[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 30 artiklit

abi+elu+ette+panek s <+panek paneku paneku[t -, paneku[te paneku[id 2>
предложение [о браке]
[kellele] abieluettepanekut tegema делать/сделать* предложение кому
ta lükkas abieluettepaneku tagasi она отвергла ~ отклонила [чьё] предложение / она отказала кому kõnek

aja+lause
lgv kõrvallause, mis täpsustab pealauses väljendatud asjaolu aega, kestust vms (nt värav tuli just siis, kui keegi seda enam ei oodanud)
придаточное предложение времени,
придаточное времени

alistumis+ette+panek s <+panek paneku paneku[t -, paneku[te paneku[id 2>
предложение о капитуляции
vastasele tehti alistumisettepanek противнику предложили сдаться ~ капитулировать

alus+lause s <+lause l'ause lause[t -, lause[te l'ause[id 6>
lgv
подлежащное предложение

atribuut+lause s <+lause l'ause lause[t -, lause[te l'ause[id 6>
lgv täiendlause
определительное придаточное предложение,
атрибутивное придаточное предложение

ette+panek s <+panek paneku paneku[t -, paneku[te paneku[id 2>
предложение <предложения с>
asjalik ettepanek дельное предложение
ahvatlev ettepanek заманчивое предложение
vastuvõetav ettepanek приемлемое предложение
desarmeerimisettepanek предложение о разоружении
ratsionaliseerimisettepanek рационализаторское предложение
ettepanek osa võtta [millest] предложение участвовать в чём
ettepanekut tegema вносить/внести* ~ выдвигать/выдвинуть* ~ делать/сделать* предложение
ettepanekut toetama поддерживать/поддержать* предложение
ettepanekut heaks kiitma одобрять/одобрить* предложение
ettepanekut tagasi lükkama отклонять/отклонить* ~ отвергать/отвергнуть* предложение
ettepanekuga nõus ~ päri olema соглашаться/согласиться* с предложением
[kelle] ettepanekul по предложению кого
ettepanekust loobuma отказываться/отказаться* от предложения

hinna+pakkumine
ettepanek midagi teatud hinna eest osta või müüa; vastava ettepanekuna esitatav summa või hind
ценовое предложение,
предложение цены
renoveerimiseks esitatud kolm hinnapakkumist на реновацию поступило три ценовых предложения

hüüd+lause s <+lause l'ause lause[t -, lause[te l'ause[id 6>
1. lgv
восклицательное предложение
2. üleskutse, loosung, juhtlause
призыв <призыва м>,
лозунг <лозунга м>
valimiseelsed hüüdlaused предвыборные призывы
sütitavad hüüdlaused пламенные призывы ~ лозунги

kausaal+lause s <+lause l'ause lause[t -, lause[te l'ause[id 6>
lgv põhjusmääruslause
каузальное предложение,
придаточное причинное,
придаточное каузальное

kiil+lause s <+lause l'ause lause[t -, lause[te l'ause[id 6>
lgv
вводное предложение

koha+pakkumine s <+p'akkumine p'akkumise p'akkumis[t p'akkumis[se, p'akkumis[te p'akkumis/i 12>
töökoha pakkumine
предложение [рабочего] места

konsekutiiv+lause s <+lause l'ause lause[t -, lause[te l'ause[id 6>
lgv tagajärjelause
придаточное следствия, следственное придаточное, следственное предложение,
придаточное следствия, консекутивное придаточное, следственное предложение

lause s <lause l'ause lause[t -, lause[te l'ause[id 6>
1.
предложение <предложения с> ka lgv,
фраза <фразы ж>
ajalause lgv придаточное времени
aluslause lgv придаточное подлежащное / придаточное-подлежащее / предложение-подлежащее
hulgalause ja määralause lgv придаточное меры и степени
hüüdlause lgv восклицательное предложение
kiillause lgv вводное предложение
kohalause lgv придаточное места
koondlause lgv предложение с однородными членами предложения
kõrvallause lgv придаточное предложение
käsklause lgv побудительное ~ повелительное ~ императивное предложение
küsilause lgv вопросительное предложение
lihtlause lgv простое предложение
liitlause lgv сложное предложение
määruslause lgv обстоятельственное предложение / придаточное обстоятельственное
mööndlause lgv уступительное предложение / придаточное уступительное
pealause lgv главное предложение
põhjuslause lgv каузальное предложение / придаточное причинное ~ каузальное
põimlause lgv сложноподчинённое предложение
rindlause lgv сложносочинённое предложение
sihitislause lgv дополнительное предложение / придаточное дополнительное / объектное придаточное
tingimuslause lgv условное предложение / придаточное условное ~ условия
täiendlause lgv придаточное определительное ~ атрибутивное
viisilause lgv придаточное образа действия
öeldistäidelause lgv придаточное-сказуемое / придаточное сказуемое
kirjutas lause tahvlile он написал предложение на доске
vahetasime vaid üksikuid lauseid мы обменялись только несколькими фразами
ütle mõne lausega, kuidas asi oli расскажи в нескольких словах, как обстояло дело
2. mat
высказывание <высказывания с>,
предложение <предложения с>,
теорема <теоремы ж>
Pythagorase lause теорема Пифагора
3. loog
высказывание <высказывания с>
4. muus 2-3 fraasist koosnev helitöö lõik
предложение <предложения с>

lause+lühend
lauseliikme rollis esinev öeldiseta fraas, mille põhisõnaks on tegusõna käändeline vorm (nt Käed pestud, istuti lauda)
односоставное предложение

lausestama v <lausesta[ma lausesta[da lausesta[b lausesta[tud 27>
lauseks vormima
составлять/составить* предложение,
сформулировать в форме предложения,
выразить в форме предложения

lünk+lause
lgv väljajätteline lause
эллиптическое предложение,
неполное предложение

muudatus+ettepanek
konkreetne ettepanek mingis tekstis (nt kõnealuses õigusaktis) mingit kohta muuta
предложение об изменении

osa+lause s <+lause l'ause lause[t -, lause[te l'ause[id 6>
lgv lihtlause liitlause osana
простое предложение как составная часть сложного предложения

ots+tarbe+lause s <+lause l'ause lause[t -, lause[te l'ause[id 6>
lgv otstarvet märkiv määruslause
придаточное предложение цели

pakkumine s <p'akkumine p'akkumise p'akkumis[t p'akkumis[se, p'akkumis[te p'akkumis/i 12>
предложение <предложения sgt с> ka maj
tööpakkumine предложение работы
pakkumine ületab nõudmise предложение превышает спрос

pakkumus s <p'akkumus p'akkumuse p'akkumus[t p'akkumus[se, p'akkumus[te p'akkumus/i 11>
pakkumise üksikjuhtum
[отдельное] предложение,
астное] предложение
soodne pakkumus благоприятное предложение

parataks s <parat'aks parataksi parat'aksi parat'aksi, parat'aksi[de parat'aksi[sid ~ parat'aks/e 22>
lgv rindlause
сложносочинённое предложение
rinnastus
паратаксис <паратаксиса sgt м>

parentees s <parent'ees parenteesi parent'eesi parent'eesi, parent'eesi[de parent'eesi[sid ~ parent'ees/e 22>
lgv kiil; kirj vahelepõime
парентеза <парентезы ж>,
внесение <внесения с>
lgv kiillause
вводное предложение

päeva+pakkumine
restoranis vm söögikohas päeval pakutav soodsa hinnaga toit või toidud; ühe päeva jooksul pakutav alandatud hinnaga toode või teenus
предложение дня

ratsionaliseerimis+ette+panek s <+panek paneku paneku[t -, paneku[te paneku[id 2>
рационализаторское предложение,
рацпредложение <рацпредложения с>

relatiiv+lause
lgv sidesõnaga (nt kes, kus, mis) algav kõrvallause, mis laiendab pealauset (nt polnud kedagi, kes suutnuks neid takistada)
определительное придаточное предложение

rind+lause s <+lause l'ause lause[t -, lause[te l'ause[id 6>
lgv rinnastatud osalausetega liitlause
сложносочинённое предложение

soov+lause s <+lause l'ause lause[t -, lause[te l'ause[id 6>
lgv
предложение, выражающее пожелание

väide s <väide v'äite väide[t -, väide[te v'äite[id 6>
1.
утверждение <утверждения с>,
положение <положения с>,
тезис <тезиса м>
kategooriline väide категорическое утверждение
meelevaldne väide произвольное утверждение
viimase väitega võib nõustuda с последним утверждением ~ положением можно согласиться
asus vastase väiteid ägedalt kummutama он стал яростно опровергать доводы противника
2. loog otsustus
предложение <предложения с>,
суждение <суждения с>

väit+lause s <+lause l'ause lause[t -, lause[te l'ause[id 6>
lgv jutustav lause
повествовательное предложение


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur