[EVS] Estonian-Russian dictionary

Eessõna@arvamused.ja.ettepanekudAllalaadimine


Query: in

Sama päring vene-eesti sõnaraamatus

?! Küsitud kujul või valitud artikli osast otsitut ei leitud, kasutan laiendatud otsingut.
Leitud 48 artiklit

ainumüügi+õigus
maj müügi eelisõigus
монополия <монополии ж>,
исключительное право на продажу

allkirja+õiguslik
allkirjaõigust omav
имеющий право подписи,
имеющий право подписания

asja+õigus
jur tsiviilõiguse osa, mis korraldab omaniku suhteid temale kuuluva vara valdamisel, kasutamisel ja käsutamisel
право собственности

asüüli+õigus s <+'õigus 'õiguse 'õigus[t 'õigus[se, 'õigus[te 'õigus/i ~ 'õiguse[id 11 ~ 9>
jur varjupaigaõigus
право убежища

copyright [kopirait]
kirjastamisõigus; sellekohane märk trükisel
авторское право,
охраняемый авторским правом

edasi+kaebamis+õigus s <+'õigus 'õiguse 'õigus[t 'õigus[se, 'õigus[te 'õigus/i ~ 'õiguse[id 11 ~ 9>
jur
право обжалования

eelis+ostuõigus
eesõigus kinnisasja välja osta
преимущественное право покупки
üürnikule anti eelisostuõigus арендатору предоставили преимущественное право покупки

eelis+õigus s <+'õigus 'õiguse 'õigus[t 'õigus[se, 'õigus[te 'õigus/i ~ 'õiguse[id 11 ~ 9>
jur
преимущественное право,
прерогатива <прерогативы ж>
kuningavõimu eelisõigus прерогатива королевской власти
eelisõigust omama иметь преимущественное право

elamis+õigus
seaduslik õigus, luba kuskil elada (nt riigis, korteris)
право на проживание
tema naisel on majas elamisõigus majas surmani его жена имеет пожизненное право на проживание в доме
tähtajaline elamisõigus временное право на проживание

elu+õigus s <+'õigus 'õiguse 'õigus[t 'õigus[se, 'õigus[te 'õigus/i ~ 'õiguse[id 11 ~ 9>
право на жизнь,
право на существование
eluõigust andma предоставлять/предоставить* право на существование

enese+määramis+õigus s <+'õigus 'õiguse 'õigus[t 'õigus[se, 'õigus[te 'õigus/i ~ 'õiguse[id 11 ~ 9>
pol
право на самоопределение
rahvaste enesemääramisõigus право наций на самоопределение

esindus+õigus
seadusest tulenev või volitusega antud õiguste kogum, mille piires üks isik saab tegutseda teise isiku nimel; asutuse, ettevõtte liikme (seadusest, põhikirjast tulenev) õigus asutust, ettevõtet esindada õigustoimingutes
право на представительство
juhatuse ühine esindusõigus общее право на представительство правления / общее право правления на представительство

esi+sünni+õigus s <+'õigus 'õiguse 'õigus[t 'õigus[se, 'õigus[te 'õigus/i ~ 'õiguse[id 11 ~ 9>
jur esimesena sündinu eesõigus pärimisel
право первородства

hooldus+õigus
kellegi kohustus ja õigus kellegi eest hoolitseda
право опеки

hoonestus+õigus
õigus kindlaks tähtajaks püstitada hoone teisele omanikule kuuluvale maale
право застройки

hääle+õigus s <+'õigus 'õiguse 'õigus[t 'õigus[se, 'õigus[te 'õigus/i ~ 'õiguse[id 11 ~ 9>
1. õigus osa võtta hääletamisest
право голоса
juhatuse valimisel on hääleõigus ainult seltsi liikmetel при избрании правления право голоса имеют только члены общества
2. sõnaõigus
право говорить,
право высказываться
naisel ei ole majas hääleõigust у жены в доме нет права высказывать своё мнение / жене в доме и рта не раскрыть kõnek

hääle+õiguslik adj <+'õigusl'ik 'õigusliku 'õigusl'ikku 'õigusl'ikku, 'õigusl'ikku[de ~ 'õiguslik/e 'õigusl'ikku[sid ~ 'õigusl'ikk/e 25>
имеющий право голоса,
с правом голоса
seltsi hääleõiguslikud liikmed члены общества, имеющие право голоса / члены общества с правом голоса

igamehe+õigus
õigused ja kohustused, mis seovad inimest loodusega kui rahva ühisvaraga
право каждого на природные богатства EST

igaühe+õigus
jur õigused ja kohustused, mis seovad inimest loodusega kui rahva ühisvaraga
право каждого на природные богатства EST

keskkonna+õigus
õigusnormid, mis määratlevad, kuidas kaitsta meid ümbritsevat keskkonda
природоохранительное право,
природоохранное право,
экологическое право

käsutamis+õigus s <+'õigus 'õiguse 'õigus[t 'õigus[se, 'õigus[te 'õigus/i ~ 'õiguse[id 11 ~ 9>
jur
право распоряжения

lepingu+õigus
võlaõiguse osa, mis on seotud lepingute sõlmimisega ning mis reguleerib poolte õigusi ja kohustusi
договорное право

loomu+õigus s <+'õigus 'õiguse 'õigus[t 'õigus[se, 'õigus[te 'õigus/i ~ 'õiguse[id 11 ~ 9>
jur vahetult loodusest, asjade loomusest tulenev õigus
естественное право

luba s <luba l'oa luba -, luba[de luba[sid ~ lub/e 18>
nõusolek
разрешение <разрешения с>,
позволение <позволения с>,
допущение <допущения sgt с>,
дозволение <дозволения с>
õigus, voli
право <права, мн.ч. им. права с>
pääsik
пропуск <пропуска, мн.ч. им. пропуска, род. пропусков м>
kõnek juhi-
права <прав pl>
ametlik luba официальное разрешение
ehitusluba разрешение на строительство
elamisluba разрешение на проживание где / вид на жительство
eriluba специальное ~ особое разрешение
ilmumisluba разрешение опубликовать что / разрешение издания чего
jahiluba разрешение на охоту / разрешение охотиться
juhiluba водительские права / удостоверение на право вождения
maandumisluba разрешение на посадку
relvaluba ~ relvakandmise luba разрешение на ношение оружия / разрешение носить оружие
sissesõiduluba разрешение на въезд куда / въездная виза
sõiduluba разрешение на поездку куда / разрешение поехать куда
luba küsima просить/попросить* разрешения у кого, на что, что делать, что сделать
luba andma давать/дать* разрешение кому, на что, что делать, что сделать / позволять/позволить* кому-чему, что, что делать, что сделать
luba taotlema добиваться/добиться* разрешения на что / добиваться/добиться* дозволения
hankis loa он достал разрешение / он раздобыл ~ выхлопотал разрешение kõnek
võttis raamatu luba küsimata он взял книгу не спрашивая разрешения / он взял книгу без спроса ~ без спросу kõnek
teie lahkel loal с вашего позволения ~ дозволения
oma loaga ~ omal loal самовольно
mul on luba teha, mis tahan я имею право делать, что хочу / мне дозволено делать, что хочу kõnek
tal võeti load aastaks ära у него отобрали ~ забрали права на год

maksu+õigus
õigusnormid, mis reguleerivad riiklike ja kohalike maksude kehtestamist, määramist ja sissenõudmist
налоговое право

nõude+õigus s <+'õigus 'õiguse 'õigus[t 'õigus[se, 'õigus[te 'õigus/i ~ 'õiguse[id 11 ~ 9>
jur
право требования

pandi+õigus
jur laenuandja õigus varale, mis laenu saaja on talle võla tagatiseks pantinud
залоговое право

parem+
правый <правая, правое>,
право-
paremerakond правая партия
paremhaak sport боковой [удар] справа
paremkaitsja sport правый защитник
paremkeere tehn правая резьба
parempööre правый поворот / поворот направо ~ вправо
paremsirge sport прямой [удар] правой
paremsisemine sport правый нападающий
paremäär sport правый крайний нападающий

patronaadi+õigus s <+'õigus 'õiguse 'õigus[t 'õigus[se, 'õigus[te 'õigus/i ~ 'õiguse[id 11 ~ 9>
aj kirikuõpetaja valimise õigus
патронатное право

pärandamis+õigus s <+'õigus 'õiguse 'õigus[t 'õigus[se, 'õigus[te 'õigus/i ~ 'õiguse[id 11 ~ 9>
право наследования

päris+orjus s <+'orjus 'orjuse 'orjus[t 'orjus[se, 'orjus[te 'orjus/i ~ 'orjuse[id 11 ~ 9>
aj talupoegade feodaalse sõltuvuse vorm
крепостничество <крепостничества sgt с>,
крепостное право,
крепостная зависимость,
крепостная неволя,
крепостная кабала
pärisorjuses olema быть ~ находиться в крепостной зависимости / быть крепостным
pärisorjuse kaotamine отмена крепостного права ~ крепостничества
pärisorjusest vabastama [keda/mida] раскрепощать/раскрепостить* кого-что / освобождать/освободить* от крепостной зависимости кого-что
pärisorjusest vabanema раскрепощаться/раскрепоститься* / освобождаться/освободиться* от крепостной зависимости

relva+luba s <+luba l'oa luba -, luba[de luba[sid ~ lub/e 18>
luba relva omamiseks ja kandmiseks
удостоверение на право ношения оружия,
разрешение на приобретение оружия

rusika+õigus s <+'õigus 'õiguse 'õigus[t 'õigus[se, 'õigus[te 'õigus/i ~ 'õiguse[id 11 ~ 9>
1. õiguse andmine tugevamale
кулачная расправа
kehtestati ~ pandi maksma rusikaõigus устроили кулачную расправу
2. jur tava keskaegses feodaalõiguses
кулачное право

suva+õigus
haldusorganile seadusega antud volitus kaaluda otsustuse tegemist või valida erinevate otsustuste vahel
право усмотрения

sõidu+õigus
reisija õigus bussis vm transpordivahendis sõita, hrl seda tõendava pileti vm dokumendi esitamisel
право на проезд

tagasinõude+õigus
võla tasunud või kahju hüvitanud isiku õigus esitada nõue tegeliku võlgniku vastu
право регресса

tarbija+õigus
tarbijat kaitsev õigusnorm; sellest tulenev õigus
право потребителя
tarbijatel lisaks tarbijaõigustele on ka kirjutamata kohustused у потребителей помимо прав есть также неписанные обязанности

telefoni+õigus
nõuk võimupositsioonil oleva isiku võimalus avaldada oma mõjualusele survet kas telefoni teel või muul viisil, millest ei jää dokumentaalseid tõendeid
телефонное право

tõesti adv <t'õesti>
1. tõepoolest, tõega
действительно,
правда,
поистине,
подлинно,
в самом деле,
воистину kõrgst,
право kõnek,
вправду kõnek,
впрямь kõnek
mul on tõesti hea meel я действительно рада
tõesti väärt nõu поистине дельный совет
ma tõesti ei tea, kes seda tegi я, право, не знаю, кто это сделал kõnek
2. tõeliselt, tegelikult, päriselt
действительно,
в действительности,
на самом деле,
подлинно,
истинно,
реально
laps usub, et päkapikud on tõesti olemas ребёнок верит, что гномы на самом деле есть

tõe+sõna s <+sõna sõna sõna -, sõna[de sõna[sid ~ sõn/u 17>
1. tõde v tõtt väljendav sõna
слово правды,
слова правды,
правда-матка <правды-матки sgt ж> kõnek,
правда-матушка <правды-матушки sgt ж> kõnek
elutarkuse ja mõtteterade kohta
изречение <изречения с>,
мудрое слово
karjusin talle tõesõnu näkku я резал ему в глаза правду-матку kõnek
meenutagem vana tõesõna: ... давайте вспомним старую истину:...
2. [kinnitava, möönva sõnana] tõsijutt, tõesti, tõepoolest
правда,
право kõnek
ausõna
честное слово kõnek
ma tegin nalja, tõesõna я, право ~ честное слово, пошутил kõnek

tõsi s <tõsi t'õe t'õ[tt t'õ[tte, tõ[te tõsi 15>
1.
правда <правды sgt ж>,
истина <истины sgt ж>
purutõsi ~ sulatõsi ~ surmtõsi истинная ~ сущая правда kõnek
tahan teada tõtt хочу знать правду
kas ta räägib tõtt või valetab? он говорит правду или лжёт?
neis sõnades peitub omajagu tõtt в этих словах кроется доля правды ~ истины
ettekuulutus osutus tõeks предсказание сбылось
tõtt öelda, see ei puutu minusse правду сказать ~ по правде говоря, это меня не касается kõnek
2. tõesti, tõepoolest
правда,
поистине,
действительно,
подлинно,
в самом деле,
воистину,
право kõnek,
вправду kõnek
mis tõsi, see tõsi что правда, то правда kõnek
kas ta tõega tuleb? он и правда придёт?
kõik naersid, aga minul oli tõsi taga piltl все смеялись, а мне было не до шуток
vaatasime teineteisega tõtt piltl мы пристально смотрели друг другу в глаза ~ друг на друга

valimis+õigus s <+'õigus 'õiguse 'õigus[t 'õigus[se, 'õigus[te 'õigus/i ~ 'õiguse[id 11 ~ 9>
jur õigusnormide kogum; kodaniku põhiseadusega tagatud õigus
избирательное право
aktiivne valimisõigus активное избирательное право
passiivne valimisõigus пассивное избирательное право
valimistsensused piiravad valimisõigust избирательные цензы ограничивают избирательное право
juhatuse valimisel on valimisõigus ainult seltsi liikmetel на выборах правления имеют право избирать только члены общества

valimis+õiguslik adj <+'õigusl'ik 'õigusliku 'õigusl'ikku 'õigusl'ikku, 'õiguslik/e ~ 'õigusl'ikku[de 'õigusl'ikk/e ~ 'õigusl'ikku[sid 25>
пользующийся избирательными правами,
имеющий право голоса,
с правом голоса
valimisõiguslikud kodanikud граждане, пользующиеся избирательными правами / граждане, имеющие право голоса

varju+paiga+õigus s <+'õigus 'õiguse 'õigus[t 'õigus[se, 'õigus[te 'õigus/i ~ 'õiguse[id 11 ~ 9>
jur asüüliõigus
право убежища

veto+õigus s <+'õigus 'õiguse 'õigus[t 'õigus[se, 'õigus[te 'õigus/i ~ 'õiguse[id 11 ~ 9>
pol
право вето
vetoõigust kasutama пользоваться/воспользоваться* правом вето

voli s <voli voli voli -, voli[de voli[sid 17>
1. õigus
право <права, мн.ч. им. права, род. прав, дат. правам с>
võim
власть <власти sgt ж>
võimus
воля <воли sgt ж>
tal on voli teha, mis tahab он имеет право делать, что хочет / он властен делать, что захочет
neil pole voli rahva eest otsustada они не имеют права решать за народ
andeksandmise voli minul ei ole не в моей власти ~ не в моей воле прощать
andis oma tunnetele voli piltl он дал волю своим чувствам
kahtlus võttis voli piltl сомнение овладело [кем] ~ охватило кого
andis kätele [vaba] voli piltl он дал волю рукам kõnek
2. tahe
воля <воли sgt ж>
suva
усмотрение <усмотрения sgt с>
neil on vabadus elada oma voli järgi они вольны жить по своему усмотрению
poisid võtsid omal volil paadi мальчики самовольно взяли лодку
aega on voli pärast käes времени хоть отбавляй! kõnek

õigus s <'õigus 'õiguse 'õigus[t 'õigus[se, 'õigus[te 'õigus/i ~ 'õiguse[id 11 ~ 9>
1. kellelegi õigusnormide, tavade vms põhjal kuuluv võimalus, voli, vabadus
право <права, мн.ч. им. права, род. прав, дат. правам с>
poliitilised õigused политические права
moraalne õigus моральное право
vanemlikud õigused родительские права
ainuõigus исключительное право чего, на что / монополия чего, на что
allkirjaõigus ~ õigus dokumentidele alla kirjutada право подписи
autoriõigus jur право авторства / авторское право
õigus tööle право на труд
rahva enesemääramise õigus право нации на самоопределение
õigused ja kohustused права и обязанности
õigusteta orjad бесправные рабы
esimese öö õigus aj право первой ночи
õigusi laiendama расширять/расширить* права на что
astub pärija õigustesse вступает в права наследства
astub oma õiguste eest välja борется ~ выступает за свои права
ta õigusi on rikutud его права нарушены
tal on täielik õigus vaikida он имеет полное право молчать / он вправе молчать
võttis endale õiguse kõiki käsutada он взял себе право всеми командовать kõnek, piltl
mis õigusega ta nii teeb? какое он имеет право так делать? / по какому праву он так поступает?
poiss on õigusega uhke мальчик гордится по праву
haigus andis õiguse koju jääda болезнь позволила ему остаться дома
naaber ajab oma õigust [taga] сосед добивается своей правды kõnek
kool sai gümnaasiumi õigused школа получила права гимназии
väljas pimenes, öö astus oma õigustesse piltl темнело -- ночь вступала в свои права
2. jur riigi kehtestatud üldkohustuslike käitumisreeglite kogum; õigusnormid
право <права sgt с>
Rooma õigus римское право
rahvusvaheline õigus международное право
õpib õiguse ajalugu изучает историю права
3. hrl [püsi]väljendite koosseisus märgib kellegi arusaama[de] õigsust; märgib veendumust kellegi tegude vms õigsuse kohta
правота <правоты sgt ж>,
правда <правды sgt ж> kõnek
mul on õigus я прав
kohus selgitab, kellel on õigus суд выяснит, на чьей стороне правда kõnek
ema andis nooremale pojale õiguse мать встала на сторону младшего сына piltl
kummalgi on oma õigus у каждого своя правда kõnek / каждый по-своему прав
on [oma] õigust täis он более чем уверен в своей правоте
seab oma õigused jalule он своего добьётся
pani oma õiguse[d] maksma он заставил считаться со своими правами
isa teeb õigust отец рассудит
võim valitseb õiguse üle у кого власть, у того и право
seekord on õigus sinu poolel в этот раз правда на твоей стороне ~ за тобой kõnek, piltl
seisab ~ võitleb tõe ja õiguse eest он ратует за справедливость
sa ei räägi õigust! ты лжёшь! / ты говоришь неправду!

õigus+
правовой <правовая, правовое>,
юридический <юридическая, юридическое>,
право-,
права <род. ед.ч.>
õigusakt jur правовой акт
õigusabi правовая ~ юридическая помощь
õigusfilosoofia философия права
õigusjõud юридическая ~ законная сила
õigusjärglus jur правопреемство / преемство права
õiguskaitse jur правовая защита / правозащита
õiguskantsler канцлер права
õiguskord jur правовой порядок / правопорядок
õigusnõuandla юридическая консультация
õigusnõunik советник юстиции / советник по юридическим вопросам
õigusriik правовое государство
õigussuhe jur правовое ~ юридическое отношение / правоотношение
õigussüsteem правовая система
õigusteadlane правовед / юрист / правовик kõnek
õigusteadus правоведение / юриспруденция
õigusteaduskond юридический факультет
õigusteadvus jur правосознание
õigustermin юридический термин / термин правоведения
õigusvõime jur правоспособность
õigusvõimeline правоспособный
õigusvõimetu неправоспособный


© Eesti Keele Instituut    a-ü sõnastike koondleht     veebiliides    @ veebihaldur