda hakkas tööle сердце заработало ~ забилось
5. füüs
работа <работы sgt ж>
töö mõõtühik on džaul единица работы -- джоуль

töö+asi s <+asi asja 'asja 'asja, 'asja[de 'asja[sid ~ 'asj/u 24>
tööküsimus
работа <работы ж>
tööasju arutama обсуждать/обсудить* работу ~ [рабочие] дела
tööasju hooletusse jätma манкировать [*] работой ~ службой ~ [рабочими ~ служебными] делами / забрасывать/забросить* работу kõnek, piltl

töö+koht s <+k'oht koha k'ohta k'ohta, k'ohta[de k'ohta[sid ~ k'oht/i 22>
1. asutus, ettevõte, kus keegi töötab
место работы,
работа <работы ж>
töökohta vahetama менять/поменять* работу / переходить/перейти* на другую работу
elan töökoha lähedal живу недалеко от [места] работы
2. palgatöö asutuses, ettevõttes jm, ametikoht
работа <работы ж>,
служба <службы ж>,
должность <должности, мн.ч. род. должностей ж>,
место <места, мн.ч. им. места, род. мест, дат. местам с> kõnek
alaline töökoht постоянная работа ~ должность / постоянное место [работы]
ajutine töökoht временная работа ~ служба ~ должность
kaotasin töökoha, ~ jäin töökohast ilma я потерял работу / я остался без места kõnek
töökohta otsima искать работу
ta töökoht koondati его должность сократили
uusi töökohti looma создавать/создать* новые рабочие места kõnek
3. tööruumi osa, kus töötaja töötab
рабочее место
selles ruumis on neli töökohta в этом помещении четыре рабочих места

tüki+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
сдельная работа,
штучная работа,
сдельщина <сдельщины sgt ж> kõnek

uurimus s <'uurimus 'uurimuse 'uurimus[t 'uurimus[se, 'uurimus[te 'uurimus/i 11>
teaduslik uurimistöö
исследовательская работа
selle tulemused kirjapandud teosena
[научное] исследование,
научный труд,
монография
teatriajalooline uurimus исследование ~ монография по истории театра
mahukas ~ ulatuslik uurimus объёмистое исследование kõnek
keeleuurimus лингвистическое исследование / языковедческая работа
uurimus eestlaste esiajaloost исследование ~ монография по древней истории эстонцев
geenitehnoloogia alane uurimus исследовательская работа по генной технологии
uurimust avaldama публиковать/опубликовать* ~ издавать/издать* [научное] исследование ~ научный труд ~ исследовательскую работу

õpetaja+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
töö õpetajana
работа учителя,
работа учителем,
учительство <учительства sgt с> kõnek
selja taga on kümme aastat õpetajatööd за спиной десять лет учительства kõnek

õppe-kasvatus+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
õpe ja kasvatus
учебно-воспитательная работа

õppe+töö s <+t'öö t'öö t'öö[d -, t'öö[de ~ töö[de t'öö[sid ~ t'ö[id 26>
õpe, õpetamine, õpetus
учебная работа,
учёба <учёбы sgt ж>,
занятия <занятий pl>
koolides algas õppetöö в школах начались занятия
õppetöö toimus kahes vahetuses занятия ~ уроки проводились в две смены
õppetöö käis eesti keeles занятия велись на эстонском языке / учёба шла на эстонском языке piltl
õppetööst vabal ajal в свободное от занятий ~ от учёбы время


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur