[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 49 artiklit

eksi+tee s <+t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de ~ tee[de t'ee[sid ~ t'e[id 26>
ложный путь,
неверный путь
eksiteed käima piltl идти по ложному пути / заблуждаться в чём
eksiteele juhtima сбивать/сбить* с пути кого ka piltl / направлять/направить* [кого] на ложный путь ~ по ложному пути piltl
eksiteele viima (1) вводить/ввести* [кого] в заблуждение; (2) совращать/совратить* [кого] с пути истинного

elu+kaar
inimese elukäik sünnist surmani, hrl lapsepõlv, noorus, keskiga ja vanadus
жизненный путь,
стезя <стези sgt ж> kõrgst

elu+käik s <+k'äik käigu k'äiku k'äiku, k'äiku[de k'äiku[sid ~ k'äik/e 22>
жизненный путь,
жизнь <жизни ж>
keeruline elukäik сложный жизненный путь

elu+lõng s <+l'õng lõnga l'õnga l'õnga, l'õnga[de l'õnga[sid ~ l'õng/u 22>
1. piltl elu
жизнь <жизни sgt ж>,
жизненный путь,
нить жизни
ta habras elulõng katkes хрупкая паутинка его жизни ~ его хрупкая жизнь оборвалась
2. bot vääntaim (Clematis)
ломонос <ломоноса м>
harilik elulõng bot (Clematis vitalba) виноградолистный ломонос
püstine elulõng bot (Clematis recta) прямой ломонос

elu+tee s <+t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de ~ tee[de t'ee[sid ~ t'e[id 26>
жизненный путь,
жизненная тропа,
тропа жизни,
жизненная стезя luulek,
жизненное поприще,
поприще жизни,
судьба <судьбы, мн.ч. им. судьбы, род. судеб ж>
sile elutee гладкий жизненный путь / гладкая жизненная тропа
okkaline elutee тернистый жизненный путь / тернистая тропа жизни
eluteed käima идти ~ ступать по жизненному пути / идти ~ ступать стезёю жизни luulek
[kelle] eluteed tasandama сглаживать/сгладить* [чей] жизненный путь
ta seisab oma elutee algul он стоит в начале своего жизненного пути / он начинает свою жизнь
nad alustavad ühist eluteed они начинают совместную жизнь
ta elutee on lõppenud его жизненный путь прервался / он завершил свой жизненный путь

juhataja s <juhataja juhataja juhataja[t -, juhataja[te juhataja[id 1>
1. teenäitaja, leida aitaja
проводник <проводника м>,
человек, указывающий путь кому,
человек, направляющий кого, куда
teame ise, kuhu minna, juhatajaid pole vaja знаем сами, куда идти, проводник нам не нужен
ei ole mul ühtegi abimeest ega juhatajat нет у меня ни помощников, ни советчиков
2. juht, ülemus
заведующий <заведующего м>,
заведующая <заведующей ж>,
начальник <начальника м>,
управляющий <управляющего м>,
командующий <командующего м> sõj,
начальница <начальницы ж> kõnek,
зав <зава м> kõnek
juhendaja
руководитель <руководителя м>,
руководительница <руководительницы ж>
kaadriosakonna juhataja заведующий отделом кадров / завкадрами kõnek
kursuste juhataja заведующий курсами / руководитель курсов
lasteaia juhataja заведующий детским садом
matkabaasi juhataja начальник туристической базы
menetluspraktika juhataja заведующий производственной практикой / руководитель производственной практики
pesumaja juhataja заведующий прачечной
puukooli juhataja начальник лесопитомника
raamatukogu juhataja заведующий библиотекой
remonditöökoja juhataja заведующий ремонтной мастерской
sõjaväeringkonna juhataja sõj командующий войсками военного округа
farmijuhataja управляющий фермой
hoidlajuhataja заведующий хранилищем
jaoskonnajuhataja заведующий участком
kantseleijuhataja заведующий канцелярией
kateedrijuhataja заведующий кафедрой / завкафедрой kõnek
klassijuhataja классный руководитель
klubijuhataja заведующий клубом / завклубом kõnek
laevastikujuhataja sõj командующий флотом
laojuhataja заведующий складом / завскладом kõnek
majandusjuhataja начальник хозяйства / заведующий хозяйственной частью / завхоз
osakonnajuhataja начальник отдела ~ отделения / заведующий отделом ~ отделением / управляющий отделением / завотделом kõnek
paraadijuhataja командующий парадом
sektorijuhataja заведующий сектором / завсектором kõnek
tootmisjuhataja начальник производства
ülemjuhataja sõj главнокомандующий
3. koosoleku, istungi vms juhtija
председатель <председателя м>,
председательствующий <председательствующего м>
koosoleku juhataja председатель собрания
istungjärgu juhataja председатель сессии

juhatama v <juhata[ma juhata[da juhata[b juhata[tud 27>
1. teed näitama
указывать/указать* путь кому-чему,
указывать/указать* дорогу кому-чему,
показывать/показать* путь кому-чему,
показывать/показать* дорогу кому-чему
suunama
направлять <направляю, направляешь> / направить* <направлю, направишь> кого-что, куда
ise kaasas v ees käies
вести <веду, ведёшь; вёл, вела> кого-что, куда,
проводить <провожу, проводишь> / провести* <проведу, проведёшь; провёл, провела> кого-что, куда
poiss juhatas meile kõige otsema tee jaama мальчик указал нам ближайший путь на станцию
mees läks juhatatud suunas мужчина пошёл в указанном направлении
kuu ja tähed juhatasid talle teed месяц и звёзды указывали ~ показывали ему путь
naine juhatas nad läbi õue женщина показала им дорогу ~ провела их через двор
meile juhatati, kus teemeister elab нам показали, где живёт дорожный мастер
kes teid siia juhatas? кто вас сюда направил?
peremees juhatas külalise tuppa хозяин направил ~ проводил ~ провёл гостя в комнату
juhata mulle üks korralik võõrastemaja посоветуй ~ укажи мне приличную гостиницу
juhata meile hea lapsehoidja посоветуй нам хорошую няню
õigele ~ tõe teele juhatama piltl наставлять/наставить* [кого] на путь истины ~ на правильный путь ~ на истинный путь
2. kõnek õpetama
поучать <поучаю, поучаешь> кого-что, чему,
наставлять <наставляю, наставляешь> / наставить* <наставлю, наставишь> кого-что,
указывать <указываю, указываешь> / указать* <укажу, укажешь> кому
kõik aina juhatavad ja õpetavad все, знай, поучают и наставляют / все только и указывают
3. õiget kulgu tagama
председательствовать <председательствую, председательствуешь>,
вести <веду, ведёшь; вёл, вела> что
juhtima
заведовать <заведую, заведуешь> чем,
руководить <руковожу, руководишь> кем-чем,
управлять <управляю, управляешь> кем-чем,
командовать <командую, командуешь> чем sõj
koosolekut juhatama председательствовать на собрании / вести собрание
kateedrit juhatama заведовать кафедрой
ehitustööd juhatama руководить ~ управлять строительными работами
orkestrit juhatama дирижировать оркестром
vägesid juhatama командовать войсками

juurde+pääsu+tee s <+t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de ~ tee[de t'ee[sid ~ t'e[id 26>
подход <подхода м>,
подступ <подступа м>,
подъезд <подъезда м>,
подъездной путь

juurde+sõidu+tee s <+t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de ~ tee[de t'ee[sid ~ t'e[id 26>
подъезд <подъезда м>,
подъездной путь
tehase juurdesõidutee подъезд к заводу

jää+tee1 s <+t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de ~ tee[de t'ee[sid ~ t'e[id 26>
ледовая дорога,
ледовый путь

kannatus+tee
Jeesuse teekond Kolgata mäele; Kolgatale viiv tee; palverännak mööda seda teed
крестный путь

kesk+tee s <+t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de ~ tee[de t'ee[sid ~ t'e[id 26>
piltl
середина <середины ж>,
среднее <среднего с>,
средний путь
keskteed leidma находить/найти* середину

kodu+tee s <+t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de ~ tee[de t'ee[sid ~ t'e[id 26>
дорога домой,
путь домой
kohtasin koduteel sõpra по дороге ~ по пути домой я встретил друга
meil on [sinuga] ühine kodutee у нас с тобой одна дорога домой ~ до дома / нам с тобой домой ~ до дома по пути
laev asus koduteele корабль взял курс домой
tal on varsti kodutee jalge all скоро он отправится домой

kohtu+tee
hrl väljendites(kohtus asja uurimise ja arutamise, kohtuprotsessi kohta)
судебный путь
pikk kohtutee долгий судебный путь

kulg s <k'ulg kulu k'ulgu k'ulgu, k'ulgu[de k'ulgu[sid ~ k'ulg/e 22>
1. liikumine
движение <движения sgt с>
aja igavene kulg вечное движение времени
2. kulgemistee, kulgemisjoon
путь пролегания,
линия пролегания
tee loogeline kulg извилистая лента дороги
3. käik, edenemine
ход <хода, ходу sgt м>,
течение <течения sgt с>,
протекание <протекания sgt с>
arenemine
развитие <развития sgt с>
haiguse kulg ход ~ течение ~ развитие болезни
sündmuste kulg ход событий
tööde normaalne kulg нормальный ход работ
reaktsiooni kulgu kiirendama ускорять/ускорить* ход ~ течение реакции
selline on asjade paratamatu kulg таков неизбежный ход дел

kõrval+tee s <+t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de ~ tee[de t'ee[sid ~ t'e[id 26>
kõrvaline tee
обход <обхода м>,
околица <околицы ж>,
окольная дорога,
обходная дорога,
кружная дорога,
окольный путь ka piltl,
обходный путь ka piltl,
обходной путь ka piltl
pöörasime suurelt teelt kõrvalteele мы свернули с большой дороги на окольную ~ обходную [дорогу]
sõitsid linna sisse kõrvalteid mööda они въехали в город околицей ~ окольными ~ обходными ~ кружными дорогами ~ путями
otsib olukorrast pääsemiseks igasuguseid kõrvalteid ищет выход из положения разными окольными ~ обходными путями
sain kõrvalteid pidi olulist infot я получил важную информацию окольным ~ обходным путём

käik s <k'äik käigu k'äiku k'äiku, k'äiku[de k'äiku[sid ~ k'äik/e 22>
1. käimine, kõnd
ходьба <ходьбы sgt ж>,
хождение <хождения sgt с>,
ход <хода, предл. в ходе, на ходу sgt м>
astumine
шаг <шага sgt м>
sinna on veerand tundi parajat käiku туда четверть часа умеренного хода ~ умеренной ходьбы
kiirendas käiku он ускорил шаг
kiirendas käigu jooksuks он перешёл с шага на бег
aeglustasime ~ tasandasime käiku мы замедлили ~ сбавили шаг ~ ход / мы сдали ход ~ темп kõnek
hingeldab kiirest käigust он задыхается от быстрой ходьбы
ajas käigu peal mantli selga он на ходу надел пальто
käigult visatud pall ei tabanud мяч, заброшенный на ходу, не попал [в цель]
2. kõnnak
походка <походки, мн.ч. род. походок ж>
graatsiline, rühikas
поступь <поступи ж>
hiiliv käik подкрадывающаяся походка
neiul on nõtke käik у девушки плавная поступь ~ походка
tunnen ta käigust ära я узнаю его по походке
3. liikumine; masina, mehhanismi töötamine
ход <хода, предл. в ходе, на ходу sgt м> ka tehn
kiire käiguga purjekas быстроходный парусник
kolvi käik ход поршня
rooli käik ход руля
auto aeglustas ~ tasandas käiku автомобиль замедлил ход ~ сбавил скорость
rong kiirendas käiku поезд ускорил ход ~ прибавил скорость
käigus on kaks lisarongi ходят ~ в ходе два дополнительных поезда
buss jäi käigust ära автобус больше не ходит ~ не курсирует
reguleerisin kella käiku я отрегулировал ход часов
4. kuskil käimine
хождение <хождения с>
retk
рейд <рейда м>
ametikäik хождение ~ поездка по служебным делам
eksikäik неверный ~ ложный ~ ошибочный ход ~ шаг
kinoskäik посещение кино
kirikuskäik хождение в церковь / посещение церкви
kontrollkäik контрольный рейд
linnaskäik хождение ~ поездка в город
patrullkäik патрульный рейд
poeskäik хождение в магазин / посещение магазина
sõjakäik военный поход
teatriskäik посещение театра
tutvumiskäik посещение в целях ознакомления с чем / рейд ознакомления с чем
õppekäik учебный поход ~ рейд
tal on tähtis käik ees ему надо сходить по важным делам
tuleb veel teha käik poodi ещё надо сходить в магазин
see käik oli asjata зря ~ напрасно ходили куда
minu käigud on käidud я уже никуда не пойду / я своё отходил kõnek
oma käikudest ei anna ta kellelegi aru он никому не докладывает, куда ходит
5. areng, kulg
ход <хода sgt м>,
путь <пути sgt м>,
протекание <протекания sgt с>
arenemiskäik ~ arengukäik ход ~ путь развития
hariduskäik путь к образованию
kujunemiskäik ход ~ путь становления ~ формирования
lahenduskäik ход решения
mõttekäik ход мысли
sündmuskäik ~ sündmuste käik ход событий
teenistuskäik служебный путь
ajaloo käik ход истории
asjade loomulik käik естественный ход дел
lahingu käik ход ~ протекание сражения
läbirääkimiste käik ход ~ протекание переговоров
vestluse käigus ilmnesid huvitavad asjaolud в ходе ~ по ходу беседы выяснились интересные обстоятельства
6. kulgemistee, läbikäik
ход <хода, мн.ч. им. ходы м>,
проход <прохода м>
maaalune käik подземный ход
arkaadkäik ~ kaarkäik ehit сводчатый ход ~ проход / сводчатая галерея
kaevanduskäik шахтенный ход
kaldkäik наклонный ход
koobaskäik пещерный ход
kuulmekäik anat слуховой проход
ninakäik anat носовой ход
peakäik главный ход
salakäik тайный ход
trepikäik ehit лестничный марш
võlvkäik ehit сводчатый проход ~ ход
muttide käigud mullas ходы кротов под землёй
tooliridade vahele jäi kitsas käik между рядами стульев остался узкий проход
7. males, kabes, kaardimängus
ход <хода, предл. на ходе, на ходу, мн.ч. им. ходы м>
avakäik первый ход
ratsukäik ход конём
valge ~ valgete käik ход белых ~ белыми
matt kolme käiguga мат в три хода
suurmeister võitis 20. käigul гроссмейстер выиграл на двадцатом ходу
tegi mõtlematu käigu он сделал необдуманный ход
8. tehn jõuülekandeaste mehhanismides
передача <передачи ж>,
скорость <скорости, мн.ч. род. скоростей ж>,
ход <хода, предл. на ходу sgt м>
esimene käik первая ~ низкая передача ~ скорость
edasikäik ход вперёд
täiskäik полный ход
tühikäik холостой ход
vabakäik свободный ход
vahetas käiku он переключил скорость ~ передачу
lükkas ~ vajutas käigu sisse он включил передачу ~ скорость
9. muus eri kõrgusega helide järgnevus
ход <хода м>
10. võte, manööver
ход <хода м>
osav ~ peen käik ловкий ход
taganemiskäik отступательный манёвр

käiku minema (1) вступать/вступить* в действие ~ в эксплуатацию; вступать/вступить* ~ входить/войти* в строй; (2) идти/пойти* в дело ~ в ход
käiku laskma (1) [mida] вводить/ввести* в строй ~ в эксплуатацию что; (2) [mida] пускать/пустить* в дело ~ в ход что
käiku andma [mida] вводить/ввести* в строй ~ в эксплуатацию что
käigu peal[t] ~ käigul[t] с ходу

lava+tee s <+t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de ~ tee[de t'ee[sid ~ t'e[id 26>
1. lavategevus
сценическая деятельность,
сценический путь,
творческая деятельность на сцене
lavateed alustav näitleja артист, начинающий свою сценическую ~ актёрскую деятельность
2. lavateose laval olek
сценический путь [произведения],
сценический путь [постановки]
H.Ibseni teoste lavatee Eestis сценический путь произведений Г. Ибсена в Эстонии

linna+tee s <+t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de ~ tee[de t'ee[sid ~ t'e[id 26>
linnateekond
путь в город,
поездка в город,
путешествие в город
hommikul vara asuti linnateele утром рано отправились в город
tuli linnatee ette võtta пришлось предпринять поездку в город ~ отправиться в город

matk s <m'atk matka m'atka m'atka, m'atka[de m'atka[sid ~ m'atk/u 22>
поход <похода м>,
путешествие <путешествия с>
lühi-
прогулка <прогулки, мн.ч. род. прогулок ж>
kaug-
странствие <странствия с>
piltl inimese elutee kohta
жизненный путь
kolmepäevane matk трёхдневный поход / трёхдневное путешествие
automatk автопутешествие / автомобильное путешествие
jalgsimatk пеший поход / поход пешком
jalgrattamatk поход на велосипедах / велопоход / велопутешествие
lühimatk прогулка
mägimatk поход в горы
paadimatk лодочный поход / поход на лодках
rahvamatk массовый поход
suusamatk лыжный поход / поход на лыжах
turismimatk туристический поход / турпоход
nad läksid matkale они отправились в поход ~ в путешествие
jõuti tagasi pikemalt matkalt вернулись из долгого путешествия
maise matka lõpp конец жизненного пути

ots s <'ots otsa 'otsa 'otsa, 'ots[te ~ 'otsa[de 'otsa[sid ~ 'ots/i 23 ~ 22?>
1. tipmine osa
конец <конца м>,
кончик <кончика м>
otsak
наконечник <наконечника м>
terav ots
остриё <острия с>
millegi pea
головка <головки, мн.ч. род. головок ж>
keeleots кончик языка
kepiots конец палки
noaots кончик ножа
nooleots наконечник стрелы
sabaots кончик хвоста
mõõga terav ots остриё меча
pliiatsi ots конец ~ кончик ~ остриё карандаша
ülespidi otsaga nina вздёрнутый нос
juuste otsad on haralised кончики волос секутся
2. eseme lühem v väiksema pindalaga külg
конец <конца м>,
край <края, краю, предл. о крае, в краю, на краю, мн.ч. им. края м>,
торец <торца м>
liniku otstes olid narmad края скатерти были обшиты бахромой / по краям скатерти была бахрома
istus pingi otsas он сидел на краю скамейки
peremehe koht on laua otsas место хозяина во главе стола
sissekäik on maja otsas вход с торца дома
maja otsas kasvab suur kask у торца дома растёт большая берёза
3. algus
начало <начала с>
eesosa
передняя часть
esimene ots начало чего
otsast lõpuni от начала до конца / из конца в конец
otsast peale hakkama ~ alustama начинать/начать* сначала ~ заново
kes teeb otsa lahti? кто начнёт? / с кого начнём?
praelõhn ulatus otsaga tuppa запах жареного проник в комнату
4. algus ja/või lõpposa; ainult lõpp[osa]
конец <конца м> ka piltl
pool
сторона <стороны, вин. сторону, мн.ч. им. стороны, род. сторон, дат. сторонам ж>
lõpuots конец чего
tänavaots ~ tänava ots конец улицы
järjekorra ots конец очереди
sõlmis lõnga katkenud otsad kokku он связал разорванные концы пряжи
maja laguneb igast otsast дом рушится со всех сторон
naiste tööl ei ole otsa женской работе нет конца
ülekohtule peab ots tulema несправедливости должен прийти конец
tema järel läheksin kas või maailma otsa за ним я пошёл бы хоть на край света
olen selle asja otsani unustanud я забыл об этом деле окончательно ~ [на]совсем / я напрочь забыл об этом деле kõnek
arutelul jäid mitmed otsad lahtiseks piltl при обсуждении многие вопросы остались открытыми ~ нерешёнными
5. surm
конец <конца м>,
смерть <смерти sgt ж>
hukk
гибель <гибели sgt ж>
elu lõpp
конец жизни
tundis, et ots on lähedal он чувствовал, что конец близок
tema ots oli hirmus его смерть была ужасна
6. teekond
путь <пути м>,
рейс <рейса м>
reisiots рейс
laev jõudis pikalt otsalt tagasi корабль вернулся из дальнего рейса
järgmine ots tuleb Tallinnast Riiga следующий рейс [будет] из Таллинна в Ригу
autojuht teeb päevas kaks otsa за сутки шофёр делает два рейса
7. mer laeva kinnitusköis
швартов <швартова м>,
трос <троса м>,
[швартов[н]ый] конец
ahtriots кормовой швартов
kinnitusots швартов / швартов[н]ая ~ причальная верёвка
laev andis otsad [lahti] корабль отдал швартовы
8. otsmik, laup
лоб <лба м>
kõrge ots высокий лоб
otsa ees на лбу / надо лбом
otsa eest со лба
otsa ette на лоб / в лоб / по лбу
higi tuli otsale на лбу выступил пот
9. kõnek teenistus, töö[võimalus]
подработка <подработки, мн.ч. род. подработок ж>,
работёнка <работёнки, мн.ч. род. работёнок ж>
eraots
халтура <халтуры ж>
käib sadamas juhuslikke otsi tegemas он подрабатывает в порту
juhata mulle üks tasuv ots подкинь мне какую-нибудь [денежную ~ оплачиваемую] работёнку
mul on hea ots käes у меня завелась хорошая работёнка / у меня есть возможность подзаработать
teeb musti otsi он халтурит ~ подхалтуривает madalk
10. kõnek paljust, suurt hulka rõhutavates väljendites
бездна <бездны sgt ж> чего,
пропасть <пропасти sgt ж> чего,
уйма <уймы sgt ж> чего,
тьма <тьмы sgt ж> чего
kus nende õunte ots tänavu! яблок в этом году навалом ~ пропасть ~ завались!
kus selle häbi ots! стыдоба! madalk
kus selle vihma ots! конца нет этому дождю!

ots otsaga välja tulema ~ otsa otsaga kokku saama ~ viima сводить/свести* концы с концами
ei ole aru ega otsa ~ otsa ega aru ~ otsa ega äärt конца-краю ~ ни конца ни краю ~ конца [и] краю ~ края нет ~ не видно ~ не видать чему
otsa peale ~ otsale saama ~ kindlat ~ selget ~ õiget otsa kätte saama взять* в толк что; доходить/дойти* своим [собственным] умом до чего
otsa lahti tegema ~ ots on lahti с лёгкой руки кого

pidurdus+maa
vahemaa, mille sõiduk läbib pidurdamise hetkest kuni täieliku peatumiseni
тормозной путь

rada s <rada raja rada r'atta, rada[de rada[sid ~ rad/u 18>
1. kitsas tee, teerada
дорожка <дорожки, мн.ч. род. дорожек, дат. дорожкам ж>,
тропа <тропы, мн.ч. им. тропы, дат. тропам ж>,
дорога <дороги ж>,
тропинка <тропинки, мн.ч. род. тропинок, дат. тропинкам ж>,
тропка <тропки, мн.ч. род. тропок, дат. тропкам ж> kõnek,
тропочка <тропочки, мн.ч. род. тропочек, дат. тропочкам ж> dem,
путь-дорожка <пути-дорожки, мн.ч. род. путей-дорожек, дат. путям-дорожкам ж> luulek,
путь-дороженька <пути-дороженьки, мн.ч. род. путей-дороженек, дат. путям-дороженькам ж> dem, luulek,
стёжка-дорожка <стёжки-дорожки, мн.ч. род. стёжек-дорожек, дат. стёжкам-дорожкам ж> luulek, murd
kitsuke rada узенькая тропа
liivane rada песчаная дорожка
rohtu kasvanud rada заросшая тропа
lumme tallatud rajad тропинки ~ дорожки, протоптанные в снегу
metsarada лесная тропинка
metsloomarada звериная тропа
mägirada горная дорога ~ тропа
sipelgarada муравьиная тропа
sõidurada полоса движения
vöötrada переход / зебра kõnek
ülekäigurada пешеходный переход / зебра kõnek
jalakäijate rada пешеходная тропа
rada suundus jõe äärde тропинка свернула к реке
rada lookleb puude vahel тропинка извивается ~ змеится между деревьями
läheme mööda rada пойдём по тропинке ~ по тропе
oja kallast mööda kulges vaevumärgatav rada вдоль ручья пролегала ~ тянулась едва заметная тропочка
ei teed ega rada, olime eksinud ни дорожки, ни тропинки -- мы заблудились
2. piltl tee elus, tegevuses jne
путь <пути м>,
стезя <стези, мн.ч. род. стезей ж> kõrgst,
дорога <дороги ж>,
колея <колеи ж>
noorusrajad пути молодости
rännurajad пути странствий
teaduse okkaline rada тернистый путь науки
igaüks käib oma rada каждый идёт своим путём ~ своей дорогой / у каждого свой путь ~ своя дорога
elu kulgeb oma harilikku rada жизнь идёт своим путём
kõik läks jälle vana rada всё опять вошло в свою [нормальную ~ обычную] колею
käin mõttes lapsepõlve radu в мыслях брожу по тропам детства
asjad lähevad oma rada дела идут своим ходом
loodus käib oma igivana rada природа совершает свой извечный круговорот
keeras jutu asjalikumale rajale он перевёл разговор в более деловую тональность
ta elu on piinarikas kannatuste rada его жизнь -- это мучительная череда страданий ~ мытарств / его жизнь -- это хождение по мукам
3. võistlusteks v treeninguteks
дорожка <дорожки, мн.ч. род. дорожек, дат. дорожкам ж>,
трек <трека м>,
трасса <трассы ж>,
стенд <стенда м>,
дистанция <дистанции ж>
kerge rada лёгкая дистанция
raske rada трудная дистанция
matkarada туристская тропа
murdmaarada sport кроссовая трасса
slaalomirada слаломная трасса
suusarada лыжная трасса / лыжня
võistlusrada трасса для соревнований
kuue rajaga ujula бассейн с шестью дорожками
jooksjad asusid rajale бегуны заняли места на беговой дорожке
rajale läks kümme suusatajat на дистанцию вышли десять лыжников
raja märkimiseks kasutati värvilisi lipukesi тропу отметили ~ обозначили цветными флажками
rada oli hästi sisse sõidetud трасса была хорошо наезжена
rajal käis tosin ratturit в соревнованиях участвовала дюжина гонщиков
4. lennuväljal stardiks ja maandumiseks
дорожка <дорожки, мн.ч. род. дорожек, дат. дорожкам ж>,
полоса <полосы, вин. полосу, мн.ч. им. полосы, род. полос, дат. полосам ж>
stardirada lenn стартовая ~ взлётная дорожка / взлётная полоса
lennuvälja rajad взлётные полосы аэродрома
lennuk veeres rajale самолёт вырулил на взлётную дорожку
5. jäljerada, mille liikuja enda taha jätab
след <следа, следу, дат. следу, предл. о следе, в следе, в следу, на следе, на следу, мн.ч. им. следы, род. следов м>,
оттиск <оттиска м>,
отпечаток <отпечатка м>,
колея <колеи, мн.ч. род. колей, дат. колеям ж>
info infot kandev pikijälg magnetlindil jne
дорожка <дорожки, мн.ч. род. дорожек, дат. дорожкам ж>,
трек <трека м>,
строчка <строчки, мн.ч. род. строчек, дат. строчкам ж>,
бороздка <бороздки, мн.ч. род. бороздок, дат. бороздкам ж>
jäljerada следы
lumel oli näha loomajälgede radu на снегу виднелись звериные следы ~ следы зверей
laeva kiiluvette jäi nöörsirge rada за кормой тянулся кильватерный след

rajama v <raja[ma raja[da raja[b raja[tud 27>
1. ehitama, töötades looma, tegema
строить <строю, строишь> / построить* <построю, построишь> что,
закладывать <закладываю, закладываешь> / заложить* <заложу, заложишь> что,
сооружать <сооружаю, сооружаешь> / соорудить* <сооружу, соорудишь> что
tunnelit
пробивать <пробиваю, пробиваешь> / пробить* <пробью, пробьёшь; пробил, пробила, пробило> что
elektriliini, kanalit, naftajuhet, [raud]teed, silda vms
прокладывать <прокладываю, прокладываешь> / проложить* <проложу, проложишь> что,
проводить <провожу, проводишь> / провести* <проведу, проведёшь; провёл, провела> что,
вести <веду, ведёшь; вёл, вела> / провести* <проведу, проведёшь; провёл, провела> что,
протягивать <протягиваю, протягиваешь> / протянуть* <протяну, протянешь> что
aeda, parki, peenart
разбивать <разбиваю, разбиваешь> / разбить* <разобью, разобьёшь> что,
раскидывать <раскидываю, раскидываешь> / раскинуть* <раскину, раскинешь> что
rajasime kiviktaimla мы разбили альпинарий
rajasime puuviljaaia мы развели фруктовый сад
muru rajati hoone lähedusse газон разбили недалеко от дома
park rajati sajandi algul парк заложили в начале века
linn on rajatud jõe äärde город построен на берегу реки
rajati uus kaevandus открыли новую шахту
kooli õuele rajati liuväli на школьном дворе устроили каток
vallutajad rajasid tugevaid kindlusi захватчики сооружали мощные укрепления
sügisel rajati hoone vundament осенью заложили фундамент здания
otsetee rajatakse läbi soo дорогу проложат напрямик через болото kõnek
jõgi on endale kohati uue sängi rajanud местами река проложила себе новое русло
rajas endale küünarnukkidega rahvasummas teed piltl он локтями прокладывал себе дорогу через толпу
sügis rajab juba teed piltl осень уже подкрадывается
2. asutama, moodustama, looma, ellu kutsuma
основывать <основываю, основываешь> / основать* <осную, оснуёшь> что,
учреждать <учреждаю, учреждаешь> / учредить* <учрежу, учредишь> что,
создавать <создаю, создаёшь> / создать* <создам, создашь; создал, создала, создало> что,
образовывать <образовываю, образовываешь> / образовать* <образую, образуешь> что,
организовывать <организовываю, организовываешь> / организовать* <организую, организуешь> что,
строить <строю, строишь> / построить* <построю, построишь> что
oma perekonda rajama создавать/создать* свою семью
uut ühiskonda rajama строить/построить* новое общество
õigusriiki rajama создавать/создать* правовое государство
rajati uus äriühing учредили ~ основали новое акционерное общество
rajati kodu-uurijate selts образовали ~ организовали общество краеведов
rajati uusi tööstusharusid создавались новые отрасли промышленности
linna rajati uus teater в городе открыли новый театр
rajati mitu uut kooli создали ~ открыли несколько новых школ
otsustati rajada uus erakond решили создать ~ организовать новую партию
3. põhja v alust panema
закладывать/заложить* основы чего,
закладывать/заложить* фундамент чего,
прокладывать/проложить* путь чему, к чему, куда,
пролагать/проложить* дорогу чему, к чему, куда,
положить* начало чему,
фундировать[*] <фундирую, фундируешь> что liter
rajati ühine kirjakeel заложили основы единого литературного языка
hakati rajama heanaaberlikke suhteid положили начало добрососедским отношениям
riigis on rajatud demokraatia в государстве установилась демократия
4. midagi aluseks võtma, kellelegi v millelegi tuginema
опираться <опираюсь, опираешься> / опереться* <обопрусь, обопрёшься; опёрся, оперлась, опёрлась, оперлось, опёрлось> на кого-что,
базироваться <базируюсь, базируешься> на чём,
основывать <основываю, основываешь> / основать* <осную, оснуёшь> что, на чём,
исходить <исхожу, исходишь> из чего,
строить <строю, строишь> / построить* <построю, построишь> что, на чём,
брать/взять* за основу что
kirjanik on rajanud oma teose isiklikele läbielamustele в произведении писатель исходит из собственного опыта
kõik oma lootused rajasin ma sinule все свои надежды я возложил на тебя
kolooniates istandused olid rajatud orjatööle в колониях посадки базировались на рабском труде
organisatsioon on rajatud tsentralismi põhimõtteile организация построена на принципах централизма

reis2 s <r'eis reisi r'eisi r'eisi, r'eisi[de r'eisi[sid ~ r'eis/e 22>
1. sõit kuhugi kaugemale; teekond
путешествие <путешествия с>,
поездка <поездки, мн.ч. род. поездок, дат. поездкам ж>,
путь <пути sgt м>,
дорога <дороги sgt ж>,
вояж <вояжа sgt м> van,
путь-дорога <пути-дороги sgt ж> folkl
kaugele
странствие <странствия с>
laevaga
круиз <круиза м>,
плавание <плавания с>
ringreis
турне <нескл. с>,
тур <тура м>
grupis
поход <похода м>
kosmosereis космический полёт / космическое плавание
lõbureis увеселительная поездка / увеселительный вояж iroon
merereis круиз / морское путешествие
ostureis шоп-тур kõnek
pulmareis свадебное путешествие / свадебный вояж nlj
turismireis туристическая поездка
tööreis командировка
välis[maa]reis заграничная поездка / заграничное путешествие
õppereis учебный поход / учебная поездка
ümbermaailmareis кругосветное путешествие / путешествие вокруг света
reisile minema отправляться/отправиться* в путешествие ~ в странствие
tulime reisilt мы вернулись из поездки ~ из странствия
peaksime tegema reisi lõunasse нам надо бы совершить путешествие на юг / нам надо бы поехать на юг / нам надо бы махнуть на юг kõnek
kus sa reisil käisid? куда ты ездил?
kuidas reis läks? как [была] поездка? / как съездил?
olen reisist väsinud я устал с дороги
täna võid sa reisist puhata сегодня ты можешь отдохнуть с ~ от дороги
head reisi! счастливого ~ доброго пути! / в добрый путь!
täna võtame ette reisi maailmakirjandusse piltl сегодня отправимся путешествовать по мировой литературе
2. [regulaarselt kulgeva] liiklusvahendi teekond
рейс <рейса м>
lennukid sooritavad reise Tallinnast Londonisse самолёты совершают рейсы по маршруту Таллинн--Лондон
laev läks oma viimasele reisile корабль отправился в свой последний рейс

ring+tee s <+t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de ~ tee[de t'ee[sid ~ t'e[id 26>
1. ringi v suletud joonena kulgev tee
кольцевая дорога,
круговая дорога,
окружная дорога,
кольцевая трасса,
кольцо <кольца, мн.ч. им. кольца, род. колец, дат. кольцам с> kõnek, piltl
trammi ringtee кольцевая линия трамвая / трамвайное кольцо kõnek
2. lookeliselt kulgev millestki möödaviiv tee
объезд <объезда м>,
обходный путь,
обходной путь,
окольный путь,
обходная дорога,
кружная дорога kõnek
kasutan ringteed, et mitte prügimäest mööduda пользуюсь окольным путём, чтобы не ехать мимо мусорной свалки

ripp+tee s <+t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de ~ tee[de t'ee[sid ~ t'e[id 26>
tehn tee, mille sõiduosa paikneb tugedel maapinnast kõrgemal ning veerem liigub selle küljes rippudes
монорельс <монорельса м>,
монорельсовый путь,
подвесная дорога
köisripptee канатная дорога / фуникулёр

risti+tee
Jeesuse teekond Kolgata mäele; Kolgatale viiv tee; palverännak mööda seda teed
крестный путь
bareljeefil on kujutatud Kristuse ristitee на барельефе изображён крестный путь Христа

roobas+tee s <+t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de ~ tee[de t'ee[sid ~ t'e[id 26>
1. rooplik tee
колёсная дорога,
тележница <тележницы ж> van
rohtunud roobastee колёсная дорога, заросшая ~ поросшая травой
2. rööbastee
рельсовый путь,
рельсовая дорога,
рельсовая колея
roobasteede remont ремонт рельсовых путей

rööbas s <rööbas r'ööpa rööbas[t -, rööbas[te r'ööpa[id 7>
1. sõiduki v veoki rataste sügavam jälg
колея <колеи, мн.ч. род. колей, дат. колеям ж>
kelgurööbas санная колея
rattarööbas колёсная колея
vankrirööbas тележная колея
vett täis rööpad залитые водой колеи
2. piltl hrl sisekohakäänetes: millegi tavapärane v ettenähtud kulg
колея <колеи sgt ж>,
русло <русла sgt с>
rada, tee
рельс <рельса м>,
путь <пути м>,
дорога <дороги ж>
õigesse rööpasse ~ õigetesse rööbastesse minema входить/войти* ~ попадать/попасть* в обычную ~ в нормальную колею ~ в обычное русло / пойти* обычной колеёй
juhtis vestluse ettenähtud rööbastesse tagasi он направил ~ вернул беседу в прежнее русло kõnek
mõtted liikusid rahulikel rööbastel мысли пошли по наезженной колее / мысли успокоились / мысли вошли в обычное русло
3. tehn vedurit, kraanat vm liikuvat seadet suunav teraslatt
рельс <рельса м>,
салазки <салазок, дат. салазкам plt>
raudteerööbas [железнодорожная] колея
rööbasteta liiklusvahendid безрельсовые транспортные средства
kahe rööpa jätkukoht рельсовый стык
rööpaid paigaldama укладывать/уложить* ~ прокладывать/проложить* рельсы
kraana seisab rööbastel ~ rööpail подъёмный кран стоит на рельсах
vagun jooksis rööbastelt maha вагон сошёл с рельсов
4. sport ovaalne metallsüdamiku ja puust kattega varb rööbaspuudel
жердь[брусьев],
шест[брусьев]
5.mitmuseskõnek rööbaspuud
брусья <брусьев pl>
rööbastel esinema ~ võimlema выступать/выступить* на брусьях

▪ [keda] rööpast välja lööma ~ viima выбивать/выбить* ~ вышибать/вышибить* из колеи кого-что; выводить/вывести* из себя кого-что
rööpast välja minema выбиваться/выбиться* из колеи
rööpast väljas вне себя

rööbas+tee s <+t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de ~ tee[de t'ee[sid ~ t'e[id 26>
1. rööplik tee
колеистая дорога,
изъезженная дорога,
разъезженная дорога kõnek
auklik rööbastee колеистая дорога в рытвинах
2. liipreile kinnitatud rööbastest moodustuv tee
колея <колеи, мн.ч. род. колей, дат. колеям ж>,
рельсы <рельсов pl>,
рельсовый путь,
рельсовая дорога
kraana rööbastee подкрановый рельс

rööbe s <rööbe r'ööpme rööbe[t -, r'ööpme[te r'ööpme[id 5>
1. tehn rööpapaar
ельсовая] колея,
рельсовый путь
järjest ahenevad rööpmed всё больше сходящиеся рельсы
2. aut jooksulaius, sama telje rataste vahe
ширина колеи

sise+vee+tee s <+t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de ~ tee[de t'ee[sid ~ t'e[id 26>
внутренний водный путь
laevatatavad siseveeteed внутренние судоходные ~ водные пути

suunduma v <s'uundu[ma s'uundu[da s'uundu[b s'uundu[tud 27>
1. [millegi poole] liikuma, kuhugi suunda võtma v pöörduma
направляться <направляюсь, направляешься> / направиться* <направлюсь, направишься> куда,
отправляться <отправляюсь, отправляешься> / отправиться* <отправлюсь, отправишься> куда,
двигаться/двинуться* по направлению к кому-чему,
держать путь куда kõnek
laeva, lennuki kohta
брать/взять* курс куда,
брать/взять* направление куда
pilgu kohta
устремляться <-, устремляется> / устремиться* <-, устремится> на кого-что
rongkäik suundub lauluväljaku poole процессия следует в сторону певческого поля
jahimehed suundusid metsa охотники отправились в лес
rändlinnud suunduvad lõunasse перелётные птицы отправляются на юг
kõikide pilgud olid suundunud uksele все взоры ~ взгляды устремились ~ обратились на дверь
2. teatud suunas paiknema v kulgema
вести <-, ведёт; вёл, вела> куда,
идти <-, идёт; шёл, шла> куда,
поворачивать <-, поворачивает> / повернуть* <-, повернёт> куда,
проходить <-, проходит> / пройти* <-, пройдёт; прошёл, прошла>,
уходить <-, уходит> / уйти* <-, уйдёт; ушёл, ушла> во что,
вдаваться <-, вдаётся> / вдаться* <-, вдастся; вдался, вдалась, вдалось> во что
jalgrada suundub parki тропинка ведёт в парк
jõgi suundus ida poole река повернула на восток
3. siirduma, [edasi v üle] minema
переходить* <перехожу, переходишь> / перейти* <перейду, перейдёшь; перешёл, перешла> от чего, к чему, куда
kõik keskkoolilõpetajad ei suundu kõrgkooli не все выпускники идут в вузы
mõtted suunduvad kodule мысли устремляются к дому

sõidu+tee s <+t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de ~ tee[de t'ee[sid ~ t'e[id 26>
1.
мостовая <мостовой ж>,
проезжая дорога,
проезжая часть [дороги]
munakividega sillutatud sõidutee мощённая булыжником мостовая
sillutamata sõidutee немощёная мостовая
2. mer
фарватер <фарватера м>,
водный путь
sõiduteel püsima идти в фарватере / держаться фарватера
laev kaldus sõiduteelt kõrvale корабль сбился с фарватера

sõidu+vesi s <+vesi v'ee v'e[tt v'e[tte, ve[te vesi 15>
mer laevatee, faarvaater
фарватер <фарватера м>,
водный путь
kohalike sõiduvete hea tundja хороший знаток местных водных путей
ta on oma sõiduvees piltl он чувствует себя в своей ~ в родной стихии ~ в своей тарелке

sõit s <s'õit sõidu s'õitu s'õitu, s'õitu[de s'õitu[sid ~ s'õit/e 22>
1. sõitmine
езда <езды sgt ж>
meritsi
плавание <плавания sgt с>
õhutsi
полёт <полёта sgt м>
sisekohakäänetes: sõitmine kui töö
пробег <пробега sgt м>
traav, sörk, kiire minek
елкая] рысь,
рысца <рысцы sgt ж> kõnek
kiire sõit быстрая езда
autosõit езда на автомобиле ~ в машине
bussisõit езда автобусом ~ в автобусе
juurdesõit подъезжание / подъезд
lennukisõit полёт самолёта ~ самолётом ~ на самолёте
otsesõit проезд прямо
pealesõit наезд
ratsasõit верховая езда / езда верхом на лошади
ringisõit объезд
rongisõit езда в поезде
siiasõit приезд [сюда]
sinnasõit поездка туда
sissesõit въезд / заезд
tagasisõit обратный рейс ~ путь / поездка назад / возвращение
tühisõit пробег без груза / порожний пробег kõnek
ärasõit отъезд / отбытие
ülesõit переезд
ümbersõit объезд
auto lähenes pöörase sõiduga автомобиль приближался с бешеной скоростью piltl
sõit jätkub езда продолжается
rong aeglustas sõitu поезд замедлил ~ сбавил ход / поезд сбавил скорость
jääl sai uiskudega ilusa pika sõidu по льду на коньках можно было долго красиво катиться
sõit kulgeb mööda kõrvalteid дорога проходит по окольным местам
juhataja on sõidus заведующий [находится] в отъезде
läks sõitu он отправился в поездку ~ в рейс ~ в путь
tuleb sõidust [tagasi] вернётся из поездки
kallurid on sõidus самосвалы находятся в пробеге
liinilaev on sõidus iga päev корабль совершает рейсы ежедневно
sundis hobust ~ kiirustas hobuse sõidule он погнал лошадь рысью
2. reis, teekond
поездка <поездки, мн.ч. род. поездок, дат. поездкам ж>,
путешествие <путешествия с>,
дорога <дороги ж>,
путь <пути м>,
рейс <рейса м>
ametisõit служебная поездка / поездка со служебным поручением / командировка
kaugsõit (1) дальняя поездка; (2) meritsi дальнее плавание
meresõit [морское] плавание
pulmasõit свадебное путешествие
rannasõit mer каботажный рейс
välissõit (1) заграничная поездка / поездка за границу, загранпоездка / заграничный рейс / загранрейс; (2) meritsi заграничное плавание / загранплавание
sõit Kaug-Itta поездка на Дальний Восток
sõidu eest tasuma оплачивать/оплатить* [за] поездку ~ [за] проезд
meil on pikk sõit ees у нас впереди дальняя дорога ~ дальний ~ долгий путь
sea end sõiduks valmis ~ sõidule приготовься к поездке / соберись в дорогу
sõidu peal jõudsin raamatu läbi lugeda в дороге ~ во время поездки я успел прочитать книгу
sinna pole palju maad, umbes pooletunnine sõit это недалеко, примерно в получасе езды [отсюда]
puud said metsast välja veetud kolme sõiduga дрова вывезли из леса за три ходки madalk
3. sport
гонка <гонки, мн.ч. род. гонок, дат. гонкам ж>,
пробег <пробега м>,
катание <катания sgt с>
sõiduvõistluste üks osa
заезд <заезда м>
spordialustel
заплыв <заплыва м>
mitmepäevane многодневные гонки
jalgrattasõit велосипедные гонки
kardisõit гонки на картах / картинг
lumelauasõit сноуборд
suusasõit лыжная гонка / лыжный пробег
tandemisõit гонка ~ заезд на тандемах
teatesõit эстафетная гонка
trekisõit трековые гонки
üksiksõit одиночное катание
naiste 10 kilomeetri sõit лыжная гонка на десять километров среди женщин
purjetaja võitis teise sõidu яхтсмен победил во втором заезде ~ заплыве
4. piltl tagantsundimine, mahv, tamp, ränk töö
спешка <спешки sgt ж>,
гонка <гонки sgt ж> kõnek
sõjaväes
муштра <муштры sgt ж>,
муштровка <муштровки sgt ж>

▪ [kelle/mille taha] sõit seisma ei jää [за кем-чем] дело не станет

sõja+tee s <+t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de ~ tee[de t'ee[sid ~ t'e[id 26>
1. sõjakäikudeks kasutatav tee
военная дорога
Gruusia sõjatee Военно-грузинская дорога
puupakkudega sillutatud sõjatee мощённая торцом военная дорога
2. piltl sõda; sõdimine
боевой путь,
военный поход,
военная кампания
ta on läbinud kuulsusrikka sõjatee он прошёл славный военный путь
ristisõdalased asusid sõjateele крестоносцы выступили в [военный] поход

tagasi+tee s <+t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de ~ tee[de t'ee[sid ~ t'e[id 26>
1. tagasi viiv tee v teekond, tagasimineku tee
обратный путь,
обратный рейс,
обратная дорога
jää on tagasitee sulgenud лёд закрыл дорогу назад ~ обратно
tagasiteel eksisime metsa ära на обратном пути мы заблудились в лесу
2. piltl
возврат <возврата м>,
возвращение <возвращения с>,
обратный путь
siia majja tal tagasiteed enam pole в этот дом ему больше возврата ~ обратного пути нет

tee1 s <t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de ~ tee[de t'ee[sid ~ t'e[id 26>
1. käimiseks, sõitmiseks
дорога <дороги ж>,
путь <пути м>
jalgtee
тропа <тропы, мн.ч. им. тропы ж>
suur
магистраль <магистрали ж>,
тракт <тракта м> van
väike
дорожка <дорожки, мн.ч. род. дорожек, дат. дорожкам ж>,
тропинка <тропинки, мн.ч. род. тропинок, дат. тропинкам ж>
palkidest, risust
гать <гати ж>,
настил [из брёвен]
kitsas tee узкая дорога / [узкая] дорожка ~ тропа
looklev tee извилистая дорога ~ тропа / извилистый путь
põhjatu tee топкая дорога / топкий путь
sissesõidetud tee укатанная ~ наезженная ~ проторённая дорога
sissetallatud tee протоптанная ~ проторённая дорога ~ тропа
hobusetee конная дорога / конный путь
juurdepääsutee подъездная дорога / подъездной путь
kiirtee скоростная автострада / хайвей
mülgastee ~ mülkaline tee топкая дорога
pargitee парковая дорожка / дорожка в парке
sõidutee проезжая дорога / мостовая
uisutee sport ледяная дорожка
veetee водный путь
teede ristumiskoht перекрёсток дорог / распутье / росстань murd
teedeta kõrb бездорожная пустыня
teed lumest lahti rookima расчищать/расчистить* дорогу от снега
tee on umbe ~ täis tuisanud дорогу замело ~ занесло [снегом]
maja juurde viib tee к дому ведёт дорога
maanteelt pöörab alla tolmune tee от шоссе сворачивает пыльная дорога
rong seisab teisel teel поезд стоит на втором пути
2. liikumissuund, marsruut
дорога <дороги ж>,
маршрут <маршрута м>,
путь [следования],
направление <направления с>
tunneb tähtede järgi teed он ориентируется [в дороге] по звёздам
küsis teed он спросил дорогу kõnek
meie teele jäi mitu tanklat на нашем пути [следования] было несколько заправочных станций
meil on vist üks tee нам с вами, кажется, по пути ~ по дороге
näita ~ juhata mulle teed покажи ~ укажи мне дорогу
seisis mul risti teel ees он стоял мне поперёк дороги / он стоял у меня на пути
põgenikul lõigati tee ära беглецу отрезали путь ~ дорогу
3. teekond, kuhugi liikumine
путь <пути sgt м>,
дорога <дороги sgt ж>
pikk tee дальняя ~ долгая дорога / дальний ~ долгий путь
raske tee трудная дорога / трудный путь
väsitav tee утомительная дорога / утомительный путь
teele asuma ~ minema отправляться/отправиться* в дорогу ~ в путь
ennast teele asutama ~ seadma ~ valmistama снаряжаться/снарядиться* ~ собираться/собраться* в дорогу ~ в путь
teel koju по дороге домой / на пути к дому
kõik on teest väsinud все устали с дороги
poolel teel hakkas ujuja väsima на полпути пловец стал уставать
nad vaidlesid kogu tee они спорили всю дорогу
ütles mõned sõnad teele kaasa он сказал несколько напутственных слов
panin ~ saatsin kirja teele я отправил письмо
klooster asub päevase hobusesõidu tee kaugusel до монастыря на лошади день езды
sinna on umbes kolm kilomeetrit teed пути туда километра три
4. piltl kulgemise, kujunemise, suuna märkimisel
путь <пути sgt м>,
дорога <дороги sgt ж>,
тропа <тропы sgt ж>,
стезя <стези sgt ж> kõrgst
arenemistee путь развития
kirjanikutee путь ~ поприще писателя / писательская стезя kõrgst
rindetee фронтовая дорога / фронтовой путь
võitleja okkaline tee тернистый путь борца kõrgst
esimesed sammud tarkuse teel первые шаги на пути к знаниям ~ по дороге знаний
viimsele teele saatma [keda] провожать/проводить* [кого-что] в последний путь
poeg jätkab isa teed сын пошёл по стопам отца
nende teed läksid lahku их дороги ~ пути разошлись / они расстались
mu teele sattus tõeline sõber на своём [жизненном] пути я встретил настоящего друга
oli käinud pika tee jungast kaptenini он прошёл долгий путь от юнги до капитана
issanda teed on imelikud пути Господни неисповедимы liter
murrab endale rinnaga teed он грудью прокладывает ~ пробивает себе дорогу
ajakiri on leidnud tee lugejate südameisse журнал нашёл дорогу к сердцам читателей
viin on ta kurjale teele saatnud водка совратила его с пути истинного
tööasjad läksid tal isevoolu teed он пустил рабочие дела на самотёк
otsemat teed magama! сию же минуту [идите] спать! kõnek
5. abinõu, vahend, moodus
путь <пути м>,
дорога <дороги ж>,
способ <способа м>,
средство <средства с>
teel, abil, vahendusel, kaudu
путём чего,
[каким] способом,
способом чего,
посредством чего
sõnavara rikastamise teed пути обогащения лексики
aidsi nakatumise teed способы заражения СПИДом
tulemuseni jõuti erinevaid teid pidi к результатам пришли разными путями
ükski tee ei viinud sihile ни один путь не привёл к цели
juhtunust teatati kirja ja telefoni teel о случившемся сообщили письменно и по телефону
kahjutasu nõuti sisse kohtu teel возмещение убытка взыскали в судебном порядке
maja müüakse enampakkumise teel дом будет продан ~ продаётся с аукциона
6.hrl mitmusesliitsõna järelosana elundite kohta, mille kaudu miski liigub
пути <путей pl>
hingamisteed anat дыхательные пути

kergema vastupanu teed ~ kergemat teed minema идти/пойти* по пути наименьшего сопротивления
▪ [kellel] on tee jalge all [кто] держит путь куда
laiale ~ libedale teele meelitama ~ ahvatlema [keda] совращать/совратить* ~ совлекать/совлечь* с пути [истинного] кого-что

teekond s <t'eek'ond t'eekonna t'eek'onda t'eek'onda, t'eek'onda[de t'eek'onda[sid ~ t'eek'ond/i 22>
reis, retk
путешествие <путешествия с>,
поездка <поездки, мн.ч. род. поездок, дат. поездкам ж>,
путь <пути м>,
дорога <дороги ж>
liikumine, kulgemine
[пере]движение <[пере]движения с>
pikk teekond дальняя поездка ~ дорога / долгий путь
koduteekond путь ~ дорога домой
linnateekond поездка в город
matkateekond путешествие / поход
mereteekond морское путешествие
põgenemisteekond побег / бегство
tagasiteekond обратный путь / обратная дорога
teekonda ette võtma предпринимать/предпринять* путешествие ~ поездку
laev jätkab oma teekonda корабль продолжает свой путь
edasi läks teekond jalgsi дальше шли ~ передвигались пешком
haned asutavad teekonnale гуси собираются в путь ~ в дорогу ~ к отлёту
[keda] viimsele teekonnale saatma piltl провожать/проводить* [кого] в последний путь
isa lõpetas oma maise teekonna piltl отец завершил свой жизненный ~ земной путь

teele+minek s <+minek mineku mineku[t -, mineku[te mineku[id 2>
отправление в путь,
отправление в дорогу
ettevalmistused teeleminekuks [дорожные] сборы / приготовления к дороге ~ к отъезду
valmistuti teeleminekuks готовились к дороге ~ [к отправлению] в путь ~ в дорогу

tee+rada s <+rada raja rada r'atta, rada[de rada[sid ~ rad/u 18>
тропа <тропы, мн.ч. им. тропы ж>,
тропка <тропки, мн.ч. род. тропок, дат. тропкам ж>,
тропинка <тропинки, мн.ч. род. тропинок, дат. тропинкам ж>
pargis, aias
парковая дорожка,
садовая дорожка
piltl elu-, arengutee kohta
путь <пути м>,
стезя <стези ж> kõrgst
liivatatud teerada посыпанная песком дорожка
põldudevaheline teerada полевая тропинка
varjuline teerada тенистая дорожка
loomade tallatud teerajad протоптанные звериные тропы
teerada lookleb puude vahel тропа вьётся между деревьями
oli valinud endale tormise teeraja он выбрал себе бурную жизненную стезю kõrgst

tupik s <tupik tupiku tupiku[t -, tupiku[te tupiku[id 2>
тупик <тупика м>,
тупиковый путь,
тупиковая улица
ajas mu oma küsimustega tupikusse piltl он загнал меня в тупик своими вопросами

tupik+tee
1. tee, mille teises otsas puudub väljapääs
тупик <тупика>
ohtlik koorem aeti tupikteele опасный груз поставили в тупик
2. väljapääsuta olukorra, ummikusoleku, kimbatuse kohta
тупиковый путь,
тупик <тупика>
kas laenamine on väljapääs või tupiktee? брать деньги в долг - это выход или тупиковый путь?

umb+tee s <+t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de ~ tee[de t'ee[sid ~ t'e[id 26>
tupik
тупик <тупика м> ka piltl,
тупиковый путь,
тупиковая дорога
kaubavagunid seisavad umbteel товарные ~ грузовые вагоны стоят в тупике ~ на тупиковой ветке
eksperiment osutus umbteeks эксперимент оказался тупиковым ~ зашёл в тупик

ummik+tee s <+t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de ~ tee[de t'ee[sid ~ t'e[id 26>
тупик <тупика м>,
тупиковая дорога,
тупиковый путь
raudteel
тупиковая ветка
ešelon juhiti ummikteele эшелон направили на тупиковую ветку

õhu+tee s <+t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de ~ tee[de t'ee[sid ~ t'e[id 26>
1. õhus kulgev liiklustee
воздушная линия,
воздушная трасса,
воздушный путь,
авиалиния <авиалинии ж>,
авиатрасса <авиатрассы ж>
eriti oluline
авиамагистраль <авиамагистрали ж>
saarele pääseb mööda mereteed ja õhuteed на остров можно попасть морем ~ по воздуху
2. lennutee
путь полёта,
маршрут полёта,
зона полёта,
траектория полёта
mesilaste õhutee траектория полёта пчёл

ümber+sõidu+tee s <+t'ee t'ee t'ee[d -, t'ee[de ~ tee[de t'ee[sid ~ t'e[id 26>
tee ümbersõiduks
объезд <объезда м>,
объездная дорога,
окольная дорога,
объездной путь,
окольный путь,
околица <околицы ж> murd


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur