[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 28 artiklit

aine s <aine 'aine aine[t -, aine[te 'aine[id 6>
1.
вещество <вещества с> ka keem, ka füüs
materjal
материал <материала м>,
средство <средства с>
mateeria
материя <материи sgt ж>
vedel aine жидкое вещество
gaasiline aine газообразное вещество
orgaaniline aine органическое вещество
radioaktiivne aine радиоактивное вещество
keemiline aine химическое вещество
plahvatusohtlik ~ lõhkeohtlik aine взрывоопасное вещество
vähkitekitav aine канцерогенное вещество
antiseptiline aine антисептическое средство
kiudaine волокнистый материал
kleepaine склеивающее вещество
konserv[eer]imisaine консервирующее средство
lõhkeaine взрывчатое вещество / взрывчатка kõnek
lõhnaaine ароматное вещество
mürkaine ядовитое вещество
süüteaine зажигательное вещество
toiduaine пищевой продукт / продукт питания
toitaine питательное вещество
valkaine белковое вещество
puidust või muust ainest esemed предметы из дерева или другого материала
2. õppeaine
предмет <предмета м>,
дисциплина <дисциплины ж>
kohustuslik aine обязательный предмет
eksamiaine экзаменационный предмет
fakultatiivaine ~ fakultatiivne aine факультативный предмет
humanitaaraine гуманитарная дисциплина
lemmikaine любимый предмет
põhiaine основной ~ главный предмет
õppeaine учебный предмет / учебная дисциплина
õel on kõigis ainetes head hinded у сестры по всем предметам хорошие оценки ~ отметки
3. käsitlusobjekt
предмет <предмета sgt м>,
материал <материала м>,
тема <темы ж>
tänuväärne aine filmi jaoks благодарный материал для фильма
sobiv vaidlusaine ~ sobiv aine vaidluseks подходящая тема для спора
jutuaine ~ kõneaine тема ~ предмет для разговора
uurimisaine предмет исследования ~ изучения
väitekirja aine предмет диссертации
antiikmütoloogia ainetel loodud maalid картины ~ произведения живописи, созданные на основе ~ по мотивам античной мифологии

aine+ring s <+r'ing ringi r'ingi r'ingi, r'ingi[de r'ingi[sid ~ r'ing/e 22>
1. ped
предметный кружок
kirjandusring ja muud aineringid кружок по литературе и другие предметные кружки
2.
тематика <тематики sgt ж>,
предмет <предмета sgt м>,
круг тем
luule ainering on avardunud тематика поэзии расширилась

aine+vald s <+v'ald valla v'alda v'alda, v'alda[de v'alda[sid ~ v'ald/u 22>
тематика <тематики sgt ж>,
предмет <предмета sgt м>,
круг тем
Viiralti graafika ainevald тематика графики Вийралта
psühholoogia ainevald предмет исследования психологии
kunsti ainevald предмет искусства
[kelle/mille] ainevald on mitmekesistunud круг тем [кого-чего] стал более разнообразным

ainik adj s <ainik ainiku ainiku[t -, ainiku[te ainiku[id 2>
1. adj ainus
единственный <единственная, единственное>
ainik laps единственный ребёнок
2. s ainus ese, ainus omasugune, uunikum
единственный в своём роде предмет,
уникум <уникума м>

eeldus+aine
õppeaine, mille läbimine on kohustuslik mingi aine õppimise alustamiseks
базовый предмет

ese s <ese eseme ese[t -, eseme[te eseme[id 4>
предмет <предмета м>,
вещь <вещи, мн.ч. род. вещей ж>,
изделие <изделия с>
nüri ese тупой предмет
uus ese новая вещь / новый предмет
kootud esemed вязаные изделия
hinnalised esemed ценные вещи
iluese украшение / предмет украшения
klaasese предмет из стекла / стеклянный предмет
luksusese предмет роскоши
metallese металлический предмет / металлическое изделие
mälestusese памятная вещь / сувенир
mööbliese предмет мебели
portselanese фарфоровый предмет / изделие из фарфора
riietusese предмет одежды
tarbeese предмет потребления
väärisese драгоценное изделие / драгоценность

haua+panus s <+panus panuse panus[t -, panus[te panuse[id 9>
arheol matmisel hauda kaasapandud ese
предмет могильного инвентаря,
предмет погребального инвентаря
hauapanused могильный ~ погребальный инвентарь / предметы могильного ~ погребального инвентаря

jumaldatu s <jumaldatu jumaldatu jumaldatu[t -, jumaldatu[te jumaldatu[id 1>
обожаемый человек,
предмет обожания,
предмет поклонения,
кумир

kauba+artikkel s <+art'ikkel art'ikli art'ikli[t -, art'ikli[te art'ikle[id 2>
maj
товар <товара м>,
предмет торговли

lepingu+ese
jur asi, õigus või tegu, mille kohta leping on sõlmitud
предмет договора

lööma+riist s <+r'iist riista r'iista r'iista, r'iista[de r'iista[sid ~ r'iist/u 22>
löögiriist
предмет для нанесения ударов,
предмет для нанесения побоев,
орудие для нанесения ударов,
орудие для нанесения побоев

museaal
muuseumis arvele võetud kultuuriväärtusega asi
музейный предмет,
музеал <музеала м>

naeru+alune s <+alune aluse alus[t -, alus[te aluse[id 10>
посмешище <посмешища с>,
предмет насмешек
naerualuseks tegema делать/сделать* [кого-что] предметом насмешек ~ посмешищем / выставлять/выставить* [кого-что] на посмешище кому-чему
võid saada teiste naerualuseks можешь стать посмешищем для других

nahk+rõivas
hrl mitmusesnahast valmistatud riietusese
предмет одежды из кожи,
кожаная одежда
nahkrõivas ei karda vett кожаная одежда не боится воды

objekt s <obj'ekt objekti obj'ekti obj'ekti, obj'ekti[de obj'ekti[sid ~ obj'ekt/e 22>
1. isik, ese, asi; ehitus- vm tööde paik
объект <объекта м> ka filos
käsitlusaine
объект <объекта м>,
предмет <предмета м>
arutlusobjekt объект ~ предмет обсуждения
huviobjekt предмет ~ объект, представляющий интерес
imetlusobjekt объект ~ предмет восхищения
pilkeobjekt объект ~ предмет насмешек
tunnetusobjekt filos объект познания
uurimisobjekt объект ~ предмет исследования ~ изучения
2. lgv sihitis
объект <объекта м>,
дополнение <дополнения с>
osaobjekt ~ partsiaalobjekt частичный объект / частичное дополнение
totaalobjekt ~ täisobjekt полный объект / полное дополнение

panus s <panus panuse panus[t -, panus[te panuse[id 9>
1. miski juurdepandu, lisatu
вклад <вклада м> piltl,
лепта <лепты ж> liter, piltl,
садка <садки, мн.ч. род. садок ж> tehn,
колоша <колоши ж> tehn
mängu pandud summa
ставка <ставки, мн.ч. род. ставок ж>
kaardimängus
куш <куша м>
tähelepanuväärne teaduslik panus значительный ~ ценный вклад в науку
mängis suurte panustega ~ suurte panuste peale он делал крупные ставки в игре
2. arheol hauda kaasapandud ese
предмет могильного инвентаря,
предмет погребального инвентаря,
могильный инвентарь,
погребальный инвентарь

pea+aine s <+aine 'aine aine[t -, aine[te 'aine[id 6>
1. millegi peamine koostisosa
основное вещество,
основной компонент чего,
основной элемент чего
tärklis on paljude toiduainete peaaine крахмал является основным компонентом ~ элементом в составе многих пищевых продуктов
2. õppeainena
основной предмет,
профилирующий [учебный] предмет

pila s <pila pila pila -, pila[de pila[sid 17>
1. pilkamine
глумление <глумления с> над кем,
осмеивание <осмеивания sgt с> кого-чего,
издевательство <издевательства sgt с> над кем-чем,
глум <глума sgt м> kõnek
pilkejutt, pilkav ütlus
насмешка <насмешки, мн.ч. род. насмешек ж>,
издевательство <издевательства с>,
ирония <иронии sgt ж>,
издёвка <издёвки, мн.ч. род. издёвок ж> kõnek,
пересмешки <пересмешек plt> madalk
heatahtlik pila добродушная ирония
sündsusetu pila непристойные насмешки
tema arvel tehti pila его поднимали на смех / его осмеивали / над ним потешались
rääkis sellest pisikese pilaga он рассказывал об этом с лёгкой насмешкой
jätke pila! оставьте ваши издёвки! kõnek
tüdruk ei hoolinud poiste pilast девочка не обращала внимания на мальчишечьи насмешки
2. pilkamisobjekt
посмешище <посмешища с>,
предмет насмешек
ta tehti pilaks он стал ~ сделался посмешищем ~ предметом насмешек

pilke+alune s <+alune aluse alus[t -, alus[te aluse[id 10>
pilgatav
посмешище <посмешища с>,
предмет насмешек
sattus kaaslaste pilkealuseks он сделался посмешищем товарищей
keegi ei taha pilkealuseks saada никому не хочется превратиться в посмешище ~ стать посмешищем

pilke+laud s <+l'aud laua l'auda l'auda, l'auda[de l'auda[sid ~ l'aud/u 22>
piltl pilkealune
посмешище <посмешища с>,
предмет насмешек

pilke+objekt s <+obj'ekt objekti obj'ekti obj'ekti, obj'ekti[de obj'ekti[sid ~ obj'ekt/e 22>
pilkealune
посмешище <посмешища с>,
предмет насмешек

riietus+ese s <+ese eseme ese[t -, eseme[te eseme[id 4>
riideese
предмет одежды
riided
одежда <одежды sgt ж>
naiste riietusesemed предметы женской одежды ~ женского туалета / женская одежда

toidu+aine s <+aine 'aine aine[t -, aine[te 'aine[id 6>
пищевой продукт,
предмет питания,
съестное <съестного sgt с>
toiduained продовольствие / пищевые ~ продовольственные продукты
taimse päritoluga toiduained продукты [питания] растительного происхождения

toredus s <toredus toreduse toredus[t toredus[se, toredus[te toredus/i 11>
1. tore-olu, väline hiilgus, väline sära
роскошь <роскоши sgt ж>,
великолепие <великолепия sgt с>,
величие <величия sgt с>,
шик <шика, шику sgt м>,
помпа <помпы sgt ж>,
помпезность <помпезности sgt ж>,
пышность <пышности sgt ж> piltl,
блеск <блеска sgt м> piltl,
сияние <сияния sgt с>
toredust taga ajama роскошествовать / шиковать kõnek / задавать/задать* шик kõnek
lossides elati suures toreduses во дворцах жили в большой роскоши
vürst maeti ülima toredusega князя похоронили с пышностью
2. tore, uhke ese, toredusese
предмет роскоши
lihtne sisustus ilma ühegi toreduseta скромная обстановка, без какой бы то ни было роскоши

tüli+küsimus s <+küsimus küsimuse küsimus[t küsimus[se, küsimus[te küsimus/i 11>
tüli tekitav asjaolu v probleem, tüliasi
спорный вопрос,
конфликтное дело,
предмет раздора
riikidevahelised tüliküsimused межгосударственные разногласия
juhataja ei tee hilinemisest tüliküsimust из опоздания заведующий не делает номера kõnek, piltl

tüli+õun s <+'õun õuna 'õuna 'õuna, õun[te ~ 'õuna[de 'õuna[sid ~ 'õun/u 23 ~ 22?>
piltl tüli põhjus
яблоко раздора,
предмет раздора,
предмет разногласий,
зацепка для ссоры
autost sai perekondlik tüliõun автомобиль стал в семье яблоком раздора

uhkuse+asi s <+asi asja 'asja 'asja, 'asja[de 'asja[sid ~ 'asj/u 24>
1. toreduseasi
роскошь <роскоши ж>,
предмет роскоши
peab nahkmööblit tarbetuks uhkuseasjaks считает, что кожаная мебель излишняя роскошь
2. miski, mille üle uhke ollakse
гордость <гордости sgt ж> кого, чья piltl

uurimis+alune
s see, keda või mida mingi küsitluse, teadustöö vms raames uuritakse
предмет изучения,
участник исследования,
подследственный <подследственного м>,
подследственная <подследственной ж>
adj uuritava seisundis, uurimisobjektiks olev
участвующий в исследовании,
подследственный <подследственная, подследственное>
uurimisaluseks on eelkõige maal asuvad kirikud предметом исследования являются прежде всего сельские церкви
kõik uurimisalused täitsid küsimustiku все участники исследования заполнили опросник

uurimisalused inimesed люди, участвующие в исследовании


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur