[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 6 artiklit

arvama v <'arva[ma arva[ta 'arva[b arva[tud 29>
1. tõenäoseks v usutavaks pidama, mõtlema, oletama
думать <думаю, думаешь> что, о ком-чём,
полагать <полагаю, полагаешь> что, что сделать,
предполагать <предполагаю, предполагаешь> / предположить* <предположу, предположишь> что
arvan, et ta eksib я думаю, что он не прав ~ ошибается
arvan, et tal on õigus полагаю, что он прав
mida ~ mis teie arvate? как вы думаете ~ полагаете ~ считаете?
paljugi, mis arvatakse! мало ли что думают! kõnek
arvan, et tegemist on eksitusega думаю ~ полагаю, что это ошибка
seda võis arvata это можно было предположить
isa arvas koju jõudvat alles südaöösel отец полагал вернуться домой в полночь
mis sa sellest sündmusest arvad? что ты думаешь об этом событии?
minu arvates по-моему / по моему мнению / на мой взгляд
ära arva, et sa nii kergesti pääsed! не думай, что так легко отделаешься! kõnek
kuidas arvate, see on teie asi как изволите ~ хотите, это ваше дело
kuidas härrad arvavad! как господа изволят [думать]!
2. pidama kelleks-milleks, missuguseks
считать <считаю, считаешь> / счесть* <сочту, сочтёшь; счёл, сочла> кого-что, кем-чем, за кого-что,
принимать <принимаю, принимаешь> / принять* <приму, примешь; принял, приняла, приняло> кого-что, за кого-что,
относить <отношу, относишь> / отнести* <отнесу, отнесёшь; отнёс, отнесла> кого-что, к кому-чему
teda ei arvatud veel täismeheks его ещё не считали мужчиной ~ не принимали за мужчину
arvasime vajalikuks lahkuda мы сочли нужным ~ необходимым ~ за нужное ~ за необходимое уйти ~ покинуть что
see teos on arvatud maailmakirjanduse klassikasse это произведение отнесено ~ причислено к классике мировой литературы
arvab enesest ei tea mida считает себя бог знает кем / думает ~ мнит о себе не знаю ~ бог знает что
3. mille koosseisu vms määrama, suunama
назначать <назначаю, назначаешь> / назначить* <назначу, назначишь> кого, на что,
зачислять <зачисляю, зачисляешь> / зачислить* <зачислю, зачислишь> кого, куда,
включать <включаю, включаешь> / включить* <включу, включишь> кого-что, во что
komisjoni arvama назначать/назначить* в комиссию
koosseisu arvama (1) зачислять/зачислить* в штат; (2) включать/включить* в состав чего
olümpiakoondisse arvama включать/включить* в олимпийскую сборную
erru arvatud sõjaväelased военнослужащие, уволенные в отставку
4. arvestama, arvesse võtma; loendama
считать <считаю, считаешь> / счесть* <сочту, сочтёшь; счёл, сочла> что,
вести счёт чего, чему
võla katteks arvatud summa сумма, предназначенная для покрытия долгов
aega arvati siin nädalate kaupa счёт времени вели ~ вёлся тут по неделям
arvates kevadest считая с весны
5. ära arvama, mõistatama
угадывать <угадываю, угадываешь> / угадать* <угадаю, угадаешь> что,
отгадывать <отгадываю, отгадываешь> / отгадать* <отгадаю, отгадаешь> что
arva, mis see on угадай ~ отгадай, что это такое
püüdsin arvata, mida ta mõtleb я пытался угадать, о чём он думает
kas sa oskad arvata, kes seda tegi? можешь ли предположить, кто это сделал?

eeldama v <'eelda[ma 'eelda[da 'eelda[b 'eelda[tud 27>
eeldusena nõudma
предполагать <предполагаю, предполагаешь> что
oletama, arvama
предполагать <предполагаю, предполагаешь> / предположить* <предположу, предположишь> что,
полагать <полагаю, полагаешь> что
positiivset lahendust eeldama предполагать/предположить* положительный исход дела
siin on kõige tõenäolisem eeldada välismõju здесь вероятнее всего предположить внешнее влияние
see otsus eeldab täielikku loobumist vanadest harjumustest это решение предполагает полный отказ от старых привычек
hea jume eeldab head tervist хороший цвет лица предполагает хорошее здоровье
eeldan, et ta on aus inimene полагаю, что он честный человек
see töö eeldab ettevalmistusaega эта работа предполагает наличие подготовительного времени

ette arvama v
предугадывать <предугадываю, предугадываешь> / предугадать* <предугадаю, предугадаешь> что,
предвидеть <предвижу, предвидишь> что,
предполагать <предполагаю, предполагаешь> / предположить* <предположу, предположишь> что
seda võib ette arvata это можно предположить
arvasime ette, et nii see läheb мы предвидели, что это так случится ~ кончится

nõudma v <n'õud[ma n'õud[a nõua[b n'õu[tud, n'õud[is n'õud[ke 34>
1. soovi, tahtmist [kategooriliselt] esitama
требовать <требую, требуешь> / потребовать* <потребую, потребуешь> кого-чего, кого-что, от кого-чего, с кого-чего
kõnek ilmumist kohustavalt kutsuma
требовать <требую, требуешь> / потребовать* <потребую, потребуешь> кого-что, к кому-чему,
вызывать <вызываю, вызываешь> / вызвать* <вызову, вызовешь> кого-что, к кому-чему
kõnek tahtma, lootma, ootama
требовать <требую, требуешь> у кого-чего, чего, от кого-чего, что сделать,
ожидать <ожидаю, ожидаешь> чего, от кого-чего
poiss nõuab isalt raha мальчик [настойчиво] требует от ~ у отца денег
meilt nõuti altkäemaksu с нас потребовали взятку
lastelt nõutakse sõnakuulmist от детей требуют послушания
publik nõudis lauljalt lisapala публика настойчиво просила певца исполнить дополнительный номер
sind nõutakse telefoni juurde тебя требуют к телефону
2. kõnek tungivalt, pealekäivalt
выспрашивать <выспрашиваю, выспрашиваешь> / выспросить* <выспрошу, выспросишь> кого-что, о ком-чём,
спрашивать <спрашиваю, спрашиваешь> / спросить* <спрошу, спросишь> кого-что, у кого-чего, что, о ком-чём,
выпытывать <выпытываю, выпытываешь> / выпытать* <выпытаю, выпытаешь> у кого-чего, что, о ком-чём
kauba v teenuse eest
запрашивать <запрашиваю, запрашиваешь> / запросить* <запрошу, запросишь> что, сколько, за кого-что,
спрашивать <спрашиваю, спрашиваешь> / спросить* <спрошу, спросишь> что, сколько, за кого-что
osta v teenust kasutada soovides
пользоваться спросом
nõuab soolast hinda ~ hingehinda запрашивает бешеные деньги
mageveekala nõutakse rohkem kui merekala пресноводная рыба пользуется большим спросом, чем морская [рыба]
see on väga nõutav toode это изделие пользуется большим спросом ~ имеет большой спрос / на это изделие большой спрос
3. tungivalt, vältimatult vajama
требовать <требую, требуешь> / потребовать* <потребую, потребуешь> чего,
нуждаться <нуждаюсь, нуждаешься> в чём,
иметь потребность в чём
eeldama, ette nägema, vajalikuks pidama
предполагать <-, предполагает> что,
обязывать <-, обязывает> к чему
maja nõuab remonti дом требует ремонта
haigus nõuab ravi болезнь требует лечения
veekogud nõuavad kaitset водоёмы требуют защиты
arstikutse nõuab kõrgharidust профессия врача требует высшего образования
presidendi positsioon nõuab erapooletust должность президента обязывает к беспристрастности ~ обязывает быть беспристрастным
see töö nõuab täpsust эта работа требует точности ~ предполагает точность
linnas elamine nõuab palju raha проживание в городе требует больших затрат
nõudis vaeva, et end püsti hoida потребовались усилия, чтобы устоять на ногах

oletama v <oleta[ma oleta[da oleta[b oleta[tud 27>
предполагать <предполагаю, предполагаешь> / предположить* <предположу, предположишь> что,
допускать <допускаю, допускаешь> / допустить* <допущу, допустишь> что
aimama, ennustama
предугадывать <предугадываю, предугадываешь> / предугадать* <предугадаю, предугадаешь> что,
предвидеть <предвижу, предвидишь> что
oletame, et teil on õigus предположим, [что] вы правы
oletame, et ta ei saa hakkama допустим, [что] он не справится
oletagem, et koosolek lõpeb kell viis предположим ~ допустим, [что] собрание закончится в пять часов
arstid oletavad tal kopsupõletikku врачи подозревают у него воспаление лёгких
ilmamärgid lasevad oletada peatset sula по приметам [погоды] предполагается скорая оттепель
oletatav põhjus предполагаемая причина чего
oletatav kasum предполагаемая прибыль от чего

uskuma v <'usku[ma 'usku[da usu[b usu[tud ~ 'us[tud 28>
1. kellegi v millegi tõestamatu olemasolus kindel olema
верить <верю, веришь> в кого-что,
веровать <верую, веруешь> в кого-что
usub jumalat ~ jumalasse верит Богу ~ в Бога
paljud usuvad endeid многие верят в приметы
isa õpetas lapsi maast-madalast uskuma ja palvetama отец с самого детства научил детей верить в Бога и молиться
2. milleski veendunud olema
верить <верю, веришь> во что,
поверить* <поверю, поверишь> чему, во что,
уверяться <уверяюсь, уверяешься> / увериться* <уверюсь, уверишься> в чём,
повериться* <-, поверится>
usaldama
доверять <доверяю, доверяешь> / доверить* <доверю, доверишь> кому-чему,
полагаться <полагаюсь, полагаешься> / положиться* <положусь, положишься> на кого-что
lootma
надеяться <надеюсь, надеешься> на что,
ожидать <ожидаю, ожидаешь> чего, что сделать
usub oma andesse верит в свой талант
mind ei usutud мне не поверили
usu, temast võib veel asja saada поверь ~ будь уверен, из него ещё толк выйдет kõnek
kollektiiv peab oma liidrisse uskuma коллектив должен доверять своему руководителю
nii suurt vedamist ei osanud ta uskudagi на столь крупное везение он даже и не смел надеяться
usutav vale правдоподобная ложь
3. arvama, oletama
предполагать <предполагаю, предполагаешь> / предположить* <предположу, предположишь> что,
допускать <допускаю, допускаешь> / допустить* <допущу, допустишь> что,
думать <думаю, думаешь>,
полагать <полагаю, полагаешь>
usutagu pealegi, et ta on ära sõitnud ну и пускай думают, что он уехал madalk
temast ei usutud suuremat töötegijat и не надеялись, что из него работник получится
4. julgema, tihkama
осмеливаться <осмеливаюсь, осмеливаешься> / осмелиться* <осмелюсь, осмелишься> на что, что делать, что сделать,
решаться <решаюсь, решаешься> / решиться* <решусь, решишься> на что, что делать, что сделать,
сметь <смею, смеешь> / посметь* <посмею, посмеешь> что делать, что сделать
poiss jäi vait ega uskunud enam iitsatadagi мальчик замолчал и даже пи[с]кнуть не посмел kõnek
teab, kas usub teist pitsi enam võttagi не уверен, стоит ли браться за вторую рюмку


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur