[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 12 artiklit

edemus s <edemus edemuse edemus[t edemus[se, edemus[te edemus/i 11>
paremus, eelis, üleolek
преимущество <преимущества с>,
превосходство <превосходства с>,
перевес <перевеса sgt м>,
преобладание <преобладания sgt с>
ilmne edemus явное преимущество ~ превосходство
edemus on [kelle käes] преимущество ~ перевес на [чьей] стороне
edemust saavutama достигать/достичь* ~ добиваться/добиться* превосходства ~ преимущества

edu+maa s <+m'aa m'aa m'aa[d -, m'aa[de ~ maa[de m'aa[sid ~ m'a[id 26>
преимущество <преимущества с>,
перевес <перевеса sgt м>,
фора <форы ж>
tal on suur edumaa teiste ees у него большое преимущество перед другими
tal oli pool ringi edumaad у него было преимущество на полкруга
edumaad andma [kellele] давать/дать* фору кому
liidri edumaa on neli minutit у лидера преимущество на четыре минуты

edu+number
hrl mitmuseskõnek eduseisu tähistavad numbrilised näitajad (nt sportmängus)
преимущество со счётом
poolajavileks olid edunumbrid juba 53 : 28 к концу тайма преимущество уже было со счётом 53 : 28

edu+seis s <+s'eis seisu s'eisu s'eisu, s'eisu[de s'eisu[sid ~ s'eis/e 22>
sport
преимущество <преимущества с>,
перевес <перевеса sgt м>
kümnepunktine eduseis преимущество ~ перевес в десять очков
eduseisu kasutama реализовать[*] [своё] преимущество
eduseisus olema иметь перевес ~ преимущество

eelis s <eelis eelise eelis[t -, eelis[te eelise[id 9>
преимущество <преимущества с>,
превосходство <превосходства с>
eesõigus
привилегия <привилегии ж>
uue meetodi eelised преимущества нового метода
tal on teistega võrreldes mitmeid eeliseid он имеет ряд преимуществ по сравнению с другими

ees+õigus s <+'õigus 'õiguse 'õigus[t 'õigus[se, 'õigus[te 'õigus/i ~ 'õiguse[id 11 ~ 9>
привилегия <привилегии ж>,
преимущество <преимущества с>,
льгота <льготы ж>
seisuslikud eesõigused сословные привилегии
oma eesõigust kasutama пользоваться своей привилегией
eesõigust piirama ограничивать/ограничить* привилегию
eesõigusest loobuma отказываться/отказаться* от привилегии
daamidel on eesõigus дамы прежде всего

hüve s <hüve hüve hüve[t h'üvve, hüve[de hüve[sid 16>
paremus, kasu
благо <блага с>
heaolu
благосостояние <благосостояния sgt с>
eelis
преимущество <преимущества с>
ainelised hüved материальные блага
maised hüved земные блага
eluhüved блага жизни
kasutas ära oma seisukorra hüved он воспользовался преимуществами своего положения

paremus s <paremus paremuse paremus[t paremus[se, paremus[te paremus/i 11>
parem-olek
лучшее <лучшего sgt с>,
преимущество <преимущества с>,
плюс <плюса м> kõnek
püüdleme paremuse poole стремимся к лучшему
pööre paremuse poole ~ paremusele поворот к лучшему / изменение в лучшую сторону
uue kirjaviisi paremus преимущество новой орфографии
suurmeister saavutas juba avangus paremuse гроссмейстер получил преимущество уже в дебюте
uue aine paremus[t]eks on ... преимущество нового вещества в том ... / плюсы нового вещества в том ... kõnek

privileeg s <privil'eeg privileegi privil'eegi privil'eegi, privil'eegi[de privil'eegi[sid ~ privil'eeg/e 22>
[seaduslik] eesõigus
привилегия <привилегии ж>,
преимущество <преимущества с>,
вольность <вольности ж> aj
aadliprivileegid ~ aadli privileegid дворянские привилегии
seisuseprivileeg ~ seisuse privileeg сословная привилегия
ta kasutas privileegi, et on naine она воспользовалась своей привилегией женщины / она использовала своё преимущество женщины

üle+kaal s <+k'aal kaalu k'aalu k'aalu, k'aalu[de k'aalu[sid ~ k'aal/e 22>
1. valdavus, üleolek, domineerimine
превосходство <превосходства sgt с> над кем-чем, перед кем-чем, в чём,
преобладание <преобладания sgt с> над кем-чем,
преимущество <преимущества с> перед кем-чем, в чём,
доминирование <доминирования sgt с> над кем-чем
arvulises ülekaalus olema иметь численный перевес piltl / превосходить по численности / преобладать
vaenlasel on elavjõus ülekaal противник имеет превосходство в живой силе
okasmetsas on ülekaalus männid в хвойном лесу преобладают ~ превалируют ~ доминируют сосны
2. normaalsest v lubatust suurem kaal
перевес <перевеса sgt м>,
избыточный вес,
лишний вес,
излишек в весе,
вес выше нормы
pagasi ülekaal перевес багажа

üle+olek s <+olek oleku oleku[t -, oleku[te oleku[id 2>
1. jõult, vägevuselt, oskustelt
преобладание <преобладания sgt с> над кем-чем, в чём,
превосходство <превосходства sgt с> над кем-чем, перед кем-чем, в чём,
преимущество <преимущества sgt с> перед кем-чем, в чём,
доминирование <доминирования sgt с> над кем-чем
sõjaline üleolek военное преимущество
üleolek vastasest превосходство над противником / преимущество перед противником
tema üleolek peastarvutamises oli päevselge по устному счёту он был в явном ~ в очевидном преимуществе
suhtus sellesse näilise üleolekuga он относился к этому с напускным превосходством kõnek
2. üleolev suhtumine teistesse, kõrkus, upsakus
высокомерие <высокомерия sgt с>,
надменность <надменности sgt ж>,
пренебрежительность <пренебрежительности sgt ж>,
пренебрежение <пренебрежения sgt с>,
заносчивость <заносчивости sgt ж>,
спесь <спеси sgt ж>
temasse suhtuti üleolekuga к нему относились с высокомерием ~ с пренебрежением

üle+võim s <+v'õim võimu v'õimu v'õimu, v'õimu[de v'õimu[sid ~ v'õim/e 22>
jõudude vm ülekaal
превосходство <превосходства sgt с> над кем-чем, перед кем-чем, в чём,
преимущество <преимущества с> перед кем-чем, в чём,
преобладание <преобладания sgt с> над кем-чем,
перевес <перевеса sgt м> в чём
juhtiv seisund, hegemoonia
господство <господства sgt с>,
верховенство <верховенства sgt с>,
главенство <главенства sgt с>,
предводительство <предводительства sgt с>,
владычество <владычества sgt с>,
гегемония <гегемонии sgt ж>
ülevõimu saavutama одерживать/одержать* верх над кем-чем kõnek, piltl
taganeti, sest vastase ülevõim oli liiga suur отступали, так как противник имел солидное превосходство ~ преимущество kõnek
võitlus ülevõimu pärast Lähis-Idas борьба за господство ~ за главенство на Ближнем Востоке


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur